Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 25:1-6.  

 

BILDADS TREDJE TAL.

 

Jobs bok. 25:1.

 

1.  #Bildad från Shuach sade#.

 

Jobs bok. 25:2.

 

2.  #Makten är hans, han inger fruktan,

hans som skapar sin ordning i himlarna#.

 

Vår Skapare äger all makt.

       Han inger respekt, för vem han är.

Skapat utifrån sitt ordnings-tänkande,

        sin ordning i himlarna.

 

Jobs bok. 25:3.

 

3.  #Hans skaror är utan tal, alla nås av

hans ljus#.

 

Hans himla-skaror, finns i o-räkneligt antal.

         Alla skapade varelser, bemöts av hans

eviga ljus.

 

Jobs bok. 25:4.

 

4.  #Hur kan då en människa ha rätt mot Gud,

ett av kvinna född vara ren?#.

 

Hur kan då människan visa sig vara allvetande

      mot Guds?

Hur kan varje människan utifrån moderlivet

     vara född i renhet?

 

Jobs bok. 25:5.

 

5.  #Inte ens månen är vit i hans ögon, inte ens

stjärnorna är rena#.

 

Månen inte vit i hans renhets ögon.

        Inte ens stjärna i himlen lever i renhet. 

Jobs bok. 25:6.

 

6.  #Än mindre människan, det krypet, människobarnet, den masken!#.

 

Ser Guds avbild som, människobarnet, vilket

äger ett mask-liv.  

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

ORD AV UPPMUNRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 164.

 

16400.  O-ändliga kärleken  barmhärtig kärlek.

 

16401.  Självisk kärlek  sämre än o-självisk kärlek.

 

16402.  O-själviska kärleken  ödmjuk kärlek

givande kärlek.

 

16403.  Självisk kärlek säger: kan inte ge kärlek

utan först fått kärlek.

 

16404.  O-självisk kärlek säger: kan ge kärlek

o-beroende om få gensvara eller inte. 

 

16405.  O-ändlig godhet: ger ut godheten utan 

får  gensvar tillbaks.

 

16406.  Glömskan  o-ordningen  bundsförvanter.

 

16407.  I Ordningen finns ingen glömska.

 

16408.  O-ordningen rider på glömskan.

 

16409.  Ordningen rider på god planeringen.

 

16410a.  Ordningssamt liv  bättre än livets

tröttsamma liv.

 

16410b.  Ordningssamt liv vad människan Behöver.

 

16410c.  Där splittring råder  finns o-ordnat liv.

 

16411.  Psykiskt sårade människo-själar,

viljesvaga personer.

 

16412a.  Trätgirige saknar livet i ge uppmuntran.

 

16412b.  Trätgirige o-kunnig ge uppmuntran.

 

16412c.  Trätgirige skadar sig själv.

 

16413.  Ondskan fördömer  anklagar människor.

 

16414a.  Ondskan sårar  ger skuldkänslor

ångest-känslor.

 

16414b.  Ondskan förnedrar människan.

 

16415c.  Ondskan undervärderar hennes 

människo-värde.

 

16416.  Saktmodet har inte sin bo-plats i vilket

hjärta sålt sig själv till ilskenheten.

 

16417.  Ärligheten har inte sin boplats i vilket

hjärtat sålt sig till o-ärligheten.

 

16418a.   Tänk få vara barmhärtighetens livs-bärare.

 

16418b.   Tänk få vara glädjens livs-bärare.

 

16418c.   Tänk få vara tacksamhetens livs-bärare.

 

16419.  Låta godheten vara livets lag-stiftare.

 

16420.  Tillåta godheten vara livets vägvisare.

   

16421.   Visheten ger förökad lärdom.

 

16422.  Tänk få vara omdömes-rik i Livet.

 

16423.  Förkastad saktmod  görs av ilskna personer.

 

16424.  Förkastad saktmod  görs av häftiga 

personers liv.

 

16425.  Förakta saktmodighetens rikedomar 

görs av strids-lystna människor.

 

16426.  Vis människa förstår godhetens uppmuntrande ord.

 

16427.  Vis människa föraktar inte

uppmuntrande ord.

 

16428a.  Vis människa lever i visheten.

 

16428b.  Vis människa söker inte dårskapen.

 

16428c.  Dumdristig person lever i dårskapen

 

16429.  O-själviska personer  vandrar på 

renhjärtliga stigar.

 

16430.  Välsignad den som funnit livets godhet.

 

16431.  Välsignad den som funnit vänligheten.

 

16432.  Välsignad den som funnit snällheten.

 

16433a.  Låt inte godheten vika bort från ögon

och hjärta.

 

16433b.  Låt inte snällheten vika bort från öron

och hjärta.

 

16433c.  Låt inte vänligheten vika bort från 

ögon och hjärta.

 

16434.  Ödmjuke har sin bo-plats i ödmjukheten.

 

16435.  Milde har sin boplats i mildheten.

 

16436.  Vänlige har sin bo-plats i vänligheten.

 

16437a. Elake sprider elaka ord.

 

16437b.   Elaka ord livets gissel.

 

16437c.  Elaka ord  livets fattigdom.

 

16438.  I våg-skålen väger vreden lätt.

 

16439.  Med läppars ord tala vänliga ord,

men  hjärtats tankar  besmittade av elakhetens

     giftiga farligheter.

 

16440.  I vågskålen väger föraktet lätt 

kärleken tynger ned vågens livs-vikter.

 

16441.  Kärlekens eldslågor förtär hatets ondska.

 

16442.  Kärlekes elds-lågor förtär föraktets ondska.

 

16443.  Kärlekens eld rengör föraktets smutsamma  blödande själ-sår.

 

16444.   Kärlekens läkande sötma  rengör läker

hatets sårande själs-sår.

 

16445.  Ödmjukheten talar sitt ödmjuka tal

genom ödmjukes frimodiga tunga.

 

16446.  Ödmjukheten  tröstar vägleder förmanar

uppmuntrar den ödmjukes lydnad.

 

16447.  Vara lydnadens tjänare  tjänarinna 

lyssna på lydnadens ord vara hennes trogne

     efterföljare  i allt vad hon säger.

 

16448.   HANDFULLA ORD LIVETS NYTTIGHETER:

 

a.  LIVETS  ÄRLIGHET.

 

b.   LIVETS  FINHET.

 

c.   LIVETS  MJUKHET.

 

d.   LIVETS  SNÄLLHET.

 

e.   LIVETS  ÖDMJUKHET.

 

16449.  Stolthetens o-moraliska liv: nationens undergång.

 

16450.  Öronens behärskande lyhördhet:

för sanningen, lögnens fiende.

 

16451.  Ödmjukhetens moral: nationens framtid.

 

16452.  Ögonens behärskande seende:

beskyddet mot livets frestelser och lockelser.

 

16453.  Tacksamhetens och godhetens omsorg.

 

16454.  Moraliska och etiska läran nyttig 

för nationens levnadsregler.

 

16455. Anklagande fördömande tankar 

tillhör livets o-nyttigheter.

 

16456.  Fördömande  anklagande  tankar

smärtsamma sårande.

 

16457.   Stolte: stolthetens tjänare eller tjänarinna

säger: jag kan allt, jag vet så mycket jag

      behöver veta.

 

16458. Tänk få leva i gemenskap med ödmjukhetens lärdom och erfarenhet.

 

16459.   Visa och uppmuntrande Ord:

Bra ha dig du sköter om det på troget sätt

      nu får vi ta vara på den lärdom dagen givit oss.

 

16460.  Gemenskapen med ringheten, litenheten

ödmjukheten: fördjupar livets lärdom & erfarenhet.

 

16461.  Allteftersom åren går: blir människan

visare och klokare i livets lärdom och erfarenhet.

 

16462a.  Nationell behov av behärskade tungor:

vara uppmuntrande, kärleksfulla.

 

16462b.  Vara vaksamma antingen väljer man

godheten eller ondskan.

 

16463. Mänsklighetens stoltheten har inget bestående värde inför människors ögon.

 

16464.  Ytlig reslg manlig trygghet, saknar inte

manliga tryggheten.

 

16465.  Villig bekämpa penning-begärets 

o-säkerhet otrygghet.

 

16466a.  Ordet ödmjukhet främmande för

högmodiga personer.

 

16466b.  Ordet vara saktmodig  främmande för

ilskna häftiga personer.

 

16466c.  Ordet vara barmhärtig  främmande för 

o-barmhärtigheten.

 

16467.  Viljans tillåtelse till tålighetens frön få

sås växa till mognad: vara till stöd

      uppmuntan hjälp.

 

16468.  Viljans tillåtelse till ståndaktighetens frön

få sås växa till mognad: stödja uppmuntra hjälpa.

 

16469.  Övermodet äger skrytsamt beteende.

 

16470.  Uppmuntrande ord likt väl-doftande 

blommor.

 

16471.  Älskvärda nyttiga ord likt väldoftande

blommor.

 

16472.  Sannings-enliga ord  likt väl-doftande

blommor.

 

16473.  Kunskapen och upplysningen gör

livet innehållsrikt.

 

16474.  Kunskap & upplysning besparar människor

på från misslyckande göra olika misstag.

 

16475.  O-tåligheten visar sig elak i sin o-tålighet.

 

16476.  O-tåligheten tillhör livets o-nyttigheter.

 

16477a.  Häftigheten visar sig elak i sin häftighet.

 

16477b.  Saktmodigheten visar sig mild

i sitt sakmod.

 

16477c.  Ilskna ord visar sig elak i ilskenheten.

 

16478.  Ödmjukhetens med-känsla.

 

16479.  Ödmjukhetens med-ömkan.

 

16480.  Ödmjukhetens medlidande.

 

16481a.  Högmodets själviska medlidande.

 

16481b.  Högmodets själviska medömkan.

 

16481c.  Högmodets själviska medkänsla.

 

16482.  Högmodets själviskhet, tänker bara

på sig själv: bli själv-tillfredsställd.

 

16483.  Lögnen visar o-moget beteende.

 

16484.  Skrytsamheten o-moget beteende.

 

16485.  Sanningen nationens framtid.

 

16486.  Laglöst samhälle  ingen litar på någon.

 

16487.  Tålamodet  mildheten utövas inte av

o-tåliga vredesfulla själar.

 

16488.  Långmodigheten tåligheten bundsförvanter.

 

16489.  Egoismen äger o-barmhärtigt beteende.

 

16490.  Egoismen kärleks-lös hjärt-lös: i sitt beteende.

 

16491.  Fegheten rädslan frimodighetens fiender.

 

16492.  Storsintheten  ondsintheten bundsförvanter.

 

16493.  Tänk få bevara lugnet i stillheten

i världens o-tystnad.

 

16494.  Tystnadens ödmjukhet varandras följeslagare.

 

16495.  Högmodet o-lydnaden varandras följeslagare.

 

16496.  Vreden  bitterheten  glädjefattiga.

 

16497.  Vreden besvikelsen glädje-fattiga.

 

16498.  Kärlekens: glädjens inspirations-källa.

 

16499a.  Barmhärtigheten utesluter all vrede

och ilskenhet.

 

16499b.  Vise svalka sin vrede: i självbehärskningens luttrande eld.

 

16499c.  I vilket vreden förvandlas till idel tomhet. 

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

  

 

UNDVIKA KÖTTLIGA VÄNNER.

     JORDELIVET EN ÖKENVANDRING.

HELIGA BIRGITTA.

 

 

MÅNGA GÅNGER ÄR DET HERRENS VILJA ATT ONDA

     

TANKAR FÖRFÖLJER OCH PLÅGAR OSS UTAN 

 

ATT VI KAN DRIVA BORT DEM.

 

OM NÅGON FALLER SÅ SKALL NI INTE BLI 

 

MODSTULNA FÖR DET OCH SLUTA UPP MED 

 

ATT VANDRA  FRAMÅT.  CITAT INDRE VANDRING

    SID. 40. 

 

VANDRA INFÖR MIG OCH VAR  FULLLKOMLIG.

 

FÖRSTA MOSEBOKEN. 17:1.

 

Vår himmelske Faders rådslut till människolivets 

    värde.

Hennes jordevandrings liv.

      Förberedelse-tiden  kärlekens tid.

Mänskligt tänkandet   kortsiktigt tänkande.

      Gudomligt tänkande  långsiktigt tänkande.

 I GETSEMANE FÅR DELA MÅLTID MED HONOM.

 

Hans jordeliv  hans uppståndelseliv.

      Gud besvarar o-självisa  böner.

 

Hebreerna kunde erövrat kanaan på några veckor

       Deras knotande kostade dem 40 år.

Sid.  73  Emerittaget. 

 

Heliga brödet  Eukarstin  o-dödlighetens läkemedel.

       Motgiftet mot döden. Ignatius brev  till Efesierna  sid. 87. 

 

Saligprisningarna fullkomlighetens evangelium.

        Evangeliets saligprisningar får sin

näring  från korsets nav.

     Utan Kristi sinna kommer du inte någon insikt

i saligprisningarna.  Emeritaget. sid. 80.

 

Leva fromt dygdigt liv  sid. 38  andlig teologi.

     Ju mer och intim och djup kärleken är desto

mer kräver den respekt för den andres frihet

      och en förmåga att vänta tills den andre 

öppnar dörren till sitt hjärta.  Påve  Fransiskus.

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS SVAR PÅ BILDADS ANDRA TAL.

 

JOBS BOK. 19:1-29.

 

Jobs bok. 19:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 19:2.

 

2.  #Hur länge skall ni plåga mig och försöka krossa 

mig med era ord?#.

 

Era o-visa dåraktiga plågar mig, tröstlösa ord

   mig till ingen nytta.

Er o-barmhärtighet gör mig djupt o-lycklig.

 

Jobs bok. 19:3.

 

3.  #Tio gånger om har ni skymfat mig, utan att blygas kränker ni mig#. 

 

Tio gånger i era samtal med mig; har ni skymfat

    och frimodigt kränt mig.

 

Jobs bok. 19:4.

 

4.  #Hade jag verkligen felat skulle det vara min

egen sak#.

 

Skulle varit min ensak mellan och min skapare,

      om jag levt syndigt liv.

 

Jobs bok. 19:5.

 

5.  #Ni som nu mästrar mig och vänder min

förnedring mot mig#.

 

Ni kritiserar mitt liv, vänder mitt sjuklig tillstånd

      mot mig.

 

Jobs bok. 19:6.

 

6.  #Ni skall veta: Gud har gjort mig orätt, 

han har kastat sitt nät över mig#.

 

Jag låter er få veta, Gud behandlar mig illa,

      han har kastat förbannelsens nät över mig.

 

Jobs bok. 19:7.

 

7.  #Jag klagar över våldet men får inget svar,

jag ropar högt, men det finns ingen rättvisa#.

 

Klagar över allt o-rättvisa våld, med saknar svaret;

      varför det sker.

 

Jobs bok. 19:8.

 

8.  #Min väg har han spärrat, jag kommer inte fram, min stig har han lagt i mörker#.

 

Min vandringsväg, förhindrad av lidanden.

     Min stig för mig gå på, förmörkad.

 

Jobs bok. 19:9.

 

9.  #Han har klätt av mig min värdighet, berövat mig

min ärekrona#.  

 

Min herre Gud, avklätt mig livets värdighet.

     Berövat mig min ärakrona att bära.

 

Jobs bok. 19:10.

 

10.  #Han bryter ner mig tills inget är kvar, han drar

upp mitt hopp med rötterna#.

 

Bryter sakta ner min livs-kraft, låter mitt framtidshopp tillintetgöras. 

 

Jobs bok. 19:11.

 

11.  #Han låter sin vrede flamma mot mig och räknar

mig som en fiende#.

 

Tillåter sin vredes lågor brinna mot mig.

       Gjort mig till hans fiende.

 

Jobs bok. 19:12.

 

12.  #Hans horder går till samlat angrepp, de banar

väg mot mig och belägrar min hydda#.

 

Hans eniga skaror, angriper mig.

       Intar mig kroppshydda med sina ord. 

 

Jobs bok. 19:13.

 

13.  #Mina fränder har han skilt från mig, alla jag

kände vänder mig ryggen#.

 

Mina släktingar blir mina o-vänner.

       Mina vänner mina fiender.

 

Jobs bok. 19:14.

 

14.  #Vänner och förtrogna har jag inga mer,

mitt husfolk har glömt mig#.

 

Saknar vänner dem som var mina förtrogna.

       Mitt eget husfolk glömt mig.

 

Jobs bok. 19:15.

 

15.  #Pigorna känns inte vid mig, jag har blivit

en främling för dem#.

 

Mina pigor, vill inte veta av mig.

         Känner främlingsskap i deras gemenskap.

 

Jobs bok. 19:16.

 

16.  #Kallar jag på min tjänare svarar han inte,

jag måste tigga och be#.

 

Behöver jag hjälp av min tjänare o-villig hjälpa

     mig.

Måste vara tiggande och bedjande.

 

Jobs bok. 19:17.

 

17.  #Min andedräkt kväljer min hustru, jag äcklar

mina närmaste#.

 

Mitt livs-andedräkt, plågar min hustru.

      Jag själv, avskyr mina närmaste anhöriga. 

 

Jobs bok. 19:18.

 

18.  #Till och med barnen är vanvördiga, tar jag

till orda blir jag motsagd#.

 

Barnen för mig är, respektlösa.

       Talar jag till dem blir jag förkastad. 

 

Jobs bok. 19:19.

 

19.  #Alla jag umgicks med visar sin avsky,

de jag har älskat vänder sig mot mig#.

 

Mina vänner jag älskat vänder mig ryggen.

    De jag umgått med innan mina olyckor,

visar nu avsky för mig. 

 

Jobs bok. 19:20.

 

20.  #Huden stramar över mina knotor#.

 

Min ansträngda hud, visar mitt skeletts-knotor.  

 

Jobs bok. 19:21.

 

21.  #Skona mig, skona mig, ni som är mina vänner,

ty Guds hand har slagit mig#.

 

Jobs vänner skoningslösa o-barmhärtiga.

     Gud glömt sin barmhärtiga hand mot mig.

 

Jobs bok. 19:22. 

 

22.  #Varför följer ni mig, ni liksom Gud?

Tröttnar aldrig på att slita mig i stycken?#.

 

Varför förföljer ni mig med era själviska ord.

 

Jobs bok. 19:23.

 

23.  #Om ändå mina ord skrevs ner, om de ändå sättes på pränt#. 

 

Skulle mina talade ord skrivas ned, blir de ändå

       det i textad skrift.

 

Jobs bok. 19:24.

 

24.  #Höggs in i klippan för alltid med järnstift 

och bly!#.

 

Kan mina ord vara till andras nytta, om orden

     höggs in i klippan, med järn-stift bly till hjälp.  

   

Jobs bok. 19:25.

 

25.  #Jag vet att min befriare lever och till sist

skall träda fram på jorden#.

 

Min befriare lever, till sist ska visa sin allmakt

      på  jorden.

 

Jobs bok. 19:26.

 

26.  #Här, med min kropp, vill jag skåda Gud#.

 

Här, mitt i min kropps-lidande, vill jag frimodigt

       skåda min Gud.

 

Jobs bok. 19:27.

 

27.  #Ja, honom vill jag skåda, jag vill se honom

med mina egna ögon, inte som en främling.

      Jag förtärs av längtan#. 

 

Honom jag längtar efter, se honom inte med

     främlingens ögon, utan som Herre och Gud.

 

Jobs bok. 19:28.

 

28.  #Ni som säger: "Vi skall ansätta honom,

hos honom finns roten till det onda#.

 

Ni säger i era hjärtan, vi skall angripa honom.

      I mitt o-skyldiga liv, finns ingen ondska.

 

Jobs bok. 19:29.

 

29.  #Frukta svärdet, ty vrede är en synd som straffas med svärd.

     Ni skall veta: det finns en dom#.

 

Visa er rädsla för rättvisans svärd.

        Er personliga vrede, syndig, straffas med

domens svärd.

       Glöm inte den stundade domen.


 

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 20.1-29

 

SOFARS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 20:1.

 

1.  #Sofar från Naama sade#.

 

Jobs bok. 20:2.

 

2.  #Jag blir så upprörd att jag måste svara,

min bestörtning tvingar mig#.

 

Blir upprörd över dina ord, Job.

         Måste besvara dem.

 

Jobs bok. 20:3.

 

3.  #Jag får lyssna på kränkande klander,

du har svarat mig prat i vädret#.

 

Får lyssna på dina djupt sårande o-nyttiga ord.

          Besvarat mitt tal, med idel tomhet.

 

Jobs bok. 20:4.

 

4.  #Vet du inte detta: Sedan urminnes tid,

medan människan blev satt på jorden#.

 

Är du helt o-kunnig, sedan urminnes tiden,

   innan människa var skapad, placerad som 

levande varelse på jorden.

 

Jobs bok. 20:5.

 

5.  #Varar de ondas jubel en liten stund,

den gudlöses glädje ett ögonblick#.

 

Ondskefullas falska jubel-rop korsiktigt jubel.

        Jämför Guds tjänare Job likt gudlöses liv. 

Blivit straffad, förlorat livets glädje.

 

Jobs bok. 20:6.

 

6.  #Om han också växer upp till himlen,

om hans huvud når till molnen#.

 

Om du Job, förökar din själviskhet likt upp

      himlens nivå.

Huvud-håret sträcker sig till molnen.

 

Jobs bok. 20:7.

 

7.  #Skall han ändå försvinna för alltid, som träck.

De som såg honom undrar: "Vart tog han vägen?#.

 

Skall han för alltid försvinna från människors ögon,

        likt livets avföring.

 

Jobs bok. 20:8.

 

8.  #Som en dröm flyr han spårlöst bort, drivs undan

som en syn om natten#.

 

Likt drömmen, spårlöst försvunnen, bortdriven

     likt nattlig syn.

 

Jobs bok. 20:9.

 

9.  #De ögon som sett honom ser honom inte

mer, platsen där han fanns återser honom aldrig#.

 

Människoögon sett honom, inte mer gör det.

      Där han var, återses han aldrig.

 

Jobs bok. 20:10.

 

10.  #Hans söner måste gottgöra de fattiga,

hans barn återlämna hans rikedomar#.

 

Hans söners rikedom, ges till de fattigas behov. 

       Barnen återlämnar hans rikedomar.  

 

Jobs bok. 20:11.

 

11.  #Även om hans kropp är full av ungdomskraft

måste den läggas i mullen#.

 

Jorden mylla väntar på honom, i hans fulla

     ungdomskraftiga dagar.

 

Jobs bok. 20:12.


12.  #Om än ondskan är söt för hans gom och han

gömmer den under tungan#.

 

Ondskan kan för vara som sötma för hans

     muns gom.

Låter ondskan tryggt få sitt gömställe under tungan.

 

Jobs bok. 20:13.

 

13.  #Är rädd om de, sparar den, håller den

kvar i munnen#.

 

Vara rädd om de lever i ondskan.

        Låter den stanna kvar i munnen.

 

Jobs bok. 20:14.

 

14.  # Förvandlas den när han svalt den och blir 

som huggormsetter i hans mage#.

 

Ondskan den blir till herre i hans liv.

      Blir likt huggormsgiftet i hans mage.

 

Jobs bok. 20:15.

 

15.  #Det rika byte han slukat får han spy upp,

Gud tvingar det ut ur hans buk#.

 

Ondskans rika giftiga byta blivit uppätit.

        Får den ondsinte spy upp.

Guds verk är det.

 

Jobs bok. 20:16.

 

16.  #Det är ormgift han suger i sig, och han dödas

av huggormens tunga#.

 

Låter sig fyllas av dödliga syndens gift.

        Vilket gör han dödas av huggormens aktiva tunga.

 

Jobs bok. 20:17.

 

17.  #Aldrig får han skåda strömmar av olja,

floder av honung och grädde#.

 

Ondsinte förlorar livet i välsignelsen:

      skåda inströmmade olja i livet.

Floder av honungens sötma välsmakad grädde. 

 

Jobs bok. 20:18.

 

18.  #Lönen för sin möda får han inte behålla,

sin stora förtjänst får han ingen glädje av#.

 

Arbetsmödans belöning, försvinnande.

        Stora förtjänster, för honom vara utan glädje.

 

Jobs bok. 20:19.

 

19.  #Ty han har knäckt de svaga och övergett dem

och roffar åt sig hus som andra byggt#.

 

Visat de svaga sin o-barmhärtighet.

      Varit självisk, bestulet det som andra byggt

och ägt. 

 

Jobs bok. 20:20.

 

20.  #Eftersom han inte får nog i sin lystnad

kan han aldrig rädda det han har kärt#.

 

I sin girighets-lystnad, det var för honom kärt.

       Kom hans olyckor berövade hans bestulna

rikedomar.

 

Jobs bok. 20:21.

 

21.  #Hans glupskhet skonar ingen, därför skall hans

välstånd inte bestå#.

 

Hans o-mättliga lystenhet o-förlåten.

      Vilket gör han förlorat sitt välstånd.

 

Jobs bok. 20:22.

 

22.  #Mitt i sitt överflöd råkar han i nöd, med full

kraft drabbar ofärden honom#.

 

I sitt överflödande välstånd drabbas av olyckor

      och fattigdom.

 

Jobs bok. 20:23.

 

23.  #I lystnad får han mer än nog; Gud släpper

lös sin glödande vrede och låter slagen hagla

      över honom#.

 

Blir bestraffad av Guds glödande vrede,

     genom sitt ego-lystnade liv.

 

Jobs bok. 20:24.

 

24.  #Lyckas han fly från vapen av järn genomborras

han av kopparbågen#.

 

Lyckas han undfly Guds vredes vapen, drabbas

    hans kropp av varböldnader.

 

Jobs bok. 20:25.

 

25.  #Han drar ut pilen ur ryggen, udden kommer 

ut ur hans lever.

       Han grips av ångest#.

 

Beskrivning på hans kroppliga lidande.

       Blir ångestfylld i lidandet.

 

Jobs bok. 20:26.

 

26.  #Djupaste mörker väntar honom.

Han förtärs av den eld som tänts för honom,

      och ingen i hans hus slipper undan#.

 

Vredens djupaste mörker inväntar honom.

        Förtärs av Guds vredes vassa eld-pilar.

Vilket drabbar hans husfolk.

 

Jobs bok. 20:27.

 

27.  #Himlen röjer hans brott, jorden träder upp

mot honom#.

 

Himlen avslöjar hans brottliga liv.

        Jorden föraktar honom.

 

Jobs bok. 20:28.

 

28.  #Hans hus spolas bort av floden,

av vattenmassor på vredens dag#.

 

Hans trygga bo-plats sköljs bort av flodens styrka.

      Kraftfyllda vatten-massor visa sig på vredens dag.

 

Jobs bok. 20:29.

 

29.  #Detta är den lott som beskärs en gudlös,

den del som våldsmannen får av Gud#. 

 

Detta som drabbar den gudlöse Jobs liv.

       Liknar våldsmannen viken han får av

Guds vrede.


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS SVAR PÅ SOFARS ANDRA TAL.

 

JOBS BOK. 21:1-34.

 

Jobs bok. 21:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 21:2.

 

2.  #Lyssna nu på vad jag säger, unna mig 

den trösten#.

 

Var ödmjuka, lyssna på vad mina ord säger er.

       Var mig till tröst,  iställe för sorg.

 

Jobs bok. 21:3.

 

3.  #Ha tålamod medan jag talar, när jag slutat

kan ni håna mig igen#.

 

Visa tålamod mot mig när jag talar.

      Vill ni efter mina ord, kan ni vara hånfulla.

 

Jobs bok. 21:4.

 

4.  #Men jag riktar inte min klagan mot människor,

nog har jag skäl att vara otålig#.

 

Riktar inte mitt klagande mot människor

     Mitt lidande påverkar min o-tålighet.

 

Jobs bok. 21:5.

 

5.  #Se på mig, ni kommer att förfäras och lägga handen för munnen#.

 

Se, på min kroppliga hud visar sin ryggrads-knotor.

     Ni blir skräckslagna, var tysta.

 

Jobs bok. 21:6.

 

6.  #Jag blir rädd när jag tänker på detta, jag skakar i hela kroppen#.

 

Känner rädslan i min tanke  på det.

       Hela min kropp lever i fasa och skräck.

 

Jobs bok. 21:7.

 

7.  #Varför får de onda leva?

Med åldern blir de bara mäktigare#.

 

Ifrågasätter de ondsintas liv.

        Deras ålder ger dem makt.

 

Jobs bok. 21:8.

 

8.  #Deras barn lever trygga hos dem, de får se

sina efterkommande växa upp#.

 

Deras barn lever trygga livet i deras mäktighet.

    Få följa deras avkomma under uppväxt-tiden.  

 

Jobs bok. 21:9.

 

9.  #I deras hus har man ingenting att frukta,

Guds gissel träffar inte dem#.

 

Deras husfolk, lever utan rädsla.

     Guds gissel-straff undkommer de.

 

Jobs bok. 21:10.

 

10.  #Deras tjurar betäcker lyckosamt, och korna

kalvar i rättan tid#.

 

Deras rikliga boskap, kor och kalvar förökar 

    i rätt tid.

Aveltjurarna fuktsamma i avelsen.

 

Jobs bok. 21:11.

 

11.  #Deras barn släpps lösa som lamm på ängen,

ungarna skuttar av glädje#.

 

Barnen lever i frihet, lika lammungar utsläppta på

      blomsterängen.

Njuter av gläjde-fyllda livet.

 

Jobs bok. 21:12.

 

12.  #De sjunger till lyra och tamburin och festar

till flöjters ljud#.

 

Sjunger sig glad till spelande lyra och tamburin.

         Festar till flöjters njutningsbara ljud.

 

Jobs bok. 21:13.

 

13.  #De slutar sina dagar i lycka och stiger

smärtfritt ner i dödsriket#.

 

Få sluta sins livsdagar lyckosamt.

        Fria från smärtsamt lidande ner i döds-riket.

 

Jobs bok. 21:14.

 

14.  #Det är de som säger till Gud:

"Låt oss vara!

     Vi vill inte veta av dina vägar#.

 

Säger till sin skapare, lämna oss ifred.

     Vill inte lära känna vägar.

 

Jobs bok. 21:15.

 

15.  #Vem är den Väldige, varför skulle vi dyrka

     honom?

Vad tjänar vi på att bönfalla honom?#.

 

Ifrågasätter den Väldiges vem  han är.

       Vi väljer dyrka våra egna liv.

Ödmjuka sig inför honom, vad tjänar det till.

 

Jobs bok. 21:16.

 

16.  #De tar ju lyckan i egna händer, de gör upp

planer utan att bry sig om Gud#.

 

Själviskhetens lycka deras herre, planerar sina

       egna liv.

Gud, den allvetande, hans råd behöver inte vi.

       

Jobs bok. 21:17.

 

17.  #Hur ofta slocknar de ondas ljud?

Får de någonsin sitt straff?

      Ofta får de sin del av Guds vredes lag?#.

 

Ondsintas ord, hur ofta dödar de sig själva?

        Bli de straff befriade?

 

Jobs bok. 21:18.

 

18.  #Om de ändå blev som halmstrån för vinden,

agnar som stormen för bort!#.

 

Jobs bön: om deras liv liknade spridda halm-strå

      för vinden.

Agnar som storm-vinden driver bort. 

 

Jobs bok. 21:19.

 

19.  #Kanske sparar Gud olyckan åt hans barn?

Han borde själv få ett straff som känns#.

 

Ifrågasätter Guds handlande, besparas Guds barn

      på barnens olycka.

 

Jobs bok. 21:20.

 

20.  #Uppleva sin egen undergång och dricka

den Väldiges vrede#.

 

I livet få uppleva, livets undergång dricka sig

     druckna av den Väldiges vredes-vin.

 

Jobs bok. 21:21.

 

21.  #Vad rör hans efterlevande honom,

när hans utmätta tid är till ända?#.

 

Hur påverkas Ondsintes efterlevande, när hans

     ut-mätta livstid är till ända? 

 

Jobs bok. 21:22.

 

22.  #Kan någon undervisa Gud, han som är

domare över de höga#.

 

Gud domaren, över de mäktiga.

      Vem kan undervisa honom? 

 

Jobs bok. 21:23.

 

23.  #Den ene dör med sin kraft i behåll,

obekymrad och trygg#.'

 

Den ene dör med full livs-kraft.

      O-bekymrad i livet  i trygga livet. 

 

Jobs bok. 21:24.

 

24.  #Hans pung är stinn av sin mjölk,

hans kropp har saven kvar#.

 

Hans pennigflöde, äger sitt fulla värde.

        Hans kropp fortfarande äger livets energi.

 

Jobs bok. 21:25.

 

25.  #Den andre dör förgrämd, utan att ha smakat

någon lycka#. 

 

Den andre i livet, dör i bitterhet.

       Fick inte smaka livets lycka.

 

Jobs bok. 21:26.

 

26.  #Båda två läggs i mullen och täcks av maskar#.

 

Båda liv, läggs i jordens mylla.

     Övertäckta av levande maskar.

 

Jobs bok. 21:27.

 

27.  #Jag vet vad ni tänker, hur ni tror ni skall 

snärja mig#.

 

Känner till era fördömande tankar.

       Med era lögnaktiga ord vill snärja mitt liv.

 

Jobs bok. 21:28.

 

28.  #Ni säger:

"Var är nu stormännens hus, var är de ondas

boningar?#.

 

Ni säger med era tal:

     Var finns nu stormännens hus?

De ondskefullas boningar?

 

Jobs bok. 21:29.

 

29.  #Fråga bara dem som går vägen förbi och lägg

märke till deras vittnesbörd#.

 

Fråga de som ser det, lyssna på deras vittnesbörd.

 

Jobs bok. 21:30.

 

30.  #På olyckans dag blir den onde skonad,

han räddas på vredens dag#.

 

På olyckans dag blir den ondsinte befriad

   från vredes-domen.

 

Jobs bok. 21:31.

 

31.  #Vem ställer honom till svars för hur han levat,

vem straffar honom för vad han gjort?#.

 

Vem försvarar honom inför straffdomen?

   

Jobs bok. 21:32.

 

32.  #Han blir buren till graven, man håller vakt vid

hans grift#.

 

Blir omsorgsfullt buren till sin grav-plats.

          Bevakar hans grav. 

Jobs bok. 21:33.

 

33.  # Han vilar mjukt i dalens mull.

Alla vill följa i hans spår, otaliga har gått

    före honom#.

 

Har sin viloplats i dalens mjuka mylla.

      Alla villigt vara hans följeslagare.

O-räkneliga skaror gått före honom i vila.

 

Jobs bok. 21:34.

 

34.  #Hur kan ni komma med er tomma tröst?

Era svar skorrar bara falskt#.

 

Hur ni visa sådan falsk frimodighet med era

     tröst tomma ord.

Era stolta svar ärar falskheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE 

 

DEL. 165.

 

16500.  Inte endast Vara lydnadens hörare

utan även vara lydnadens görare.

 

16501.  Farligt vara lydnadens hörare med inte

dess görare.

 

16502.  Kärleksfulle kärlekens egendom.

 

16503.  Kärlekens vän  kärlekens görare.

 

16504.  Godhetens vän  godhetens görare.

 

16505.  Ärlighetens vän  ärlighetens görare.

 

16506.  Behärskad tungas beslutsamhet

äga vaksam tunga.

 

16506.  Dårars tankar likt bortflygande agnar

för vinden.

 

16507a.  Upproriskt  gensträvigt folk lyssnar

inte på visheten klokheten.

 

16507b.  Gensträvigt upproriskt folk 

dåraktigt folk.

 

16508.  Falskt fromhets-tänkande lögnens tjänare.

 

16509a.  Lögnen falskheten varandras vänner.

 

16509b.  Varandras vänner: lika barn leka bäst.

 

16510a.  Hyckleri  falskhet  varandras vänner.

 

16510b.  Falskheten  sken-heligheten

lögnens bundsförvanter.

 

16511.  Ordningssamt liv  planerat liv.

 

16512.  Vara vankelmodig  vara o-beslutsam

vad ger det till Livet.

 

16513.  Vara arrogant visa sig vara överlägsen

högmodets bunds-förvanter.

 

16514.  Saktmodet förminskar vredens lidande 

smärta i själs-livet.

 

16515a.  Sök förvärva visheten vägen in i vishetens

rikedomar.

 

16515b.  Sök förvärva ärligheten vägen in i

ärligheten rikedomar.

 

16515c.  Sök förvärva vänligheten vägen in 

i vänlighetens rikedomar.

 

16516.  Söka förvärva elakheten o-intressant sökande.

 

16517.  Söka förvärva dårskapen o-intressant sökande.

 

16518.  Söka förvärva o-ärligheten 

o-intressant sökande.

 

16519.  Själens sorger och bedrövelser

vad ger det till Livet.

 

16520.  Stoltheten  girigheten avundet  vreden

ondskans efterföljare.

 

16521a.  Ondskan förleder människan in i

fåfängliga kärleken.

 

16521b.  Fåfängliga kärlek  kortvarig kärlek.

 

16521c.  Ondskan visar sig vara hatisk  föraktfull

skrytsam  övermodig  självisk.

 

16522.  Ondskan själviskheten själv.

 

16523.  Vem kan vara mer självisk än ondskan.

 

16524.  Vem kan vara mer girig än ondskan.

 

16525.  Vem kan vara mer avundsjuk än ondskan.

 

16526.  Vem kan vara mer skrytsam än ondskan.

 

16527.  Livets o-fullkomligheter: 

vilket har sitt ursprung i ondskan.

 

16528a.  Tänk få vara älskad av kärleken.

 

16528b.  Tänk få var uppskattad av kärleken.

 

16528c.  Tänk få vara uppmuntrad av kärleken.

 

16529a.  Vara barmhärtig:  sörja med de sorgsna.

 

16529b.  Vara barmhärtig:  gråta med dem gråtande.

 

16529c.  Vara barmhärtig:  lida med de lidande.

 

16530.  Saktmodigheten fullkomligt saktmodet.

 

16531.  Ärligheten  fullkomligt ärlig. 


16532.  Barmhärtigheten fullkomligt barmhärtig.

 

16533.  Visa kärleksfullt uppträdande:

vara kärlekens vän.

 

16534.  Visa saktmodigt uppträdande:

vara saktmodets vän.

 

16535.  Visa vänligt uppträdande:

vara vänlighetens vän. 

 

16536.  Innerlig ömhet  kärlek  vad mänskligheten

Behöver.

 

16537a.  Visa kärleksfullt omdöme föraktas

av hatets vänner.

 

16537b.  Visa vänligt omdöme föraktas

av elakheten.

 

16537c.  Visa snällt uppträdande föraktas 

av elakhetens vänner.

 

16538.  Visa saktmodigt omdöme föraktas

av ilskenhetens vänner.

 

16539.  Visa ärligt uppträdande föraktas av o-ärligheten.

 

16540.  Själv-kännedomens ödmjukhet

visar sig ödmjukhet.

 

16541.  Självkänslan lära känna sitt människovärde. 

 

16542.  Ömsinthetens kärlek nyttig för livet.

 

16543.  Vara vaksam ödmjuk  nyttigt för Livet.

 

16544a.  Kärleken släcker hatets eldslåga.

 

16544b.  Kärleken släcker föraktets eldslåga.

 

16544c.  Kärleken  kärleks-löshetens fiende.

 

16545.  O-barmhärtigheten förtycker de svaga

de små.

 

16546.  Barmhärtigheten befriar människor

från fördömelsen.

 

16547.  Vara fördömd o-nyttigt  för Livet.

 

16548.  Barmhärtigheten godheten  bundsförvanter.

 

16549.  Godheten barmhärtigheten

varandra till hjälp och uppmuntran.

 

16550.  Hjärtats sinnesro  sinnesfrid beskyddet

mot livets oro  förvirring.

 

16551.  Rent samvete rent själsliv.

 

16552.  Vise undviker dåraktiga tankar & beslut.

 

16553.  Människans övergivenhet: vara ensam

vara o-önskad o-värdig.

 

16554.  Vara hjärtlös  o-barmhärtig  kärleks-lös

högmodets beteende mot mänskligheten.

 

16555.  Dårens dårskap  högmodets vän.

 

16556.  O-klokes dårskap  rider på stoltheten.

 

16557.  Vises vishet  rider på ödmjukheten.

 

16558.  Visheten förändrar människans livs-stil.

 

16559a.  Släppa o-nyttiga tankar.

 

16559b.  Vara o-nyttiga tankars o-vän.

 

16559c.  Vara respekt-lös mot o-nyttiga tankar.

 

16560.  O-tacksamheten  o-troheten  livets

o-nyttigheter vara deras o-vänner. 

 

16561.  Troheten  tacksamheten  livets nyttigheter

vara deras vänner.

 

16562.  Fullkomlige törstar efter fullkomligheten.

 

16563.  Produktions-maskiner äger inget

människo-värde, vilket gör produktions-företagen

     inte längre behöver ta hänsyn till.

 

16564.  Produktionsmaskiner  människovärdet

inga bundsförvanter.

 

16565a.  Egoismen bedrar människans liv.

 

16565b.  Egoismen bedrar hennes dyrbara liv.

 

16565c.  Egoismen värdesätter inte livet.

 

16566.  Vara barmhärtig sörja med de sörjande.

 

16567.  Vara barmhärtig gråta med de gråtande.

 

16568.  Barmhärtige vän med  med gråtande

sörjande.

 

16569.  Vara barmhärtig  lida med de lidande.

 

16570.  Vara ledsen  modfälld  tänk bli uppmuntrad.

 

16571.  Vara missmodig sorgsen tänk få bli

uppskattad.

 

16572.  Dominanta viljan styr sin nästas liv.

 

16573a.  Stolta ögon  högmodigt hjärta.

 

16573b.  Falska tunga  övermodigt hjärta.

 

16573c.  Hjärtats onda planer  högmodigt hjärta.

 

16574.  Ondsinta fötter  ondskefulla handlingar.

 

16575.  Falska vittnen  o-rättvisa vittnen.

 

16576.  Svikaren  bedragaren  äger övermodigt

hjärta.

 

16577.  Bedragaren lögnens tjänare.

 

16578.  Bedragaren rider på lögnen.

 

16579.  Bedragaren  äger o-ärligt hjärta.

 

16580.  Bedragaren  ärligheten går skilda vägar.

 

16581a.   Ilskenheten illaluktande fåfänglig.

 

16581b.  Ilskenheten sprider illaluktande

doft  vem vill umgås med de.

 

16581c.  Häftighetens illaluktande doft

vem vill umgås med den.

 

16582.  Själv-hävdelse  livets o-ordning.

 

16583.  Självhävdelsen älskar sig själv.

 

16584.  Själv-hävdelsen tänker på sig själv.

 

16585.  Vara vördnadsfull  respektera

sina medmänniskors intressen.

 

16586.  Högmodets o-lydnad nationell undergång.

 

16587.  Penningbegärets ondska ingen 

problem-lösare.

 

16588.  Penning-begärets ondska fiende

till kärlekens godhet.

 

16589.  Penningbegäret vad ger det till Livet.

 

16590.  Peningbegäret förnedrar livets värde.

 

16591.  Peningbegäret  främmande för

människo-värdet ärar istället stoltheten.

 

16592a.  Ondsinta vreden  knäcks som trädet

av stormens styrka inför saktmodet.

 

16592b.  Ondskefulla ilskenheten  knäcks som 

trädet av vindens styrka inför saktmodets närhet.

 

16592c.  Ondsinta häftigheten blir kraftlös inför saktmodets styrka. 

 

16593.  Livet i insikten  vara tröstad ger vad

mänskligheten Behöver.

 

16594.  Själv-försvaret  rider på rädslan.

 

16595.  Självförsvaret  högmodet bundsförvanter.

 

16596.  Egoismen  själv-försvaret  bundsförvanter.

 

16597.  Ilskenheten rider på egoismen.

 

16598.  Häftigheten rider på egoismen.

 

16599.  Vara o-önskad  häftigheten visar

sin o-tålighet.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

VISA OCH KLOKA ORD TILL NUTIDENS MÄNNISKOR.

 

DEL. 191-250.

 

191.  Krav kontroll-systemet, till hjälp för

  utvecklandet av problem-systemet.

 

192.  Vilket gör enskilda människan bli  

gjorda till krav kontroll människa.

 

193.  Penning-begäret, utvecklar slavets krav

kontrollsystemet på människan.

 

194.  Penning-begäret roten till all ondska, 

förstör undervärderar intressanta yrken

     i näringslivet.

 

195.  Dagens samhälle värderar människan utifrån 

hennes kompetens och behörighet.

 

196.  Undervärderar hennes personlighet.

 

197.  Alltid intressant  lära känna andras tale-språk

och kropps-språk.

 

198.  Högmodet saknar förmågan betjäna

sina medmänniskor.

 

199.  Ödmjukheten tjänstvillig betjänande.

 

200.  Olika bemyndighets personer

befattnings-personer  blir  förslavade under

           högmodets lockande tanke-tale-sätt.

 

201.  Människans genetiska talanger kunskap

värdesätts inte i dagens samhälle.

 

202.  Dagens närings-liv kräver speciella utbildningar  vilket gör hennes till vinst-drivande

     individ.

 

203.  Vinstdrivande individer, ärar penningbegäret.

 

204.  Närings-livstänkandet, vilket gör sig

    till penningbegärets bundsförvant.

 

205.  Närings-livstänkandet  fördjupar

    nationella krav kontrollsystemet.

 

206.  O-måttliga stressen, ger sig inte till vara

tidens vän.

 

207.  O-måttliga stressen, ser tiden som

     vara slav under urverkets tid.

 

208.  Tiden lever sitt egna liv.

 

209.  O-måttliga stressen lever sitt egna liv.

 

210.  Tiden  omåttliga stressen går skilda vägar. 

 

211.  O-måttliga stressen  tiden utmanar varandra.

 

212.  Människans själviskhet fösöker fullkomliga

     sig själv.

 

213.  Människans o-själviskhet  fullkomlig i vad

den gör.

 

214.  Själviskheten  o-fullkomlig.

 

215.  O-själviskheten fullkomlig.

 

216.  Själviska människor  söker höga samhälls-

positioner vid maktens boningar.

 

217.  Laglösheten skapar fram nationellt

kontroll-tänkande.

 

218.  Penning-begäret  omåttliga stressen 

inflytande blivit större, dominantiskt över

      nationer.

 

219a  Krav  kontrollsystemiskt tal, tänke-sätt

återspeglar dagens sanhälle  stad  nation.

 

219b.  Frågan är, finns uppenbar risk för systmet

blir o-övervinnerligt hög.

       Uppfylla det, kan det göras av normal-begåvad

individ.

 

220.  Leva livet i och med kompetens-bevisen

behörighets bevisen, värdesätts inte av sanningen

     kärleken  ödmjukheten.

 

221.  Sekulariserat samhälle, går skilda vägar i vad

sanningen och ödmjukheten ser sig värdera livet.

 

222.  Penningbegäret förhindrar människors

sociala utveckling i samället.

 

223.  Penningbegäret driver upp samhällspriserna.

 

224.  O-moralen rider på penningbegäret.

 

225.  Penningbegärets  gissel, gör människan 

självisk.

 

226.  Betmöts högmodet mot högmodet,

bildligt  talat  lägga brännbar vedträd på vedbrasan.

 

227.  Ordstrider skapar ordstrider.

 

228.  Konflikter skapar konflikter.

 

229.  Högmodigt egoistiskt stolt hjärta 

skadar ödmjuka  milda hjärtat.

 

230.  Två ödmjuka hjärtan  goda vänner.

 

231.  Två milda hjärtan goda vänner.

 

232a  Atmosfär av skvaller  förtal  i den kan

fladdrande stressande tungor akvivisera sig.

 

232b.  Vilket kan liknas vid lägga torra brännbara

vedträn på glödande vedbrasa.

 

233.  Avundsjukan  svartsjukan tacksamhetens

   glädjens o-vänner.

 

234.  Svartsjukan avundsjukan  högmodets

penningbegärets vänner.

 

235.  Avundet svartsjukan rider på penningbegäret.

 

236a.  Svartsjukan penningbegäret främmande 

för omtänksamheten omsorgen.

 

236b.  Penningbegäret besvikelsen främmande 

återhållsamheten tåligheten.

 

236c.  Bitterheten penningbegäret främmande för

godheten och glädjen.

 

237.  Bitterheten besvikelsen rider på högmodet.

 

238.  Offra inte sin dyrbara livs-tid för

o-tacksamheten.

 

239.  O-tacksamheten blir aldrig tacksam.

 

240a.  O-ärligheten blir aldrig ärlig.

 

240b.  O-tåligheten blir aldrig tålig.

 

240c.  O-barmhärtigheten blir aldrig barmhärtig.

 

241.  Tålamodet  uthålligheten bundsförvanter.

 

242a.  Uthålligheten  tålamodet behöver tiden

  tysnaden  för sin tillväxt i människors liv.

 

243.  Dagens människor i sekulariserade samhället;

    kontrolleras av högmodets stolthetens

inflytande genom talet  tanke-värlfden.

 

244a.  Egoismens stolthet, krävande på människans

   energi och tid. 

 

244b.  Vara vaksam för tids och energi-tjuvars

    listigheter.

 

245.  Ödmjukheten erbjuder sin ödmjukhet,

   vilket blir människan till både glädje inre fröjd.

 

246.  God vänskap, på sikt öppnar upp för

djupare vöänskap.

 

247.  Laglösheten visar upproriskt beteende,

o-villig o-lydig mot nationers lagar och parsagrafer.

 

248.  Stoltheten egoismen högmodet

sam-arbetspartner  till laglösheten.

 

249.

 

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se