Alla inlägg under juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

JEREMIA BOK. 38:14-28.

 

SIDKIA OCH JEREMIA.

 

Jeremia bok. 38:14.

 

14.  #Kung Sidkia skickade efter profeten Jeremia

och lät hämta honom till sig vid tredje ingången

       till Herrens hus.

Och kungen sade till Jeremia:

    "Jag vill fråga dig en sak, dölj ingenting för mig".

 

För tredje gången skickade kung Sidkia efter 

    profeten till Herrens hus. 

 

Jeremia bok. 38:15.

 

15.  #Jeremia svarade Sidkia:

"Talar jag om något för dig kommer du säkert

     att döda mig, och ger dig ett råd kommer du 

inte att lyssna"#.

 

Jeremia svarade kungen:

     Profeten modlös inför kungen: 

Kungen alltid förkastat alla hans råd från Herren.

         Känner sig skräckslagen inför bli dödad.   

 

Jeremia bok. 38:16.

 

16.  #De gav kung Sidkia i hemlighet Jeremia ett löfte och svor:

    "Så sant Herren lever, han som har skänkt oss

detta liv:

     jag skall inte döda dig eller utlämna dig till

dem som är ute efter ditt liv"#.

 

Kung Sidkia gav Jeremia ett löftesed:

      Sant Herren lever i evig tid:

givit oss livet.

      

Jeremia bok. 38:17.

 

17.  #Jeremia sade till Sidkia:

"Så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud:

      Om du ger det åt den babyloniske kungens

befälhavare skall du få leva, och denna skall inte

     brännas ner; du och din familj skall få leva#.

 

Jeremias ord till kung Sidkia:

         Herren, härskarornas Gud, Israels Gud

säger:

      Ger du det lydigt åt babyloniske kungens

befälhavare: får du leva.

          Staden inte bli ner bränd din familj får leva.  

 

Jeremia bok. 38:18.

 

18.  #Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens befälhavare skall denna stad falla

    i kaldeernas händer, och de skall bränna ner den.

Och du själv skall inte komma undan"#.

 

Är du olydig min befallning ska Jerusalem få falla

      i kaldeernas händers våld.

Bli nerbränd: du väljer själv.

       Ditt liv inte räddas.

 

Jeremia bok. 38:19.

 

19.  #Kung Sidkia sade till Jeremia:

"Jag är rädd för de judeer som har gått över till

      kaldeerna, att jag bli utlämnad till dem att de

skall misshandla mig"#.

 

Kung Sidkia besvarade Jeremias ord:

          Skräckslagen för de judeer som överlämnat sig åt kaldeerna.

           Bli utlämnad misshandlad av dem.

 

Jeremia bok. 38:20.

 

20.  #Jeremia svarade:

"Det kommer inte att ske.

      Lyssna nu till Herrens röst, till vad jag har att

säga dig, så skall allt gå det väl och du skall få

      leva#.

 

Kommer inte inträffa.

         Lyssna lydigt på Herrens varnande röst.

På mina ord: gör du det vilket ger dig välgång.

      

Jeremia bok. 38:21.

 

21.  #Men om du vägrar att ge dig, så är detta vad

Herren har uppenbarat för mig:#.

 

Vägrar du lyssna på Herrens röst:

          dessa olyckor kommer över dig och folket!

 

Jeremia bok. 38:22.

 

22.  #Alla kvinnor som är kvar i judakungens palats

skall föras ut till den babyloniske kungens

    befälhavare, och de skall klaga:

Dina vänner har förlett dig och fått makt över dig.

      När dina fötter sjunkit ner i dyn vänder de

dig ryggen#.

 

Alla kvinnor vilka är kvar i judakungens palats:

        bli fångade i den babyloniske kungens

befälhavares händer.

       Dina vänner sviket dig  fått makt över dig.

Dina fötter sjunkit ner i dyn.

         Vännerna övergivit dig.

 

Jeremia bok. 38:23.

 

23.  #Alla dina kvinnor och dina barn skall föras ut

till kaldeerna, och själv skall du inte komma undan.

       Du skall bli den babyloniske kungens fånge,

och denna stad skall brännas ner"#.

 

Dina kvinnor och barn bortförda till kaldeerna.

          Du konung själv bortförd.

Bli babylonske kungens fånge.

      Denna stad tillintegjord. 

 

Jeremia bok. 38:24.

 

24.  #Sidkia sade till Jeremia:

"Röj inte vårt samtal för någon, då riskerar du livet#.

 

Sidkia ord till profeten Jeremia:

       Rädd om sitt liv: låt vårt samtal inte höras

av någon.

 

Jeremia bok. 38:25.

 

25.  #Om stormännen få reda på att jag har talat 

med dig kommer de till dig och säger:

      Berätta för oss vad du sade till kungen, 

dölj inte för oss, för då dödar vi dig! 

       Berätta också vad kungen sade till dig"#.

 

Kung Sidkia ord till Jeremia:

       Visar sin rädsla för stormännen:

låt inte vårt bli samtal känt för dem.

      

Jeremia bok. 38:26.

 

26.  #Då skall du svara dem:

Jag bönföll för kungen att han inte skulle skicka

     tillbaka mig till Jonatans hus för att dö där"#.

 

Svara dem:

      Visade min ödmjukhet inför kungen:

Inte skicka mig tillbaka till Jonatans hus.

 

Jeremia bok. 38:27.

 

27.  #Alla stormännen kom till Jeremia och frågade

ut honom, men han svarade så som kungen 

   hade befallt.

Då lämnade de honom i fred, eftersom ingen hade

     hört vad som sagts#:

 

Stormännen kom till Jeremia:

        frågade ut honom: besvarade dem med

kungens befallande ord.

      Respekterade hans ord: lämnade honom.

 

Jeremia bok. 38:28.

 

28.  #Så fick Jeremia stanna på vaktgården ändå

till dess Jerusalem blev intagit#.         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVICKELSE.

 

DEL. 21400.

 

21400.  Själviske älskar sitt ego-tänkande.

 

21401.  Kärleken värdesätter uppskattar uppmuntrar

trohetens barmhärtighetens gärningar. 

 

21402a.  Godheten ömheten varandras vänner.

 

21402b.  Godheten ömsintheten livets

bunds-förvanter. 

 

21402c. Godhetens barn utövar goda gärningar

 

21403.  Kärleken villkors-lös  självutgivande.

 

21404.  Troheten självutgivande  villkorslös.

 

21405.  Ödmjukheten dygdens moder.

 

21406.  Acceptera respektera varandras

livsbeteende: i vår omgivning  finns olika

     personligheter.

 

21407.  Förtvivlan uppgivenheten modlösheten:

vad kan de ge till Livet? 

 

21408a.  Frimodigheten botemedlet mot uppgivenheten.

 

21408b.  Frimodigheten botemedlet mot  

modlösheten.

 

21409.  Elake lever i elakhetens slaveri:

godheten vägen ut i friheten från slaveriet.

 

21410.  Ödmjukt hjärta  glädjefyllt hjärta.

 

21411.  Stolt hjärta  själv-säkert hjärta.

 

21412.  Visad med-känsla där råder barmhärtigheten.

 

21413a.  Stoltheten slöheten bundsförvanter.

 

21413b.  Bekvämligheten övermodet bundsförvanter.

 

21413c.  Lättjan högmodet bundförvanter.

 

21414.  Högmodet  rider på O-tacksamheten.

 

21415.  Arrogant människa  o-tacksam.

 

21416a.  Övermodig arrogant människa:

     visar sig överlägsen.

 

21416b.  Arrogant övermodig människa:

främmande för ödmjukhetens värme och omsorg.

 

21416c.  Övermodig arrogant människa:

kylig känslokall i sitt livs-beteende. 

 

21417.  Väntans tider  tåligheten bundsförvanter.

 

21418a.  Bitterheten visar inget medlidande.

 

21418b.  Bitterheten kylig hårdhjärtlig.

 

21418c.  Bitterheten o-förlåten.

 

21418c.  Bitterheten visar ingen medömkan.

 

21419.  Bitterheten visar ingen medkänsla.

 

21420.  O-tröstliga bitterheten ej läkande.

 

21421.  Stolta övermodiga bitterheten:

o-barmhärtighet.

 

21422.  Där medkänslan råder där råder

barmhärtighetens omsorg.

 

21423.  Där o-social o-rättvisa råder:

råder moraliska misären.

 

21424.  Trohetens läkande behövs där:

o-troheten råder.

 

21425.  Ömheten  om-tänksaamheten:

vad mänskligheten idag Behöver.

 

21426.  Olika människor präglas av olika

livs-beteende.

 

21427.  Oron ängslan leder  till livets tomhet

och fåfänga.

 

21428.  Otron lever begränsat liv.

 

21429.  Otron styrs av förvirring och livets oro.

 

21430.  Stolte rädd om sin egen heder.

 

21431a.  Stoltes stolthet ödmjukar sig

under ondskan. 

 

21431b.  Elakes övermod ödmjukar sig 

under elakheten.

 

21431c.  O-barmhärtiges högmod

ödmjukar sig under o-barmhärtigheten.

 

21432.  O-barmhärtiges förtryck förtrycker

sig på de svaga hjälplösa och faderlösa.

 

21433.  Ödmjukheten ödmjukes trygga räddning

från  högmodets elände och olycka.

 

21434a.  Ilskne offret för ilskenheten.

        Lever i Ondskans lidande. 

 

21434b.  Häftige offret för häftigheten.

         Lever i Ondskans lidande.

 

21434c.  O-barmhärtige offret för

o-barmhärtigheten.   

               Lever i ondskans lidande.

 

21435.  O-barmhärtige hjärtlös och grym.

 

21436.  Grymheten hjärtlösheten hänsynslös

o-barmhärtig i vad den gör.

 

21437.  O-barmhärtigheten  krävande kallsinnig

känslokall.

 

21438.  Oron livets krävande tids och energitjuv.

 

21439.  Oroliga livet saknar harmonin och vilan.

 

21440.  Samhällets problem-barn 

    Moraliska misären. 

 

21441.  Goda dygder befriar folkets från 

moraliska misärens elände och olycka.

 

21442.  Barmhärtigheten sanningen:

     räddningen från o-barmhärtighetens lögner. 

 

21443a.  Sanningen livets räddare.

 

21443b.  Lögnen Livets förlorare.

 

21443c.  O-barmhärtighetens lögner  sprider lögnaktiga ord.

 

21444.  O-barmhärtige lever faro-fyllt liv.

 

21445.  Där rättvisan blomstrar  

där o-rättvisan försvunnit.

 

21446.  Läppars goda ord  talas av goda läppar.

 

21447.  Läppars onda ord  talas av onda läppar.

 

21448a.  Hårdnackat tal  känslokallt hjärta.

 

21448b.  Känslokallt tal  hårdnackat hjärta.

 

21448c.  Kallt kyligt hjärta  äger hårdnackade ord.

 

21449.  Goda ord  prisas av guda tungors tal.

 

21450.  Ödmjukes tacksamhet visar sig i ödmjukes

lovsång inför ödmjukheten:  tänk få vara 

      hennes tjänare.

 

21451.  Hos godheten finns räddning från

elakhetens törntaggars lidande.

 

21452.  Elekhetens törnen skapar djupa själssår 

i själen.

 

21453.  Tänk få vara godhetens barn:

äga godhjärtligt hjärta.

 

21454a.  Tänk få tala vänliga ord.

 

21454b.  Tänk få tala goda ord.

 

21454c.  Tänk få tala snälla ord.

 

21455.  Livet och ljuset förenar sig:

värdesätter Livet.

 

21456.  Döden och mörkret förenar varandra.

 

21457.  Älska kärleken vara fri från hatets

föraktets mörka fängelsehåla.  

 

21458.  I fängeslehålans mörker av förakt och hat

blivit en boplats för den föraktfulle.

 

21459.  Elakes o-kunnighet om godhetens möjligheter: förändra honom till godhetens

     tjänare.

 

21460.  Tänk få vara välvillig  hänsynsfull.

 

21461a.  Välviljan  ödmjuk. 

 

21461b.  O-viljan  stolt  övermodig.

 

21461c.  Välvilligheten  ödmjuk.

 

21462.  Tvärgirigheten  övermid stolt.

 

21463.   Snäll, vänlig  och  älskvärd:

vad mänskligheten Behöver vara.

 

21464.  Fördärvligt högmod:

vad ger det till Livet.

 

21465.  Fördärvlig stolthet: ärar sig själv.

 

21466.  Tänk få var med-lidsam  vänlig.

 

21467.  Sorgsen  orolig människan:

ser Livet meningslöst.  

 

21468.  Godheten tänder sin godhet i godhjärtligt

hjärta.

 

21469.  Sanningen tänder sanna ord i goda hjärtan.

 

21470.  Svekets tunga: 

Kärlekens tunga bränner bort allt vad svek heter.

 

21471.  Vis och fullkomlig tunga:

vittnar fullkomliga Livet.

 

21472.  Rådlösheten: förvirrar folket.

 

21473.  Övergivenheten  modlösheten: fridlös.

 

21474.  O-förfalskade ord  nyttiga ord.

 

21475.   Kärleken ödmjukheten tålmodigheten:

Livets vägvisare.

 

21476.  Livets vägvisare leder människan i på

trygga säkra livsvägar.

 

21477.  Sorgset bedrövat hjärta  glädjefattigt.

 

21478.   Onda tankar  mord  äktenskapbrott

livets otrohet mot sin nästa.

 

21479.  Ondskan verksam i tankar ord 

och handlingar.

 

21480.  Rättvisans liv verksam DÄR o-rättvisan

ej finns.

 

21481.  Kärleken heligt ankare: 

mot hatets föraktets stormiga vindar.

 

21482.  Moralisk misär  förvriden moral.

 

21483.  Moraliska misären  laglöshetens vänner.

 

21484.  Svikare lögnare:  svekfulla människor.

 

21485.  Brottsligheten i landet:

nationens undergång. 

 

21486.  Högmodets onyttiga liv:

vad ger till Livet!

 

21487a.  Lär oss älska ödmjukheten. 

 

21487b.  Lär oss lära känna ödmjukheten.

 

21487c.  Lär oss uppskatta ödmjukhetens värdighet.

 

21488.  Tänk få uppmuntra ödmjukhetens bredvillighet: söker människors-hjärtan.

 

21489.  Ödmjukheten avskyr övermodets falskhet

stolthetens lögner: högmodet förakt och hat.

 

21490.  Ondskan hatar och föraktar sanningen.

 

21491.  Ondskan avslöjad inför sanningen.

 

21492.  Ondskan ifrågasätter sanningen.

 

21493.  Onda  tomma främmade ord:

ondskans inflytande över människors liv.

 

21494   Godhetens tankar: uppmuntrar värdesätter människans liv.   

 

21495.  O-tåligheten livets undergång.

 

21496.  Tåligheten livets framtidshopp.

 

21497.  Kärlekens skola: kärleksfulles skola.

 

21498.  Lärdomen och erfarenheten i kärlekens

skola: lär känna vandringen från världens förakt

      och hat.

 

21499.  O-tålighetens tunga befläckar själen med

otålighetens farofyllda liv.

  

 

   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 12:1-2.

 

IGNATIOS BOJOR ÄR HANS PÄRLOR.

 

Ignatios Efesierbrev. 12:1.

 

1.  #Jag vet vem jag är och vilka jag skriver till.

Jag är dömd, ni har fått barmhärtighet.

      Jag är i fara, ni är i säkerhet#.

 

Jag Vet vem är: vilka jag frimodigt skriver till.

    Jag fördömd som brottling för sanningen.

Ni, efesier lever i Guds barmhärtighet.

       I hans lidande pärlor jag lever i fara för Livet.

Ni, lever i trygg säkerhet.    

 

Ignatios Efesierbrev. 12:2.

 

2.  #Ni är en genomfart för dem som lyfts upp till Gud, ni är medinvigda med Paulus den helgade,

        den omvittnade, den berömde.

Måtte jag befinna mig i hans fotspår när jag når

   fram till Gud, han som i ett helt brev tänker

på er i Kristus Jesus#. 

 

Ni, Guds församling till andlig hjälp för de som 

     söker Guds barmhärtighet.

Ni, efesier era liv samman-vigda med Paulus:

     Den som vandrade ett helgat liv.

Den berömde i Kristus Jesus.

      Hans liv gott vittnesbörd för den rena läran.

Min innerliga bön:

       Få vandra i hans trogna fotspår.

När mitt liv blir mottaget av Gud.

    I sitt skrivna brev till er: tänker på ert liv

i Kristus Jesus.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 13:1.

 

FIRA EUKARSTI OCH HÅLL UT I KÄRLEK.

 

Ignatios Efesierbrev. 13:1.

 

1.  #Var ivriga att oftare samlas till Guds eukarsti

och till lovsång av honom.

        När ni samlas ofta omintetgörs Satans krafter

och hans fördärv blir till intet genom enheten i er tro.

       Ingenting är bättre än freden; den gör slut varje krig som förs av himmelska och jordiska makter#.

 

Hör mina förmanande ord:

     Visa er ivrighet: fira ofta Guds heliga eukarsti.

  Och till lovsång inför honom.

      Vilket tillintetgör Satans listiga krafter.

        Hans fördärvliga planer förgörs genom er

enhet i tro.

        Bättre leva fredsamt liv: vilket gör slut på

varje krig.

       Vilka utförs av himmelska och jordiska makter.         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 21:1-2.

 

    IGNATIOS HOPPAS SKRIVA MER OCH BER OM

 

FÖRBÖN FÖR KYRKAN I SYRIEN.

 

Ignatios Efesierbrev. 21:1.

 

1.  #Jag är en lösepenning för er och för dem som till Guds ära har skickats till Smyrna.

       Därifrån skriver jag till er i tacksamhet mot Herren och i kärlek till Polykarpos liksom till er.

     Tänk på mig liksom Jesus Kristus tänker på er#.

 

Mitt liv er lösepenning.

         För dem som till Guds ära skickats till 

församlingen i Smyrna.

         I Smyrna skriver jag brevet till er med tacksamhet mot Herren.

          I min kärlek till Polykarpos: liksom till er.

Tacksam för era förböner.

         Jesus Kristus er förebedjare.

         

Ignatios Efsierbrev. 21:2.

 

2.  #Bed för kyrkan i Syrien.

Därifrån förs jag i bojor till Rom som den minste

      av de troende där, eftersom jag har räknats

värdig att framträda till Guds ära.

      Lev väl i Gud Fadern och i Jesus Kristus, 

vårt gemensamma hopp#. 

 

BED FÖR KRISTI KROPP I SYRIEN.

       Ifrån Syrien förs jag fängslad i bojor till Rom.

Jag; den minst anseende av de troende.

        Räknas värdig främträda till Guds ära.

Lev i trohet i Gud Fadern

      Lev i samma trohet i Jesus Kristus:

Vilket är vårt gemensamma framtidshopp.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA 20:1-2.

 

    IGNATIOS HOPPAS SKRIVA MER OCH BER OM

 

   FÖRBÖN FÖR KYRKAN I SYRIEN.

 

Ignatios Efesierbrev. 20:1.

 

1.  #Om Jesus Kristus genom er förbön har räknat mig värdig och det är hans vilja skall jag skriva

    ett andra brev till er och klargöra för er vad jag

här har börjat skriva om: den frälsningsplan som

      leder fram till den nya människan Jesus Kristus

genom tron på honom och kärleken till honom,

     genom hans lidande och uppståndelse#.

 

Er förbön: min tröst min hjälp mitt beskydd.

      Tacksam för har räknats värdig era förböner.

Hans vilja: jag skall skriva ett andra brev till er.

       Undervisa er om: den frälsningsplan som leder

fram till nya människan: Jesus Kristi liv.

        Genom tron på honom.

Kärleken till honom.

          Hans lidande och uppståndelse gav oss 

tron på honom: kärleken till hans fullkomliga liv.

 

Ignatios Efesierbrev. 20:2.

 

2.  #Detta vill jag särskilt göra om Herren uppenbarar för mig att ni alla kommer mangrant

       samman i nåd, i en enda tro och i Jesus Kristus, han som TILL SIN MÄNSKLIGA

    HÄRKOMST ÄR AV DAVIDS ÄTT, Människosonen

och Guds Son.

      Så skall ni underordna er biskopen och presbyteriet med ett odelat sinne och bryta

    ett enda bröd som är odödlighetens läkemedel,

ett motgift mot döden så att vi alltid lever

     i Jesus Kristus#.

 

Uppenbarar Herren för mig:

         Ni alla eniga i samma nåd i  en enda tro.

I Jesus Kristus genom sin mänskliga födelse

     av DAVIDS ÄTT.

Genom Jungfru födelsen:

       Människosonen och Guds Son.

Tjäna underdånigt er utvalde biskop

    och presbyteriet.

Genom enhetens sinne.

      Bryt brödet i eukarstin:

O-dödlighetens läkedom motgiftet mot

    dödligheten.    

Vilket gör vi lever i Jesus Kristus.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA 19:1-3.

 

KRISTI HEMLIGHET VAR DOLD FÖR 

                  VÄRLDENS FURSTE.

 

Ignatios Efesierbrev. 19:1.

 

1.  #Dold för denna världens furste var Marias

jungfrulighet och hennes barnsnöd liksom Herrens

     död ----- tre starkt ljudande mysterier som ägde

rum i Guds stillhet#.

 

Denna tidsålderns Gud: världens härskande furste.

      Levde i o-kunnighet om Jungfru Marias 

jungfrulighet.

     Liksom i okunnighet om Hennes barnsnöd 

Herrens död på Korset.

      Tre starkt hörbara mysterier.

Vilka ägde rum i Guds Fullkomliga stillhet.

 

Ignatios Efesierbrev. 19:2.

 

2.  #Hur uppenbarades detta för tidsåldrarna?

En stjärna lyste fram på himlen och fördunklade

   alla andra stjärnor; dess ljus var obeskrivligt.

Detta var något nytt och märkligt.

      De övriga stjärnorna med solen och månen

bildade en kör omkring stjärnan, och själva 

     överglänste den alla med sitt sken.

Man häpnade; varifrån kom detta som var så nytt

       och annorlunda?#.

 

En lysande stjärna uppenbarades på himlen:

      för de tre visa männen.

Förmörkande för all de andra stjärnorna.

     Lysande ledstjärna ägde starkare ljus

än de andra.

       De övriga stjärnorna med solen månen tillsammans bildade en kör omring den starkt

     lysande stjärna över krubban i Bethlehem.

  

Ignatios Efesierbrev. 19:3.

 

3.  #På så sätt försvann all svartkonst, och alla

ondskans bojor löstes.

      Okunskapen försvann, det gamla väldet gick under då Gud uppenbarade sig i mänsklig gestalt

      så att vi skulle få ett nytt och evigt liv.

Det som Gud hade berett tog sin början, och från

      och med nu kom allt i rörelse genom 

att dödens förintelse sattes i verket#.

 

All ondskans svart-konst tillinetgjordes inför

     människosonen födelse: ondskans bojor löstes.

O-kunnighetens mörker försvann.

        Gamla väldet: de skrivna lagarna fick slut

på Kristi korsfästelse.

    Gud själv uppenbarade sig i mänsklig gestalt.

Vilket ger mänskligheten möjligheten till ett nytt

       och evigt liv.

Vilket finns sin början då dödens makt blev bruten.

 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 18:1-2.

 

KRISTI HEMLIGHET VAR DOLD FÖR

 

     VÄRLDENS FURSTE.

 

Ignatios Efesierbrev. 18:1.

 

1.  #Min ande är en ringa tjänare åt korset.

Det är en stötesten för dem som inte tror men

       räddning och evigt liv för oss.

VAR ÄR DEN FÖRSTÅNDIGE?

      VAR ÄR FÅFÄNGAN HOS DEM SOM KALLAS

LÄRDA?#.

 

Min ande: ringa korsets tjänare.

          Korset en dårskap för de som inte tror.

För oss som tror en Guds kraft.

       Guds kraft vår själs räddning: evigt liv för oss.

Denna världens visa lärda lever i o-kunnighet

     från Guds kunskap. 

 

Ignatios Efesierbrev. 18:2.

 

2.  #Vår Gud Jesus Kristus blev buren i Marias sköte enligt Guds frälsningsplan.

      Han är AV DAVIDS ÄTT men också av helig Ande.

       Han föddes och döptes för att genom 

lidandet rena vattnet#.  

 

Vår Gud: Jesus Kristus blev människa genom

      jungfrulighet i Jungfru Marias sköte.

Vilket var Guds frälsningsplan för mänskligheten.

         Född av DAVIDS ÄTT och Född av

helige Ande.

        Föddes och döptes:  i sitt lidandes

rena vatten. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se