Direktlänk till inlägg 23 oktober 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 129.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:36

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 129.


12900.  Inväntad tid beprövar tålamodet.


12901.  Beprövat tålamod bättre än beprövad

o-tålighet.  

 

12902.  Hjärtats glädje-fyllda lydnad.

 

12903.  Hjärtats sorgfyllda o-lydnad.

 

12904.  O-lydnadens ångest  vad ger det  till livet.

 

12905a.  O-lydnadens ångest  tillgänglig för

olydnadens barn.

 

12905b.  O-lydnadens ångest  o-nyttig.

 

12905c.  O-lydnadens ångest  o-vän med lydnaden.

 

12905c.  Olydnadens rädsla och oro  vad ger 

det till livet.

 

12906.  Olydnadens rädsla och oro tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12907.  Olydnadens rädsla och oro  onyttig.

 

12908a.  Vara ångestsfull vara änglig  vara orolig

vad ger det till livet.

 

12908b.  Livets ångestfullhet  tillgänglig för

ångest-fullhetens barn.

 

12908c.  Vara ängslig vad ger det till livet.

 

12909.  Vara orolig vad ger det till livet.

 

12910.  Ängsligheten oroligheten tillgängliga

för ängslighetens & orolighetens barn.

 

12911a.  Dödsångesten dödens vän.

 

12911b.  Döds-ångesten  livets fiende.

 

12911c.  Dödsångesten vad ger det till livet.

 

12912.  Visad trohet visar sig i lydnaden.

 

12913.  Livets lydnad  dödens o-lydnad.

 

12914a.  Livets lydnad ger vad livet Behöver.

 

12914b.  Dödens o-lydnad livets  fattigdom.

 

12914c.  Dödens olydnad vad  ger det  till livet.

 

12915.  Olydnadens dödlighet  högmodets dödlighet.

 

12916a.  Frukten av lydnaden sprider livsglädje.

 

12916b.  Frukten av lydnaden ger vad livet Behöver.

 

12916c.  Frukten av lydnaden nyttig  för Alla.

 

12917a.  O-lydnadens o-fruktsamhet  o-nyttig.

 

12917b.  Olydnadens o-fruktsamhet  tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12917c.  O-lydnadens o-fruktsamhet  vad ger det

till Livet.

 

12918.  Lydnaden droppar av brinnande olja vilket

värmer själslivet.

 

12919.  Lydnadens skönhet & ljuvlighet

ger vad livet Behöver.

 

12920.  O-lydnaden lever i avsaknad av skönhetens

och ljuvlighetens liv.

 

12921a.  Orosstiftare lever i sin egenkära oro.

 

12921b.  Orosstiftare vad ger de till livet.

 

12921c.  Orosstiftare skapar ständig oro.

 

12922.  Orosstiftare orosmakare  tillgängliga

för oroliga människor.

 

12923a.  Äga häftigt humör  vad ger det till livet.

 

12923b.  Äga häftigt humör  tillgängligt för

den häftige.

 

12923c.  Vara häftig & våldsam o-intressant liv.

 

12924.  Vara våldsam och ilsken o-intressant liv.

 

12925a.  Vara girig sniken snål  o-intressant liv.

 

12925b.  Girigheten vad ger det till livet.

 

12925c.  Snålheten vad  ger det till livet.

 

12926.  Snålheten tillgänglig för den snåle.

 

12927a.  Fullkomlige lever inte o-fullkomligheten.

 

12927b.  O-fullkomligheten gjort sig o-intressant

för den Fullkomlige.

 

12927c.  I fullkomligheten finns ingen o-fullkomlighet. 

 

12928a.  Talträngd tunga  ärar sig själv.

 

129228b.  Talträngd tunga  vanärar tystnaden.

 

12928c.  Pratsjuk tunga  vanärar  stillheten.

 

12929.  Pratsam tunga  vanärar  lugnet.

 

12930.  Pratsamheten stillheten varandras fiender.

 

12931.  Pratsjukheten  tystnaden  varandras o-vänner.

 

12932.  Talträngd tunga  o-tystnaden goda vänner.

 

12933a.  Rädslan plågosam i sitt beteende.

 

12933b.  Ordstrider rider på rädslan.

 

12933c.  Trärtgirigheten rider på rädslan.

 

12934.  Rädslan försvara sig själv.

 

12935.  Rädslan älskar sig själv.

 

12936.  Dåligt  humör  vad ger det  till livet.

 

12937.  Harmoniskt beteende  alla Behöver.

 

12938a.  Tänk få vara fri från egoismens tankesätt. 

 

12938b.  Tänk få vara fri från egoismens talesätt.

 

12938c.  Tänk få vara fri från egoismens ära.

 

12939.  Egots tankesätt  försvara sig älskar sig själv

i allt vad den hör  säger  gör  och ser.

 

12940a.  Vara ödmjuk  men ha respekt för själv.

 

12940b.  Vara mild  men visa respekt för själv.

 

12940c.  Vara saktmodig men visa respekt för

sig själv. 

 

12941.  Vara barmhärtig  men visa respekt 

för sig själv.

 

12942.  Kärlekens myndighet & kraftfullhet

hatet och föraktet fruktar för.


12943.  Tack, för de tacksammas hjärtan.

 

12944.  Tack, för de barmhärtigas hjärtan. 

 

12945.  Tack, för de mildas hjärtan.

 

12946a.  Svekfulla svar  svekfulles tunga.

 

12946b.  Svekfulla Ord  svekfulla läppar.

 

12946c.  Svekfulla tankar  uttrycker sig

i svekfulla tungan.

 

12947a.  Lögnaktiga svar  lögnaktiges tunga.

 

12947b.  Lögnaktiga ord  lögnaktiga läppar.

 

12947c.  Lögnaktiga tankar  uttrycker sig

i lögnaktiga tungan.

 

12948.  Avundsjukan o-intressant leva i.

 

12949.  Hatet och föraktet o-intressant leva i.

 

12950.  O-barmhärtigheten   o-intressant leva i.

 

12951.  O-intressanta livet  vad ger det till Livet.

 

12952.  O-intressant liv  tillgängligt för mänskligheten.

 

12953.  O-intressant liv  o-nyttigt liv.

 

12954a.  Uppgivenheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12954b.  Missmodigheten bjuder på 

o-intressant liv.

 

12954c.  Modlösheten bjuder på o-intressant liv.

 

12855.  Nedstämdheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12956a.  O-ändliga barmhärtigheten  stor

tillgång för mänskligheten.

 

12956b.  O-ändliga ödmjukheten  stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12956c.  O-ändliga troheten stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12957.  O-ändliga o-troheten  stor tillgång

för o-moralens utövande.

 

12958.  O-ändliga lögnen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959a.  O-ändliga hatet  stor tillgång för

o-morlens utövande.

 

12959b.  O-ändliga föraktet  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959c.  O-ändliga egoismen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12960.  O-ändliga självskheten  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12961a.  Trohetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12962.  Snällhetens liv  stor  tillgång  för

mänskligheten. 

 

12963.  Vänlighetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12964.  Godhjärtlighetens liv stor tillgång för

mänskligheten.

 

12965a.  Snällheten och vänligheten styrka

& uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965b.  Troheten och ståndaktigheten

styrka och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965c.  Mildheten och ödmjukheten styrka

och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12966.  O-troheten nationens förbannelse.

 

12967.  Lögnen nationens förbannelse.

 

12968.  Sveket nationens förbannelse.

 

12969.  Brytna löften nationens förbannelse.

 

12970.  Antingen väljer överheten svika sina

löften eller uppfylla dem.

 

12971.  Svikna löften visar sig i lögnaktiga tungor.

 

12972.  Uppfyllda löften  visar sig i trovärdiga tungor. 

 

12973a.  Rädslan bjuder in till sin egen rädsla.

 

12973b.  Frimodigheten kan tala trots rädslans

upproriska motstånd.

 

12973c.  Vara fylld av rädslans lockelser

påverkar människans mentala hälsa.

 

12974.  Vara fylld av vreden sämre vara fylld

av saktmodet.

 

12975a.   Ilskne snärjd i sina ilskna ord. 

 

12975b.  Häftige snärjd i sina häftiga ord.

 

12975c.  Elake snärjd i sina elaka ord.

 

12976a.   Hjäplsamheten äras av tacksamma människor.


12976b.  Hjälpsamma händer äras av tacksamma

hjärtan. 


12876c.  Hjälpsamma fötter äras av tacksamma hjärtan.


12977a.  Ödmjuka händer nyttiga händer.


12977b.  Ödmjuka händer tillgängliga för Alla.


12977c.  Ödmjuka fötter  nyttig fötter.


12978.  Ödmjuka fötter tillgängliga för alla.


12979.  O-barmhärtigheten  föraktfull & hatisk.

 

12980.  Barmhärtihgheten främmande för

föraktet och hatiskheten.

 

12981.  O-barmhärtight leende vad ger det till Livet.

 

12982.  Bemöta vardagliga verkligheten 

med ödmjukhet  ärar ödmjukheten.

 

12983a.  Ödmjuka ögon ödmjukt hjärta.

 

12983b.  Ödmjuka ögon ärar ödmjukheten.

 

12983c.  Ödmjuka ögon ödmjuka tankar.

 

12984.  Tänka fina tankar  tänk få vara värd det.

 

12985.  Hjärtats oro  hjärtats ordstrider  vad ger

det till Livet.

 

12986a.  Ödmjukheten ödmjukes herde

han förtröstar sig på.

 

12986b.  Snällheten snälles herde han förtröstar

sig på.

 

12986c.  Barmhärtigheten barmhärtiges herde

han förtröstar sig på. 

 

12987.  Elake bär elakhetens tjänardräkt på

sina axlar.

 

12988.  Vänlige bär vänlighetens tjänardräkt

på sina axlar.

 

12989.  Elake bär elakhetens kedja runt sin hals.

 

12990.  Vänlige bär vänlighetens kedja runt

sin hals.

 

12991.  Ärlige bär ärlighetens tjänardräkt 

på sina axlar.

 

12992.  Ärlige bär ärlighetens kedja runt sin hals.

 

12993.  Slugheten  listigheten  vad ger det till livet.

 

12994.  Listigheten  slugheten rider på lögnen.

 

12995.  Listigheten slugheten varandras vänner.

 

12996.  Slugheten listigheten o-nyttiga.

 

12997.  Listigheten & slugheten  o-intressanta

för Livet.

 

12998.  Listigheten och lögnen varandras vänner.

 

12999.  Sanningen & listigheten lever fiendeskap. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se