Alla inlägg under maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

ORD FÖR DAGEN  SEPTEMBER MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Undvik ondskan  älska sanningen.

 

Undvik o-barmhärtigheten älska barmhärtigheten.

 

Andra dagen.

 

Sanningen nyttig för världen.

 

Tredje dagen.

 

Lögnen o-nyttig för världen.

 

Fjärde dagen.

 

Sanningen  friden  livets-bundsförvanter.

 

Femte dagen.

 

Sanningen ger  sinnesron  sinnesfriden.

 

Sjätte dagen.

 

Lögnen  ondskan  bundsförvanter.

 

Sjunde dagen.'

 

Kärleken till sanningen  värdefull älskvärd.

 

Åttonde dagen.

 

Saktmodigheten lever i  handlar utifrån 

         saktmodiges hjärta.

 

Nionde dagen.

 

Saktmodige säger i sitt hjärta  jag lever livet

   i saktmodigheten.

 

Tionde dagen.

 

Överlåtelsen till saktmodet  saktmodige ger 

sin fria vilja  vara  verksam i sitt liv.

 

Elfte dagen.

 

Saktmodigheten tar bort  ilskenhetens mörka

   fläckar i saktmodiges hjärta.

 

Tolfte dagen.

 

Saktmodet villigt skänka sitt saktmod till

    hela världsaltet.

 

Trettionde dagen.

 

Saktmodige god förebild för hela mänskligheten.

 

Fjortonde dagen.

 

Orolige behöver lära känna livets harmoni 

       och vila.

 

Femtonde dagen.

 

Tankspridde behöver lära känna sinnesron

      och sinnesfriden.'

 

Sextonde dagen.

 

Du ilskne,  lär känna saktmodet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Penningslavar  älskar penningar.

 

Artonde dagen.

 

Övermodiga människor utnyttjar barmhärtigas hjälpsamhet.

 

Nittonde dagen.

 

Snurriga o-beslutsamma personer utnyttjar

barmhärtigas öppenhjärtligas godhet.

 

Tjugonde dagen.

 

Stillhetens ödmjukhet vad människor Behöver

leva i.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Orons ilskenhet  vad ger det till Livet.

 

Tjugoandra dagen.

 

Förvirrande häftighet  belöning-lös.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ondskans förgängelse lever i sällskap

med dödligheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ondskans förbannelse  livets förbannelse.

 

Tjugofemte dagen.

 

Högmodiga tankar föder fåfänga.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Övermodiga tankar föder ilskenhet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Stolta tankar föder häftighet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Tänk få vara fri från meningslösa ordets tunga.

 

Tjugonionde dagen.

 

Girigheten förvirrande orolig i sitt beteende.

 

Trettionde dagen.

 

Var inte rädd för sanningen.

 

Var inte rädd för ödmjukheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 173.

 

17300.  Barhärtigheten givande i  allt vad den gör.

 

17301.  Godheten  barmhärtigheten livets

trogna följeslagare.

  

17302.  Verklig kärlek  läkedom för egoismens 

hatiska sår.

 

17303.  Verklig  kärlek tillhör fullkomligheten.

 

17304.  Tänk få leva i  kärlekens livgivande 

sötma  vilket är tillgängligt för mänskligheten.

 

17305.  Tålamodet  villigheten  livets tröst

och kraftkälla.

 

17306.  Moral-föraktet  har ingen framtid på  jorden.

 

17307.  Moraliska hatet  vad ger den till mänskligheten.

 

17308.  Egen-nyttan  o-intressant liv.

 

17309.  Själv-goda struntpratet  egen-nyttigt 

   struntprat förändrar inte människo-värdet.

 

17310.  Vänd ryggen mot ondskan.

 

17311.  Argsintheten hatet  föraktet livets snaror.

 

17312a.  Saktmodet alltid på vakt mot ilskenheten.

 

17312b.  Vänligheten alltid på vakt mot elakheten.

 

17312c.  Tystnaden alltid på vakt mot o-tystnaden.

 

17313.  Lägg bort tungans stor-ordighet,

lev istället med behärskad tund tunga.

 

17314.  Lägg bort övermodigt fräckt tal låt tungan

istället tala ödmjuka vänliga ord.

 

17315.  Livet i ödmjukheten tålamodet saktmodet

     belönas.

 

17316.  Hjärtats  rofyllda liv  bekymmer-löst.

 

17317.  Tänk få leva utifrån  skönhetens storhetens

    barmhärtiga givande.

   

17318.  Ondskefulla o-moraliska uslingar

lever i upproriskhet mot de moraliska lagarna.

 

17319.  Gudlösa liknar röken för vinden.

 

17320.  Argsinte liknar röken för vinden.

 

17321a.  Verklig kärlek vinner allt.

 

17321b.  Egen-kärleken  förlorar allt.

 

17321c.  Egenkärleken stjäler människolivet.

 

17322.  Ondskan tankar  väger lätt på vågen.

 

17323.  Ärliga tankar  väger tungt på vågen.

 

17324.  Ärliga tankar har en framtid på jorden.

 

17325a.  Meningslösa samtal  vanärar sanningen.

 

17325b.  Menings-lösa samtal  ärar förtalet.

 

17325c.  Meningslösa samtal  ärar skvallriets tunga.

 

17326. Olydnadens belöning  förvirring oro

i själen.

 

17327.  Tänk få leva i friden tystnaden och lugnet.

 

17328a.  Minsta oro driver  hjärtats ro på flykten.

 

17328b.  Minsta ro driver hjärtats oro förvirring

på flykten.

 

17328c.  Minsta elakheten driver vänligheten

på flykten.

 

17329.  Lydnaden hjärtats offer.

 

17330.  O-lydnaden  hjärtats o-villiga offer.

 

17331.  Hjärtats lydnad fri från hjärtats ego.

 

17332.  Lydnadens hjärta offret från ego-kärleken.

 

17333.  Fåfängan och o-kunnigheten utmanas

av vishetens rikedomar.

 

17334.  Fåfängan påverkan på människo-livet

likt agnars lätthet för vindens styrka.

 

17335.  Rent hjärta  motgiftet mot o-rena hjärtat.

 

17336.  Förtalets hjärta  giftet mot kärlekens hjärta.

 

17337a.  Egolögnen hjärtats lögn. 

 

17337b.  Ego-lögnen själens bedragare.

 

17337c.  Egolögnen  kärlekslös.

 

17338.  Inre stillheten  inre tystnaden  glädjens

följeslagare.

 

17339.  Inre lugnet  värdefull i livet.

 

17340.  O-fattbara  fullheten  fullkomlig i sitt

vara i sitt tillstånd.

 

17341.  Bara kärleken  nog  för kärleksfulle.

 

17342.  Sanningen talar  om säker  trygg kunskap.

 

17343.  Lögnen talar  om o-säker  o-trygg

o-verklig kunskap.

 

17344.  Falskheten  talar om  tomhet  fåfänglig

o-kunnighet om sanningen.

 

17345.  Falsk  lögnaktig o-kunnighet  dödlig 

o-kunnighet o-klokhet.

 

17346a.  O-klokhet  o-kunnighet  dödlig.

 

17346b.  O-kunnigheten o-klokheten

vishetens fiender.

 

17346c.  O-klokheten  o-kunnigheten 

vad ger de till Livet.

 

17347a.  Tänk få leva felfritt liv  fullkomligt liv.

 

17347b.  Tyglad tunga  fullkomligt liv.

 

17347c.  Tyglade ögon  fullkomligt liv.

 

17348.  Tyglade öron  fullkomligt liv.

 

17349.  Ödmjukt hjärta av-viker från högmodet.

 

17350.  Ödmjukt hjärta avviker inte från ödmjukheten.

 

17351.  Kärlekens glädje  kärleken föder fram

hjärtats fulla glädje.

 

17352.  Glädjens fullkomlighet vilar i kärleken.

 

17353a.  Du, oförändliga sanning  äger evigt liv.

 

17353b.  Du, oförändliga sanning  ger vad

mänskligheten Behöver.

 

17353c.  Du, oförändliga sanning  nationens räddning.

 

17354.  Lev med ödmjukheten. Den bevarar

beskyddar livet.

 

17355.  Ödmjukhetens väldoft  sprider själens

sinnesro och sinnesfrid.

 

17356.  Ödmjukhetens väldoft  vad världen Behöver.

 

17357.  Ödmjukhetens väldoft  ödmjukes väldoft.

 

17358a.  I o-själviskheten har själviskhetens

träldoms-ok  brutits sönder.

 

17358b.  Ondskans drivkraft  själviskhetens energi.

 

17358c.  Ondskans drivkraft  förgänglig dödlig.

 

17359.  Värdefull vänlighet  social gemenskap.

 

17360.  Värdefull snällhet  social vänskap.

 

17361.  Uppmuntrande ord:  

    styrker  stärker  tröstar  hjälper.

 

17362.  Vänliga ord  medlidande ord.

 

17363.  Själviskhetens bojor  egoismens 

giftiga farligheter.

 

17364.  Förhärdad själviskhet  gensträvig 

hårdnackad  för  sanningens budskap.

 

17365.  Äga fullkomlig  försvarslöshet

lever  o-själviskt liv inför sin nästa.

 

17366.  Ödmjukhetens tjänarinnans väldoft

lever ödmjukt liv.

 

17367a.  Förtalaren sprider ut lögner.

 

17367b.  Förtalaren sprider ut falskhetens ord.

 

17367c.  Förtalaren sprider ut lögner 

falskhetens ord ord likt spridda agnar av idel tomhet

       förgängelse dödlighet.

 

17368.  Ni människobarn, var vaksamma för 

dessa uttalade ord.

 

17369.  Tro och hopp skapar trygg inför framtid.

 

17370.  Tänk få vara modig och frimodig i livet.

 

17371.  Tänk få vara kärleksfull i allt vad 

man gör.

 

17372.  Tänk få vara omtänksam i allt vad man gör.

 

17373.  Tänk få vara medlidande i allt vad man gör.

 

17374.  Tänk få visa medömkan i allt vad man gör.

 

17375.  Tänk få visa medkänsla i allt vad man gör.

 

17376a.  Det som fötts fram ur sanningen

visa sig i fullkomlig sanning. 

 

17376b.  Det som fötts fram ur sanna löften

äkta löften visa sig i fullkomlig sanning.

 

17376c.  Det som fötts fram ur sanna orden 

prövas i med och motgångar.

 

17377.  Sanna orden till sanningen.

 

17378.  Sanna orden tröste-rika ord.

 

17379.  Tänk få leva i de trösta-rika orden.

 

17380.  Tröstaorden vad världens behöver.

 

17381.  Trösterikaorden vad mänskligheten 

idag Behöver.

 

17382.  Bättre leva för trösterika orden än

de sorgsna orden.

 

17383a.  Tänk få säga förlåtande ordet:

vilket värdesätter livet.

 

17383b.  Tänk få säga saktmodiga ordet:

vilket häftigheten visar sin rädsla för.

 

17383c.  Tänk få säga snälla ordet: vilket 

elakheten visar sin rädsla  för.

 

17384.  Livet lever på tiden.

 

17385.  Tiden styr livet.

 

17386.  Livet och tiden beroende av varandra.

 

17387.  Livet styrs av tiden.

 

17388.  Renhjärtligheten behagar rent hjärta

rent sinne.

 

17389.  God-hjärtligheten behagar rent hjärta

rent sinne.

 

17390a.  Godhjärtlige visar stort förtroende för

godhetens livsstil. 

 

17390b.  Öppen-hjärtlige visar stort förtroende 

för ödmjukhetens livsstil.

 

17390c.  Trohetens hjärta visar stort förtroende 

för ståndaktighetens livsstil.

 

17391.  Godhjärtlige öppnar sitt hjärta tankar 

för godhetens vilja.

 

17392.  Öppenhjärtlige öppnar sitt hjärta tankar

för ödmjukhetens vilja.

 

17393.  Öppenhjärtlige visar öppenhjärtlig respekt

och vördnad för ödmjukheten.

 

17394.  Saknas rättvisan respekten för sanningen

lögnen falskheten hjärtats sinnets Herrar.

 

17395a.  Kärlekens slösar sin kärlek över

kärleksfulles liv.

 

17395b.  Tåligheten slösar sin tålighet över

tåliges liv.

 

17395c.  Ärligheten slösar sin ärlighet över

ärliges liv.

 

17396.  Älska ensamheten tystheten vilket

den tyste gör.

 

17397.  Älska o-tystnaden vilket den o-tystne gör.

 

17398.  Ödmjuke älskar ömt ödmjukheten.

 

17399.  Saktmodige älskar ömt saktmodigheten. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

PSALM. 3.1-9

 

BÖN OM HJÄLP MOT FIENDEN.

 

Psalm. 3:1.

 

1.  #En psalm av David när han flydde från sin

Son Absalom#.

 

Psalm. 3:2.

 

2.  #Herre, mina fiender är många!

Många reser sig mot mig#.

 

Davids bön om hans förtröstansfulla bön mot fiende.

       Mina personliga fiender: är många.

Vilka i sin o-barmhärtighet plågar mig. 

 

Psalm. 3:3.

 

3.  #Många säger om mig:

"Han får ingen hjälp av Gud".#.

 

Säger med sina ord: 

    Ifrågasätter i sin  o-tros upproriska hjärtan,

Ingen hjälp för dig finns hos din Gud.

   

Psalm. 3:4.

 

4.  #Men nu, Herre, är min sköld och min ära,

du är den som ger mig seger#.

 

I sin bön säger: Herren min Gud, är mitt livs 

    andliga vapen mot synden.

Min livs-ära.

       Du, den Väldige, du min ende seger Herre.

 

Psalm. 3:5.

 

5.  #Jag ropar högt till Herren, och han svarar

från sitt heliga berg#.

 

I mitt bönerop, högljutt till Herren min Gud.

        Ge bönesvar, från sitt heliga berg.

 

Psalm. 3:6.

 

6.  #Jag lade mig ner, jag sov, jag vaknade -----

Herren stöder mig#.

 

Jag lade mig ner i nattens trygga vila.

       Efter vilan vaknade jag upp.

Herren i sin trofasthet, mitt livs stöd.

 

Psalm. 3:7.

 

7.  #Jag fruktar ej för de tiotusen, som ansätter

mig från alla håll#.

 

I min vilande trygghet under den Väldiges beskydd

         känner ingen rädsla, för tio tusen

motståndare till min förtröstan på vår Guds trohet.

 

Psalm. 3:8.

 

8.  #Herre, grip in!

    Rädda mig, min Gud!

Du slår mina fiender på käken, du krossar de

        gudlösas tänder#. 

 

Davids bön om Guds barmhärtighet.

     Grip in mot mina fienders ondskefulla gärningar.

Rädda mitt liv från dem, min Gud.

       Du i din vrede slår ner mina fiender.

Krossar de gudlösas föraktfullas läppars ord.  

 

Psalm. 3:9.

 

9.  #Hjälpen kommer från Herren.

Ge välsignelse åt ditt folk!#. 

 

Från Herren, vår Gud, kommer all hjälp.

       Ge sin outtömliga välsignelse åt sitt utvalda folk.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

AFTON-BÖN I NÖD.

 

Psalm. 4:1-9.

 

Psalm. 4:1.

 

1. #För körledaren, till stränginstrument.

En psalm av David#.

 

Psalm. 4:2.

 

2.  #Svara mig när jag ropar, Gud, du som 

skaffar mig rätt.

    Du öppnar vägen när jag är trängd.

Visa mig nåd och hör min bön#.

 

Vår nöd-hjälp i bönen.

     Herre, min Gud svarar mig i mitt bönerop.

Du, ge mitt liv rätt leva i rättfärdighet.

      Du mitt livs-väg leds i din nåd, besvarar troget

min bön. 

 

Psalm. 4:3.

 

3.  #Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa min

heder, älska tomhet och bruka lögn?#.

 

Ni mäktiga världshärskare, hur länge ska ni smäda

     min heliga moraliska liv.

Varför älska livets tomma liv, likt agnar för vinden.

         Ni lever i lögnen, lögnen er Herre.

Lögnens slavar och trälar.

 

Psalm. 4:4.

 

4.  #Ni skall veta att Herren har varit förunderligt

god mot mig, han hör när jag ropar till honom#.

 

Ni ska känna till, Herrens trofasta godhet.

       Han troget lyssnar på mitt bönerop.

 

Psalm. 4:5.

 

5-  #Upprörs ni, så synda inte.

Säg där ni ligger på er bädd:

     "Var stilla"#.

 

Blir inte upprörd över sanningen; låt inte synden

     bedra er.

Säg i din vila, Var stilla, låt stillheten vara Herre.

        

Psalm. 4:6.

 

6.  #Ge rätta offer, förtrösta på Herren#.

 

Bär fram felfria offer: förtrösta på Herren.

 

Psalm. 4:7.

 

7.  #Många säger: "Vem kan ge oss Lycka?#.

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss#.

 

Många säger tvivelaktig: vem kan fylla våra

     hjärtan med lycka?

Min bön: Herre, låt ditt nådefulla ljus får lysa

      över våra liv.

 

Psalm. 4:8.

 

8.  #Av dig har jag fått en större glädje än de

som fått korn och vin i mängd#.

 

Av dig Herre, har fått större hjärtats glädje.

    I sin tacksamma glädje fått både korn

och vin i mängd. 

 

Psalm. 4:9.

 

9.  #Jag lägger mig ner i frid och sover,

Du, Herre, låter mig bo i trygghet#.

 

Jag vill vila i din frid.

      Du, min Herre, låter mitt liv få ha sin

bo-plats i tryggheten. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

MORGONBÖN UNDER FÖRFÖLJELSE.

 

BÖN OM BESKYDD.

 

Psalm. 5:1-13.

 

1.  #För körledaren, till flöjtspel.

En psalm av David.

 

Psalm. 5:2.

 

2.  #Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!#.

 

Davids bön: lyssna på mina ord, Min Herre.

     Hör mina böne-suckar.

 

Pslam. 5:3.

 

3.  #Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön#.

 

Lyssna på mitt bönerop, min konung och Gud. 

        Min bön, Gud lyssnar på.

 

Psalm. 5:4.

 

4.  #Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då breder jag mitt offer och väntar#.

 

Herre, min morgonbön, hör du min bön.

      Ger mitt hjärtats offer, inväntar ditt svar.

 

Psalm. 5:5.

 

5.  #Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond

får bo hos dig#.

 

Din helighet Gud, visar din o-tåliga vrede mot

    livet upproriska brott mot Herrens lag.

Ingen ondskefull har sin bo-plats hos dig.

  

Psalm. 5:6.

 

6.  #De övermodiga skall skygga för din blick, 

du hatar alla ogärningsmän#.

 

De övermodiga, skräckslagna inför Herrens

     heliga blick.

Du visar ditt hatiska beteende mot o-gärningsmän.

 

Psalm. 5:7.

 

7.  #Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du#.

 

Du, förgör lögnarna, vilka föraktar sanningen.

      Mördare, hatar sin nästas liv.

Bedragare, du hatar och föraktar.

 

Psalm. 5:8.

 

8.  #Men jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor.

  Jag faller ner i vördnad, vänd mot ditt heliga

       tempel#.

 

Jag får besöka ditt hus.

        Efter din stora godhet.

I ödmjuk vördnad, vänder mitt ansikte mot ditt

     heliga tempel. 

 

Psalm. 5:9.

 

9.  #Herre, led mig rätt, jag omges av fiender,

jämna din väg för mig#.

 

Herre, i min ödmjuka bön led mitt hjärta rätt.

     Vara ostraffligt vara ren-hjärtligt.

Jag lever ibland fientliga fiender.

      Låt min livs-vandring: vara given av din

vishet.

 

Psalm. 5:10.

 

10.  #I deras mun finns ingen sanning, deras inre

är fördärv, en öppen grav är deras strupe,

      sin tunga gör de hal#.

 

I mina fienders muns-ord, talas lögnaktiga ord.

      Deras inre liv: liknar fördärvet livets undergång.

Deras talsstrupe: likt öppen döds-grav.

      Sin Tungas giftiga ord: likt falska

lögnaktiga ord. 

 

Psalm. 5:11.

 

11.  #Låt dem stå med skuld, o Gud, låt deras

planer fälla dem!

      Stöt bort dem för deras många synder ----

de trotsar dig!#.

 

Låt mina förföljare, låt dem vara skyldiga och Gud.

        Låt deras ondskefulla planer bli tillintetgjorda.

Deras många synder, gör avskilda från

        Guds närvaro.

Deras liv upproriska mot Guds helighet.

 

Psalm. 5:12.

 

12.  #Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid

jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop,

     alla som älskar ditt namn#.

 

Alla som tar sin ödmjuka tillflykt till dig.

      Lever i hjärtats fröjd, och jubel-rop.

Du låter ditt kärleksfulla beskydd vara deras

     trygghet.'

Alla som i hjärta höjer sitt glädjerop, älskar

      sin Herrens namn.

 

Psalm. 5:13.

 

13.  #Du Herre, välsignar den rättfärdige.

Din ynnerst täcker honom som en sköld#.

 

Du Herre, välsignar med all den himmelska

     välsignelsen den rättfärdiges liv.

I din väl-vilja beskyddar du honom som en sköld.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.  PSALM. 13:1-6.  I DJUP ÅNGEST.

 

Psalm. 13:1.

 

1.  #För körledaren. 

En psalm av David#.

 

Psalm.  13:2.

 

2.  #Hur länge skall du glömma mig, Herre?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte?#.

 

Jag, David lever i djup ångest.

       Glöm inte mig, Herre.

Under hur lång tid ska dölja din närhet för mig?

 

Psalm. 13:3.

 

3.  #Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta

änglas dag efter dag?

      Hur länge skall min fiende triumfera?#.

 

Hur länge skall mina tankar tillåtas i sin

       meningslöshet få vara verksamma i min

tanke-värld.

      Mitt hjärtats ängsliga oro min ständiga plåga.

 

Hur länge ska du tillåta min fiende få

       triumfera över mitt liv?

    

Psalm. 13:4.

 

4.  #Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna

      in i döden#.

 

Se på mitt livs lidande, svara mig, Herre.

     Min livs ende Gud.

Ge ny klarhet i visheten åt mina ögon.

          Tillåt inte mitt liv somna in i döden.

 

Psalm. 13:5.

 

5.  #Låt inte min fiende säga att han besegrat mig,

mina ovänner jubla över mitt fall#.

 

Låt inte min fiende med övermodig tunga säga,

        jag har besegrat honom.

Mina o-vänner, höja jubel-rop övr mitt livs

     undergång.

 

Psalm. 13:6.

 

6.  #Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla

över din hjälp.

       Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är

god mot mig#.  

       

Jag med mitt liv  förtröstar på godhet.

      Mitt hjärta, kan i den höja jubelrop över din

goda hjälpsamhet.

        Jag villig sjunga hjärtats sång till din ära.

Ty du visar din trofasta godhet mot mig.  

 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.  PSALM. 12:1-9.

 

KLAGAN ÖVER VÄXANDE ONDSKAN.

 

Psalm. 12:1.

 

1.  #För körledaren. Psalm av David.

 

Psalm. 12:2.

 

2.  #Hjälp, Herre, de fromma är borta det finns inga 

trofasta människor kvar#.

 

Bönen om hjälp från Herren.

        Fromma människor borta.

Trofasta människor saknas.

 

Psalm. 12:3.

 

3.  #Alla ljuger för varandra, talar med hala tungor

och falska hjärtan#.

 

I ondskans fotspår:  lögnaktiga människor ljuger

      för varandra.

Talar falska svekfulla ord.

       Äger falskhetens hjärtan.

 

Psalm. 12:4.

 

4.  #Må Herren tysta alla hala tungor, den mun

som talar stora ord#.

 

Min bön: Herre, låt deras muns tal tystas.

        Munnar med stortaliga ord.

 

Psalm. 12:5.

 

5.  #Alla som säger:

"Vår tunga gör oss starka, vi har ordet i vår makt,

        vem är herre över oss?#.

 

Alla säger:

      Vi finner vår styrka i tungan.

I våra tungars ord, finns vår makt.

       Vi är själva herrar över våra liv. 

 

Psalm. 12:6.

 

6.  #De svaga förtrycks och fattiga klagar,

därför vill jag nu gripa in, säger Herren, jag vill

       ge hjälp åt den som föraktas#.

 

Svaga människor förtrycks, fattigas klagorop hörs.

      Nu är tiden inne gripa in, säger Herren.

Villig ge hjälp tröst åt föraktade.

 

Psalm. 12:7.

 

7.  #Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln,

guld sju gånger luttrat#.

 

Herrens luttrade i renhetens eld.

          Likt silvret rengjorts i reningens degel.

Likt guldets rening luttrat i eldens värme.

 

Psalm. 12:8.

 

8.  #Herre, bevara oss alltid för detta släkte!#.

 

Herrens barmhärtigheten låter oss beskyddas

      för detta gudlösa släkte.

 

Psalm. 12:9.

 

9.  #De gudlösa finns överallt omkring oss,

stor är människors uselhet#.

 

Gudlösa lever överallt.

      Människors ondska visar sin stortalighet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN  PSALM. 11:1-7.

 

FÖRTRÖSTAN PÅ DEN RÄTTFÄRDIGE.

     

HERREN VÅR GUD.

 

Psalm. 11:1.

 

1.  #För körledaren, Av David.

Hos Herren tar jag min tillflykt.

      Hur kan ni säga yill mig:

"Fly som en fågel till bergen!#.

 

Ostrafflige har sin tillflykt Herren.

       De gudlösa tal säger:

förtrösta istället på likt fågeln flyktväg 

     till skyddande bergen.

 

Psalm. 11:2.

 

2.  #Se, gudlösa spänner bågen, de har lagt

sin pil mot strängen för att skjuta de

      rättrådiga i dunklet#.

 

Gudlösa spänner sina giftiga pilar mot de svekfria.

       

Psalm.  11:3.

 

3.  #När  grundvalarna raseras, vad kan den

rättfärdige göra?#.

 

De gudlösa säger i sitt övermod  vad kan ostrafflige

    göra när grundalarna raseras? 

 

Psalm. 11:4.

 

4.  #Herren är sitt heliga tempel, Herrens tron

är i himlen.

      Hans ögon ser, hans blickar prövar människan#.

 

Herren lever i sitt heliga tempel.

       Herrens tron i himlen.

Hans allvetande ögon, hans eviga blickar prövar

      rannsakar människan hjärte-tankar.

 

Psalm. 11:5.

 

5.  #Herren utväljer de rättfärdiga men förkastar

gudlösa och våldsmän#.

 

Herren utväljer de renhjärtliga.

     Förkastar gudlösa  och  våldmän.

 

Psalm. 11:6.

 

6.  #Han låter eldkol och svavel  regna över de onda,

en glödhet vind är vad de bjuds#.

 

Han tillintetgör de onda likt Sodom och Gomorra

     eld och svavel från himlen.

Glödhet brinnande vind sveper över dem.

 

Psalm. 11:7.

 

7.  #Ty Herren är rättfärdig, rättfärdiga gärningar

älskar han.

       De rättrådiga skall se hans ansikte#.

 

Herren visar sin rättfärdighet.

      Älska o-straffliga gärningar.

De sveklösa ser hans härlighet.

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se