Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

JOBS BOK. 42:1-6.

 

JOBS SLUTORD.

 

Jobs bok. 42:1.

 

1.  #Job svarade Herren:#.

 

Jobs bok. 42:2.

 

2.  #Jag vet att du förmår allt, inget du föresatt 

dig är omöjligt för dig#.

 

Job bekänner sin o-förmåga inför den Väldige.

 

Jobs bok. 42:3.

 

3.  #Vem är du som döljer min visa plan 

med ord utan förnuft?

     Ja, jag har talat om det jag inte begriper,

det som är för högt för mig, det som jag inte

      vet något om#.

 

Jag har talat dåraktigt inför dig.

      Det som för mig är gudomlig visdom,

inte likt mitt förstånd.

 

Jobs bok. 42:4.

 

4.  #Lyssna nu, så skall jag tala, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Jobs bok. 42:5.

 

5.  #Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag

sett dig med egna ögon#.

 

Hade hört om dig  nu sett dig med egna ögon.

 

Jobs bok. 42:6.

 

6.  #Jag är tillintetgjord och ångrar mig, i stoft

och aska#.

 

Jag bekänner mitt övermod.

      I stoft och aska.

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

JOBS BOK.  41.1-22

 

BEHEMOT OCH LEVIATAN. DEL. 2.

 

HERRENS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 41:1.

 

1.  #Han är alltför grym, ingen törs reta honom?#.

 

Leviaten grym i sitt beteende.

     Reta honom ger rädsla.

 

Jobs bok. 41:2.

 

2.  #Vem kan oskodd utmana honom, vem under

hela himlen#?

 

Vem kan vapenlös utmana honom?

           

Jobs bok. 41:4.

 

4.  #Vem klär av honom hans hölje, vem tränger

genom hans dubbla pansar?#.

 

Vem  klär av honom hans styrkas skydd?

       Vem lyckas tränga genom hans dubbla 

sköld-pansar?

 

Jobs bok. 41:5.

 

5.  #Vem öppnar gapets dörrar --- de blottade tänderna väcker fasa#.

 

Vem lyckas hans kraftfulla gaps vidöppna dörrar?

        De kraftfulla tänderna väcker rädsla.

 

Jobs bok. 41:6.

 

6.  #Hans rygg bär rader av sköldar, sammanfogade

som med sigill#.

 

Hans rygg övertäckt med rader av beskyddande

      sköldar.

 

Jobs bok. 41:7.

 

7.  #De sluter så tätt intill varandra att ingen luft

kommer emellan#.

 

De beskyddar varandra för faror och olyckor.

        

Jobs bok. 41:8.

 

8.  # Den ena är fästad vid den andra, de sitter ihop

och kan inte skiljas åt#.

 

De beskyddande sköldarna  fästade vid varandra.

 

Jobs bok. 41:9.

 

9.  #Ljuset gnistrar när han fnyser, hans blickar

lågar likt gryningens öga#. 

 

Vid sitt fnysande gnistrar ljusstrålarna.

        Hans livs-blixtrande blickar likt gryningens öga. 

 

Jobs bok. 41:10.

 

10.  #Kvastar av eld far ut ur hans gap, gnistor 

sprutar fram#.

 

Eldslågor far ut ur hans gap.

       Eld-gnister sprutar ut med styrka ur hans gap.

 

Jobs bok. 41:11.

 

11.  #Ur hans näsborrar stiger rök som från

en kokande gryta på elden#.

 

Ur hans levande näsborrar stiger rök.

     Likt ångan från kokande grytans eld.

 

Jobs bok. 41:12.

 

12.  #Hans andedräkt tänder glöd, lågor slår

ut från  hans gap#.

 

Hans andedräkt  tänder glödhettan.

    Eldslågor från glödhettan  slår med kraft

ut från hans kraftfulla gap.

 

Jobs bok. 41:13.

 

13.  #Styrka bor i hans manke, skräck löper

framför honom#.

 

Han sin styrka i manken.

      Rädsla och fasa rörs sig framför honom.

 

Jobs bok. 41:14.

 

14.  #Hans köttiga buk är inte slapp, den är fast,

som vore den gjuten#.

 

Hans köttsliga buk visar sin fasthet.

      Genom gjuten som klippans fasthet.

 

Jobs bok. 41:15.

 

15.  #Hans bringa är hård som en sten, hård som

undestenen i kvarnen#.

 

Hans kroppsliga bringa visar sin hårdhet

      som stenens.

 Likt kvarnens understa fasta kvarn-sten.

 

Jobs bok. 41:16.

 

16.  #När han reser sig darrar de mäktiga,

och havets bränningar ryggar tillbaka#.

 

De mäktiga världshärskarna känner rädsla inför

    hans närvaro.

Havets vatten bränningar visar sin försvarslösa

     rädsla och fasa.

 

Jobs bok. 41:17.

 

17.  #Angriparens svärd griper inte på honom,

ej heller spjut och lans och pil#.

 

Angriparens tveeggade svärd försvarslöst

            mot hans hårda försvars sköldar.

 

Jobs bok. 41:18.

 

18.  #Järn är som halm för honom, brons är som

murket trä#.

 

För honom järn likt halmens mjukhet.

         Brons likt murket trä.

 

Jobs bok. 41:19.

 

19.  #Pilar skrämmer honom inte på flykten,

mot honom är slungans stenar som boss#.

 

Fri från rädslan av skjutande pilar.

       Slungande stenar mot honom  försvarslösa.

 

Jobs bok. 41:20.

 

20.  #Som ett halmstrå är klubban  han skrattar

åt skramlet av sablar#.

 

Klubbans slag-kraft för honom likt halmstrået.

        

Jobs bok. 41:21.

 

21.  #Undertill har han vassa skärvor, som en

trösksläde glider han fram över dyn#.

 

Undertill sin kropp övertäckt av vassa skärvor.

       Vassa skärvor likt trösksläden glidande

fram över gjyttlig dy.

 

Jobs bok. 41:22.

 

22.  #Djupet får han att koka som en kittel,

havet gör han till en sjudande brygd#.

      Havsdjupet får han till vara kokande som

en kittel.

 

Jobs bok. 41:23.

 

23.  #Bakom honom ett stråk av ljus, 

havsdjupet tycks få silverhår#.

 

Bakom Leviaten finns ett stråk av ljusstrålar.

 

Jobs bok. 41:24.

 

24.  #Ingen på jorden råder över honom,

han är skapt utan fruktan#.

 

Ingen levande varelser härskar över honom.

 

Jobs bok. 41:25.

 

25.  #De övermodiga bävar för honom, alla stolta

rovdjurs konung#.

 

Övermodiga visar sin rädsla och fasa för honom.

     Är stolta rovdjurs konung.

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38


Och här började mitt lidande, det blev dubbelt.

       Jesus svarade mig:

Du lever inte för dig själv utan för människosjälarna.

     Andra människor kommer att dra nytta av

dina lidanden.

      Ditt utdragna lidande ger dem ljus och kraft

att godta min vilja.  sid. 56.

      Ju större lidande desto renare blir kärleken

sid. 52.

     Själarna i skärselden  sid. 58-59.

Faustinabönen:  sid. 60.

      sid. 62   stycken nummer  79-80.

Mörker och  frestelser:  sid. 60. stycken nr. 77-78. 

 

 

 

 

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

ORD FÖR DAGEN  SEPTEMBER MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Undvik ondskan  älska sanningen.

 

Undvik o-barmhärtigheten älska barmhärtigheten.

 

Andra dagen.

 

Sanningen nyttig för världen.

 

Tredje dagen.

 

Lögnen o-nyttig för världen.

 

Fjärde dagen.

 

Sanningen  friden  livets-bundsförvanter.

 

Femte dagen.

 

Sanningen ger  sinnesron  sinnesfriden.

 

Sjätte dagen.

 

Lögnen  ondskan  bundsförvanter.

 

Sjunde dagen.'

 

Kärleken till sanningen  värdefull älskvärd.

 

Åttonde dagen.

 

Saktmodigheten lever i  handlar utifrån 

         saktmodiges hjärta.

 

Nionde dagen.

 

Saktmodige säger i sitt hjärta  jag lever livet

   i saktmodigheten.

 

Tionde dagen.

 

Överlåtelsen till saktmodet  saktmodige ger 

sin fria vilja  vara  verksam i sitt liv.

 

Elfte dagen.

 

Saktmodigheten tar bort  ilskenhetens mörka

   fläckar i saktmodiges hjärta.

 

Tolfte dagen.

 

Saktmodet villigt skänka sitt saktmod till

    hela världsaltet.

 

Trettionde dagen.

 

Saktmodige god förebild för hela mänskligheten.

 

Fjortonde dagen.

 

Orolige behöver lära känna livets harmoni 

       och vila.

 

Femtonde dagen.

 

Tankspridde behöver lära känna sinnesron

      och sinnesfriden.'

 

Sextonde dagen.

 

Du ilskne,  lär känna saktmodet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Penningslavar  älskar penningar.

 

Artonde dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 173.

 

17300.  Barhärtigheten givande i  allt vad den gör.

 

17301.  Godheten  barmhärtigheten livets

trogna följeslagare.

  

17302.  Verklig kärlek  läkedom för egoismens 

hatiska sår.

 

17303.  Verklig  kärlek tillhör fullkomligheten.

 

17304.  Tänk få leva i  kärlekens livgivande 

sötma  vilket är tillgängligt för mänskligheten.

 

17305.  Tålamodet  villigheten  livets tröst

och kraftkälla.

 

17306.  Moral-föraktet  har ingen framtid på  jorden.

 

17307.  Moraliska hatet  vad ger den till mänskligheten.

 

17308.  Egen-nyttan  o-intressant liv.

 

17309.  Själv-goda struntpratet  egen-nyttigt 

   struntprat förändrar inte människo-värdet.

 

17310.  Vänd ryggen mot ondskan.

 

17311.  Argsintheten hatet  föraktet livets snaror.

 

17312a.  Saktmodet alltid på vakt mot ilskenheten.

 

17312b.  Vänligheten alltid på vakt mot elakheten.

 

17312c.  Tystnaden alltid på vakt mot o-tystnaden.

 

17313.  Lägg bort tungans stor-ordighet,

lev istället med behärskad tund tunga.

 

17314.  Lägg bort övermodigt fräckt tal låt tungan

istället tala ödmjuka vänliga ord.

 

17315.  Livet i ödmjukheten tålamodet saktmodet

     belönas.

 

17316.  Hjärtats  rofyllda liv  bekymmer-löst.

 

17317.  Tänk få leva utifrån  skönhetens storhetens

    barmhärtiga givande.

   

17318.  Ondskefulla o-moraliska uslingar

lever i upproriskhet mot de moraliska lagarna.

 

17319.  Gudlösa liknar röken för vinden.

 

17320.  Argsinte liknar röken för vinden.

 

17321a.  Verklig kärlek vinner allt.

 

17321b.  Egen-kärleken  förlorar allt.

 

17321c.  Egenkärleken stjäler människolivet.

 

17322.  Ondskan tankar  väger lätt på vågen.

 

17323.  Ärliga tankar  väger tungt på vågen.

 

17324.  Ärliga tankar har en framtid på jorden.

 

17325a.  Meningslösa samtal  vanärar sanningen.

 

17325b.  Menings-lösa samtal  ärar förtalet.

 

17325c.  Meningslösa samtal  ärar skvallriets tunga.

 

17326. Olydnadens belöning  förvirring oro

i själen.

 

17327.  Tänk få leva i friden tystnaden och lugnet.

 

17328a.  Minsta oro driver  hjärtats ro på flykten.

 

17328b.  Minsta ro driver hjärtats oro förvirring

på flykten.

 

17328c.  Minsta elakheten driver vänligheten

på flykten.

 

17329.  Lydnaden hjärtats offer.

 

17330.  O-lydnaden  hjärtats o-villiga offer.

 

17331.  Hjärtats lydnad fri från hjärtats ego.

 

17332.  Lydnadens hjärta offret från ego-kärleken.

 

17333.  Fåfängan och o-kunnigheten utmanas

av vishetens rikedomar.

 

17334.  Fåfängan påverkan på människo-livet

likt agnars lätthet för vindens styrka.

 

17335.  Rent hjärta  motgiftet mot o-rena hjärtat.

 

17336.  Förtalets hjärta  giftet mot kärlekens hjärta.

 

17337a.  Egolögnen hjärtats lögn. 

 

17337b.  Ego-lögnen själens bedragare.

 

17337c.  Egolögnen  kärlekslös.

 

17338.  Inre stillheten  inre tystnaden  glädjens

följeslagare.

 

17339.  Inre lugnet  värdefull i livet.

 

17340.  O-fattbara  fullheten  fullkomlig i sitt

vara i sitt tillstånd.

 

17341.  Bara kärleken  nog  för kärleksfulle.

 

17342.  Sanningen talar  om säker  trygg kunskap.

 

17343.  Lögnen talar  om o-säker  o-trygg

o-verklig kunskap.

 

17344.  Falskheten  talar om  tomhet  fåfänglig

o-kunnighet om sanningen.

 

17345.  Falsk  lögnaktig o-kunnighet  dödlig 

o-kunnighet o-klokhet.

 

17346a.  O-klokhet  o-kunnighet  dödlig.

 

17346b.  O-kunnigheten o-klokheten

vishetens fiender.

 

17346c.  O-klokheten  o-kunnigheten 

vad ger de till Livet.

 

17347a.  Tänk få leva felfritt liv  fullkomligt liv.

 

17347b.  Tyglad tunga  fullkomligt liv.

 

17347c.  Tyglade ögon  fullkomligt liv.

 

17348.  Tyglade öron  fullkomligt liv.

 

17349.  Ödmjukt hjärta av-viker från högmodet.

 

17350.  Ödmjukt hjärta avviker inte från ödmjukheten.

 

17351.  Kärlekens glädje  kärleken föder fram

hjärtats fulla glädje.

 

17352.  Glädjens fullkomlighet vilar i kärleken.

 

17353a.  Du, oförändliga sanning  äger evigt liv.

 

17353b.  Du, oförändliga sanning  ger vad

mänskligheten Behöver.

 

17353c.  Du, oförändliga sanning  nationens räddning.

 

17354.  Lev med ödmjukheten. Den bevarar

beskyddar livet.

 

17355.  Ödmjukhetens väldoft  sprider själens

sinnesro och sinnesfrid.

 

17356.  Ödmjukhetens väldoft  vad världen Behöver.

 

17357.  Ödmjukhetens väldoft  ödmjukes väldoft.

 

17358a.  I o-själviskheten har själviskhetens

träldoms-ok  brutits sönder.

 

17358b.  Ondskans drivkraft  själviskhetens energi.

 

17358c.  Ondskans drivkraft  förgänglig dödlig.

 

17359.  Värdefull vänlighet  social gemenskap.

 

17360.  Värdefull snällhet  social vänskap.

 

17361.  Uppmuntrande ord:  

    styrker  stärker  tröstar  hjälper.

 

17362.  Vänliga ord  medlidande ord.

 

17363.  Själviskhetens bojor  egoismens 

giftiga farligheter.

 

17364.  Förhärdad själviskhet  gensträvig 

hårdnackad  för  sanningens budskap.

 

17365.  Äga fullkomlig  försvarslöshet

lever  o-själviskt liv inför sin nästa.

 

17366.  Ödmjukhetens tjänarinnans väldoft

lever ödmjukt liv.

 

17367a.  Förtalaren sprider ut lögner.

 

17367b.  Förtalaren sprider ut falskhetens ord.

 

17367c.  Förtalaren sprider ut lögner 

falskhetens ord ord likt spridda agnar av idel tomhet

       förgängelse dödlighet.

 

17368.  Ni människobarn, var vaksamma för 

dessa uttalade ord.

 

17369.  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se