Alla inlägg under november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:07

ANDRA KORINTERBREVET. 13:1-10.

 

VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR DET

 

TREDJE BESÖKET.   DEL.2

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:1.

 

1.  #Det här är den tredje gången som jag kommer

till er: PÅ TVÅ ELLER TRE VTTNESMÅL SKALL

       VARJE SAK AVGÖRAS#.

 

Mitt tredje besök hos er i Korinth.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:2.

 

2.  #Jag varnade er vid mitt andra besök, och i min frånvaro varnar jag er nu, både dem som har

    syndat och alla övriga jag skall visa skonsamhet

när jag kommer på nytt#.

 

Jag varnade era syndfulla  hjärtan vid mitt andra besök.

      Vid min frånvaro fortsätter jag varna er.

 

¤Andra Korinterbrevet.  13:3.

 

3.  #Ni vill ju ha bevis på det att det är Kristus som talar genom mig.

       Han är inte svag mot er, utan han visar sin kraft

hos er#.

 

Kristus visar sin kraft hos er  vilket bevittnar

       Kristus talar genom mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:4.

 

4.  #När han blev korsfäst var han svag, men han   

lever genom Guds kraft.

       Vi är också svaga med honom, men vi skall

leva tillsammans med honom genom Guds kraft,

       som ni skall få känna#.

 

Vid sin korsfästelse var han svag.

      Hans svaghet på korset  Guds kraft.

Vi känner vår svaghet med hans svaghet.

        Vi skall leva tillsammans med honom genom

Guds kraft.

      

 ¤Andra Korinterbrevet. 13:5.

 

5.  #Undersök själva om ni har tro, pröva er själva.

Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er?

       Eller är det så att ni inte består provet?#.

 

Rannsaka er själva om ni äger tro pröva den.

        Har ni inte lagt märke till Kristi Jesu närvaro hos er.

      Saknar ni hans närvaro i era hjärtan:

vilket gör att ni inte består i provet.

      

¤Andra Korinterbrevet. 13:6.

 

6.  #Jag hoppas ni skall inse att jag för min del har

bestått det#.

 

Hoppas att ni inser jag bestått provet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:7.

 

7.  #Jag ber till Gud att ni inte skall göra något som är ont, inte för att jag skall visa mig hålla måttet,

         utan för att ni skall göra det som är gott,

sedan får det gärna se ut som om  jag inte

    höll måttet#.

 

Min bön till Gud: låt inte ondskan råda i era hjärtan.

    Inte för fullgjort trons prov utan ni ska ära

godheten i era hjärtan.

'         

¤Andra Korinterbrevet. 13:8.

 

8.  #Jag kan inte skada sanningen, bara främja den#.

 

Vad jag säger skadar inte sanningen bara ära den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:9.

 

9.  #Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är

starka.

       Just det ber jag om, att ni skall bli alltmer felfria#.

 

Känner hjärtats glädje i min svaghet.

      Er starkhet i tron gläder mig.

Min innerliga bön ni skall bli alltmer felfria i er tro. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:10.

'

10.  #Därför skriver jag detta redan nu för att jag sedan skall slippa uppträda bryskt hos er,

       i kraft av den fullmakt Herren har gett mig

för att bygga upp, inte för att riva ner#.

 

Redan nu uppmuntrar jag er innan jag besöker er.

     Vid mitt besök inte ska uppträda med stränghet

i vilket Herren själv i kraft av hans fullmakt

      givit mig. 

Hans fullmakt till andlig uppbyggelse  inte för 

      ner det som redan finns hos er. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:07

ANDRA KORINTERBREVET. 13:11-13.

 

SLUTÖNSKAN.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:11.

 

11.  #Gläd er nu, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga 

       och håll fred, så skall kärlekens och fridens

Gud vara med er#.

 

Bevara hjärtats glädje, mina bröder.

      Låt mina förmaningar vara er till nytta.

Göra mer felfria.

          Behålla enheten leva i friden: sinnesron

och sinnesfriden.

       Gör ni det: skall kärlekens och fridens Gud

beskydda era liv. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:12.

 

12.  #Hälsa varandra med en helig kyss.

Alla de heliga hälsa till er#

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:13.

 

13.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från

Gud och gemenskap från den heliga Anden

       åt er alla#.  

 

Guds kärlek och hans gemenskap från den

      heliga Anden må vila över er.

All nåd från vår herre Jesus Kristus vare med

er alla.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 10:52

ANDRA KORINTERBREVET. 12:19-21.

 

VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR

 

DET TREDJE BESÖKET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:19.

 

19.  #Nu tänker ni väl hela tiden att jag försvarar mig mot er.'

       Nej, det är inför Gud och i Kristi tjänst jag talar,

alltsammans syftar till att uppbygga er, mina kära#.

 

I mitt tal tänker ni hela tiden att jag i själv-försvar

      gör det mot er.

Nej, jag talar ord inför Gud och i Krisi tjänst.

         De talade orden: syftar till er andliga

tillväxt:  mina kära. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:20.

 

20.  #Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall finna er annorlunda än jag önskar ----- att ni skall finna

     mig annorlunda än ni önskar ----- att jag får möta

strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, förtal,

       skvaller, inbilskhet och bråk#.

 

Känner mitt hjärtats rädsla när jag kommer till er.

       Skall finna er annorlunda än vad jag önskar.

När jag kommer finna mig annorlunda än vad

        ni önskar.

Jag får möta era ordstrider.

        Er andliga trångsinthet.

Låter vreden vara verksam bland er.

        Lever i olika intriger.

Förtalets tjänare och tjärinnor.

        Styrs av o-behärskande tungor.

Inbilska i livet:  själv-säkra själv-belåtna i er själva.

           Visar er vara i bråk med varandra. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:21.

 

21.  #Måtte min Gud inte än en gång förödmjuka mig

när jag kommer till er, och måtte jag slippa sörja

        över de många som syndat och ännu inte omvänt sig från orenheten, otukten och

     utsvävningarna som de har levat i#.

 

När jag besöker er måtte jag inte sörja över

     ert självgoda syndiga liv.

Inte låtit er göra bot och bättring från orenheten

      otuktslivet  livet i köttliga utsvävningar. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 10:29

ANDRA KORINTERBREVET. 12:11-18.

 

PAULUS ÄR INTE UNDERLÄGSEN DE ANDRA 

     APOSTLARNA.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:11.

 

11.  #Jag har varit en dåre.

Ni har tvingat mig till det.

     I stället borde ni ha fört min talan, för jag är inte

på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar,

       även om jag ingenting är#.

 

Varit en dåre.

       Blivit tvingad till livet i dårskapen.

I stället borde ni ha fört min talan.

         Känner ingen underlägsenhet inför dessa

själv-utvalda höga apostlar.

       

¤Andra Korinterbrevet. 12:12.

 

12.  #Allt som kännetecknar en apostel har jag

utfört bland er utan att någonsin svikta,

      med tecken, under och kraftgärningar#.

 

Kännetecknet för apostelns kallelse har jag utfört

        bland er.

Sviktar inte i min kallelse.

          Tecken och under kraftgärningar följer

apostelns kallelse.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:13.

 

13.  #Är det någon ni har fått sakna i jämförelse

med de andra församlingarna, utom det att jag

       själv inte har legat er till last?

Förlåt mig den oförrätten!#.

 

Har ni saknat något i jämförelse med de

       andra församlingarna.

I min kallelse inte legat er till last.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:14.

 

14.  #Nu står jag beredd att komma till er för tredje gången, och jag skall inte bli en börda för er.

       Det är er jag vill ha, inte det ni äger.

Barnen är inte skyldiga att spara åt sina föräldrar,

     men föräldrarna åt sina barn#.

 

Bredd att besöka er för tredje gången.

        Skall inte bli er till en börda.

Jag vill ha er; mina älskade.

       Inte era ägodelar.

Föräldrarna skyldiga vara sparsamma åt sina barn.

        Inte barnen skyldiga spara åt sina föräldrar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:15.

 

15.  #Jag skall med glädje offra allt, ja, offra mig 

själv, för att rädda er.

        Och om jag blir mindre älskad för att jag älskar

mer?#.

 

Skall med glädje offra allt  mig själv för er räddning.

         Blir jag mindre älskvärd inför er:

för att älska mer.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:16.

 

16.  #Det gör detsamma, jag har inte varit en börda för er.

       Men slug som jag är har jag kanske lurat er ändå?#.

 

Jag har inte varit en börda för er.

        I min slughet kanske ändå lurat er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:17.

 

17.  #Kanske jag har utnyttjat er med hjälp

av någon av dem som jag skickade till er?#.

 

Kanske visat utnyttjat er med andras hjälp:

      av någon som  jag skickade till er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:18.

 

18.  #Jag bad Titus resa och skickade den andre brodern med honom.

       Har Titus utnyttjat er?

Har inte vi båda handlat i samma anda, går vi

       inte i samma spår?#.

 

Bad broder Titus resa skicka den andra brodern

         med honom.

Har ni blivit utnyttade av Titus?

       Titus och jag har vi inte handlat i samma anda.

Är vi inte eniga i anden i vad vi gör? 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 07:57

ANDRA KORINTERBREVET. 11:30-33.

 

I SVAGHETEN VISAR SIG KRISTI KRAFT.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:30.

 

30.  #Om det ändå skall skrytas vill jag skryta

med min svaghet#.

 

Skrytsam i mig själv  villig vara skrytsam i 

        min svaghet

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:31.

 

31.  #Vår herre Jesu Gud och fader, som är välsignad

i evighet, vet att jag inte ljuger#.

 

Ljuger inte i talet av min egen svaghet.

       Vår herre Jesu Gud och fader  välsignad i all 

evighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:32.

 

32.  #I Damaskus lät kung Aretas hövding bevaka

staden för att gripa mig#.

 

Kung Aretas hövding i Damaskus bevaka staden:

        villig gripa mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:33.

 

33.  #Och från en öppning i muren firades jag ner

i en korg och räddade mig undan honom#.

 

Öppningen i muren var min befrielse firades ned

      i en korg.

Blev räddad från Kung Aretas konung i Damaskus. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 07:57

ANDRA KORINTERBREVET. 12:1-10.

 

I SVAGHETEN VISAR SIG KRISTI KRAFT.

 

DEL.2

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:1.

 

1.  #Jag är tvungen att skryta, visserligen till igen

nytta, men jag kommer nu till syner och

        uppenbarelser från Herren#.

 

Min egen skrytsamhet till ingen nytta.

         Ska nu tala om syner och uppenbarelser

från Herren.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:2.

 

2.  #Jag vet en man som lever i Kristus och som

för fjorton år sedan ---- om det nu var med kroppen

       eller utan den vet jag inte, men Gud vet det

------ han blev i alla fall uppryckt till den

      tredje himlen#.

 

Känner en man vilken lever i Kristus.

       För fjorton år sedan var det till kroppen

eller inte.

          Gud vet: Blev uppryckt till den tredje himlen.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:3.

 

3.  #Och jag vet att den mannen ---- och med kroppen eller utan, det vet bara Gud#.

 

Vet att den mannen  med kroppen eller utan:

       endast Gud känner till det.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:4.

 

4.  #Blev uppryckt till paradiset och fick höra

ord som ingen människa kan eller får uttala#.

 

Blev uppryckt till paradiset.

        Fick höra ord vilkas ord inte kan uttalas

av människors tungor. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:5.

 

5.  #Den mannen vill jag skryta med; med mig själv

vill jag inte skryta, bara med min svaghet#.

 

Vill vara skrytsam med den mannen:  vill inte

      i mig själv vara skrytsam.

Bara vara skrytsam av min egen svaghet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:6.

 

6.  #Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från

förståndet, för vad jag då skulle säga är sant.

      Men jag avstår för att ingen skall tänka högre

om mig än han gör när han ser eller hör mig#. 

 

Vill jag vara skrytsam är jag ändå inte från

      mitt förstånd.

Vad jag då skulle säga är sant.

         Låter mig avstå från det eftersom någon kan

tänka högmodiga tankar om mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:7.

 

7.  #Och  för de väldiga uppenbarelsernas skull,

för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått

      en tagg som sticker mig, en ängel från Satan

misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig#.

 

Efter de höga uppenberelsernas skull:

       Vilket ska beskydda mig mot högmodet

har fått törntagg en Satans ängel  misshandla mig

      vilket gör mig ödmjuk.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:8.

 

8.  #Tre gånger har jag bett Herren att den skall

lämna mig i fred#.

 

Tre gånger bett Herren om hjälp bli fri från den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:9.

 

9.  #Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver".

Ja, i svagheten blir kraften störst.

        Därför vill jag helst skryta med min svaghet,

så att Kristi kraft kan omsluta mig#.

 

Svaret jag fick:  Min nåd allt vad du behöver.

        I min svaghet blir kraften störst.

Vill vara skrytsam med min svaghet.'

           I min svaghet blir omsluten av Kristi kraft.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:10.

 

10.  #Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för

       Kristi skull.

Ty när jag är svag, då är jag stark#.

 

Gläds åt min svaghet.

            Bli förolämpad av människor.

Gläds åt andliga och kroppsliga svarigheter.

       Lider förföljelser och nöd för Kristi skull.

Svag i mig själv  stark i Herren. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 07:54

Jakob brottas med ängeln.

     Händan efter ska du heta Israel istället

för Jakob.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se