Direktlänk till inlägg 28 oktober 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 130.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 oktober 2018 09:14

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL. 130.

 

13000.  Ödmjukt  hjärta & tankar  skadar ingen.

 

13001.  Milt hjärta och milda tankar skadar ingen.

 

13002.  Barmhärtigt hjärta & tankar skadar ingen.

 

13003.  Tack, snälla du  tänk vara snällheten lydig.

 

13004a. Omtänksamheten  ömheten  varandras vänner. 

 

13004b.  Ömheten  omtänksamheten  nyttiga.

 

13004c.  Omtänksamheten  ömheten  tillgängliga

      för Alla.

 

13005a.  Livet i ödmjukheten  ger god lärdom

och livs-erfarenhet.

 

13005b.  Livet i vänligheten  ger god lärdom

& livs-erfarenhet.

 

13005c.  Livet i elakheten  ger dålig lärdom

och livs-erfarenhet.

 

13006.  Livet i stoltheten  ger dålig lärdom

& livserfarenhet.

 

13007.  Ödmjukhetens liv  älskvärt för mänskligheten.

 

13008a.  Ödmjukhetens liv önskvärt för Alla.

 

13008b.  Ödmjukhetens liv  värdefullt för mänskligheten.

 

13008c.  Ödmjukhetens liv  tiilgängligt för Alla.

 

13009.  Ödmjukhetens liv hälsosamt  för själslivet.

 

13010a.  Tack för ödmjukhetens tjänare-liv.

 

13010b.  Ödmjukhetens tjänare-liv  nyttigt liv.

 

13010c.  Ödmjukhetens tjänare-liv  tillgängligt liv

för mänskligheten.

 

13011a.  Känslo-livet rider på vädret egensinniga liv. 

 

13011b.  Missmodets egen-sinniga liv rider på känslo-livet.

 

13011c.  Uppgivenhetens egensinnliga liv rider

på käslo-livet.

 

13012.  Deppighetens egen-sinnliga liv rider

på känslolivet.

 

13013a.  Egoismen svårt ta sitt ansvar för sitt

egna liv. 

 

13013b.  Egoismen svårt visa sitt ansvar mot

sin nästas behov.

 

13013c.  Egoismens själviskhet  ansvarslös.

 

13014.  Människans ålder avgörs av tiden:

ödmjukhetens människa accepterar tiden

      och föråldrandet.

 

13015a.  Fullkomligt saktmod  fördriver  häftigheten.

 

13015b.  Fullkomligt saktmod  fördriver  ilskenheten.

 

13015c.  Fullkomligt saktmod fördriver vreden.

 

13016.  Fullkomlig ödmjukhet  fördriver ord-strider.

 

13017a.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver trätgirigheten.

 

13017b.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver högmodet.

 

13017c.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver stoltheten.

 

13018.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver övermodet.

 

13019.  Ödmjuke låter sig inte besegras

av stoltheten.

 

13020.  Ödmjuke låter inte sig besegras 

av övermodet.

 

13021.  Ödmjuke låter inte sig besegras 

av högmodet.

 

13022.  Tänk få äga kärleksfulla & gladlynta sättet.

 

13023a.  Ödmjukheten vän med ödmjukt hjärta.

 

13023b.  Ödmjukt hjärta finner sin trygghet

i ödmjukherten.

 

13023c.  Ödmjuka hjärtats trygghet  ser högmodets

liv o-intressant.

 

13024.  Högmodets o-intressanta liv vad ger det

till ödmjukt hjärta.

 

13025a.  Ödmjukheten visar sig inte i ett högmodigt

hjärta.

 

13025b.  Högmodet visar sig inte i ett ödmjukt hjärta.

 

13025c.  Kärleksfull uppmärksamhet nyttigt:

bundsförvant med ödmjukheten.

 

13026a. Ödmjuke stolt över ödmjukheten eftersom

den formar hans hjärtat.

 

13026b.  Milde stolt över mildheten eftersom den

formar hans hjärta.

 

13026c.  Barmhärtige stolt över barmhärtigheten

eftersom den formar hans hjärta.

 

13027.  Ärlige stolt över ärligheten eftersom

den formar hans hjärta.

 

13028a.  Ärligheten o-dödlighet.

 

13028b.  O-ärligheten  dödlig.

 

13028c.  Ärligheten ger livs-glädje.

 

13029.  O-ärligheten ger sorg och bedrövelse.

 

13030.  O-ärligheten äger tomhetens värde.

 

13031.  Ärligheten äger o-förgängligt värde.

 

13032a.  O-ärligheten och ärligheten respekterar

inte varandra.

 

13032b.  Ärligheten & o-ärligheten fiender för Livet.

 

13032c.  O-ärligheten och ärligheten inget stöd

för varandra.

 

13033.  Ärligheten hjärtats frihet.

 

13034.  O-ärligheten hjärtats o-frihet.

 

13035.  Säga som det är: tala sanning.

 

13036a.  O-intressanta livet inget leva för.

 

13036b.  Intressanta livet & o-intressanta

livet umgås inte med varandra.

 

13036c.  O-intressanta livet och intressanta livet

fiender för Livet.

 

13037.  Se livet som en värdefull gåva.

 

13038.  Se tiden som en värdefull gåva.

 

13039.  Existerar tiden  existerar livet.

 

13040.  Döden tjuvaktig förintar allt liv.

 

13041a.  Döden förgänglig.

 

13041b.  Döden hatar allt liv.

 

13041c.  Döden lever sitt egna liv.

 

13042.  Döden självisk.

 

13043.  O-tåligheten stressad av tiden.

 

13044a.  Sorgen och rädslan vad kan det ge

till Livet.

 

13044b.  Sorgen & rädslan onyttiga.

 

12044c.  Sorgen och rädslan tillgänglig var

tj3nare för.

 

13045.  Människo-verket äras av hennes egna händer.

 

13046.  Människo-verket äras av hennes ego-vilja.

 

13047.  Människo-verket lever i avsaknad 

av ödmjukheten.

 

13048a.  Trätlystenheten & trätgirigheten 

äras av ego-viljan.

 

13048b.  Trätgirigheten och trät-lystenheten

blir ärad genom tungans missbruk.

 

13048c.  Trätlystenheten & trätgirigheten

lever i avsaknad av ödmjukheten.

 

13049. Visad medkänsla saknas i trätlystet

hjärta och sinne.

 

13050.  Visad medömkan saknas i trätgirigt

hjärta och sinne.

 

13051a.  Fullständig lydnad bättre än fullständiga

o-lydnaden.

 

13051b.  Fullständiga o-lydnaden sämre än

fullständig lydnad.

 

13051c.  Fullständig lydnad beslutsam.

 

13052.  Fullständig lydnad målmedveten.

 

13053.  Ödmjuk tacksamhet  tacksamt hjärta.

 

13054.  Ödmjuk tacksamhet  tacksamma tankar.

 

13055.  Vilande rofyllda tankar  vad mänskligheten

Behöver.

 

13056.  Vad mänskligheten behöver: sinnesro.

 

13057.  Vad mnnskligheten Behöver: sinnesfriden.

 

13058.  Upplevd sinnesro hjärtats vila.

 

13059.  Upplevd sinnesfrid  hjärtats ro.

 

13060a.  Ödmjuke överlämnat sig helt åt ödmjukheten.

 

10360b.  Ödmjukheten sprider sin närvaro genom

ödmjukes liv: i ord och handdling.

 

13060c.  Ödmjukheten äger ödmjukes liv.

 

13061.  Ödmjuke ödmjukhetens fånge.

 

13062.  Ödmjuke: vara fånge  vara älskad

av ödmjukheten.

 

13063.  Ödmjukheten låter sitt liv vara verksamt

i den ödmjukes liv.

 

13064a.  Lycklig den som håller sin tunga i styr.

 

13064b.  Lycklig den som håller sin vrede i styr.

 

13064c.  Lycklig den som håller sin häftighet i styr. 

 

13065.  Lycklig den som håller sin ilskenhet i styr.

 

13066a.  Illa passar rikedomar för snål människa.  

 

13066b.  Illa passar rikedomar för girig människa.

 

13066c.  Illa passar äran för ärelystna människor. 

 

13067.  Illa passar äran för stolta människor.

 

13068.  Illa passar penningar för penning-begäret.

 

13069.  Illa passar hatet för hatiska människor.

 

13070a.  Illa passar o-barmhärtigheten för

o-barmhärtighetrens människor.

 

13070b.  Illa passar elakheten för elaka människor.

 

13070c.  Illa passar ord-strider för o-tyglad tunga.

 

13071.  Illa passar trätgirigheten för talträngd tunga.

 

13072a.  Illa passar förtalet för pratsam tunga.

 

13072b.  Illa passar skvalleriet för pratsjuk tunga.

 

13072c.  Illa passar kivet för kivaktig tunga.

 

13072c.  Illa passar lögnen för lögnaktig tunga.

 

13073a.  Illa passar sig lögnen för lögnaktiga människor.

 

13073b.  Illa passar sig hatet för hatiska mnniskor.

 

13073c.  Illa passar sig föraktet för kärleks-lösa

människor.

 

13074.  Illa passar sig förtalet för för-taliga människor. 

 

13075.  Illa passar sig makt-lystenhen för stormän.

 

13076.  Illa passar sig makt-begärer för världshärskare.

 

13077a.  Stolta öron lyssnar inte på sanningen.

 

13077b.  Stormännens kontroll-behov  gör

             livet till o-intressant liv.

 

13077c.  Stormännens maktlysten gör livet

      till o-intressant liv.

 

13078.  Världshärskars makt-begär  gör livet

      till o-intressant liv.

 

13079a.  Den som vistas bland kloka bli klok

den som umgås med dårar går det illa för.

 

13079b.  De som vistas bland visa tungor bli

vis i sina tungor.

 

13079c.  De som vistas bland elaka hjärtan 

bli elaka i sina hjärtan.

 

13080.  Gravida kvinnor har givit sin man

      förtroendet bli pappa till hennes barn.

 

13081.  Vad lever människan för ett liv

     som ständigt lever under rädslan.

 

13082a.  Rädslans liv  främmande för sinnesron.

 

13082b.  Rädslans liv  främmnade för sinnes-friden.

 

13082c.  Rädslans liv tillgänglig för mänskligheten.

 

13083.  Rädslans liv o-nyttig.

 

13084.  Rädslans liv dödligt liv.

 

13085.  Frimodighetens liv  o-dödligt liv.

 

13086a.  Fullkomliga frihets-längtan  främmande

för rädslans gissel och snaror.

 

13086b.  Tack; för fullkomligheten.


13086c.  Fullkomligheten  tack för att du finns.


13087.  Fullkomligheten äras och upphöjs

av den fullkomlige.


13088.  Få se livet som en dyrbar gåva.


13089a.  Goda vänskapen  nyttigt för mänskligheten.


13089b.  Goda vänskapen  tillgänglig för människan.


13089c.  Goda dålig vänskapen tillgänglig

för mänskligheten valet henne egna val.


13090.  Stillheten  mänskligheten Behöver.  

 

13091.  Lugnet människan Behöver.

 

13092.  Vilande tankar mänskligheten Behöver.

 

13093.  Ödmjuke väljer ödmjukheten före högmodet.

 

13094a.  Snälle väljer snällheten före elakheten.

 

13094b.  Vänlige väljer vänligen före elakheten.

 

13094c.  Godhjärtlige väljer godheten 

före elakheten.

 

13095.  Rädslans propaganda blir till en

människo-lära.


13096.  Dåliga och goda förebilder.


13097.  Dominantisk egen-vilja o-intressant.


13098a.  Överdriven Rädsla o-intressant.


13098b.  Rädslan herre i säkerhets-tänkande.


13099a.  Äre-lystenheten  ondskefull.


13099b.  Makt-lystenheten  ondskefull.


13099c.  Girigheten  ondskefull.


13099d.  Själviskheten  ondskefull.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se