Alla inlägg under juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 17:1-2.

 

VARNING FÖR STINKANDE IRRLÄRA.

 

Ignatios Efsierbrev. 17:1.

 

1.  #Herren smordes med olja på huvudet för att

han skulle andas odödlighet på kyrkan.


Låt er inte bli smorda med den stank som

kommer från denna världens härskares lära så

      att han inte för bort som fångar från det som ligger framför er#.

 

Messias smort med helig olja på sitt huvud:

     smord till kung.

I sin odödlighet med sin eviga anda:

      andas o-dödlighetens liv på Kristi kropp.

 

Låt er inte bli befläckade av denna världens

    visdomsläror.

Bli fångar i deras förvillelse från sanningen. 

 

Ignatios Efesierbrev. 17:2.

 

2.  #Varför blir vi inta alla visa och tar emot 

Guds kunskap som är Jesus Kristus?

      Varför går ni dåraktigt under i okunnighet

om den nådegåva som Herren i sanning har

    sänt oss?#.

 

Kristi kropp behöver inte ta emot världens

     härskares befläckade läror.

Guds kunskap som är Jesus Kristus: i honom bor

     all andlig vishet. 

Den nådegåva Herren i sanning sänt oss till

     andlig uppbyggelse: tänk få leva i den.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 16:1-2.

 

VARNING FÖR STINKANDE IRRLÄRA.

 

Ignatios Efesierbrev. 16:1.

 

1.  #LÅT INTE LURA ER, mina bröder.

De som fördärvar ett hem SKALL INTE ÄRVA GUDS

       RIKE#.

 

Låt er inte bli bedragna av falska besmittande

    villoläror.

Dessa livets fördärvare:

          Har ingen arvedel i Guds rike.

 

Ignatios Efesierbrev. 16:2.

 

2.  #Om de dog som gjorde detta i yttre mening,

hur mycket mer gäller det inte en som fördärvar

        tron på Gud genom falsk lära för vars skull

Jesus Kristus blev korsfäst.

       Den som på detta vis har blivit befläckad

skall gå till den eld som inte släcks ut,

         likaså den som lyssnar till honom#.

 

De dör på ett mänskligt sätt.

       Skadan blir större när tron på Gud förstörs.

Genom falska illäror.

      Jesus Kristus blev korsfäst för falska 

lärors skull.

       Illärare blivit befläckade: går till den eld:

som aldrig blir utsläckt.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA 15:1-3.

 

FIRA OFTA EUKARSTI OCH HÅLL UT I KÄRLEK.

 

Ignatios Efesierbrev. 15:1-3.

 

1.  #Det är bättre med en som håller tyst och är 

något än en som talar men inte är något.

        Det är en god sak att undervisa, om den som

talar också handlar.

      En är Läraren som talade, och det blev till.

Det som han har gjort i tystnad är värdigt Fadern#.

 

Tystnaden främmande för o-tystnaden.

       Tänk få äga behärskad tunga.

Undervisningen god till nytta hjälp och tröst.

     Ord och inga gärningar: livets fåfänga.

Lärarens erfarenhet talar sanna ord.

      Det som görs i tystnaden: värdesätts

av Fadern.

      Få ord väger tungt på Livets våg.

 

Ignatios Efesierbrev. 15:2.

 

2.  #Den som verkligen har Jesu ord kan också

höra hans stillhet.

       På så sätt blir han fullkomlig, handlar genom

det han säger och känns igen genom sin tystnad#. 

 

Den som bevarat Jesu ord i sitt hjärta:

      hör hans stillhet.

Jesu ord gör människan fullkomlig.

       Handlar genom vad hans säger.

Tystnaden vittnar om fullkomligheten. 

 

Ignatios Efesierbrev. 15:3.

 

3.  #Ingenting är dolt för Herren; också vårt fördolda är nära honom.

       Låt oss då alltid handla med tanke på att 

han bor i oss så att vi blir hans tempel och han

       blir vår Gud i oss.

Så förhåller det sig, och så skall det visa sig för 

      oss om vi älskar honom rätt#. 

 

Herren vår allvetare.

       Vårt fördolda liv: livet i hans närhet.

Låt våra handlingar återspeglas:

     hans liv i vår inre människa.

Vilket vittnar om att vi är hans tempel.

      När vi är hans tempel: vi älskar honom.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

LYSSNA PÅ PROFETER.

 

GUDOMLIG BARMHÄRTIGHET

 

                  OCH

 

GUDOMLIG RÄTTVISA.

 

 

DE VÄSENTLIGASTE VISIONÄRERNA.

 

MARIA ESPERANZA   ( 1928-2004 )

 

Var en kvinna i Venezuela vars visioner

       började vid fem års ålder.

 

1955  uppenbarade sig den helige Bon Bosco för

     henne och tillkännagav att hon skulle möta sin

blivande make, vilket faktiskt hände precis 

       den dagen.

Padre Pio blev hennes andlige rådgivare och han

     uppenbarade sig för henne på sin dödsdag

( när hon var i Venezuela ) och  tillkännagav

       att hon skulle fortsätta hans verk. 

 

MARIA TALAR TILL DIG  IDAG.

 

KIM JULIA  Född 1947-

 

I Sydkorea konverterade Julia och hennes familj

    katolismen 1981.

 

Mariaa budskap gavs till JULIA KIM.

    24/9 1994.

 

#Martin Luther prövade reformationen, men också

    han var min älskade son precis som i själva.

Människor kan göra misstag men kom ihåg 

    att Herren kan vända ont till gott och använda

även våra misstag.

       Därför skall ni aldrig någonsin döma och kritisera andra på mänskligt vis.

     De mindre och separerade kyrkorna har inte

accepterat mig men de kommer gradvis att ta emot

         mig som kyrkans moder.

Mina älskade små själar!

      Såsom jag var tillsammans med apostlarna

i salen i Jerusalem skall jag alltid vara med er

     som följer mig.

Så sprid inte kärleksord bara till katoliker, utan till

      alla mina barn i världen.

Ni som sprider som Herren och jag ger er kanske

     får uppleva inre dödsångest.

Men kom ihåg att er Himmelska Moder har förberett

         en tillflykt där ni kan vila i evighet.

Fortsätt era strävsamma ansträngningar att sprida 

       sanningen om Herren, som verkligen

är närvarande i Eukarstin. 

 

 

MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA.

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 14:1-2.

 

FIRA OFTA EUKARST OCH HÅLL UT I KÄRLEK.

 

Ignatios Efesierbrev. 14:1.

 

1.  #Ingenting av allt detta är dolt för er om ni 

fullkomligt riktar tron och kärleken mot

     Jesus Kristus.

Dessa utgör livets början och slut: tron är början

    och KÄRLEKEN ÄR SLUTET.

De båda tillsammans, det är Gud, och allt annat 

     följer så att människan blir skön och god#.

 

Ignatios förmanande ord: om eukarstins värdighet.

        Vilket ni riktar era hjärtan i kärlek mot

Kristus Jesus.

    Livets början och slut === tron livets andliga livets början; kärleken livets andliga slutmål.

       Gud verksam i den fullkomliga tron:

Kärlekens ursprung och fader.

        Människans liv i tron och kärleken:

gör hennes liv behagligt och godhjärtligt.

 

Ignatios Efesierbrev. 14:2.

 

2.  #Ingen syndar som lovar tro, ingen hatar som

har förvärvat kärlek.

      ETT TRÄD KÄNNER IGEN PÅ FRUKTEN.

De som lovar att tillhöra Kristus känns alltså igen

         genom vad de gör.

Det som nu behövs är inte att lova något utan 

       att visa sig ha trons kraft intill slutet#.

 

Livet i tron beskyddar hennes liv från

     syndens makt.

Kärleksfullt liv fritt från hatet och föraktet.

          Trädet som bär frukt av kärlek:

ger kärlek.

      Den som lever i kärleks-gärningar:

tillhör Kristus.

        Trons kraft visa sig i gärningar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:16

IGNATIOS EFESIERBREVEN 2:1-2.OCH 3:1-2.

 

FÖRSAMLINGEN UPPMANAS ATT I ENDRÄKT 

 

LYDA BISKOPEN OCH  HANDLA I HARMONI

    

MED GUD.

 

Ignatios Efesierbrevet. 2:1.

 

1.  #Beträffande min medtjänare Burros, er i allt

välsignad diakon i Gud, ber jag att han får stanna

      till er och biskopens ära.

Krokus, som är värdig Gud er som jag har tagit

     emot som ett prov på er kärlek, har också

på alla sätt gjort det lättare för mig.

       Må Jesu Kristi Fader också stärka honom

tillsammans med Onesimos, Burros, Euplos

    och Fronto.

Genom dem såg jag er alla i er kärlek#.

 

Ignatios med-tjänare Burros: 

     Välsignad diskon i Gud.

Min bön till er: låt han få stanna i er församling.

      Vilket ärar biskopen.

Krokos värdig i sitt tjänande.

    Jag tagit emot efter ert kärleksfulla prov.

Er beprövade kärlek: gör mitt tjänande lättare.

      Min Bön: Jesu Kristi Faders kärlek ge honom

inre styrka i tron.

     Tillsammans med bröderna:

Onesimos Burros Euplos och Fronto.

 

Ignatios Efesierbrevet. 2:2.

 

2.  #Måtte jag alltid få glädja mig över er, om jag

är värdig.

      Ni bör på allt sätt förhärliga Jesus Kristus,

som har förhärligat er, så att ni blir helgade i allt,

       församlade i en enda lydnad under biskopen

och presbyteriet#.   

 

Låt mig få glädja mig över ert andliga liv.

           Förhärliga Jesus Kristus med era liv.

Han har ju som frivilligt offret: förhärligat er.

        I vilket ni blir helgade i allt.

Lydigt församla er under biskopen

     och presbyteriet.   

 

Ignatios Efesierbrevet. 3:1-2.

 

1.  #Jag ger er inga föreskrifter som om jag vore 

något, ty om jag också bär bojor för Namnets skull, 

      är jag ännu inte fullkomnad i Jesus Kristus. 

Nu har jag bara börjat lära mig, och jag talar till

     er som till mina medlärjungar.

Jag behöver smörjas av er med tro, förmaning,'

     uthållighet, tålamod#.

 

Ger inga föreskrifter.

        Jag bär bojor för hans namns skull.

Ännu i mitt liv inte fullkomnad i Jesus Kristus.

    Jag har bara lärt känna mig själv.

Talar till er som mina lärljungar.

       Jag är i behov av bli smord med er tro,

förmaning uthållighet och tålamod.

 

Ignatios Efesierbrevet. 3:2.

 

2.  #Men eftersom kärleken inte låter mig tiga om er har jag tagit tillfälle i akt att förmana er så att ni

       vandrar enligt Guds vilja.

Jesus Kristus med vilken vårt liv är förenat,

     han är Faderns vilja på samma sätt som 

biskoparna, utspridda ända till jordens ändar,

      är i Kristi vilja#.  

 

Kärleken låter mig vara frimodig.

          Tagit till vara alla tillfällen: förmana er.

Vandra lydigt efter Guds vilja.

         Jesus Kristus förenad med vårt liv.

Jesus Kristus: Faderns fullkomliga vilja.

            Förebild för biskoparna.

Vilka utspridda ända till jordens ändar.

      Biskoparna är i Kristi vilja.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:16

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA.

 

4:1-2.  0CH  5:1-2.

 

FÖRSAMLINGEN UPPMANAS ATT I ENDRÄKT LYDA

 

BISKOPEN OCH  HANDA I HARMONI MED GUD.

 

Ignatios Efesierbrevet. 4:1.

 

1.  #Därför bör ni vandra enligt biskopens vilja,

något som ni också gör, ty ert ansedda

        presbyterium är förbundet med biskopen som strängarna vid en cittra.

       Därför blir Jesus Kristus en sång genom

er endräkt och samstämmiga kärlek#.

 

Låt ert andliga liv vara lydigt Biskopen.

    Likt cittrans beroende av hennes strängar.

Jesus Kristus blir till samstämmmig lovsång:

     genom Ert endräktiga liv i kärlek. 

       

Ignatios Efesierbrevet. 4:2.

 

2.  #Måtte ni också alla bli EN kör så att ni är

samstämmiga i endräkt, tar tonen från Gud

     tillsammans och sjunger med en enda röst

genom Jesus Kristus till Fadern.

      Gör detta, så att han hör er och erkänner er

som sin Sons lemmar genom det goda ni gör.

      Det är nyttigt för er att leva i en fläckfri enhet

så att vi alltid har del i Gud#.

 

Låt er alla likna en likstämmlig kör.

         Bli samstämmiga i endräktigt liv.

Låt himmelska tonen från Gud vara tillsammans

      sjunga med en enda röst genom Jesus 

Kristus till Faderns ära.

       Gör detta, han lyssnar på er.

Ger ert erkännande: som sin Sons lemmar 

        i sin utvalda kropp på jorden.

Är godhetens barn.

        Nyttigt för er leva fläckfritt liv.

I fläckfri enhet gör er delaktiga

     av Guds fullkomliga liv. 

 

Ignatios Efesierbrev 5:1-2.

 

1.  #Under en så kort tid har jag haft en nära kontakt med er biskop, en kontakt som inte 

      är mänsklig utan andlig.

Hur mycket mera prisar jag er inte lyckliga att vara

      så nära förbundna med honom.

På samma vis är kyrkan förbunden med

    Jesus Kristus och Jesus Kristus med Fadern

så att allting är samstämmigt i enhet#.

 

Under en kort tid haft gemenskap med er biskop.

         Ingen mänsklig utan en andlig.

Jag prisar er i Efesus församling över ert andliga

     djupa endräktiga liv med honom.

Vilket gör Kyrkan förbunden med Jesus Kristus

      huvudet för kroppen.

Jesus Kristi enhet med Fadern.

     Vilket gör allt samstämmigt i enheten.  

 

Ignatios Efesierbrev. 5:2.

 

2.  #Ingen får lura sig.

Om någon inte har del i altaret lider han brist på

     GUDS BRÖD.

Och den enes eller andres bön har en sådan kraft,

       hur mycket mera kraft har då inte biskopens

och hela kyrkans bön?#. 

 

Låt ingen bli bedragen.

        Äger inte någon delaktighet i altaret:

lider han brist på Guds eviga Bröd. 

      Varandras böner kraftfulla böner.

I jämförelse med varandras eniga böner:

         har då inte biskopens och kyrkans bön!

 

Ignatios Efesierbrev. 5:3.

 

3.  #Om någon inte deltar i församlingsgemenskapen är han redan övermodig 

    och dömer sig själv.

Det är ju skrivet:

     "GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA".

Låt oss därför vara angelägna att inte sätta oss

    upp mot biskopen så att vi underordnar oss

Gud#. 

 

Undviker någon församlingsgemenskap:

      Dömer han sig själv i sitt övermod.

Gud säger om de högmodiga:

     Föraktar de högmodiga.

Låt oss vara ödmjuka inför biskopen:

     gör vi det; vi ödmjukar oss under Gud.

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA.

 

HÄLSNING.

 

Ignatios Efesier-brev. 

 

#Från Ignatios, också kallad Theoforos, till den

      prisvärda kyrkan i Efesos i Asien, som har blivit

rikt välsignad i Gud Faderns fullhet och som 

     före tidens början är bestämd till en fast

och förblivande härlighet, förenad och utvald 

     i ett verkligt lidande enligt Faderns och Jesu

Kristi vilja.

      Jag hälsar den hjärtligt i Jesus Kristus 

och i uppriktig glädje#.

 

Ignatios kallad också Theoforos : till den prisvärda

        kyrkan i Efesos i Asien.

Värdig att kallas Guds församling.

       Blivit rikligt välsignad i Gud Faderns fullhet.

Innan före tidens början förutbestämda:

          Till en fast förblivande härlighet.

Förenad utvald i ett verkligt Kristi lidande.

       Leva i uppriktig glädje.

 

Ignatios Efesier-brevet 1:1-3.

 

IGNATIOS UTTRYCKER SIN GLÄDJE ÖVER ATT HA

      FÅTT MÖTA FÖRSAMLINGEN GENOM DESS

BISKOP SOM KOMMIT TILL IGNATIOS.

    

Ignatios Efesier-brevet 1:1.

 

1.  #Jag har i Gud tagit emot ert högt älskade namn som ni har fått på grund av ett rättfärdiga väsen

       genom tro och kärlek i Jesus Kristus,

vär Frälsare.

      Som Guds efterföljare, upplivade av Guds blod,

har ni fullkomligt utfört det verk som hör därtill#.

 

Har genom Guds nåd mottagit ert högt

     älskade namn.

Ni fått på grund av er rättfärdiga karaktär.

        Genom vår tro och kärlek i Jesus Kristus.

Vår frälsare.

       Guds sanna efterföljare: leva i andligt uppvaknade av Guds fläckfria blod.

      I vilket ni fullkomligt utfört Herrens viljas fullhet.        

 

Ignatios Efesier-brevet. 1:2.

 

2.  #Ty när ni hörde att jag fördes i bojor från

Syrien på grund av vårt gemensamma Namn

      och hopp, och att jag hoppas på att genom

er förbön nå fram till Rom och kämpa med 

      vilddjuren så att jag kan bli en verklig lärljunge 

då skyndade ni att träffa mig#.

 

Ni hörde jag var fastbojad i bojor likt en fånge.

        Jag hoppas på er förbön komma till Rom.

Av vårt gemensamma och framtidshopp:

        fördes i bojor från Syrien.

I Rom få kämpa trons goda kamp med vilddjuren.

          Vilket fostrar mig till sann Kristi lärljunge.

 

Ignatios Efesier-brevet. 1:3.

 

3.  #Jag fick då i Guds namn ta emot er stora skara genom Onesimos, en man med obeskrivlig kärlek

     och er jordiske biskop.

Jag ber er att ni alla älskar honom enligt 

      Jesus Kristus och att ni alla liknar honom.

Lovad vare han som har räknat er värdiga att få

       en sådan biskop!#.  

 

Fick i Guds namn: ta emot er stora skara

     genom Onesimos.

Onesimos visar outtröttlig kärlek.

          Onesimos er jordiskt utvalda biskop.

Beder er i vördnad visa er kärlek mot honom.

       Kristus kärlekens förebild.

Min bön: att ni alla bli lika honom.

         Lovat vare hans helighet:

Har räknat er värdiga få ha en sådan biskop.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se