Alla inlägg under juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 37:1-10.

 

HOTET MOT JERUSALEM.

 

Jeremia bok. 37:1.

 

1.  #Sidkia, Josias son, uppträdde Konja, Jojakims

son, på tronen.

     Det var kung av Babylonien som gjorde honom

till kung över Juda#.

 

Kungen av Babylonien gjorde Konja, Jojakims son

      till kung på tronen över Juda land.

 

Jeremia bok. 37:2.

 

2.  #Varken han eller hans hov eller folket i landet

lyssnade till de ord Herren hade talat genom

      profeten Jeremia#.

 

Kungen hans hov eller landets folk o-villga lyssna

     på profeten Jeremias ord.

 

Jeremia bok. 37:3.

 

3.  #Kung Sidkia sände Jukal, Shelemjas son,

och prästen Sefanja, Massejas son, till profeten

        Jeremia med uppmaningen:

"Be för oss till Herren, vår Gud"#.

 

Kung Sidkia sände Jukal prästen Sefanja:

      till profeten Jeremia.

"Be för oss till Herren, vår Gud".

 

Jeremia bok. 37:4.

 

4.  #Jeremia kunde då röra sig fritt bland folket;

han hade ännu inte satts i fängelse#.

 

Jeremia bok. 37:5.

 

5.  #Faraos här hade mascherat upp från Egypten,

och när kaldeerna, som belägrade Jerusalem,

        fått rapport om detta hade de dragit tillbaka

från staden#.

 

Faraos härskar-här: mascherat från Egypten. 

       Kaldeerna belägrade Jerusalem.

 

Jeremia bok. 37:6.

 

6.  #Då kom Herrens ord till profeten Jeremia:#.

 

Jeremia bok. 37:7.

 

7.  #Så säger Herren, Israels Gud:

Ni skall svara kungen av Juda, som har sänt er 

       till mig för at få besked:

Faraos här som ryckt ut för att undsätta er,

     kommer att återvända hem till Egypten#.

 

Profetiska ord till Jeremia:

        Svara kungen av Juda land.

Faraos här ryckt fram för beskydda er:

        Återvänder till sitt hemland Egypten.

 

Jeremia bok. 37:8.

 

8.  #Kaldeerna skall komma tillbaka.

   De skall angripa denna stad, de skall erövra den,

och bränna upp den#.

 

Kaldeerna återkommer invaderar Jerusalem.

         Erövra den bränner ner den.

 

Jeremia bok. 37:9.

 

9.  #Så säger Herren:

Intala er inte att kaldeerna kommer dra bort från

    er.

Det kommer de inte att göra#.

 

Kaldeerna låter sig inte övertalas.

 

Jeremia bok. 37:10.

 

10.  #Även om ni besegrade hela den kaldeiska

här som strider mot er, så att bara några sårade

      låg kvar i sina tält, så skulle dessa resa sig

och bränna ner denna stad#.        

 

Kaldeiska stridshären o-övervinnerlig i striden.

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 37:11-21.

 

JEREMIA FÄNGSLAS.

 

Jeremia bok. 37:11.

 

11.  #När kaldeerna inför hotet från faraos här

hade dragit sig tillbaka från Jerusalem#.

 

Kaldeernas krigshotade av Faraos krigshär:

    skräckslagna dragit sig tillbaka från Jerusalem.  

 

Jeremia bok. 37:12.

 

12.  #Tänkte Jeremia lämna staden och bege sig till

Benjamins område för att dela ett arv med sina

     släktingar där#.

 

Jeremia planerat lämna Jerusalem:

      resa till Benjamins område.

Där dela ett arv med sina släktingar.

 

Jeremia bok. 37:13.

 

13.  #Men när han kommer till Benjaminporten 

stod där som vakthavande befäl en man som hette

        Jiria, son till Shelemja, son till Hananja.

Han grep profeten Jeremia och sade:

     "Du tänker gå över till kaldeerna!"#.

 

Vid Benjaminsporten stod en vakthavande manlig

      befäl: vid namn Jiria.

Grep profeten sade:

       Tänker du gå över på kaldeernas sida.

 

Jeremia bok. 37:14.

 

14.  #Jeremia svarade:

"Det är lögn!

      Jag tänker inte gå över till kaldeerna".

Men Jiria brydde sig inte om vad Jeremia sade

       utan grep

honom och förde honom till stormännen#.

 

Jeremia sade:

      Du ljuger!

Jag skall inte strida för kaldeerna.

          Jiria lyssnade inte på Jeremia.

Grep honom med våld förde honom till

        stormännen.

 

Jeremia bok. 37:15.

 

15.  #Stormännen blev rasade på Jeremia,

de lät prygla honom och satte honom i häkte

      i sekreteraren Jonatans hus, som hade gjorts

till fängelse#.

 

Stormännen blev rasande när de såg Jeremia.

          Pryglade placerade honom i häktet.

Behandlade honom som en brottsling.

 

Jeremia bok. 37:16.  

 

16.  #Så hamnade Jeremia i fängelsehålan,

i valven, och där fick han sitta länge#.

 

Profeten blev fängslad för sina profetiska ords

     skull:

 o-skyldigt fängslad i fängelsehålan.  

 

Jeremia bok. 37:17.

 

17.  #Men kung Sidkia lät hämta honom och frågade

i hemlighet ut honom i sitt palats.

      "Har det kommit något ord från Herren?"

sade kungen.

     "Ja", svarade Jeremia, "du skall falla i den

babyloniske kungens händer".

 

Kung Sidkia hämtade honom i hemlighet:

      frågade honom i sitt palats.

Har du fått något ord från Herren?

            Ja, svarade Jeremia.

Du skall bli överlämnad i babyloniske kungens

    händer.

 

Jeremia bok. 37:18.

 

18.  #Och Jeremia frågade kung Sidkia:

"Vad har jag gjort dig och dina män och detta folk

       för ont, eftersom ni har satt mig i fängelse?#.

 

Jeremia frågade kung Sidkia:

        Vad för ont har jag gjort detta folk, dig 

och dina stormän? 

 

Jeremia bok. 37:19.

 

19.  #Och var är de nu, era profeter som profeterade för att den babyloniske kungen inte

      skulle angripa er och detta land?#.

 

Vad är nu era falska profeter vilka profeterade

    lögn över detta land?

 

Jeremia bok. 37:20.

 

20.  #Nu ber jag dig att lyssna till mig, min herre

och konung:

      " Jag bönfaller dig att inte skicka mig tillbaka

till sekreteraren Jonatans hus.

       Låt mig inte dö där"#.

 

Lyssna på mina sanna ord min herre och konung!

           Ber dig ödmjukt skicka inte mig tillbaks

till sekreterarens Jonatans hus.

 

Jeremia bok. 37:21.

 

21.  #Då befallde kung Sidkia att Jeremia skulle 

förpassas till vaktgården.

       Där fick han en brödkaka om dagen från

bagarnas gata, så länge det fanns bröd kvar

    i staden.

Och Jeremia fick stanna på vaktgården#.

 

Kung Sidkia lyssnade på Jeremias ord.

         Skulle tillbaks till vaktgården.

Fick en brödkaka varje dag.

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 38:1-13.

 

JEREMIA I BRUNNEN.

 

Jeremia bok. 38:1.

 

1.  #Shefatja, Mattans son, Gedalja, Pashchurs son,

Jakul, Shelemjas son, och Pashshur, Malkias son,

      och hörde vad Jeremia sade till folket:#.

 

Dessa personer hörde profeten Jeremias ord

    till folket.

 

Jeremia bok. 38:2.

 

2.  #Så säger Herren:

Den som stanna kvar i denna stad skall dö genom 

      svärd och svält och pest.

Men den som går över till kaldeerna, han kommer

       undan med livet, han får leva#.

 

Herrens ord säger:

        Den vilken stannar kvar i Jerusalem

   skall möta döden.

Genom dödliga svärdet svälten och pesten.

     Den som överlämnar sig i kaldeernas händer:

får leva.

         

Jeremia bok. 38:3.

 

3.  #Så säger Herren:

Denna stad skall falla i händerna på den

    babyloniske kungens här, och han skall inta den#.

 

Denna stad skall falla i babyloniske kungens här.

          

Jeremia bok. 38:4.

 

4.  #Då sade stormännen till kungen:

"Den mannen måste dö, för han sprider modlöshet

         bland soldaterna som är kvar här i staden

och bland hela befolkningen när han talar till 

     dem som som han gör.

Den mannen strävar inte folkets väl utan efter

      dess olycka"#.

 

Stormännen sade till kungen.

         Jeremia måste dö:

Varför?  

      Han sprider ut modlösheten: bland de 

stridande soldaterna.

      Vilka finns kvar i staden.

Profeten sprider olycka över folket:

    med sitt profetiska tal.

 

 Jeremia bok. 38:5.

 

5.  # Kung Sidkia svarade:

"Ni får göra som ni vill till med honom"#.

 

Ni stormän: gör vad ni vill göra med honom. 

 

Jeremia bok. 38:6.

 

6.  #Då tog de Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården.

        De firade ner Jeremia med rep.

I brunnen fanns inget vatten, bara gyttja, 

     och Jeremia sjönk ner i gyttjan#.

 

De tog Jeremia kastade honom levande i prins

     Malkias gyttjiga brunn på vaktgården.

Firade ned honom med rep.

          I brunnen fanns inget vatten.

 

Jeremia bok. 38:7.

 

7.  #Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann

sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat

       Jeremia i brunnen.

Kungen satt då i Benjaminporten#.

 

Jeremia bok. 38:8.

 

8.  #Och Eved-Melek lämnade kungapalatset för

att gå och tala med kungen:#.

 

Jeremia bok. 38:9.

 

9.  #Min herre och konung det som dessa män

har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott.

       De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. 

      Det finns ju inte längre något bröd i staden#.

 

Eved-Melek en rättskaffens man lämnade 

     kungapalaset gick frimodigt för att tala med

kungen om deras gudlösa brott mot profeten

   Jeremia. 

I sin vrede över profetens ord kastat honom

        i brunnen uttorkad från vatten:

men fylld av gyttja.

       I brunnen utan föda kommer svälta ihjäl.

 

Jeremia bok. 38:10.

 

10.  #Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna

befallning:

     "Ta med dig tre män härifrån och dra upp

profeten Jeremia ur brunnen innan han dör#.

 

Kunde höra nubiern Eved-Meleks förmanande ord

     lyssnade: gav honom medhjälpare för att rädda profeten ur den djupa brunnen.

 

Jeremia bok. 38:11.

 

11.  #Eved-Melek tog med sig männen till 

klädkammaren i kungapalatsets förråd.

      Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder

och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep#.

 

Hämtade trasor gamla utslitna kläder.

    Med vilka de skulle rädda profetens liv.

 

Jeremia bok. 38:12.

 

12.  #Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia:

"Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!"#.

 

Jeremia bok. 38:13.

 

13.  #Och de drog upp honom med repen ur brunnen.

      Men Jeremia måste stanna kvar på vaktgården#.   

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL. 21300.

 

21300.  Rädslans skamkänsla upphör i förlåtelsen:

     vilket ger livet ett framtidshopp.

 

21301.  Ödmjuke bekänner ödmjukheten:

vara Herre i sitt liv.

 

21302.  Ödmjuke äger insikt om ödmjukhetens

rikedomar.

 

21303.  Hos ödmjukheten finns ingen stolthet.

 

21304.  Kärlekens barmhärtighetens bråddjupa liv:

tillgänglig för den kärleksfulle barmhärtige.

 

21305.  Högmodet själens farligaste fiende.

 

21306.  Högmodet främmande för själens

dagliga behov.

 

21307.  Högmodet varför umgås med sådan 

själens farlighet.

 

21308.  Ondskans o-rättvisan håller sina försvarstal.

 

21309.   O-rättvisans ondskan:

  gör samhället laglöst.

 

21310a.  Där laglösheten råder där råder livets 

förvirring kaos.

 

21310b.  Där livets kaos och förvirring råder

råder o-ordning i samhället.

 

21311.  Kaoset ingen problem-lösare:

i förvirrat samhälle.

 

21312a.  Förvirrad samhälle Behöver ordning

ochbeslutsamhet.

 

21312b.  Förvirrad samhälle behöver:

livets ordning lugna stillsamma liv. 

 

21313.  Kärleken sår i frid glädje i hjärtats inre liv.

 

21314a.  Laglöshetens människa: övermodig i ord.

 

21314b.  Laglöshetens människa: lögnare i ord

och handling.

 

21315.  Laglöshetens människa: mördare bedragare.

 

21316.  Ödmjuke släpper egots själviskhet:

istället valt tjäna ödmjukheten.

 

21317.  Livet fyllt av livets lärdom.

 

21318a.  Ödmjuke äger livets gemenskap:

med ödmjukheten.

  

21318b.  Ödmjuke äger livets erfarenhet:

med vandringen i ödmjukhetens skattkammare.

 

21318c.  Ödmjuke äger livets lärdom:

med ödmjukhetens närhet.

 

21319.  Stoltes samvetsrannskan:

leder till ödmjukheten.

 

21320.  Skuldlösa händer  kärleksfulla händer.

 

21321.  Skuldlös tunga  kärleksfull tunga

 

21322a.  Egots beteende: självömkan försvarar

  sig själv.

 

21322b.  Egots beteende:  styrd av rädslan.

 

21322c.  Egots beteende:  visar skamkänslor.

 

21323a.  Förbannelsen talar lögn svek. 

 

21323b.  Förbannelsen sprider olycka och 

livets elände.

 

21323c.  Förbannelsen hatisk föraktfull:

   vägen ur förbannelsen: FÖRLÅTELSEN.

 

21324.  Gudlöse förtrycker den svage  föräldralöse

fattuge övergivne.

 

21325.  Världens uselhet: Livets dåliga uppmuntrare.

 

21326.  Ståndaktiga hjärtan  ödmjuka hjärtan.

 

21327.  Ödmjuka  ståndaktiga hjärtan talar

samma språk.

 

21328.  Bättre äga förtröstan än var misströstad.

 

21329.  Hjärtats fasta framtidshopp:

återspglar hjärtats fullkomlighet.

 

21330a.  Insikten: hjärtats läkedom.

 

21330b.  Insikten: hjärtats botemedel mot 

o-kunnigheten.

 

21330c.  O-kunnigheten förmörkar hjärta

och sinne: främmade för insikten.

 

21331.  O-kunnigheten värdelös.

 

21332a.  Sanningen växer där tystnaden råder.

 

21332b.  Lögnen växer där otystnaden råder.

 

21332c.  Sanningen starkare än lögnen.

 

21333.  Sanningen tåligare än lögnen.

 

21334.  Tystnaden förlitar sig på sanningen.

 

21335.  Tystnaden ärar tåligheten.

 

21336.  Tystnaden tåligare än o-tystnaden.

 

21337a.  Ttstnaden vår ödmjukhet. 

 

21337b.  O-tystnaden visar vårt högmod.

 

21337c.  Tystnaden avskyr o-tystnaden.

 

21338.  O-tystnaden avskyr Tystnaden.

 

21339.  Mörkrets umgås med o-tystnaden.

 

21340.  Ljuset umgås med tystnaden.

 

21341.  Vår vilja väljer antingen  umgås med 

Tystnaden eller o-tystnaden.

 

21342.  Uppmuntra varandra varje dag.

 

21243.  Värdesätta varandras människo-värde.

 

21344.  Visa ödmjukt beteende mot varandra.

 

21345.  Friden vilan värdefulla för mänskligheten.

 

21346.  Vreden förvrider människans hjärta tal

och sinne.

 

21347.  Dominerande ord fruktlösa ord.

 

21348.  Ödmjuke överlämnar sitt hjärta tal

och sinne åt ödmjukheten.

 

21349.  Kärlekens renhet renar förtalarens 

orena tunga och hjärta.

 

21350.  Kärlekens varma solstrålar värmer

kalla hatiska hjärtan.

 

21351a.  Ondsint människa smider onda planer.

 

21351b.  Onda planer skadliga  smärtsamma

    planer.

 

21352.  Livets ljusa strålar värmer själen.

 

21353.  Livets friska källor har sin källa i visheten.

 

21354a.  Den människa som söker sanningen

söker ljuset.   

 

21354b.  Ljuset förändrar människans levnadssätt.

 

21355.  Kärleken ömheten ömsintheten 

verksamma med varandra.

 

21356.  Rättvisan ger människan stabiltet säkerhet:

livets trygghet.

 

21357a.  O-barmhärtiga elakheten.

 

21357b.  O-barmhärtiga ilskenheten.

 

21357c.  O-barmhärtiga argsintheten.

 

21358.  O-barmhärtiga vredesutbrottet.

 

21359.  Fridsam människa  trygg människa.

 

21360a.  Trygga människor  kaotisk värld Behöver.

 

21360b.  Fridsamma människor  kaotisk 

värld Behöver.

 

21361.  Sanningen och Livet  bundsfförvanter.

 

21362.  Döden och lögnen  bundsförvanter.

 

21363.  Livet och sanningen lever i gemanskap

med varandra.

 

21364.  Lögnen och döden  lever i gemenskap 

med varandra.

 

21365.  Fridfulla tankar  värda leva i.

 

21366.  Fridfulla tankar värdesätter Livet.

 

21367.  Fridfulla hjärtan  värdersätter uppskattar

upppmuntrar Livet.

 

21368.  Kärleksfulle ger kärlek får kärlek tillbaks.

 

21369.  Hatiske ger hatiska ord får hatiska 

ord tillbaks.

 

21370.  Bemöts hatiske av kärleksfulla ord 

blir han försvarslös.

 

21371.  Kärleksfulla ord dödar hatiska ord.

 

21372.  Onda tankar tomma främmande ord.

 

21373.  Ondskans blindhet förmörkar döda själen.

 

21374.  Ondskans blindhet förvrider sanningen.

 

21375.  Lydnad ödmjukhet kärlek:

vad världens o-lydnad visar mot dem.

 

21376a.  Egoismen dålig förvaltare.

 

21376b.  O-själviskheten god förvaltare.

 

21376c.  Själviskheten o-ärlig förvaltare.

 

21377.  Själviskheten dålig förebild.

 

21378.  O-själviskheten  god  förebild.

 

21379a.  Saktmodigheten vredens skräck och fasa.

 

21379b.  Saktmodigheten ilskenhetens

fasa och skräck.

 

21379c.  Saktmodigheten häftighetens olycka

och undergång.

 

21380.  Vad har vreden erbjuda saktmodet?

 

21381.  Vad har elakheten erbjuda godheten?

 

21382.  Lögnen rider inte ödmjukheten.

 

21383.  Sanningen rider på ödmjukheten.

  Ödmjukheten respeterar sanningen.

 

21384.  Förtalaren missbrukar sin talförmåga.

 

21385.  Elakes tal missbrukar sin talförmåga.

 

21386a.  Missbrukad talförmåga:

idel tomhet idel fåfänga.

 

21386b.  Tomheten fåfängan rider på ondskan.

 

21387.  Ondskan vad ger den till godheten?

 

21388.  Ondskan ger o-intressanta råd och förslag

till behovets barn.

 

21389.  Ödmjukheten överrvinner själviskheten.

 

21390.  Saktmodet övervinner vreden 

ilskenheten häftigheten.

 

21391.  Vad har ilskenheten erbjuda till saktmodet?

 

21392.  Bekvämligheten likgiltigheten 

latheten: vad har de ge till flitigheten?

 

21393.  Världen stormännen världshärskare:

utövar sitt kontrollbehov jordens inevånare.

 

21394.  O-tåligheten kontrollerar 

o-tålighetens livsstil.

 

21395.  Nyttigt få lära känna tålighetens

tröstrerika uppmuntran.

 

21396.  O-tålighetens olyckliga vägar:

fyllda av törnetaggar misslyckande.

 

21397.  Ego-centrisk livsstil:

återspeglar moraliska misären.

 

21398.  Egocntriska livsstilen: nationens förstörare.

 

21399a.  Moraliska dygderna:

botemedlet mot den nationers ödeläggelse.

 

21399b. Där goda moralen o-själviskheten råder:

få den goda moralen etiken råda.  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 40:1-12.

 

JEREMIA OCH STÅTHÅLLAREN GEDALJA.

 

Jeremia bok. 40:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från

Herren sedan gardesbefälhavaren Nebusaradan 

       hade släppt honom fri i Rama; han hade låtit

hämta Jeremia, som fjättrad i bojor befann sig

     bland de fångar från Jerusalem och Juda som

skulle deporteras till Babylonien#.

 

Herrens ord kom till Jeremia:

      Gardesbefälhavaren Nebusaradan hade frisläppt

honom i Rama.

      Han hade fjättrad honom i bojor.

Var tillsammans fångar från Jerusalem och Juda

         skulle deporteras till Babyloniens fångenskap.

 

Jeremia bok. 40:2.

 

2.  #När gardesbefälhavaren Nebusaradan hämtat

Jeremia sade han till honom:

      "Herren, din Gud, har hotat denna plats med 

olycka#.

 

Jeremia bok. 40:3.

 

3.  #Och det hotet har Herren nu verkställt.

Ni syndade mot Herren och lyssnade inte till

    honom.

Därför har detta draddat er#.

 

Herrens ord kom till gärdesbefälhavaren

    Nebusaradan:  Ni syndat mot Herrens varnande ord.

      För er ohörsamhets skull har Herren beslutat:

        hans vredesdom ska drabba er. 

 

Jeremia bok. 40:4.

 

4.  #Nu befriar jag dig från bojorna du bär.

Vill du följa med mig till Babylonien, så gör det.

      Jag skall beskydda dig.

Vill du inte följa med mig Babylonien, så behöver

      du inte.

Hela landet ligger öppet för dig#.

 

Jag skall befria dina händer från bojorna.

         Du får frivilligt följa med till Babylon.

Skall ge dig mitt beskydd.

         Babylon öppet land för dig.

 

Jeremia bok. 40:5.

 

5.  #Om du föredrar att stanna.

Du kan vända tillbaka till Gedalja, son till Achikam,

     Shafans son, som den babyloniske kungen har

gjort till ståthållare över städerna i Juda, 

     och stanna hos honom och folket där, eller också kan du gå vart du vill.

     Gardesbefähavaren gav Jeremia färdkost

och en gåva och lät honom gå#.

 

Väljer du att stanna.

        Kan du kontakta ståthållaren Gedalja.

Babylons kung valt honom till ståthållare över

      Juda städer.

Befälhavaren uppmuntrade Jeremia med färdkost

      och en gåva.

 

Jeremia bok. 40:6.

 

6.  #Jeremia begav sig till Gedalja, Achikams son, 

i Mispa och stannade hos honom och dem som

      var kvar i landet#.

 

Jeremia delade sin gemenskap med Gedalja.

 

Jeremia bok. 40:7.

 

7.  #Befälhavarna för trupperna på landsbygden

och deras män fick höra att den babyloniske 

       kungen hade gjort Gadalja, Achikams son,

till ståthållare i landet och gett honom ansvaret

     för män, kvinnor och barn, de fattiga som

inte hade förts bort till Babylonien#.

 

Jeremia bok. 40:8.

 

8.  #De begav sig då med sina män till Gadalja

i Mispa.

      Det var Ismael, Netanjas son, Jochanan 

och Jonatan, Kareachs söner, Seraja, Tanchumets

     son, sönerna till Ofaj från Netofa och Jesanja,

son till en man från Maaka#.

 

Jeremia bok. 40:9.

 

9.  #Gedalja, son till Achikam, Shafans son,

gav dem sitt ord på att de utan fruktan kunde 

     underkasta sig kaldeerna.

"Stanna här i landet och tjäna den babyloniske

      kungen", sade han.

"Då går det er väl"#. 

 

Gedaljas förmanande ord till sina män i Mispa:

      Frimodigt ödmjuka sig under kaldeerna.

Stanna kvar i landet betjäna babyloniske kungen.

        Gör ni det: ni blir välsignade.

 

Jeremia bok. 40:10.

 

10.  # Jag tänker själv stanna i Mispa för att stå

till tjänst åt de kaldeer som kommer till oss.

       Lägg upp förråd av vin och frukt och olja,

och stanna i de städer ni tagit i besittning#.

 

Jag, Gedalja ska själv stanna kvar i Mispa.

      Betjäna kaldeerna.

Fylla förråden på vin frukt och olja.

      

Jeremia 40:11.

 

11.  #Också alla de judeer som befann sig i Moab

eller ammoniterna, i Edom eller i andra länder 

       fick höra att den babyloniske kungen hade

låtit några av judeerna bli kvar i Juda och att han

       hade gjort Gedalja, son till Achikam,

Shafans son, till ståthållare över dem#.

 

Jeremia bok. 40:12

 

12.  #Alla dessa judeer återvände då från de 

platser dit de skingrats och och kom till Juda,

       till Gedalja i Mispa.

De samlade stora mängder frukt och vin#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 40:13-16.

 

MORDET PÅ GEDALJA.

 

Jeremia bok. 40:13.

 

13.  #Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna

för trupperna på landsbygden kom till Gedalja

     i Mispa#.

 

Jeremia bok. 40:14.

 

14.  #Och de sade till honom:

"Du vet väl att ammoniternas kung Baalis har sänt

       Ismael, Netanjas son, för att mörda dig?"

Men Gedalja trodde dem inte#.

 

Jeremia bok. 40:15.

 

15.  #Jochanan, Kareachs son, sade då i hemlighet

till Gedalja:

    "Låt mig gå och döda Ismael, Natanjas son!

Ingen kommer att få veta något.

      Annars dödar han dig, och då skingras alla de

judeer som har salmlats kring dig, och det som

      är kvar av Juda går under"#.

 

Jeremia bok. 40:16.

 

16.  #Men Gedalja, Achikams son, svarade honom:

"Nej, gör inte det!

      Vad du säger om Ismael är inte sant"#.        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se