Senaste inläggen

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 16900.

 

16900.  Den vise  gör livets mörker till livets

skönhet och ljuvlighet.

 

16901.  Ärligheten var finns den där o-ärligheten 

härskar?

 

16902.  Där o-ärligheten härskar var finns ärligheten?

 

16903.  Man kan inte tjäna två herrar antingen

tjänar man ärligheten eller o-ärlighten.

 

16904.  Ärligheten och o-ärligheten kan inte 

varandras tjänare.

 

16905.  Ärligheten  o-ärligheten visar sina olikheter

för varandra.

 

16906a.  Intressanta människor  trivs tillsammans.

 

16906b.  Intressanta personer visa och kloka.

 

16906c.  Trygga människor  visa och kloka.

 

16907.  Trygga personer  nyttiga för vänskapen.

 

16908.  Stoltheten lyssnar på sig själv.

 

16909.  Vilan vad alla Behöver.

 

16910.  Daglig vila ger livet harmoni och sinnesro.

 

16911.  Lämna livets o-nyttiga tankar  vilket

befriar tanke-värden.

 

16912.  Befriad tankevärld fri från oro förvirring.

 

16913.  Tiden avgör människans ålder.

 

16914a.  Litenheten större i livets dygd än

stortaligheten.

 

16914b.  Litenheten väger tyngre på vågen

än livets stotalighet.

 

16914c.  Livets stortalighet tillhör livets o-nyttigheter.

 

16915.  Tänk få vara  fullkomlig  leva med den

livet ut.

 

16916.  Fullkomlige umgås med  fullkomligheten.

 

16917.  Tänkvärda ord  älskvärda ord

ger vad mänskligheten Behöver.

 

16918a.  Uppskattade ord  önskvärda ord 

vad mänskligheten Behöver.

 

16918b.  Uppmuntrande  tröstande ord

ger vad Livet Behöver.

 

16919a.  Tid av tystnad  vilans tid.

 

16919b.  Tid av o-tystnad 

orons och förvirringens tid. 

 

16919c.  Finns inte livet  finns inte tiden.

 

16920a.  Solens värmer jordens yta.

 

16920b.  Solen vattnet  ger jorden fruktbar näring.

 

16921a.  Tron tvivlet  varandras ärke-fiender.

 

16921b.  Tvivlet och tron varandrar sida vid sida

genom livet.

 

16921c.  Antingen tror man eller tvivlar.

 

16922.  Tvivlet ifrågasätter sanningen.

 

16923.  Tron tror på sanningen.

 

16924a.  Tvivlet förnekar förkastar sanningen.

 

16924b.  Tvivlet tro på lögnen.

 

16924c.  Tvivlet likt agnar för vinden.

 

16925.  Tvivlet oroligt  förvirrat.

 

16926a.  Tvivlet väger lätt på lives våg.

 

16926b.  Sanningen väger tungt på vågen.

 

16927.  Tvivlet dödar människo-själen.

 

16928.  Tron sanningen ger liv till själen.

 

16929a.  Tvivlet o-tåligt.

 

16929b.  Tron ståndaktig.

 

16929c.  Sanningen ståndaktig.

 

16930.  Tvivlet lögnens vän.

 

16931.  Lögnen tvivlet bundsförvanter.

 

16932a.  Tvivlet likt fladdrande tungor.

 

16932b.  Tvivlet skapar o-säkerhet  o-trygghet.

 

16932c.  Tron skapar säkerhet ordning.

 

16933.  Tvivlets tankar förvirrande oroande o-trygga.

 

16934.  Ärligheten värdesätts av ärliga personer.

 

16935.  Ärligheten uppskattas av ärliga människor.

 

16936.  Tvivelaktiga livet  o-intressant liv.

 

16937.  Trons liv  intressant liv.

 

16938.   Vandra trons liv leva harmoniskt

vilosamt liv.

 

16939.  Ordningens liv  vilans harmoniska livet.

 

16940.  Lögnen förnekar förljuger sanningen.

 

16941.  Lugnets  vilans samhälle  låter sig inte

styras av ha-begäret  penningbegäret.

 

16942.  Församheten tacksamheten bättre än

äga Ha-begäret.

 

16943a.  Tvivlet sår sitt tvivel på sanningen.

 

16943b.  Tvivlet rider på rdslan.

 

16943c.  Tron rider på sanningen.

 

16944.  Tron och sanningen  bunsförvanter.

 

16945.  Tron kärleken sanningen bundsförvanter.

 

16946.  Tvivlet hatet lögnen bundsförvanter.

 

16947.  Ödmjukheten  ödmjukes  ledstjärna.

 

16948a.  Skönheten kärleken jagar mig i sin

kärlek varje dag.

 

16948b.  Kärleken ljuvlighetens sötma jagar mig

i sin kärlek varje dag.

 

16948c.  Snällheten vänlighetens sötma jagar mg

i sin kärlek varje dag.

 

16950.  Vad ger det till Livet, avskyvärde de är,

ord-tvisterna, trätgirigheten grälsjukans ord.

 

16951.  Idel tomhetens knotande gnällandets ord

vad ger de till Livet.

 

16952.  Klagandet  ordstridigheterna vad ger

de till Livets värde.

 

16953.  Tänk få vara tacksam för Livet vad 

    det ger.

 

16954a.  Låt oss vara milda mot varandra.

 

16954b.  Låt oss vara tacksamma mot varandra.

 

16954c.  Låt oss vara barmhärtiga mot varandra.

 

16955.  Undvik människors splittring och oro.

 

16956.  Undvik personers förvirring mot varandra.

 

16957.  Fridens människa pålitlig  ärlig.

 

16958.  Låt oss undvika frids-hycklare istället

vara fridsstiftare.

 

16959.  Kärleken  glädjen  livets bundsförvanter.

 

16960.  Livets fåfänga  högmod avskyvärda.

 

16961.  Livets avskyvärdighet  vad ger det till Livet.

 

16962.  Tänk få äga glädjens o-uttömliga källa

vad döende mänskligheten Behöver.

 

16963.  Tänka ilskna dödliga tankar, värdelösa tomma tankar.

 

16964.  Tänk få äga sanna hjärte-friden inget

    som världens tomhet kan ge.

 

16965.  Äga fullkomlig glömska av de jordiska tingen.

 

16966.  Fridfulle äger fullkomlig glömska 

för Livets oro och förvirring.

 

16967.  Livets gästfrihet och fromhet värda leva för.

 

16968.  Livets förskräckelse och hjärtats ängslan

idel tomhet och fåfängligt.

 

16969a.  Livets ängslan oro o-önskade för livet.

 

16969b.  Livets ängslan  bekymmer  rädsla

underskattar livets värde.

 

16969c.  Livets ängslan bekymmer oro rider

på stoltheten.

 

16970.  Livets ängslan tänker på sig själv.

 

16971.  Förlåta ger förståelse tillbaks.

 

16972a.  Vara ödmjuk fiende till stortaligheten.

 

16972b.  Vara ödmjuk fiende till vreden  elakheten.

 

16972c.  Vreden elakheten rider på högmodet.

 

16973.  Vara saktmodig stillsam  lugn   bättre än

vara ilsken häftig.

 

16974.  Bättre vara kärlekens fånge än hatets.

 

16975.  Stillheten tålamodet  livets bundsförvanter.

 

16976.  O-tystnaden o-tåligheten livets bundsförvanter.

 

16977.  Tystnaden  tåligheten livets bundsförvanter.

 

16978a.  Den som gör bruk av saktmodet

undgår vredens elaka liv.  

 

16978b.  De som gör bruk av förtalet undgår inte

förtalets elaka tunga.

 

16978c.  Den som undviker ordstrider blir

inte stridslysten.

 

16979.   O-barmhärtighetens källa  o-tröstlig

o-hjälpsam  självisk egen-nyttig.

 

16980a.  Vara o-tröstlig vara krävande.

 

16980b.  Vara krävande  vara dominantisk.

 

16980c.  Vara dominantisk  vara stolt.

 

16981.  Dåraktig kärlek  självisk.

 

16982.  Dåraktig kärlek  egoistisk.

 

16983.  Hatet avundet  förstör tillintetgör

människors liv.

 

16984.  Tänk få lämna o-nyttiga tomma tankar.

 

16985.  Leva i fullkomlig glömska från 

livets o-nyttigheter.

 

16986.  Saktmodet hjälper uppmuntrar tröstar.

 

16987a.  Ilskne o-värdig saktmodets rikedomar.

 

16987b.  Ilskne låter sig ödmjukas bli saktmodets 

slav istället för ilskenhetens.

 

16987c.  Häftige låter sig ödmjukas bli saktmodets

slav istället för häftighetens.

 

16988.  O-tålige låter sig ödmjukas bli tålighetens

slav i-stället föf o-tålighetens.

 

16989.  Elake utför onda gärningar, 

snälle utför goda gärningar.

 

16990.  Förtalaren uttalar onda ord,

kärleksfulle uttalar kärleksfulla ord.

 

16991.  Söka barmhärtighet  godheten leder

till livets mening.

 

16992. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 168.

 

16800.  O-tystnaden tar dö på tystnaden.

 

16801.  O-tystaden tar dö på stillheten.

 

16802.  O-tystnaden tar dö på lugnet.

 

16803.  Hatets verkliga värde värdelöst likt

förbrunnen aska: lätt för vinden.

 

16804.  Föraktets värde värdelöst likt

förbrunnen aska fåfänglig för vinden. 

 

16805.  Förbrunnen aska livlös dödens vän.

 

16806.  I döden finns ingen livs-ande.

 

16807.  Tala till döva öron  tala till liv-lösa öron.

 

16808.   Ögat som  inte vill se  förblindad av egot.

 

16809.  O-hörsamma öron  förblindade av egoismens

farliga gifter.

 

16810.  Farliga gifter  bundsförvanter med döden.

 

16811.  Tålamodet fri från tvivel ångests-känslor.

 

16812a.  Uthålligheten från oro förvirring tvivel.

 

16812b.  Ståndaktigheten fri från tvivel o-trohet.

 

16813a.  Girigheten stoltheten bundsförvanter.

 

16813b.  Girige säljer sin vänskap för girigheten. 

 

16813c.  Snåle säljer sin vänskap till kärlek för

penningvärdet.

 

16814.  Vara ödmjuk  o-skrytsam  nyttigt i Livet.

 

16815.  Låt tvistemål  agget vara avskyvärda.

 

16816a.  Tvistemål skapar förvirring.

 

16816b.  Tvistemål där oenighet finns.

 

16816c.  Tvistemål o-intressant liv.

 

16817.  Tviste-mål  enighertens fiende.

 

16818.  Tänk få vara kärleksfull  barmhärtig.

 

16819.  Tänk få vara gästfri frikostig  o-självisk.

 

16820.  Gästfriheten tänk få äga den.

 

16821.  Tänk få dö bort från hatets egots hjärtat

istället bli kärlekens efterföljare.

 

16822.  Vara ödmjuk  o-skrytsam nyttig i Livet.

 

16823.  Låt tvistemål  agget  vara avskyvärda.

 

16824.  Tvistemålet skapar splittring.

 

16825.  Tvistemålet o-intressant för livet.

 

16826.  Tänk få var kärleksfull  barmhärtig.

 

16827.  Gästfriheten  frikostigheten o-själviskheten

tillhör livet nyttigheter.

 

16828.  Måttfullheten  anspråkslösheten livets

nyttigheter.

 

16829a.  Tänk få vara svag för de svaga.

 

16829b.  Tänk få vara fattig för de svaga.

 

16829c.  Tänk få vara o-självisk för de o-själviska.

 

16830.  Lögnen skrattar hånler mot sanningen.

 

16831.  Tvivlet hånler föraktar tron.

 

16832.  Avundsjukan  splittringen  o-intressant.

 

16833.  Lögnen våldför sig på sanningen.

 

16834.  Barmhärtighetens källa tröstande hjälpande.

 

16835.  O-barmhärtighetens källa  o-tröstar 

o-hjälpsam.

 

16836.  Ilskes liv förgiftad av 

 ilskenhetens giftiga taggars sårande i själen.

 

16837.  Ilsknes tankar hennes ord  flödar 

av ilskna ords tal.

 

16838.  Glatt hjärta älskar sanningen.

 

16839.  Lydnadens ödmjukhet ödmjukes livsstil.

 

16840.  Vreden avskyvärd  o-värdig  o-önskad

för den saktmodige. 

 

16841.  Fridsamme bevarar  friden  sinnesron

i sitt hjärta  i sinn tanke-värd.

 

16842.  Fridfull ödmjukhet tänk få äga den.

 

16843.  O-fridens högmod  o-intressant leva i.

 

16844.  Tänk få vara fridsam där oro och förvirring

råder.

 

16845.  Tålmodigheten inte stridslysten

ordstridig.


 

16846.  Ödmjukheten vanärar äre-lystenheten.

 

16847.  O-förändliga sanningen  ljuger inte

bedrar ingen.

 

16848.  O-själviskheten  tänk få  leva i den.

 

16849.  Kvinnligheten  visar sin moderlighet.

 

16850.  Vara vid gott mod värdesätter livet.

 

16851.  Vara vid gott mod uppskattar livet.

 

16852a.  Tänk få dricka ur vishetens o-uttömliga

friska livskälla nyttig källa inför dåraktigheten.

 

16852b.  Tänk få dricka ur kärlekens o-uttömliga

friska livs-källa nyttig källa inför hatet

     föraktet.

 

16852c.  Tänk få dricka ur glädjens o-uttömliga

friska livs-källa  nyttig källa inför modlösheten.

 

16853. Krävande själviskheten  saknar livets

med-känsla medömkan.

 

16854.  Bära mildhetens ok tillhör de fullkomliga.

 

16855.  Bära saktmodets ok tillhör de fullkomliga.

 

16856.  Fullkomlig kärlek fördriver hatiska

föraktfulla beteendet.

 

16857.  Tänk få leva i frihet från föraktet och hatet.

 

16858.  Bättre vara fridens människa än vredens. 

 

16859a.  Vreden dårskap  inför saktmodet.

 

16859b.  Ilskenheten dumdristig inför saktmodet.

 

16859c.  Häftigheten dåraktig inför saktmodet.

 

16860.  Elakheten dåraktig inför snällheten.

 

16861.  Elakheten dumdristig inför vänligheten.

 

16862.  Elakheten dårskap inför godheten.

 

16863. O-barmhärtighetens beteende dåraktigt

inför barmhärtigheten.

 

16864.  Tänk få vara sanningens tjänare eller

tjänarinna istället för bedragaren.

 

16865a.  Själviskheten egen-nyttig.

 

16865b.  O-själviskheten nyttig.

 

16866a.  Tiden lever sitt egna varje dag.

 

16866b.  Vädret lever sitt egna liv varje dag.

 

16867a.  Moraliska förfallet  o-moralens framtid.

 

16867b.  O-moraliska framtiden  styrs av 

o-moraliska värderingar vilket motsätter sig

     moraliska dygderna.

 

16868.  Högmodige kan  inte leda den högmodige

en blind kan inte leda en blind  de två faller

     tillsammans ner i högmodets fallgrop.

 

16869.  Ödmjuke kan frimodigt leda en högmodig när han tillåts till det vilket undviker de båda

     falla ned i högmodets  fallgrop.

 

16870a.  Glatt hjärta visar sin barmhärtighet. 

 

16870b.  Ondsint hjärta visar sin o-barmhärtighet.

 

16871.  Sorgset hjärta visar sorgset beteende.

 

16872.  Bittert hjärta visar bittert beteende.

 

16873.  Vara ödmjuk tillhör o-dödligheten.

 

16874.  Egoismen farligheter  skadar människans

själs-liv.

 

16875.  Ödmjuke delger sin ödmjukhet till

sin nästa.

 

16876a.  Hårdhetens hjärta  sämre än saktmodets

milda hjärta.

 

16876b.  Saktmodets milda hjärta vad mänskligheten Behöver.

 

16877.  Vreden förvirrad orolig  o-intressant leva i.

 

16878.  Kärleken ödmjukheten bundsförvanter

vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16879.  Hatet högmodet bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16880.  Föraktet  stoltheten  bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16881.  Överge själviskheten älska o-själviskheten.

 

16882.  Girige sålt sitt hjärta och sinne 

åt girigheten.

 

16883a.  Snåle snålhetens egendom.

 

16883b.  Frikostige frikostighetens egendom.

 

16884a.  Moderkärleken   tröstar uppmuntrar

hjälper sina älskade barn.

 

16884b.  Björninnans moderskärlek gör det.

 

16884c.  Lejoninnans moders-kärlek gör det.

 

16885.  Ödmjuke övergett sin stolthet.

 

16886.  Saktmodige övergett sin ilskenhet.

 

16887.  Snälle övergett sin elakhet.

 

16888.  Information och kunskap nyttigheter.

 

16889.  Seendet  hörandet  livets nyttiga

informationskällor.

 

16890.  Ilskne övergett förkastat saktmodets

rikedomar.

 

16891a.  Övermodig stolthet  ilskenhetens tjänare.

 

16891b.  Övermodig stolthet  elakhetens tjänare.

 

16891c.  Övermodiga stoltheten  o-barmhärtighetens tjänare.

 

16892.  Elake ondskrefull i sitt beteende.

 

16893.  Stolt beteende vanärar ödmjukhetens beteende.

 

16894.  Mjukt hjärta  milt hjärta  tänk få äga det.

 

16895.  Nyttigt umgås med  visa och kloka

personer.

 

16896.  Lärorikt umgås med  erfarna visa människor.

 

16897.  Vaksam tunga vis tunga.

 

16898.  Tala i o-tid  äger o-tyglad tunga.

 

16899.  Där rättvisa råder  finns ingen o-rättvisa. 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se