Alla inlägg den 6 oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 125.

 

12500.  Kärleken frigörs i kärleksfullt hjärta.

 

12501a.  Godheten   frigörs i godhjärtligt hjärta.

 

12501b.  Ärligheten frigörs i ärligt hjärta.

 

12501c.  Frimodigheten frigörs i frimodigt hjärta.

 

12502.  Fullkomlige lever i fullkomlighetens närhet.

 

12503.  Fullkomlige lever i fullkomlig själs-frid.

 

12504.  Själs-friden ger sinnesro & sinnesfrid.

 

12505.  Medlidsamheten och godheten

vänner för Livet.

 

12506.  Barmhärtighetens blick  ser de

lidandes vardagliga behov.

 

12507.  Uthålligheten bär människan i svårigheter

och lidande.

 

12508a.  Ödmjukheten ödmjukes vän broder

tröst hjälp för livet.

 

12508b.  Troheten trognes  vän broder tröst

hjälp för livet.

 

12508c.  Tacksamheten tacksammes vän broder

tröst hjälp för livet.

 

12509.  O-tacksamheten  krävande.

 

12510.  Kontroll-behovet  krävande.

 

12511.  Kontrollbehovet rider på högmodet.

 

12512.  O-tacksamheten rider på stoltheten.

 

12513.  O-hörsamheten rider på övermodet.

 

12514a.  Stormännens  bristande ödmjukhet.

 

12514b.  Stormännens  kontrollbehov ärar stoltheten.

 

12514c.  Stormännen äger o-barmhärtigt beteende.

 

12515.  Vara beslutsam  vara målmedveten

botmedlet mot förvirringen och oron.

 

12516.  Utveckling och lärdom tillhör Livet.

 

12517.  Vara handlings-förlamad styrs av rädslan.

 

12518a.  Låt inte rädslan vara Herre.

 

12518b.  Låt frimodigheten istället vara Herre.

 

12518c.  Låt frimodigheten vara segraren 

rädslan förloraren.

 ära den.

 

12519.  Tack för frimodigheten  ära den.

 

12520.  Tack för ödmjukheten ära den.

 

12521.   Nyttiga moraliska levnadsregler:

 

            FÖRLÅTA VARANDRA.

 

                   HA FÖRTROENDE FÖR VARANDRA.

 

                       VISAD FÖRSTÅELSE FÖR VARANDRA.

 

12522a.  Fåordigheten äger betydelsefulla Ord.

 

12522b.  Fåordigheten äger vist  klokt hjärta.


12523a.  Kärleksfulle visar sin ståndaktighet

vara kärlekens tjänare.


12523b.  Insiktsfulle visar sin ståndaktighet

vara insiktens tjänare.

 

12523c.  Godhjärtlige visar sin ståndaktighet

vara godhetens tjänare.


12524.  Tiden avgör människans ålder.


12525a.  O-vis tunga umgås inte med visheten.


12525b.  Vis tunga umgås med visheten.

 

12525c.  Klok tunga umgås med klokheten.

 

12525d.  O-klok tunga umgås inte med klokheten.  


12526.  Vara mörkrets tjänare vandra i

häftighetens fotspår.


12527.  Vara ljusets tjänare vandra i saktmodighetens fotspår.


12528.  Vara mörkrets tjänare vandra i

ilskenhetens fotspår.


12529.  Mörkret rider på Högmodet.


12530.  Ljuset rider på ödmjukheten.


12531.  Avsaknaden av Bönen finns högmodet.


12532.  I bönen finns ödmjukheten.


12533.  Bestraffningen  rädslan.


12534.  Stå för vad man säger  vara pålitlig.


12535.  Penning-begärets rädsla rider på den.


12536.  Fåordigheten äger behärskad tunga.

 

12537.  Visad balansgång mellan jobbet

och familjelivet.

 

12538.  Visad balansgång mellan känslo-livet

och verkligheten.

 

12539.  Hjälpsamme nekar inte någon hjälp.

 

12540.  Förtalaren talar illa omm  sin nästas liv.

 

12541.  Respektera sin nästas genetiska beteende.

 

12542a.  Ödmjuke går med fasta steg på ödmjukhetens väg.

 

12542b. Stolte går med fasta steg på

stolthetens väg. 

 

12542c.  Insiktsfulle går med fasta steg på

insiktens väg.

 

12543.  Vise går med fasta steg på vishetens väg.

 

12544.  Vara ledig  känna friheten.


12545a.  Ödmjukhetens rikedomar  sinnesfriden

sinnesron.


12546.  Känna uttömdheten  hjärtats tomhet.


12547a.  Stormännen rider på makt-inflytandet

över folket.

 

12547b.  Stormännen visar sin känslo-kalla 

beteende mot folket.  

 

12547c.  Stormännen inga psykologer.

 

12548.  Stormännen lagstiftar sina egna lagar

och paragrafer.

 

12549a.  Stormännen påverkar  folket  med aktiv

propaganda.

 

12549b.  Propagandans syfte  påverka  folket

med egoistiska ideer:  propagandan rider

      på rädslan.

 

12549c.  Propagandan visar psykologisk o-kunnighet. 

 

12550a.  Psykologisk o-kunnighet ger ingen hjälp

tröst och uppmuntran.

 

12550b.  Psykologisk o-kunnighet  vad ger

det till Livet.

 

12550c.  Psykologisk o-kunnighet undervärderar

människo-värdet.

 

12551. Psykologisk kunnighet & o-kunnighet

går skilda vägar.

 

12552.  Psykologisk o-kunnighet och kunnighet

varandras o-vänner.

 

12553.  Psykologisk kunnighet & o-kunnighet

hatar varandras livssyn.

 

12554.  Psykologiska kunnighetens livssyn

uppskattar människo-värdet.

 

12555.  Psykologiska o-kunnigheten respekterar inte andras viljor och önskningar.

 

12556a.  Vreden fördömer  underskattar

människo-värdet.

 

12556b.  Ilskenheten fördömer underskattar

människo-värdet.

 

12556c.  Häftigheten fördömer underskattar

människo-värdet.

 

12557a.  Människor säger det är farligt att leva.

 

12557b.  Är rädslan Herre  blir det farligt att leva.

 

12557c.  Vad har rädslan med tryggheten med varandra att Göra.

 

12558.  Säkerhets-tänkandets teologi rider på rädslan.

 

12559.  Säkerhets-tänkandets teologiska 

propaganda: gör människan till kontrollerad individ.

 

12560.  Säkerhets-tänkandets teologiska 

propaganda:  var finns de själv-tänkande

        individerna.

 

12561a.  Säkerhets-tänkandets teologiska

propaganda:  vara rädd för sitt egna liv.

 

12561b.  Vara rädd  för sitt egna liv  vad ger det 

till Livet.

 

12561c.  Vara rädd för sitt egna liv  undervärderar

livets värde.

 

12562.  Saknas själv-tänkande människor

vilket förringar henne: älska sig själv. 

 

12563.  Ni stormän i ert tänkande låt människor

vara själv-tänkande individer inte bli kontrollerade

        individer.

Såsom ni behandla andra bli ni själva behandlade.

 

Tänk med hjärtat  tänk på hälsan.

 

12564a.  Tiden avgör människans ålder.

 

12564b.  Tiden ger människan möjligheten till

sin fria vilja gör vad hon vill.

 

12564c.  Tiden ger människan möjligheten 

välja ära högmodet eller ödmjukheten.

 

12565a.  Förlåtelsen  o-förlåtelsen går

skilda vägar.

 

12565b.  O-förlåtelsen  förlåtelsen  varandras

fiender.

 

12565c.  Förlåtelsen  o-förlåtelsen  umgås inte

med varandra.

 

12566.  Ödmjuke äger:

                  ödmjuka tankar

                       ödmjuka ord

                            ödmjukt hjärta

                                 ödmjuka seende

                                      ödmjukt lyssnande. 

 

12567.  Produktions-tänkandet:

         Saknas kunder  finns inget jobb.

 

12568a.  O-nyttigt skada sig själv.

 

12568b.  Kärleks-löse skadar sig själv.

 

12568c.  Förtalaren skadar sig själv sin egen tunga.

 

12569. Skvallaren skadar sig själv sin egen tunga.

 

12570.  Se sig själv som värdefull:

Tacksam för Livet.

 

12571a.   Penning-begärets o-sociala beteende

tankar bara på sig själv.

 

12571b.  Penning-begärets o-sociala beteende

ser inte andras vardagliga behov.

 

12571c.  Penning-begärets o-sociala beteende

ärar sitt egna beeende.

 

12572a.  Ödmjuke lydig ödmjukheten intilll döden.

 

12572b.  Ödmjukheten ödmjukes  källa till

tröst hjälp och stöd.

 

12572c.  Ödmjukheten ödmjukes liv.

 

12573. Ödmjukheten ödmjukes livs-glädje.

 

12574.  Ödmjukheten ödmjukes sinnesro & sinnesfrid.

 

12575.  Ödmjukheten för ödmjuke som få dö

ödmjukhetens inre liv.

 

12576a.  Ödmjuke förenad med ödmjukheten.

 

12576b.  Ödmjuke formats av ödmjukheten.

 

12576c.  Ödmjuke lever av ödmjukhetens

överflödande liv av ödmjukhet.

 

12577. Ödmjukhetens glödande eld lever

i ödmjukes hjärta.

 

12578.  I ödmjukes hjärta bor ödmjukhetens  rikedomar.

 

12579.  Ödmjukheten  finner sitt välbehag 

i ödmjukes hjärta.

 

12580.  Ödmjukes liv präglas av tålighet & ståndaktighet i ödmjukhetens närhet.

 

12581.  Ödmjuke söker inte efter stoltheten.

 

12582a.  Vår kärleksfulla ödmjukhet tänk få

umgås med dig.

 

12582b.  Vår insiktsfulla ödmjukhet tänk få

umgås med dig.

 

12582c.  Vår kärleksfulla barmhärtighet tänk få

umgås med dig.

 

12583.  Vår kärleksfulla vishet tänk få umgås

med dig  få bära din äre-krona.

 

12584.  Vilken hjärte-fröjd få bära vishetens ärekrona på sitt huvud.

 

12585.  Ödmjuke känner sin o-värdighet få bära

ödmjukhetens äre-krona på sitt huvud. 

 

12586.  Vise känner sin o-värdighet få bära 

vishetens ärekrona på sitt huvud.

 

12587.  Barmhärtige känner sin o-värdighet få

bära barmhärtighetens ärekrona på sitt huvud.

 

12588a.  Stormännen lever sitt egna liv.


12588b.  Stormännen dåliga lyssnare.


12588c.  Stormännen  stolthetens tjänare. 


12589.  Stormännens beteende  vad ger det

till Livet.

 

12590.  Stormännens stolthet svårt acceptera

och respektera andra människors

    viljor och önskningar.


12591. Stormännen & världs-härskare svårt ödmjuka sina stolta hjärtan.


12592.  Kärlekens ömhet  ömsinthet  värdefull

för Livet.

 

12593.  Kärlekens omsorg & värme  vi  Behöver.

 

12594.  Vara bortglömd  vara o-önskad

inget leva för.

 

12595a.  Sanningen  ståndaktig i vad den säger.

 

12595b.  Sanningen  lydig mot sig själv.

 

12595c.  Sanningen  ärar och upphöjer folket.

 

12596.  Vara kärleksfull  uppriktig  omtänksam

ger vad mänskligheten Behöver.

 

12597a.  Ge kärleks-gärningar.

 

12597b.  Sprida godhets gärningar.

 

12598.  Vara omtänksam och uppriktig.

 

12599.  Glädjefyllda läppar få livs-glädje 

på läpparna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:47

ANDRA KORINTERBREVET. 5:11-21.

 

GUD VILL FÖRSONING.  DEL. 1.

 

Andra Korinterbrevet. 5:11.

 

11.  #Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor; Gud vet hurdan

     jag är, och jag hoppas att ni också gör det

innerst inne#.

 

Herren tjänare aposteln Paulus äger en djupare

gudsfruktan för Herren.

       Utiffrån min gudsfruktan försöker ivrigt vinna

människors hjärtan.

       Gud vet vem jag är.

Hoppas att er inre människa: äger en kännedom

     om min andlighet. 

 

Andra Korinterbrevet. 5:12.

 

12.  #Jag vill inte rekommendera mig själv

igen men ger er möjlighet att vara stolta över mig,

        så att ni kan bemöta dem som skryter med

det som ligger på ytan, och inte med det som

        finns i hjärtat#.

 

Vill inte rekommendera mig själv låter inte själviskheten råda i mitt liv.

        För att bemöta dem som är skrytsamma

vilka lever i ytlig kristet liv.

      Vilket kan ge er möjligheten vara stolta

över mig.        

            

¤Andra Korinterbrevet. 5:13.

 

13.  #Har jag varit i extas, är det för Gud.

Är jag sansad, är det för er#.

 

Ha jag levt i extas låt det bli till Guds ära.

    Är jag vid mina egna sinnen är det för er skull.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:14.

 

14.  #Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har

förstått att om en har dött för alla, då har alla dött#.

 

Kristi kärlek tvingar mig välja  jag har förstått 

       har Kristus dött för alla.

Då har alla dött i Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:15.

 

15.  #Och han har dött för alla, för att de som lever

inte mer skall leva för sin egen skull utan för

        honom som dog och uppväcktes för dem.

 

Han har dött för alla  de som nu är levande 

        inte ska leva för sin själviskhet.

Istället leva för honom som dog.

      Uppväcktes på tredje dagen för dem.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:16.

 

16.  #Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis.

        Och om jag också har uppfattat Kristus på

det sättet, så gör jag det inte nu längre#.

 

Jag bedömer inte själv utifrån min egen mänskliga

       visdom.

Har jag i min mänskliga visdom uppfattat Kristus

      på det sättet gör det inte längre nu.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:17.

 

17.  #Den som är i Kristus är ny skapelse,

det gamla är förbi, något nytt har kommit#.

 

Vara i Kristus vara honom lik vilket gör oss

           till en ny skapelse i honom.

Gamla livet är förbi  något nytt har kommit.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:18.

 

18.  #Allt detta har sitt upphov i Gud, som har

försonat oss med sig genom Kristus och ställt

      mig i försoningens tjänst#.

 

Allt detta har sitt ursprung i Guds liv.

       Han har försonat oss med sig själv genom 

Kristus.

      Ställt mig till att vara han tjänare i försoningens tjänst.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:19.

 

19.  #Ty Gud försonade hela världen med sig genom

Kristus; han ställde inte människorna till svars för

      deras överträdelser, och han anförtrodde mig

budskapet om denna försoning#.

 

Gud försonande för alltid hela världen med sig 

      genom Kristus.

Aklagade inte människor för deras överträdelser.

      Han gav mig sitt förtroende  budskapet om

denna försoning.     

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:20.

 

20.  #Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar

er genom mig.

       Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er

med Gud#.

 

Jag; Paulus Kristi sändebud.

       Gud manar er alla genom mig.

På Kristi vägnar  jag ber er: låta era liv försonas

       med Gud.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:21.

 

21.  #Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden får vår skull,'

        för att vi genom honom skulle bli till ett 

med Guds rättfärdighet#.

 

Han var syndfri.

        Gud gjorde honom till ett med synden

för vår skull.

        Genom hans syndfrihet bli ett med

Guds o-strafflighet & renlighet.

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:47

ANDRA KORINTERBREVET.  6:1-2.

 

GUD VILL FÖRSONING DEL. 2.

 

Andra Korinterbrevet. 6:1.

 

1.  #Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också

att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud#.

 

Jag uppmanar er som Guds med-hjälpare

       Låt inte Guds nåd förkastas av er.

 

2.  #Han säger ju: JAG BÖNHÖRDE DIG NÄR STUNDEN VAR INNE, JAG H JÄLPTE  DIG PÅ 

       FRÄLSNINGENS DAG.

Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag#.

 

Min trofasthet bönhörde i rätt tid.

        På frälsningens dag fick du min hjälp.

Nu är frälsningens dag tillgänglig för alla.

   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:47

ANDRA KORINTERBREVET.  6:3-10.

 

PRÖVNINGARNA VISAR VEM PAULUS ÄR.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:3.

 

3.  #Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst#.

 

Jag vill inte vara förmer än min nästa.

       Ingen skall kunna anklaga mitt tjänare-kall.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:4.

 

4.  #Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag

duger till: med stor uthållighet under påfrestningar,

       trångmål och nöd#.

 

Som Guds utvalde tjänare visar jag mitt tjänande.

       Visar mitt tjänande i stor uthållighet.

Under påfrestningar trångmål och nöd.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:5.

 

5.  #Under prygel, fångenskap och upplopp,

under möda, vaka och svält#.

 

Visar mitt tjänande under kroppsligt prygel

     fångenskap upplopp från människor

under livets mödande vara vakande leva i svält.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:6.

 

6.  #Med renhet, kunskap, tålamod och godhet,

med helig ande, uppriktig kärlek#.

 

I allt detta lever i renheten kunskapen tålamodet

       godheten med helig ande  i uppriktig kärlek.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 6:7.

 

7.  #Sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar#.

 

Visar min kallelse i sanningens ord och Guds kraft.

      Med o-strafflighetens renhetens vapen

till anfall och försvar. 

 

¤Andra Korinterbrevet.  6:8.

 

8.  #I ära och vanära, med dåligt rykte och gott

ryckte.

       Jag kallas villolärare men säger sanningen.

 

Lever i ära och vanära med dåligt rykte och

      gott rykte.

Kallas vara villolärare men talar sanningens ord.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:9.

 

9.  #Jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära

döden men ändå lever jag, tuktad men inte

      till döds#. 

 

Mitt liv är misskänt men ändå erkänt.

     Lever nära döden åndå lever jag.

Tuktad från mig själv men inte till döds.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 6:10.

 

10.  #Plågad men alltid glad.

Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting

      men äger allt#.

 

Fattig i mig själv  gör många rika  äger inget

   i mig själv  men äger allt i Kristus.

 

     

 

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:46

nTANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 123.

 

12300.  Livets liv-givare äger de mänskligheten Behöver.

 

12301.  Livets givare  livets rådgivare.

 

12302.  Frid och kärlek vad mänskigheten Behöver.

 

12303a.  Fridsamma Ord vad mänskligheten Behöver.

 

12303b.  Fridsamma hjärtan vad mänskligheten

Behöver.

 

12303c.  Fridsamma tankar vad mänskligheten

Behöver.

 

12304.  Friden och kärleken har enn framtid

på jorden.

 

12305.  Fridsamheten  sinnesron sinnesfriden.

 

12306a.  Fridsamt hjärta  sprider sinnesro.

 

12306b.  Fridsamt hjärta  sprider sinnesfrid.

 

12306c.  Fridsamt hjärta  sprider hjärtats frid.

 

12307a.  Lögnen vänder sin upproriskhet mot

sanningen.

 

12307b.  Hatet vänder sin upproriskhet mot

sanningen.  

 

12307c.  Föraktet vänder sin upproriskhet

mot sanningen.

 

12308.  Lögnaren lever frivilligt till lögnens ära

låter lögnen vara Herre.

 

12309.  Förtalaren lever frivillgt till förtalets ära

låter förtalet vara Herre.

 

12310.  Skvallraren lever frivilligt till skvalleriets

ära  låter skvalleriet vara Herre.

 

12311a.  Sanningen fördömer lögnen lögnaktigt tal.

 

12311b.  Lögnaktig tunga sprider lögnaktiga ord.

 

12311c.  Sanningen fördömer lögnaktigt hjärta.

 

12312.  Snällheten fördömer elakheten

elakhetens tal.

 

12313a.  Snällheten sprider snälla Ord.

 

12213b.  Elakheten fördömer snälla hjärtan.

 

12313c.  Snällheten fördömer elaka hjärtan.

 

12314.  Älska sanningen följer sanningen.

 

12315.  Älska snällheten följer snällheten

 

12316.  Älska ärligheten följer ärligheten.

 

12317a.  Lögnen hatar sanningen  följer den inte

o-lydig den.

 

12317b.  O-ärligheten hatar ärligheten  följer den

inte  o-lydig den.

 

12317c.  Hatet hatar kärleken  följer den  inte

o-lydig den.

 

12318.  Lögnaren  talar lögnaktiga Ord med lögnaktig tunga utför lögnens gärningar

       ära lögnen låter den vara sin Herre.

 

12319.  Förtalaren talar  förtaliska Ord med

förtalisk tunga  utför förtalets gärningar

           ära förtalet  låter förtalet vara sin Herre.

 

12320.  Skvallraren talar skvalleraktiga Ord

med skvallaraktig tunga  utför skvaleriets

       gärningar  låter skvalleriet vara Herre.

 

12321a.  Lögnen ger mänskligheten sorg

och bedrövelse.

 

12321b.  O-troheten ger mänskligheten sorg

och bedrövelse.

 

12321c.  Högmodet ger mänskligheten sorg

och bedrövelse. 

 

12322.  Stoltheten ger mänskligheten sorg

och undergång.

 

12323.  Högmodet fördärvar och förgör mänskligheten.

 

12324a.  Lögnen  o-hjälpsam  älskar sig själv.

 

12324b.  Hatet  o-hjälpsam  älskar sig själv.

 

12324c.  Föraktat o-hjälpsam  älskar sig själv.

 

12325.  Kärleken hjälpsam tröstande.

 

12326.  Lögnen själv-god  självupptagen  självisk

avgudar sig själv.

 

12327a.  Sanningen ödmjuk  älskar dem som

söker hennes gemenskap.

 

12327b.  Sanningen visar sin omsorg ömhet 

för den som sökt henne.

 

12327c.  Bättre vara sanningens tjänare & slav än

lögnens tjänare och slav.

 

12328.  Lögnens stortaliga Ord  vad ger de till

Livets framtid.

 

12329.  Sanningens ödmjuka Ord  ger det

mänskligheten Behöver.

 

12330a.  Lögnen ödelägger fördärvar nationer.

 

12330b.  Förtalet ödelägger fördärvar nationer.

 

12330c.  Hatet ödelägger fördärvar nationer.

 

12331.  Föraktet ödelägger fördärvar nationer.

 

12332.  Lögnen ljuger  för mänskligheten.

 

12333a.   Lögnaktiga Ord  ljuger  för mänskligheten.

 

12333b.  Talträngd tunga ljuger för mänskligheten.

 

12333c.  Lögnaktig tunga försvarar sina egna Ord.

 

12334.  Lögnen kortsiktig i sina Ord.

 

12334b.  Lögnen förgiftar människans själs-liv.

 

12334c.  Lögnaktiga Ord förgiftar själs-livet.

 

12335.  Sanningen ger livs-glädje till själs-livet.

 

12336.  Sanningens Ord ärar och upphöjer sanningen.  

 

12337.  Ärligheten väljer inte lögnen som sin Herre. 

 

12338a.  Snällheten inte elak.

 

12338b.  Godheten inte elak.

 

12338c.  Vänligheten inte elak.

 

12339.  Barmhärtigheten inte o-barmhärtig.

 

12340a.  Barmhärtigheten känner ingen gemenskap

i o-barmhärtighetens sällskap.

 

12340b.  Ärligheten känner ingen gemenskap

i o-ärlighetens sällskap.

 

12340c.  Lydnaden känner ingen gemenskap

i o-lydnadens sällskap.

 

12341.  Kärleken inte hatisk.

 

12342.  Kärleken inte föraktfull.

 

12343.  Kärleken inte ondskefull.

 

12344a.  Sanningen inte falsk.

 

12344b.  Sanningen ninte lögnaktig.

 

12344c.  Sanningen inte skrytsam.

 

12345.  Sanningen inte stolt  ärar upphöjer

inte sig själv.

 

12346.  Lögnen stolt övermodig  ärar upphöjer

sig själv. 

 

12347a.  Sanningen  hatar ingen.

 

12347b.  Sanningen  föraktar ingen.

 

12348.  Lögnen hatar mänskligheten.

 

12349.  Lögnen föraktar mänskligheten.

 

12350a.  Tiden förbrukar människans liv.

 

12350b.  Tiden lever sitt egna liv

gör vad den själv vill göra.

 

12350c.  Tiden gör tids optimisten till slav.

 

12351.  Tiden kan ge mänskligheten

o-måttligt stressigt liv.

 

12352.  Tiden tillgänglig för Alla.

 

12353.  Tiden nyttig  för Alla.

 

12354.  Tiden tillgänglig  människan väljer själv

vad hon själv vill göra.

 

12355a.  Ödmjuke visar sin ödmjuka följsamhet

inför ödmjukheten.

 

12355b.  Milde visar sin ödmjuka följsamhet

inför mildheten.

 

12355c.  Trofaste visar sin ödmjuka följsamhet

inför troheten.

 

12356a.  Högmodige  avtrubbad och o-känslig

för ödmjukheten.

 

12356b.  Elake avtrubbad & o-känslig för snällheten.

 

12356c.  O-barmhärtige avtrubbad och o-känslig

för bamhärtigheten.

 

12357.  O-ärlige avtrubbad & o-känsig för ärligheten.

 

12358a.  Sämre vara högmodets kära barn än

ödmjukhetens kära barn. 

 

12358b.

 

12358c.

 

12359.  Förvirrad människa  äger o-kunnigheten

i hjärtat.

 

12360a.   Girig och givmild människa  går

skilda vägar.

 

12360b.  Giriga & givmilda männskor lever

i två skilda världar.

 

12360c.  Girig och givmild  människa  två olika människor som vandrar sida vid sida genom livet.

 

12261.  Barmhärtighetens givmildhet  har två öppna

händer mot de behövande.

 

12362. Ödmjuke besarat ödmjukhetens inbjudan

dela sitt liv med henne.


12363.  Moraliska familjen föraktas av o-moraliska

tankesättet .


12364.  Tacksamt får höra.


12365a.  Ödmjuke sätter sitt  hopp till ödmjukheten.

 

12365b.  Ödmjuke sätter inte sitt till stoltheten.

 

12365c.  Ödmjuke låter sig inte bedragas

av övermodet.

 

12366.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.

 

12367a.  Stoltheten vad  ger den  till Livet.

 

12367b.  Stoltheten bedragaren. 

 

12367c.  Högmodet bedragaren.

 

12368.  Övermodet bedragaren.

 

12369a.  Vad ger bedragaren till Livet.

 

12369b.  Bedragaren och lögnaren 

goda vänner.

 

12369c.  Bedragaren & lögnaren bundsförvanter.

 

12370.  Bedragaren tjuvaktig.

 

12371a.  Tjuvaktigheten  vad  ger  den till Livet.

 

12371b.  Tjuvaktigheten högmodets med-hjälpare.

 

12371c.  Tjuvaktigheten stoltheten goda vänner.

 

12372.  Tjuvaktigheten  övermodet  bundsförvanter.

 

12373.  Tjuvaktigheten  bedrager.

 

12374a.  Tjuvaktigheten  Tjuvens herre.

 

12374b.  Tjuvaktigheten  lyder tjuvaktigheten.

 

12375.  Tjuven förslavad under tjuvaktigheten.

 

12376a.  Tjuvaktigheten samarbetar med lögnen. 

 

12376b.  Tjuven lever på sin nästas egendom.

 

12376c.  Livet i tjuvaktigheten  o-intressant liv

för den ärlige.

 

12377.  Tjuven  oärligheten  bundsförvanter.

 

12378.  Tjuvaktigheten o-ärligheten  goda vänner.

 

12379.  Tjuvaktigheten  o-ärligheten bundsförvanter.

 

12380a.  Tidstjuven  tjuvaktig.

 

12380b.  Energi-tjuven  tjuvaktig.

 

12380c.  Vad ger tjuvarna till Livet.

 

12381a.  Bedrägeriet sveket  vad ger det till Livet.

 

12381b.  Livet i Bedrägeriet sveket  o-intressant liv.

 

12381c.  Bedrägeriet & sveket  rider på lögnen.

 

12382.  Sveket kärlekslöst.

 

12383.  Sveket rider på lögnen.

 

12384a.  Hata det goda älska det goda.

 

12384b.  Vara ondskans vän  älska ondskan.

 

12384c.  Vara godhetens vän älska det onda.

 

12385.  Vad ger det onda till Livet.

 

12386.  Godheten ger det livet behöver.

 

12387a.  Ondskasn tunga  ärar  upphöjer ondskan.

 

12387b.  Godhetens tunga  ärar upphöjer godheten.

 

12387c.  Ondskan hatar människo-värdet.

 

12388.  Godheten älskar människo-värdet.

 

12389.  Mörkret verksami  i hatet och föraktet.

 

12390a.  Ljuset verksamt  i  kärleken.

 

12390b.  Kärleken  vad älskvärd den är.

 

12390c.  Kärleken  tillgänglig  för Alla.

 

12091.  Kärleken  nyttig för Alla.  

 

12392.  Kärlekens givmildhet.

 

12393.  O-sämjan  kivet  vad ger  det till Livet.

 

12394.  O-sämjan & kivet  tillgänglig i att utöva.

 

12395.  O-sämjan och kivet  o-nyttig  för Alla.

 

12396.  Livet i o-sämjan & kivet  o-intressant liv

för den tyste.

 

12397a.  Tystnaden bättre än  o-sämjan & kivet.

 

12397b.  Stillheten lugnet  o-sämjan och kivet

livets fender.

 

12397c.  Tystnaden & o-sämjan  livets  fiender.

 

12398.  Talträngd tunga  ärar o-sämjan  och  kivet.

 

12399.  Talträngd tunga vanärar  tystnaden språk. 

   

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:46

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 124.

 

12400.  Medlidsamhetens godhet.

 

12401.  Lögnaktiga Ord rider på rädslan.

 

12402.  Orons viljas inbjudan  kontrollera människans

tanke-liv  Ord och handlingar.

 

12403.  Varje människa har ett unik

människo-värde.


12404a.  Egoismen saknar godhet i sig själv.


12404b.  Egoismen saknar barmhärtigheten


12404c.  Egoismen saknar kärleken.


12405.  Egoismen saknar inte egot i sig själv.


12406a  Ivrig kärlek  botemedlet mot rädslan.


12406b.  Rädslan lever i avsaknad av tryggheten.


12406c.  Rädslan lever i avsaknad vara beskyddad.


12407.  Penning-begärets o-mättad vad ger det

till Livet.


12408.  Penningbegärets o-mättad  onyttigt.


12409.  Penning-begärets o-mättnad  skadlig.


12410.  Penningbegärets o-mättnad  smärtsam.


12412.  Penningbegärets o-mättnad  krävande.


12413.  Penning-begärets o-mättnad 

tillgänglig för Alla.


12415.  Penningbegärets o-mättnad rider

på stoltheten.


12416a.  O-mättnadens o-tacksamhet  vad ger 

det till  Livet.


12416b.  O-mättnadens o-tacksamhet  tillgänglig

för Alla.


12416c.  O-mättnadens otacksamhet  visar sig

i penning-begärets inbjudan.


12417.  O-mättnadens lockelser skadliga.


12418.  O-mättnadens lockelser smärtsamma,


12419.  O-mättnadens lockelser föstör själs-livet.


12420a.   Känna sig o-önskad  &  under-skattad

vad ger det till Livet.

 

12420b.  Känna sig o-önskad och under-skattad

o-nyttigt för Alla.

 

12420c.  Känna sig o-önskad & under-skattad

vara övergiven  vad ger det till Livet.

 

12421.  Visad omtänksamhet och mildhet

mot varandra  ger vad Livet Behöver.

 

12422a.  Vise äger inte stridlystna tungan.

 

12422b.  Ordstrider med en trätgirig jämförs med

lägga torra vedträd på en brinnande brasa.

 

12422c.  Ord-strider  vad ger det till Livet.

 

12423.  Girig och givmild människa vandrar sida

vid sida livet ut.

 

12424.  I barmhärtighetens givmildhet  visar 

barmhärtigheten sin kärlek. 

 

12425a.   Litenheten bättre än stortaligheten.

 

12425b.  Litenheten vad nyttig den är.

 

12425c.  Litenheten tillgänglig  för Alla.

 

12426.  Litenheten berömmer sig inte av stortaligheten.

 

12427.  Stortaligheten berömmer sig av stoltheten.

 

12428.  Ringaste och störste vandrar sida vid sida

genom Livet.

 

12429.  Gräl och splittring  vad  ger det till Livet.

 

12430.  Grälsjukheten och splittringen tillgänglig

för Alla.

 

12431.  Grälsjukheten & splittringen visar

Livets dårskap.

 

12432.  Grälsjukheten och splittringen  o-kunnig

i sitt levnadssätt.

 

12433a.  Ödmjukt  hjärta talar  ödmjuka Ord.

 

12433b.  Saktmodigt hjärta   talar  saktmodiga Ord.

 

12433c.  Saktmodigheten uppmuntrar 

saktmodigt hjärta.

 

12434.  Mildheten uppmuntrar milt hjärta.

 

12435a.  Sanningen lögnens ärke-fiende.

 

12435b.  O-lydnaden lydnadens ärke-fiende.

 

12435c.  Ärke-fienden O-lydnaden lydnaden

går skilda vägar.

 

12436.  Ärke-fienden  O-lydnaden  lydnaden

varandras fiender.

 

12437a.  Kärleken främmande för ljumhetens liv.

 

12437b.  Kärleken akriv i vad den gör.

 

12437c.  Kärlekens klokhet  vi alla Behöver.

 

12438.  Visheten och förnuftet mänskligheten Behöver.

 

12439.  Visheten & förnuftet   nyttiga för Alla.


12440.  Visheten och förnuftet  tillgängliga

för Alla.

 

12441.  Förnuftet & visheten uppmuntran för Alla.

 

12442a.  Älska visheten  ärar och upphöjer Dig.

 

12442b.  Älska klokheten  ärar & upphöjer  Dig.

 

12442c.  Älska Insikten  ärar och upphöjer  Dig.

 

12443.  Antingen väljer människan visheten

eller dårskapen.

 

12444.  Antingen väljer människan tala  visa

eller dåraktiga Ord.

 

12445a.  Grymma & o-barmhärtiga människor

visar sin egoism.

 

12445b.  Grymma och o-barmhärtiga människor

vad ger de till Livet.

 

12445c.  Grymma & o-barmhärtiga människor

lever i avsaknad från barmhärigheten.

 

12446.  Barmhärtighetens godhet  vad mänskligheten Behöver.

 

12447.  Barmhärtighetens hjälpsamhet behöver

mänskligheten.

 

12448.  Barmhärtighetens tröst och uppmuntran

mänskligheten behöver.

 

12449a.  Gör barmhärtigheten till en kär medlem

i familje-livet.

 

12449b.  Gör visheten till en kär medlem  

i familje-livet.

 

12449c.  Gör kärleken till en kär medlem

i familje-livet.

 

12450.  Gör elakheten till en o-bjuden gäst

in i familje-livet.

 

12451.  Gör hatet till en o-bjuden gäst in i

familje-livet.

 

12452.  Gör kivet till en o-bjuden gäst in i 

familje-livet.

 

12453.  Gör ord-strider till en o-bjuden gäst

in i familje-livet.

 

12454a.  Dåren fördärvar sig av sin egen dårskap.

 

12454b.  Elake fördärvar sig av sin egen elakhet.

 

12454c.  Trätgirige fördärvar sig av sin 

egen trätgirighet.

 

12455.  Sanningen  går aldrig begrava. 

 

12456.  Barmhärtigheten  går aldrig begrava.

 

12457.  Kärleken går aldrig begrava.

 

12458.  Dåren skadar sin nästa med dåraktga Ord.

 

12459a.  Klok kvinna ordingssam.

 

12459b.  Klok man ordningssam.

 

12459c.  Vara ordningssam  ger sinnesro.

 

12460.  Vara ordningssam  ger sinnesfrid.

 

12561.  Gör o-ärligheten till en o-bjuden gäst

in i familjen.

 

12462a.  Milda Ord ger sinnesro.

 

12462b.  Milda ord ger sinnesfrid.

 

12462c.  Mjilda Ord gör hjärtat glatt.

 

12465.  Skvalleraktig tunga sämre än pålitlig tunga.

 

12466.  Skvalleraktig tunga  skvalleraktiga Ord

varandras vänner.

 

12467.  Skvalleraktig tung  skvalleraktigt  hjärta

varandras vänner.

 

12468a.  Skvalleraktig Ord  pålitliga ord 

varandras o-vänner.

 

12468b.  Skvalleraktiga Ord pålitliga ord går

skilda vägar.

 

12468c.  Skvalleraktiga ord väger lätt på vågen.

 

12469.  Pålitliga ord väger tungt på vågen.

 

12470.  Gör förtalet till en o-bjuden gäst in i  

familje-livet.

 

12471a.  O-ärligheten o-nyttig för familjen.

 

12471b.  Elakheten o-nyttig för famlijen.

 

12471c.  Förtalet o-nyttig  för familjen.

 

12472.  Trätgirigheten o-nyttig för familjen.

 

12473.  O-ärligheten skadlig & smärtsam

för famljen.

 

12474.  Trätgirigheten splittrar familjen.

 

12475.  Skvalleraktig tunga skadlig smärtsam

för familjen.

 

12476.  Skvalleraktiga ord  o-nyttiga för familjen.

 

12477.  Dårskapen vad ger det till familjen.

 

12478a.  Ärligheten räddar  från  o-ärligheten.

 

12478b.  Barmhärtigheten räddar från o-barmhärtigheten.

 

12478c.  Troheten räddar från o-troheten.

 

12479.  Hata förtalet  älska kärleken.

 

12480.  Hata skvalleriet  älska kärleken.

 

12481.  Hata elakheten  älska  kärleken.

 

12482a.  Ödmjuka människor känner sig trygga

i ödmjukhetens närhet.

 

12482b.  Snälla människor känner sig trygga 

i snällhetens närhet.

 

12482c.  Vänliga människor känner sig trymänsligga 

i vänlighetens närhet.

 

12483.  Skonsamheten och barmhärtigheten 

mänskligheten behöver.

 

12484.  Skonsamheten & barmhärtigheten 

nyttiga för Alla.

 

12485.  Skonsamheten och barmhärtigheten

tillgängliga för Alla.

 

12486a.  Ill-viljan och godheten går skilda vägar.

 

12486b.  Illviljan & godheten  varandras fiender.

 

12486c.  Illviljan och godheten  talar olika språk.

 

12487.  Illviljan  ondskefull.

 

12488.  Illviljan  skadlig och smärtsam.

 

12489.  Ilviljan  verksam i ont uppsåt.

 

12490.  Illviljan  verksam i ordstrider.

 

12491.  Illviljan  verksam i o-viljan.

 

12492a.  O-viljan och hatet  vad ger det till Livet.

 

12492b.  O-viljan och hatet rider på högmodet.

 

12492c.  O-viljan &h hatet föraktar ödmjukheten.

 

12493.  Fienliga sinnelaget och illviljan  bundsförvanter.

 

12494.  Argsintheten  ondskefullheten 

varandras g oda vänner.

 

12495.  Vara illvillig  vara  skadelysten.

 

12496.  Skadelystenheten  skadlig

och o-barmhärtig.

 

12497.  Skadelystenheten vad  ger det till Livet.

 

12498.  Skadelystenheten äger smärtsamt beteende.

 

12499.  Skadelystenheten rider på  högmodet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se