Direktlänk till inlägg 6 oktober 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 125.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 oktober 2018 15:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 125.

 

12500.  Kärleken frigörs i kärleksfullt hjärta.

 

12501a.  Godheten   frigörs i godhjärtligt hjärta.

 

12501b.  Ärligheten frigörs i ärligt hjärta.

 

12501c.  Frimodigheten frigörs i frimodigt hjärta.

 

12502.  Fullkomlige lever i fullkomlighetens närhet.

 

12503.  Fullkomlige lever i fullkomlig själs-frid.

 

12504.  Själs-friden ger sinnesro & sinnesfrid.

 

12505.  Medlidsamheten och godheten

vänner för Livet.

 

12506.  Barmhärtighetens blick  ser de

lidandes vardagliga behov.

 

12507.  Uthålligheten bär människan i svårigheter

och lidande.

 

12508a.  Ödmjukheten ödmjukes vän broder

tröst hjälp för livet.

 

12508b.  Troheten trognes  vän broder tröst

hjälp för livet.

 

12508c.  Tacksamheten tacksammes vän broder

tröst hjälp för livet.

 

12509.  O-tacksamheten  krävande.

 

12510.  Kontroll-behovet  krävande.

 

12511.  Kontrollbehovet rider på högmodet.

 

12512.  O-tacksamheten rider på stoltheten.

 

12513.  O-hörsamheten rider på övermodet.

 

12514a.  Stormännens  bristande ödmjukhet.

 

12514b.  Stormännens  kontrollbehov ärar stoltheten.

 

12514c.  Stormännen äger o-barmhärtigt beteende.

 

12515.  Vara beslutsam  vara målmedveten

botmedlet mot förvirringen och oron.

 

12516.  Utveckling och lärdom tillhör Livet.

 

12517.  Vara handlings-förlamad styrs av rädslan.

 

12518a.  Låt inte rädslan vara Herre.

 

12518b.  Låt frimodigheten istället vara Herre.

 

12518c.  Låt frimodigheten vara segraren 

rädslan förloraren.

 ära den.

 

12519.  Tack för frimodigheten  ära den.

 

12520.  Tack för ödmjukheten ära den.

 

12521.   Nyttiga moraliska levnadsregler:

 

            FÖRLÅTA VARANDRA.

 

                   HA FÖRTROENDE FÖR VARANDRA.

 

                       VISAD FÖRSTÅELSE FÖR VARANDRA.

 

12522a.  Fåordigheten äger betydelsefulla Ord.

 

12522b.  Fåordigheten äger vist  klokt hjärta.


12523a.  Kärleksfulle visar sin ståndaktighet

vara kärlekens tjänare.


12523b.  Insiktsfulle visar sin ståndaktighet

vara insiktens tjänare.

 

12523c.  Godhjärtlige visar sin ståndaktighet

vara godhetens tjänare.


12524.  Tiden avgör människans ålder.


12525a.  O-vis tunga umgås inte med visheten.


12525b.  Vis tunga umgås med visheten.

 

12525c.  Klok tunga umgås med klokheten.

 

12525d.  O-klok tunga umgås inte med klokheten.  


12526.  Vara mörkrets tjänare vandra i

häftighetens fotspår.


12527.  Vara ljusets tjänare vandra i saktmodighetens fotspår.


12528.  Vara mörkrets tjänare vandra i

ilskenhetens fotspår.


12529.  Mörkret rider på Högmodet.


12530.  Ljuset rider på ödmjukheten.


12531.  Avsaknaden av Bönen finns högmodet.


12532.  I bönen finns ödmjukheten.


12533.  Bestraffningen  rädslan.


12534.  Stå för vad man säger  vara pålitlig.


12535.  Penning-begärets rädsla rider på den.


12536.  Fåordigheten äger behärskad tunga.

 

12537.  Visad balansgång mellan jobbet

och familjelivet.

 

12538.  Visad balansgång mellan känslo-livet

och verkligheten.

 

12539.  Hjälpsamme nekar inte någon hjälp.

 

12540.  Förtalaren talar illa omm  sin nästas liv.

 

12541.  Respektera sin nästas genetiska beteende.

 

12542a.  Ödmjuke går med fasta steg på ödmjukhetens väg.

 

12542b. Stolte går med fasta steg på

stolthetens väg. 

 

12542c.  Insiktsfulle går med fasta steg på

insiktens väg.

 

12543.  Vise går med fasta steg på vishetens väg.

 

12544.  Vara ledig  känna friheten.


12545a.  Ödmjukhetens rikedomar  sinnesfriden

sinnesron.


12546.  Känna uttömdheten  hjärtats tomhet.


12547a.  Stormännen rider på makt-inflytandet

över folket.

 

12547b.  Stormännen visar sin känslo-kalla 

beteende mot folket.  

 

12547c.  Stormännen inga psykologer.

 

12548.  Stormännen lagstiftar sina egna lagar

och paragrafer.

 

12549a.  Stormännen påverkar  folket  med aktiv

propaganda.

 

12549b.  Propagandans syfte  påverka  folket

med egoistiska ideer:  propagandan rider

      på rädslan.

 

12549c.  Propagandan visar psykologisk o-kunnighet. 

 

12550a.  Psykologisk o-kunnighet ger ingen hjälp

tröst och uppmuntran.

 

12550b.  Psykologisk o-kunnighet  vad ger

det till Livet.

 

12550c.  Psykologisk o-kunnighet undervärderar

människo-värdet.

 

12551. Psykologisk kunnighet & o-kunnighet

går skilda vägar.

 

12552.  Psykologisk o-kunnighet och kunnighet

varandras o-vänner.

 

12553.  Psykologisk kunnighet & o-kunnighet

hatar varandras livssyn.

 

12554.  Psykologiska kunnighetens livssyn

uppskattar människo-värdet.

 

12555.  Psykologiska o-kunnigheten respekterar inte andras viljor och önskningar.

 

12556a.  Vreden fördömer  underskattar

människo-värdet.

 

12556b.  Ilskenheten fördömer underskattar

människo-värdet.

 

12556c.  Häftigheten fördömer underskattar

människo-värdet.

 

12557a.  Människor säger det är farligt att leva.

 

12557b.  Är rädslan Herre  blir det farligt att leva.

 

12557c.  Vad har rädslan med tryggheten med varandra att Göra.

 

12558.  Säkerhets-tänkandets teologi rider på rädslan.

 

12559.  Säkerhets-tänkandets teologiska 

propaganda: gör människan till kontrollerad individ.

 

12560.  Säkerhets-tänkandets teologiska 

propaganda:  var finns de själv-tänkande

        individerna.

 

12561a.  Säkerhets-tänkandets teologiska

propaganda:  vara rädd för sitt egna liv.

 

12561b.  Vara rädd  för sitt egna liv  vad ger det 

till Livet.

 

12561c.  Vara rädd för sitt egna liv  undervärderar

livets värde.

 

12562.  Saknas själv-tänkande människor

vilket förringar henne: älska sig själv. 

 

12563.  Ni stormän i ert tänkande låt människor

vara själv-tänkande individer inte bli kontrollerade

        individer.

Såsom ni behandla andra bli ni själva behandlade.

 

Tänk med hjärtat  tänk på hälsan.

 

12564a.  Tiden avgör människans ålder.

 

12564b.  Tiden ger människan möjligheten till

sin fria vilja gör vad hon vill.

 

12564c.  Tiden ger människan möjligheten 

välja ära högmodet eller ödmjukheten.

 

12565a.  Förlåtelsen  o-förlåtelsen går

skilda vägar.

 

12565b.  O-förlåtelsen  förlåtelsen  varandras

fiender.

 

12565c.  Förlåtelsen  o-förlåtelsen  umgås inte

med varandra.

 

12566.  Ödmjuke äger:

                  ödmjuka tankar

                       ödmjuka ord

                            ödmjukt hjärta

                                 ödmjuka seende

                                      ödmjukt lyssnande. 

 

12567.  Produktions-tänkandet:

         Saknas kunder  finns inget jobb.

 

12568a.  O-nyttigt skada sig själv.

 

12568b.  Kärleks-löse skadar sig själv.

 

12568c.  Förtalaren skadar sig själv sin egen tunga.

 

12569. Skvallaren skadar sig själv sin egen tunga.

 

12570.  Se sig själv som värdefull:

Tacksam för Livet.

 

12571a.   Penning-begärets o-sociala beteende

tankar bara på sig själv.

 

12571b.  Penning-begärets o-sociala beteende

ser inte andras vardagliga behov.

 

12571c.  Penning-begärets o-sociala beteende

ärar sitt egna beeende.

 

12572a.  Ödmjuke lydig ödmjukheten intilll döden.

 

12572b.  Ödmjukheten ödmjukes  källa till

tröst hjälp och stöd.

 

12572c.  Ödmjukheten ödmjukes liv.

 

12573. Ödmjukheten ödmjukes livs-glädje.

 

12574.  Ödmjukheten ödmjukes sinnesro & sinnesfrid.

 

12575.  Ödmjukheten för ödmjuke som få dö

ödmjukhetens inre liv.

 

12576a.  Ödmjuke förenad med ödmjukheten.

 

12576b.  Ödmjuke formats av ödmjukheten.

 

12576c.  Ödmjuke lever av ödmjukhetens

överflödande liv av ödmjukhet.

 

12577. Ödmjukhetens glödande eld lever

i ödmjukes hjärta.

 

12578.  I ödmjukes hjärta bor ödmjukhetens  rikedomar.

 

12579.  Ödmjukheten  finner sitt välbehag 

i ödmjukes hjärta.

 

12580.  Ödmjukes liv präglas av tålighet & ståndaktighet i ödmjukhetens närhet.

 

12581.  Ödmjuke söker inte efter stoltheten.

 

12582a.  Vår kärleksfulla ödmjukhet tänk få

umgås med dig.

 

12582b.  Vår insiktsfulla ödmjukhet tänk få

umgås med dig.

 

12582c.  Vår kärleksfulla barmhärtighet tänk få

umgås med dig.

 

12583.  Vår kärleksfulla vishet tänk få umgås

med dig  få bära din äre-krona.

 

12584.  Vilken hjärte-fröjd få bära vishetens ärekrona på sitt huvud.

 

12585.  Ödmjuke känner sin o-värdighet få bära

ödmjukhetens äre-krona på sitt huvud. 

 

12586.  Vise känner sin o-värdighet få bära 

vishetens ärekrona på sitt huvud.

 

12587.  Barmhärtige känner sin o-värdighet få

bära barmhärtighetens ärekrona på sitt huvud.

 

12588a.  Stormännen lever sitt egna liv.


12588b.  Stormännen dåliga lyssnare.


12588c.  Stormännen  stolthetens tjänare. 


12589.  Stormännens beteende  vad ger det

till Livet.

 

12590.  Stormännens stolthet svårt acceptera

och respektera andra människors

    viljor och önskningar.


12591. Stormännen & världs-härskare svårt ödmjuka sina stolta hjärtan.


12592.  Kärlekens ömhet  ömsinthet  värdefull

för Livet.

 

12593.  Kärlekens omsorg & värme  vi  Behöver.

 

12594.  Vara bortglömd  vara o-önskad

inget leva för.

 

12595a.  Sanningen  ståndaktig i vad den säger.

 

12595b.  Sanningen  lydig mot sig själv.

 

12595c.  Sanningen  ärar och upphöjer folket.

 

12596.  Vara kärleksfull  uppriktig  omtänksam

ger vad mänskligheten Behöver.

 

12597a.  Ge kärleks-gärningar.

 

12597b.  Sprida godhets gärningar.

 

12598.  Vara omtänksam och uppriktig.

 

12599.  Glädjefyllda läppar få livs-glädje 

på läpparna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se