Senaste inläggen

ANNONS
ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 17 juni 07:37

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDRRKVICKELSE.


DEL. 111.


11000a.  Visa inte ödmjukheten för den högmodiga

jämförs kasta pärlor för svinen.


11000b.  Visa inte vänligheten för den elake

jämförs kasta pärlor för svinen.


10000c.  Visa inte ärligheten för den o-ärlige

jämförs kasta pärlor för svinen.


11001.  Du visheten tillhör de visas råd.


11002.  Du Visheten låter sig vara tillgänglig

för Alla.


11003.  Du Visheten  du är  livets trygga tilflykt.


11004a. Elake tror sig vara vis  blev sig själv till dåre i sin elakhet.


11004b.  Förtalaren tror sig vara vis  blev sig själv

till dåre i sin förtaliga tunga.


11004c.  Dåren tror sig vara vis  blev sig själv 

dåre i sin dåraktighet.


11005.  Elakheten vad ger det till Livet.


11006.  Elakheten o-nyttig för Alla.


11007.  Elakheten tillgänglig för Alla.


11008a.  Livets val: vad jag vill göra antingen

tjäna själviskheten eller o-själviskheten.


11008b.  Livets val: Vad vill jag göra antingen

tjäna elakheten eller snällheten.


11008c.  Livets val : vad vill jag göra antingen

tjäna förvirringen eller sinnesron.


11009.  Livets val: vad vill jag göra antingen

tjäna oron eller sinnesfriden.


11010a.  Själviskheten tillgänglig för Alla.


11010b.  Själviskheten o-nyttig för Alla.


10010c.  Själviskheten vad ger den till Livet.


11012.  O-själiskheten nyttig för Alla.


11013.  O-själiskheten tillgänglig för Alla.


11014.  O-själviskheten värdefull för Livet.


11015a.  O-själviskheten skadar ingen.


11015b.  O-själviskheten tryggheten själv.


11015c.  O-själviskheten ärar sanningen.


11016.  Tänk få vara stor i mildheten

och saktmodigheten.


11017.  Tänk få vara stor i ödmjukheten

och litenheten.


11018.  Hjärtats längtan efter renhetens

ödmjukhetens sinnelag värdefullare än silvrets

        och guldets rening i smältugnen.


11019.  Hjärtats längtan efter kärlekens  

trons sinnelag värdefullare än silvrets och guldets

        rening i smältugnen.


11020a.  Uppmuntran visar uppskattning av määniskovärdet.


11020b.  Uppmuntran  tillgänglig för Alla.


11020c.  Uppmuntrannyttig för Alla.


11021. Massmediala sprider både nyttig

och o-nyttig information.


11022a.  Laglösheten och bundsförvanten

o-moralen öppnar upp för kontroll-behovet.


11022b.  Kontrollbehovet  rider på laglösheten

Och o-moralen.


11022c. Kontroll-behovet vad ger det till Livet.


11023a. Du ödmjuke omfamnar ödmjukheten.


11023b.  Du milde omfamnar mildheten.


11023c.  Du ärlige omfamnar ärligheten.


11024a. Du högmodige omfamnar högmodet

varför gör du det Du högmodige

    Högmodet skadar Dig.


11024b.


11024c.


11025a. Rättfärdiges Ord ger livet trygghet.


11025b.


11025c.


11026a.  Vishetens ögon hatar dårens ögon.


11026b.  Klokhetens ögon föraktar dårens ögon.


11026c.  Älskar Visheten  hon blir din syster

och vän för Livet.


11027.  Lära känna insiktens  lära sig livets värde.


11028a.  Dåren ärar sig själv.


11028b.  Vise ärar visheten inte sig själv.


11029.  Ur vises mun och läppar flödar kunskapen.


11030.  Flera av livets år  givit lärdom & erfarenhet.


11031a.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

värdesätter  upphöjer livet.


11031b.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

     tillgängliga för Alla.


11031c.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

nyttiga för Allas liv.


11032.  Sårande Ord liknar tveggart svärd

vilket ger blödande sår.


11033.  Vises livsförings lärdom lär ut ur

vishetens kunskap.


11034.  Insiktsfulles livs-förings erfarenhet

lär ut ur insiktens kunskap.


11035.  Dåren lär ut sin dårskap vad ger det

till Livet.


11036.  Dårens liv bjuder på tomheten och fåfängan.


11037. Tomheten och fåfängan vad ger det till Livet.


11038.


  

 Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 17 juni 07:36

HEDNINGARNAS APOSTEL.


Romarbrevet.  15:13-21.


¤Romarbrevet.  15:13.


13.  #


Av Jan-Owe Ahlstrand - Söndag 17 juni 07:36

HÄNSYN TILL DE SVAGA.  DEL. 2.


Romarbrevet. 15:1-13.


¤Romarbrevet. 15:1.


1.  #Vi som är starka är skyldiga att hjälpa

de svaga med deras bördor och får inte tänka

      på oss själva#.


¤Romarbrevet. 15:2.


2.  #Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gottoch bygger upp#.


¤Romarbrevet. 15:3.


3.  #Kristus tänkte inte på sig själv, nej,

det står skrivet:

DINA SMÄDARES SMÄDELSER FÖLL ÖVER MIG#.


¤Romarbrevet. 15:4.


4.  #Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom uthållighet och den

       tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp#.


¤Romarbrevet. 15:5.


5.  #Måtte uthållighetens och tröstens Gud

göra er eniga efter Kristi Jesu vilja#.


¤Romarbrevet. 15:6.


6.  #Så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader#.


¤Romarbrevet. 15:7.


7.  #Godtar därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära#.


¤Romarbrevet. 15:8.


8.  #Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta

        de löften som getts åt fäderna#.   


9.  #Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet.

       Det står ju skrivet:

DÄRFÖR SKALL JAG PRISA DIG BLAND

      HEDNINGARNA, OCH DITT NAMN SKALL JAG LOVSJUNGA#.


¤Romarbrevet. 15:10.


10.  #Vidare heter det: GLÄD ER, NI  HEDNINGAR, TILLSAMMANS MED HANS FOLK#.


¤Romarbrevet. 15:11.


11.  #Och en annan gång:

LOVA HERREN, ALLA HEDNINGAR, LOVSJUNG

      HONOM, ALLA FOLK#.


¤Romarbrevet. 15:12.


12.  #Och Jesaja säger:

HAN SOM ÄR AV JISHAJS ROT SKALL KOMMA,

      HAN SOM RESER SIG FÖR AT HÄRSKA ÖVER

HEDNINGARNA; PÅ HONOM SKALL HEDNINGARNA

     HOPPAS#.


¤Romarbrevet. 15:12.


12.  #Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ger er ett allt rikare hopp genom

      denn heliga andens kraft#.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 12 juni 22:43

HÄNSYN TILL DE SVAGA.


¤Romarbrevet. 14:13-23.


13.  #Låt oss därför inte längre döma varandra.

I stället skall ni se till att ni inte kommer någon

      broder att snava eller falla.#.


¤Romarbrevet. 14:14.


14.  #I min tro på herren Jesus vet jag fullt

och fast att ingenting är i sig självt, men den som

      betraktar det som orent, för honom är det orent#.


¤Romarbrevet. 14:15.


15.  #Om du sårar dinn broder med vad du äter,

då lever du inte längre efter kärlekens bud.

       Låt inte din mar bringa den i fördärvet som Kristus dog för#.


¤Romarbrevet. 14:16.


16.  #Se till att man inte talar illa om det goda

      som är ert#.


¤Romarbrevet. 14:17.


17.  #Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga

      anden#.


¤Romarbrevet. 14:18.


18.  #Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor#.


¤Romarbrevet. 14:19.


19.  #Låt oss därför sträva efter det som gagnar

friden och bygger upp germenskapen#.


¤Romarbrevet. 14:20.


20.  #Riv inte ner Guds verk för matens skull.

     Allt är rent men är inte bra för den som äter

och kommer på fall#.


¤Romarbrevet. 14:21.


21.  #Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder#.


¤Romarbrevet. 14:22.


22.  #Låt din egen tro vara en sak mellan dig

och Gud.

      Salig den som inte behöver döma sig själv

för det val han träffar#.


¤Romarbrevet. 14:23.


23.  #Men den somm äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte

       handlar i tro.

Allt som inte sker i tro är synd#.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 12 juni 22:42

DÖM INTE DIN BRODER.


Romarbrevet. 14:1-12.


1.  #Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar#.


Svage i tron: respektera honom; som en kär broder.

      Låt dig inte våra domare över honom.

        

¤Romarbrevet. 14:2.


2.  #Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara

      äter grönsaker#. 


Ta hänsyn till den svage i tron: hans levnadssätt

    när det gäller hans matvanor. 


3.  #Den som vågar äta skall inte förakta den som

inte gör det; dem som inte vågar äta skall inte

       döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom#.


Förakta inte varandras matvanor i vad vi äter. 


¤Romarbrevet. 14:4.


4.  #Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst?

     Om han står eller faller bara hans egen herre.

Men han faller inte, ty Herren är stark nog att

     hålla honom upprätt#.


Du har ingen i at döma i en nanns tjänst:

   ödmjuka dig överlämna domen till din Skapare.

Hans egen herre känner honom.

      Faller han: Herren känner allas hjärtan. 


¤Romarbrevet.  14:5.


5.  #Den ene gör skillnad på dagar; för den andre

är de alla likvärdiga.

       Var och en skall vara fast i sin övertygelse#.


Vi är olika som människor i vårt tänkande.

        Vi får alla hålla vid vår tros övertygelse. 


¤Romarbrevet. 14:6.


6.  #Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren.

        Och den som äter gör det för Herren;

han tackar ju Gud.

      Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud#.


Tänka på vad det är för dag gör det för Herren.

          Göra sitt ätande för Herren: känner

sin tacksamhet för födan som Herren givit.

      Den som fastar tänker på Herrens godhet.

Han tackar sin Gud undr sin faste-tid.


¤Romarbrevet. 14:7.


7.  #Ty ingen av oss lever för sin egen skull,

och ingen dör för sin egen skull#.


Ingen lever för egen-ära.

       Ingen dör för sin egen-ära.


¤Romarbrevet. 14:8.


8.  #Om vi lever, lever vi för Herren, och om dör,

dör vi för Herren.

      Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Heren#.


När vi lever lever vi för Herrens ära.

      Om vi dör ärar vi Herren.

Om vi lever eller dör tillhör vi livet i Herren.


¤Romarbrevet. 14:9.


9.  #Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande#.


Kristus dog vilket gav oss livet i honom.

       I sin uppståndelses liv härska över de döda

levande.


¤Romarbrevet. 14:10.


10.  #Hur kan du då döma din broder?

Eller hur kan du förakta din broder? 

       Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol#.

 

Hur kan du tänka dig döma din broder.

       Hur kan du förakta din broder Herren älskar.

Ingen undkomma Guds domstol.


¤Romarbrevet. 14:11.


11.  #Ty det är skrivet:

SÅ SANT JAG LEVER, SÄGER HERREN, FÖR MIG

     SKALL ALLA KNÄN BÖJAS, OCH ALLA TUNGOR

SKALL PRISA GUD#.


Det står skrivet: Herren säger sant jag lever:

       Inför mig ska alla ödmjuka sig.

Allas tungor prisa mitt namn.


¤Romarbrevet. 14:12.


12.  #Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud#.

 

 Ingen undkommer avlägga sin räkenskap

       angående sitt jorde-livs gärningar inför Gud. 

   

      


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se