Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.

 

DEL. 167.

 

16700.  Övermodiga visar attityd av o-felbarhet.

 

16701.  Stolta personer perfektionister.

 

16702.  Perfektionister sig själva som fullkomliga.

 

16703.  Perfektionister har svårt för ödmjuka sig.

 

16704.  Vänligheten hjärtats omtanke vilket

värdesätter livet.

 

16705.  Hjärtats omtanke godhjärtlighet

livets glädje.

 

16706a.  Snällheten en vän för livet.

 

16706b.  Snälles livskamrat  "snällheten".

 

16707c.  Vänligheten en vän för Livet.

 

16708.  Vänliges livs-kamrat  "vänligheten".

 

16709.  Ekonomiska intressen  förminskar

människovärdet.

 

16710.  Ekonomiska intressen  rider på stolheten.

 

16711a.  Ekonomiska intressen  saknar ödmjuka

hjärtan.

 

16711b.  Ekonomisk vinning rider på penningbegäret. 

 

16711c.  Ekonomisk vinning värdesätter inte Livet.

 

16712.  Vara trogen förvaltare  av lydnaden.

 

16713.  Vara trogen förvaltare  av stoltheten

lever i o-lydnaden.

 

16714.  Viktigare vad ödmjukheten gör i ödmjukes

     hjärta än vad han upplever vara i henne.

 

16715.  Tillväxten i ödmjukheten  likt späd-barnets

mognad till barnstadiets utveckling,

            Vilket fortsätter sin mognad in i

mognadsstadiet intill vuxna åldern i ödmjukheten.

 

16716.  Tänk få dö bort från hatiska egots hjärta

till istället bli kärlekens sanna efterföljare:

     kärlekens lärljunge.

 

16717.  Vara ömsint och barmhärtig

tänk få leva det Livet.

 

16718.  Tänk få förena sitt liv med barmhärtigheten

inre vila och ömhet.

 

16719.  Tänk få vilja viga sitt liv åt barmhärtigheten

och ömheten.

 

16720.  Tänk få leva i dem.

 

16721.  Vara avundets barn, äga o-tröstligt beteende  o-hjälpsam stolt.

     Vad ger det till livet och min nästas liv.

 

16722.  Ilsknes liv  förgiftat av ilskenhetens giftiga

taggar, sårad av ilsknes hjärtats tankar,

       hennes ord flöde av ilskna ord.

 

16723.  Sanningen förstår sanningen,

    handlar efter den.

 

16724.  Lastbara livet: missmodets vredens beteende.

 

16725.  Girighetens  snålhetens bojor:

snärjer själs-livet.

 

16726.  Högmodet: fördärvligt sprider sig som

dödlig pest.

 

16727.  Högmodet den dödliga pesten.

 

16728.  Elakheten den dödliga pesten. 

 

16729.  Oroat förvirrat sinne svår-modets sinne.

 

16730.  Dåraktig värld, styrs av tomheten.

 

16731.  Fåfängan  tomheten  spridda agnar

för vinden.

 

16732.  Lidandet  ödmjukhetens fostarinna.

 

16733.  Lidandet  tålamodets lärarinna.

 

16734.  Vara likgiltig försumlig vad ger det till Livet.

 

16735a.  Visad tacksamhet  avsky o-tacksamheten.

 

16735b.  Visad barmhärtighet  avsky

o-barmhärtigheten.

 

16735c.  Visad vänlighet avsky elakheten.

 

16736.  Vara missbelåten  besviken bitter

vad ger det till Livet.

 

16737a.  Saktmodige lever i frihet från ilskenheten.

 

16737b.  Tacksamme lever i frihet från o-tacksamheten.

 

16737c.  Förnöjsamme lever i frihet från

ha-begäret.

 

16738.  Äga äkta ödmjukhet bättre än äga

falsk ödmjukhet.

 

16739.  Alla människor blir äldre vilket

har begynnelsen i vilket år de föddes. 

 

16740a.  Tålige äger fridfulla Livet.

 

16740b.  O-tålige saknar fridfulla livet.

 

16740c.  Ilskne saknas fridfulla Livet.

 

16741.  Tålamodet äger ffidfulla Livet.

 

16742.  Saktmodige bevakar sin tunga.

 

16743.  Ilskne bevakar inte sin tunga.

 

16744a.  Saktmodige bevakar sina läppars ord.

 

16744b.  Häftige bevakar inte sin tungars ord.

 

16744c.  Saktmodige bevakar sina tankar.

 

16745. Den vrede bevakar inte sin ordstridiga tunga.

 

16746.  Tänk få var saktmodig inför ilskna

personers beteende.

 

16747.  Tänk få vara tålig inför o-tåliga

personers beteende.

 

16748a.  Barmhärtigheten ett milt ok att bära.

 

16748b.  Tåligheten milt ok att bära.

 

16748c.  O-barmhärtigheten tungt livets ok.

 

16749.  O-tåligheten tungt livets ok.

 

16750.  Bättre styras av barmhärtighetens godhet än o-barmhärtighetens tyranneri.

 

16751.  Vara o-intresserad  av livet föraktets hatets liv, istället vara kärlekens vän.

 

16752a.  Vara hatets  förgörare bättre än vara

dess vinnare.

 

16752b.  Vara föraktets förgörare  bättre vara

dess vinnare.

 

16753.  Ödmjuke bär ödmjukhetens prägel på

sitt livs livsstil.

 

16754.  Ärelystne bär ärelystenhetens prägel på

sitt livs livsstil.

 

16755.  Maktlystne bär maktlystenhetens prägel

på sitt livs livsstil.

 

16756a.  Ärelystne föder dagligen sitt hjärtats tankar med äre-lystenhetens högmod.

 

16756b.  Maktlystne föder dagligen sitt

hjärtats tankar med makt-lystenhetens stolthet.

 

16756c.  Godhjärtlige dricker dagligen ur

godhetens friska o-uttömliga källor.

 

16757.  Högmodet räknar med ego-viljans trogna

   hjälp uppmuntran utföra sin vilja.

 

16758.  Stoltheten visar sin illvilja, vara oberoende

av sin nästas tröst uppmuntran.

 

16759.  Stoltheten lever i fiendeskap mot

tröstaren och uppmuntraren.

 

16760.  Ödmjukes liv präglad av given offrad tid

för ödmjukheten.

 

16761.  Tänk få vara överlåten till ödmjukhetens

kärlek och omsorg.

 

16762.  Tänk få vara död och livlös från själviskhetens gissel.

 

16763.  Ödmjuke död livlös från högmodets 

inflytande, högmodet förlorat sitt kontroll-beteende

      över den ödmjuke.

 

16764a. Ödmjuke talar ödmjuka ord.

 

16764b.  Milde talar milda ord.

 

16764c.  Ödmjuke tänker ödmjuka ord.

 

16765.  Milde tänker milda ord.

 

16766.  O-dugliga o-lydiga människor, vad ger 

de till Livet.

 

16767.  O-lydiga  o-dugliga personer, ärar dåraktigheten,  dumdristrigheten.

 

16768.  Vara självisk, älska girigheten,

    älska hycklandet  älska illviljan  älska övermodet.

 

16769.  Sötmans honungs-ljuvliga ord +++ sanningens Ord.

 

16770.  Sötmans ord av sanning, bättre än

lögnens bittra ord.

 

16771.  Tänk få äga frukbart liv, godhet

bättre än äga elakhetens o-fruktbara liv.

 

16772a.  Ödmjuke längtar efter ödmjukheten.

 

16772b.  Ärlige längtar efter ärligheten.

 

16773.  Ordspråket säger:  Lika barn leka bäst.

 

16774.  Barmhärtigheten  tålamodet  kärleken

ger vad mänskligheten Behöver.

 

16775.  Ödmjuke finner sin styrka och uppmuntran

i ödmjukheten.

 

16776.  Ödmjuke funnit sin framtid i ödmjukheten.

 

16777.  Glädjens tacksamhet  livets framtid.

 

16778.  O-tacksamheten  Sorgsenheten 

bundsförvanter.

 

16779.  O-tacksamheten livets sorgetåg.

 

16780.  Elake gått vilse från snällheten.

 

16781.  Elake lockats in på elakhetens villovägar.

 

16782.  Godheten beskyddar den godhjärtlige

från elakhetens skadliga påverkan på själen.

 

16783.  Ödmjukes liv  värdigt önskvärt 

värdefullt för ödmjukheten.

 

16784.  Skadad miljö  orolig  förvirrad  miljö.

 

16785.  Konsumtionssamhället, skadar förvirrar

miljön.

 

16786.  konsumtionssamhället, utplånar olika

    djurarter och växtarter.

 

16787.  Konsumtionssamhället ärar:

slit och släng samhället.

 

16788.  Kärleken dräper hatets och föraktets

giftigheter.

 

16789.  Gifterna dödar livet.

 

16790.  Ondskan  giftigheten  bundsförvanter.

 

16791.  Giftigheten rider på ondskan.

 

16792a.  Låta sig ödmjukt bli avgiftad från

o-tålighetens förgiftigade liv.

 

16792b.   Låta sig ödmjukt bli avgiftad från

elakhetens förgiftade liv.

 

16793a.  Hatets säger nej till livet i kärleken.

 

16793b.  Föraktet säger nej till livet

i kärleken.

 

16794.  Sanningen vinnaren  lögnen förloraren.

 

16795.  Lögnen vinnaren  sanningen förloraren.

 

16796.  Vinnaren sanningen stryper lögnens dödliga

listiga förslag, vilkas ord ger oro förvirring.

 

16797.  Självklart man väljer sanningen före lögnen.

 

16798.  Varje människas ålder styrs utifrån

födelseåret.

 

16799.  Ödmjukes liv präglad av  ödmjukheten.

 

 

 

 

 

 

    

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

JOBS BOK. 30:1-31.

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL DEL. 5.

 

Jobs bok. 30:1.

 

1.  #Nu skrattar de åt mig,

dessa som är yngre än jag och vars fäder jag skulle

     ha ratat som vallhundar åt mina får#.

 

Människor i min omgivning, hånler mig.

     vilka är yngre än mig själv.

Vilkas föräldrar jag skulle ha av-visat som

        vallhundar för mina får.


 

Jobs bok. 30:2.

 

2.  #Deras styrka hade jag ingen glädje av, 

de saknade manlig kraft#.

 

Deras fäders mänskliga styrka, ingen nyttig

        glädje av.

Saknade den manligen kraften.

     Manliga kraften i de andliga dygderna.

 

Jobs bok. 30:4.

 

4.  #De plockar saltört bland snåren, gnistens

rötter är deras föda#.

 

Plockar sin saltörtiga föda bland snåren.

         

Jobs bok. 30:5.

 

5.  #De drivs bort från mänsklig gemenskap,

och man skriker efter dem som efter tjuvar#.

 

Bortdrivna från mänskliga gemenskapen.

     Behandlar dem som brottsliga tjuvar.     

 

Jobs bok. 30:6.

 

6.  #I dystra raviner håller de till, i jordkulor

och klippsskrevor#.

 

Har sina boplatser i mörka ravin-klippor.

   Lever sitt liv i mörka jordkulor.   

 

Jobs bok. 30:7.

 

7.  #Från snåren hörs deras tjut, under tistelstånden skockas de#.

 

Lever dåraktigt liv i snårens förbannelse.

        

Jobs bok. 30:8.

 

8.  #Dessa dårar och ärelösa som jagats ut ur

landet#.

 

Dåraktiga människor vilka flyr ut ur landet.

 

Jobs bok. 30:9.

 

9.  #Nu har jag blivit en visa för dem, utsatt för

skämt och hån#.

 

Dumdristiga ärelösa människor, hån-leende

    skämtlystna inför mig.

 

Jobs bok. 30:10.

 

10.  #De föraktar mig och undviker mig, de spottar

mig rakt i ansiktet#. 

 

Föraktar hatar mig, lever blivit mina o-vänner.

          Bespottar hädar mig rakt i ansiktet. 

 

Jobs bok. 30:11.

 

11.  #Gud har lossat min bågsträng och knäckt

mig, därför kastar de alla hänsyn#.

 

Gud har låtit olycka och fördärv drabba mig.

     Blivit till åtlöje för dem.    

 

Jobs bok. 30:12.

 

12.  #Spolingar sätter sig upp mot mig och knuffar

mig åt sidan.

      De banar väg för ofärdens anlopp#.

 

Unga män högmodiga i sitt beteende.

        Föraktar hatar mig.

Tillåter olyckor och fördärv få råda.

 

Jobs bok. 30:13.

 

13.  #De river upp min väg för att få mig att falla,

ingen hindrar dem från ett rycka fram#.

 

Deras vänner ger dem bifall, förstöra fördärva

      mitt liv.

 

Jobs bok. 30:14.

 

14.  #De kommer som genom en bred bräsch

och väller fram i brak och dån#.

 

De bemöter mig med våldsamhet för att skada mig.

 

Jobs bok. 30:15.

 

15.  #Fasor störtar över mig.

Min värdighet förs bort av vinden, min lycka

       upplöses som ett moln#.

Faror och olyckor drabbar mig.

        Mitt människovärde, fåfängligt bortfört av vinden.

      Mitt livs lycka, upplöst som molnet.

 

Jobs bok. 30:16.

 

16.  #Jag överväldigas av sorg, plågan har mig

i sitt grepp#.

 

Blev ett sorge-barn, livets plåga blivit herre

     i mitt liv.

 

Jobs bok. 30:17.

 

17.  #Om natten brinner min kropp, mina lemmar

finns ingen vila#.

 

Under nattens vila, min förbränns min kropp

av sorgen.

      Mina kroppsliga lemmar, känner ingen vila.

 

Jobs bok. 30:18.

 

18.  #Med all sin kraft hugger han tag i min klädnad,

griper mig i kragen#.

 

Spolingar, våldför sig på mig.

      Visar sitt o-barmhärtiga beteende. 

 

Jobs bok. 30:19.

 

19.  #Och kastar mig i dyn.

Jag är som stoft och aska#.

 

Behandlas som jordens stoft och förbrunnen

    aska inför deras ansikten.

Hatar och föraktar mitt människo-värde. 

 

Jobs bok. 30:20.

 

20.  #Jag ropar till dig med svarar inte, jag står

här och de ser mig inte#.

 

Ropar på hjälp, får ingen hjälp.

       Ingen bryr sig om mig.

 

Jobs bok. 30:21.

 

21.  #Du har förvandlats till en grym fiende

och ansätter mig med all din styrka#.

 

Du som var min vän, blivit för mig hård-hjärtlig

     elak fiende.

Attakterar plågar mig med din makts styrka.

 

Jobs bok. 30:22.

 

22.  #Du slungar iväg mig i vinden och upplöser

mig i ett dån#.

 

I din frimodighet, undervärderar du mitt liv

   likt vindens tomhet.

Mitt liv blir upplöst som ett åsk-dån. 

 

Jobs bok. 30:23.

 

23.  #Ja, jag vet att du för mig till döden,

till den plats där allt levande samlas#.

 

För varje dag för du mig närmare döden.

       Till den bo-plats, där alla levande varelser

till sist samlas.

 

Jobs bok. 30:24.

 

24.  #Man lyfter inte handen mot den arme när han

ropar på hjälp i sin nöd#.

 

Känner ingen medkänsla barmhärtighet för den 

     armes själ.

När den armes själ ropar efter hjälp i nöden. 

 

Jobs bok. 30:25.

 

25.  #Jag har ju gråtit över dem som haft det svårt

och bekymrat mig om den fattige#.

 

Alltid känt medlidande, över den övergivne.

        Visat bekymmersamt hjärta för den fattige. 

 

Jobs bok. 30:26.

 

26.  #När jag hoppades på gott, kom ont,

när jag väntade på ljus, kom mörker#.

 

Förväntade mig det goda, istället besökte mig 

   ondskan.

Väntade på ljusets värme och omsorg, istället

     kom mörkrets olyckor.

 

Jobs bok. 30:27.

 

27.  #Mitt inre sjuder, jag får ingen ro, 

onda dagar möter mig#.

 

Min inre människa våndas, finner ingen sinnesro.

       Ondskans dagar förföljer mig.

 

Jobs bok. 30:28.

 

28.  #Sörjande går jag utan en strimma sol, 

jag reser mig inför folket och ropar på hjälp#.

 

Livet för mig är sörjande, saknar livets mening.

     Inför folket visar min själsrop om hjälp.

 

Jobs bok. 30:29.

 

29.  #Jag har blivit schakalens bröder, jag är 

uvens like#.

 

Blivit vän med rovgivna bröder, blivit lik uvens liv.

 

Jobs bok. 30:30.

 

30.  #Min hud svartnar och flagar, kroppen

glöder av feber#.

 

Min varböldnades hud, svartnat flagrar.

    Min kropp visar sig vara glödhet av feber.

 

Jobs bok. 30:31.

 

31.  #Min lyras klang har vänts i klagan,

flöjtens toner ljuder som gråt#. 

 

Mitt livs fröjd, förbytts i hjärtats djupa klagan.

      Flöjtens ljuvliga toner, förbytts till sorge-gråt. 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

NÄSSJÖ PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

 

CARL AUGUST  HÅKAN SJÖGREN  1919-

 

KOMMINISTRAR.

 

CARL MAGNUS  PALMGREN  1891-1928.

     HELGE GUSTAF ESAIAS PONTEN 1928-

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 18:1-21.

 

BILDADS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 18:1.

 

1.  #Bildad från Schach sade:#.

 

Jobs bok. 18:2.

 

2.  #När skall denna ordström hejdas?

Sansa dig, sedan kan vi talas vid#.

 

Lugna dig, i ditt ord-flöde, vilket gör vi kan

     fortsätta vårt tal.

 

Jobs bok. 18:3.

 

3.  #Varför betraktar du oss som nöt,

tror att vi är dumma?#.

 

Varför betraktar du oss som dårar.

        Tror du vi är dum-dristiga. 

 

Jobs bok. 18:4.

 

4.  #Du slits sönder av ditt eget raseri.

Skulle jorden läggas öde för din skull och klippan

       rubbas från sin planta?#.

 

Utifrån ditt våldsamma beteende, vilket blir dig

    till eget fördärv.

För ditt lidandets skull, Job; jorden allt på vad är

      ödeläggas.

Bergfasta klippan rubbas från sin planta. 

 

Jobs bok. 18:5.

 

5.  #Dock den gudlöses ljus slocknar, elden brinner

inte på hans härd#.

 

Gudlöses lycktas ljus slocknar för evigt.

      Eldens hetta brinner inte på hans 

 öppna eld.

 

Jobs bok. 18:6.

 

6.  #Det blir mörkt i hans boning, lampan slocknar

för honom#.

 

I hans bostad finns mörkret, hans livs-lågas lampa

       slocknar för honom.

 

Jobs bok. 18:7.

 

7.  #Hans raska framfart hejdast, hans egna planer

sätter krokben för honom#.

 

Hans själviska framtids-planer, blir till honom

      fördärv och olycka.

 

Jobs bok. 18:8.

 

8.  #Hans fötter fastnar i nätet, fångstgropar lurar

på hans väg#.

 

Hans egna fötter fastnar i ego-centriska snaran.

       Olyckans fall-gropar, bedrar honom till 

livets fördärv och undergång.

 

Jobs bok. 18:9.

 

9.  #Fällan slår igen om vristen, och han sitter fast

i saxen#.

 

Syndens snara, håller hans vrist fången i 

     gudlöshetens fälla.

 

Jobs bok. 18:10.

 

10.  #Snaran ligger dold på marken på stigen

väntar honom gillret#.

 

Ondsinthetens snara, ligger gömd för ögat,

      på hans vandringsstig.

 

Jobs bok. 18:11.

 

11.  #Fasor ansätter honom från alla håll,

de är honom hack i häl#.

 

Olyckor och fördärv förföljer honom.

 

Jobs bok. 18:12.

 

12.  #Det onda vill sluka honom, olyckan väntar

på att fälla honom#.

 

Ondskans listighet, villig tillintetgöra hans liv.

       Olyckan in-väntar honom, likt en fälla.

 

Jobs bok. 18:13.

 

13.  #Hans hud förtärs av sjukdom, hans lemmar

av Dödens förstfödde#.

 

Hans hud: Jobs hud: äts upp av sjukdom.

      Hans kropps lemmar förtärs av Döden. 

 

Jobs bok. 18:14.

 

14.  #Han rycks bort från sitt trygga hem och förs

till Fasornas konung#.

 

Du, Job; ryckts bort från ditt trygga hem.

       Nu förs till Olyckans fördärvets konung.

 

Jobs bok. 18:15.

 

15.  #Lilit intar hans hem, svavel sprids över

platsen där han bott#.

 


Brinnande eldsvavel sprids över din bo-plats

       förtärde allt som fanns där du bott.

 

Jobs bok. 18:16.

 

16.  #Nertill torkar hans rötter, upptill vissnar

hans krona#.

 

Hans livs-rötter, förtorkas.

     Hans huvuds livskrona förvissnar. 

 

Jobs bok. 18:17.

 

17.  #Hans minne försvinner från jorden, på gator

och torg nämns aldrig hans namn#.

 

Gudlöses minne, utplånas på jordens yta.

        Hans namn uttalas aldrig på gator och tal 

inför människor.

 

Jobs bok. 18:18.

 

18.  #Han störtar från ljuset till mörkret och drivs 

ut från världen#.

 

Han faller häftigt från ljuset in i mörkret.

      Blir utdriven från världen.

    

Jobs bok. 18:19.

 

19.  #Han får varken ättling eller arvinge i sitt folk,

ingen i hans hus överlever#.

 

Hans egna ättling arvinge, får möta döden i 

    sitt egna folk.

 

Jobs bok. 18:20.

 

20.  #I väster väcker hans öde förfäran, i öster 

grips man av skräck#.

 

I väster, väcker hans livs ödeläggelse rädsla.

    I öster, grips folket av fasa och skräck.  

 

Jobs bok. 18:21.

 

21.  #Detta drabbar syndarens hem, så går det

där man inte vill veta av Gud#. 

 

Vilket drabbar syndarens hem.

        Så går det med den gudlöses liv.

 

 

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 27:1-23.  

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

 

DEL. 2.

 

Jobs bok. 27:1.

 

1.  #Job fortsatte sitt tal och sade:#.

 

Jobs bok. 27:2.

 

2.  #Så sant Gud lever, han som vägrar mig min rätt,

den Väldige, som fyllt mig med bitterhet:#.

 

Vet; Gud lever.

       Vägrar belöna mitt rättfärdiga liv.

Den Väldige Guden.

      Istället fyllt mig med bitterhetens bittra smak. 

 

Jobs bok. 27:3.

 

3.  #Så länge jag har liv i mig och Gud låter mig

andas#.

 

Så länge Gud i sin nåd tillåter livets ande vara kvar

        i mig.

Låter han mig få andas liv, vilket inte döden gör. 

 

Jobs bok. 27:4.

 

4.  #Skall jag aldrig ta en lögn i min mun,

aldrig låta falskhet komma över mina läppar#.

 

Så länge inte döden berövat mig livet,

     frimodigt vägrar låta lögnen vara herre i

min mun.

     Aldrig tillåta falskheten, vidröra mina läppar.

 

Jobs bok. 27:5.

 

5.  #Aldrig att jag ger er rätt!

Till min död vidhåller jag min oskuld#.

 

Aldrig så länge mitt liv inte tas ifrån mig,

        ska låta er ord ger er rätt över mitt liv.

Ända till mina döds-dagar håller jag fast vid

     min o-skuld.

 

Jobs bok. 27:6.

 

6.  #Jag står fast vid min rättfärdighet och vägrar

att ge upp den, jag har ingenting att förebrå mig#.

 

Lever ståndaktigt liv, vid min rättfärdighet.

      Vägrar ge upp, mitt renhjärtliga o-straffliga liv.

Har ingenting, klandra tillrättavisa mig själv för.

 

Jobs bok. 27:7.

 

7.  #Må min fiende stå som den skyldige,

min motståndare röna syndarens öde!#. 

 

Låt min fiendes ord, vara den skyldige.

       Min motståndares ord, erfarenhet bli

ondsintes ödeläggelse och fördärv.

 

Jobs bok. 27:8.

 

8.  #Var är den ogudaktiges hopp när döden kommer, när Gud tar tillbaka hans liv?#.

 

Var  finner vi den gudlöses framtids-hopp,

   när döden bemöter honom.

När hans livslåga tas tillbaks av Gud själv?

 

Jobs bok. 27:9.

 

9.  #Kommer Gud att höra hans rop när nöden

drabbar honom?#.

 

Kommer Gud bönhöra den o-gudaktiges bönerop

     om livets räddning.

 

Jobs bok. 27:10.

 

10.  #Kan han ha sin glädje i den väldige,

anropa Gud var dag och stund?#.

 

Har den gudlöse sin glädjefyllda trygghet i

      den Väldige.

I sin åkallan dagligen inför Gud?

 

Jobs bok. 27:11.

 

11.  #Jag lär er vad Gud är i stånd till och döljer

inte hur den Väldige handlar#.

 

Jag lär, undervisar er vad Gud vill göra.

      Vill inte dölja hans gudomliga verk.

 

Jobs bok. 27:12.

 

12.  #Ni har ju själva sett det, varför då dessa

tomma fraser#.

 

Era mänskliga ögon beskådat det.

      Varför låter er tomma ords tal, få höras. 

 

Jobs bok. 27:13.

 

13.  #Detta är den lott som beskärs en gudlös,

den del som våldsmannen får av den Väldige#.

 

Detta är den gudlöses belönings-löshet.

        Våld-mannens personliga belöning-löshet

vilken han får.

 

Jobs bok. 27:14.

 

14.  #Har han många söner faller de för svärdet,

hans barn får aldrig äta sig mätta#.

 

Gudlöses många söner, får möta dödliga svärdet.

     Dödliga svärdet, dödens bundsförvant.

Hans barn, lever av o-mättnad. 

 

Jobs bok. 27:15.

 

15.  #De som undkommer, dem lägger pesten i graven, och inga änkor håller dödsklagan#.

 

De som lyckas undkomma svärdet, lyckas

    pestens smittsamhet beröva dem på livet.

De dödas änkor, håller ingen döds-klagan.

 

Jobs bok. 27:16.

 

16.  #Om han också hopar silver som sand

och samlar dyrbara kläder på hög#.

 

Om den gudlösa, samlar silvrets värde likt

    sandkornens antal  samlar dyrbara kläders-plagg

lever i daglig kräck för dödens vassa svärd.

 

Jobs bok. 27:17.

 

17.  #Blir det den rättfärdige som bär dem,

den ostrafflige som tar hand om silvret#.

 

Blir det den renhjärtlige, som använder dem.

     O-strafflige få äga silvrets värde.

 

Jobs bok. 27:18.

 

18.  #Huset han bygger är som ett fågelbo,

som den koja en väktare gör#.

 

O-gudaktiges hus, byggt som fågelbo.

      Den rättfärdige gör fågelboet till

böne-koja där böneväktaren beder.

 

Jobs bok. 27:19.

 

19.  #Rik går han till sängs ----- en sista gång,

när han slår upp sina ögon är allt borta#.

 

Med rikedomen går den gudlöse till nattens vila.

      När han vaknar all fåfänglig rikedom försvunnen.

 

Jobs bok. 27:20.

 

20.  #Han jagas av fasor på dagen, om natten

förs han bort av stormen#.

 

Gudlöse blir skräckslagen på ljusa dagen.

       Under nattens vila, bortrövad av vindens styrka.

 

Jobs bok. 27:21.

 

21.  #Östanvinden slungar i väg honom, sveper bort

honom från hans plats#.

 

Östan-vindens styrka, kastar iväg honom.

        sveper bort honom från hans trygga bo-plats. 

 

Jobs bok. 27:22.

 

22.  #Han angrips utan förskoning och tvingas

ta till flykten#.

 

Blev angripen utan förskoning, tvingande fly 

      för livet.

 

Jobs bok. 27:23.

 

23.  #Alla klappar hånfullt i händerna, där han

bodde visslar man åt honom#. 

 

Alla i hans omgivning, visar sitt hånfulla beteende,

       när de ser hans olyckor.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 166.

 

16600.  Ondskan glädje-dödaren.

 

16601.  Föraktet  glädjedödaren.

 

16602.  Hån-leendet  glädjedödaren.

 

16603.  O-barmhärtigheten glädjedödaren.

 

16604.  Skrytsamhetens tunga övat sig i

vara skrytsam.

 

16605.  Tänk få vara o-intresserad av

ego-tänkandet.

 

16606.  Friden ordningen bundsförvanter.

 

16607.  Ron ordningen livets bundsförvanter.

 

16608.  Tålige tålighetens föredöme  förebild.

 

16609a.  Vreden fyller den vrede med livets pina

    inre smärta lidande.

 

16609b.  Fyller människan med ångest-känslor.

 

16609c.  Vreden o-hälsosam.

 

16610.  Kvinnans njutning av graviditeten.

 

16611a.   Ilsknes förändrade synsätt uppförande

      på ilskenheten, gör honom saktmodig.

 

16611b.  Häftiges förändrade upp-förande synsätt

   på häftigheten, gör människan saktmodig.

 

16612.  Gemenskap vänskap  bättre än o-vänskapen.

 

16613.  Saktmodet skapar gemenskap  vänskap.

 

16614a.  Vreden skapar o-vänskap  splittring oro

förvirring.

 

16614b.  Vad väljer människans fria vilja?

 

16615.  Ondskan livets skadegörare.

 

16616.  Döden livets  skade-görare.

 

16617.  Vad väljer människans fria vilja: livet

eller vara ondskans vän?

 

16618.  Vredens ondska, lever egots

njutningsbara liv.

 

16619.  Ondskan säger, tänk få vara vän med döden.

 

16620a.  Ilskenhetens ondska kontrollerar

ilsknes liv.

 

16620b.  Häftighetens ondska kontrollerar

häftiges liv.

 

16621.  Saktmodiges liv lever i renhet,

från vredens o-rena gärningar.

 

16622a.  Saktmodig mun renad från vredens ord.

 

16622b.  Saktmodiga tungor renade från

    vredens farliga ord.

 

16622c.  Saktmodiga tankar renade från 

ilskenhetens giftiga ord.

 

16623.  Vreden ilskenheten häftigheten lever

i daglig släktskap med varandra.

 

16624.  Godheten vänligheten snällheten lever

i daglig släktskap med varandra.

 

16625.  Ilskne behöver umgås med saktmodiga

människor, vilket blir nyttigt formbad dö bort

     från egots ilskenhet.

 

16626.  Elake behöver umgås med vänliga människor, vilket blir nyttigt formbad dö bort

      från egots elakhet.

 

16627.  Alla människor inte fått livets nyttiga

    förmån få tjäna saktmodet vara hennes

trogne tjänare i allt.

 

16628.  Alla människor inte fått livets nyttiga förmån

     få dagligen tjäna tåligheten  vara hennes tjänare 

eller tjänarinna i allt.

 

16629.  Vilken livsinriktning vill mänskligheten

     välja, leva för  leva i gemenskap med.

 

16630.  Saktmodets liv, driver oss längre bort

från ilskenheten.

 

16631.  Ilskenheten ser sin egen värdelöshet.

 

16632.  Saktmodets liv, driver oss längre bort

från häftighetens inflytande.

 

16633.  Häftigheten ser sitt ego värdelöst.

 

16634.  Tröste-rika tåligheten livets uppmuntrare.

 

16635.  Trösterika uthålligheten livets

värdesättare.

 

16636.  O-tröstliga o-tåligheten livets förödmjukare.

 

16637.  O-tröstliga elakheten livets förödmjukare.

 

16638.  I tvivelaktiga tankar, finns ingen ro och vila.

 

16639.  I trons vandring, finns livets nyttigheter.

 

16640.  Ståndaktigheten  livets tröstare

      bärare och uppmuntrare.

 

16641a.  Tålige ifrågasätter inte tåligheten.

 

16641b.  O-tålige sålt sitt dyrbara liv,

till o-tåligheten.

 

16641c.  Tålige sålt sitt dyrbara liv till tåligheten.

 

16642.  Bättre sälja sitt liv till tåligheten

än till o-tåligheten.

 

16643.   Den vrede lever i vredens lastbara liv.

 

16644.  Ilskne lever i ilskenhetens lastbara liv.

 

16645.  Elake lever i elakhetens lastbara liv.

 

16646.  Spridda lögner  spridda agnar för vinden.

 

16647a.  Spridda lögner väger lätt på livets våg.

 

16647b.  Spridda lögnaktiga ord väger lätt

på sanningens våg.

 

16647c.  Sanningen väger tyngre än spridda lögner.

 

16648.  Artighet vänlighet  fint uppförande

vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16649.  Låta saktmodet blir till kär medlem

i familje-livet.

  

16650a.  Konsumtionssamhället  påverkar 

miljö-förstöringen.

 

16650b.  Själviska komsumtions-samhället

hänsynslös mot miljön.

 

16650c.  Miljöförstöringen rider på 

konsumtionssamhället.

 

16651.  Konsumtionssamhället rider på stoltheten.

 

16652.  Ödmjukheten förminskar konsumtionssamhällets begär.

 

16653.  Konsumtionssamhällets begär skadligt

för människan och miljön.

 

16654a.  Fridsamme vilar i nattens vila,

sinns-ron  sinnesfriden.

 

16654b.  Harmoniske vilar i nattens vila,

i Ron och livets harmoni.

 

16655.  Den vrede äter vredens bröd.

 

16656.  Ilskne äter ilskenhetens skadliga bröd.

 

16657.  Häftige äter häftighetens smärtsamma bröd.

 

16658.  Saktmodige finner livets-bröd

i sakmodigheten. 

 

16659.  Godhjärtlige finner livetsbröd i godheten.

 

16660.  Late  bekväme ärar latheten,

o-kunnig om myrans flitighet.

 

16661a.  Saktmodige kyler ner vredens hetta.  

 

16661b.  Godhjärtlige kyler ner elakhetens hetta.

 

16661c.  Saktmodige kylar ner ilskenhetens hetta.

 

16662.  Snälle kyler ner elakhetens hetta.

 

16663a.  Dåren förtalets slav.

 

16663b.  Dumdristige skvalleriets träl.

 

16663c.  Dåren avundets slav.

 

16664.  Visheten bygger sitt hus vishetens

fasta grund.

 

16665.  Dåren bygger sitt hus på dumdristighetens

o-säkra grund.

 

16666a.  Pratsjukan  livets förlorare,

tystnaden livets vinnare.

 

16666b.  Vara livets vinnare bättre än vara

livets förlorare.

 

16667.  Sinnesfriden eller livets lidelse,

vad väljer mänskligheten.

 

16668.  Ondsinte slås  till marken,

av sin egen ondska.

 

16669.  Hårda uttalade ord, skadliga ord.

 

16670.  Mjuka milda ord  läkande ord.

 

16671a.  Vänlige visar vänlig uppsyn mot

elakhetens beteende.

 

16671b.  Godhjärtlige visar godhetens leende

mot elakhetens beteende.

 

16671c.  Snäll människa visar sitt snälla leende

mot elakhetens skadliga beteende.

 

16672.  Saktmodige lärt sig leva utan ilskenheten.

 

16673.  O-tålige lärt sig leva i tåligheten.

 

16674.  Dominantiska människor  visar o-tåligt

livs beteende.

 

16675a.  Ödmjukes livsstil äras av tåliga personer.

 

16675b.  Ödmjukes livsföring äras av saktmodig

människor.

 

16675c.  Ödmjukes liv bättre än dominanta


personers viljor.

 

16676.  Makt-lystna personer svåra umgås med.

 

16677.  Maktlystna personer  ensamma vargar.

 

16678.  Maktlystna människor tänker på sig själva.

 

16679.  Maktlystna personer  o-sociala människor.

 

16680.  Stolta upp-blåsta människor  självgoda

personer.

 

16681.  Självgoda människor ärar sina händers verk.

 

16682a.  Lögnaren talar ljugar-språket.

 

16682b.  Lögnaren främmande för sanningens språk.

 

16682c.  O-tålige o-tröstlig o-hjälpsam.

 

16683.  Otåliga människor kan inte visa varandra

   tålmodighet, en blind kan inte leda en blind

båda två faller de o-tålighetens fallgrop.

 

16684.  Tålmodige kan hjälpa uppmuntra trösta

de två o-tåliga som tillsammans fallit

     i o-tålighetens grop.

 

16685.  Bättre bli fångad av tåligheten än

bli fångad i o-tålighetens snara.

 

16686a.  Mildheten: mildes herre, medkänslans vän.

 

16686b.  Saktmodigheten: saktmodiges herre,

     med-lidandets vän.

 

16686c.  Saktmodet stillar vredens hatiskhet.

 

16687.  Saktmodet stillar  iskenhetens förakt.

 

16688.  Saktmodet stillar  häftighetens 

försktfulla beteende.

 

16689.  Vreden kärlekslös i sitt beteende.

 

16690.  Argsintheten respektlös i sitt beteende.

 

16691.  Kärleken stillar hatets ilskenhet.

 

16692.  Kärleken stillar föraktets häftighet.

 

16693.  Saktmodet önskvärd i saktmodiges ögon.

 

16694.  Kärleken älskvärd i kärleksfulles ögon.

 

16695.  Kärleken uppskattad i kärleksfulles tankar.

 

16696.  Bestående beslut  långsiktigt.

 

16697.  Snabb vinningslystenhet kortsiktig.

 

16698. Två o-tåliga personer kan inte trösta

uppmuntra varandra.

 

16699.  Stolte upphöjer sig själv, ser sig själv

som o-felbar. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 28:1-28.

 

JOBS SVAR PÅ BILDADS TREDJE TAL.

 

DEL. 3.

 

Jobs bok. 28:1.

 

1.  #Det finns gruvor med silver, platser där man 

utvinner guld#.

 

Under jordens yta finns olika mineraler.

     Silvrets värde, penningbegäret lockelser till

livets matriella rikedomar.

    Penninbegäret rider på silvrets värde.

Platser där guldets värde utvinns.

      Guldets värde,  penningbegärets frestelser.

Vilket ger kortsiktig trygghet.

     Skapar själslig oro och bekymmer. 

 

Jobs bok. 28:2.

 

2.  #Järn hämtas ur marken, och stenar smälts

till koppar#.

 

Järnmalmens fyndigheter, hämtas ur markens yta.

       Jordens stenar smälts till koppars-vinning. 

 

Jobs bok. 28:3.

 

3.  #Människan får mörkret att vika och tränger 

längst ner i djupen till stenen som göms i 

     svartaste natt#.

 

Längs ned i jordens djup finns stenens bo-plats.

 

Jobs bok. 28:5.

 

5.  #Djupt under jorden som frambringar föda

förvandlas allt som av eld#.

 

Djupt under jordens inre yta, finns näringsrika

      växtkraften, till liv. 

 

Jobs bok. 28:6.

 

6.  #Där nere är stenen safir och gruset är guld#.

 

Stenen blir safir,  gruset blir guld.

 

Jobs bok. 28:7.

 

7.  #Stigen dit är okänd för örnen,

falkens öga har inte sett den#.

 

Stigen under jordens yta, o-känd för örnens

      flygande ögon.

Falkens flyktiga ögon, har inte sett jordens inre stig.


Jobs bok. 28:8.

 

8.  #Den trampas inte av stolta rovdjur, lejonet

går inte där#.

 

Jordens inre stig, inte förtrampad av stolta

     rytande rovdjur.

Lejonet går inte på den.

 

Jobs bok. 28:9.

 

9.  #Människan ger sig på den hårda stenen

och vänder bergen ut och in#.

 

Människan lockas frestas, till utvinna hårda

     stenens värde.

 

Jobs bok. 28:10.

 

10.  #Hon hugger gångar in i klippan, och alla

slags dyrbarheter blottas för ögat#.

 

Människors händer, hugger gångbara tunnlar

   in i klippans fasta berggrund.

Utvinner i sin begärs lystnad dyrbarheter,

      vilket ses i människors ögon.

 

Jobs bok. 28:11.

 

11.  #Vattenådror täppor hon till, och det som

var dolt förs upp i ljuset#.

 

Av skaparens skapade vattenådror blir igenfyllda.

     Vad för ögat varit fördolt, förs upp i ljuset 

för ögats seende.

 

Jobs bok. 28:12.

 

12.  #Men visheten var finns den?

Var är den plats där insikten bor?#.

 

Var finns visheten för människors sökande.

       Platsen där insikten har sin boplats?

 

Jobs bok. 28:13.

 

13.  #Människan vet inte vägen till den, man finner

den inte i de levandes land#.

 

Människans o-kunnighet, känner inte till vägen

      till vishetens rikedomar.

Vilket gör hennes sökande till skapelsen

     dyrbarheter.

 

Jobs bok. 28:14.

 

14.  #Den är inte hos mig", säger Djupet,

och Havet säger: "Här finns den inte"#.

 

Djupet säger: visheten finns inte hos mig.

     Havets säger: visheten finns inte i havet.

 

Jobs bok. 28:15.

 

15.  #Den kan inte köpas för guld, inte betalas

med silver#.

 

Visheten kan inte köpas av guldets dyrbara värde.

      Visheten ges inte genom silvets värdes betalning.

 

Jobs bok. 28:16.

 

16.  #Den förvärvas inte med guld från Ofir,

med dyrbar onyx och safir#. 

 

Vishetens rikedomar förvärvas inte av guldets

     värde från Ofir.

Inte med onyxet och safirers dyrbarheter. 

 

Jobs bok. 28:17.

 

17.  #Varken guld eller glas kan mäta sig med den,

den byter man inte mot gyllne klenoder#.

 

Guldets och glasets värde, kan ej jämföras med

       vishetens värde.

 

Jobs bok. 28:18.

 

18.  #Än mindre då mot kristell och koraller.

Att äga visheten är mer än att äga pärlor#.

 

Jämförs ej med kristallers och korallers

    skönhet och ljuvlighet.

Vara ägare till visheten värdefullare än äga 

     pärlor dyrbarhet.

 

Jobs bok. 28:19.

 

19.  #Nobis topas kan inte mäta sig med den, 

den kan inte köpas med renaste guld#.

 

Vishetens värde kan inte köpas med renaste 

      guldets värde.

 

Jobs bok. 28:20.

 

20.  #Visheten, varifrån kommer den?

Var är den plats där insikten bor?#.

 

Visheten varifrån kommer den till de som

    söker den?

Var finns bo-platsen för insikten?

       

Jobs bok. 28:21.

 

21.  #Den är dold för alla levande varelser, inte ens

himlens fåglar kan se den#.

 

Visheten fördold  för alla levande varelser.

     Fördold  för Alla himlens fåglars ögon.

 

Jobs bok. 28:22.

 

22.  #Avgrunden och Döden säger:

"Vi har bara hört talas om den"#.

 

Döden  avgrunden säger:

      Vi har hört talas om visheten.

 

Jobs bok. 28:23.

 

23.  #Men Gud känner vägen till den, han vet var

visheten bor#.

 

Endast Gud i sitt allvetande, vet vägen till visheten.

        Känner till hennes bo-plats.

Jobs bok. 28:24.

 

24.  #Hans blick når till jordens ände, allt under 

himlen ser han#.

 

Hans allvetande blick, överblickar intill

      jordens ände.

Han seende blickar ser allt under himlen.


Jobs bok. 28:25.

 

25.  #När han bestämde vindens vikt och vattnets

mängd och mått#.

 

I skapelsens olika skeende, bestämde vindens vikt.

         Bestämde mängden av vattnet.

Bestämde vattnet yta i skapelsen. 

 

Jobs bok. 28:26.

 

26.  #När han stadgade en lag för regnet

och fastställde åskvädrens bana#.

 

Bestämde stadgad lag för regnets inflytande.

     Fastställde åsk-vädrets livs-bana.    

 

Jobs bok. 28:27.

 

27.  #Då såg han visheten och granskade den,

lärde känna den och utforskade den#.

 

Såg på vishetens skönhet, granskade den.

      I sin betraktelse av den, lärde känna den.

Utforskade hennes djupheter.  

 

Jobs bok. 28:28.

 

28.  #Till människan sade han:

"Att frukta Herren, det är vishet, att sky det

     onda är insikt#. 

Sa till människan,

        Frukta Herren din Gud, vilket ger vishet.

Avsky ondskan, vilket ger insikt.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

HULTSJÖ PASTORAT:

 

 

HULTSJÖ FÖRSAMLING.

 

SKEPPERSTAD  FÖRSAMLING.

 

HJÄRTLANDA   FÖRSAMLING.

 

 

KYRKOHERDAR.

 

 

ALGOT  1326-37.

      MAGNUS HOLMGERSSON  1353.

NICOLAUS  1366-1409.

       PETHER  1454-1464.

ANDERS  1554-1563.

        PETRUS PETRI UNGIUS  1567-1610.

SAMUEL PETRI UNGIUS  1612-1623.

      GEORGIUS PETRI ULBECKIUS  1625-1628.

DANIEL  ( PETRI )  VIRGANDER  1631-1653.

       SVENO GISLONIS SPINERUS  1653-1670.

ANDREAS AUSENIUS  1670-1702.

     ANDREAS  ( BENEDICTI ) LIUNGMAN 1702-1726.

NIKOLAUS KROK   1728-1729.

        HAQUINUS STICKMAN  1730-1744.

ANDERS RUDA    1746-1781.

      JOHAN GABRIEL HOLMSTEDT  1782-1793.

PETRUS PONTEN  1794-1824.

       JOHAN PONTEN  1825-1836.

ERIK GUSTAF THEORIN   1836-1842.

      SUNE GUSTAF BOLIN  1842-1877.

KARL JOHAM MOBERGER  1877-1893.

      FRANS OSCAR CARLBERG   1894-1909.

JOHN GUSTAF EMANUEL PONTEN 1910-

 

KYRKOHERDAR I SKEPPERSTAD.

 

NIKOLAUS   1331.

      KARL  1355-1369.

 

KOMMINISTRAR GEMENSAMMA FÖR SKEPPERSTAD

     OCH HJÄRTLANDA.

 

MICHAEL  LAURENTII  1593.

      MAGNUS NICOLAI BRINGENSIS   1603.

SAMUEL PETRI UNGIUS 1610

       LARS  1614-1617.

OLOF  1623-1633.

       MAGNUS LAURENTII    1629-1642.

JONAS SUNONIS  1642-1654.

        HOLMSTEN JONSSON  1655-1675.

JONAS  LIUNGH  1675-1695.

      JOHAN MONTELIUS   1696-1709.

LAURENTIUS MONTELIUS   1708-1736.

      SVEN LUNDGREHN   1737-1768.

JOHAN GABRIEL HOLMSTEDT   1770-1782.

      ERIC RUDA  1782-1788.

NILS STENBERG  1789-1803.

      BENGT WIDEGREN  1804-1811.

JOHAN PONTEN  1812-1825.

     ANDERS DANIEL PONTEN  1826-1832.

ANDERS ANDERSSON  1833-1834.

      JOHAN ANTON PONTEN  1835-1849.

CARL FREDRIC SJÖSTRAND  1850-1867.

      CARL FREDRIK LJUNGQVIST  1867-1876.

FRANS NIKOLAUS HAGSTRÖM  1876-1878.

      KARL AUGUST ANDERSSON 1879-1880.

PETER GUSTAF OHLSSON  1881-1886.

      EMIL HERMAN APPELBLAD  1887-1891.

FINGAL BERGQVIST  1891-1897.

      JOHAN GUSTAF EMANUEL PONTEN 1898-1910.

RAGNAR PAULUS JOHAN MATHIAS LINDSTAM

       1911-1918.

RUPERT ANTON MANFRED SANDBLOM 1919-

 

  

 

 

 

 

   

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se