Alla inlägg under november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 22:00

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  133.

 

13300.  Dåliga förvaltare  saknar visheten.

 

13301.  Dåliga förvaltare  gör dåraktiga beslut.

 

13302.  Dåliga förvaltare  dåraktiga förvaltare.

 

13303a.  Goda förvaltare pålitliga förvaltare.

 

13303b.  Goda förvaltare  insiktsfulla förvaltare.

 

13303c.  Goda förvaltare  upphöjer nationen.

 

13304.  Goda förvaltare ärar goda moralen.

 

13305a. Ödmjuke visar sin tålmodighet.

 

13305b.  Tålige visar sin tålighet.

 

13305c.  Ödmjuke ärar tålmodigheten.

 

13306Ansvarige tar ansvar för vad han gör.


13307.  Uppskattar vandra i vad man gör.


13308a.  O-hälsan styr produktionen.


13308b.  Saknas hälsan finns ingen produktion.


13308c.  Prduktionen rider på hälsan.


13309.  Penning-begäret rider på produktionen.


13310.  Människo-värdet  hälsan värde.


13311. Uppskatta hälsans rika gåva.


13312.  Lögnen förvränger sanningen.


13313.  Produktionen har en konstig människo-syn

tror att barnen föds i produktionen:

      inte i familjen

    Tid för att tänka om.


13314a.  Vara förslavad under bitterhetens slav-ok

sårar människo-hjärtat.

 

13314b.  Vara förslavad under besvikelsens slav-ok

sårar människo-hjärtat.

 

13314c.  Vara förslavad under avundets slav-ok

sårar människo-hjärtat.

 

13315.  Vara förslavad under o-förlåtelsens slav-ok

sårar människo-hjärtat.

 

13316.  Meningsfullt och innehållsrikt liv

vad mänsligheten Behöver.

 

13317a.  Tvivlande människor  oroliga & förvirrade

       människo-liv.

 

13317b.  Vacklande människor  o-trygga &

o-säkra människor.

 

13318.   Beslutsamma människor  kunniga människor.

 

13319.  Tanklösa människor  o-kunniga människor.

 

13320a.  O-kunnigheten i ondskan bättre än

      kunnigheten i göra ondskans gärningar.

 

13320b.  Ondskans gärningar  sjukdomens ondska.

 

13320c.  Sjukdomens ondska  vad ger det till Livet.

 

13321.  Sjukdomens ondska tillgänglig för Alla.

 

13322.  Sjukdomens ondska  inget längta efter.

 

13323.  Sjukdomens ondska vän med döden.

 

13324.  Sjukdomens ondska o-nyttig för Livet.

 

13325a.  Rädslans fara  inget för Livet.

 

13325b.  Rädslans fara  tillgänglig för Alla.

 

13325c.  Rädslans fara  o-nyttig för Livet.

 

13326.  Ödmjuk omsorg  nyttig mot rädslans fara. 

 

13327.  Faran för 10 år sedan  var lika stor som

     den är idag.  

Skillnaden är man umgås nu mer rädslan.

 

13328.  Penning-begäret  ondskefullt  väsen.

 

13329.  Makt-begäret  ondskefullt väsen.

 

13330.  Ha-begäret  ondskefullt  väsen.

 

13331.  Vad ger ondskefulla väsen  till livet.

 

13332.  Ondskefulla väsen  tillgänglig för Alla.

 

13333.  Ondskefulla väsen  livets o-nyttigheter.

 

13334a.   Goda Moralen ger mogen karaktär.

 

13334b.  O-moralen ger o-mogen karaktär.

 

13334c.  Mogen karaktär  nyttig  för Livet.

 

13335.  O-mogen karaktär  skadlig smärtsam.

 

13336a.  O-moralen nationens fördärv & undergång.

 

13336b.  O-moralen  skapar lagar och paragrafer.

 

13336c.  Goda Moralen skapar inga lagar

& paragrafer.

 

13337.  Goda Moralen folkets framtidshopp.

 

13338.  Goda Moralen  tillgänglig för Alla.

 

13339.  Goda Moralen nationens räddning.

 

13340.  Goda Moralen nationens framtids-hopp.

 

13341a.  Häftigheten aktiviseras när den häftige

hör och ser det som inte behagar hans egen-vilja.

 

13341b.  Ilskenheten aktiviseras när den ilskne

ser och hör det som inte behagar hans ego-vilja.

 

13341c.  Vreden aktiviseras när den vrede hör

och ser det som inte behagar hans egen-vilja.

 

13342.  Elakheten aktiviseras när den elake

ser och hör det som inte behagar hans ego-vilja.

 

13343.  O-barmhärtigheten berövar den obarmhärtige på tid och energi.

       Beter sig på ett tjuvaktigt sätt.

 

13344.  O-viljan berövar den o-villige på tid & energi.

         Beter sig på ett tjuv-aktigt sätt.

 

13345.  O-troheten avvisar troheten.

 

13346.  Modlöshetens rädsla avvisar kärleken.

 

13347.  Modlöshetens rädsla  avvisar 

kärleks-fulles omsorg.

 

13348a.  Finns det ingen tid finns det ingen ordning.

 

13348b.  O-ordning förvirrande och orolig.

 

13348c.  O-ordning tids tjuv &  energi-tjuv.

 

13349.  Ordningen besparar tiden.

 

13350.  Ordningen ingen tids tjuv & energitjuv.

 

13351.  Ordningen tar vara på energin och tiden.

 

13352a.  Tron hjärtats  fasthet.

 

13352b.  Tvivel-aktigt hjärta  förvirrat  hjärta.

 

13352c.  Förvirrat hjärta  förvirrade tankar.

 

13353.  Förvirrade tankar  förvirrad tunga.

 

13354.  Förvirrade tungor  fladdrande tungor.

 

13355.  Förvirrade tungor  hugga ved med

ett yxskaft.

 

13356.  Förvirrade tankar fylla en ihålig vatten-hink med vatten.

 

13357.  Förvirrat  hjärta tömma havet med

en vatten-hink.

 

13358.  Vara trogen  hjärtats fasthet.

 

13359.  Hjärtats fasthet  behärskade tankar.

 

13360a.  Ödmjuke bevarad i ödmjukheten.

 

13360b.  Ödmjukheten bevarar i ödmjukes

    ödmjukhet.

 

13360c.  Ödmjukheten visar sin omsorg mot

     den ödmjuke.

 

13361.  Ödmjukheten beskyddar ödmjuke 

från högmodets smärtsamma lidande.

 

13362.  Vara modlöshetens slav och slavinna

    avsky det Livet.

 

13363a.  Friden verksam i den fridsammes hjärta

och sinne.

 

13363b.  Sinnesron verksam i fridsammes hjärta

och tankar.

 

13363c.  Sinnes-friden verksam i den fridsammes

sinne & tankar.

 

13364.  Bättre Vara modig  än vara mod-fälld.

 

13365a.  Vara hänsynsfull  respektera sin nästa

leva i lydnad bättre än leva i o-lydnad mot

        sanningen.

 

13365b.  Ödmjuke respekterar sin nästas livs-föring.

 

13365c.  Övermodige respekterar inte sin

nästas livsstil.

 

13366.  Elaka och ondsinta människor tänker på

sin nästa.

 

13367.  Elaka & ondsinta människor  älskar sig själva.

 

13368.  Elaka och ondsinta människor  hatar

sin nästa.

 

13369a.  Häftigheten:  häftige herde & läromästare.

 

13369b.  Iskenheten:  ilsknes herde

och läro-mästare.

 

13369c.  Elakheten:  elakes herde & läromästare.

 

13370.  Häftige finner sin lärdom i häftigheten.

 

13371.  Ilskne finner sin lärdom i ilskenheten.

 

13372.  Elake finner sin lärdom i elakheten.

 

13373a.  Egoistiska förvaltare  dåliga förvaltare.

 

13373b.  O-ärliga förvaltare  dåliga förvaltare.

 

13373c.  O-pålitliga förvaltare  egoistiska förvaltare.

 

13374.  Dåliga förvaltare  o-nyttiga förvaltare.

 

13375.  Egoistiska förvaltare  gett o-uppfyllda löften.

 

13376.  O-uppfyllda löften  fladdrande tungor.

 

13377.  O-uppfyllda löften  lögnaktiga tungor.

 

13378.  O-nyttiga löften  o-nyttiga  förvaltare.

 

13379.  Äkta ödmjukhet:  Hänsynsfull visar respekt

     visar sin lydnad.

 

13380a.  Ödmjuke söker sitt beskydd sin tillflykt

i ödmjukheten.

 

13380b.   Milde söker sin tillflykt  sitt beskydd

i mildheten.

 

13380c.  Snälle söker sitt beskydd  sin tillflykt

i snällheten.

 

13381.  Ärlige söker sin tillflykt  sitt beskydd

i ärligheten.

 

13382.  Ärlige har alltid ärligheten inför sina ögon. 

 

13383a.  Trogne har alltid troheten inför sina ögon.

 

13383b.  Tålige har alltid tåligheten inför sina ögon.

 

13383c.  Ståndaktige har alltid ståndaktigheten

inför sina ögon.

 

13384.  Vänlige gläds i sitt hjärta vänligheten

vara Herre i sitt liv.

 

13385.  Gode gläds i sitt hjärta  goheten vara Herre

i sitt liv.

 

13386.  Barmhärtigheten lämnar inte den barmhärtige i o-barmhärtighetens våld.

 

13387.  Troheten lämnar inte den trogne i 

     o-trohetens våld.

 

13388a.  Goda moralen älskar ärligheten. 

 

13388b.  O-moralen föraktar ärligheten.

 

13388c.  Goda moralen uppskattar ärligheten.

 

13389.  O-moralen hatar ärligheten.

 

13390.  O-moralen folkets undergång.

 

13391.  O-moralen nationens undergång.

 

13392.  Goda moralen hjärtats glädje.

 

13393.  O-moralen hjärtats sorg.

 

13394.  Goda moralen människans  goda karaktär.

 

13395.  O-moralen lagens överträdare.

 

13396a.  Ångest-fyllt hjärta saknar hjärtats frid.

 

13396b.  Ångest-fyllt hjärta ärar ångestern.

 

13396c.  Ångest-fyllda ord  skuldfyllda ord.

 

13397.  De flera orden  betyder inte allt.

 

13398.  De få orden  betyder allt.

 

13399a.  Fullkomligheten  o-beskrivlig.

   

13399b.  Älska fullkomligheten.

 

13399c.  Ära och upphöja fullkomligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 22:00

GALATERBREVET. 4:12-20.

 

VÄDJAN TILL GALATERNA.

 

¤Galaterbrevet. 4:12.

 

12.  #Jag ber er, bröder: bli som jag när jag nu har

blivit som ni.

       Ni har aldrig gjort mig något ont#.

 

Mina älskade bröder: lev ert liv när jag nu har

     blivit som ni.

Ni har aldrig varit ondskans med-tjänare inför mig.

 

¤Galaterbrevet. 4:13.

 

13.  #Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag

första gången kom att förkunna evangeliet för er#.

 

Första gången  jag besökte er var det på grund

      av sjukdom.

Villigt förkunnade evangeliet för er.

        

¤Galaterbrevet. 4:14.

 

14.  #Min kroppsliga svaghet frestade er till förakt 

eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel

        från Gud, ja, som Kristus Jesus#.

 

Kroppsliga svagheten frestade er till föraktet

      eller mot-viljan:

Utan blev mottagen som en ängel från Gud.

        Ja, som Kristus Jesus.

 

¤Galaterbrevet. 4:15.

 

15.  #Var är en härförelse nu?

Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era

     ögon och gett dem åt mig#.

 

Var är nu er härförelse?

       Kan intyga vid ert mottagande vara som en ängel  skulle också gärna rivit ut era ögon

      givit dem till mig.

 

¤Galaterbrevet. 4:16.

 

16.  #Har jag blivit er fiende genom att säga er 

sanningen?#.

 

Är jag nu er fiende  när jag nu talar sanningens ord

      till er?

 

¤Galaterbrevet. 4:17.

 

17.  #De som så ivrigt intresserar sig för er gör det

inte i god avsikt.

        De vill skilja oss åt för att ni skall intressera er

för dem#.

 

Dessa svaga eländiga makter vill skilja oss från

        varandra.

Deras falskhet saknar god avsikt i vad de gör.

 

¤Galaterbrevet. 4:18.

 

18.  #Det ivriga intresset för er är gott om avsikten

är god ------ alltid och inte bara när jag är hos er#.

 

Ivrigt intresse om göra det goda för alltid

    vara godhetens medtjänare när jag besöker

er och inte är hos er.

     

¤Galaterbrevet. 4:19.

 

19.  #Mina barn, som jag än en gång måste föda med

smärta tills Kristus har förkroppligats i er#.

 

Mina älskade barn; som jag i tålamod än en gång

      måste smärtsamt föda.

Smärtsamt föda tills Kristus själv förkroppsligats

     i er.

 

¤Galaterbrevet. 4:20.

 

20.  #Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde

slå an tonen ----- jag vet mig ingen råd med er#.  

 

Längtar nu vara hos er  kunde tala till er.

       Känner mig mållös med er.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 22:00

GALATERBREVET. 4:8-11.

 

INGEN  VÄG TILLBAKA.

 

¤Galaterbrevet. 4:8.

 

8.  #Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar

under gudar som i verkligen inte är några gudar#.

 

Under vår slavtid inte kände Gud.

       Tjänade världens gudar  som är falska gudar.

 

¤Galaterbrevet. 4:9.

 

9.  #Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud

känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa

        svaga och ömkliga makter och vilja bli

deras slavar igen?#.

 

Nu känner ni Gud  rättare sagt Gud känner er.

      När Gud nu känner er  varför vänder ni då er

tillbaka till denna världens gudar.

      Världens förgängliga gudar.

Väljer bli förslavade under dessa eländiga makter.

 

¤Galaterbrevet. 4.10

 

10.  #Ni håller ju så noga räkning på dagar och

månader och särskilda tider och år!#.

 

Ni lever i god ordning när det gäller räkning på

     dagar och månader  skärskilda tider och år.

 

¤Galaterbrevet. 4:11.

 

11.  #Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er#. 

 

Jag känner rädsla inför förgäves slitit för er.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 21:59

GALATERBREVET. 4:1-7.

 

INTE LÄNGRE SLAVAR, UTAN SÖNER. 

 

DEL. 2.

 

¤Galaterbrevet. 4:1.

 

1.  #Jag menar så här: så länge en arvtagare är

omyndig är det ingen skillnad mellan honom

        och en slav, fast han är ägare till alltsammans#.

 

O-myndig arvtagare  o-giltig arvtagare.

     Myndig arvtagare  giltig arvtagare.

 

¤Galaterbrevet. 4:2.

 

2.  #Han har förmyndare och förvaltare över sig

ända fram till den dag hans far har bestämt#.

 

O-myndig arvtagare lever med sin förmyndare.

   Förvaltarens  förmyndarens tid är slut då

fadern själv bestämt den.

 

¤Galaterbrevet. 4:3.

 

3.  #På samma sätt med oss.

Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de

       kosmiska makterna#.

 

När vi levde under de världsliga makterna var vi

     o-myndiga förslavade under dem.

 

¤Galaterbrevet. 4:4.

 

4.  #Men när tiden var inne sände Gud sin son

född av en kvinna och född att stå under lagen#.

 

Enligt Guds rådslut när tiden var inne sände Gud

    sin enfödde son född av en kvinna stod

under lagen.

 

¤Galaterbrevet. 4:5.

 

5.  #För att han skulle friköpa dem som står under

lagen och vi får söners rätt#.

 

Stod själv under lagen genom lagen skulle friköpa

        dem som står under lagen vi får söners rätt.

 

¤Galaterbrevet. 4:6.

 

6.  #Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons

ande i vårt hjärta, och den ropar: "Abba! Fader!#.

 

Ni är hans äkta söner  har Gud sänt sin sons ande

     in i vårt hjärta.

Våra hjärtan ropar i tacksamhet  "Abba! Fader!

 

¤Galaterbrevet. 4:7.

 

7.  #Alltså är du inte längre slav, utan son.

Och du son har Gud också gjort dig till arvinge#.

 

Slav-tiden är förbi nu är vi hans friköpta söner.

      Du gjorts till arvinge i hans rike.

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 21:59

GALATERBREVET. 3:19-25.

 

¤Galaterbrevet. 3:19.

 

19.  #Vad är då lagen?

Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull

        och var avsedd att gälla tills avkomligen

framträdde, han som hade fått löftet#.

 

Lagen blev tillagd för över-trädelsernas skull.

         Skulle gälla sin i giltighet tills avkomlingen

Kristus framträdde.

        

¤Galaterbrevet. 3:20.

 

20.  #Och förmedlaren företräder fler än en,

men Gud är en#.

 

Ingen annan Gud finns. 

 

¤Galaterbrevet. 3:21.

 

21.  #Strider då lagen mot Guds löften?

Nej, inte alls.

        Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv

hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen#.

 

Ligger lagen i strid mot Guds löften?

      Inte alls.

Hade vi fått lagen för att skänka oss liv

      skulle rättfärdigheen har sitt ursprung av lagen.

 

¤Galaterbrevet. 3:22.

 

22.  #Men nu har skriften lagt allt under synden,

och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara

       genom tron på Jesus Kristus#.

 

Skriftens ord lagt allt under synden.

       Då kan löftet blir giltigt för dem som tror

uppfyllas.

        Bli uppfylld genom tron på Jesus Kristus. 

 

¤Galaterbrevet. 3:23.

 

23.  #Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med

lagen över oss , tills tron skulle uppenbaras#.

 

Innan tron blev tillgänglig hölls vid lagens uppsikt.

        Vilket upphörde sin gällande kraft

när  tronn  uppenbarades. 

 

¤Galaterbrevet. 3:24.

 

24.  #Så har alltså lagen varit vår övervakare tills

Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga

        genom tron#.

 

Lagen vår övervakare för våra överträdelses skull.

      Lagen vår övervakare upphörde gälla

när Kristus kom.

      Kristus kom: gör oss rättfärdiga genom tron.  

 

¤Galaterbrevet. 3:25.

 

25.  #Men nu när tron är här har vi inte längre

någon övervakare#. 

 

Nu när tron är här: har vi inte lagen som övervakare.

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 21:59

GALATERBREVET. 3:26-29.

 

INTE LÄNGRE SLAVAR, UTAN SÖNER.

 

¤Galaterbrevet. 3:26.

 

26.  #Alla är ni nämligen genom tron Guds söner

i Kristus Jesus#.

 

Genom tron är ni alla: Guds söner i Kristus Jesus. 

 

¤Galaterbrevet. 3:27.

 

27.  #Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt

           er Kristus#.

Döpta in i Kristus:  lever i Kristus livet.

      Iklädda er i Kristus:  utföra Guds vilja.

 

¤Galaterbrevet. 3:28.

 

28.  #Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller

fri, man eller kvinna.

       Alla är ni ett i Kristus Jesus#.

 

Alla enade i Kristus Jesus.

 

¤Galaterbrevet. 3:29.

 

29.  #Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare

       enligt löftet#.

 

När ni nu tillhör Kristus: ni är också Abrahams

       avkomlingar.

Avtagare genom tron på Kristus Jesus enligt löftet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 21:58

GALATERBREVET.  3:15-18.

 

LÖFTET STÅR ÖVER LAGEN.

 

¤Galaterbrevet. 3:15.

 

15.  #Bröder, för att ta ett exempel: inte heller

ett vanligt mänskligt testamente kan upphävas

       eller ändras sedan det en gång har blivit

giltigt#.

 

Älskade bröder, ger er ett exempel:

       Vanligt mänskligt testamente kan inte upphävas eller ändras sedan det blivit giltigt.

 

¤Galaterbrevet. 3:16.

 

16.  #Men nu gavs löftena åt Abraham och hans 

avkomma.

        Och de heter inte: "och åt dina avkomlingar",

som om det gällde många, utan det talas om en

      enda: OCH ÅT DIN ÅVKOMMA, och det är Kristus#.

 

Löftena gavs till Abraham och hans avkomma.

          Åt dina avkomlingar gäller inte alla utan

allenast en: åt din utvalde kristus Jusus.      

 

¤Galaterbrevet. 3:17.

 

17.  ¤Jag menar: ett testamente som Gud själv

en gång har förklarat giltig kan inte upphävas

        av den fyrahundratrettio år yngre lagen,

så att löftet skulle sättas ur kraft#.

 

Testamentet Gud själv en gång förklarat giltigt

        kan inte upphävas.

På grund av den fyrahundratrettio år yngre lagen.

        Vilket gör att löftet skulle sättas ur kraft. 

 

¤Galaterbrevet. 3:18.

 

18.  #Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte

längre bero på löftet.

       Men nu är det genom sitt löfte som Gud har

skänkt arvet åt Abraham#.

 

Om arvet berodde på lagen kan det inte längre

      bero på löftet.

Genom det löfte som Gud skänkt arvet åt Abraham.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 november 2018 21:58

GALATERBREVET. 3:1-14.

 

INTE LAGEN, UTAN TRO.

 

¤Galaterbrevet. 3:1.

 

1.  #Vilka dårar, ni är, ni galater!

Vem har förhäxat er?

        Ni har ju fått Jesus Kristus framställd för er ögon som korsfäst#.

 

Ni galater, vilka dårar ni är !!!

    Vem har förhäxat er?

Ni känner till Kristi korsfästelse inför era ögon.

 

¤Galaterbrevet. 3:2.

 

2.  #Svara mig på en enda sak: var det genom att

fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro

        på vad ni fick höra?#.

 

Ge mig svar: genom ni fullgjorde lagen som ni fick

    av Anden.

Eller fick ni genom tro på vad ni hört?

 

¤Galaterbrevet. 3:3.

 

3.  #Hur kan ni vara sådana dårar?

Skall det som för er började i Anden nu sluta

      med köttet?#.

 

Hur kan ni har dårars beteende?

     Ni började vandra tron på vad ni hört predikas

nu sluta med vandra i köttet?

 

¤Galaterbrevet. 3:4.

 

4.  #Har allt ni varit med om varit förgäves?

Det kan inte ha varit förgäves#.

 

Har nu ordet i Anden som ni  hört varit förgäves?

 

¤Galaterbrevet. 3:5.

 

5.  #När han nu ger er Anden och låter underverk

ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller

       för att ni tror på vad ni fått höra?#.

 

Han ger er villigt Anden låter underverk ske

     bland er.

Att det för ni fullgör lagen eller sätter tilltron till

       vad ni hört? 

 

¤Galaterbrevet. 3:6.

 

6.  #Se på Abraham: HAN TRODDE PÅ GUD OCH 

DÄRFÖR RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG#.

 

Se på Trons fader:  Satte sin fulla  tilltro på

   sin skapare.

Vilket räknades honom till vara rättfärdig.

 

¤Galaterbrevet. 3:7.

 

7.  #Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham#.

 

Ni skall veta de som tror: är alla Abrahams söner. 

 

¤Galaterbrevet. 3:8.

 

8.  #Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro,

       och därför lät den redan Abraham få budskapet:

ALLA FOLK SKALL BLI VÄLSIGNADE GENOM DIG#.

 

Skriften förutsåg Gud skulle göra hedningarnas

      hjärtan rättfärdiga genom deras tro.

Guds budskap till Abraham:

      ALLA FOLK SKALL BLI VÄLSIGNADE

GENOM DIG.

 

¤Galaterbrevet. 3:9.

 

9.  #Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans

med Abraham, som trodde#.

 

Alla de som trodde blir välsignade tillssammans

      med Abraham.

 

¤Galaterbrevet. 3:10.

 

10.  #Men över alla dem som litar på laggärningar

vilar en förbannelse; det står ju skrivet:

       FÖRBANNAD ÄR VAR OCH EN SOM INTE HÅLLER SIG TILL ALLT SOM STÅR SKRIVET I

    LAGENS BOK OCH FULLGÖR DET#.

 

Alla dem som satt sin tilltro till lag-gärningar

     över dem vilar en förbannelse.

Förbannad den o-lydige som är o-trogen mot allt

        som står skrivet i lagens bok och fullgör det.

 

¤Galaterbrevet. 3:11.

 

11.  #Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds

ögon genom lagen, ty DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL

      LEVA GENOM TRON#. 

 

Genom lagen blir ingen i Guds ögon rättfärdig.

        O-strafflige renhjärtlige skall leva genom tron.

 

¤Galterbrevet. 3:12.

 

12.  #Och lagen bygger inte på tron: det heter ju att

DEN SOM HÅLLER BUDEN SKALL LEVA GENOM

       DEM#.

-

Lagen byggs inte på tron.

         Vara lydig mot lagen kan leva i lydnad 

genom dem.

           

¤Galaterbrevet. 3:13.

 

13.  #Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse

genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, 

       som det står skrivet:

FÖRBANNAD ÄR VAR OCH EN SOM HÄNGS UPP PÅ

     EN TRÄPÅLE#.

 

Kristus friköpte oss från lagen förbannelse.

           I vårt ställe tog vår förbannelse på sig.

Vara förbannad vara upphängd på en träpåle.

 

¤Galaterbrevet. 3:14.

 

14.  #Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus

få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi

        sedan få den utlovade Anden på grund av tron#.

 

Hedningarna genom Kristus Jesus få samma

           välsignelse vilket gav till trons fader Abraham.

På grund av tron få oss given den utlovade Anden.

 

 

         

 

 

 

¤Galaterbrevet. 3:11.

 

11.  # 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se