Alla inlägg under maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

PSALM. 10:1-18.

 

BÖN OM GUDS RÄTTVISA.

 

Psalm. 10:1.

 

1.  #Varför, Herre, står du långt borta och håller dig

dold i tider av nöd?#.

 

Herre, du barmhärtighetens Fader, varför du

     långt borta från mig?

Du döljer dig för mig i tider av betryck lidande. 

 

Psalm. 10:2.

 

2.  #I övermod jagar de gudlösa den förtryckte.

Låt dem fastna i sina egna ränker#.

 

I sitt själviska övermod jagar de gudlösa den

   förtyckes liv.

Låt dem själva snärjas i sitt svekfulla beteende.

 

Psalm. 10:3.

 

3.  #Den gudlöse prisar sin egen lystnad, välsignar

sin vinst, föraktar Herren#.

 

Den gudlöse prisar sin egna lederliga begär.

     Välsignar sin vinnings-lystenhet.

Föraktar Herren, sin Gud. 

 

Psalm. 10:4.

 

4.  #Han tänker i sitt övermod:

"Gud straffar inte, det finns ingen Gud#.

 

Tänker i sitt övermodiga hjärta:

      Gud straffar ingen.

Gud finns inte.

 

Psalm. 10:5.

 

5.  # Den gudlöse har framgång i allt han gör,

dina domar rör honom inte.

      Han fnyser åt sina fiender#.

 

Gudlöses liv har framgång i allt vad han  gör.

       Dina rättvisa dömer honom inte.

Han föraktar hånar sina fiender.

 

Psalm. 10:6.

 

6.  #Han tänker:

"Inget kan få mig att falla jag  går med stadiga steg".

 

Tänker i sitt hjärta:

    I sitt övermod, jag lyckas i allt vad jag gör.

Inget kan få mina fotsteg att vackla.   

      

Psalm. 10:7.

 

7.  #Svek och våld fyller hans mun, hans tunga

fyller gömmer ondska och ofärd#.

 

Ur hans muns tunga talas, svekfulla våldsamma

      ord.

Hans tunga gömmer på ondska och fördärv. 

 

Psalm. 10:8.

 

8.  #Han ligger på lur vid gårdarna och mördar den

oskyldige i lönndom.

     Hans ögon följer den värnlöse#.

 

Vid andras gårdar döljer sin ondska, mördar

     kallblodigt den o-skyldige.

Hans ögon förföljer den hjälplöses liv.

 

Psalm. 10:9.

 

9.  #Han lurar som ett lejon i snåret, han ligger

på lur för att fånga den arme och dra åt sitt nät#.

 

Gudlöse bedrar likt lejonen i snåret.

        Döljer sig själv villig fånga den svage.

Fånga honom illistigt i sitt ondskefulla nät. 

 

Psalm. 10:10.

 

10.  #Han hukar till språng, och den värnlöse fälls

av hans kraft#.

 

Han döljer rörliga springande, den hjälplöse

     förtrycks av hans listiga övermod.

 

Psalm. 10:11.

 

11.  #Han tänker:

"Gud bryr sig inte om det, han vänder bort, han ser

          det aldrig#.

 

Han tänker:

    Gud straffar mig för mina onda gärningar.

Han ser inte vad jag gör.  

 

Psalm. 10:12.

 

12.  #Herre, grip in! 

Gud, höj din hand, glöm inte de förtryckta!#.

 

Min bön:  Herre, grip in!

     Gud visa din barmhärtighet, mot de förtryckta.

 

Psalm. 10:13.

 

13.  #Varför får den gudlöse förakta Gud och tänka:

"Han straffa inte" #.

 

Gud varför låter du de gudlösa förakta dig  tänka

      du är straff-lös mot dem.

 

Psalm. 10:14.

 

14.  #Du ser det som tynger och plågar, du märker

det och ger med din hand.

      Den värnlöse lämnar sin sak åt dig, du är den

faderlöses hjälpare#.

 

De ser de förtryckta plågas av dem.

        Den hjälplöse, överlämnar sitt liv  till dig.

Du, Herre, den faderlöses hjälpare.

 

Psalm. 10:15.

 

15.  #Krossa den gudlöses och ondes makt!

Straffa hans ondska, gör slut på den!#. 

 

Herre, krossa den gudlöse.

        Krossa ondes makt.

Bestraffa den ondes ondska.

       Gör för alltid slut på den. 

 

Psalm. 10:16.

 

16.  #Herren är konung för evigt, de främmande

folken är borta ur hans land#.

 

Du, Herre vår kunung för evigt.

      Främmande folken bortglömda ur hans land.

 

Psalm. 10:17.

 

17.  #Herre, du hör vad de betryckta begär,

du lyssnar och stärker deras mod#.

 

Herre, lyssna på betrycktas begär.

     Vad de beder om, gör dem frimodiga.

 

Psalm.  10:18.

 

18.  #Du skaffar rätt åt de kuvade och faderlösa,

så att ingen längre flyr landet i skräck#.

 

Visa din rättvisa för de förtryckta faderlösa.

     Låt dem inte längre var skräckslagna.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

PSALM. 9:1-21.

 

TACKSÄGELSE TILL GUD FÖR HANS

      RÄTTFÄRDIGHET.

 

Psalm. 9:1.

 

1.  #För körledaren.

    En psalm av David.#.

 

Psalm. 9:2.  

 

2.  #Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,

vittna om alla dina under#.

 

Vill tacka dig min Herre.

      Tacksam av hela mitt hjärta.

Vittna frimodigt, om alla dina skapade underverk.

 

Psalm. 9:3.

 

3.  #Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga

ditt namn, du den Högste#.

 

Vill visa mitt jubelrop av glädje inför ditt ansikte.

      lovsjunga ditt eviga namn.

Du, den Högste.

 

Psalm. 9:4.

 

4.  #Ty mina fiender vek tillbaka, de vacklade

och gick under för din blick#.

 

Mina fiender bemöts av din allmakt,

    bli skräckslagna i närheten av din Höghet.

Blir tillintetgjorde inför din blick.

 

Psalm. 9:5.

 

5.  #Du har dömt och skaffat mig rätt, du satte

dig på tronen, en rättvis domare#.

 

Du allas domare, rättvis i din dom.

       Du satte dig på din eviga tron.

Rättvis domare du är.

 

Psalm. 9:6.

 

6.  #Du röt åt folken förgjorde de onda, du strök

ut deras namn för evigt#.

 

Du visar din allmakts vrede mot folken.

       I din vrede förgjorde de ondsinta.

Du, utplånade deras namn för evigt.

 

Psalm. 9:7.

 

7.  #Fienden är borta, krossad för alltid.

Du lade städerna öde, ingen minns dem#.

 

Fienden bortglömd krossad för alltid. 

      Du ödelade städerna, för evigt glömda.

 

Psalm. 9:8.

 

8.  #Herren regerar i evighet, han har rest sin tron

för att döma#.

 

Herren regerar i all evighet.

     Rest sin eviga tron, som domare.

 

Psalm. 9:9.

 

9.  #Han råder rättvist över världen, dömer folken

med oväld#. 

 

Hans härskar rättvist över världen.

    Dömer folken med rättvisa.

      

Psalm. 9:10.

 

10.  #Herren är en borg för den förtrampade, en borg

i tider av nöd#.

 

Herren tryggt beskydd för den förtryckte,

    i livets tid av nöd.

 

Psalm. 9:11.

 

11.  #De som känner dig, Herre, litar på dig,

ty du sviker inte dem som kommer till dig#.

 

Herre, de som förtröstar på dig, känner dig.

       Visar din trofasthet mot de som söker dig.

 

Psalm. 9:12.

 

12.  #Lovsjung Herren som bor på Sion, förkunna

hans gärningar för folken!#.

 

Lovsjung Herren, bor på Sion.

      Förkunna frimodigt hans gärningar.

 

Psalm. 9:13.

 

13.  #Han som hämnas blodsdåd minns,

han har inte glömt de förtrycktas klagan#.

 

För utgjutet blods-dåd straffar han.

     Glömmer inte de förtrycktas klagorop.

 

Psalm. 9:14.

 

14.  #Var barmhärtig, Herre, se hur jag förtrycks

av mina fienderdu som ska lyfta bort från

      dödens portar#.

 

Visa din barmhärtighet, min Herre.

    Se mitt förtryck från mina fiender.

 

Psalm. 9:15.

 

15.  #Så att jag får sjunga ditt lov

jubla över din hjälp i Sions portar#.

 

Befriar du Herre mitt liv från mina fiender,

     vilket gör jag kan i tacksamhet sjunga

ditt eviga lov.

     Visa dig mitt jubelrop över din hjälp

i Sions portar.

 

Psalm. 9:16.

 

16.  #Folken föll i den grop de grävt, de fastnade

i snaran de gillrat#.

 

Gudlösa folket föll i den grop de själva grävt.

     I sitt högmod fastnade i den listiga de gillrat.

 

Psalm. 9:17.

 

17.  #Herren gav sig till känna, han skipade rätt,

i sitt eget dåd blev den gudlöse snäjd#.

 

Herren gav sig till känna, visade sin rättvisa,

      Gudlöse snärjde sig själv i sitt eget vålds-dåd.       

Psalm. 9:18.

 

18.  #Ner i dödsriket skall de gudlösa fara, alla de

folk som glömmer Gud#.

 

In i dödrikets boningar skall de gudlösa få bo.

        Det folk som glömt sin skapare.

 

Psalm. 9:19.

 

19.  #Ty den fattige är ej för evigt glömd,

för förtryckas hopp inte borta för alltid#.

       Herre, grip in!

 

Fattiges behov, ej för evigt bortglömt.

      Förtrycktes framtidshopp, 

inte glömt för alltid.

     Min bön: grip in!

 

Psalm. 9:20.

 

20.  #Låt inte människor ta makten! 

    Ställ folken inför din domstol!#.

 

Låt inte gudlösa människor ta makten!

      Var en rättvis domare inför folken.

 

Psalm. 9:21.

 

21.  #Herre, fyll dem med fruktan!

Låt folken veta att de är dödliga#.

 

Herre, fyll deras hjärtan med fruktan för dig.

        Ödmjuka folkens övermod, låt dem

få veta sin dödlighet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

MÄNNISKOSONENS RINGHET OCH HÖGHET.

 

GUDS HÄRLIGHET OCH MÄNNOSKANS VÄRDIGHET.

 

Psalm. 8:1-10.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.  

 

Psalm. 8:2.

 

2.  #Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn

över hela jorden.

       Jag vill besjunga din himmelska prakt#.

 

Herre, vår evige härskare.

      Ditt namn, väldigt över hela jorden.

Vill lovsjunga, din himmelska härlighet.

 

Psalm. 8:3.

 

3.  #Med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender för att

      betvinga ovän och hämnare#.

 

Likt barnets diande mun efter nyttiga

      modersmjölken.

Din höghet rest evigt beskydd dina fiender.

      Krossat ovännen och hämnaren.

 

Psalm. 8:4.

 

4.  #När jag ser din himmel, som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där#.

 

När jag begrundar din himmel.

     Vilka dina eviga fingrar format.

Månen och stjärnorna du fäste i din himmel.

 

Psalm. 8:5.'

 

5.  #Vad är då en människa att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom?#.

 

I jämförelse med din skapade storhet 

    vad kan jämföras med människan din avbild.

I din omsorg tänker på henne  dödlig hon är.

 

Psalm. 8:6.

 

6.  #Du gjorde honom nästan till en gud, med ära

och härlighet krönte du honom#.

 

Gjorde människan, din Sons avbild,

     skapad nästan till en gud.

Med ära härlighet krönte du honom.

 

Psalm. 8:7.

 

7.  #Du lät honom härska över dina verk, allt lade

du under hans fötter#.

 

Du gav honom förtroendet härska över dina

   händers verk.

      Allt skapat lade du under människans fötter.

Psalm. 8:8.

 

8.  #Får och oxar, all boskap, och markens vilda djur#.

 

Beskrivning av de levande varelserna vilka

    blivit lagda under hans fötter.

 

Psalm. 8:9.

 

9.  #Himlens fåglar och havets fiskar, allt som

vandrar stigar#.

 

Ytterligare beskrivning på levande varelser

    vilka blivit lagda under hans fötter.

 

Psalm. 8:10.

 

10.  #Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn

över hela jorden#. 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

PSALM. 7:1-18.

 

DEN O-SKYLDIGES BÖN OCH HERRENS DOM.

 

BÖN OM GUDS RÄTTVISA.

 

Psalm. 7:1.

 

1.  #En klagosång av David, som han sjöng till

Herren med anledning av benjamiten Kush#.

 

David Herrens tjänares klagosång

      över sin o-skyldighet.

 

Psalm. 7:2.

 

2.  #Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig

från förföljarna, befria mig#.

 

Herre, min Gud, du min tröstare.

      Rädda mitt liv, från mina förföljare.

Befria mitt liv från dem.

 

Psalm. 7:3.

 

3.  #Så att ingen river min strupe som ett lejon

och släpar bort mig utan räddning#.

 

Så ingen fiende, förgör mig likt ett lejons anfall

     mot sitt offer.

O-barmhärtigt tar mitt liv utan räddning.

 

Psalm. 7:4.

 

4.  #Herre, min Gud, om jag handlat fel, om orätt

fläckat mina händer#.

 

Herre, min Gud, bekänner mina felsteg.

       Mitt syndfulla liv, befläckat mina händer.

Använt  dem som o-rättfärdighetens vapen.

 

Psalm. 7:5.

 

5.  #Om jag lönat min vän med ont och plundrat

min ovän på allt#.

 

Genom mina o-rätta händer, bemött min vän

    med ondska.

Med o-rättfärdiga händer plundrat min o-vän

      på allt vad han äger.

 

Psalm. 7:6.

 

6.  #Må då fienden hinna upp mig, trampa mig

till marken och lägga min ära i mullen!#.

 

Gör jag så, min fiende skadar mig.

 Lägger min ära i den förmultnande jorden.     

 

Psalm. 7:7.

 

7.  #Res dig, Herre, i din vrede, kväs mina ovänners

raseri! 

     Vakna upp, min Gud, du som har kallat till dom#.

 

Herre, visa din synliga vrede, låt mina

         o-vänners ursinniga raseri inte skada mitt liv.

Vakna upp Gud, låt din rättvisa dom visa sig.

 

Psalm. 7:8.

 

8.  #Låt folken samlas omkring dig!

    Trona i höjden över dem!#.

 

Låt folken samlas omkring din rättvisa dom.

        Din eviga tron i höjden visa sig över dem. 

 

Psalm. 7:9.

 

9.  #Det är Herren som dömer folken.

Fäll domen över mig, Herre!

      Jag är rättfärdig, utan skuld#.

 

Du, min Herre, folkens domare.

      Fäll din rättvisa dom över mig, Herre.

Jag är o-strafflig syndfri, utan skuld.

 

Psalm. 7:10.

 

10.  #Gör slut på de ondas anslag, låt den som

har rätt stå fast!

     Ty han som prövar hjärtan och njurar, han är

en rättfärdig Gud#.

 

Låt de ondas planer upphöra.

       Låt den rättfärdiga vara fast rotad i sin renhet.

Prövar människo-hjärtan och njurar.

     I sin rättfärdighet kan göra.

 

Psalm. 7:11.

 

11.  #Gud håller min sköld, de redbara räddar han#.

 

Gud är mitt andliga vapen.

       De svekfria räddar han ur ondskan.

 

Psalm. 7:12.

 

12.  #Gud är en rättvis domare, en Gud som alltid

kan vredgas#.

 

Gud rättvis domare.

      Gud visar sin heliga vrede mot ondskan.

 

Psalm. 7:13.

 

13.  #Om någon inte ger vika, då slipar han sitt

svärd, spänner sin båge och siktar#.

 

Ondskefulle fortsätter sitt liv i ondskan

        Gud slipar sitt heliga svärd, spänner

rättfärdighetens båge och mot ondskan.

 

Psalm. 7:14.

 

14.  #Håller dödens vapen redo och göra sina

pilar brinnande#.

 

Håller dödens vapen redo

      gör sina brinnande pilar till anfall mot all ondska.

 

Psalm. 7:15.

 

15.  #Den mannen är dräktig med ondska,

han går havande med ofärd, och han föder lögn#.

 

Gudlöse dräktig med ondskan.

     Lever havande med olyckor och fördärv.

Lögnens tjänare. 

 

Psalm. 7:16.

 

16.  #Han gräver en grop och gör den djup men faller i egen fälla#.

 

Gräver ondskefull grop, gör den listigt djup.

       I sin ondsinthet faller i egen fallgrop.

 

Psalm. 7:17.

 

17.  #Ofärden drabbar honom själv, våldet kommer

över hans eget huvud#.

 

Olyckan fördärvet drabbar hans liv, ondskans

    förtryck drabbar hans tankar.

 

Psalm. 7:18.

 

18.  #Jag vill tacka Herrens, den Högstes namn#. 

 

Jag, David vill tacka Herren min Gud.

        Ära den Högstes namn.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  175.

 

17500.  Förtalet visar o-trevligt  o-moget beteende.

 

17501.  Upprördheten o-intressant i sitt beteende.

 

17502.  Ondskans beteende visar sig i vreden

ilskenheten häftigheten.

 

17503.  Kärleken inte våldsam  aggressiv.

 

17504.  Kärleken förlåtande  förståelig.

 

17505.  Ängsligheten misstänksamheten

vad ger det till Livet.

 

17506.  Misstänksamheten  ängsligheten

o-intressat leva i.

 

17507.  Kärleksfulla ord intressanta liv-givande ord.

 

17508.  Temperamentfulla ord  o-intressanta ord

dödliga ord.

 

17509.  Temperamentfulla ord talar om

olycka och fördärv.

 

17510.  Saktmodge säger nej till  vredens inflytande över sitt liv.

 

17511.  O-nyttiga tankar  slöseri med tiden.

 

17512.  O-nyttiga tankar  energi och tidstjuvar.

 

17513.  Sanningen krossar all o-sanning.

 

17514a.  Leva livet i Tron  klokheten trofastheten.

 

17514b.  Leva livet i tvivlet  vilket väljer mänskligheten!

 

17515.   Stoltheten förskjunken i ondskans våld.

 

17516a.  Elakheten förskjunken i ondskans våld.

 

17516b.  Hatet förskjunken i ondskans våld.

 

17517.  Givandets hjärta  ärar  tacksamheten.

 

17518.  Givandets tjänare  bättre än vara

girighetens tjänare.

 

17519a.  Tillåter sig leva i vreden  låter sig inte

fostras i saktmodet.

 

17519b.  Lever i o-lydnad mot saktmodet 

istället hittar på ursäkter  försvarar sig  i sin vrede.

 

17519c.  Tänk vara lydig göra sig av med elakheten

istället leva för vänligheten.

 

17520.  Saktmodet kärleken accepterar 

ilskna människor i ödmjukhet.

 

17521.  Kärleken inbjuder ilskna människor 

ödmjuka sig in i saktmodet.

 

17522.  Tålamodet  godheten  varar för Livet.

 

17523.  O-tåligheten  elakheten  ärar

livets dödlighet.

 

17524.  O-tåligheten aggressiviteten  varandras vänner.

 

17525.  Uppriktig kärlek  verksam kärlek.

 

17526.  Dåligt rykte har ingen framtid på jorden.

 

17527a.  Sanningen villolära för lögnen.

 

17527b.  Sanningen villolära för falskheten.

 

17528a.  O-ärligheten  gått förlorad  i  ärliges hjärta.

 

17528b.  Elakheten gått  förlorad vänliges hjärta.

 

17528c.  O-barmhärtigheten gått förlorad i

barmhärtiges hjärta.

 

17529.  O-ärligheten vinnaren i ärliges hjärta.

 

17530.  Förtalet vinnaren i förtalarens hjärta.

 

17531.  Vishetens rika liv, något leva för.

 

17532.  Dåraktigt liv, meningslöst liv.

 

17533.  Vise äter vishetens bröd.

 

17534.  Dårskapets bröd  avskyvärt smaklöst bröd.

 

17535.  Vise dricker ur vishetens friska källor.

 

17536.  Dåren dricker ur dåraktighetens usla

bittra källor. 

 

17537.  Människan överlämnad åt sitt eget val,

antingen väljer man visheten eller dårskapet.

 

17538a.  Svekfulle låter sig styras sveket.

 

17538b.  Lögnaren låter sig lyssna på lögnen.

 

17538c.  Övermodets svek  sveket har svårt

ödmjuka sig.

 

17539.  Svekets giftighet  ärar falska sveket.

 

17540a.  Visa varandra förlåtelse medkänsla.

 

17540b.  Visa varandra förståelse  medlidande.

 

17540c.  Visa varandra  förtroende  medömkan.

 

17541.  Lögnen föder människo-fruktan

talar lögnaktiga ord genom sinnets intryck.

 

17542.  Kärleksfulle visar ordningsfull kärlek

till kärleken.

 

17543.  Trogne visar o-ordnad kärlek till o-troheten.

 

17544.  Själviskheten  avguderiet.

    FÖRAKTFULL  HATISK  FÖRTALISK.

 

17545.  Avguderiet  själviskheten.

     SKVALLERIAKTIG  ELAK  O-BARMHÄRTIG.

 

17546.  Livet i O-själviskheten Kardinaldygderna.

      KLOKHETEN  RÄTTVISAN.

 

17547.  Kardinaldygderna  Livet i O-själviskheten.

      UTHÅLLIGHETEN  MÅTTFULLHETEN.

 

17548.  Avundet öppnar dörren för  vreden ilskenheten  häftigheten.


 

17549.  Rädslan öppnar upp för  ilskenheten

vreden häftigheten.

 

17550a.  Tids-fördrivet älskar utöva o-nyttigheter.

 

17550b.  Vara drag-drivare älskar utöva

o-nyttigheter.

 

17550c.  Vara energitjuvar tidstjuvar livet till

o-nyttigt tidsfördriv.

 

17551.  Sanningen ärligheten livets bundsförvanter.

 

17552.  Lögnen o-ärligheten  livets bundsförvanter.

 

17553.  Otroheten  o-vänskapen varandras vänner.

 

17554.  Kärleken storhet  skönhet bättre än

hatets skamfläckar.

 

17555a.  Sanningsenlige avskyr  lögnaren.

 

17555b.  Kärleken avskyr hatet föraktet.

 

17555c.  Fridsamme avskyr o-friden.

 

17556.  Förtalet visar dödligt beteende.

 

17557.  Skvalleriet visat dödligt beteende.

 

17558.  Skönheten återspeglar sanningen.

 

17559.  Skammen själens dödlighet  lögnen.

 

17560.  Lögnens liv  skamfyllda livet.

 

17561.  Viljan god när den äger frimodigheten

och uthålligheten.

 

17562.  Känslo-livets goda vägledare är kärleken

själv-behärskningen  moraliska reningen ut ur o-moralen.

 

17563.  Vara fri från egoismens fängelse,

leva i kärlekens frihet älska sin nästa såsom

      sig själv.

 

17564.  Egoismen dyrkar sitt eget ego.

 

17565.  O-själviskheten älskar sin nästa.

 

17566a.  Själviskheten lever i livets mörker.

 

17566b.  Egoismen lever i livets mörker.

 

17567.  O-själviskheten lever i livets ljus.

 

17568.  Livet i o-själviskheten lever själens

stillsamma liv.

 

17569.  Barmhärtige krossar ego-viljan.

 

17570.  O-barmhärtige lever i ego-viljan

älskar den  ärar den.

 

17571a.  Barmhärtige hatar ego-viljan.

 

17571b.  Barmhärtige älskar sin vän barmhärtigheten.

 

17571c.  Vänlige älskar vännen vänligheten.

 

17572.  Kärleksfulle avvisar avskyr hatets lidelser.

 

17573.  Livet i stillheten fyllt av glädje och skönheten.

 

17574.  Livet i stillheten dess ok milt och börda

lätt att bära.

 

17575.  Tålamodet och stillheten tyglar ilskenheten.

 

17576.  Vredes-utbrottet  ursinnigheten stillas

av tålamodet och saktmodet.

 

17577a.  Ilskenheten skamfläckar själs-livet.

 

17577b.  Ilskenheten förmörkar livet.

 

17577c.  Ilskenheten gläje-dödaren.

 

17578.  Ilskenheten stjäler livets glädje.

 

17579.  Visheten gör människan ödmjuk.

 

17580.  Klokheten gör mänskligheten ödmjuk.

 

17581.  Egensinnet sliter sön.

 

der hjärtats 

vila och stillhet.

 

17582.  Livs-modet botemedlet mot modlöshetens gissel.

 

17583.  Modlöshetens gissel  skadligt smärtsamt.

 

17584.  I ilsknes liv vissnar glädjen friden.

 

17585.  I häftiges liv vissnar stillheten och lugnet.

 

17586.  Friden hälsan bestulen i ilskenheten.

 

17587.  Hälsan  sinnesfriden bestulen i elakheten.

 

17588.  O-kunnigheten  dårskapen  o-fridsam

o-häsosam.

 

17589.  Utifrån lögnen kommer ingen sanning:

vad livet Behöver.

 

17590a.  O-tåligheten öppnar dörren in i 

  häftigheten ilskenheten.

 

17590b.  Tåligheten stängerr dörren för ilskenheten

häftigheten.

 

17591.  Förhastade beslut blir felaktiga beslut.

 

17592.  O-ordningen både smärtsam och skadlig.

 

17593.  Kärleksfulle tröste-rik på kärlek.

 

17594.  Barmhärtige trösterik hjälpsam på

barmhärtighet.

 

17595.  Omsorgsfulle hjälpsam på omsorg.

 

17596.  Hjälpsamme trösterik på vara hjälpsam.

 

17597.  Kärleken viker inte för hatets elakheter.

 

17598.  Kärleken viker inte för föraktets

o-bamhärtiga gärningar.

 

17599.  Kärleken omsorgsfull barmhärtig.

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 maj 2019 10:38

PSALTAREN.

 

PSALM. 6:1-11.

 


BÖN OCH BÖNESVAR I DJUP NÖD.

 

Psalm. 6:1.

 

1.  #För körledaren, stränginstrument.

En psalm av David#.

 

Psalm. 6:2.

 

2.  #Herre, tukta mig, inte i din vrede, straffa mig

inte i din harm!#.

 

Herre tukta mitt hjärta in i kardinal-dygderna.

    Låt mig inte drabbas av din heliga vrede.

Straffa mig inte i din vredes helighet.

 

Psalm. 6:3.

 

3.  #Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös, bota mig,

Herre, min kropp tvinar bort#.

 

Herre, förbarma dig över min själ.

        Lever i djup andlig nöd, känner mig kraftlös.

Försona mig i din nåd.

        Min kropp förtvinar bort.

 

Psalm. 6:4.

 

4.  #Och min själ är fylld av skräck ----- o Herre,

hur länge?#.

 

Min själ skräckslagen i djup nöd.

      Herre, hur länge ska den vara?

 

Psalm. 6:5.

 

5.  #Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv, hjälp mig

i din godhet#.

 

Herre, jag söker dig, rädda mitt liv.

     Beder om din hjälpande godhet.

 

Psalm. 6:6.

 

6.  #Ty ingen åkallar dig bland de döda.

Vem lovsjunger dig i dödsriket?#.

 

De döda åkallan inte din godhet.

       Vem lovsjungar dig med sina läppar

i dödsriket? 

 

Psalm. 6:7.

 

7.  #Jag är matt av mitt suckande.

Jag dränker min bädd i tårar var natt, sängen

dryper av gråt#.

 

Känner mig helt utmattad av mitt djupa suckande

    i livets djupa nöd.

Varje natt, bevattnar mina tårar under de nattliga

     timmarna min bädd.

Mina tårars droppar av gråt, vidrör min säng.  

 

Psalm. 6:8.

 

8.  #Mina ögon är skumma av sorg, mina fiender

har fått dem att åldras#.

 

Mina ögon fylls av sorgens tårar.

        Mina fiender, vilket i sorgen föråldrar dem.

 

Psalm. 6:9.

 

9.  #Gå bort ifrån mig, ogärningsmän,

Herren har hört min gråt#.

 

Lämna mig ifred, ni o-gärningsmän.

       Herren har hört mina gråtfyllda sorge-tårar. 

 

Psalm. 6:10.

 

10.  #Herren har hört min åkallan, Herren har

tagit emot min bön#.

 

Herren hört mitt hjärtats åkallan.

      Tagit emot min bön.

 

Psalm. 6:11.

 

11.  #Mina fiender skall slås med skam och skräck,

ja, tvärt ta till flykten med skam#. 

 

Mina fiender, blir fördärvade med skamkänslor

   och skräckslagna.

I sin skam flyr bort för sina liv.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 36:1-33.  

 

ELIHUS TAL.  DEL.  5.

 

Jobs bok. 36:1.

 

1.  #Elihu fortsätter#.

 

Jobs bok. 36:2.

 

2.  #Vänta lite, jag skall ge dig besked,

det finns mer att säga till Guds försvar#.

 

Vänta med besvara mig, Job.

          Min kunskap ska ge dig besked.

Har mer tala för dig om Den väldiges försvar.

 

Jobs bok. 36:3.

 

3.  #Med min vittfamnande kunskap skall jag

visa att min skapare har rätt#.

 

Med min insiktfulla kunskap skall jag visa dig.

      Vilket gör min skapare rättfärdig.

 

Jobs bok. 36:4.

 

4.  #Det är alls inga lögner jag kommer med,

du står inför en som vet allt#.

 

Jag är ingen lögnens tjänare, talar saning.

       Du, står inför den Väldige i ord och sanning,

den allvetande.

 

Jobs bok. 36:5.

 

5.  #Stor och mäktig är Gud, han förkastar

inte den som har rent hjärta.

 

Gud allsmäktig, visar sin storhet i allt vad han gör.

  Förkastar orenheten, orena hjärtan och sinnen.     

 

Jobs bok. 36:6.

 

6.  #Han låter inte de onda leva, men de svaga

ger han deras rätt#.

 

Låter de ondskefulla drabbas av döden.

      De svaga ödmjuka, låter deras rättigheter

    belönas. 

 

Jobs bok. 36:7.

 

7.  #Han släpper inte de rättfärdiga med blicken

han låter dem trona bland kungar i evig ära#.

 

Beskyddar de o-straffliga renhjärtliga,

      med sin rättfärdiga blick.

Låter dem bli upphöjda bland kungar till evig ära.

 

Jobs bok. 36:8.

 

8.  #Men de som blir slagna i bojor och fångas

i eländets snara#.

 

De ondsinta slagna i syndens bojor.

     Blir livs-fångar i fördärvets snara.

 

Jobs bok. 36:9.

 

9.  #Dem vill han visa vad de har gjort hur de 

syndat i sin förhävelse#.

 

I sitt hårdhjärtliga övermod, visa deras onda

      gärningar i syndens tjänst.

 

Jobs bok. 36:10.

 

10.  #Han gör dem mottagliga för tuktan och manar

dem att vända om från det onda#.

 

I sin barmhärtighet gör dem ödmjuka för livets

    tuktan till sann botgöring från livets ondska.

 

Jobs bok. 36:11.

 

11.  #Om de lyssnar och lyder honom får de framleva under sina dagar i lycka, sina år

     i behaglig ro#.

 

Visar de villig lyssnad, lyder honom i allt.

        Belönas de med, livet i välstånd.

Leva sina levnadsår, i harmoni och ro.

 

Jobs bok. 36:12.

 

12.  #Men lyssnar de inte hamnar de i dödsriket

och förgås i sitt oförnuft#.

 

Är de o-hörsamma olydiga, hamnar de i dödsriket.

        Förgås i sin dårskap.

 

Jobs bok. 36:13.

 

13.  #De gudlösa svarar med vrede och ropar 

inte till Gud när han fjättrar dem#.

 

Gudlösa hjärta, svarar i gensträvighet med 

    ondkans vrede.

Åkallar i sin Gud, när han för dem i syndens

     fångenskapen.

 

Jobs bok. 36:14.

 

14.  #De dör i unga år, de slutar sitt liv bland 

förtappade#.

 

De gudlösa förkortar sina liv.

       Slutar sina liv i bland de för evigt förtappade.

 

Jobs bok. 36:15.

 

15.  #Genom lidandet vill han rädda dem som lider,

genom plågan varnar han dem#.

 

Genom lidandets tuktan, rädda de dem som

     lider, varnar dem från ondskan plågosamma liv.

     

Jobs bok. 36:16.

 

16.  #Du förleddes av ditt övermod.

Du hade all frihet och såg inga hinder, ditt bord

      dignade av feta rätter#.

 

Du tillät ditt övermodiga hjärta styra dig.

          Ägde all frihet, fanns inga syndiga hinder

på dina livets vägar.

    På ditt matbord, fanns feta fylliga mat-rätter.      

 

Jobs bok. 36:17.

 

17.  #Men du drev inte den fattiges sak 

och hävdade inte den faderlöses rätt#.

 

Du försvarade inte den fattiges rättigheter.

          Höll inte fast vid den faderlöses  rättigheter.

 

Jobs bok. 36:18.

 

18.  #Då tuktade han dig, för att överflödet inte

skulle förleda dig och stora mutor inte föra

      dig vilse#.

 

I din o-lydnad mot dem tuktade han dig.

        Du förtröstade på ditt överflödiga liv.

Vilket vilseledde dig från din rättfärdiga tro.

       

Jobs bok. 36:21.

 

21.  #Ta dig i akt, vänd dig inte till ondskan,

om du föredrar lycka framför olycka#.

 

Var vaksam mot synden, låt inte ondskan bli

    din herre.

Vilket du gör om du väljer, vara ondskan slav.

 

Jobs bok. 36:22.

 

22.  #Gud är upphöjd i sin makt, vem är en 

läromästare som han?#.

 

Gud upphöjd i sin allmakt.

      Läromästaren i allt.

 

Jobs bok. 36:23.

 

23.  #Vem kan bestämma vad han skall göra,

vem kan säga: "Du handlar orätt?.

 

Vem är mer beslut än  han.

         Vem kan personliga säga till honom:

Inför hans fullkomliga liv säga: du handlar o-rättvist!

 

Jobs bok. 36:24.

 

24.  #Kom ihåg att prisa hans verk, som människor

alltid besjungit#.

 

Glöm inte prisa hans skapelse.

          Vilket människor i alla tider gjort.

 

Jobs bok. 36:25.

 

25.  #De kan beskådas av alla, människan ser

dem i fjärran#.

 

De ses av människors ögon.

       

Jobs bok. 36:26.

 

26.  #Ja, Gud är större än vi kan förstå, hans år

kan ingen räkna#.

 

Guds storhet, större än mänskliga visdomen.

       Hans års-dagar som sandkornens antal i havet.  

 

Jobs bok. 36:27.

 

27.  #Han samlar vattendropparna, de silar 

ner som regn och när hans flöde#.

 

Samlar alla oräkneliga vattendroppar.

        Vilka silar ner likt regnets flöde.

 

Jobs bok. 36:28.

 

28.  #De strömmar ur skyarna och faller på

människor överallt#.

 

Vattendroppars flöde strömmar ner ut skyarna.

     Fallar på människor överallt på jorden.

 

Jobs bok. 36:29.

 

29.  #Kan någon fatta molnens flykt eller dånet

från hans boning?#.

 

Kan mänsklig visdom förstå molnens flyktiga vägar.

     De ljudliga dånet från hans boning?

Jobs bok. 36:30.

 

30.  #Han sveper sig i blixtars sken, han fyller

haven med vatten#.

 

Rörs sig själv i blixtars sken.

        Han fyller haven med vattnets rikedomar. 

 

Jobs bok. 36:31.

 

31.  #Så ger han folken föda, skänker dem

mat i överflöd#.

 

I sin barmhärtighet ger folken livs-föda.

 

Jobs bok. 36:32.

 

32.  #Han täcker himlavarvet med blixtar och

bestämmer målet för dem#.

 

Täcker himlavarvet med blixtar.

     Bestämmer målmedvetet målet för dem.

 

Jobs bok. 36:33.

 

33.  #Hans rytande vittnar om honom, om hans

vrede över det onda#. 

 

Hans rytande vrede likt lejonets vittnar om  honom.

       Över all ondskan

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK.  34:1-37

 

ELIHUS TAL.  DEL. 3.

 

Jobs bok. 34:1.

 

1.  #Elihu sade:#.

 

Jobs bok. 34:2.

 

2.  #Ni visa, hör mina ord, lyssna på mig,

ni som har kunskap!#.

 

Ni visa människor, lyssna på mina ord,

      ni som äger all kunskap. 

 

Jobs bok. 34:3.

 

3.  #Örat prövar orden som tungan smakar

på maten#.

 

Örat äger urskiljningsförmågan, sortera vad

   mellan onda och goda orden.

Likt tungans smaksinne, för matens smak. 

 

Jobs bok. 34:4.

 

4.  #Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott#.

 

Låt oss vara visa välja ut det sanna.

         Tillsammans välja utifrån kunskapen 

vad som är gott.

 

Jobs bok. 34:5.

 

5.  #Här säger Job:

"Jag är oskyldig, men Gud ger mig inte min rätt#.

 

Job säger själv:

     Jag är helt o-skyldig: lever syndfritt liv.

Gud är inte på min rättvisa sida.

 

Jobs bok. 34:6.

 

6.  #Han ljuger om min rättvisa sak, skuldlös fick

jag ett oläkligt sår#.

 

Han är en lögnare, dömer utifrån min rättvisa sak.

     Fick o-läkligt sår på min kropp i mitt syndfria liv.              

Jobs bok. 34:7.

 

7.  #Finns någon som Job, som släcker

törsten med hädelser#.

 

I sitt tal om sitt skuldlösa liv: hädar han.

 

Jobs bok. 34:8.

 

8.  #Som slår följe med ogärningsmän och ger

sig i lag med syndare?#.

 

Genom sin hädelse, finner sin gemenskap med

    o-gärningsmännen.

Lever ett ondskefyllt liv.

 

Jobs bok. 34:9.

 

9.  #Han säger:

"Inte hjälper det en människa att hålla sig väl

      med Gud"#.

 

Han säger i sitt hjärta:

      Ifrågasätter Guds barmhärtighet: är han

den han säger sig vara?

 

Jobs bok. 34:10.

 

10.  #Därför, förståndiga män, hör på mig:

Gud gör sannerligen inte något ont den Väldige

      handlar aldrig orätt!#.

 

Ni, egensinniga själviska män, hör på mig.

       Gud är inte ondskans Gud.

Den Väldige, rättvisans herre.

 

Jobs bok. 34:11.

 

11.  #Han vedergäller en människa för vad hon

gör, behandlar henne efter hur hon lever#.

 

Belönar människan efter sina gärningar antingen'

  de är onda eller goda.

Allvetande i vad hon gör.

 

Jobs bok. 34:12.

 

12.  #Sanna mina ord, Gud gör ingenting ont,

den Väldige vränger inte rätten#.

 

Tro på mina sanna ord.

       Gud inte ondskans görare.

Den väldige, förvränger inte rättvisan.

 

Jobs bok. 34:13.

 

13.  #Vem satte honom att råda över jorden,

vem anförtrodde honom hela världen?#.

 

Vem Gud vår skapare satte honom råda

     över jordens yta?

Vem gav honom fulla  förtroendet råda över

      hela världen? 

 

Jobs bok. 34:14.

 

14.  #Om han återtar sin ande, tar tillbaks

sin livsfläkt#.

 

Om Gud själv återtår  sin livs-ande, tar tillbaks

     sin egen livsfläkt.

 

Jobs bok. 34:15.

 

15.  #Då förgås allt levande på en gång,

och människan blir åter till jord#.

 

Vilket gör att alla levande varelser förgås.

         Människan till åter jordens stoft.

 

Jobs bok. 34:16.

 

16.  #Hör här, om du har förstånd, lyssna på

vad jag säger#.

 

Hör på mina visa ord, ni förståndiga.

       

Jobs bok. 34:17.

 

17.  #Kan en som hatar det rätta härska?

Han som är mäktig och rättfärdig, dömer du

      honom skyldig#.

 

Kan den renhjärtlige o-strafflige Guden,

   hata rättvisan härska?

 

Jobs bok. 34:18.

 

18.  #Han som kan kalla en kung för skurk

och stormän för uslingar#.

 

Rättfärdige Guden låter en kung vara bedragare.

      Stormännen vara värdelösa uslingar.

 

Jobs bok. 34:19.

 

19.  #Som inte är partisk för furstar och inte

sätter den förnäme högre än den ringe?

     Alla är de skapade av honom#.

 

Låter sig inte vara o-rättvis för världens furstar.

       Placerar inte den förnäme högre än den ringe.

 

Jobs bok. 34:20.

 

20.  #De kan dö när som helst , mitt i naturen.

Han slår de förnäma, och de försvinner, den starke

       rycks bort som av en osynlig hand#.

 

Döden kan drabba vem som helst.

       Antingen de i människors ögon är förnäma

eller ringa.

 

Jobs bok. 34:21.

 

21.  #Han vakar över allt som människan gör

och ser varje steg hon tar#.

 

Den Väldige allvetande, vakar över människans

      fotsteg. 

 

Jobs bok. 34:22.

 

22.  #Det finns inget mörker så djupt att ogärningsmännen kan gömma sig där#.

 

O-gärningmännens försök dölja sina gärningar

     i mörkret misslyckas.

 

Jobs bok. 34:23.

 

23.  #Gud behöver inte sätta ut en tid då människan

skall stå till svars inför honom#.

 

Guds domslut över människan, över hennes

        livs-gärningar har ingen utsatt tid. 

 

Jobs bok. 34:24.

 

24.  #Utan rannsakning krossar han märktiga män

och sätter andra i deras ställe#.

 

Efter sitt eviga rådslut, krossar stolta mäktiga män.

      Placerar in andra i deras ställe.

 

Jobs bok. 34:25.

 

25.  #Ja, han känner deras gärningar, en natt

störtar han dem, och de blir till intet#.

 

Känner deras gärningar antingen de är onda

   eller goda.

Under nattens vila, frimodigt störtat dem från

      deras troner.

 

Jobs bok. 34:26.

 

26.  #Han straffar dem för deras ondska,

öppet, där alla kan se det#.

 

Bestraffar dem genom deras ondska.

       Inför människors ögon.

 

Jobs bok. 34:27.

 

27.  #Därför att de vänt sig bort från honom

och inte förstått att följa hans vägar#.

 

Eftersom de i sin o-rättfärdiga liv, varit honom

    o-lydiga, i o-kunnighet inte följt hans viljas vägar.

 

Jobs bok. 34:28.

 

28.  #Så har de ringas rop nått fram till Gud,

han hör när de fattiga ropar#.

 

De ringas böne-rop, blivit hört inför Gud.

        Troget hörsammat de fattigas rop.

 

Jobs bok. 34:29.

 

29.  #Men om han tiger, vem kan döma honom?

Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom?#.

 

Skulle han inte besvara deras böne-rop,

       vem har makt döma honom.

Döljer han sitt ansikte, vem kan försona honom?

 

Jobs bok. 34:30-32.

 

"Jag har misstagit mig, jag vill inte göra mer ont.

     Lär du, så ser jag på, och har jag handlat

orätt, vill jag sluta med det".

 

Jag misstagit mig, vill inte lyda ondskan.

          Låt lärdomen visheten lära dig,

har jag uppträtt o-rättvist mot dig, vill jag ödmjuka

      mig inför dig.

 

Jobs bok. 34:33.

 

33.  #Du skall välja inte jag.

Dela med dig av din kunskap!#.

 

Låt dig inte påverkas av min kunskap.

          Delge gärna din kunskap.

 

Jobs bok. 34:34.

 

34.  #Män med förstånd säger till mig, kloka människor som hör mig#. 

 

Finns kloka människor som lyssna på

      mina ord.

 

Jobs bok. 34:35.

 

35.  #Job vet inte vad han talat om, hans ord

röjer ingen insikt#.

 

Vad du Job talar om, likt talet agnar för vinden.

      Dina ord, saknar insikten.

 

Jobs bok. 34:36.

 

36.  #Job prövas till det yttersta för att han svarat

som syndare gör#.

 

Jobs lyssnande på sina tre vänners tal, vilkas tal

     varit till prövning  för honom.

Besvarat dem, lik syndare i sin dårskap.

Jobs bok. 34:37.

 

37.  #Han lägger brott till brott och hopar synder

bland ibland oss.

      Han upphör aldrig att tala mot Gud#. 

 

Talar i sitt tal mot Gud själv.

         

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se