Alla inlägg under juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 57:1-7.

 

FÖRMANING TILL UNDERORDNING.

 

Clemens Korintbrev. 57:1.

 

1.  #Ni alltså, som har börjat tvisten, underordna

er presbytererna, låt er fostras till bot och böj era

       hjärtans knä#.

 

Ni som låtit ordstrider var er Herre.

     Visa ödmjukt beteende mot presbytererna.

Låt er fostras till bot och bättring.

       Visa era vara ödmjuka.

Lyd ödmjukheten: böj era högmodiga hjärtans knän.

 

Clemens Korintbrev. 57:2.

 

2.  #Lär er att underordna er, lägg bort er tungas

storordiga och övermodiga fräckhet.

       Ty det är bättre för er att vata små, men aktade i Kristi hjord, än att gälla för något stort

     och uteslutas från hoppet i honom#.

 

Låt er undervisas i ödmjukheten.

      Avsky tungans stortalighet.

Lägg bort ert övermodiga hjärtats fräcka tankar.

      Bättre räknas som de ringa i människors ögon.

Vara högt aktade i Kristi heliga hjord.

        Högmodets beteende utesluts från gemensamma hoppet i honom.

 

Clemens Korintbrev. 57:3.

 

3.  #Ty så säger den härliga visheten:

SE, JAG VILL TALA TILL ER MED MIN ANDES ORD,

        JAG VILL LÄRA ER MITT ORD#.

 

Härliga visheten säger oss:

        Jag vill undervisa er med min andes

sanna ord.

       Vill lära er mitt sanna ord.

 

Clemens Korintbrev. 57:4.

 

4.  #EMEDAN JAG ROPADE OCH NI INTE HÖRDE,

OCH SÄNDE UT MITT BUDSKAP OCH NI INTE

     AKTADE PÅ DET, UTAN LÄT ALLA MINA RÅD

FARA OCH INTE LYSSNADE PÅ MINA

     TILLRÄTTAVISNINGAR, DÄRFÖR SKALL JAG

LE ÅT ER OLYCKA OCH GLÄDJA MIG NÄR ER

     OFÄRD NALKAS, OCH NÄR FÖRVIRRING

PLÖTSLIGT KOMMER ÖVER ER OCH

    OMSTÖRTNINGEN ÄR DÄR SOM EN STORMIL,

ELLER NÄR FÖRTRYCK OCH BELÄGRING

      KOMMER ÖVER ER#.

 

Jag ropade på er gemenskap: när hörde mig inte.

         Villigt sände ut mina budbärare.

Ni lyssnade inte på deras ord.

      Förkastade mina visa råd: 

     Var olydiga mot mina tillrättavisningar.

För er upproriskhets skull: ska jag le mot er

      när olyckan drabbar er.

Förvirringens ande plötsligt kommer över er.

       Fiendens förtryck belägring erövrar era liv.

 

Clemens Korintbrev. 57:5.

 

5.  #TY DETTA SKALL SKE NÄR NI ÅKALLAR MIG,

MEN JAG INTE SKALL HÖRA ER.

      ONDA MÄNNISKOR SKALL SÖKA MIG MEN

INTE FINNA MIG.

      TY DE HATADE VISHET OCH VALDE INTE HERRENS FRUKTAN, EJ HELLER VILLE DE FÖLJA

      MINA RÅD OCH FÖRAKTADE ALL MIN

TILLRÄTTAVISNING#.

 

Alla dessa olyckor skall drabba er.

        När ni er i nöd åkallar mig: jag skall

inte lyssna på era nödrop.

     Gudlösa människor skall söka mig:

de skall inte finna min godhet.

        De föraktade vishetens lärorika råd.

Valde inte livet i gudsfruktan.

        Vara upproriska: o-villiga följa mina råd.

Föraktade alla mina goda tillrättavisningar. 

 

Clemens Korintbrev. 57:6.

 

6.  #DÄRFÖR SKALL DE FÅ ÄTA SIN VANDELS FRUKTER OCH BLI MÄTTADE AV SIN EGEN

     OGUDAKTIGHET#.

 

Genom sina gudlösa gärningar:

     få skörda onda gärningars frukter.

Bli mättade av sin själviska o-gudaktighet. 

 

Clemens Korintbrev. 57:7.

 

7.  #DÄRFÖR ATT DE GJORDE ORÄTT MOT OMYNDIGA SKALL DE DÖDAS, OCH DOMSTOLEN

       SKALL FÖRGÖRA DE OGUDAKTIGA.

MEN DEN SOM HÖR PÅ MIG I TRYGG FÖRTRÖSTAN,

       OCH UTAN FRUKTAN SKALL HAN VILA

SÄKER FÖR ALL ONT#. 

 

Varför får de äta sina egna gärningars frukter?

       De levde o-rättfärdigt mot min rättvisa.

Domstolen skall förgöra de gudlösa.

          Den som villigt vill lyssna på mig:

i trygg förtröstan.

      I gudsfruktan skall vila och ro från ondskan.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 56:1-16.

 

GUDS FOSTRAN.

 

Clemens Korintbrev. 56:1.

 

1.  #Så skall vi också be för dem som lever i någon

synd att de skall få saktmod och ödmjukhet,

       så att de ger efter, inte för oss, utan för

Guds vilja.

       På så sätt kommer vårt omnämnande av dem

i medkänsla inför Gud och de heliga att bära frukt

     och bevaras#.

 

Synden upprorisk mot Guds vilja. 

      Be de trolösa få saktmodigt ödmjukt hjärta.

Följa Guds fullkomliga vilja.

 

Clemens Korintbrev. 56:2.

 

2.  #Låt oss ta på oss en fostran som ingen får sörja över, mina vänner.

       Den förmaning som vi gett varandra är god

och utomordentligt nyttig.

      Ty den binder oss vid Guds vilja#.

 

Låt oss villigt bli fostrade i de andliga dygderna:

    mina vänner.

Lyssna på denna förmaning:

       vilken är till nytta utöva goda gärningar.

Guds Vilja: vandra i saktmod och ödmjukhet.

          

Clemens Korintbrev. 56:3.

 

3.  #Ty så säger det heliga ordet:

VÄL TUKTADE MIG HERREN MEN HAN GAV MIG

      INTE ÅT DÖDEN#.

 

Heliga ordet säger:

     Herrens kärleks-tuktan var mig till nytta.

Vilket räddade mitt liv från döden.

 

Clemens Korintbrev. 56:4.

 

4.  #TY DEN I HERREN ÄLSKAR, DEN TUKTAR HAN;

HAN AGAR VAR SON SOM HAN ÄLSKAR#. 

 

Herren älskar varje människa.

      Han tuktar agar var son han älskar.

 

Clemens Korintbrev. 56:5.

 

5.  #Det heter:

TY DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL FOSTRA OCH FÖREBRÅ MIG I BARMHÄRTIGHET, MEN OLJA

       FRÅN SYNDARE MÅ INTE SMÖRJA MITT HUVUD#.

 

Den rättfärdiges liv fostrats i renheten.

          Tillrättavisa mig i barmhärtighet. 

Beskyddad från syndarens onda gärningar. 

 

Clemens Korintbrev. 56:6.

 

6.  #Och vidare står det:

SÄLL ÄR DEN MÄNNISKA SOM HERREN AGAR,

     DEN ALLSMÄKTIGES TUKTAN MÅ DU INTE

FÖRKASTA.

      TY HAN VÅLLAR SMÄRTA MEN ÅTERSTÄLLER#.

 

Välsignad den människa som tillåter sig agas

      av den allsmäktiges fullkomliga tuktan.

Fullkomlig tuktan leder människan in i gudomens

     inre liv.

Var tacksam för den.

       All tuktan smärtsam för själviskheten.

Gud visar sin nåd barmhärtighet efter tuktans

      förgörande av själviskheten.

      

Clemens Korintbrev. 56:7.

 

7.  #HAN SLOG, OCH HANS HÄNDER HELADE#.

 

Han slog med sin tuktans ris.

       Efter tuktans tid: visade han sina kärleksfulla

händer mot den älskade.

 

Clemens Korintbrev. 56:8.

 

8.  #SEX GÅNGER SKALL HAN RÄDDA DIG UR NÖDEN, DEN SJUNDE KOMMER INTET ONT

     ATT NÅ DIG#.

 

Vilka dyrbara löftesord: sex gånger räddad ur

      nödens smärtsamma lidande.

 

Clemens Korintbrev. 56:9.

 

9.  #I HUNGERTIDER SKALL HAN RÄDDA DIG UR DÖDEN, I KRIG UNDAN SVÄRDETS VÅLD#.

 

Personliga löftesord i hungerns-tider:

     blir räddad beskyddad från dödens giftiga käftar.

Undkomma i krigets våld svärdets dödande.

 

Clemens Korintbrev. 56:10.

 

10.  #OCH HAN SKALL GÖMMA DIG UNDAN TUNGANS GISSEL, OCH DU SKALL ICKE FRUKTA,

     NÄROLYCKAN KOMMER#.

 

 Bli bevarad från den o-behärskade tungans

       smärtsamma gissel. 

Tänk få vara fridsam när olyckan kommer.

 

Clemens Korintbrev. 56:11.

 

11.  #ORÄTTFÄRDIGA OCH LAGLÖSA SKALL DU

LE ÅT FÖR VILDDJUR BEHÖVER DU EJ KÄNNA

    FRUKTAN#.

 

Inför gudlösa laglösa människor: skall du känna

     dig trygg.

Inför vilddjurens aggressiva beteende leva i             sinnesro och sinnesfrid.

       

Clemens Korintbrev. 56:12.

 

12.  #TY DE VILDA DJUREN SKALL HÅLLA FRED

MED DIG#.

 

De vilda djuren respektera din gudsfruktan.

 

Clemens korintbrev. 56:13.

 

13.  #OCH DU SKALL FÅ ERFARA ATT DIN HYDDA

STÅR TRYGG, OCH INTET SKALL SAKNAS

     I DITT TÄLT#.

 

Din kroppshydda vara trygg i din gudsfruktan.

       

Clemens Korintbrev. 56:14.

 

14.  #DU SKALL FÅ SE HUR DIN ÄTT FÖRÖKAS

OCH DINA BARN SÅSOM ALLA MARKENS ÖRTER#.

 

Du skall bli välsignad: dina ättlingar ska föröka sig.

       Dina barn få livnära sig på markens örter.

 

Clemens Korintbrev. 56:15.

 

15.  #DU SKALL KOMMA I GRAVEN SOM MOGEN SÄD, SKÖRDAD I RÄTT TID, ELLER SÅSOM

     SÄDESLAGRET PÅ EN LOGE, INSAMLAT

I RÄTT TID#.

 

Lämna jordelivet: i mättnad på livet.

     Likt skörden inbärgad i rätt tid.

Sädeslagret på logen; ihopsamlat vid rätt tidpunkt.

 

Clemens Korintbrev. 56:16.

 

16.  #Ni ser, mina vänner, vilket mäktigt skydd som

finns för dem som tuktas av Herren.

       Som en god far tuktar han för att vi skall

finna barmhärtighet genom hans tuktan#. 

 

Ni mina vänner:

       Ni som tilllåter Herrens tuktan forma era liv.

Vilket ger er ett tryggt mäktigt beskydd mot 

      gudlösheten.

Likt en god fars omsorgsfulla tuktan:

        i denna tuktan finns barmhärtighet:

genom hans faders-tuktan. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 55:1-6.

 

EXEMPEL FRÅN HEDNINGARNA.

 

Clemens Korintbrev. 55:1.

 

1.  #Vi vill också komma med exempel från hedningarna:

      Många kungar och furstar har under pesttider

efter orakelsvar lämnat sig själva åt döden för

      att rädda sina medborgare genom sitt eget blod.

Många har utvandrat från sin stad för att göra slut

      på oroligheter#.

 

Olika vardagliga exempel från hednisk livsföring.

        Under pesttider har många kungar och 

furstar efter mångtydiga svar: överlämnat sina liv

       åt dödens våld.

Var våra räddare för landets medborgare genom

   sitt egna offerande blod.

Många låtit sig utvandra från sin bofasta stad.

        För vad då?

Göra slut på stadens oroligheter. 

 

Clemens Korintbrev. 55:2.

 

2.  #Vi vet att många bland oss frivilligt har gett

sig i slaveri och för köpesumman gett andra

     att äta#.

 

Många frivilligt överlämnat sig till slaveriet.

       Köpesumman för sitt livs slaveriet.

Vilket ges till andras föda.

 

Clemens Korintbrev. 55:3.

 

3.  #Många kvinnor, som fått styrka genom Guds nåd, utfört många tappra råd#.

 

Många kvinnor: blivit styrka i sin inre människa

     genom Guds rika nåd.

Guds nåd: kvinnors rådgivare. 

 

Clemens Korintbrev. 55:4.

 

4.  #Den saliga Judit bad de äldste, när staden

belägrades, att de skulle låta henne gå ut till

     hednalägret#.

 

Saliga Judit bad de äldste om råd tröst och hjälp.

          Vid fiendernas belägring av staden.

 

Clemens Korintbrev. 55:5.

 

5.  #Hon utsatte sig alltså själv för faran och gick

ut på grund av sin kärlek till fädernestaden

      och folket som var belägrat och Herren

överlämnade Holofernes i en kvinnas hand#.

 

Offrade sig själv för fiendens farofyllda belägring

   av staden.

Visade sin kärleksfulla omsorg mot folkets

      fädernesstad.

 

Clemens Korintbrev. 55:6. 

 

6.  #Den i tron fullkomliga Ester utsatte sig inte

för någon mindre fara för att rädda Israels tolv

     stammar, som var på väg att förgöras.

Ty genom sin fasta och sin ödmjukhet bevekte

      hon den allseende Herren, tidsåldrarnas Gud.

Han såg hur ödmjuk hennes själ var och räddare

      det folk för vars skull hon gett sig i fara#.

 

Ester trons fullkomliga tjänarinna: utsatte sig själv

      för fiendens farofyllda belägring.

Var Israels tolv stammars försvarare.

      Sitt fastande ödmjuka liv vilket räddade

Israels tolv stammar:

         hon påverkade den allvetande Herrens

barmhärtiga hjärta.

     Han såg hennes ödmjuka själs fasta förtröstan

till Guds trohet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:31

4CLEMENS KORINTBREV. 53:1-4.

 

DAVID OCH MOSE SOM FÖREBILDER.

 

DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 54:1.

 

1.  #Vem är ädel bland er?

   Vem är barmhärtig?

          Vem är uppfylld av kärlek?#.

 

Vem bland er äger en beprövad tro?

      Vem är en god förebild för barmhärtigheten?

Vem lever kärleksfullt liv?

 

Clemens Korintbrev. 54:2.

 

2.  #Han bör säga:

"Om det kommer uppror, tvedräkt och söndring

genom mig, så skall jag ge mig iväg; jag skall gå

      vart ni vill och göra det som församlingen

bestämmer, bara Kristi hjord med sina insatta

     presbyterer får frid#.

 

Skall göra det som församlingslivet bestämmer.

      Kristi hjord få leva i inbördes frid.

Tillåter jag i mitt liv: vara upproriskt skapa

     splittring i Kristi kropp; lämnar jag församlingen.  

Clemens Korintbrev. 54:3.

 

3.  #Den som gör så vinner stort beröm i Kristus,

och varje ort kommer att ta emot honom.

      Ty

JORDENS ÄR HERRENS OCH ALLT VAD DÄRPÅ ÄR#.

 

Den som ödmjukar sig inför sitt köttsliga beteende:

       vinner stort beröm i Kristi närhet.

Vilket gör honom välkommen.

       Jorden tillhör skaparen: och vad där finns. 

 

Clemens Korintbrev. 54:4.

 

4.  #Detta har de gjort och kommer de att göra som

lever i det medborgarskap hos Gud som man

     inte ångrar#.  

 

Detta är beskrivning på de som lever rättfärdigt:

     som medborgare hos Gud.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se