Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 16 sept 13:07

ANNONS

bbb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 16 sept 13:07

ANNONS

ddd

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 16 sept 13:06

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 9 sept 09:28

ANDRA KORINTERBREVET. 5:1-10.

 

HOPPET OM KOMMANDE HÄRLIGHET.  DEL. 2.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:1.

 

1.  #

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 9 sept 09:27

ANDRA KORINTERBREVET. 4:1-15.

 

HÄRLIGHETEN BLIR SYNLIG ÄVEN

 

I PAULUS LIDANDEN.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:1.

 

1.  #När jag genom Guds barmhärtighet har denna 

tjänst, ger alltså inte upp#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:2.

 

2.  #Jag avhåller mig från allt skamligt smussel,

jag använder inga knep och förfalskar inte

      Guds ord utan lägger öppet fram sanningen 

och överlåter i Guds åsyn åt varje människa

       att själv bedöma mig#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:3.

 

3.  #Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:4.

 

4.  #Ty denna världens gud har förblindat förståndet 

hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset

        från evangeliet om härligheten hos Kristus,

Guds avbild#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:5.

 

5.  #Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus:

han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull#.

 

¤Andra Korintrerbrevet. 4:6.

 

6.  #Ty Gud, som sade:  "Ljus skall lysa ur mörkret",

har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om 

       Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte

skall sprida sitt ljus#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:7.

 

7.  #Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den

väldiga kraften skall vara Guds och inte

      komma från mig#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:8.

 

8.  #Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, 

rådvill men inte rådlös#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:9.

 

9.  #Förföljd men inte övergiven, slagen till marken

men inte förlorad#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:10.

 

10.  #Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt

       i min kropp#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:11.

 

11.  #Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu

skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv

       skall bli synligt i min dödliga kropp#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:12.

 

12.  #Alltså verkar döden i mig och livet i er#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:13.

 

13.  #Jag har samma trosvissa ande som i skriften,

där det står:

       JAG TROR, DÄRFÖR TALAR JAG.

Också jag tror, och därför talar jag#.

 

¤Andra Korinterbrevet.  4:14.

 

14.  #Jag vet ju att han som har uppväckt herren'

Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta

       mig träda fram tillsammans med er3.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:15.

 

15.  #Allt det sker för er skull, för att nåden slall nå

allt fler och hos allt fler väcka en överflödande

       tacksamhet, till Guds ära#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 9 sept 09:27

ANDRA KORINTERBREVET.  4:16-18.

 

HOPPET OM KOMMANDE HÄRLIGHET.  DEL.1

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:16.

 

16.  #Därför ger jag inte upp.

     Även om min yttre människa bryts ner förnyas

min inre människa dag för dag#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:17.

 

17.  #Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt

lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de 

      bereder åt mig, som inte riktar blicken mot

det synliga utan mot det osynliga#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:18.

 

18.  #Det synliga är förgängligt, men det osynliga

är evigt#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 8 sept 18:04

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  119.


11900a.  Häftigheten visar ingen medkänsla

medömkan  mot den häftige.

 

11900b.  Ilskenheten visar ingen medömkan medkänsla  mot den ilskne.

 

11900c.  Häftigheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den häftiges  liv. 

 

11901.  Ilskenheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den ilsknes liv.

 

11902. Stormännens stolthet  vad ger det till Livet.

 

11903.  Världshärskarnas stolthet  vad ger

det till Livet.

 

11904.  Vara glömskans vän  livet i tankars

splittrande värld.

 

11905a.  Tankars förvirrande tanke-värld

vad ger det till Livet. 

 

11905b.  Tankars förvirrande  tanke-värld

o-nyttig för Alla.

 

11905c.  Tankars förvirrande  tanke-värld

tillgänglig för Alla.

 

11906.  Tankars förvirrande tanke-värld

skadlig och smärtsam.

 

11907.  Fridfulla tankar  hjärtats glädje.

 

11908.  Förvirrande tankar  hjärte-sorg.

 

11909a.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

kärleks-droppar.

 

11909b.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11909c.  Högmodige berörs inte av ödmjukhetens

kärleksdroppar.

 

11910.  Övermodige berörs inte av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11911.  Stolte berörs inte av ödmjukhetens

ödmjuka kärlek.

 

11912a.  Tänk få leva i en överflödande tacksamhet.

 

11912b.  O-tacksamme lever i avsaknad ifrån

överflödande tacksamheten.

 

11912c.  Överflödande tacksamheten  ger det

tacksamma hjärtat längtar efter.

 

11913.  Vara älskad vad människan i livet behöver.

 

11914.  Vara uppskattad av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11915.  Vara önskvärd av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11916a. Ilskne villig försvara sig själv.


11916b. Häftige villig försvara sig själv.


11916c.  Ilskne svag för ord-strider.


11917.  Häftige svag för ord-strider.


11918a. Ödmjukheten tillgänglig gör Alla.  


11918b.  Ödmjukheten nyttig för Alla.


11918c.  Ödmjukheten nyttig för de som vill

följa henne.


11919a.  Vänliga leendet  finner sin källa i hjärtat.


11919b.  Snälla leendet  finner sin källa i hjärtat.

 

11919c.  Gott leende  finner sin  källa i godhjärtligheten.


11920a.  Avund och smädelse  vad ger det till Livet.

 

11921b.  Avund & smädelse  tillhör livets o-nyttigheter.

 

11921c.  Avund och smädelse  goda vänner.

 

11922.  Avund och smädelse  bundsförvanter.

 

11923.  Vara hjälpsam och snäll  vara sin 

nästa till hjälp och stöd.

 

11924a.  Högmodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11924b.  Stolte lever i o-kunnighet om ödmjukhetens inre liv.

 

11924c.  Övermodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11925.  Högmodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11926.  Övermodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11927.  Stolte lever i avsaknad från ödmjukhetens

gemenskap.

 

11928.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

vad ger det till Livet.

 

11929.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

tillhör livets o-nyttigheter.

 

11930.  Perfektionitiskt säkerhets-tänkande

försöker bli fri ifrån all o-fullkomlighet

     i tänkandet.


11931a. Frimodighet och rädslan föraktar varandra.


11931b.  Fimodigheten & rädslan varandras fiender-


11931c.  Frimodigheten och rädslan  fiender till

till varandra i tal och tänkandet.


11932a.  Snällheten dyrbar för de som funnit henne.


11932b.  Vishetenn dyrbar för de som funnit henne.


11932c.  Insikten dyrbar  för de som funnit henne.


11933.  Hjärtats glädje dyrbar för de som funnit henne. 


11934.  Tänk få vara hjälpsam och trösta varandra.

 

11935a. Högmodige lyssnar på sig själv

inte på sin nästas ord. 

 

11935b.  Övermodige lyssnar på sig själv 

inte på sin  nästas ord.

 

11935c.  Stolte lyssnar på sig själv  inte på

sin nästas ord.

 

11936a.  Övermodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11936b.  Stolte ärar & upphöjer sig själv.

 

11936c.  Högmodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11937.  Ödmjuke tänker mer på sin nästa

än sig själv.

 

11938.  Det är så fint med hjälpsamheten 

den behövs.

 

11939.  De ödmjuka hjälper och tröstar varandra.

 

11940.  De högmodiga tänker på sig själv

behagar sin egen-vilja.

 

11941a.  Frimodige älskar frimodigheten.

 

11941b.  Frimodigheten uppskattar den frimodige.

 

11941c.  Frimodige älskvärd i frimodighetens ögon.

 

11942.   Frimodige föraktad i rädslans ögon.

 

11943.  Frimodige hatad i lögnens ögon.

 

11944.  Kärleken och frimodigheten varandras vänner.

 

11945a.  Stillheten nyttig för Alla. 


11945b.  Stillheten  tillgänglig för Alla.


11945c.  Stillheten  behöver vår tid.


11946.  Lugnet  behöver vår tid.


11947.  Vilan  behöver vår tid.


11948.  Tokiga människor  tokiga ideer.


11950a.  Livet i ondskan  o-intressant liv. 


11950b.  Livet i ondskan vad ger det till Livet.


11950c.  Livet i ondskan fyllerr inte människans

dagliga behov.


11851.  Ondskan lever ego-livet  i avsaknad

av med-lidandet.


11952.  Ondskan lever ego-livet i avsaknad

av medömkan.


11953.  Ondskan lever ego-livet in avsaknad

av mekänslan.


11954a.  Vad fint utav dig hjälpa mig.


11954b.  Vad tacksamt utav dig hjälpa mig.


11954c.  Vad vänligt utav dig vara min vän.


11955. Mänsklighetens o-fullkomlighet

påverkas av ondskan lockelser och frestelser.


11956.  Säkerhets-tänkandet  villigt styra

människans talesätt och tankesätt

      Låt det inte bli en Av-Gud.

 

11957a.  Låta sinnes-ron  vara Herre i Livet 

bli fridens människa.

 

11957b.  Låta sinnes-friden  vara Herre i Livet

bli fridens människa.

 

11957c.  Vara fridens människa bättre än vara 

orolig och förvirrad människa.

 

11958.  Vara fridens människa  nyttig för Alla

 

11959.  Vara fridens människa  tillgängligt för Alla.

 

11960.  Vara fridens människa  läro-rikt för Alla.

 

11961a.  Ödmjukheten belyser  ödmjukes väg.

 

11961b.  Litenheten belyser ödmjukes väg.

 

11961c.  Saktmodigheten belyser  sakmodiges väg.

 

11962.  Vänligheten styr vänliges steg i trygghet.

 

11963.  Godheten styr godhjärtliges steg i trygghet.

 

11964.  Snällheten styr snälles steg i trygghet.

 

11965a.  Saktmodige lever Livet utanför vredens

verkliga liv.

 

11965b.  Vredens verkliga liv fyllt av lidande 

och smärtsamma själssår i den vredes liv.

 

11965b.  Saktmodige lever Livet utanför ilskenhetens verkliga liv.

 

11965c.  Ilskenhetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i ilsknes liv. 

 

11966.  Saktmodige lever Livet utanför 

häftighetens verkliga liv.

 

11967.  Häftighetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i häftiges liv.

 

11968.  Ödmjukheten  ödmjukes tröst och styrka.

 

11969a.  Trevligt leende  skattefritt leende.

 

11969b.  Skattefritt leende  nyttigt för Alla.

 

11969c.  Skattefritt leende  tillgängligt  för Alla.

 

11970a.  Trevligt leende  nyttigt för Alla.

 

11970b.  Trevligt leende  tillgängligt för Alla.

 

11970c.  Skattefritt leende och trevligt leende

varandras vänner.

 

11971.  Milde mildhetens tjänare  sprider 

mildhetens sköna och ljuvliga frukter

     till de längtande.

 

11972.  Trogne trohetens tjänare sprider

trohetens ljuvliga och sköna frukter

     till de längtande.

 

11973.  Barmhärtige barmhärtighetens

med-arbetare sprider hennes ljuvliga frukter

       till de längtande.  

 

11974.  Barmhärtige ingen förlorare i barmhärtigheten.

 

11975.

  

 

 

 

 


     

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 8 sept 18:04

ANDRA KORINTERBREVET. 3:4-18.

 

DET GAMLA OCH NYA FÖRBUNDETS HÄRLIGHET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:4.

 

4.  #En sådan tillit Gud har jag genom Kristus#.

 

Äger min tilltro till Gud genom Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:5.

 

5.  #Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut

något på egen hand, något som kommer

     från mig.

Nej, min förmåga kommer från Gud.  

 

Tänker inte ut allt på egen hand.

       Min förmåga kommer från Gud. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:6.

 

6.  #Han har gett mig förmågan vara tjänare åt 

ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande.

       Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv#.

 

Äger förmågan vara tjänare åt det nya förbundet.

          Nytt förbund inte grundad på bokstaven.

Nya förbundet grundat på anden.

       Bokstaven dödar.

Anden ger liv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:7.

 

7.  #Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver

inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan

     härlighet att israeliterna måste vända bort

blicken från Moses ansikte; så stark var

      strålglansen från hans ansikte, fast den

snart försvann#.

 

Dödens tjänst bygger på bokstäver inhuggna

     i stentavlor.

 

Vilka tillkom under en sådan härlighet israeliterna

       vände sin blick ifrån Moses härlighets ansikte.

Hans härlighets ansikte utstrålade stark strålglans

       från hans ansikte.

Hans utstrålade strålglans försvann. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:8.

 

8.  #Hur mycket större härlighet skall då inte omge

Andens tjänst!#.

 

Andens tjänst äger en större härlighets srålglans.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:9.

 

9.  #Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte

       rättfärdighetenstjänst vara#.

 

Domens tjänst hade sin härlighet.

        Hur mycket är då:  rikare på härlighet från

rättfärdighetens strålglans vara. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:10.

 

10.  #Det som förr hade sin härlighet visar sig inte

ha någon, så snart den jämförs med den

      överväldigande härligheten#.

 

Den förra härlighetens strålglans  inte äga någon

       strålglans i jämförelse med den överväldigande

härligheten.

   

 ¤Andra Korinterbrevet. 3:11.

 

11.  #Ty om det är som försvinner hade härlighet,

hur mycket större är inte härligheten hos det

        som består#. 

 

Försvinnande härligheten hade sitt värde.

     Hur mycket större värde hade inte den bestående härligheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3.12

 

12.  #När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose#.

 

Nu äger jag detta hopp  i vilket jag kan uppträda

     i stor frimodighet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:13.

 

13.  #Han dolde sitt ansikte med en duk för att

israeliterna inte skulle se hur det som var på väg

       att försvinna tog slut#.

 

Mose dolde sitt ansikte med en duk.

       Duken för att israeliterna inte se dess  försvinnande.

 

¤Andra Korinterbreve. 3:14.

 

14.  #Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu 

i dag hänger den slöja kvar när det gamla 

      förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte

bort eftersom det är genom Kristus den försvinner#.

 

Deras förstånd var förstockade.

        Fortfarande hänger samma slöja kvar när

det gamla förbundets skrifter uppläses.

        Endast genom Kristus försvinner slöjan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:15.

 

15.  #Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan

när man läser ur Moses lag#.

 

Idag ligger slöjan över deras förstockade hjärtan:

      vid läsandet av Mose lag.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:16.

 

16.  #Men för den som vänder sig till Herren tas

slöjan bort#.

 

Vid omvändelse till Herren tas slöjan bort

från hjärtan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:17.

 

17.  #Herren, det är Anden, och där Herrens ande är,

där är frihet#.

 

Där Herrens ande finns: finns friheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:18.

 

18.  #Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar

Herrens härlighet förvandlas till en och samma

      avbild, vi förhärligas av denna härlighet

som kommer från Herren.  Anden#. 

 

Alla som fria från slöjan för ansiktet:

     får skåda Herrens härlighet.

Vid skådandet av Herrens härlighet förvandlas 

        de till en och samma avbild.

Vi blir förhärligade av denna Herrens härlighet.

       Amen.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se