Alla inlägg den 25 november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 3:1-13.

 

GUDS PLAN EVANGELIET TILL HEDNINGARNA.

 

¤Efesierbrevet. 3:1.

 

1.  #Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er

skull som var hedningar .....#.

 

Jag; Paulus, Kristi Jesu fånge: för ert hedniska livs

       skull. 

 

¤Efesierbrevet. 3:2.

 

2.  #Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er#.

 

Genom min förkunnelse har ni hört om Guds plan.

     Hans nåds plan den han gav mig:

till er andliga uppbyggelse.

 

¤Efesierbrevet. 3:3.

 

3.  #Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet

       har skrivit#.

 

En uppenbarelse avslöjade för mig hemligheten

      som jag förut har meddelat er.

 

¤Efesierbrevet. 3:4. 

 

4.  #Och när ni läser det kan ni förstå att jag fått insikt i hemligheten med Kristus#.

 

När ni läser mitt skrivna ord: förstår ni jag fått

    insikten i Kristi hemlighet.

 

¤Efesierbrevet. 3:5.

 

5.  #För människorna i tidigare släktled hade den

inte avslöjats så som den nu har uppenbarats

       i anden för hans heliga apostlar och profeter#.

 

Människorna i tidigare släktled  hade inte blivit

     avslöjad.

Nu har den blivit uppenbarad i anden.

         Uppenbarad i anden för hans utvalda

heliga apostlar och profeter. 

 

¤Efesierbrevet. 3:6.

 

6.  #Tack vare Kristus Jesus är hedningarna

genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma

       kropp som vi och har del i löftet som vi#.

 

Tack vare Kristus Jesus är hedningarna arvingar

      genom evangeliet.

Hedningarna tillhör samma Kristi kropp som vi.

       De har del i samma löften som vi.

        

¤Efesierbrevet. 3:7.

 

7.  #Och evangeliets tjänare har jag blivit genom

den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft

       och styrka#.

 

Jag; evangeliets tjänare: kallad genom Guds givna

      nådegåva.

Guds givna nådgåva: med sin styrka och kraft. 

 

¤Efesierbrevet. 3:8.

 

8.  #Jag, den allra obetydligaste av alla heliga,

har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet

     om den outgrundliga rikedom som finns

i Kristus#.

 

Jag, ett o-fullgånget foster av alla heliga.

      Fått detta nådeuppdrag.

Nåde-uppdraget vilket ger hedningarna budskapet

       om den o-utgrundliga rikedomen.

 O-utgrundliga rikedomen i Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 3:9.

 

8.  #Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold

       hos Gud, som har skapat allt#.

 

Upplysa människors sinnen om planen med

     Kristi hemlighet som var fördold från världens

början hos Gud.

      Gud skapelsens Skapare.

 

¤Efesierbrevet. 3:10.

 

10.  #Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om 

       Guds vishet i hela dess månfald#.

 

Genom Kristi kropp: härskarna och makterna

     få kunskap om Guds vishet. 

 

¤Efesierbrevet. 3:11.

 

11.  #Detta var den avsikt med världen som han

förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre#.

 

Världen skulle få kunskap om Guds vishet

      blev verklighet genom Kristi hemlighet. 

 

¤Efesierbrevet. 3:12.

 

12.  #Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt

       nalkas Gud#.

 

Genom honom med tillförsikt hämtar vi ur tron på

      honom kan vi frimodigt nalkas Gud. 

 

¤Efesierbrevet. 3:13.

 

13.  #Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag

lider för er skull; mitt lidande är er härlighet#.

 

Var inte modlösa: i mitt lidande för er.

       Mitt lidande för er skull är er härlighet. 

 

 

 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 2:11-22.

 

SKILJEMUREN MELLAN  JUDAR OCH HEDNINGAR

       HAR RIVITS.

 

Efesierbrevet. 2:11.

 

11.  #Kom därför ihåg att ni som av födslen var

hedningar och kallades oomskurna, med den

      omskärelse som utförs på kroppen av

människohand#.

 

Av er födsel var ni o-omskurna hedningar.

      Blev omskurna vilket utförs på kroppen

av människo-hand.

 

¤Efesierbrevet. 2:12. 

 

12.  #Kom därför ihåg att ni på den tiden var utan 

Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, 

      utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp

och utan Gud när ni levde i världen#.

 

Vid den tiden levde ni utan Kristus-livet.

         Utanför medborgar-skapet i Israel.

Utan delaktiga i förbunden och deras löften.

        Utan framtids-hopp.

Utan Gud när ni levde i världen.

 

¤Efesierbrevet. 2:13.

 

13.  #Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som

en gång var långt borta kommit nära,

       genom Kristi blod#.

 

Tack vare Kristus Jesus, har ni som levde långt

      borta kommit nära genom Kristi blod. 

 

¤Efesiebrevet. 2:14.

 

14.  #Ty han när vår fred, han har med sitt liv på

jorden gjort de två lägren till ett och rivit

      skiljemuren, fiendeskapen#.

 

Han vår hjärtats frid: med sitt liv på jorden:

    tillintetgjord två lägren till ett.

Rivit ned:  två lägren:  skiljemuren  fiendeskapen. 

 

¤Efesierbrevet. 2:15.

 

15.  #Han har upphävt lagen med dess bud

och stadgar för att i sin person skapa en enda 

     människa av de två, en ny människa, och så stifta fred#.

 

Upphävde lagen och dess bud och stadgar.

       I sin person skapade en enda människa.

Av de två lägren: en ny människa

        Nya människan vilken stiftade frid. 

        

¤Efesierbrevet. 2:16.

 

16.  #I en enda kropp försonade han de båda med

Gud genom korset, då han i sin person

      dödade fiendeskapen#.

 

En enda kropp försonade han de båda lägren

      med Gud genom korset.

I sin person dödade fiendeskapen.

 

¤Efesierbrevet. 2:17.

 

17.  #Han har kommit med budskap om fred för er

som var långt borta och fred dem som var nära#.

 

Har kommit med budskap om frid för er.

      Friden var långt borta för er.

Frid för de som är nära.  

 

¤Efesierbrevet. 2:18.

 

18.  #Ty genom honom kan både vi och ni nalkas

Fadern, i en enda Ande#.

 

Genom honom: vi tillsammans nalkas vår Fader.

       Nalkas Fadern i en enda Ande. 

 

¤Efesierbrevet. 2:19.

 

19.  #Alltså är ni, inte längre gäster och främlingar

utan äger samma medborgarskap som de heliga

       och har ett hem hos Gud#.

 

Vi är inte längre gäster och främligar: nu äger

      samma medborgarskap som de heliga.

Äger ett hem hos Gud.

 

¤Efesierbrevet. 2:20.

 

20.  #Ni har fogats in i den byggnad som har

apostlarna och profeterna till grund och Kristus

       Jesus själv till hörnsten#.

 

Ni har blivit sammanvuxna in i Andens byggnad

      I byggnaden grundad av apostlarna

och profeterna.

       Där Kristus Jesus själv: den fasta hörnstenen.

 

¤Efesierbrevet. 2:21.

 

21.  #Genom honom hålls hela byggnaden ihop

och växer upp till ett heligt tempel i Herren#.

 

Genom honom: fasta hörnstenen: håller ihop

      byggnaden.

Växer den upp till ett heligt tempel

      i Herren. 

 

¤Efesierbrevet. 2:22.

 

22.  #Genom honom fogas också ni samman till

en andlig boning åt Gud#.

 

Genom honom växer ni tillsammans till 

        en andlig boning åt Gud. 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 2:1-10.

 

LEVANDE GENOM KRISTUS.

 

¤Efesierbrevet. 2:1.

 

1.  #Ni var döda genom era överträdelser och synder#.

 

Genom era livs överträdelser och synder var 

     ni andligt döda.

 

¤Efesierbrevet. 2:2.

 

2.  #Den gång ni levde i dem på denna tidens och

världens vis och lät er ledas av fursten över

      luftens rike, över den andemakt som nu

är veksam i olydnadens människor#.

 

Ni levde i överträdelser & synder under denna

       tidens och världens visdom.

Var styrda av fursten över luftens rike.

        Levde under inflytandet av den andemakt

som är verksam i o-lydnadens människor.  

 

¤Efesierbrevet. 2:3.

 

3.  #Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra

mänskliga begär och handlade som kroppen

       och våra egna tankar ville, och av födslen

var vi vredens barn, vi som de andra#.

 

Vi var alla o-lydnadens människor.

       Följde våra mänskliga begär.

Vår kropps begär i handling och tankar.

      Av födslen var vi vredens barn.

 

¤Efesierbrevet. 2:4.

 

4.  #Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek#.

 

Gud visar sin rika barmhärtighet.

      Älskat oss med stor kärlek.

 

¤Efesierbrevet. 2:5.

 

5.  #Att fast vi var döda genom våra överträdelser

har han gjort oss levande tillsammans med Kristus

       ------ av nåd är ni frälsta ----- #.

 

Vi var döda genom våra överträdelser.

        Han gjort oss levande tillsammans med

Kristus.

       Frälsta av hans nåd.

 

¤Efesierbrevet. 2:6.

 

6.  #Och uppväckt oss med honom och gett oss

en plats i himlen genom Kristus Jesus#.

 

Uppväckte oss med honom

        Givit oss en plats i himlen.

I himlen genom Jesus Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 2:7.

 

7.  #Därmed ville han för kommande tider visa den

överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss

       genom Kristus Jesus#.

 

Inför kommande tider ville visa sin överväldigande

      nåds rikedom mot oss: uppväckta med honom.

Äger en plats i himlen.

      I himlen genom sin son Kristus Jesus.

 

Genom sin nåds godhet mot oss genom

         Kristus Jesus.

 

¤Efesierbrevet. 2:8.

 

8.  #Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av

er själva, Guds gåva är det#.

 

Av hans nåd vi är frälsta genom tron.

       Inte av egna gärningar: Guds gåva är det.

 

¤Efesierbrevet. 2:9.

 

9.  #Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna

berömma sig#.

 

Inte till någon själv-berömmelse.

      Egna gärningar  ärar själviskheten.

 

¤Efesierbrevet. 2:10.

 

10.  #Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus

till att göra de goda gärningar som Gud från början

       har bestämt oss till#. 

 

Hans verk vi är.

      Hans skapelse-verk genom Kristus Jesus.

Skapade till utföra goda görningar.

        Vilket var förutbestämt av Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 13:59

EFASIERBREVET. 1:15-23.

 

TACK TILL GUD OCH FÖRBÖN.

 

¤Efesierbrevet. 1:15-16.

 

15-16.  #Jag upphör därför aldrig att tacka Gud 

för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu

      har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga#.

 

Med tacksamt hjärta upphör aldrig tackar Gud

    för er.

Nämner er i mina böner.

    Eftersom jag hört om er tro på herren Jesus.

Er hjärtliga kärlek till alla de heliga.

       

¤Efesierbrevet. 1:17.

 

17.  #Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens

      och uppenbarelses ande som låter er få

kunskap om honom#.

 

Min bön:

     Vår herre Jesu Kristi Gud; härlighetens fader:

Ge er vishetens och uppenbarelses ande

          vilka ger er kunskap lära känna honom.

 

¤Efesierbrevet. 1:18.

 

18.  #Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se

vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt

      och härligt arv han ger oss bland de heliga#.

 

Min innerliga Bön: 

    göra era invärtes människas ögon upplysta

av vishet och uppenbara hans kunskap

     om sig själv.

Få se vilket hopp han kallat oss till.

     Vilket rikt och härligt arv han ger oss. 

I gemenskap bland de heliga.

    

¤Efesierbrevet. 1:19.

 

19.  #Hur väldig hans styrka är för oss som tror

------ samma oerhörda kraft som han med sin makt#.

 

Hans styrka väldig för oss som tror.

       Samma o-erhörda kraft som sin allmakt.

 

¤Efesierbrevet. 1:20.

 

20.  #Lät verka i Kristus när han  uppväckte honom

från de döda och satte honom på sin högra sida

     i himlen#.

 

Samma o-erhörda kraft verksam när han uppväckte

      honom från de döda.

Satte honom på sin högra sida i himlen. 

 

¤Efesierbrevet. 1:21.

 

21.  #Högt över alla härskare och makter och krafter och herrarvälden, över alla namn som

         kan nämna, såväl i denna tiden som i den kommande#.

 

Blivt placerad: högt över alla världs-härskare.

       Över alla makter krafter & herrarvälden.

Insatt över alla namn som kan nämnas.

         Både i den nuvarande tiden och i den

tillkommande.

 

¤Efesierbrevet. 1:22.

 

22.  #ALLT LADE HAN UNDER HANS FÖTTER,

och honom som är huvud över allting gjorde han

       till huvud för kyrkan#.

 

Allt lagt under hans fötter.

        Han är huvudet över allting.

Gjord till kyrkans huvud.

 

¤Efesierbrevet. 1:23.

 

23.  #Som är hans kropp, fullheten av honom som

helt uppfyller allt#.  

 

Kyrkan hans kropp.  

       Hans kropp fylld av hans fullhet. 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se