Alla inlägg under maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 37:1-24. 

 

DEL. 6.

 

Jobs bok. 37:1.

 

1.  #Inför detta darrar jag i mitt innersta,

hjärtat hamrar i mitt bröst#.

 

Mitt innersta liv känner rädsla inför den Väldiges

       vredes helighet.

Mitt hjärta berörs av den.

 

Jobs bok. 37:2.

 

2.  #Hör hans vreda stämma, hör mullret från

hans mun#.

 

Hör hans allmakt vredes tal, från hans ords 

    respekfulla muller.

 

Jobs bok. 37:3.

 

3.  #Han låter det rulla över hela himlen,

och hans blixtar når ända upp till jordens hörn#.

 

Han låter sina dånade ord, rulla fram över

     hela himlen.

Hans blixtande ljud, når fram till jordens alla hörn. 

 

Jobs bok. 37:4.

 

4.  #Sedan hörs ett rytande, hans mäktiga stämma dånar.

 

Hans rytande ord, likt lejonets högljudda rytande

      med mäktig ljudstämma.  

 

Jobs bok. 37:5.

 

5.  #Med sin dånande stämma gör Gud under,

större ting än vi kan förstå#.

 

Gud utför sina underverk, genom hörbara stämma.

       Större ting än vad mänskligt vetande förstår.

 

Jobs bok. 37:6.

 

6.  #Han säger till snön att falla på jorden,

till regnet att vräka ner#.

 

Hans ord befaller, snön falla på jordens yta.

       Regnets fruktbara näring, med kraft

falla ned.

 

Jobs bok. 37:7.

 

7.  #Människorna stänger han inne, de skall

veta att det är han som verkar#.

 

Människor ska veta att den Väldige är verksam.

 

Jobs bok. 37:8.

 

8.  #Djuren gömmer sig i sina bon och stannar'

i sina hålor#.

 

Djuren känner rädsla för hans heliga närvaro.

 

Jobs bok. 37:9.

 

9.  #Stormen släpps ut ur sitt förvaringsrum

kölden ur sitt förråd#.

 

Stomens kraftkällor släpps lösa ut sin kammare.

      Kölden ut ur sitt förråds-rum.

 

Jobs bok. 37:10.

 

10.  #När Gud andas bildas is och vida vatten

stelnar#.

 

Vid Guds andedäkt, bildas is.

       Vida vatten-samlingar stelnar till fruset vatten.

 

Jobs bok. 37:11.

 

11.  #Han fyller molnen med väta, från skyarna

sprids hans blixtar#.

 

Den väldige, fyller himlens moln med vattnets

     fuktigheter.

Från himlens skyar, sprids hans verksamma blixtar.

 

Jobs bok. 37:12.

 

12.  #Ljungande, åt alla håll, far de dit han vill,

de utför allt vad han befaller kring hela

    jordens krets#.'

 

Ljungande blixtar, rörs sig åt alla vädersträck.

       Lyder hans befallningar.

Utför vad han befaller dem att göra.

         Gör det kring hela jordens vidsträckta krets.

 

Jobs bok. 37:13.

 

13.  #Han låter dem få sitt mål, till straff eller

gagn för jorden#.

 

Han tillåter de ljungande blixtarna nå sitt syfte.

         Antingen till bestraffning eller till nytta.

 

Jobs bok. 37:14.

 

14.  #Lyssna på detta, Job, hejda dig och besinna

Guds under!#.

 

Job, lyssna på vad jag säger i ord till dig.

     Guds utför sina under, ingen annan gör det.

 

Jobs bok. 37:15.

 

15.  #Förstår du hur Gud styr, hur han får blixten

att ljunga ur skyn?#.

 

Förstår du Guds allmakt, låter blixten låga flamma

           flamma upp på på himlens sky.

 

Jobs bok. 37:16.

 

16.  #Förstår du molnens flykt, den allvetandets

underbara verk?#.

 

Job, förstår du den allvetandets verk:

      Molnens flyktiga vägar.

Allvetande Gudens underbara verk.

 

Jobs bok. 37:17.

 

17.  #När dina kläder bränner mot huden och sunnanvinden får landet att domna#.

 

Dina kläder bränns när de vidrörs mot huden.

    Sunnanvindens styrka får landet att domna.    

 

Jobs bok. 37:18.

 

18.  #Är det då du som har hjälpt honom att hamra

ut himlavalvet, den hårda, blanka spegeln?#.

 

Har du Job varit hans utvalda hjälp.

     Hamra ut himlavalvet.

Hårda himlavarvets hårdhet.

         Himlavalvets hårdhet, likt spegelns blanka yta.

 

Jobs bok. 37:19.

 

19.  #Lär oss vad vi skall säga till honom, 

vi har inget att anföra i vår förmörkelse#.

 

I vår andliga förmörkelse av köttslig dårskap,

       saknar visheten.

 

Jobs bok. 37:20.

 

20.  #Skull jag be att få tala med honom ----

vem begär väl sin egen undergång?#.

 

Bedja om få samtala med honom,

     likt få erfara sin livs undergång.

 

Jobs bok. 37:21.

 

21.  #Ingen kan se på solen där den lyser klar 

sedan vinden gjort himlen ren#.

 

Inga människors ögon kan solljusets starka

     klarhet, sedan vinden rengjort himlen.

 

Jobs bok. 37:22.

 

22.  #Från gudaboningen kommer ett gyllene sken,

glansen kring Gud väcker bävan#.

 

Från gudaboningen, kommer gyllenes ljusskenet,

     Ljusskenets klara ljusglans kring Guds

närvaro ger folket bävan.

 

Jobs bok. 37:23.

 

23.  #Den väldige når vi inte.

    Han som är stor i makt och rätt och upphöjd

i rättfärdighet, han svarar inte#.

 

Den väldige, når vi människor inte.

       Äger storhet i sin allmakt.

Stor i allmakt och i rättvisan.

       Upphöjd i ostraffligheten och syndfriheten.

 

Jobs bok. 37:24.

 

24.  #Därför bävar människorna inför honom,

medan han inte ens ser åt de visa#. 

 

Människor känner bävan i hans närhet.

        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

        INVALDA I FÖRENINGEN.

 

 

 

NY LEDAMOT:   KATARINA  BODEN  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 38:1-38.

 

HERRENS FÖRSTA TAL.

 

   SKAPELSEN OCH NATUREN.

 

Jobs bok. 38:1.

 

1.  #HERREN svarade Job ur stormen:#.

 

Herrens allvetande besvarade tal ur stormens vind.

 

Jobs bok. 38:2.

 

2.  #Vem är du som höljer mina visa plan

i mörker med ord utan förnuft?#.

 

Job, du höljer in mina vishets plan i mörkret.

       Med dina dåraktiga ord.

 

Jobs bok. 38:3.

 

3.  #Gör dig redo, var en man, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Uppför dig som en mogen man.

       Besvara mina frågor i frimodighet.

 

Jobs bok. 38:4.

 

4.  #Var var du när jag lade jordens grund?

Låt höra, om du vet och kan!#.

 

Var var du när med min makts ord lade

      jordens grund?

Låt mig få höra ditt svar!

 

Jobs bok. 38:5.

 

5.  #Vem bestämde dess mått?

De vet du nog!  Vem spände mätsnöret över den?#.

 

Vem bestämde måttet på jordens grund.

       Vet du måttets grund.

Känner du till, vem spände ut mät-snörets över

      jordens tillåtna jordyta. 

 

Jobs bok. 38:6.

 

6.  #Vem  fick dess grundvalar fäste,

vem lade dess hörnsten#.

 

Vem lade ut fäste för jordens grundvalar.

       Vem lade jordens hörnsten.

 

Jobs bok. 38:7.

 

7.  #Medan alla morgonens stjärnor sjöng

och gudasönerna jublade?#.

 

Under den tiden då jordens grundvalar skapades,

      sjöng alla morgonens stjärnor.

Gudasönerna var jublande.

 

Jobs bok. 38:8.

 

8.  #Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet#.

 

Vem placerade ut portar vilka spärrar för

     havets vatten-flöde.

 

Jobs bok. 38:9.

 

9.  #Och jag gav den molnen till kläder

och dimman till lindor#.

 

Lät dimman vara till lindor på jordens yta.

      

Jobs bok. 38:10.

 

10.  #Satte jag för det en gräns och stängde

med portar och bommar#.

 

Satte en gränslinje för vattnet.

        Stängde vattens-styrka med portar 

och bommar.

 

Jobs bok. 38:11.

 

11.  #Jag sade: "Hit men inte längre, här skall

dina stolta vågor hejdas" #.

 

Jag sade:

    Befallde havets kraftfullda vågor kom inte längre 

än till de utlagda portarna och bommarna.

     Ni stolta vatten-vågor ödmjuka er.

           

Jobs bok. 38:12.

 

12.  #Har du någonsin kallat fram morgonen,

har du visat gryningen dess plats#.

 

Har du Job, kallat fram dygnets morgon.

       Har du visat morgongryningen sin rätta plats.

 

Jobs bok. 38:13.

 

13.  #När den skall gripa om jordens hörn

och skaka bort de onda?#.

 

Vet du när morgonljuset, skakar bort ondskan.

 

Jobs bok. 38:15.

 

15.  #De berövas sitt ljus, de trotsiga krossas#.

 

Ondskans barn blir stulna på livets ljus.

        De upproriska blir tillintetgjorda.

 

Jobs bok. 38:16.

 

16.  #Har du varit framme vid havets källor

eller vandrat genom de dolda djupen?#.

 

Jo, har du varit vid havets outsinliga vattenkällor?

       Vandrat dagligen vid dolda havsdjupen

 

Jobs bok. 38:17.

 

17.  #Har du skådat dödens portar, portarna till

det yttersta mörkret?#.

 

Har du sett dödens portar?

    Dödens portar, portarna till yttersta mörkret.

 

Jobs bok. 38:18.

 

18.  #Kan din tanke fatta jordens vidd?

Låt höra, om du vet allt detta!#.

 

Kan din mänskliga tanke, förstå jordens 

      vidsträckta ytor.

Låt min få höra vad du vet.

 

Jobs bok. 38:19.

 

19.  #Var går vägen till ljusets hem, var är den

plats där mörkret bor?#.

 

Vart går vägen till ljusets boning?

         Var finns den bo-plats där mörkret bor?

 

Jobs bok. 38:20.

 

20.  #Du brukar väl föra dem till deras ort,

du känner väl vägen hem till dem?#.

 

Jobs bok. 38:21.

 

21.  #Du vet säkert, du var nog född redan då,

du som levat så länge!#.

 

Jobs bok. 38:22.

 

22.  #Har du varit vid förråden med snö, har du sett'

förråden med hagel#.

 

Har du besökt snöns rika förråd, har du sett

     haglets förråd.

 

Jobs bok. 38:23.

 

23.  #Som jag har sparat till nödens tid, till krigets

och drabbningens dag?#.


 

Snöns och haglets förråd, vilket blivit besparat

     till nödens tid.

Inför krigets drabbningarnas dag.

 

Jobs bok. 38:24.

 

24.  #På vilken väg strålar ljuset ut, hur sprider

sig östanvinden över jorden#.

 

Känner du till vilken väg, ljusetsstrålar,

       strålar ut.

Hur östan-vinden sprider, sig över jordens yta.

 

Jobs bok. 38:25.

 

25.  #Vem öppnar rännor för störtregnet 

och bestämmer åskvädrets bana#.

 

Vem var det som öppnade hilmlens fönster

       för stört-regnets  vattenflöde.

Bestämde åsk-vädrets väg-bana.

 

Jobs bok. 38:26.

 

26.  #Och låter det regna över folktomt land,

över öknen där ingen människa bor#.

 

Tillåter regnets vattenflöde flyta över folktom

      land-yta.

Över öknens vidsträckta yta där inga 

     levande människor har sin bo-plats.

 

Jobs bok. 38:27.

 

27.  #Så att de öde trakter mättas med vatten

och gräset spirar ur den torra marken?#.

 

Vilka gör ödemarkens trakter, bli mättande 

    av näringsrikt vatten.

Fruktsamt gräs, visar sitt livs-spirande liv,

       ur den torra markytan.

 

Jobs bok. 38:28.

 

28.  #Har regnet någon far?

Vem avlar daggens droppar?#.

 

Äger regnet någon fasders-gestalt?

      Vem avlar fram daggens livs-droppar?

 

Jobs bok. 38:29.

 

29.  #Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?#.

 

Ur vilken livs-kraft kommer isen?

      Vem föder fram himlens välskapade rimfrost? 

 

Jobs bok. 38:30.

 

30.  #Vattnets döljs av stenhårt täcke, 

djupets yta stelnar#.

 

Vattnets vattenflöde döljs under isens stenhårda

    frusna utsträckta täcke.

Havets djupa vatten-yta stelnar i isens fasthet.

 

Jobs bok. 34:31.

 

31.  #Kan du knyta samman Sjutjärnorna

 eller lossa Orions bälte?#.

 

Kan knyta tillssammans de sju-stjärnorna.

      Lossa Orions fasta bälte runt jordens yta.

 

Jobs bok. 38:32.

 

32.  #Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid,

leder du Stora Björn och hennes ungar?#.

 

Du, Job, tillåter du afton-stjärnan, sprida sina

    ljusstrålar vid rätt tidpunkt.

 

Jobs bok. 38:33.

 

33.  #Förstår du himlens lagar, får du dess ordning

att gälla på jorden?#.

 


Förstår du himlens alla lagar, lagarnas ordning

     gälla på jorden.

 

Jobs bok. 38:34.

 

34.  #Kan du ropa till molnen där uppe,

så att de svarar med floder av vatten?#.

 

Kan du själv, ropa till molnen i himlarymden.

    Till vilket molnen besvarar, med flodens

strömmande vattenflöde? 

 

Jobs bok. 38:35.

 

35.  #Kan du kalla ut blixtarna, så att de svarar:

"Till din tjänst"?#.

 

Kan din egen kraft kalla ut blixtarna, de besvarar

   dina ord, dig  till tjänst?     

 

Jobs bok. 38:36.

 

36.  #Vem lade ner vishet i det fördolda, vem gav

himlakropparna insikt?#.

 

Vem lade ned vishet i det fördolda?

      Vem i sin insikt gav himlakropparna insikt?

Jobs bok. 38:37.

 

37.  #Vad håller i sin vishet räknar på molnen,

vem tömmer ut himlens läglar#.

 

Vem tömmer ut himlens vattenflödiga förråd?

       Vilkens vishet räknar molnens antal?

 

Jobs bok. 38:38.

 

38.  #När marken är hård som malm och klumpad

i kokor?#. 

 

När marken hårda jordskorpa likt malmens hårdhet.

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.  DEL.  172.

 

17200.   Umgås inte med ilskne  blir likadan.

 

17201.   Häftigheten  häftiges gissel.  O-intressant lv.

 

17202.  O-barmhärtiga livet  saknar tålamodet.

 

17203.  Barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17204.  O-barmhärtigheten granne med tålamodet.

 

17205.  Sanningen frigöraren från lögnens 

frestelser och lockelser.

 

17206.   Saktmodet frigöraren från ilskenheten.

 

17207.  Saktmodet frigöraren mot häftigheten.

 

17208.  Livet värt leva i överflödet av godhet

och kärlek.

 

17209.  Vilket innehållsrikt liv livet i kärlekens

glödande eld.

 

17210.  Tåliges liv  fyllt av  medlidande medömkan

livets medkänsla.

 

17211.  Tåliga kärlekens liv  rikt liv för alla som

söker det.

 

17212.  Människor som lyssnar på den snälle

lyssnar på snällhetens trösterika ord.

 

17213.  Hetlevrad  vresig människa 

o-hjälpsam o-tröstlig.

 

17214.  Vara het-levrad vresig person

vad ger det Live.

 

17215.  O-ändliga fullkomligheten lever 

i fullkoliges hjärta.

 

17216. O-ändliga godheten lev i godhjärtliges

hjärta och sinne.

 

17217a.  Godheten vad värdefull den är

i livet.

 

17217b.  Fullkomligheten vad värdefull den är.

 

17217c.  Eviga sanningen värt leva för.

 

17218.  Eviga sanningen tagit avstånd från lögnen.

 

17219a.  Vänligen nyttig levnads-regel.

 

17219b.  Barmhärtigheten nyttig levnads-regel.'

 

17219c.  Tåligheten nyttig levnads-regel. 

 

17220a.   Ilskne får luft från ilskenheten.

 

17220b.  Elake får luft från elakheten.

 

17220c.  Förtalaren får luft från förtalet.

 

17221.   Skvalleraktige får luft från skvalleriet.

 

17222a.  Dåren får sin styrka från dåraktigheten.'

 

17222b.  O-kunnige får sin styrka från 

o-kunnigheten.

 

17222c.  O-ärlige får sin styrka från o-ärligheten.


 

17223.  Gririge jagas av girighetens gissel.

 

17224.  O-tacksamme jagas av sin o-tacksamhet.

 

17225.  Ha-begärets människa jagas av

be-begärets gissel.

 

17226a.  Saktmodige ger inte vreden något

tillfälle utöva den.

 

17226b.  Tänk få undvika vredens dödliga giftspruta.

 

17226c.  Vreden utövas genom levande varelser.

 

17227.  Vreden utövar sitt syfte, genom människans

tankar  tal  gärningar.

  

17228a.  Tålmodigt hjärta bättre än o-tåligt hjärta.

 

17228b.  Ärligt hjärta bättre än o-ärligt hjärta.

 

17228c.  Ståndaktigt hjärta bättre än o-trohetens.

 

17229.  Du svek, lyssna på sanningen o-villig

lyssna på den. 

 

17230.  Du falskhet, lyssna på sanningen 

ovillig lyssna på den.

 

17231.  Falskhetens lögnare, du gör livet

o-intressant.

 

17232.  Falskheten skrytsamheten bundsförvanter.

 

17233a.  Vara vänlig  vara anspråks-lös vilket

gör livet intressant.

 

17233b.  Vara anspråkslös snäll i hjärtat vilket

gör livet intressant.

 

17233c.  Vara godhjärtlig  i hjärta & sinne vilket

gör livet intressant.

 

17234.  Lögnaktigt liv vilket ger idel tomhetens liv.

 

17235.  Förtalets liv vilket gör livet tomt

och innehållslöst.

 

17236. Förtalets liv  fåfängans liv.

 

17237.  Svalleriets liv  förgängliga livet.

 

17238.  Lydnadens liv  i föräldrars gemenskap

     föräldrarnas tacksamhet  glädje.

 

17239. Moders-kärleken djupare kärlek än 

faderskärleken, eftersom den tillhör  

     kvinnans havande-skap.

 

17240.  Kärleken bättre än avundsjukan begäret.

 

17241.  Kärleken befriar oss från avundets bitterhet.

 

17242.  Avundsjukans bitterhet  o-intressant liv.

 

17243a.  Kärlekens rättvisa  värdesätter Livet.

 

17243b.  Bitterhetens o-rättvisa  föds ur

stolthetens hjärta.

 

17244.  Tomheten saknar livets harmoni och vila.

 

17245.  Tomheten likt agnars flyktiga vägar

    för vindens styrka.

 

17246.  Fridsamt ro-fyllt hjärta ger dagens människa

vad Behöver.

 

17247.  Lögnens ill-vilja  skadar smärtsamt sanningen.

 

17248.  Sanningen villig skada tillintetgöra lögnens

skadliga smärtsamma påverkan.

 

17249a.  Visheten alltför tung lyftesten för dåren.

 

17249b.  Visheten tillgänglig  för Alla.

 

17249c.  Visheten tillgänglig för dårens dumdristighet.

 

17250a.  Saktmodige tillåter sig växa in i fullkomlig

mognad i saktmodigheten.

 

17250b.  Tänk få leva i fullkomliga saktmodet.

 

17251.  Kärleken söker och tar emot.

 

17252.  Snällheten söker människo-hjärtan 

belönar dem  i deras trohet mot vara snäll.

 

17253.  Tänk få välkomna  sanningen i hjärtlighet,

    leva i den  älska den behaga den.

 

17254a.  Vara fångad av rädslan paniken tillhör

livets o-nyttigheter.

 

17254b.  Vara fångad av klagandet knotande 

tillhör dödligheten.

 

17254c.Vara fångad av gnällandet vad ger det Livet.

 

17255.  Bättre vara fångad av tacksamheten.

 

17256.  Bättre vara fångad av trons vila

livets förnöjsamhet  vilket ger glädje till Livet.

 

17257.  Ödmjuke äger ödmjukt själs-liv.

 

17258.  Glädjens tankar  och  hjärta  o-fruktsamt

för sorgsna livet.

 

17259.  O-fruktbara sorgsna Livet,  o-intressant liv.

 

17260a.  O-tålighetens farligheter  smärtsamma

skadliga vilket gör livet sorgset och bedrövligt.

 

17260b.  Tåligheten förnedrar  tillintetgör

förkastar   o-tålighetens giftiga farligheter.

 

17260c.  O-tålighetens giftiga farligheter

förgiftar människo-själen.

 

17261.  Vreden frestar den vrede  utöva dess syfte

vredgas på sina med-människor.

 

17262.   Vreden utnyttjar känslo-livet   tankar

seendet  hörseln  på  felaktigt  sätt.

 

17263a.  Ondskans vilja  villig helt kontrollera

mänskligheten. 

 

17263b.  Ondskans vilja  vara förgörare 

tillintetgöra skapelsen.

 

17263c.  Ondskan förgöraren  förblindaren till

allt gott verk.

 

17264.  Ondskan vilseledaren från all sanning.

 

17265.  Vara kärlekens godhetens tjänare

undviker förnekar  vara ondskans tjänare.

 

17266.  Ondskefulle tillhör ondskan.

 

17267.  Ondskefulle  ondskans egendom.

 

17268.  Ondskans gärningar utförs av 

ondskefulles gärningar.

 

17269.  Ondskans lever sitt liv.

 

17270.  Förströdda tankar  verkliga tankar.

 

17271.  Galopperande tankar  verkliga tankar.

 

17272.  Vilande tankar  O-roliga tankar

      verkliga tankar. 

 

17273a.  Modlösheten  tvivlet  inget leva för.

 

17273b.  Tvivlet  modlösheten  o-intressant liv.

 

17274.  Behöver inte bjuda människor på samtal.

 

17275.  Vist besvara deras frågor.

 

17276a.  Övermodet saknas i ödmjukheten.

 

17276b.  Elakheten saknas i snällheten.

 

17276c.  O-barmhärtighetens saknas i barmhärtigheten.

 

17277.  Kärleken fullkomlig i sitt varande.

 

17278.  Hatet o-fullkomlig i sitt varande.

 

17279.  Kärleken tjänst-villig i sitt görande

för sin nästa.

 

17280a.  Tänk få byta ut högmodet mot

ödmjukhetens livsstil.

 

17280b.  Tänk få byta ut ilskenheten mot

saktmodets livsföring.

 

17281.  Själviske bytt ut egot mot ödmjukhetens

o-själviskhet.

 

17282.  Stolthetens själviskhet  vad ger det

till Livet.

 

17283.  Ego-samhället  ego-nationen 

o-ordningens nation.

  

17284.  Onda tankar  stridslystna tankar

o-nyttiga skadliga tankar.

 

17285a.  Ödmjuke sörjer inte över  

ödmjukhetens fostran.

 

17285b.  Ödmjuke tacksam  bli fostrad

tuktad i ödmjukheten.

 

17286.  Varandras förmaningar  goda och nyttiga.

 

17287.  Tyglad tunga beskyddar mot tungans gissel.


17288.  Självskheten bevarar sitt ego-liv.

 

17289.  O-själviskheten saknar inte sitt ego.

 

17290.  Vara fullkomlig efterföljare  till  vänligheten

gör människan till vänlighetens trogna lärjunge.

 

17291.  O-fullkomliga elakheten  sämre än

fullkomliga snällheten.

 

17292a.  O-fullkomliga förtalet  sämre än

verklig kärlek.

 

17292b.  O-fullkomliga skvalleriet  sämre än

verklig kärlek.

 

17293.  Ondskan jagar människor i tanke-världen.

 

17294.  Ondskan verksam genom människans

känslo-liv  vilket påverkar hennes vilje-beslut.

 

17295.  Tygla ilskenheten  ilskenhetens rädsla.

 

17296.  Tygla häftigheten  häftighetens rädsla.

 

17297.  Tygla din elakhet du elake.

 

17298.  Tygla din o-barmhärtighet 

du o-barmhärtige.

 

17299a.  Ilskne har inte fötterna på jorden.

 

17299b.  Ilskne saknar tryggheten i livet.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 39:1-35.

 

HERRENS FÖRSTA TAL.

 

      SKAPELSEN OCH NATUREN.  DEL. 2.

 

Jobs bok. 39:1.

 

1.  #Fångar du bytet åt lejonen, mättar du 

de unga lejonen#.

 

Fångar du Job, lejonens jagande byte.

     Ger de unga lejonen mättnad.

 

Jobs bok. 39:2.

 

2.  #Där de kryper ihop i sin kula eller ligger

på lur i snåren?#.

 

När Lejonen gömmer sig i sin jordkula.

     Eller ligger lungt på lur i gömda snåren?

 

Jobs bok. 39:3.

 

3.  #Vem skaffar mat åt korpen när dess ungar

ropar till Gud och skriker av hunger?#.

 

Vem föder korpen med näringsrik föda?

      Korpens ungar ropar längtande efter Gud

sin Skapare.

        Skriker utifrån sin hunger?  

 

Jobs bok. 39:4.

 

4.  #Förstår du hur stengeten föder, övervakar

du hindens kalvning?#.

 

Känner du till när stengeten föder sina ungar.

        Övervakar med seende ögon hindens kalvning?

 

Jobs bok. 39:5.

 

5.  #Räknar du månaderna för deras dräktighet,

vet du när det är dags för dem att föda?#.

 

Har du räknat stengetens hindens dräktighet?

       Vet du när tiden inne för deras födande.

 

Jobs bok. 39:6.

 

6.  #De kröker ihop sig och föder fram sina unga

och är genast kvitt sina plågor#.

 

I födslevåndor, föder de fram sina ungar.

      Efteråt kommer deras tacksamhet till 

de nya liven.

 

Jobs bok. 39:7.

 

7.  #Deras ungar blir starka och växer upp i det

fria, de ger sig i väg och kommer intet tillbaka#.

 

Deras ungar växer  till i styrka i livets frihet.

     Ger sig iväg från moderns kärlekfulla omvårdnad.   

Jobs bok. 39:8.

 

8.  #Vem gav vildåsnan hennes frihet, vem löste

henne från repen?#.

 

Du Job, gav du vildåsnan sin frihet.

        Vem löste henne från o-frihetens rep.

 

Jobs bok. 39:9.

 

9.  #Öknen gav jag henne till hem, sin boplats

fick hon på saltjord#.

 

Jobs bok. 39:10.

 

10.  #Hon ler åt stadens larm och hör ingen

åsnedrivare hojta#.

 

Jobs bok. 39:11.

 

11.  #Hon söker efter bete i bergen och letar upp

varje grön fläck#.

 

Jobs bok. 39:12.

 

12.  #Är vildoxen villig att tjäna dig och stanna

om natten vid  din krubba#.

 

Jobs bok. 39:13.

 

13.  #Kan du spänna honom för plågen, får du

honom att harva på slätten?#.  

 

Jobs bok. 39:14.

 

14.  #Vågar du lita på hans väldiga styrka och överlåta ditt slit på honom?#.

 

Jobs bok. 39:15.

 

15.  #Är du säker på att han för hem din säd 

och lämnat den på din tröskplats?#.

 

Jobs bok. 39:16.

 

16.  #Höjer sig skrikfågeln på sina vingar, är hennes

vingar som hägerns och hökens?#.

 

Jobs bok. 39:17.

 

17.  #Hon lämnar sina ägg på marken,

låter dem värmas i sanden#.

 

Jobs bok. 39:18.

 

18.  #Glömsk av att någon kan trampa på dem

och att vilda djur kan krossa dem#.

 

Jobs bok. 39:19.

 

19.  #Hon är hård mot sina ungar, som om de inte

var hennes egna.

       Det rör henne inte om hennes möda är förgäves#.

 

Jobs bok. 39:20.

 

20.  #Gud har förmenat henne klokhet, inte gett

henne något förstånd#.

 

Jobs bok. 39:21.

 

21.  #Men plötsligt far hon upp och kan skratta

åt häst och ryttare#.

 

Jobs bok. 39:22.

 

22.  #Är dte du som ger hästen hans styrka,

har du klätt hans hals med fladdrande man?#.

 

Jobs bok. 39:23.

 

23.  #Får du honom att dåna  fram som en gräshoppssvärm?

         Hans stolta frustande väcker förfäran#.

 

Jobs bok. 39:24.

 

24.  #På slagfältet skrapar han ivrigt med hoven

och spränger fram mot väpnade skaror#. 

 

Jobs bok. 39:25.

 

25.  #Han skrattar åt faran och darrar inte,

ryggar inte tillbaka för svärdet#.

 

Jobs bok. 39:26.

 

26.  #Runt omkring honom viner pilar, det blixtrar

av spjut och sablar#.

 

Jobs bok. 39:27.

 

27.  #Med  dån och dunder  stormar han fram,

han tredskas inte vid hornets ljud#.

 

Jobs bok. 39:28.

 

28.  #Nr hornet ljuder gnäggar han högt på långt håll vädrar han strid, kommandorop och härskrin#.

 

Jobs bok. 39:29.

 

29.  #Är det din vishet som får höken att  flyga

och med utbredda vingar styra mot söder?#.  

 

Jobs bok. 39:30.

 

30.  #Befaller du örnen att stiga mot höjden

och bygga sitt näste högt upp?#.

 

Jobs bok. 39:31.

 

31.  #På klippan har han sitt bo där han vilar,

högst upp på branta klippan#.

 

Jobs bok. 39:32.

 

32.  #Därifrån spanar han efter föda, hans blick

når vida omkring#.

 

Jobs bok. 39:33.

 

33.  #Hans ungar skall mättas med blodigt byte,

där de stupade ligger där är han#.

 

Jobs bok. 39:34.

 

34.  #Herren svarade Job:

 

Jobs bok. 39:35.

 

35.  #Du som tvistar med den Väldige, rätta mig nu,

och svara på detta, du som klandar Gud!#.

 

JOBS SVAR

 

Jobs bok. 39:36.

 

36.  #Job svarade Herren:#:

 

Jobs bok. 39:37.

 

37.  #Jag är så liten, vad kan jag svara dig?

Jag sätter handen för munnen#.

 

Jobs bok. 39:38.

 

38.  #Gång på gång har jag  talat, nu säger

jag inte mer#. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 40:1-28.

 

HERRENS ANDRA TAL: BEHEMOT OCH LEVIATAN.  

 

DEL.  1.

 

Jobs bok. 40:1.

 

1.  #Herren svarade Job ur stormen:#.

 

Herren talar ur stormvinden personligt  till

        sin tjänare Job.

 

Jobs bok. 40:2.

 

2.  #Gör dig redo, var en man, ge mig, besked

när jag frågar#.

 

Gör dig redo lyssna på mitt tal var en man

   vilket jag skapat dig till att vara.

Besvara mitt tal till dig. 

 

Jobs bok. 40:3.

 

3.  #Vill du sätta min rättvisa i fråga, förklara mig

skyldig för att bli frikänd?#.

 

Vill du fortsätta ifrågasätta min rättvisa.

      Antingen förklara mig skyldig eller o-skyldig

med dina ord.

 

Jobs bok. 40:4.

 

4.  #Är din arm lika mäktig som Guds, kan din

röst dundra som hans?#.

 

Kan du jämföra din egen arms styrka med Guds?

       Kan din tals röst var dundrande likt hans?

 

Jobs bok. 40:5.

 

5.  #Skruda dig då i makt och i ära, klä dig

i höghet och härlighet!#.

 

Kläd dig i samma makts ära som han!

       Klä dig själv i samma höghet och härlighet.

 

Jobs bok. 40:6.

 

6.  #Släpp loss din brinnande vrede, se de övermodiga och kväs dem!#.

 

Släppa loss din brinnande vrede  likt de 

    övermodigas och förödmjuka deras övermod.

 

Jobs bok. 40:7.

 

7.  #Se de övermodiga och kuva dem, trampa ner

de onda på en enda gång!#.

 

Se de övermodigas livsföring tillintetgöra den.

       Låta de ondskefulla förgöras.

 

Jobs bok. 40:8.

 

8.  #Göm dem i jorden allesammans, låt dem

försvinna i mörkret!#.

 

Låt få dem tillsammans få sin boplats i 

      jordens mylla.

Låt deras liv bli till ett evigt mörker.

 

Jobs bok. 40:9.

 

9.  #Också jag skall prisa dig när din styrka

ger dig seger#.

 

Jag ska prisa dig Job  när din styrka ger dig seger.

 

Jobs bok. 40:10.

 

10.  #Se på Behemot ----- honom har jag skapat 

liksom dig.

     Han äter gräs som oxen#.

 

Behemot min skapelse levande varelse

    skapat  som du.

Livnär sig på gräset som oxen.

 

Jobs bok. 40:11.

 

11.  #Se vilken styrka i länden, vilken kraft i

bukens muskler!#.


Har sin styrka i länd.

         Visar sin kraft i bukens muskler.

 

Jobs bok. 40:12.

 

12.  #Hans lem är mäktig som cedern, lårens senor

är som tvinnande rep#.

 

Lårens senor likt flätande rep.

       Hans lem likt märktig som cedern.

 

Jobs bok. 40:13.

 

13.  #Benen i hans kropp är som rör av  brons,

benstommen som stänger av järn#.

 

Hans kroppsliga ben likt rör av brons.

       Hans benstom likt stänger av järn.

 

Jobs bok. 40:14.

 

14.  #Han är den främsta bland Guds skapelser#.

 

Han den främste bland Guds skapelseverk.

 

Jobs bok. 40:16.

 

16.  #Under lotusträden ligger han, dold i vass 

och dy#.

 

Under lotus-trädets skugga ligger han.

       Döljer sig i vassen och dyn.

 

Jobs bok. 40:17.

 

17.  #Lotusträden ger honom skugga, strandens

pilar glömmer honom#.

 

Lotusträdens skugga finner sitt skydd för solens

      varma solstrålar.

 

Jobs bok. 40:18.

 

18.  #Hur än floden svallar låter han sig inte bekomma, han bevarar sitt lugn om så en hel

      Jordan forsar mot hans gap#.

 

Låter sig inte påverkas av flodens svallande vågor.

        Lever lugnt liv invid Jordans forsande

vattenströmmar.

 

Jobs bok. 40:19.

 

19.  #Vem kan fånga honom med ett grepp i ögonen

eller sticka hål i hans nos?#.

 

Vem lyckas fånga honom med grepptag i ögonen?

       Sticka hål i hans nos?

 

Jobs bok. 40:20.

 

20.  #Kan du dra upp Leviatan med krok, kan du

lägga betsel i hans mun?#.

 

Lyckas du fånga Leviaten med krok?

        Kan du frimodigt lägga betsel i hans mun?

 

Jobs bok. 40:21.

 

21.  #Trär du en vidja genom hans nos, sticker du

en hake genom hans käft#?

 

Kan du trä ett vidje-band genom hans nos?

      Lyckas du sticka en hake genom hans käft?

 

Jobs bok. 40:22.

 

22.  #Tigger han dig om nåd, vädja han till dig med 

mjuka ord?#.

 

Låter sig leviaten be dig om nåd?

     Gör han det med milda ord?

 

Jobs ord. 40:23.

 

23.  #Ingår han avtal med dig, tar du honom som

slav för alltid?#.

 

Sluter han ett avtal med dig?

         Gör du honom till din slav för alltid?

 

Jobs bok. 40:24.

 

24.  #Leker du honom som med en fågel,

får dina flickor ha honom i band?#.

 

Leker du med honom som du leker med en fågel?

      Får dina flickor få leva i gemenskap med honom?

 

Jobs bo. 40:25.

 

25.  #Köpslår handlare om honom, delas han upp

mellan krämare#.

 

Tillåts affärsmännen köpslå om hans liv?

        

Jobs bok. 40:26.

 

26.  #Kan du sätta en svärm av pilar i hans hud

och en harpun i hans huvud#.

 

Kan du använda honom som en måltavla?

        

Jobs bok. 40:27.

 

27.  #Anfall honom du ---- den kampen glömmer du aldrig, och du gör inte om det#.

 

Anfall honom med din egna styrka.

       Vilken brottskamp du aldrig glömmer.

 

Jobs bok. 40:28.

 

28.  #Där kan ingen hoppas på framgång, vid blotta

anblicken fälls man till marken#. 

 

Den brottnings-kamp  blir du förloraren.

            

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

JOBS BOK. 35:1-16.

 

DEL. 4.

 

Jobs bok. 35:1.

 

1.  #Elihu sade:

 

Jobs bok. 35:2.

 

2.  #Tycker du detta är riktigt?

Du säger att du har rätt mot Gud#.

 

I ditt tal visar sig ditt rättfärdiga tal inför Gud.

 

Jobs bk. 35:3.

 

3.  #Du frågar honom:

"Vad har du för nytta av min rättfärdighet,

      och vad gör det dig om jag syndar?".

 

Ifrågasätter honom:

       Har du den Väldige nytta av min o-strafflighet

livet i renheten.

            Om jag lever i ondskan, vad gör  det dig?

 

Jobs bok. 35:4.

 

4.  #Jag vill ge dig svar, dig och dina vänner#.

 

Jag vill besvara dig, och dina vänner.

 

Jobs bok. 35:5.

 

5.  #Vänd blicken mot himlen och se, betrakta

molnen högt ovanför dig#.

 

Låt din blick vändas mot himlen, se,

       betrakta molnens underverk högt ovan dig. 

 

Jobs bok. 35:6.

 

6.  #Om du syndar, vad gör det honom?

Är dina brott många, vad gör det honom?#.

 

Syndar du, lyder ondskan, vad gör det honom?

       Deras brotts antal, vad gör det honom?

 

Jobs bok. 35:7.

 

7.  #Om du är rättfärdig, vad ger det honom,

vad får han ta emot av dig?#.

 

Ditt rättfärdiga liv, vad ger det till honom?

      Vad får han av det?

 

Jobs bok. 35:8.

 

8.  #Din ondska berör bara människor,

din rättfärdighet bara dina likar#.

 

Ditt ondskefulla liv, berör människors liv.

       Din rättfärdighet likaså.

 

Jobs bok. 35:9.

 

9.  #Man klagar över våld och förtryck, man ropar

på hjälp mot de mäktiga#.

 

Människor klagar över de mäktigas våld förtryck.

        Ropar om befrielse från deras våldsamhet.

 

Jobs bok. 35:10.

 

10.  #Men ingen frågar:

"Var är Gud, min skapare, han som skänker styrka

       i natten#.

 

Ingen frågar:

       Var är Gud i sin tystnad.

Min skapare, vet han skänker sin egen styrka

      under nattens vila.

 

Jobs bok. 35:11.

 

11.  #Han som har gett oss mer kunskap än markens djur, mer vishet än himlens fåglar?#.

 

Gett oss mer kunskap än markens levande djur.

         Mer vishet än himlens fåglar.

 

Jobs bok. 35:12.

 

12.  #Så klagar de men får inget svar, ty de

är onda och övermodiga#.

 

De klagar: blir inte besvarade i sitt klagande.

         Eftersom de lever livet i ondskan

och övermodighet.

 

Jobs bok. 35:13.

 

13.  #Gud lyssnar inte till tomma böner,

den Väldige bryr sig inte om sådant#.

 

Tomma böner behagar inte Gud.

     Den väldige i höjden besvarar inte

själviska böner.   

 

Jobs bok. 35:14.

 

14.  #Om den än säger att du inte ser honom

är det han som skall döma.

     Vänta på honom!#.

 

Lev i tålmodig inväntan på honom.

 

Jobs bok. 35:15.

 

15.  #Men så länge Gud inte straffar i sin vrede

och inte bryr sig så mycket om synden#.

 

När han låter syndares synd inte bestraffas bli

     fördröjd i sin vrede.

Vilket kan ses han inte bryr sig om synden.

 

Jobs bok. 35:16.

 

16.  #Kan Job hålla på med sitt prat och låta

sitt oförnuft flöda#. 

 

Job kan då fortsätta sitt dåraktiga tal.

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 maj 2019 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE 

 

      DEL. 171.

 

17100.  Avskyvärda elakheten avskyvärda övermodet

lever i livets mörker.

 

17101.  O-intressant liv leva livets mörker.

 

17102.  Pratsjuke  pratsamme  äger o-tyglad tunga.

 

17103a.  Ondskefulle heltidsanställd hos ondskan.

 

17103b.  Elake heltids-anställd hos elakheten.

 

17103c.  Förtalaren heltidsanställd hos förtalet.

 

17104.  Kärleken  kärleksfulles livs beskydd 

mot hatets listigheter.

 

17105a.  Ärligheten ärliges beskydd mot 

o-ärlighetens lockelser.

 

17105b.  Förnöjsamheten  förnöjsammes beskydd 

mot o-förnöjsamhetens ha-begär.

 

17105c.  Tacksamheten  tacksammes beskydd 

mot o-tacksamhetens farliga gissel.

 

17106.  Mildheten  kärleken  livets bundsförvanter.

 

17107.  Givmildheten rider på ödmjukheten.

 

17108.  Snällheten rider på stoltheten.

 

17109a.  Ödmjukheten livets räddare.

 

17109b.  Övermodet livets förlorare.

 

17109c.  Förtalet livets förlorare.

 

17110a.  Ilskenheten livets förgörare.

 

17110b.  Hatet livets förgörare.

 

17110c.  Föraktet livets för-görare.

 

17111.  Ödmjuke har sitt hjärta och tankar

dagligen levande i ödmjukheten.

 

17112.  Fullkomlige vandrar på fullkomlighetens

     trygga vägar.

 

17113.  O-fullkomliges vägar  o-intressanta.

 

17114.  Vad har hatet att ge till kärlekens sötma.

 

17115.  O-sämjan och vänskapen varandras fiender.

 

17116a. Tvivlet o-ärlig vad den säger.

 

17116b. Tvivlet har aldrig talat sanning.

 

17116c.  Tvivlet äger ingen uppmuntran.

 

17117.  Tvivlet förvirrar folket.

 

17118.  Tron hjälper uppmuntrar nationen.

 

17119a.  Bättre välja vänlighetens fångenskap 

än elakheten fångenskap.

 

17119b.  Bättre välja kärlekens fångenskap än

hatets föraktes fångenskap.

 

17119c.  Bättre välja tålighetens fångenskap än

o-tålighetens fångenskap.

 

17120.  O-tålige saknar tålighetens trösterika

hjälpsamhet i livet.

 

17121.  O-tåligheten likt tjuven stjäler  tillgängliga

    tröstens hjälpens tålighet.

 

17122a.  Genom lärt känna o-tåligheten o-tröstan

    o-hälpsamhet, klokt göra beslutet, välja

tåligheten istället.

 

17122b.  Eftersom tåligheten bättre i sin livsföring

   trösterik hjälpsam, vilket o-tåligheten inte är.

 

17123.  Godheten ger trofast hjärta.

 

17124a.  Trofast  ståndaktigt hjärta människan

livets trygghet och beskydd.

 

17124b.  Livet trygghet och beskydd gör livet

harmoniskt  stillsamt.

 

17125.  Trofast ståndaktigthjärta förstår

själens värde.

 

17126.  Själens värde  värdesätter människans liv.

 

17127a.  Visdomens ord  källa till tröste-rika liv.

 

17127b.  Visdomens ord  vad mänskligheten Behöver.

 

17127c.  Visdomens ord  låter sig fylla människans

hjärta och sinne, när den känner sig välkommen.

 

17128.  O-tålige går långt i dårskap.

 

17129.  Tålige går långt i visheten.

 

17130.  Sanningens ord  värdigt anfalls-vapen 

mot lögenen.

 

17131.  Ärlighetens ord värdigt anfalls-vapen 

mot -ärligheten.

 

17132.  Vredens o-tåliga lidande visar sig vara

livets olycka och fördärv.

 

17133.  Häftighetens o-tåliga lidande visar sig

vara livets undergång och död.

 

17134.  Ilskenhetens o-tåliga lidande visar sig

vara livets giftiga dödlighet.

 

17135.  Övermodet  obarmhärtig i sitt beteende

i vad den gör.

 

17136.  Stoltheten elak i vad den gör.

 

17137.  Högmodet hatisk i vad den gör.

 

17138.  Stillheten stillsam för hjärta och sinne.

 

17139.  Hjärtats uthållighet  ger hjärtat den

fasthet den Behöver.

 

17140.  Hjärtats fasthet  beskyddet mot livets förvirringen.

 

17141.  Hjärtats sinnets fasthet ger människan  tryggt beskydd mot tvivlet och oron.

 

17142.  Så skönt få lämna sina egna ego-tankar.

 

17143.  Tänk för den o-tålige finns det ett annat

liv, leva i,  leva det tålmodiga livet.

 

17144.  Tänk frivilligt få välja vilket liv man vill leva,

 

17145a.   O-beslutsam tankevärld förvirrad orolig.

 

17145b.  O-beslutsamma tankar farliga tankar,

    gör dåraktiga beslut.

 

17145c.  O-tåliga beslut gör dåraktiga beslut.

 

17146.  Tåliga fasta beslut gör visa beslut.

 

17147.  Visa beslut  varaktiga långsiktiga beslut.

 

17148.  O-visa dåraktiga beslut kortsiktiga beslut.

 

17149a.   Invänta tiden.  Gör o-tåliges tanke-värld

orolig och förvirrad.

 

17149b.  Invänta rätt tid.  Tålige får sin tröst

uppmuntran styrka vila i tåligheten.

 

17149c.  Invänta tåligt rätt tid. 

Vänta på något.  Vänta på någon.

 

17150a.  Ondskan alltid verksam mot godheten.

 

17150b.  Alltid aktiva verkligheter.

 

17150c.  Finns inte tiden  kan inte ondskan

vara verksam.

 

17151.  Finns tiden kan ondskan utöva sina syften.

 

17152.  Ödmjuka sig människans o-tåliga beteende

    förändras hennes beteende till tålighetens.

 

17153.  Ödmjuka sig människans lögnaktiga

beteende förändras hennes beteende t

      till sanningens.

 

17154.  Tålamodiges närhet  värmer upp o-tåliges

hjärta sinne av kyligt stenhjärtligt beteende.

 

17155.  Tåliges mjukhet, mildhet  ger liv till

den o-tålighetes dödlighet.

 

17156a.  Tålige lever livet i o-dödligheten.

 

17156b.  O-tålige lever livet i dödligheten.

 

17156c.  Vilket liv väljer människan?

 

17157.  Livets o-kunnighet förmörkar denna verklghet.

 

17158.  Livet i själv-berömmelsen  hatad av ödmjukheten.

 

17159.  Livet i självberömmelsen älskad av stoltheten.

 

17160.  Kärleks-lösa stoltheten  övermodet

egots bundsförvanter.

 

17161.  Högmodet mänsklighetens undergång.

 

17162.  Livet i gränslösa kärleken  värt att leva.

 

17163.  Livet i barmhärtigheten värt att leva.

 

17164.  Sann ödmjukhet  falsk ödmjukhet

vad väljer mänskligheten.

 

17165.  Sann ödmjukhet  ödmjukheten efterföljare.

 

17166.  Falsk ödmjukhet  högmodets efterföljare.

 

17167.  Fridsamme lever i fridens ocean.

 

17168.  O-gästvänligheten sämre än gästvänligheten.

 

17169.  O-gästvänligheten lever o-intressant liv.

 

17170.  Tänk få vara villig göra det goda.

 

17171.  Villig göra det goda  ära  upphöja den.

 

17172.  Vara villig vara elak  ära upphöja den.

 

17173.  Självisk människa  hånar skymfar '

o-själviskheten.

 

17174.  Dåren blir dödad av sin dödlighet.

 

17175.  Ilskne begår självmord av sin dödlighet.

 

17176a.  Visheten granne klokheten.

 

17176b.  Föraktet granne med hatet.

 

17176a.  Vänligheten granne med snällheten.  

 

17177.  Lära känna visheten leva i insiktens rikedomar.

 

17178.  O-kunnigheten strider bittert krig mot

människans själs-liv.

 

17179a.  Vreden och sakmodet strider om

människans personliga beteende.

 

17179b.  Vilken vinner den som tillåts vinna den.

 

17180.  Själens oroliga liv, ges av ondskans

flitiga informations-källor.

 

17181.  Själens förvirrande liv, ges av världens

o-moraliska informations-källor.  

 

17182.  Oron förvirring stjäler likt tjuven på

människans sinnes-ro  och  sinnesfrid.

 

17183.  Bättre vara svekfri än svekfull.

 

17184.  Rättvisans bestraffning  avslöjar falskheten

föraktet mot sanningen.

 

17185.  Sanningen granne med kärleken.

 

17186.  Svekfulle  svekfrie varandras fiender. 

 

17187.  Ärlige tillåter inte sitt hjärta styras av

o-ärlighetens ord tankar.

 

17188.  Vara vänskaplig vad mänskligen

Behöver vara.

 

17189.  Där o-ordningen råder  saknas ordningen.

 

17190.  Där o-ordningen råder  saknas

sinnesfriden och sinnesron.

 

17191.  Där o-ordningen råder  oro och förvirring.

 

17192.  Tron växer till i människors hjärtan

i stillhetens tystnadens närhet.

 

17193.  Tvivlet finner sin fruktbara jordmån

i oroliga förvirrade hjärtan.

 

17194.  Bättre livet i trons vila stillhet harmoni

än i tvivlets  ( o-trons ) närhet fyllda av livets

    dagliga oro och förvirring.

 

17195.  Elakhetens barn likt skadat sårat

   människo-barn av elakhetens egoism.

 

17196.  O-tålighetens barn likt sårat blödande 

   människobarn av o-tålighetens egoism.

 

17197.  O-barmhärtighetens barn likt egoismen

sårat människobarn av o-barmhärtighetens'

        lockelser och frestelser.

 

17198.  Vänliga ord  len sötma för själen.

 

17199.  Goda ord  len sötma för själslivet.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se