Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 10 okt 05:34

PSALTAREN. PSALM. 117:1-2.

 

Psalm. 117:1.

 

1.  #Prisa Herren, alla folk, lova honom,

alla länder!#.

 

Prisa lova Herren alla folk alla länder.

 

Psalm. 117:2.

 

2.  #Väldig är hans godhet mot oss,'

Herrens trofasthet är evig.

    Halleluja!#.

 

Väldig hans stora  godhet mot oss.

      Herrens trofasthet  varar för evigt.

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 10 okt 05:34

PSALTAREN. PSALM. 118:1-29.

 

TACKSAM FÖR HERRENS HJÄLP.

 

Psalm. 118:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Tacksam för hans godhet.

    Hans nåd är av evighet.

 

Psalm. 118:2.

 

2.  #Sjung, du Israels folk: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Israels folk, lovsjung Herren.

    Hans nåd: evig. 

 

Psalm. 118:3.

 

3.  #Sjung, du Arons ätt: evigt varar hans nåd#.

 

Du, Arons ätt: lovsjung honom.

      Hans nåd varar för evigt.

 

Psalm. 118:4.

 

4.  #Sjung, ni som fruktar Herren, evigt varar

hans nåd#.

 

Ni, gudfruktiga lovsjung Herren.

      För evigt varar hans nåd.

 

Psalm. 118:5.

 

5.  #Jag ropade till Herren i mitt trångmål.

Herren svarade, han förde mig ut i frihet#.

 

I min nöds trångmål: ropade till Herren.

      Han besvarade mig: 

Gjorde mig fri från mitt betryck.

 

Psalm. 118:6.

 

6.  #Herren är med mig ----- jag har ingenting

att frukta: vad kan människor göra mig?#.

 

Har min trygghet i Herren.

     Behöver inte leva i rädsla för fienden.

Människor kan inte skada mig.

     Låter mig inte vara förslavad av människo-fruktan.

 

Psalm. 118:7.

 

7.  #Herren är med mig, han hjälper mig,

jag skall triumfera över mina fiender#.

 

Herren min hjälpare i nöden.

      Hjälper mig: skall triumfera över mina fiender.

 

Psalm. 118:8.

 

8.  #Det är bättre att ty sig till Herren än

att lita på människors hjälp#.

 

Bättre ha sin tilltro till Herrens hjälp än

      lita på människors hjälp.

 

Psalm. 118:9.

 

9.  #Det är bättre ty sig till Herren än

att lita på mäktiga män#.

 

Bättre han sin förtröstan till Herrens hjälp

    än lita på världens mäktiga styresmän.

 

Psalm. 118:10.

 

10.  #Jag var kringränd av främmande folk,

men jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Vara omgiven av främmande folk:

      men blev bevarad från dem med Herrens hjälp.

 

Psalm. 118:11.

 

11.  #Jag var kringränd på alla sidor,

men jag höll från livet med Herrens hjälp#.

 

Jag var i min nöd omsluten på alla sidor 

    av fienden.

Herrens hjälp var mitt beskydd mot dem.

 

Psalm. 118:12.

 

12.  #De kringrände mig som en bisvärm

men slocknade som eld i törne.

     Jag höll dem från livet med Herrens hjälp#.

 

Omringade mig likt flygande anfallande bisvärmar.

      Deras liv togs ifrån dem.

Med Herrens tacksamma hjälp blev fri från dem.

 

Psalm. 118:13.

 

13.  #De trängde mig hårt, var nära att falla,

men Herren kom mig till hjälp#.

 

De förtyckte mig: var nära falla i deras händer.

      I mitt lidande: var Herren där till

min hjälp. 

 

Psalm. 118:14.

 

14.  #Herren är min kraft och mitt värn,

han blev min räddning#.

 

Herren min kraftkälla mitt försvar.

     Min räddare från fienden.

 

Psalm. 118:15.

 

15.  #Hör hur segerropen skallar,

jubel stiger från de trognas läger:

     Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Hör segerropen över fienden.

     Jubel-ropet stiger från de trognas lägerplats.

Herrens stridande allmakts hand visat sig

    synligt ibland dem.

 

Psalm. 118:16.

 

16.  #Herrens hand är höjd till seger,

Herrens hand har visat sin kraft#.

 

Herrens allmakts hand upphöjd till seger.

      Hans hand visat sin kraftfulla styrka.

 

Psalm. 118:17.

 

17.  #Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna

om Herrens gärningar#.

 

Jag skall få leva.

       Berätta frimodigt om Herrens gärningar.

 

Psalm. 118:18.

 

18.  #Hårt har Herren tuktat mig, men han

gav mig inte i dödens våld#.

 

Den Herren älskar den agar han.

     Vilket bevarat mig från dödens våld.

Döden o-barmhärtig i vad den gör.

 

Psalm. 118:19.

 

19.  #Öppna för mig rättfärdighetens portar!

Jag vill gå in och tacka Herren#.

 

Öppna upp för mig rättfärdighetens vida portar.

      Jag leva i din rättfärdighet.

Visa min tacksamhet få leva i din rättfärdighet.

 

Psalm. 118:20.

 

20.  #Här är Herrens port, här får hans

trogna gå in#.

 

Herrens port +++ rättfärdighetens port.

     Till vilka hans trogna är välkomna. 

 

Psalm. 118:21.

 

21.  #Jag tackar dig för att du hörde min bön

och blev min räddning#.

 

Villig tacka dig för du lyssnade på mitt bönerop.

       Du, blev min räddare.

 

Psalm. 118:22.

 

22.  #Stenen som husbyggarna ratade

har blivit en hörnsten#.

 

Hörnstenen Jesus Kristus vilken håller ihop

       Kristi levande kropp.

 

Psalm. 118:23.

 

23.  #Detta är Herrens eget verk,

det står för våra ögon som ett under#.

 

Kristi kropp hans eget fullbordade verk.

     I människorsögon ses som ett underverk.

 

Psalm. 118:24.

 

24.  #Detta är dagen då Herren grep in.

Låt oss jubla och vara glada!#.

 

Tillåta oss själva få jubla vid Herrens

     barmhärtiga ingripande.

Herrens hjälp ger glädjefyllt hjärta. 

 

Psalm. 118:25.

 

25.  #Herre, hjälp oss!

Herre, ge framgång!#.

 

Bönen: hjälp oss i vårt förtryck från fienden.

       Herren, ger oss framgång i vad vi gör.

 

Psalm. 118:26.

 

26.  #Välsignad den som kommer i

Herrens namn!

     Vi välsignar er från Herrens hus#.

 

Från Herrens hus kommer välsignelsen.

      När Herrens namn leder våra liv:

vilket välsignar dem.

 

Psalm. 118:27.

 

27.  #Herren är Gud.   Han gav oss ljus.

Ordna er till procession, med kvistar i händerna,

     ända till altarets horn!#.

 

Herren den ende Guden.

       Han ljusets Gud. Ursprungets ljus.

Ordna era liv till högtidlig tillbedjan.

     Med kvistar i händerna till altarets horn.

 

Psalm. 118:28.

 

28.  #Du, är min Gud, jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill höja ditt lov#.

 

Du, min ende Gud.

         Vill visa min tacksamhet inför dig.

Min Gud, vill upphöja ditt lov. 

 

Psalm. 118:29.

 

29.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.  

 

Tacksamt hjärta, tacka Herren.

       För hans Guds godhets skull.

För evigt varar hans nåd.

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 10 okt 05:34

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD AV PPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

Del. 183.

 

18300.  Egennyttigheten  egoismens tjänare.

 

18301.  Själviskheten  egoismens tjänare.

 

18302.  Självupptagenheten egoismens tjänare.

 

18303a.  Egoististska tankar  egoismens tjänare.

 

18303b.  Egoistiska ord  egoismens tjänare.

 

18303c.  Egoistiskt hjärta  egoismens tjänare.

 

18304.  Sanningen livets försvarare  förvarar

    rättvisan mot lögnens listiga  lockelser

och frestelser.

 

18305.  Ilskne behöver hjälp och tröst bli

frisläppt från ilskenhetens fångenskap i stället

       bli fångad älskad av saktmodets

omsorg  och kärlek.

 

18306.  Ilskne blir kärlekslös egoistisk i sin

ilskenhet.    

 

18307.  Saktmodige kärleksfull i sin o-själviskhet.

 

18308.  Kärleken segrar över självgodhetens ondska

sårar själs-livet.

 

18309.  Kärleken segrar över själviskhetens

ondska vilket sårar själen.

 

18310.  Kärleken segraren över självupptagenhetens ondska vilket ger själslivet

    blödande själssår.

 

18311.  Kärleken seger-Herre över egoismens 

ondska vilket fördärvar själslivet med de

     blödande själssåren.

 

18312.  Kärleken visar respekt och  vördnad för

människo-värdet.

 

18313.  Ödmjuke offrat sitt liv för livet i

ödmjukhetens rikedomar.

 

18314.  Ödmjuke lydig följa henne till livets slut.

 

18315.  Ondskans dagliga liv: utövar kampfull

stridslysten strid mot sanningen.

 

18316.  Till sist görs ondskan till förloraren.

 

18317.  Ondskan segrar aldrig över sanningen.

 

18318.  Lär oss älska ödmjukheten.

 

18319.  Uppmuntran  uppmuntrar tankarna.

 

18320.  Saktmodet  uppmuntrar tankarna

i saktmodigheten.

 

18321.  Vreden aggressiv smärtsam för tankarna.

 

18322.  Ilskan sårar tankarna.

 

18323.  Lär känna livets  ödmjukhet och enkelhet.

 

18324.  Lär känna livets enkelhet ödmjukhet

vad mänskligheten Behöver.

 

18325a.  Vänligt ord på läpparna sprider ut vänlighet.

 

18325b.  Vänligt leende på läppar  sprider vänlighetens sol-klara ljusstrålar.

 

18326.  Botemedlet mot sorgsna övergivna

hjärtan hjärtats glädje.

 

18327.  Ödmjuke lever i o-böjlig trohet mot ödmjukheten.

 

18328.  Kärleksfullt hjärta  vandrar tryggt

på kärlekens stig.

 

18329.  Tänk så tryggt  veta  sanningen

inte ljuger.

 

18330.  Sanningen äkta och sann för människo-hjärtat.

 

18331a.  Människo-hjärtat älskar sanningen.

 

18331b.  Människo-hjärtat uppskattar sanna ord.

 

18331c.  Människo-hjärtat  uppmuntras av

sanna ord.  

      

18332.  Lögnen alltid falsk och o-sann i sitt tal.

 

18333.  Visad själv-utgivande kärlek  ger 

kärlek till sin nästa.

 

18334.  Svekfritt sinne  uppriktigt hjärta

vad människan Behöver i-dag.

 

18335.  Tänk få leva i uppriktiga hjärtat

svekfria sinnet  ära dem i livet.

 

18336.  Ärligheten visar sig för dem som

dagligen lever i den.'

 

18337.  Ödmjukheten visar sig för dem som

dagligen lever i den.

 

18338.  Älska ärligheten: ni som härskar på jorden.

 

18339.  Älska vänligheten: ni som härskar

på jorden.

 

18340.  Älska renhjärtligheten: ni som härskar

på jorden.

 

18341.  Bättre vara artig än o-artig i sitt beteende.

 

18342.  Sanningen livets ljus i mörkret.

 

18343.  Lögnen förmörkar livet.

 

18344.  Lögnaktiga ord  för-mörkar vilseleder

människors själs-liv  från sanningen.

 

18345.  Sanningen ger männniskan själs-styrka.

 

18346.  Lögnen för-svagar människans själssstyrka

för-giftar den.

 

18347.  Lögnen förgiftar själs-livet.'

 

18348.  Måttfullheten  klokheten  rättvisan

själs-strykan människans ryggrad.

 

18349.  Måttfullheten  klokheten  livets livs-näring.

 

18350.  Måttfullheten botmedlet mot

o-måttlighetens ondska.

 

18351.  Klokheten  botemedlet mot ondskans

dårskap.

 

18352.  Ondskans dårskap  dum-dristig.

 

18353.  Rättvisan botemedlet mot o-rättvisan.

 

18354.  Ödmjuka läppar   uttalar  sanna ord.

 

18355.  Stolta läppar uttalar  o-sanna ord.

 

18356.  Sanningen fridfull  bära i sitt hjärta.

 

18357.  Sanningen värdig  bära i sina tankarna.

 

18358.  Sanningen älskvärd bära i livets

olika skeenden.

 

18359.  Ödmjukhetens vän  älskar uppskattar

uppmuntrar ödmjukhetens närhet.

 

18360.  Sjukdomen och döden varandras vänner.

 

18361.  Sjukdomen betjänar döden.

 

18362.  Sjukdomen ärar uppskattar dödens vänskap.

 

18363.  Döden rider på sjukdomen.

 

18364.  Döden och sjukdomen bundsförvanter.

 

18365.  Sjukdomen och döden hatar livet

i alla levande varelser.

 

18366.   Visa vördnad och respekt för

varandras personligheter. 

 

18367.  Vara sårad av hatets giftiga  dödliga

pilar leder livet in i dödens verklighet.

 

18368.  Dödens verklighet  vad ger det till livet.

 

18369.  Leva livet fri från hatet  avundsjukan

gör livet meningsfullt.

 

18370.  Meningsfulla livet  alla kan leva i det.

 

18371.  Meningsfulla livet  uppskattar

människo-värdet.

 

18372.  Meningsfulla livet  älskvärt för

människo-värdet.

'

18373.  O-kunnigheten hindret mot

lära känna meningsfulla livet.

 

18374.  O-kunnigheten ger o-säker kunskap.

 

18375.  Dårskapen ingen trygg kunskap.

 

18376.  O-kunnigheten dårskapen

likt vindens flyktighet.

 

18377.  Måttlösa kärleken  vad mänskligheten

idag Behöver.

 

18378.  Måttlösa kärleken  hjärtats sinnets längtan.

 

18379.  Måttlösa kärleken  dyrbarare än

världens ego-kärlek.

 

18380.  Världslig kärlek  begränsad  i sitt givande.

 

18381.  Tillåta våra handlingar i tankar

vara av godheten  ärar  upphöjer den.

 

18382.  Människan blir fångad  i sina egna ords

tungas  tal.

 

18383.  Människan blir fångad  antingen i de

goda orden eller i de ondsinta ordens tal.

 

18384.  Ödmjuke låter ärelystenheten

vara sin o-vän för livet.

 

18385.  Snälle låter o-barmhärtigheten

vara sin o-vän för livet.

 

18386.  Där friden råder  finns livet. 

 

18387.  Ödmjuke undviker  sällskap med 

med strids-lystna männens ords tal.

 

18388.  Låta tillrättvisningen ske tålamod

och kärlek.

 

18389.  Kärleken bränner bort  hjärtats bitterhet

och besvikelse.

 

18390.  Ilskne behov av saktmodighetens närhet

vilket förändrar hans hjärtats tankar.

    Blir dess efterföljare istället för ilskenhetens.

 

18391.  Godhetens storhet  segraren över

all ondska.

 

18392.  Ondskan förloraren  godheten allas

dagars vinnare.

 

18393.  Godhetens trygga livs-form fostrar 

fram äkta sanna efterföljare.

 

18394.  Godhetens värdighet  värd älskas äras

i människors hjärtan och sinnen.

 

18395.  Överflödande barmhärtigheten

fullkomlig i vad den gör  i  människors hjärtan

    och sinnen.

 

18396.  Själens fattigdom  på penningbegäret

gör själen fri från begärets lockelser

      och frestelser.

 

18397.  Själens fattigdom på ha-begäret

gör själen fri från begärets frestelser och lockelser.

 

18398.  Ondskans farligheter  dödliga för Livet.

 

18399a.  Sanna Ord sanningen trogen.

 

18399b.  Falskheten äger tillslutet hjärta.

 

18399c.  Tänk få äga fridsamma Livet.

 

 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN. PSALM. 115:1-18.

 

Psalm. 115:1.

 

1.  #Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn

skall du ge ära, du som är god och trofast!#.

 

Ingen ära ges till ditt folk utan till Din godhet

    och trofasthet ditt namn ges äran.

    

Psalm. 115:2.

 

2.  #Varför skall folken säga:

"Var är deras Gud?" #.

 

Varför skall folken ifrågasätta dig:

     Var är deras Gud. 

 

Psalm. 115:3.

 

3.  #Vår Gud är i himlen, allt vad han vill,

det gör han#.

 

Vi säger frimodigt vår Gud är  i himlen.

       Han låter sina rådslut uppfyllas i vad han gör. 

 

Psalm. 115:4.

 

4.  #Deras gudar är silver och guld,

verk av mäniskohänder#.

 

De vilka ifrågasätter dig den levande Guden:

   att du finns: har gjort sig egna gudar

skapade verk av människohänder.

 

Psalm. 115:5.

 

5.  #Mun har de men kan inte tala,

ögon men kan inte se#.

 

De avgudar har mun men ej talar.

       Har ögon vilka ej ser. 

 

Psalm. 115:6.

 

6.  #Öron har de men kan inte höra,

näsa men känner ingen lukt#.

 

Har öron vilka inte hör.

       Näsa vilka ej känner någon lukt.

 

Psalm. 115:7.

 

7.  #De har händer men kan inte gripa

och fötter men kan inte gå.

      Ur deras strupe kommer inga ljud#.

 

De har skapade händer gjorda av människohänder

     o-rörliga.

Fötter vilka är o-rörliga för att gå.

      Ur strupe kommer inga hörbara ljud. 

 

Psalm. 115:8.

 

8.  #De som gjort dem ska bli som de,

ja, alla som sätter sin lit till dem#.

 

De människor som skapat dem blir dem lika.

 

Psalm. 115:9.

 

9.  #Israel, förlita dig på Herren,'

han är er hjälp och er sköld#.

 

Israel, förtrösta dig helhjärtat på Herren.

      Han är er hjälpare.

Ett tryggt andligt beskydd.  

 

Psalm. 115:10.

 

10.  #Arons släkt, förlita dig på Herren,

han är er hjälp och er sköld#.

 

Arons släkt: sätt din tilltro till Herren.

          Han är er hjälpare.

Tryggt andligt beskydd mot fienden.

 

Psalm. 115:11.

 

11.  #Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,

han är en hjälp och er sköld#.

 

Ni, gudfruktiga, förtrösta helhjärtat på Herren.

       Han är er hjälpare.

 

Psalm. 115:12.

 

12.  #Herren har tänkt på oss och välsignar

Israels släkt, han välsignar Arons släkt#.

 

Herren visar sin godhet och trofasthet mot oss.

       Välsignar Israels släkt.

Välsignar Arons släkt.

 

Psalm. 115:13.

 

13.  #Han välsignar dem som fruktar honom,

både mäktiga och ringa#.

 

Välsignar de gudfruktiga.

      Vilka lever som mäktiga och ringa.

 

Psalm. 115:14.

 

14.  #Må Herren göra er talrika, er och er barn#.

 

Må Herren föröka er.

        Er själva och era barn.

 

Psalm. 115:15.

 

15.  #Må ni välsignas av Herren, han som har

gjort himmel och jord#.

 

Må ni av Herren bli välsignade.

       Han vår skapare av både himlen och jorden.

 

Psalm. 115:16.

 

16.  #Himlens är Herrens, men jorden gav

han åt människorna#.

 

Herren äger himlen.

       Jorden gavs åt människan förtroendet

     vårda skapelsen.

 

Psalm. 115:17.

'

17.  #De döda prisa inte Herren, de som farit ner

i tystnaden#. '

 

De döda lever i tystnaden.

      De prisar inte Herren med sina läppar.

 

Psalm. 115:18.

 

18.  #Men vi skall lova Herren nu och för evigt.

    Halleluja!#.

 

Men vi som lever skall lova Herren idag.

        Och för evig tid.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN. PSALM. 113:1-9.

 

Psalm. 113:1.

 

1.  #Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn!#.

 

Låt era hjärtan och läppar prisa Herren.

       Ni hans utvalda tjänare.

Prisa Herrens heliga namn.

 

Psalm. 113:2.

 

2.  #Lovat vare Herrens namn nu och för evigt!#.

 

Lova Herrens eviga namn.  För evigt.

 

Psalm. 113:3.

 

3.  #Från öster till väster skall Herrens 

namn blir prisat#.

 

Låt Herrens namn bli prisat från alla fyra

      vädersträck.

 

Psalm. 113:4.

 

4.  #Herren är upphöjd över alla folk,

högre än himlen når hans härlighet#.

 

Herren upphöjd över alla folk.

      Hans härlighet sträcker sig högre än himlen.

 

Psalm. 113:5.

 

5.  #Vem är som Herren, vår Gud,

han som tronar så högt#.

 

Ingen finns som Herren, vår Gud.

      Tronar så högt i höjden.

 

Psalm. 113:6.

 

6.  #Han som ser så djupt ner ----- vem i himlen,

vem på jorden?#.

 

Hans allvetande ögon ser så djupt ner från

    sin himlen på jorden.

 

Psalm. 113:7.

 

7.  #Den hjälplöse reser han ur gruset,

den fattige lyfter han ur dyn#.

 

Hjälplöse uppmuntrar han.

      Fattige lyfter ur fattigdomens elände.

 

Psalm. 113:8.

 

8.  #Han ger dem rum bland furstar, bland 

furstarna i sitt folk#.

 

Han ger den ringe utrymme bland furstar.

      

Psalm. 113:9.

 

9.  #Han ger den ofruktsamma ett hem

som lycklig mor till söner.

      Halleluja!#. 

 

O-fruktsamma ett tryggt hem.

      O-fruktsamma moder välsignad mor

till söner.

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN. PSALM. 112:1-10.

 

SALIG ÄR DEN SOM VÖRDAR HERREN.

 

Psalm. 112:1.

 

1.  #Halleluja!

Lycklig den som fruktar Herren och finner

    sin glädje i hans bud#.

 

Den lever i vörnad och respekt inför Herren

    lever välsignat liv.

Välsignad den som lever i gudsfruktan: vilken finner

       sin hjärtats glädje i hans bud. 

 

Psalm. 112:2.

 

2.  #Hans barn skall bli mäktiga i landet,

ja, de rättrådigas släkte blir välsignat#.

 

Gudfruktiges barn skall bli mäktiga i landet.

       De rättfärdigas släkte blir välsignat.

 

Psalm. 112:3.

 

3.  #Välstånd och rikedom bor i hans hus,

hans lycka vara för alltid#.

 

Rikedom välstånd bor dagligen i hans hus.

       Hans livslycka vara för alltid.

 

Psalm. 112:4.

 

4.  #För de rättrådiga bryter ljus fram

i mörkret.

      Den rättfärdige är nådig och barmhärtig#.

 

De rättfärdiga vandrar i ljuset vilket övervinner

     mörkret.

Rättfärdiges liv: nåderikt barmhärtigt.

 

Psalm. 112:5.

 

5.  #Det går väl för den som gärna ger lån

och är redlig i allt han gör#.

 

Ärlig i allt vad han säger och gör.

       Ärlighetens tjänare.  Ärar ärligheten.

Är en frimodig långivare.

   

Psalm. 112:6.

 

6.  #Han bringas aldrig på fall, den rättfärdiges

minne skall alltid bestå#.

 

Rättfärdiges liv: glöms aldrig bort.

       Blir aldrig ondskans tjänare.

 

Psalm. 112:7.

 

7.  #Olycksbud behöver han inte frukta,

hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren#.

 

Olyckor och fördärv aldrig hans dagliga bröd.

     Hans hjärta vilar i trygghet.

Hans trygghet kommer från Herren.

       Hans liv vilar i förtröstan på Herren.

 

Psalm. 112:8.

 

8.  #Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,

han får se sina fienders fall#.

 

Hans hjärta lever i stilla lugnet.

      Lever inte i skräck för olyckor och faror.

Får se fiender besegrade.

 

Psalm. 112:9.

 

9.  #Han strör gåvor över de fattiga,

hans lycka varar för alltid, han blir upphöjd

       och ärad#.

 

Strör frikostigt ut gåvor över de fattigas liv.

       Hans lycka varar för alltid.

Blir ärad upphöjd i människors ögon.

 

Psalm. 112:10.

 

10.  #Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

        De gudlösas hopp blir till intet#. 

 

Gudlöse blir avundsjuk på den rättfärdiges lycka.

      Visar sin vrede i sitt vredsmod försvinner han.

Gudlösas framtids-hopp blir om intet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN. PSALM. 111:1-10.

 

HERRENS GODHET OCH NÅD.

 

Psalm. 111:1.

 

1.  #Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

      i de rättrådigas krets, i menigheten#.

 

Med tacksamt hjärta tacka Herren.

      Tillsammans med de rättfärdigas församling.

 

Psalm. 111:2.

 

2.  #Stora är Herrens verk, de begrundas av

alla som älskar dem#.

 

Herrens storverk underbara gärningar.

        Begrundas av alla älskar dem.

 

Psalm. 111:3.

 

3.  #Höga och majestätiska är hans gärningar,

hans rättfärdighet varar för alltid#.

 

Konungsligt majestätiska är hans gärningar.

       Hans rättfärdighet vara för evig  tid.

 

Psalm. 111:4.

 

4.  #Han låter oss minnas sina under.

Nådig och barmhärtig är Herren#.

 

Låter oss komma ihåg sina underverk.

       Ifrån Herren kommer all nåds rikedom

och barmhärtighet.

 

Psalm. 111:5.

 

5.  #Han ger föda åt dem som fruktar honom,

han minns för evigt sitt förbund#.

 

Mätta dem med näringsföda som fruktar honom.

        Glömmer inte sitt eviga förbund.

 

Psalm. 111:6.

 

6.  #Han visade sin makt för sitt folk

när han gav dem andra folks arvedel#.

 

Visade sin allmakt inför sitt folk.

       När han gav dem andra folks arvedel.  

 

Psalm. 111:7.

 

7.  #I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.

Allt han bestämt är orubbligt#.

 

Visar sin trofasthet rättvisa i alla sina gärningar.

        Allt vad bestämt i sitt rådslut står för

evigt fast.

 

Psalm. 111:8.

 

8.  #Och står fast för evig tid,

det förverkligas i rättrådighet och sanning#.

 

Står för evigt fast.

        Blir till verklighet i sanning och rättfärdighet. 

 

Psalm. 111:9.

 

9.  #Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt

förbund.

       Heligt är hans namn och värt att frukta#.

 

Befriade sitt folk från deras fiender.

      Slöt ett evigtg förbund med dem.

Hans namn heligt namn.

       Namnet värt att respektera. 

 

Psalm. 111:10.

 

10.  #Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja.

      För alltid ljuder hans lov#.

 

Gudsfruktan vishetens begynnelse.

        Insikten vinns för de som gör lyder hans vilja.

För evigt ljuder hans lov.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se