Alla inlägg den 23 oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:37

ANDRA KORINTERBREVET. 10:1-11.

 

PAULUS KAN UPPTRÄDA MYNDIGT.

 

¤Andra Korinterbrevet.  10:1.

 

1.  #Jag, Paulus, som är beskedlig när jag är hos er

och så myndig mot er när jag är långt borta,

      jag besvär er vid Kristi mildhet och godhet#.

 

Jag; Herrens utvalde tjänare  visar sig from

& fridsam när är närvarande hos er.

        Visar min andliga auktoritet när jag är frånvarande.

        Jag besvär er vid Kristi gudomliga mildhet

och godhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:2.

 

2. #Tvinga mig inte att hos er visa den djärvhet

och mýndighet som jag dock inte tänker dra

       mig för att använda mot somliga som menar

att jag drivs av världsliga motiv#.

 

Låt inte ert liv tvinga mig hos er visa andlig djärvhet

       och myndighet.

Behövs den tänker jag frimodigt använda den.

      Somliga av er menar jag drivs av världsliga motiv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:3.

 

3.  #Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen#.

 

Lever mitt liv i världen, strider inte med

      världsliga vapen. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:4.

 

4.  #Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan få kraft av Gud att bryta ner

       starka fästen.

Jag bryter ner tankebyggnader#.

 

Vapnen jag använder i min andliga kamp tillhör

       inte denna världen.

Får Guds kraft bryta ned tankars starka fästen.

       Bryta ner upproriska tanke-byggnader.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10.5

 

5.  #Och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen

om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge

      hos Kristus#.

 

All o-lydnad som reser sig mot kunskapen om Gud.

        Låter varje o-lydiga tankar: bli till lydiga

fångar hos Kristus. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:6. 

 

6.  #Och är beredd att straffa all olydnad, så snart

er lydnad, har blivit fullständig#.

 

Villig bestraffa all o-lydnad när er lydnad blivit

       fullständig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:7.

 

7.  #Ni ser bara till det yttre.

    Om någon är säker på att han tillhör Kristus,

då bör han också göra klart för sig att liksom tillhör

      Kristus gör också jag det#.

 

Ni använder ert yttre seende.

     Om någon visar säker övertygelse att han

tillhör Kristus.

       Bör han känna till sin tillhörighet i Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:8.

 

8.  #Även om jag skulle skryta väl mycket med den

fullmakt som Herren har gett mig för att bygga upp

      er, inte för att bryta ner, kommer jag inte

att behöva skämmas#.

 

Skulle jag vara skrytsam med Herrens fullmakt som

      är mig given för er andliga uppbyggelse.

Fullmakt bryta ner er mänskliga tankar men istället

           bygga upp er andlighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:9.

 

9.  #Tro inte att det bara är med breven jag kan sätta mig i respekt hos er.

 

Inte endast med mina brev till er  kan jag sätta

          mig i respekt hos er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:10. 

 

10.  #Breven, säger man, är myndiga och kraftfulla,

men när vi har honom här är det slut med kraften

       och ingen bryr sig om vad han säger#.

 

De skrivna breven visar sig vara myndiga 

       och kraftfulla i sina ord.

När han är närvarande låter sig kraften ta slut.

       Ingen visar sig vara mottaglig för vad

han säger.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:11.

 

11.  #Det skall vederbörande göra klart för sig,

att så som jag talar till er i mina brev långt

     bortifrån, så kommer jag också att handla

när jag är hos er#.

 

Ni ska ha klart för er som i de skrivna orden ska 

     jag visa min myndidighet och kraftfullhet

även när jag är närvarande hos er.      

 

 

        

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:36

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 129.


12900.  Inväntad tid beprövar tålamodet.


12901.  Beprövat tålamod bättre än beprövad

o-tålighet.  

 

12902.  Hjärtats glädje-fyllda lydnad.

 

12903.  Hjärtats sorgfyllda o-lydnad.

 

12904.  O-lydnadens ångest  vad ger det  till livet.

 

12905a.  O-lydnadens ångest  tillgänglig för

olydnadens barn.

 

12905b.  O-lydnadens ångest  o-nyttig.

 

12905c.  O-lydnadens ångest  o-vän med lydnaden.

 

12905c.  Olydnadens rädsla och oro  vad ger 

det till livet.

 

12906.  Olydnadens rädsla och oro tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12907.  Olydnadens rädsla och oro  onyttig.

 

12908a.  Vara ångestsfull vara änglig  vara orolig

vad ger det till livet.

 

12908b.  Livets ångestfullhet  tillgänglig för

ångest-fullhetens barn.

 

12908c.  Vara ängslig vad ger det till livet.

 

12909.  Vara orolig vad ger det till livet.

 

12910.  Ängsligheten oroligheten tillgängliga

för ängslighetens & orolighetens barn.

 

12911a.  Dödsångesten dödens vän.

 

12911b.  Döds-ångesten  livets fiende.

 

12911c.  Dödsångesten vad ger det till livet.

 

12912.  Visad trohet visar sig i lydnaden.

 

12913.  Livets lydnad  dödens o-lydnad.

 

12914a.  Livets lydnad ger vad livet Behöver.

 

12914b.  Dödens o-lydnad livets  fattigdom.

 

12914c.  Dödens olydnad vad  ger det  till livet.

 

12915.  Olydnadens dödlighet  högmodets dödlighet.

 

12916a.  Frukten av lydnaden sprider livsglädje.

 

12916b.  Frukten av lydnaden ger vad livet Behöver.

 

12916c.  Frukten av lydnaden nyttig  för Alla.

 

12917a.  O-lydnadens o-fruktsamhet  o-nyttig.

 

12917b.  Olydnadens o-fruktsamhet  tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12917c.  O-lydnadens o-fruktsamhet  vad ger det

till Livet.

 

12918.  Lydnaden droppar av brinnande olja vilket

värmer själslivet.

 

12919.  Lydnadens skönhet & ljuvlighet

ger vad livet Behöver.

 

12920.  O-lydnaden lever i avsaknad av skönhetens

och ljuvlighetens liv.

 

12921a.  Orosstiftare lever i sin egenkära oro.

 

12921b.  Orosstiftare vad ger de till livet.

 

12921c.  Orosstiftare skapar ständig oro.

 

12922.  Orosstiftare orosmakare  tillgängliga

för oroliga människor.

 

12923a.  Äga häftigt humör  vad ger det till livet.

 

12923b.  Äga häftigt humör  tillgängligt för

den häftige.

 

12923c.  Vara häftig & våldsam o-intressant liv.

 

12924.  Vara våldsam och ilsken o-intressant liv.

 

12925a.  Vara girig sniken snål  o-intressant liv.

 

12925b.  Girigheten vad ger det till livet.

 

12925c.  Snålheten vad  ger det till livet.

 

12926.  Snålheten tillgänglig för den snåle.

 

12927a.  Fullkomlige lever inte o-fullkomligheten.

 

12927b.  O-fullkomligheten gjort sig o-intressant

för den Fullkomlige.

 

12927c.  I fullkomligheten finns ingen o-fullkomlighet. 

 

12928a.  Talträngd tunga  ärar sig själv.

 

129228b.  Talträngd tunga  vanärar tystnaden.

 

12928c.  Pratsjuk tunga  vanärar  stillheten.

 

12929.  Pratsam tunga  vanärar  lugnet.

 

12930.  Pratsamheten stillheten varandras fiender.

 

12931.  Pratsjukheten  tystnaden  varandras o-vänner.

 

12932.  Talträngd tunga  o-tystnaden goda vänner.

 

12933a.  Rädslan plågosam i sitt beteende.

 

12933b.  Ordstrider rider på rädslan.

 

12933c.  Trärtgirigheten rider på rädslan.

 

12934.  Rädslan försvara sig själv.

 

12935.  Rädslan älskar sig själv.

 

12936.  Dåligt  humör  vad ger det  till livet.

 

12937.  Harmoniskt beteende  alla Behöver.

 

12938a.  Tänk få vara fri från egoismens tankesätt. 

 

12938b.  Tänk få vara fri från egoismens talesätt.

 

12938c.  Tänk få vara fri från egoismens ära.

 

12939.  Egots tankesätt  försvara sig älskar sig själv

i allt vad den hör  säger  gör  och ser.

 

12940a.  Vara ödmjuk  men ha respekt för själv.

 

12940b.  Vara mild  men visa respekt för själv.

 

12940c.  Vara saktmodig men visa respekt för

sig själv. 

 

12941.  Vara barmhärtig  men visa respekt 

för sig själv.

 

12942.  Kärlekens myndighet & kraftfullhet

hatet och föraktet fruktar för.


12943.  Tack, för de tacksammas hjärtan.

 

12944.  Tack, för de barmhärtigas hjärtan. 

 

12945.  Tack, för de mildas hjärtan.

 

12946a.  Svekfulla svar  svekfulles tunga.

 

12946b.  Svekfulla Ord  svekfulla läppar.

 

12946c.  Svekfulla tankar  uttrycker sig

i svekfulla tungan.

 

12947a.  Lögnaktiga svar  lögnaktiges tunga.

 

12947b.  Lögnaktiga ord  lögnaktiga läppar.

 

12947c.  Lögnaktiga tankar  uttrycker sig

i lögnaktiga tungan.

 

12948.  Avundsjukan o-intressant leva i.

 

12949.  Hatet och föraktet o-intressant leva i.

 

12950.  O-barmhärtigheten   o-intressant leva i.

 

12951.  O-intressanta livet  vad ger det till Livet.

 

12952.  O-intressant liv  tillgängligt för mänskligheten.

 

12953.  O-intressant liv  o-nyttigt liv.

 

12954a.  Uppgivenheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12954b.  Missmodigheten bjuder på 

o-intressant liv.

 

12954c.  Modlösheten bjuder på o-intressant liv.

 

12855.  Nedstämdheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12956a.  O-ändliga barmhärtigheten  stor

tillgång för mänskligheten.

 

12956b.  O-ändliga ödmjukheten  stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12956c.  O-ändliga troheten stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12957.  O-ändliga o-troheten  stor tillgång

för o-moralens utövande.

 

12958.  O-ändliga lögnen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959a.  O-ändliga hatet  stor tillgång för

o-morlens utövande.

 

12959b.  O-ändliga föraktet  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959c.  O-ändliga egoismen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12960.  O-ändliga självskheten  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12961a.  Trohetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12962.  Snällhetens liv  stor  tillgång  för

mänskligheten. 

 

12963.  Vänlighetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12964.  Godhjärtlighetens liv stor tillgång för

mänskligheten.

 

12965a.  Snällheten och vänligheten styrka

& uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965b.  Troheten och ståndaktigheten

styrka och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965c.  Mildheten och ödmjukheten styrka

och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12966.  O-troheten nationens förbannelse.

 

12967.  Lögnen nationens förbannelse.

 

12968.  Sveket nationens förbannelse.

 

12969.  Brytna löften nationens förbannelse.

 

12970.  Antingen väljer överheten svika sina

löften eller uppfylla dem.

 

12971.  Svikna löften visar sig i lögnaktiga tungor.

 

12972.  Uppfyllda löften  visar sig i trovärdiga tungor. 

 

12973a.  Rädslan bjuder in till sin egen rädsla.

 

12973b.  Frimodigheten kan tala trots rädslans

upproriska motstånd.

 

12973c.  Vara fylld av rädslans lockelser

påverkar människans mentala hälsa.

 

12974.  Vara fylld av vreden sämre vara fylld

av saktmodet.

 

12975a.   Ilskne snärjd i sina ilskna ord. 

 

12975b.  Häftige snärjd i sina häftiga ord.

 

12975c.  Elake snärjd i sina elaka ord.

 

12976a.   Hjäplsamheten äras av tacksamma människor.


12976b.  Hjälpsamma händer äras av tacksamma

hjärtan. 


12876c.  Hjälpsamma fötter äras av tacksamma hjärtan.


12977a.  Ödmjuka händer nyttiga händer.


12977b.  Ödmjuka händer tillgängliga för Alla.


12977c.  Ödmjuka fötter  nyttig fötter.


12978.  Ödmjuka fötter tillgängliga för alla.


12979.  O-barmhärtigheten  föraktfull & hatisk.

 

12980.  Barmhärtihgheten främmande för

föraktet och hatiskheten.

 

12981.  O-barmhärtight leende vad ger det till Livet.

 

12982.  Bemöta vardagliga verkligheten 

med ödmjukhet  ärar ödmjukheten.

 

12983a.  Ödmjuka ögon ödmjukt hjärta.

 

12983b.  Ödmjuka ögon ärar ödmjukheten.

 

12983c.  Ödmjuka ögon ödmjuka tankar.

 

12984.  Tänka fina tankar  tänk få vara värd det.

 

12985.  Hjärtats oro  hjärtats ordstrider  vad ger

det till Livet.

 

12986a.  Ödmjukheten ödmjukes herde

han förtröstar sig på.

 

12986b.  Snällheten snälles herde han förtröstar

sig på.

 

12986c.  Barmhärtigheten barmhärtiges herde

han förtröstar sig på. 

 

12987.  Elake bär elakhetens tjänardräkt på

sina axlar.

 

12988.  Vänlige bär vänlighetens tjänardräkt

på sina axlar.

 

12989.  Elake bär elakhetens kedja runt sin hals.

 

12990.  Vänlige bär vänlighetens kedja runt

sin hals.

 

12991.  Ärlige bär ärlighetens tjänardräkt 

på sina axlar.

 

12992.  Ärlige bär ärlighetens kedja runt sin hals.

 

12993.  Slugheten  listigheten  vad ger det till livet.

 

12994.  Listigheten  slugheten rider på lögnen.

 

12995.  Listigheten slugheten varandras vänner.

 

12996.  Slugheten listigheten o-nyttiga.

 

12997.  Listigheten & slugheten  o-intressanta

för Livet.

 

12998.  Listigheten och lögnen varandras vänner.

 

12999.  Sanningen & listigheten lever fiendeskap. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:34

ANDRA KORINTERBREVET. 9:1-15.

 

GUD ÄLSKAR EN GLAD GIVARE.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:1.

 

1.  #Egentligen är det onödigt att jag skriver till

er om hjälpen till de heliga#.

 

Kan vara för mig o-nödigt skriva till er om

       hjälpen till de heligas behov.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:2.

 

2.  #Jag känner ju er goda vilja, och inför makedonierna skryter jag med er och säger:

       "Achaia har förberett sig sedan i fjol".

Er iver har sporrat de  flesta här#.

 

Känner er goda givmilda vilja, inför makedonierna.

        Är skrytsam i er talan.

Er ivriga givmildhet påverkar givmilheten. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:3.

 

3.  #Men jag har skickat bröderna, för att det jag sagt om i er det här sammanhanget inte skall

       framstå som tomt skryt, och för att ni skall

visa er redo, så som jag sade#.

 

Skickar bröderna, för att talet om er inte  ska visa

      sig vara sagt i tom skrytsamhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:4.

 

4.  #Annars får jag ------ för att inte tala om er själva

------- står där med skam i den här saken, om några

      makedonier följer med mig och finner att ni

inte är förberreda#.

 

Gör jag inte det får bära skammen i den här saken.

         

¤Andra Korinterbrevet. 9:5.

 

5.  #Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna

      med den rikliga gåva som ni har utlovat,

så att den kan ligga färdig och visa att ni ger

      rikligt och inte motvilligt#.

 

Nödvändigt be bröderna resa i förväg till er,

      med den rikliga gåvan som ni utlovat att ge.

Rilkiga gåvan finns,  visar er givmildhet 

      vara rikligt och med given med villigt hjärta.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:6.

 

6.  #Kom ihåg:  den som sår snålt får en snål skörd,

och den som sår rikligt får en riklig skörd#.

 

Kom ihåg såddens & skördens lagar.

       Sådden sker i snålhet  blir skörden given 

i snålhet.

       Sådden sker rikligt  blir skörden riklig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:7.

 

7.  # Var och en skall ge som han har beslutat

i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång,

      ty Gud älskar en glad givare#.

 

Låter givandet ges efter hjärtats beslutsamhet.

        Inte med viljans olust eller av  hjärtas tvång.

Gud visar sin kärlek inför  en glad givare.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:8.

 

8.  #Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att

ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan

       ge i överflöd till allt vad ni behöver och själva

kan ge till varje gott ändamål#.

 

Gud  visar sin öveflödande  förmåga ger er 

i överflöd.

          Hans givande överflöd fyller era behov.

Utifrån ert överflöd kan ge till andra.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:9.

 

9.  #Det står ju skrivet: HAN STRÖR UT HAN GER

ÅT DE FATTIGA, HANS RÄTTFÄRDIGHET

      VARAR I EVIGHET#.

 

Hans ord säger:  Av sitt rikliga överflöd strör ut

     fyller de fattigas behov.

Hans o-strafflighet och renlighet varar i all evighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:10.

 

10.  #Han som ger säd att så och bröd att äta,

han skall ge er utsäde och mångdubbla det och

       låta er rättfärdighet ge god avkastning#.

 

Han ger sin säd till att så bröd att äta.

       Säd till där säden behövs.

Brödet till där hungern finns.

         Ge er utsädet mångdubbla det.

Belönar er renlighet och o-sttrafflighet i god

      avkastning. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:11.

 

11.  #Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös

frikostighet, som framkallar tacksägelser till

      Gud när jag förmedlar gåvan#.

 

Er goda avkastning gör er rika på allt.

       Er rikedom visas i er gränslösa frikostighet.

Er gränslösa frikostighet ger tacksägelser

     till Gud goda avkastningens skapare.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 9:12.

 

12.  #Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan får också

        tacksägelserna till Gud att överflöda#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:13.

 

13.  #När ni genom denna tjänst  visar er pålitlighet

kommer de att prisa Gud för att ni följer er

      bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt

dela med er till dem och till alla#.

 

Er givande tjänst visar er pålitlighet.

       Er pålitlighet visar sig i tacksamma människors

     lovprisning till Gud.

Lovprisar Gud i sina hjärtan för ni följer er

       bekännelse till Kristi evangelium.

Lovprisar Gud med sina läppar er frikostighet

       i givmildhet inför dem. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:14.

 

14.  #De kommer att be er och längta efter er 

på grund av Guds överväldigande nåd mot er#.

 

Med bedjande hjärtan längtar efter er när de ser

      Guds överväldigande nåd mot er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:15.

 

15.  #Gud vare tack för hans oerhörda gåva#.

 

Tacka Guds trofasthet för hans o-erhörda rika gåva.

 

        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se