Direktlänk till inlägg 25 juni 2019

PSALTAREN. PSALM. 18:1-51. KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 18:1-51.

 

KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

 

Psalm. 18:1.

 

1.  #För, körledaren.

Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång

     denna sång till Herren när Herren räddat

honom från alla hans fiender och från Saul#.

 

Sång av Herrens David:

     Tacksamhetens hjärta sjunger lovets-offer.

Räddad till livet: från alla sina fiender 

     och sin ärke-fiende Saul.

 

Psalm. 18:2.

 

2.  #Jag har dig kär, Herre, min styrka#.

 

Herre, du min Herre av kärlek, min eviga styrka.

 

Psalm. 18:3.

 

3.  #Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld

       och mitt värn, min fristad#.

 

Herre, din min eviga klippa, min hjärtats beskydd

    och livets räddare.

Min Gud av evighet.

      Min Gud: likt bergets fasta tillflykt.

Mitt andliga vapen mina fiender.

      Min försvarare mot ondskan.

Min fristad: från fienden: vilket ger hjärtat

      inre frid och glädje.

 

Psalm. 18:4.

 

4.  #Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender#.

 

Herren, min högtlovade konung.

     I mitt bönerop, ropade jag till dig.

Blev räddad från mina fienders ondska.

 

Psalm. 18:5.

 

5.  #Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig#.

 

Dödens verkligheter omslöt mitt liv.

      Förödelsens strömflod gjorde mig skräckslagen.

 

Psalm. 18:6.

 

6.  #Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig

väntade dödens fällor#.

 

Dödens listiga snaror snärjde mig.

       Framför mig väntade dödens fallgropar.

      

Psalm. 18:7.

 

7.  #I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade

jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt

   tempel, mitt rop nådde fram till hans öra#.

 

I min förtvivlan och klagorop inför Herren,

      ropade till min barmhärtige Gud.

Hörde mitt bönerop om hjälp i sitt tempel.

        Mitt förtvivlade bönerop nådde fram till

hans nådefulla öra.

 

Psalm. 18:8.

 

8.  #Då skadade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade, vacklade under hans vrede.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

När han min förtvivlan  hördes då skakades

      jordens grundvalar.

Bergens alla grundvalar darrade av Herrens fruktan.

         Vacklade under hans heliga vrede.

I sin vredesutbrott: visade sig eldens verkningar.

        

Psalm. 18:9.

 

9.  #Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans moln förtärande eld.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

Utifrån hans näsborrar visade sig ett rökmoln

    från hans moln förtärande eld.

 

Psalm. 18:10.

 

10.  #Himlen vek han undan och steg ner med

töcknet under sina fötter#.

 

Himlen var skräckslagen.

    Han steg ner likt himlens stoft-moln

   under sina fötter.

 

Pslam. 18:11.  

 

11.  #Han red på keruben, han flög, han svävade

fram på vindens vingar#.

 

Hans Majestät red på keruben.

    Flög  svävade fram på vindens rörliga vingar.

 

Psalm. 18:12.

 

12.  #Han dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens

fuktiga massor#.

 

Döljde sig inne i mörkrets utsträckta tält.

       Döljde sig i molnens fuktiga vatten-massor.

 

Psalm. 18:13.

 

13.  #I glansen kring honom for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder#.

 

I hans härlighets-glans kring honom rörde

      sig molnen. 

Både hagel  gnistrande elds-bränder.

 

Psalm. 18:14.

 

14.  #Herren dundrade i himlen, den Högste lät

höra sin röst#.

 

Herren visade sitt härskande inflytande i himlen.

      Den Högste, lät höra sin röst.

 

Psalm. 18:15.

 

15.  #Han sköt sina pilar vida omkring, han sände 

ljungandeblixtar#.

 

Han sköt ut sina pilar, likt ljungande blixtar.

 

Psalm. 18:16.

 

16.  #Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre,

     för din vredes stormvind#.

 

Havets bädd visade sig.

     Jordens grundvalar visade ditt allmakt rytande.

Inför din vredes stormande vind.

 

Psalm. 18:17.

 

17.  #Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten#.

 

Från sin himlen fattade min hjälplösa hand.

       I min hjälplöshet räddade mig ur havets

farofyllda vatten.

 

Psalm. 18:18.

 

18.  #Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag#.

 

Räddade mitt liv från mäktiga fiender.

       Från ondsinta motståndare, vilka fann

sin styrka i själviskheten.

 

Psalm. 18:19.

 

19.  #De anföll mig på min olyckas dag, men Herren

kom till min hjälp#.

 

Anföll mig på min olyckas dag.

        Herrens barmhärtighet räddade mig ur

deras våld.

 

Psalm. 18:20.

 

20.  #Han förde mig ut i frihet, han räddade mig,

ty han älskar mig#.

 

I sin kärlek förde min ut ur mina motståndares

        fångenskap in i sin frihet.

 

Psalm. 18:21.

 

21.  #Herren lönade min rättfärdighet, mitt rena

och skuldlösa liv#.

 

Herren belönade min o-strafflighet.

       Min renhjärtlighet  skuldfria liv var min räddning.

 

Psalm. 18:22.

 

22.  #Ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud#.

 

Har varit Herrens vägar lydig.

        Inte avfallit från min tro på Gud.

 

Psalm. 18:23.

 

23.  #Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar#.

 

Dagligen haft mina ögonen inför hans bud.

       Aldrig i o-lydnad övergett hans lagar.

 

Psalm. 18:24.

 

24.  #Fläckfri var jag inför honom, jag vaktade

mig för att synda#.

 

Levt fläckfritt liv inför honom.

      Var vaksam inför syndens lockelser.

 

Psalm. 18:25.

 

25.  #Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom#.

 

Herren belönade mitt syndfria liv.

        Mitt renhjärtliga inför honom.

 

Psalm. 18:26.

 

26.  #Mot den trogne är du trofast, du är redlig

mot den redlige#.

 

Bemöter den trognes med din trofasthet.

     Visar din ärlighet mot den ärlige.

 

Psalm. 18:27.

 

27.  #Den rene möter du med renhet, den svekfulle

med list#.

 

Den renhjärtlige bemöter du med din renhet.

      Svekfulles liv med listighet.

 

Psalm. 18:28.

 

28.  #Det upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du#.

 

Upprättar folkets betryck under de gudlösa.

       De högmodiga förödmjukar du.

 

Psalm. 18:29.

 

29.  #Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud,

gör mitt mörker till ljus#.

 

Du låter min rättfärdiga lampa lysa, Herre.

     Min Gud, gör mitt lidande till livets glädje.

Herre, du är mitt eviga ljus. 

 

Psalm. 18:30.

 

30.  #Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen#.

 

Med Guds hjälp, vilket ger mig frimodighet.

      Mot de gudlösas planer mot mitt liv. 

 

Psalm. 18:31.

 

31.  #Guds väg är utan brist,

    Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr  till honom#.

 

Guds väg fullkomlig.

     Herrens ord renhetens ord.

Han livets andliga vapen för alla som har sin tillflykt

     i honom.

 

Psalm. 18:32.

 

32.  #Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa

utom vår Gud?#.

 

Gud den ende levande Guden.

        Finns ingen annan klippa än Gud.

 

Psalm. 18:33.

 

33.  #Gud rustar mig med styrka, så att jag vandrar

den rätta vägen#.

 

Gud utrustar mig med styrka.

         Jag vandrar tryggt på rättfärdighetens väg.

 

Psalm. 18:34.

 

34.  #Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotsteg på bergen#.

 

Han gör mina fotsteg frimodiga likt gasellens.

       Ger mig fasta steg på bergets höjder.

 

Psalm. 18:35.

 

35.  #Han lär mig krigets hantverk, lär mig

spänna koppar bågen#.

 

Undervisar mig om krigets hantverk.

        Hur man skall använda koppar bågen.

 

Psalm. 18:36.

 

36.  #Du gav mig din räddande sköld, du stödde mig

med din starka hand.

     Du hörde min bön och min makt blev stor#.

 

Du gav mig dina räddande andliga vapen.

     Var mitt stöd med din allmakts högra hand.

Hörde min bön.

      Min makt blev för fienden övermäktig.   

 

Psalm. 18:37.

 

37.  #Du gjorde vägen fri framför mig och gav

stadga åt mina steg#.

 

Gjorde min livsvandring fri från motståndare.

        Gav mina fotsteg styrka. 

 

Psalm. 18:38.

 

38.  #Jag förföljde mina fiender han upp dem,

jag vände inte förrän jag  förintat dem#.

 

I min frimodiga styrka, förföljde mina fiender.

      Blev inte modlös, utan frimodigt 

förintat dem.

 

Psalm. 18:39.

 

39.  #Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig, de låg där under

       mina fötter.

Krossade dem.

        Var kraftlösa, låg under mina fötters styrka.

 

Psalm. 18:40.

 

40.  #Du rustade mig med styrka för striden och

tvang angriparna på knä inför mig#.

 

Du utrustade mig med din styrka för striden.

      Angriparna fick se sig besegrade.

 

Psalm. 18:41.

 

41.  #Mina fiender drev du på flykten, deras motstånd kunde jag krossa#.

 

Mina fiender blev fördrivna i striden.

        Deras motstånd krossade jag.

 

Pslam. 18:42.

 

42.  #De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte#.

 

De ropade, i sin gudlöshet, ingen var deras räddare.

     Herren, rättvisans domare, svarade dem inte.

 

Pslam. 18:43.

 

43.  #Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan#.

 

I striden malde dem till jordens stoft för vinden.

       Trampade dem under fötterna likt smuts

på gatan.

 

Psalm. 18:44.

 

44.  #Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken, okända

      folkslag blev min tjänare#.

 

Du var min räddning, från folkens angrepp.

        Satte mig till hövding över folken.

För mig o-kända folk blev min tjänare.

 

Psalm. 18:45.

 

45.  #De lydde min minsta vink, främlingar

kröp för mig#.

 

De ödmjukade sig för mina ord.

        Främmande folken var mig till lydnad.

 

Psalm. 18:46.

 

46.  #Främlingen bleknade och kom darrande

ut ur sina fästen#.

 

Främlingen kapitulerade inför mig.

 

Psalm. 18:47.

 

47.  #Herren lever!

Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud,

       min räddare#.

 

Herren lever!

       Lovar honom, min dagliga klippa.

Min Gud upphöjd.

       Mitt livs räddare.

 

Psalm. 18:48.

 

48.  #Han ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!#.

 

Han ger mig vedergällning på mina fiender.

         Lägger folken under mina fötter.

 

Psalm. 18:49.

 

49.  #Du låter mig undslippa fienden, du rycker

mig undan angriparen och räddar mig från

<span style="font-family: arial black,

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se