Alla inlägg den 20 oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  128.

 

12800.  Nyttigt ha balans-gång mellan jobbet

och familje-livet.

 

12801.  Nyttigt ha balansgång mellan känslolivet

och verkligheten.

 

12802a.  Ödmjuke låter ödmjukheten vara herre.

 

12802b.  Stolte låter stoltheten vara herre.

 

12802c.  Barmhärtige låter barmhärtigheten

vara herre.

 

12803.  Själviskheten älskar sig själv.

 

12804.  Själviskheten avgud.

 

12805.  Själviskheten  självupptagen.

 

12806.  Själviskheten egen-kär.

 

12807.  Viljan intresset tiden styr människans

liv och framtid.

 

12809a.  Elakhetens mörka blick fylld av elakheten.

 

12809b.  Hatets mörka blick fylld av hat.

 

12809c.  Avundsjukans mörka blick fylld av ondska.

 

12810.  Propagandan  tydig ensidig enkelspårig.


12811a.  Vara fri från högmodet  älska ödmjukheten

och litenheten.


12811b.  Vara fri från ilskenheten älska saktmodet.


12811c.  Vara fri från avundsjukan älska kärleken.


12812.  Varför inte  fråga Skaparen om råd

ära ödmjukheten istället för ära egen-viljan.


12813.  Det finns olika personligheter har med

   mångfaldet att göra. 

 

12814a.  Visa familjär balansgång mellan

faders och moders-kärleken.

 

12814b.  Visa vardaglig balansgång mellan

jobbet och familje-livet.

 

12814c.  Visa balansgång mellan känslo-livet

och verkligheten.

 

12815.  Tanklösheten   trolösheten  o-nyttiga.

 

12816.  Kärlekslösheten  hjärtlösheten  o-nyttiga.

 

12817.  Vara fräck  övermodig  ego-viljan äras.

 

12818.  Vara skrytsam stolt  ego-viljan äras.

 

12819a.  Vara elaka  fräcka o-intressant

för de ödmjuka.

 

12819b.  Vara skvalleriaktiga baktalare o-intressant

för de kärleksfulla.

 

12819c.  Vara avundsjuk o-intressant för den

kärleksfulle.

 

12820.  Vara svekfull  stridslysten o-intressant

för den tystne.

 

12821.  Vara iklädd barmhärtigheten utöva den.

 

12822.  Vara iklädd ödmjukheten utöva den.

 

12823.  Vara iklädd troheten utöva den.

 

12824.  Vara iklädd  ståndaktigheten utöva den.

 

12825.  Familje-livet  socialt liv.

 

12826.  Propagandan rider på rädslan.

 

12827a.  Krigets målmedvetenhet  döda alla

levande varelser.  

 

12827.  Krigets beslutsamhet  hata allt liv.

 

12827c.  Krigets syfte förvandlar liv till död.

 

12828.  Kriget sprider förödelse  fördärv

och undergång.

 

12829.  Stolthet går före undergång.


12830a.  Allt har sin tid:  tänka har sin tid.


12830b.


12830c.


12831.  O-moralen visar ingen respekt för

människo-värdet.


12832a.  Människo-värdet  värdesätter

människans liv.  


12832b.  Människo-värdet uppskattar

människans liv.


12832c.  Människo-värdet  livets värde.


12833.  Människo-värdet  accepteras

och respekteras av ödmjukheten.

 

12834.  Ödmjuka människor accepterar 

respekterar tiden som den är.

 

12835.  Ödmjuka människor  respekterar 

accepterar vädret som det är.

 

12836a.  Rädslan krävande i sitt beteende.

 

12836b.  Rädslan kärlekslös.

 

12836c.  Rädsla visar sin egoistiska vilja.

 

12837.  Tänker bara på sig själv.

 

12838.  Rädslan trälbinder frimodigheten.

 

12840.  Rädslan o-intressant i sitt beteende.

 

12841a.  Själviskheten  stoltheten inget leva för.

 

12841b.  Stoltheten  själviskheten  vad  ger det

till livets glädje. 

 

12841c.  Livets glädje alla behöver.

 

12842.  Livets glädje värdefullt.

 

12843a.  Livets glädje  hjärtats glädje.

 

12843b.  Livets harmoni  hjärtat sglädje.

 

12843c.  Livets harmoni  hjärtats sinnesro.

 

12844.  Livets harmoni  hjärtats sinnesfrid.


12845.  Inre glädjen lydnadens rikedomar.

 

12846a.  Lydnadens rikedomar  livets glädje.

 

12846b.  Lydnadens rikedomar  tankars sinnesro.

 

12846c.  Lydnadens rikedomar  tankars sinnesfrid.

 

12847.  Lydnadens rikedomar berikar livet.

 

12848a.  Dåligt träd  bär dålig frukt.

 

12848c.  Gott träd bär god frukt.

 

12849.  Sött käll-vatten  smakar inte bittert.

 

12850.  Bitterheten bär dålig frukt.

 

12851.  Besvikelsen  bär  dålig  frukt.

 

12852a.  Tålamodet bär god frukt.

 

12852b.  O-tåligheten bär dålig frukt.

 

12852c.  Lydnaden bär god frukt.

 

12853.  O-lydnaden  bär  dålig  frukt.

 

12854a.  Vredesmodet  övermodet varandras

goda vänner.

 

12854b.  Övermodet  vredesmodet  tillgängliga

för Alla.

 

12854c.  Vredesmodet  övermodet bär dålig frukt.

 

12855.  Övermodet  vredesmodet i behov av

människors viljor i sitt utövande.

 

12856.  Vredesutbrottet  vredesmodet

tillhör  dödligheten.

 

12857.  Övermodet  vredesutbrottet

tillhör dödligheten.

 

12858a  Saktmodet och ödmjukheten 

tillhör o-dödligheten.

 

12858b.  Ödmjukheten  saktmodet  bär god  frukt.

 

12858c.  Saktmodet  ödmjukheten  berikar livet.

 

12859.  Stoftet och askan dödlig.

 

12860.  Livet tillhör o-dödligheten.

 

12861a.  Vinsbegäret rider på penning-begäret.

 

12861b.  Vinstbegäret kortsiktigt.

 

12861c.  Vinst-begäret kräver rikligt penning-flöde

 

12862.  Vinstbegäret ärar penningbegäret.

 

12863.  Vinst-begäret dödligt.

 

12864a.  Långvarig sjukdom gäckar läkaren.

 

12864b.  Kortvarig sjukdom gläder läkaren.

 

12865.  Stormännen högmodet slav-tjänare.

 

12866.  Ödmjukheten gör sig nytta av stormännens

stolta beteende.

 

12867.  Stormännens övermodiga stortalighet

formar ödmjuka hjärtan och sinnen.

.

12869a.  Betjänande människor  sprider sin väldoft.

 

12869b.  Betjänande människor  formbara juveler.

 

12869c.  Formbara juveler  ödmjuka människor.

 

12870.  Sann ödmjukhet  Bråddjup ödmjukhet.

 

12871.  Sann ödmjukhet sant hjärta.

 

12872a.  Hjälpsamhetens händer  dyrbara

i människors ögon.

 

12872b.  Hjälsamhetens  händer  dyrbara i människors ögon. 

 

12872c.  Hjälpsamma tankar  dyrbara i

människors ögon.

 

12873. Tröste-rika händer dyrbara i människors ögon. 

 

12874.  Trösterika fötter hjälpsamma fötter.

 

12875.  Tröste-rika händer hjälpsamma händer.

 

12876a.  Vara fattig  vara rik.

 

12876b.  Fattigdomen och rikedomen lever

sida vid sida.

 

12876c.  Fattige ärar  fattigdomen.

 

12877.  Rike ärar rikedomen.

 

12878.  Döden kraftfull  livet ännu kraftfullare.

 

12879a.  Döden sorgsen  uppgiven.

 

12879b.  Döden fåfänglig dåraktig.

 

12879c.  Dödens dåraktighet vad ger det till livet.

 

12880.  I döden finns inget liv.

 

12881a.  Döden sprider dödlighet.

 

12881b.  Livet sprider o-dödlighet.

 

12881c.  Döden  fördärvlig  ödelägger människors liv.

 

12882.  Döden  tjuvaktig.

 

12883.  Döden tjuven stjäler det som inte tillhör den.

 

12884.  Döden  människans undergång.

 

12885a.  Vredens dödlighet dödar själslivet.

 

12885b.  Häftighetens dödlighet dödar själs-livet.

 

12885c.  Ilskenhetens dödlighet dödar själslivet.

 

12886.  Saktmodets o-dödlighet och rikedomar.

 

12887.  Häftighetens glädjens  fattigdom

livets sorg.

 

12888.  Vredesutbrottes dödlighet dödar själs-livet.

 

12889a.  Äga kärleken  vara övervinnare

över hatet & föraktet.

 

12889b.  Äga kärleken vara föraktets och  hatets

förlorare.

 

12889c.  Äga kärleken äga livet.

 

12890.  Sakna kärleken  förlora livet.

 

12891.  Totala lydnaden  o-lydnadens o-vän.

 

12892.  Totala lydnaden främmande för olydnaden.

 

12893.  Totala lydnaden  toltala o-lydnaden

vänner för Livet.

 

12894a. Totala lydnaden  hjärtats lydnaden.

 

12894b.  Totala ödmjukheten  hjärtats ödmjukhet.

 

12894c.  Totala lydnaden ger vad livet Behöver.

 

12895.  Totala ödmjukheten ger vad livet Behöver.

 

12896a.  Ålderdomssvagheten lever sitt egna liv.

 

12896b.  Ålderdomssvagheten vad ger det till livet.

 

12896c.  Ålderdomssvagheten visar sitt dödliga

beteende.

 

12897a.  Ikläda sig totala lydnaden  avkläda sig

totala lydnaden.

 

12897b.  Ikläda sig totala ödmjukheten

av-kläda sig totala högmodet.

 

12897c.  Ikläda sig totala kärleken  avkläda sig

hatet och föraktet.

 

12898a.  Ikläda sig hjärtats ödmjukhet avkläda

sig hjärtats stolthet.

 

12898b.  Ikläda sig saktmodets hjärta av-kläda

sig hjärtats vrede.

 

12898c. Offer-villigt hjärta lydigt hjärta.

 

12898d.  Offervilligt hjärta  ödmjukt hjärta. 

 

12899.  Tiden avgör människans ålderdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:10

ANDRA KORINTERBREVET. 8:16-24.

 

HUR INSAMLINGEN HAR ORGANISERATS.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:16.

 

16.  #Gud vare tack som låtit Titus känna samma

hängivenhet för er#.

 

Titus känner samma hängivenhet för er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:17.

 

17.  #Han sade ja då jag bad honom, och han var

så ivrig att han självmant gav sig i väg till er#.

 

Titus min broder i Kristus besvarade min önskan.

      I sin ivrighet gav han sig i väg till er. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:18.

 

18.  #I hans sällskap har jag skickat den andre brodern.

       Hans arbete för evangliet får beröm i alla

församlingar#.

 

Hans arbete för evangliets skull uppskattas 

      i församlingarna.

 

¤Andra Korintrerbrevet. 8:19.

 

19.  #Ja inte bara det, församlingarna har utsett

honom till att vara min följeslagare när jag till

       Herren ära och för att visa min goda vilja

tar hand om den här kärleksgåvan#.

 

Inte bara att de uppskattar hans arbete:

      församlingarna utsett honom till vara min

trogne följeslagare.

     Till Herrens ära  visa min goda vilja  ta han

om kärleksgåvan.     

 

¤andra Korinterbrevet. 8:20.

 

20.  #Jag vill undvika klander för mitt sätt att ta

hand om alla dessa pengar#.

 

Vill undvika onödiga anklagelse på mitt egna sätt

       ta ansvar för dessa pengar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:21.

 

21.  #Jag tänker på vad som är riktigt inte bara

inför Herren utan också inför människor#.

 

     Tänker på det  som är riktigt att göra

inför Herren.

      Vara ärlig inför människor.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 8:22. 

 

22.  #Samtidigt har jag skickat ytterligare en

broder, som har gett mig många olika prov på sin

      hängivenhet och nu är ännu ivrigare,

därför att han har sådan tilltro till er#.

 

Skickat ytterligare en broder till er, har gett mig

       många olika prov på sin hängivenhet.

Visat sin andliga ivrighet  i sin tilltro till er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:23.  

 

23.  #Titus är min kamrat och hjälper mig i mitt

arbete för er, och våra bröder är församlingarnas

       sändebud och en heder för Kristus#.

 

Titus min kamrat  visar mig hjälp i mitt arbete för er.

       Våra älskade bröder församlingarnas

sändebud.

       I sitt tjänande visar heder för Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:24.

 

24.  #Ge dem bevis på er kärlek så att församlingarna ser det, och visa att det är med

      rätta jag har skrivit över er#.

 

Bevisa dem er kärlek.

       Låt er kärlek visa sig inför församlingarna.

 

         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:09

ORD FÖR DAGEN DECEMBER MÅNAD.  2018.

 

Första dagen.

 

Ilskenheten jämförs med jagandet efter vinden.

 

Andra dagen.

 

Livet i ödmjukheten och lydnaden bättre än livet

i o-lydnaden och högmodet.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjukheten och lydnaden nyttig för Livet.

 

Fjärde dagen.

 

Fullkomlig kärlek  fullkomlig själs-frid.

 

Femte dagen.

 

Fullkomlig tålamod  fri från o-tåligheten.

 

Sjätte dagen.

 

Tack för vänligheten.

 

Sjunde dagen.

 

Vara o-tacksam inför elakheten.

 

Åttonde dagen.

 

Du; snällheten tack för att du finns.

 

Nionde dagen.

 

Du; snällheten tack för att du är verksam

i den snälles liv.

 

Tionde dagen.

 

Skrivna orden  antingen goda eller onda.

 

Elfte dagen.

 

Närings-rik föda  näringsrika Ord.

 

Tolfte dagen.

 

Näringsrika Ord  själens nyttiga föda.

 

Trettionde dagen.

 

Svält-födda ord  själens dåliga föda.

 

Fjortonde dagen.

 

O-tyglad tunga  tystnadens o-vän.

 

Femtonde dagen.

 

Tomhetens tunga  talar tomma Ord.

 

Sextonde dagen.

 

Vise väljer sina ord i rätt tid.

 

Sjuttonde dagen.

 

Förvirrade ord  fel-aktiga Ord.

 

Artonde dagen.

 

Tröttheten bristfällig vila.

 

Nittionde dagen.

 

Sömnen och villan nyttig för Livet.

 

Tjugonde dagen.

 

Frimodigheten övervinner hjärtats tankars rädsla.

 

Tjugoförsa dagen.

 

Frimodigheten starkare än rädslans lockelser

och frestelser.

 

Tjugoandra dagen.

 

Vara missmodig vad  ger det  till Livet.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjuke låter sig vandra på ödmjukhetens stigar

beskyddad från högmodets faror och olyckor.

 

Tjugofjärde dagen.


 

Tacksamhetens klara ljus belyser tacksammes 

stigar.

 

Tjugofemte dagen.

 

O-förlåtelsen kastar sina mörka skuggor 

över den skuldfulles liv.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ilskenheten som en missmodig dag

för själen.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Elakheten dödar själen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Elakheten som en fast-kedjad själ.

 

Tjugonionde dagen.

 

Du är som en dåre du älskar o-förlåtelsen 

före förlåtelsens rkedomar.

 

Trettionde dagen.

 

Maktinflytande och makt-begäret vad ger

det till folket.

 

Trettioförsta dagen.

 

Människan föds inte produktionen 

       de föds i familjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se