Alla inlägg den 4 november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:47

GALATERBREVET. 2:1-10.

 

MÖTE MED APOSTLARNA I JERUSALEM.

 

¤Galaterbrevet. 2:1.

 

1.  #Fjorton år senare for jag på nytt upp till

Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas,

       också Titus tog jag med mig#.

 

Efter fjorton år åkte jag återigen till Jerusalem.

       I rese sällskap hade jag Barnabas och Titus

tog jag också med mig.

 

¤Galatierbrevet. 2:2.

 

2.  #Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse.

      Där lade jag fram ----- enskilt, inför de ansedda

------ det evangelium som jag förkunnar bland

       hedningarna, för jag ville inte slita, eller ha

slitit förgäves#.

 

Jag for till Jerusalem efter en uppenbarelse.

    Lade frimodigt fram enskilt för de ansedda

evangeliet som jag ivrigt förkunnar bland

     hedningarna.    

 

¤Galaterbrevet. 2:3.

 

3.  #Och det blev inte ens nödvändigt att omskära

Titus, som jag hade med mig och som är grek#.

 

Behövde inte omskära Titus som jag hade

      med mig.

 

¤Galatierbrevet. 2:4.

 

4.  #Det ville annars de falska bröder som nästlat

sig in för att spionera på den frihet vi äger genom

       Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra

oss till slavar#.

 

Det fanns falska utsända bröder listigt nästlat

      in sig spionera på vår frihet i Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 2:5.

 

5.  #Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem

och underordnade oss för evangeliets sanning

       måste bevaras åt er#.

 

Vi var o-lydiga mot deras falskhet.

     Istället lyder evangeliets sanning vilket 

beskyddar er.

 

¤Galaterbrevet. 2:6.

 

6.  #Och de som ansågs vara något ----- vad de en gång varit frågar jag inte efter, Gud tar inte hänsyn

     till person ----- inte heller dessa ansedda ville

ålägga mig något mera#.

 

De som själva gör sig till gudar  Gud själv tar inte 

      hänsyn till personen.

 

¤Galaterbrevet. 2:7.

 

7.  #Tvärtom.  De såg att jag är betrodd med att föra

evangeliet till de oomskurna på samma sätt som

       Petrus till de omskurna#.

 

Jag fått fullt förtroende förkunna evangeliet

       till de o-omskurna.

Aposteln Petrus blivit betrodd på samma sätt

       de omskurna.

 

¤Galaterbrevet. 2:8.

 

8.  #Han som gett Petrus kraft att vara apostel

bland de omskurna har också gett mig kraft att

      vara det bland hedningarna#.

 

Petrus fått Guds kraft vara apostel bland

      de omskurna.

Har givit också mig sin kraft att vara det

       bland hedningarna.

 

¤Galaterbrevet. 2:9.

 

9.  #Och när de förstod vilken nåd jag hade fått

------ det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa

       som ansågs vara pelarna ---- räckte mig

och Barnabas handen som tecken på vår

       samhörghet.

Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de

      omskurna#.

 

Jag själv och Barnabas räckte mig sin hand

      som ett tecken på andliga samhörighet

gå ut till hedningarna.

      Jakob, Kefas och Johannes skulle gå ut

till de omskurna. 

 

¤Galaterbrevet. 2:10.

 

10.  #Dock skulle vi tänka på deras fattiga,

och det har jag verkligen lagt mig vinn om#. 

 

Vi får inte glömma de fattigas dagliga behov.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:46

GALATERBREVET.  1:10-23.

 

Paulus evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:10.

 

10.  #Är det människorna jag nu vill vinna för mig 

------ eller Gud?

      Söker jag vara människa till lags?

Om jag ännu ville vara människor till lags skulle

        jag inte vara Kristi tjänare#.

 

Förkunnar jag inför människor själva vinna dem

      eller vinna dem för Gud.

Vill jag söka ära hos människors viljor.

         Söker jag ära och upphöljelse bland människor

kan jag inte samtidigt vara Kristi tjänare.

 

¤Galaterbrevet. 1:11.

 

11.  #Jag försäkrar er, bröder: det evangelium

som jag har förkunnat är inte något mänskligt

      påfund#.

 

Evangeliet jag förkunnat för er inte från

      mänsklig visdom.

Jag ljuger inte jag talar sanning kära bröder i tron.

 

¤Galaterbrevet. 1:12.

 

12.  #Jag har inte fått det  från någon människa,

ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en

       uppenbarelse av Jesus Kristus#.

 

Det jag förkunnar inte en människo-lära.

      En uppbarelse av Jesus Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 1:13.

 

13.  #Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen

jude, hur jag hänsynslös förföljde Guds församling

        och försökte utrota den#.

 

Ni har hört mitt gamla liv var lagtrogen jude.

        Hänsynslöst förföljde Guds utvalda församling.

Försökte i min illvilja utrota dem. 

 

¤Galaterbrevet. 1:14.

 

14.  #I trohet mot judendomen överträffade jag

de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än

       någon annan hävdade jag traditionen från

våra fäder#.

 

Visade trohet mot judendomen.

           Överträffade mina lagtrogna judiska vänner

var ivrigare i min förföljelse.

         

¤Galaterbrevet. 1:15.

 

15.  #Men han som utsåg mig redan i moderlivet

och som kallade mig genom sin nåd beslöt#.

 

Blev kallad redan i min moders liv  genom sin nåd.

 

¤Galaterbrevet. 1:16.

 

16.  #Att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för

       hedningarna.

Då frågade jag inte någon av kött och blod

      till råds#.

 

Uppenbarade sin son för mig.

      Vilket gav mig kraft förkunna evangeliet om

honom för hedningarna.

         Rådfrågade inte den mänskliga visdomen.   

 

¤Galaterbrevet. 1:17.

 

17.  #Inte heller for jag upp till Jerusalem,

till dem som var apostlar före mig.

       Istället begav jag mig till Arabien, och därifrån

vände jag tillbaka till Damaskus#.

 

Reste inte Jerusalem för att rådfråga.

        Begav mig istället till Arabien därifrån vände

tillbaka till Damaskus.

 

¤Galaterbrevet. 1:18.

 

18.  #Först tre år senare for jag upp till Jerusalem 

för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton

       dagar hos honom#.

 

Tre år sedan besökte Jerusalem för att tala

       med Kefas.

Delade min gemenskap  med honom under

         fjorton dagar. 

 

¤Galaterbrevet. 1:19.

 

19.  #Någon annan av apostlarna såg jag inte,

bara Herrens bror Jakob#.

 

¤Galaterbrevet. 1:20.

 

20.  #Vad jag skriver är sant, det tar jag till Gud

till vittne på#.

 

Mitt skrivna ord är sant till er.

       Gud mitt sanna vittne på det.

 

¤Galaterbrevet. 1:21.

 

21.  #Sedan kom jag till Syrien och Kilikien#.

 

¤Galaterbrevet. 1:22.

 

22.  #Utan att ha haft någon beröring med de kristna

församlingarna i Judeen#.

 

¤Galaterbrevet. 1:23.

 

23.  #Det enda de hade hört var att han som en gång

förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut

       ville utrota#.

 

De hade alla hört han som förut förföljt oss nu

     frimodigt förkunnar den tro han förut ivrigt

ville utrota.


¤Galaterbrevet. 1:24.

 

24.  #Och man prisade Gud för min skull#.

 

De prisaade Gud för min omvändelses skull. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:46

GALATERBREVET. 1:6-9.

 

¤Galaterbrevet. 1:6.

 

6.  #Jag är förvånad över att ni så snart överger honom för ett annat evangelium#.

 

Ni, galater jag förvånar mig över er o-trohet

   mot Kristi evangelium ärar ett annat evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:7.

 

7.  #Fast det inte finns något annat; det är bara några

som ställer till förvirring bland er och söker

      förvränga evangeliet om Kristus#.

 

Existerar inget annat evangelium endas några

      i sitt lögnaktiga tal skapar förvirring bland er.

Försöker förvränga evangeliets sanning 

      om Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 1:8.

 

8.  #Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat

      evangelium än det jag har  förkunnat för er

------- förbannelse över honom!#.

 

Förbannelse vilar över den som förkunnar ett

      annat evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:9.

 

9.  #Vad jag redan sagt säger jag nu en gång till:

om någon förkunnar ett annat evangelium för er

       än det ni fått ----- förbannelse över honom!#.

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:44

GALATERBREVET. 1:1-5.

 

HÄLSNINGAR.

 

Galaterbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor

eller genom någon människa utan av Jesus Kristus

       och Gud fadern som uppväckt honom

från de döda#.

 

Jag; Kristi apostel, inte utsänd av människors viljor.

      Utsänd av Jesus Kristus och Gud fadern.

Gud fadern uppväckte honom från de döda.

 

¤Galaterbrevet. 1:2.

 

2.  #Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna

i Galatien#.

 

Jag själv och mina älskade bröder här hälsar

       församlingarna i Galatien.

 

¤Galaterbrevet. 1:3.

 

3.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder  

         för att rädda oss ur den nuvarande onda

tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja#.

 

 

Nåden och friden från Gud, vår fader herren 

       Jesus Kristus.

Jesus Kristus offrade sig själv för våra själv-valda 

        synder.

Sitt offrande liv räddar oss ur den nuvarande

       ondskefulla tidsåldern.

Vilket är vår Guds och faders vilja.

 

¤Galaterbrevet. 1:4.

 

4.  #Hans är härligheten i evigheters evighet, amen#.

 

Hans härlighet varar i evigheternas evighet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:07

ANDRA KORINTERBREVET. 13:1-10.

 

VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR DET

 

TREDJE BESÖKET.   DEL.2

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:1.

 

1.  #Det här är den tredje gången som jag kommer

till er: PÅ TVÅ ELLER TRE VTTNESMÅL SKALL

       VARJE SAK AVGÖRAS#.

 

Mitt tredje besök hos er i Korinth.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:2.

 

2.  #Jag varnade er vid mitt andra besök, och i min frånvaro varnar jag er nu, både dem som har

    syndat och alla övriga jag skall visa skonsamhet

när jag kommer på nytt#.

 

Jag varnade era syndfulla  hjärtan vid mitt andra besök.

      Vid min frånvaro fortsätter jag varna er.

 

¤Andra Korinterbrevet.  13:3.

 

3.  #Ni vill ju ha bevis på det att det är Kristus som talar genom mig.

       Han är inte svag mot er, utan han visar sin kraft

hos er#.

 

Kristus visar sin kraft hos er  vilket bevittnar

       Kristus talar genom mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:4.

 

4.  #När han blev korsfäst var han svag, men han   

lever genom Guds kraft.

       Vi är också svaga med honom, men vi skall

leva tillsammans med honom genom Guds kraft,

       som ni skall få känna#.

 

Vid sin korsfästelse var han svag.

      Hans svaghet på korset  Guds kraft.

Vi känner vår svaghet med hans svaghet.

        Vi skall leva tillsammans med honom genom

Guds kraft.

      

 ¤Andra Korinterbrevet. 13:5.

 

5.  #Undersök själva om ni har tro, pröva er själva.

Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er?

       Eller är det så att ni inte består provet?#.

 

Rannsaka er själva om ni äger tro pröva den.

        Har ni inte lagt märke till Kristi Jesu närvaro hos er.

      Saknar ni hans närvaro i era hjärtan:

vilket gör att ni inte består i provet.

      

¤Andra Korinterbrevet. 13:6.

 

6.  #Jag hoppas ni skall inse att jag för min del har

bestått det#.

 

Hoppas att ni inser jag bestått provet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:7.

 

7.  #Jag ber till Gud att ni inte skall göra något som är ont, inte för att jag skall visa mig hålla måttet,

         utan för att ni skall göra det som är gott,

sedan får det gärna se ut som om  jag inte

    höll måttet#.

 

Min bön till Gud: låt inte ondskan råda i era hjärtan.

    Inte för fullgjort trons prov utan ni ska ära

godheten i era hjärtan.

'         

¤Andra Korinterbrevet. 13:8.

 

8.  #Jag kan inte skada sanningen, bara främja den#.

 

Vad jag säger skadar inte sanningen bara ära den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:9.

 

9.  #Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är

starka.

       Just det ber jag om, att ni skall bli alltmer felfria#.

 

Känner hjärtats glädje i min svaghet.

      Er starkhet i tron gläder mig.

Min innerliga bön ni skall bli alltmer felfria i er tro. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:10.

'

10.  #Därför skriver jag detta redan nu för att jag sedan skall slippa uppträda bryskt hos er,

       i kraft av den fullmakt Herren har gett mig

för att bygga upp, inte för att riva ner#.

 

Redan nu uppmuntrar jag er innan jag besöker er.

     Vid mitt besök inte ska uppträda med stränghet

i vilket Herren själv i kraft av hans fullmakt

      givit mig. 

Hans fullmakt till andlig uppbyggelse  inte för 

      ner det som redan finns hos er. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:07

ANDRA KORINTERBREVET. 13:11-13.

 

SLUTÖNSKAN.

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:11.

 

11.  #Gläd er nu, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga 

       och håll fred, så skall kärlekens och fridens

Gud vara med er#.

 

Bevara hjärtats glädje, mina bröder.

      Låt mina förmaningar vara er till nytta.

Göra mer felfria.

          Behålla enheten leva i friden: sinnesron

och sinnesfriden.

       Gör ni det: skall kärlekens och fridens Gud

beskydda era liv. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:12.

 

12.  #Hälsa varandra med en helig kyss.

Alla de heliga hälsa till er#

 

¤Andra Korinterbrevet. 13:13.

 

13.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från

Gud och gemenskap från den heliga Anden

       åt er alla#.  

 

Guds kärlek och hans gemenskap från den

      heliga Anden må vila över er.

All nåd från vår herre Jesus Kristus vare med

er alla.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 10:52

ANDRA KORINTERBREVET. 12:19-21.

 

VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR

 

DET TREDJE BESÖKET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:19.

 

19.  #Nu tänker ni väl hela tiden att jag försvarar mig mot er.'

       Nej, det är inför Gud och i Kristi tjänst jag talar,

alltsammans syftar till att uppbygga er, mina kära#.

 

I mitt tal tänker ni hela tiden att jag i själv-försvar

      gör det mot er.

Nej, jag talar ord inför Gud och i Krisi tjänst.

         De talade orden: syftar till er andliga

tillväxt:  mina kära. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:20.

 

20.  #Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall finna er annorlunda än jag önskar ----- att ni skall finna

     mig annorlunda än ni önskar ----- att jag får möta

strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, förtal,

       skvaller, inbilskhet och bråk#.

 

Känner mitt hjärtats rädsla när jag kommer till er.

       Skall finna er annorlunda än vad jag önskar.

När jag kommer finna mig annorlunda än vad

        ni önskar.

Jag får möta era ordstrider.

        Er andliga trångsinthet.

Låter vreden vara verksam bland er.

        Lever i olika intriger.

Förtalets tjänare och tjärinnor.

        Styrs av o-behärskande tungor.

Inbilska i livet:  själv-säkra själv-belåtna i er själva.

           Visar er vara i bråk med varandra. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:21.

 

21.  #Måtte min Gud inte än en gång förödmjuka mig

när jag kommer till er, och måtte jag slippa sörja

        över de många som syndat och ännu inte omvänt sig från orenheten, otukten och

     utsvävningarna som de har levat i#.

 

När jag besöker er måtte jag inte sörja över

     ert självgoda syndiga liv.

Inte låtit er göra bot och bättring från orenheten

      otuktslivet  livet i köttliga utsvävningar. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 10:29

ANDRA KORINTERBREVET. 12:11-18.

 

PAULUS ÄR INTE UNDERLÄGSEN DE ANDRA 

     APOSTLARNA.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:11.

 

11.  #Jag har varit en dåre.

Ni har tvingat mig till det.

     I stället borde ni ha fört min talan, för jag är inte

på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar,

       även om jag ingenting är#.

 

Varit en dåre.

       Blivit tvingad till livet i dårskapen.

I stället borde ni ha fört min talan.

         Känner ingen underlägsenhet inför dessa

själv-utvalda höga apostlar.

       

¤Andra Korinterbrevet. 12:12.

 

12.  #Allt som kännetecknar en apostel har jag

utfört bland er utan att någonsin svikta,

      med tecken, under och kraftgärningar#.

 

Kännetecknet för apostelns kallelse har jag utfört

        bland er.

Sviktar inte i min kallelse.

          Tecken och under kraftgärningar följer

apostelns kallelse.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:13.

 

13.  #Är det någon ni har fått sakna i jämförelse

med de andra församlingarna, utom det att jag

       själv inte har legat er till last?

Förlåt mig den oförrätten!#.

 

Har ni saknat något i jämförelse med de

       andra församlingarna.

I min kallelse inte legat er till last.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:14.

 

14.  #Nu står jag beredd att komma till er för tredje gången, och jag skall inte bli en börda för er.

       Det är er jag vill ha, inte det ni äger.

Barnen är inte skyldiga att spara åt sina föräldrar,

     men föräldrarna åt sina barn#.

 

Bredd att besöka er för tredje gången.

        Skall inte bli er till en börda.

Jag vill ha er; mina älskade.

       Inte era ägodelar.

Föräldrarna skyldiga vara sparsamma åt sina barn.

        Inte barnen skyldiga spara åt sina föräldrar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:15.

 

15.  #Jag skall med glädje offra allt, ja, offra mig 

själv, för att rädda er.

        Och om jag blir mindre älskad för att jag älskar

mer?#.

 

Skall med glädje offra allt  mig själv för er räddning.

         Blir jag mindre älskvärd inför er:

för att älska mer.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:16.

 

16.  #Det gör detsamma, jag har inte varit en börda för er.

       Men slug som jag är har jag kanske lurat er ändå?#.

 

Jag har inte varit en börda för er.

        I min slughet kanske ändå lurat er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:17.

 

17.  #Kanske jag har utnyttjat er med hjälp

av någon av dem som jag skickade till er?#.

 

Kanske visat utnyttjat er med andras hjälp:

      av någon som  jag skickade till er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 12:18.

 

18.  #Jag bad Titus resa och skickade den andre brodern med honom.

       Har Titus utnyttjat er?

Har inte vi båda handlat i samma anda, går vi

       inte i samma spår?#.

 

Bad broder Titus resa skicka den andra brodern

         med honom.

Har ni blivit utnyttade av Titus?

       Titus och jag har vi inte handlat i samma anda.

Är vi inte eniga i anden i vad vi gör? 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se