Alla inlägg den 22 december 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2012 20:27

                                                 

              OTYGLAD SEXUALITET.

       I vår andra kamp ska vi, enligt fädernas tradition, bekämpa otyglad sexualitet. Den kampen tar längre tid än de övriga. Lasten slår dagligen ut i lågor och kampen vinnes av blott få. Den är ytterst hård redan från pubertetens början och upphör inte förrän de övriga lasterna har besegrats. 

Mot denna orena ande måste man bygga en dubbel frontlinje, dels bestående av kroppslig fasta, ett förkrossat hjärta och uthållighet i bönen och dels av ständig skriftmeditation, fördjupad andlig insikt och arbete med händerna. Detta är omistligt för den som vill lära sig tygla hjärtats rastlösa irrande.

Men framför allt måste man lägga grunden med äkta ödmjukhet, ty utan ödmjukhet kan man inte övervinna någon last.

I själva grunden härrör segern över denna last ur ett rent hjärta, eftersom otuktens gift enligt Herrens ord kommer ur ett vanvårdat hjärta: ".... frånn hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal"  ( Matt.15:19 ).  Därför måste först den inre människan renas,, ty här står liv eller död på spel.

Salomo säger "Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet"  ( Ord. 4:23-LXX).

Köttet måste ställas under andens herravälde. Därför måste man energiskt öva sig i sträng fasta, för att inte köttet, däst till leda av för mycket mat, ska göra motstånd mot anden, fyllas av övermod och detronisera själen,

sin ledare. Och liksom kroppen avhåller sig från mat, måste själen på motsvarande sätt avhålla sig från andra laster. Själen måste dessutom meditera över det gudomliga och öva sig andligt, annars kan den aldrig bli fullkomlig.

Följande läkemedel krävs mot otyglad sexualitet:

             behärskning av kroppens behov,   

             hjärtats förkrosselse,

             ensanhet och ett tillbakadraget liv.

För att inte störa den sjuka anden med ständigt växlande intryck, har man därför hjälp av en lugn och tillbakadragen livsföring. Tack vare ett sådant liv lär man sig också att se med ren och kontemplativ blick och de onda begärelserna fattar inte så lätt eld. Andra fel undanröjs i brödragemenskapen och den dagliga askesen.

De helas av sig själva när vi blir medvetna om dem.

Vrede, aggressivetet, resignation, förstämning och otålighet helas genom hjärtats meditation och ständiga vaksamhet. Ju mer våra bröder utmanar oss, desto starkare och häftigare kommer våra brister att ge sig till känna . men ju oftare sådana sidor visar sig och påtalas, desto förr helas de.

Man skiljer mellan avhållsamhet och kyskhet.  Att vara kysk ( grek. HAGNOS ) är inget mindre än att vara oförvitlig och oskadad. Denna dygd tillskrivs  vanligtvis dem som har bevarat sin jungfrulighet både kroppsligt och andligt, som de båda Johannes i Nya Testamentet och Elia, Jeremia och Daniel i det Gamla testamentet.

Som likställda med dem räknar man med rätta sådana som visserligen har förlorat sin jungfrulighet, men efter lång möda och ansträngning på nytt har nått en jämbördig status av andlig och kroppslig integritet.

Det sexuella begäret anfäktar en människa ändå tills själen blivit medveten om att den utkämpar ett krig som går utöver dess egna krafter och att den av det skälet aldrig kan vinna seger av egen kraft.

Det kan den vara genom Herrens beskydd och hjälp.

De som kämpar för avhållsamhet och kyskhet, avstår från att delta i otillständiga kalas och dryckesgillen. De undviker också overksamhet, tröghet och varje form av lättja. Under dagliga övningar och ständig meditation växer deras kraft. Så bevaras de från sorger, bedrövelser och ett världsligt sinne.

Grundligt och vaksamt måste vi rena hjärtats alla skrymslen från synd. En olympisk idrottsman får inte ha kroppliga skador, men vi får inte ha skador i samvetet. Herren själv är både kampdomare och prisutdelare. Han ser alltid vår kamp och våra hemliga böjelser, ty ingen hemlighet är dold för Gud.     

Ett tydligt tecken på fullkomlig kyskhet är när bedrägliga, sexuella bilder inte framträder för själen ens under drömmen ( även om sådana bilder i drömmen självfallet inte är syndiga ).

Drömmens fantasier föds inte under nattens timmar, utan vad som då stiger till ytan, är det fördolda i själens innersta.

"Den som ser på en kvinna med åtrå", säger Herren, "Har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap" ( Matt.5:28 ).  Herren landrar inte det yttre ögat, utan den inre synen som missbrukar  ögats förmåga att se. Ett hjärta som iakttar för att begära, är sjukt. Hjärtat missbrukar Skaparens välgärning mot oss att kunna se, och använder den till något ont. Därför heter det inte: framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt  hjärta". ( Ord. 4:23-LXX ).  Det är hjärtat som ordineras medicin, eftersom det överallt kan missbruka ögats tjänst. Vi måste allt minnas: "Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta!"  ( Ord. 4:23 -LXX ), och enligt denna grundläggande gudomliga maning noga ge akt på ormens huvud --- det vill säga hur de onda tankarna först började  sitt verk i oss för att låta djävulen slingra sig in i våra själar. Vi måste lägga det på minnet för att inte ormen genom vår försumlighet  ska kunna tränga in i oss med hela sin kropp och till vår olycka få gensvar av att vi låter oss förlustas! Utan tvivel kommer den, om den lyckas tränga sig in, att tillintetgöra oss andligen med sitt dödliga gift.

På samma sätt måste vi "utrota alla ogärningsmän i Herrens stad"  ( Ps. 101:8 ), det betyder det köttsliga sinnelaget. De behöver förintas redan "samma morgon" de föds, och som Babylons späda barn

"krossas mot klippan" ( Ps. 137:9 ). Ty om vi inte dödar dem redan som späda, kommer de att växa i styrka och vända sig mot oss  till vårt fördärv. Då har vi själva del i skulden och kan bara besegra dem med uppbjudande av våra allra yttersta krafter.

"En stark man" --- en människas ande ---- vaktar sin gård med vapen i hand."   Det betyder att hans hjärta vinner styrka genom gudsfruktan, och då "får hans ägodelar vara i fred" ( Luk. 11:21 ), nämligen frukten av de mödor och dygder han under lång tid har förvärvat. "Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom," --- nämligen djävulen --- bara för att han hade varit eftergiven mot sådana"tankar", tar han ifrån denne de vapen han hade förlitat sig på, nämligen gudsfruktan och det levande minnet av de heliga skrifterna.

Mannens rustning delar han sönder och fördelar mellan laster som är själva motsatsen till dygderna.

Kommentar:

Hos Cassianus möter ofta ordet SCIENTIA. I profant språkbruk betyder SCIENTIA kunskap, insikt, vetande, vetskap. Hos Cassianus har SCIENTIA en skärskild kvalitet.  Han menar därmed den religösa insikten, ett slags "gudomlig vetenskap", nämligen djup insikt i det andliga kosmos består av trons sanningar och som på ett särskilt sätt utmärker endast få kristna. Sådana kristna kan man kalla "gnostiker". Det finns nämligen inte bara en heretisk form av GNOSIS --- mot vilken man i fornkyrkan tvingades föra ett hårt försvarskrig ----, utan även en rättrogen, kristet legitim GNOSIS den positiva innebörden av djup insikt i trons mysterier. Hos Cassianus får SCIENTIA samma innebörd som den latinska  bibelöversättningen ger det grekiska ordet GNOSIS, så som till exempel Paulus använder det: GNOSIS är enligt Paulus ---- liksom redan i Gamla Testamentet ----- en av den Helige Andes gåvor.

Ingen kan enligt fäderna vara kysk om han inte först har lagt en grund av ödmjukhet i sit hjärta.

Inte heller kan man enligt fäderna nå den djupaste insikten ( AD FONTEM VERAE SCIENTIAE, d.v.s. GNOSIS ) utan kyskhet. Man kan visserligen vara kysk utan att äga GNOSIS, men att tränga fram till den djupaste insikten innan man har blivit fullkomlig i kyskhet, är omöjligt. Den helige Ande, vars nåd är en och densamma, fördelar sina gåvor efter den enskildes fattningsförmåga, och den motsvarar dennes längtan efter en viss andlig gåva, samt kampen för att vinna den. Kort och gott: vi kan visserligen ifrån att alla de heliga apostlarna var fullkomnade i kyskhet, men insiktens nådegåva  (DONUM SCIENTIAE ) var i överflödande mått förbehållen Paulus, ty för den hade han berett sig genom ivrig kamp att vinna insikt.

För att så långt som möjligt förekomma och kuva sexuella fantasier i drömmen, måste man iaktta en ordning med jämn och förnuftig fasta utan överdrifter i varje sig den ena eller andra riktningen. Om mann avstår från mat på ett överdrivet sätt, drabbas man, när man gör uppehåll i sin fasta, mycket lätt av ett omåttligt ätbegär. Det är bristen på regelbundenhet som skadar det inre lugnet och leder över till sexuella spännningar. 

Men främst gäller det att öva sig i ödmjukhet och tålamod och hålla vrede och andra lidelser i schack.

Ty där vredens gift nästlar sig in, finns också en öppen dörr för de sexuella begärens eld.      

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se