Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK.  

 

ELIFAS TREDJE TAL.

 

Jobs bok. 22:1-30.

 

Jobs bok. 22:1.

 

1.  #Elifas från Taman sade:#.

 

Jobs bok. 22:2.

 

2.  #Kan en människa vara till gagn för Gud kan

ens den klokaste vara honom till gagn?#.

 

Kan människans nyttiga hjälp  uppmuntra Gud?

      Hennes givna klokhet vara Gud till nytt?

 

Jobs bok. 22:3.

 

3.  #Vad har den Väldige för glädje av din rättfärdighet, vad nytta det honom att du

    är oförvitlig#.

 

Elifas ifrågasätter Jobs rättfärdighet.

       Finner Gud någon glädje i den.

Vad för nytta har han av ditt syndfria liv.

 

Jobs bok. 22:4.

 

4.  #Är det för din gudsfruktan han straffar dig

och går till rätta med dig?

 

Ifrågasätter Jobs gudsfruktan.

         Bestraffar Gud din gudsfruktan?

I sin rättvisa tillrättavisar dig. 

 

Jobs bok. 22:5.

 

5.  #Nej, det är för att din ondska är så stor ,

dina synder utan ände#.

 

Dina olyckors problem, beror på din ondska.

       Ditt gudlösa syndfulla liv.

 

Jobs bok. 22:6.

 

6.  #Orättmätigt tog du pant av dina bröder,

berövade dem deras sista plagg#. 

 

Fördömmer hans o-barmhärtighet sina bröder.

 

Jobs bok. 22:7.

 

7.  #Aldrig gav du den törstande vatten,

den hungrige nekade du bröd#.


 

Den törstige fick vara törstig.

       Den hungrige fick vara hungrig.

 

Jobs bok. 22:8.

 

8.  #Det var den mäktige som ägde landet,

den förnäme fick bo där#.

 

Du uppmuntrade, den mäktige.

     Den förnäme, uppskattade du.

 

Jobs bok. 22:9.

 

9.  #Änkor visade du tomhänta bort,

och du var hård mot de faderlösa#.

 

Visade dig vara o-mild mot de faderlösa.

     Var girig mot tomhänta änkor.

 

Jobs bok. 22:10.

 

10.  #Därför omges du av fällor, drabbas av 

plötslig skräck#.

 

Ditt o-barmhärtiga liv, gett dig olyckor och faror.

      

Jobs bok. 22:11.

 

11.  #Ljuset förmörkas, du kan inte se,

vattenmassor dränker dig#.

 

Ditt liv blivit förmörkat av dina onda gärningar.

 

Jobs bok. 22:12.

 

12.  #Gud är där ovan i himlen.

Se stjärnorna, så högt där uppe!#.

 

Gud har sin tron i himlen.

      Alla skapade stjärnor sin boplats där uppe.

 

Jobs bok. 22:13.

 

13.  #Men du säger:

"Vad vet väl Gud?

  Kan han se att döma genom töcknet?#.

 

Du säger i din dårskap, vad vet Gud?

         Är han allsmäktig i sitt dömande?

 

Jobs bok. 22:14.

 

14.  #Han är gömd bakom moln och ser ingenting,

där han vandrar på himlarunden#.

 

Låter sig vara gömd bakom molnen.

     Sluter sina seende ögon.

 

Jobs bok. 22:15.

 

15.  #Du håller dig visst till syndarnas väg,

den som onda människor går#.

 

Du vandrar på syndarnas väg.

      Vilket de ondsinta valt att gå.

 

Jobs bok. 22:16.

 

16.  #De som rycks bort i förtid, när allt de byggt på

dränks av en flod#.

 

Ondsinta människor, rycks bort alltför tidigt.

        Deras händers verk fåfängligt.

 

Jobs bok. 22:17.

 

17.  #De som sade till Gud: "låt oss vara!

Vad kan den Väldige göra oss?#.

 

Sade i sitt högmod till Gud: lämna oss i fred.

          Förnekar den Väldiges allmakt.

 

Jobs bok. 22:18.

 

18.  #Och han fyllt deras hus med välstånd!

Men de gjorde upp sina planer utan att bry sig

      om honom#.

 

I sin barmhärtighet välsignade deras välstånd.

      Deras ego-planer, vill inte veta av honom.

 

Jobs bok. 22:19.

 

19.  #De rättfärdiga ser hur det går dem och gläds,

de oskyldiga hånler åt deras öde:#.

 

Syndfria renhjärtliga människor, ser deras olyckor

      gläds över de övermodigas självvalda planer.

O-skyldiga föraktar deras ödsliga liv.

 

Jobs bok. 22:20.

 

20.  #Se hur våra motståndare förintas, de som

är kvar förtärs av elden#.

 

Våra motståndare, förintas av faror olyckor.

       Förtärs av eldens straffdomar.

 

Jobs bok. 22:21.

 

21.  #Försona dig med honom, så går allt väl

och lyckan skall stå dig bi#.

 

Låt dig bli försonad med hans fullkomlighet.

          Vilket ger dig vålstånd och livets lycka.

 

Jobs bok. 22:22.

 

22.  #Ta emot hans undervisning och lägg 

hans ord på hjärtat#.

 

Acceptera hans undervisande ord.

     Lägg han o-förgängliga ord på ditt hjärta.

 

Jobs bok. 22:23.

 

23.  #Om du ödmjukt vänder åter till den Väldige,

om du avlägsnar ondskan ur ditt hus#.

 

Var ödmjuk, vänd ditt hjärta åter till den Väldige.

      Vilket avlägsnar all din ondska ur ditt hus.

 

Jobs bok. 22:25.

 

25.  #Då skall den Väldige bli ditt guld, silver i

överflöd för dig#.

 

Gör du det, den Väldige för ditt liv likt guldet.

        Silvrets värde överflödet för dig.

 

Jobs bok. 22:26.

 

26.  #Du skall ha din glädje i den Väldige och kan

frimodigt vända dig till Gud#.

 

Din livs-glädje i den Väldige.

     Äga frimodigt hjärta inför Gud.

 

Jobs bok. 22:27.

 

27.  #När du ber till honom hör han din bön,

och du får infria dina löften#.

 

Din böner blir besvarade,

        Du får infria dina löften.

 

Jobs bok. 22:28.

 

28.  #Vad du föresatt dig lyckas du med, 

och solen lyser på din väg#.

 

Du blir framgångsrik i vad du gör.

       Rättfärdighetens sol lyser upp din väg.  

 

Jobs bok. 22:29.

 

29.  #Gud kväser dem som förhäver sig men

de ödmjuka upprättar han#.

 

Gud bestraffar de högmodiga.

       De ödmjuka belönar han.

 

Jobs bok. 22:30.

 

30.  #Han räddar den som är utan skuld,

ja, om du lever i renhet blir du räddad#.   

 

Rädda de skuldfria.

      Din renhjärtlighet din räddning.

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 23:1-17.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS TREDJE TAL.

 

Jobs bok. 23:1.

 

1.  #Job sade:#.

 

Jobs bok. 23:2.

 

2.  #Än en gång blir min klagan bitter, hans hand

är tung, och jag suckar#.

 

Den allsmäktiges hand betynger mitt hjärtats

    suckande klagande.

Bitterheten klagoropet tillhör mitt dagliga liv.

 

Jobs bok. 23:3.

 

3.  #Om jag visste var jag kunde finna honom!

Då skulle jag gå till hans domstol#.

 

Kan inte finna honom, ty han genomskådar

     hela världen med sina blickar.

 

Jobs bok. 23:4.

 

4.  #Jag skulle lägga fram min sak för honom

och rada upp mina argument#.

 

Skulle jag finna honom, klargöra för honom mina

      livs-argument.

 

Jobs bok. 23:5.

 

5.  #Jag skulle få höra vad han svarar, få veta vad

han svarar, få veta vad han har att säga mig#-

 

Skulle få höra hans besvarande svar.

     Få kännedom om, hans svar.

 

Jobs bok. 23:6.

 

6.  #Skulle han visa sig maktfullkomlig?

Nej, han om någon skulle lyssna på mig#.

 

I sina svar visa sin fullkomlighet.

     Ifrågasätter om någon skulle på lyssna.

 

Jobs bok. 23:7.

 

7.  #Då skulle hans motpart står där rentvådd,

jag skulle bli frikänd för alltid av min domare#.

 

Vara rentvådd, hans motpart.

 

Jobs bok. 23:8.

 

8.  #Men söker jag i öster är han inte där,

går jag åt väster ser jag honom inte#.

 

Hans allestädes närvaro, i mitt lidande söker jag

     honom i öster finns där, känner mig övergiven.

Söker även honom åt vänster där jag också 

     inte finner honom.

 

Jobs bok. 23:9.

 

9.  #Letar jag i norr syns han inte till, vänder jag 

mig mot söder finner jag honom inte#.

 

Med mina sinnerliga ögon, letar jag efter i norr,

        syns han inte.

Även åt öster finns ej där.

 

Jobs bok. 23:10.

 

10.  #Han känner den väg jag vandrar, prövar han

mig är jag ren som guld#.

 

Hans allvetande kännedom, känner min

      vandringsväg.

Prövar rannsakar han mitt hjärtats renhet,

     likt guldets renhet.

 

Jobs bok. 23:11.

 

11.  #Troget har jag gått i hans spår, följt hans

väg utan att vika av#.

 

Visat min trohet, följt hans fotspår.

      Lydigt följt hans väg.

Undviket villovägar från sanningen.

 

Jobs bok. 23:12.

 

12.  #Buden han gett har jag aldrig brutit utan

gömt hans ord i mitt bröst#.

 

Ej, brutit lagbuden i ord och handling.

      Bevarat hans bud i mitt hjärta.

 

Jobs bok. 23:13.

 

13.  #När han bestämt sig, vem kan hindra honom?

Han gör vad han behagar#.

 

Ingen mänsklig vilje-kraft, kan förhindra hans

       bestämda vilja.

 

Jobs bok. 23:14.

 

14.  #Han genomför vad han beslutat om mig

mycket av samma slag är att vänta#.

 

Hans beslutsamma rådslut, genomförs.

 

Jobs bok. 23:15.

 

15.  #Därför bävar jag inför honom, när jag tänker

på honom känner jag skräck#.

 

   Visar respekt för hans rådslut.

Känner helig bävan inför hans allmakt.

      

Jobs bok. 23:16.

 

16.  #Gud gör mig rädd, den Väldige får mig

att bäva#.

 

Guds väldiga allmakt, ger mig hjärtlig respekt.

 

Jobs bok. 23:17.

 

17.  #Men jag tiger inte inför mörkret, inför honom

som är höljd i töcken#.

 

Låter mig vara frimodig inför mörkret.

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

JOBS BOK. 24:1-25.

 

JOBS SVAR PÅ ELIFAS ANDRA TAL.

 

DEL. 2.

 

Jobs bok. 24:1.

 

1.  #Den rätta tiden är inte dold för den Väldige,

men varför får hans trogna aldrig se honom handla?#.

 

Jobs ifrågasättande av den Väldiges rådsluts

       givna tid. 

Varför inte hans trogna få uppleva hans handlande?

 

Jobs bok. 24:2.

 

2.  #Gränsstenar flyttas, rövade hjordar drivs i bet#.

 

Vad som görs med gränsstenar, 

     bortrövade hjordar.

 

Jobs bok. 24:3.

 

3.  #Den faderslöses åsna leder man bort och änkans ko tas i pant#.

 

Faderslöses åsna, leds bort på villovägar.

        Änkans enda ko, pantsätts.

 

Jobs bok. 24:4.

 

4.  #De fattiga tvingas ur vägen, de svaga i landet måste gömma sig#.

 

Fattiga människor o-barmhätigt tvingas in på

      o-trygga vägar.

De Svaga i landet, lever i skräck för sitt liv. 

 

Jobs bok. 24:5.

 

5.  #De är som vildåsnor i öknen, dit går de,

där får de slita, de söker föda i ödemarken,

      mat åt sina barn#.

 

Svaga fattiga människor, liknar fördrivna vildåsnor

      i ödslig ökenvandring.

Får slita ont likt vilsegångna får.

     Söker vältjänt föda i ödemarkens torrhet.

Åt sin hungrande barn.    

 

Jobs bok. 24:6.

 

6.  #På skurkars åkrar samlar de ax, plockar det

sista i den gudlöses vingård#.

 

Har sin dagliga föda på bedragares åkrars ax.

      Överblivna samlas i den gudlöses vingård.   

 

Jobs bok. 23:7.

 

7.  #De ligger nakna om natten, de saknar kläder

och har inget att skyla sig med i kölden#.

 

I sin fattigdom ligger nakna under nattens kyla.

 

Jobs bok. 23:8.

 

8.  #Regnet i bergen gör dem genomvåta, de trycker

sig mot klippan för att få skydd#.

 

Bergens regn gör deras kroppar genomvåta.

       Söker regnskydd mot klippan.  


Jobs bok. 23:9.

 

9.  #Den faderlöse rycker man från bröstet,

de fattigas spädbarn tas i pant#.

 

Faderlöse bortrycks från diande moderskötet. 

          Fattigas barns-liv pantsätts.

 

Jobs bok. 23:10.

 

10.  #De måste gå nakna, utan kläder, hungriga

tvingas de bära kärvar#.

 

Faderlöse  fattigas spädbarn,  lever i nakenhet.

       Uthungriga tvingas bära sina tunga kärvar.

 

Jobs bok. 24:11.

 

11.  #Törstande trampar de vinet i karen#.

 

Törstande efter livets behov, trampar de

       vinets druvor i karen.

 

Jobs bok. 24:12.

 

12.  #Från staden hörs döendes jämmer,

sårade ropar i ångest, Gud hör inte deras bön#.

 

Från stadens invånare hörs dagligen döendes

      klagande och lidande.

Sårade människo-själar ångests-fyllda hjärtan

      ropar ut sitt sorgliga lidande.

Gud slår döv-örat till.

 

Jobs bok. 24:13.

 

13.  #Några gör uppror mot ljuset, de känner inte

dess vägar, håller sig inte till dess stigar#.

 

Några i sin livsföring gensträviga mot ljuset,

     vad sanningen säger.

Låter lögnens vägar, villovägarna vara deras herre.

         Föraktar sanningens stigar. 

 

Jobs bok. 24:14.

 

14.  #När ljuset är borta går mördaren till verket

och dödar fattiga och värnlösa#.

 

Mördaren utför sitt mördande på fattiga 

      hjälplösa människor.

Verksam där mörkret råder.

     Blir avslöjad där ljuset råder.

 

Jobs bok. 24:15.

 

15.  #Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

"Ingen får se mig!"  och döljer sitt ansikte.

       På natten stryker tjuvar omkring#.

 

Prostituerade mannen in-väntar mörkrets skymning.

      Tänker; då jag inte blir avslöjad.

Döljer mitt ansikte.

       Under nattliga sömnen, tjuven känner sig trygg.

 

Jobs bok. 24:16.

 

16.  #I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen

stänger de sig inne.

      De vill inte veta av ljuset#. 

 

Tjuven  prostituerade mannen verksam i mörkret.

     Bryter sig hänsynslöst in i de o-skyldigas hus.

Under ljusa dagen sover de.

      Föraktar  hatar ljuset.

 

Jobs bok. 24:17.

 

17.  #För alla dessa är mörkret som morgon,

med mörkrets fasor är förtrogna#. 

 

Mörkrets dessa människor, likt morgonen

     tiden finns utföra mörkrets gärningar.

Mörkrets fasor, deras bundsförvanter.

 

Jobs bok. 24:18.

 

18.  #Förbannade är deras ägor i landet, till deras

vingård går ingen för att skörda#.

 

Deras ägor i landet är förbannade av dåraktiga

     handlingar.

Deras planterade vingård, saknar skörden.

 

Jobs bok. 24:19.

 

19.  #Smältvattnet slukas av torka och hetta,

syndaren av dödsriket#.

 

Smältvattnet till ingen nytta.

       Uppslukas torkan och  hettan.

Ondsinte uppslukad dödad av döds-riket.

 

Jobs bok. 24:20.

 

20.  #Hans moders liv glömmer honom, han äts av

maskar.

     Ingen minns honom mer, ondskan  knäcks som

som ett träd#.

 

Den ondsintes liv, bortglömd sörjd av hans

     modersliv, vilket födde honom.

Han blir uppäten av jordens maskar i jordens mylla.

        Helt bortglömd, ondskans farligheter

knäckte hans livs-kraft likt trädet. 

 

Jobs bok. 24:21.

 

21.  #Han handlade illa mot den barnlösa,

änkan gav han ingen hjälp#.

 

Ondskefulle visar o-barmhärtighet mot de barn-lösa.

      Änkan hjälplös finner ingen hjälp.

 

Jobs bok. 24:22.

 

22.  #Men Gud som har makten släpar bort de starka, när han reser sig fruktar alla för sitt liv#.

 

Hos Gud finns allmakten,  tillintetgör de själviskt

    starka.

När han visar den, fruktar människor för sina liv. 

 

Jobs bok. 24:23.

 

23.  #Han kan låta dem känna sig trygga och säkra

men vakar ändå över allt de gör#.

 

Han tillåter demm få leva trygghet säkerhet.

       Hans allvetande bevakar deras gärningar. 

 

Jobs bok. 24:24.

 

24.  #En stund står de stolta, så är de borta.

De böjs och lägger sig som grässtrån, vissnar som

     de höga axen#.

 

För stunden, lever i stolthet.

         Plötsligt är de stolta försvunna.

Liknas som nedböjda liggande grässtrån 

     på marken.

Förvissnar likt de höga växande axen.

 

Jobs bok. 24:25.

 

25.  #Så är det.

Vem vågar säga att jag ljuger?

     Vederlägg mig, de som kan!#. 

 

Så liknar verkligheten.

     Låter någon frimodigt säga mig vara lögnare!

Bestraffa mig, de som kan.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 9 april 14:46

BARKERYDS PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

BO   1307.

     GÖDEKE  1380.

ANDREAS  NICOLAI 1558-1579. 

     LAURENTIUS ANDRE  D.Ä.  1579-1609.

LAURENTIUS ANDRE  D.Y.  16010-1641.

      JOHANNES LUDOVICI ( BARCK ) 1642-1665.

JOHANNES  BARCK  1666-1705.

      JONAS LEONARDI HAGLINUS  1705-1712.

MAGNUS TEGNELIN  1712-1732.

      SVEN FOVELIN  1733-1777.

JOHAN FOVELIN   1778-1807.

        JONAS HENRIC ROSENGREN 1808-1829.

JONAS DAHLSTRÖM  1829-1837.

     NILS WIESLANDER  1838-1858.

OSCAR NAPOLEON MONTELIN  1858-1888.

        OSKAR GERHARD PLEIJEL   1890-1902.

PEHR AXEL LEONARD BERGH   1902-1925.

        ERIK GUSTAF AUGUST FORSEN  1926-

 

 

KOMMINSTRAR.

 

PER.

    KNUT.

MAGNUS   1593.

      JOHANNES LUDOVICI   ( BARCK ) 1633-1642.

PETRUS JONAE LIGNEUS 1644

    JOHAN PETRI TRYSENIUS  164?-1646.

ISRAEL ARVIDI GREENBECK(IUS )  1646-1647.

      ZACHARIAS  (LAURENTII ) SCHAEDERUS

1649-1651.

      ANDREAS MAGNI BARKENIUS  1651-1697.

ISRAEL BARKENIUS  1697-1707.

        JOHANNES KLINT  1711?-1717.

NILS ARNAEUS  1717-1750.

      JONAS BERGENHOLTZ  1750-1765.

LARS ROSENGREN  1765-1782.

      MAGNUS HENRIC ROSENGREN  1784-1808.

SAMUEL ÅSTRAND  1808-1815.

     SAMUEL ALMARK  1816-1842.

JOHAN FÄGERSTRÖM 1842-1866.

       CARL FREDRIK FREDINAND NORLIN 1867-1877.

OSKAR GERHARD PLEIJEL  1878-1890.

      CARL MAGNUS PALMGREN  1891-1919.

FINGAL BERGQVIST  1906-1910.

      CARL AUGUST HÅKAN SJÖGREN  1911-1919.

     

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 mars 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 163.

 

16300.  Barmhärtig ungdom:  vid sin ålderdom

     kommer barmhärtighetens gärningar tillbaks,

till livets hjälp tröst  uppmuntran.

 

16301a.  Ego-vreden  dödlig.

 

16301b.  Ego-centriska ilskenheten dödlig.

 

16301c.  Egen-kära häftigheten dödlig.

 

16302.  Ego-viljans högmodiga tal  styrs av

dödligheten.

 

16303.  Ego-viljans stolta tal  ärar dödligheten.

 

16304.  Egenkära övermodiga ord ärar dödligheten.

 

16305.  Leva i bekymmerlösheten  vilan

tänk få leva i deras närhet.

 

16306.  Vara falsk  vara skamlös  vad ger det

tll livet.

 

16307.   Falskheten: livets bekymmer oro

förtvivlan. 

 

16308a.  Fullkomliga godheten utmanar

o-fullkomliga: elakheten värdelös fördärvar livet.

 

16308b.  Elakheten: livets förgörare.

 

16308c.  Elakheten livet sorge-barn.

 

16309.  Fullkomliga snällheten: utmanar 

förgöraren elakheten: dödens vän.

 

16310.  Fullkomliga vänligheten: utmanar

livets tjuv-aktiga elakhet: dödens bundsförvant.

 

16311.  Elakheten inbjuder människor in

i fåfänglighetens idel tomma liv.

 

16312a.  Kärlekens  renhetens liv: bättre än

livet i hatets orena liv.

 

16312b.  Kärlekens  renhetens liv: segerikt liv

livet i föraktets liv: fylld av livets förtvivlan oro.

 


16313.  Tålamodet  ödmjukheten mildheten

mot-arbetar själviska livet.

 

16314.  Själviska livet fiende till: livets tålamod

mildhet  ödmjukhet.

 

16315a.  Tänk få äga, milda medlidsamma ögon.

 

16315b.  Tänk få äga milda med-lidsamma öron.

 

16315c.  Tänk få bemötas av medömkande ögon.

 

16316.  Tänk få bemötas av medömkande öron.

 

16317a.  Förlorad glädje trösterika ord

livet i ilskenheten.

 

16317b.  Förlorade trösterika ord glädje

livet i elakheten.

 

16317c.  Förlorad glädje trösterika Ord

livet i o-barmhärtigheten.

 

16318.  Förlorade uppmuntrande ord

livet i trätgirigheten.

 

16319.  Vara vänskapsfull nyttigt botemedel

mot elakhetens tårfyllda liv.

 

16320a.  Ilsknes ilskenhet löser sina egna problem.

 

16320b.  Problem-göraren ilskenheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16320c.  Problem-göraren häftigheten:

sämre än problem-lösaren saktmodet.

 

16321.  Hjärtats glädje, livets vägledare,

ibland sorgsenhetens livs-mörker.

 

16322.  Tankars förströddhet  tankspriddhet,

livets energi  tidstjuvar.

 

16323.  Kärleks-löshetens våldsamma beteende 

inför kärlekens godhet.

 

16324.  O-kunnighetens mörka liv, dårens vän.

 

16325.  Tänk få Vara ståndaktig i livets

med och motgångar.

 

16326a.  Äga saktmodets liv, livs-hindret för

vredens liv.    

 

16326b.  Äga saktmodets liv, förlust för häftigheten.

 

16326c.  Äga sakmodiga livet, livets-förlust

för ilskenheten.

 

16327.  Antingen ärar människan själviskheten

eller o-själviskheten.

 

16328.  Livet i ihärdigheten beslutsamheten

värdefullt för Livet.

 

16329.  Livet i beslutsamheten i-härdigheten

uppmuntrar livet.

 

16330a.  Motsträvigheten  o-enigheten

livets gissel.

 

16330b.  O-enigheten motsträvigheten rider

på högmodet.

 

16330c.  Mot-strävigheten  o-enigheten

 

16331.  O-förstörbar vänskap  två ödmjuka

viljors samarbete.

 

16332.  Svekfulle närmar sig inte hjärtats kärlek.

 

16333a.  Tidsspillan gör o-nyttigheter belönings-löst.

 

16333b.  Tidsspillan, bestjäler livets tid.

 

16333c.  Tidsspillan, livets tids-tjuv.

 

16334.  Vara självisk tänkande  vara o-självisk

tänkande: vad väljer människan.

 

16335.  Ödmjuke låter sina tanke-vanor,

ledas av ödmjukheten.

 

16336.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara

hennes herre.

 

16337.  Minnet aktiveras: vad man sett, hört, 

vidrört  smakat.

 

16338.  Fåfänglig glädje kortsiktig glädje.

 

16339.  Antingen väljer människan

Själviska kärleken ellero-själviska kärleken.

 

16340a.  Vara kärlekens o-vän vara kärlekens förgörare.

 

16340b.  Vara kärlekens fiende:  föraktfull.

 

16340c.  Vara kärlekens fiende: äga hatiskt beteende. 

 

16341.  Hatets hjärta Behöver kärlek.

 

16342.  Hatets hjärta blivit besviket.

 

16343.  Tänk få vara saktmodig i Livet.

 

16344.  Tänk få vara vänlig i Livet.

 

16345.  Tänk få vara mild i Livet.

 

16346.  Tänk få vara anspråkslös i sitt beteende.

 

16347.  Krävande ilskenhet  o-barmhärtig.

 

16348.  Elakt beteende  var hård-hjärtlig.

 

16349.  Vara rik på barmhärtighet, tänk få vara det.

 

16350.  Trofastheten segraren  o-troheten förloraren.

 

16351a. Vara sen till vrede, låt saktmodet

vara herre.

 

16351b. Vara sen till förtala, låt kärleken vara herre.

 

16351c.  Vara sen till träta, låt kärleken vara herre.

 

16352.  Vara kärleks-lös, vara hatisk föraktfull.

 

16353a.  Ilskne lider lönlöst i ilskenheten.

 

16353b.  Häftige lider lönlöst i häftigheten.

 

16353c.  Elake lider lönlöst i elakheten.

 

16354.  Tålamodets fridens skatter livets vänner.

 

16355.  Tålamodets fridens skatter få de sin   

 lön i dem, vilka låter sig vara tålmodiga.

 

16356a.  Saktmodige ringaktar vreden:

ser den som värdelös.  

 

16356b.  Saktmodige ringaktar ilskenheten:

ser den som värde-lös.

 

16356c.  Saktmodige ringaktar häftigheten:

ser den som o-önskad.

 

16357.  Renhetens hjärta, äger bestående hjärtat.

 

16358.  Renhjärtligheten: äger allt vad människan

Behöver.

 

16359a.  Ren-hjärtligheten tar vara på tiden.

 

16359b.  Renhjärtligheten undviker listige

tidstjuven  energitjuven.

 

16360a.   Ondskan erfaren lögnare.

 

16360b.  Ondskan erfaren bedragare.

 

16360c.  Ondskan förloraren  godheten segraren:

tänk få leva i denna verkligheten.

 

16360c.  Ondskan fördärvaren  tillintet-göraren.

 

16361.  Livet i Vishetens ljuvlighet:  bättre än

livet i o-kunnighetens eviga mörker. 

 

16362.  Evigt mörker saknar eviga ljusets verklighet.

 

16363.  Vara förtalets vän vilket förmörkar vännens

hjärta och sinne.

 

16364.  O-tåliga o-själviskheten:  kortvarig tillfällig

kärlek.

 

16365a.  Bli bemött av kärlekens godhet,

i tacksamhet besvara den.

 

16365b.  Bli bemött av barmhärtigheten,

i tacksamhet besvara den.

 

16365c.  Bli bemött av vänligheten, i tacksamhet

besvara den.

 

16366.  Tänk få leva i mildhetens överflödande liv.

 

16367.  Ödmjuke glömt sin ego-kärlek,

lever för glädja sin nästa liv.

 

16368.  Livet i livets beslutsamhet, belönas.

 

16369.  Livet i livets ordning omsorg, belönas.

 

16370a.  Tystnaden tystar ned vredesutbrottet.

 

16370b.  Tystnaden tystar ned ur-sinnigheten.  

 

16370c.  Tystnaden tystar ned van-sinnigheten.

 

16371.  Tystnaden tystar ned upproriskhetens

högmodiga beteende.

 

16372.  Uppproriskheten rider på högmodet.

 

16373.  Tystnaden och saktmodet anfalls-vapen 

mot upproriskheten.

 

16374.  Den vrede förblindad i sin egna vrede

i tjänandet i vredens träl-tjänst.

 

16375a.  Egen-kärlekens själviska vilja: o-intressant.

 

16375b.  Egen-kärlekens själviska vilja:

vilket vanärar o-själviska viljan.

 

16376.  Saktmodet vredes-löst i sitt beteende.

 

16377.  Saktmodet ilsknes-löst i sitt

saktmodiga beteende.

 

16378.  Saktmodet häftighets-löst i sitt

saktmodiga uppträdande.

 

16379a.  Tänk få äga livets fridfulla, tystnad.

 

16379b.  Tänk få leva i tystnadens fridfulla

stillhet  lugna livet.

 

16380.  Hjärtats ljumhet  rider på högmodet.

 

16381.  Hjärtats likgiltighet rider på stoltheten.

 

16382.  Vara eftertänksam leva i tålamodet.

 

16383.  Äga rättsinnigt hjärta  värdefullare än

guldets  silvrets värde.

 

16384.  Glädjefyllda hjärtan  värdefulla hjärtan.

 

16385.  Uppmuntrade hjärtan  givande hjärtan.

 

16386.  Uppskattade hjärtan  önskade hjärtan.

 

16387.  Älskvärda hjärtan  uppmuntrande hjärtan.

 

16388a.  Människans vrede  blir henne till förfall

olycka  undergång.

 

16388b.  Människans elakhet  blir henne till

olycka förfall  undergång.

 

16388c.  Människans ilskenhet  blir henne till

Undergång förfall  olycka.

 

16389.  Äga hängivet vredes-hjärta  vara vredens

redskap i ord och handling.

 

16390.  Äga hängivet o-ärligt hjärta vara o-ärlighetens redskap i ord  handling.

 

16391.  Äga hängivet elakt hjärta vara elakhetens

redskapets tunga  handling.

 

16392.  Trätgiriga ord våldtar sig på trätgiriges

tankar  hjärtats tankar.

 

16393.  Ilskne förosakar  ilskenheten hos sin nästa.

 

16394.  Ilskne förgiftar sin nästa med ilskenhetens

giftiga ondska.

 

16395.  Trätgirigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16396.  Ordstridigheten kyler ner kärlekens

varma eld.

 

16397.  Upproriskheten kyler ner lydnadens

uppvärmda eld.

 

16398.  Tänk få leva i kärlekens närhet.

 

16399.  Tänk få vara kärlekens barn.

   

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 mars 10:28

ORD FÖR DAGEN JUNI MÅNAD 2019.

 

 

Första dagen.

 

Högmodige älskar sitt högmod.

 

Andra dagen.

 

Stolte älskar sin stolthet.

 

Övermodige älskar sitt övermod.

 

Tredje dagen.

 

Egenkäre älskar sin egen-vilja.

 

Fjärde dagen.

 

Egenkäre vän med fåfängligheten.

 

Egenkäre vän med egoismen.

 

Femte dagen.

 

Egenkäre fortsätter leva i egoismen.

 

Sjätte dagen.

 

Nästan-kärleken värdesätter nästans liv.

 

Sjunde dagen.

 

Nästankärleken uppskattar nästans liv.

 

Nästan-kärleken uppmuntrar nästans liv.

 

Åttonde dagen.

 

Nästankärleken saknas i egoismen.

 

Nionde dagen.

 

Ödmjuke visar sig vara död inför högmodet.

 

Saktmodige visar sig vara död inför ilskenheten.

 

Tionde dagen. 

 

Stridslystenheten  skrytsamheten högmodets tjänare.

 

Elfte dagen.

 

Styrkan och kraften i troheten övervinner o-troheten.

 

Kraften och styrkan i tåligheten övervinner

o-tålighetens svagheter.

 

Tolfte dagen.

 

O-tålighetens svagheter förlorare.

     Tålighetens kraftkälla vinnaren mot

mot o-tåligheten.

 

Trettonde dagen.

 

Sanningen äger framtidshoppet.

 

Lögnen framtidslös.

 

Sanningen långsiktig i sin varaktighet.

 

Fjortonde dagen.

 

Lögnen kortsiktigt i sitt tänkande.

 

Lögnen äger ingen varaktighet.

 

Femtonde dagen.

 

Nationella gudlösheten: laglöshetens fruktsamma

          jordmån. 

 

Sextonde dagen.

 

Nationell förvirring förhindrar viktiga nationella

     beslut. 

 

Sjuttonde dagen.

 

Nationell laglöshet  skapar o-ordnat samhälle.

 

Åttonde dagen.

 

Egoismens problem skapar nationell laglöshet.

 

Nittionde dagen.

 

Tungans tal talar ut det som bevarats i hjärtat.

 

Tjugonde dagen.

 

Ego-centriskt politiskt system vilseleder folket.

 

Tjugoförsta dagen.

 

 O-fullkomliga personer skapar o-fullkomliga lagar.

 

Tjugoandra dagen.

 

Det hjärtat fyllt utav det talar munnen.

 

Förtalets tunga talar ut hjärtats förtal.

 

Tjugotredje dagen.

 

Skvalleriets tunga talar ut hjärtats skvallerier.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ödmjukheten nationens trygghet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tåligheten  uthålligheten  nationens trygghet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Sökande längtande människor finner nya

           möjligheter i livet. 

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk så fint få visa vänlighet mot sin nästa.

 

Tänk så fint få vara godhjärtlig mot sin nästa.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ärelystenheten rider på högmodet.

 

Stridslystenheten rider på stoltheten.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tänk få: Vara kärlekens glädje spridare.

 

Tänk få: Vara barmhärtighetens uppmuntrare.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk få: uppmuntra de sorgsna och övergivna.

 

Tänk få: uppmuntra de bedrövade & glädjefattiga.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 mars 10:28

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 159.

 

15900.  Stidslystenheten  ärelystenheten

rider på högmodet.

 

15901.  Vreden avskyr saktmodet.

 

15902.  Vreden vantrivs i gemenskap med saktmodet.

 

15903.  Vreden lever i daglig rädsla för saktmodet.

 

15904a.  Ego-käre döende i sin själviskhet.

 

15904b.  Ego-käre ger sin tid och livsenergi

till själviskheten.

 

15904c.  Själviskheten mänskligt avguderi.

 

15905.  Kärleken och glädjen funnit varandras

vänskap.

 

15906.  Föraktet hånfullheten hjärtats

glädje-förlorare. 

 

15907.  Hatet föraktet hjärtats glädjeförlorare.

 

15908.  Kärleken omsorgen hjärtats glädjevinnare.

 

15909a.  O-tacksamheten  högmodet funnit

varandras vänskap.

 

15909b.  Tacksamheten och ödmjukheten funnit

vsarandras vänskap.

 

15909c.  Ärligheten & ödmjukheten funnit

varandras vänskap.

 

15910a.  Tystnadens fridfulla liv.

 

15910b.  Lugnets fridfulla liv.

 

15910c.  Stillhetens fridfulla liv.

 

15911.  Harmonins fridfulla liv.

 

15912a.  Vara Herre över vreden  lever livet

i saktmodigheten.

 

15912b.  Vara Herre över ilskenheten lever

livet i saktmodet.

 

15912c.  Vara Herre över häftigheten lever 

livet i häftigheten.

 

15913.  Saktmodiges intresse vilja  visar sig

bli fri från vreden.

 

15914.  Saktmodiges intresse vilja visar sig

leva i frihet från ilskenheten.

 

15915.  Saktmodiges intresse vilja visar sin

verkligheten i friheten frånn häftigheten.

 

15916.  Saktmodiges liv vinner striden över 

vreden.

 

15917.  Saktmodiges liv vinner striden 

över ilskenheten.

 

15918.  Saktmodiges liv vinner striden 

över häftigheten.

 

15919a.  Hämndlystenheten: vara hämnd-girig

söka vara hämnd-törstig.

 

15919b.  Hätiskt: vara hatfull vara hatfylld.

 

15919c.  Hätiskt: vara fientlig vara ondskefull.

 

15920.  Hätiskt: vara illvillig vara vrångsintig.

 

15921.  Hätiskt: vara o-försonlig vara fientlig.

 

15922. Hämndlystenheten: består av avundet

stoltheten.

 

15923.  Stillheten  mildheten  tålamodet:

värdesätter livet

 

15924.  Mildheten stillheten tålamodet:

Uppskattar livet.

 

15925.  Tålamodet  stillheten  mildheten:

uppmuntran livet.

 

15926.  Stillheten vägen in i vilan.

 

15927.  Lugnet vägen in i vilan.

 

15928.  Tystnaden vägen in i vilan.

 

15929a.  Behärska sin vrede ge inte vreden

något tillfälle: vilket återspeglar saktmodiges liv.

 

15929b.  Behärska sin ilskenhet ge inte ilskenheten något tillfälle:

       vilket återspreglar saktmodiges liv. 

 

15929c.  Behärska sin häftighet ge inte häftigheten

något tillfälle:

      återspeglar saktmodiges liv.

 

15930.  Stillheten upprörs inte av ilskenheten.

 

15931.  Tystnaden upprörs inte av häftigheten.

 

15932.  Vilan upprörs inte av vreden.

 

15933a.  Kärleksfulle njuter av kärlekens sötma:

vilket ger hjärtats glädje och harmoni.

 

15933b.  Vara harmonisk vara kärlekens barn.

 

15933c.  Vara glädjefylld vara glädjens barn.

 

15934.  Ödmjukheten Herre över ödmjukes hjärta.

 

15935.  Vänligheten Herre över vänliges hjärta.

 

15936.  Troheten Herre över trognes hjärta.

 

15937a.  Förvirrad modfälld människa,

lever livet i modlöshet och meningslöshet.

 

15937b.  Orolig uppgiven människa, lever livet

i hopplöshet och rastlöshet.

 

15938.  Vara ståndaktig lever livet i  trohet.

 

15939.  Ståndaktigt hjärta  troget hjärta.

 

15940.  Troget hjärta håller fast vid sanningren.

 

15941.  Troget hjärta gör vad han säger.

 

15942a.  Glädje och tröst livets harmoni.

 

15942b.  Tröstaren tröstar den sorgsnes hjärta.

 

15942c.  Tröstaren tröstar den bedrövades hjärta.

 

15943.  Tröstaren uppmuntrar den modlöses hjärta.

 

15944.  Glädjaren äger glädjefyllt hjärta.

 

15945.  Glädjaren älskar gädjeyllda människor.

 

15946.  Glädjaren lever inte glädjefattigt liv.

 

15947.  Glädjaren uppmuntrar den modlöses hjärta.

 

15948a.  Planering  ordning botemedlet mot

kaos-samhället.

 

15948b.  Kaos-samhället äger inget framtidshopp. 

 

15948c.  Kaos-samhället förvirrat och oroligt.

 

15949.  Kaossamhället rider på rädslan.

 

15950.  Kaos-samhället o-kunnigt dåraktigt.

 

15951.  Ordnings-samhället bättre än

kaossamhället.

 

15952.  Ordningssamhället där visheten få råda.

 

15953.  Kaos-samhället där dumdristigheten

     får råda.

 

15954.  Visheten liv  bättre än dåraktigt liv.

 

15955.  Kontroll-styrd nation  rider på rädslan.

 

15956.  Kontrollstyrd mänsklighet rider

på rädslan.

 

15957.  Kontrollstyrandet  visar sin o-barmhärtighet.

 

15958a.  Mild mjuk ljuvlig röst  prersonlig röst

talar uppmuntrande ord.

 

15958b.  Ljuvlig skön röst talar älskvärda ord .

 

15958c.  Omsorgs full  barmhärtig röst talar 

önskade ord.

 

15959a.  Uppmuntraren uppmuntrar sin omgivning.

  

15959b.  Vreden föraktar uppmuntran.

 

15959c.  Vredesmodet hatar kärleken.

 

15960.  Vredensutbrottet föraktar älskvärdigheten.

 

15961.  Vara uppmuntrarens tjänare:

älskar uppmuntran.

 

15962a.  Kärleksfull uppmuntran värdefull.

 

15962b.  Kärleksfull uppmuntran älskvärd.

 

15962c.  Kärleksfull uppmuntran önskvärd.

 

15963.  Kärleksfull uppmuntran uppskattad.

 

15964.  Vara uppmuntrans vägvisare:

vägleder omgivningen.

 

15965a.  Snällheten vinnaren:  elakheten förloraren:

vad väljer under vårt liv.

 

15965b.  Elakheten förloraren:  vänligheten vinnaren: vilken väljer vi under vårt liv.

 

15965c.  Godhjärtligheten vinnaren: elakheten

vår förlorare; vilket val gör vi under livet.

 

15966.  Vänligheten bjuder på sig själv.

 

15967.  Ömheten  ömsintheten vänlighetens vänner.

 

15968.  Visheten glädjen  vilket nyttigt för

mänskliga själs-livet.

 

15969.  Kärleken glädjen  vilket nyttigt för Livet.

 

15970.  Föraktet  smädande ord  mot kärleken

gör dårens beteende: dåraktigt liv.

 

15971.  Uthålligheten  mål-medvetenhetens draghjälp.

 

15972.  Vara trofast  vid sitt tal.

 

15973.  Ödmjukheten o-villkorlig  mot ödmjukes liv.

 

15974.  Sorg-modet ger sorgmodigt  hjärta.

 

15975a.  Ödmjukheten står utanför högmodet.

 

15975b.  Lögnen står utanför sanningen.

 

15975c.  Ärligheten står utanför o-ärligherten.

 

15976.  O-barmhärtigheten står utanför

barmhärtigheten.

 

15977a.  Använda tålamodets vapen mot

o-ärlighetens gissel.

 

15977b.  Använda ståndaktighetens vapen mot

o-trohetens gissel.

 

15977c.  Använda sanningens ords-vapen mot

lögnaktiga ordens gissel. 

 

15978.  Vreden belönings-lös.

 

15979.  Ilskenheten belönings-lös.

 

15980.  Häftigheten belöningslös.

 

15981a.  Vara lögnens bedragande människor

vara förtvivlad och övergiven.

 

15981b.  Äga förtalets bedragande tunga;

o-intressant liv.

 

15981c.  Äga skrytsamhetens tunga:

o-intressant liv. 

 

15982.  Uppriktig kärlek  ärlig kärlek lidande kärlek;

allas behov leva i.

 

15983.  Barmhärtig kärlek  o-villkorlig kärlek;

allas behov: vara deras vänner.

 

15984a.  Tänk få sprida sanningens ord

där lögnen råder.

 

15984b.  Tänk få sprida glädje där sorgen råder.

 

15984c.  Tänk få sprida uthållighetens väldoft

där o-tåligheten råder.

 

15985.  Ödmjuke betjänar ut ödmjukhetens rika liv,

i sin omgivning.

 

15986.  Tacksamme betjänar ut tacksamhetens

rika liv, i sin omgivning.

 

15987.  Ståndaktige vunnit trohetens hjärta.

 

15988.  Ödmjuke vunnit ödmjukhetens hjärta.

 

15989.  Vredens ursinnighet  vredens argsinthet.

 

15990.  Ursinnigheten  argsintheten

vad ger det till Livet.

 

15991.  Modlöses livs-behov av uppskattning;

värdesätter hans liv.

 

15992.  Uppgivnes livsbehov av uppmuntran;

värdesätter hans liv.

 

15993.  Frimodige äger o-begränsad möjlighet

utöva sin frimodighet.

 

15994.  Visad aktning  respekt  vördnad;

vara kärleksfull.

 

15995.  Sviker kärleken sviker allt annat.

 

15996.  Kärleken värdefull för Livet.

 

15997.  Ödmjuke lever rent liv från högmodet.

 

15998.  Vreden människo-dödare.

 

15999.  Saktmodet människors liv-givare. 

 

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 mars 10:28

JOBS BOK. JOBS SVAR PÅ BILDADS FÖRSTA TAL.

 

Jobs bok. 10:1-22.

 

1.  #Jag äcklas av livet.

Jag kan inte hålla tillbaka min klagan, jag vill ge

       ord åt min bitterhet#-

 

Istället för se livet som livets gåva. 

     Föraktar jag livet.  

Min klagan vill styra mig, vill ge mina ord till

        bitterheten.

 

Jobs bok. 10:2.

 

2.  #Jag säger till Gud:

Döm mig inte skyldig, låt mig veta varför du söker

       sak med mig#.

 

Säger till Gud:

     Döm mig inte utan orsak.

Låt mig få veta vad jag gjort.

 

Jobs bok. 10:3.

 

3.  #Vad har du för glädje av att förtrycka,

att förkasta den du själv har skapat medan ditt

       ljus lyser över de gudlösa?#.

 

Vad har du för nytta glädje förtrycka den du skapat.

      Den du förkastat från ditt ansikte.

Under tiden låter du ditt gudoms ljus lysa över

'     de gudlösas liv. 

 

 Jobs bok. 10:4.

 

4.  #Har du en människas ögon ser du som

dödliga ser?#.

 

Ifrågasätter mänskliga synsättet.

       Människors ögon  dödliga ögon.

 

Jobs bok. 10:5.

 

5.  #Är din livstid en människas, dina år en mans#.

 

Ifrågasätter den allsmäktiges tid.

       Jämför den med människans livs-tid.

Allsmäktiges tid med en mans år.  

 

Jobs bok. 10:6.

 

6. #Eftersom du sökte fel hos mig, letar efter

mina synder#.

 

Du sökte mina livs felsteg.

       Letar fram min syndighet.

 

Jobs bok. 10:7.

 

7.  #Fastän du vet att jag är oskyldig?

Det finns ingen räddning undan dig#.

 

Jobs bok. 10:8.

 

8.  #Du som skapat mig med din egna händer,

du störtar mig nu i fördärvet#.

 

Du min skapare, formade mig av jordens soft med

     dina allskapande händer.

Genom mitt kroppsliga lidande, störtar mitt liv

       ni i fördärvet. 

 

Jobs bok. 10:9.

 

9.  #Tänk på hur du formade mig som lera,

nu låter du mig bli till jord igen#.

 

Tänk på skapelses kraft, formade mig av jordens

   lera, nu låter du mig åter få bli jordens stoft. 

 

Jobs bok. 10:10.

 

10.  #Du hällde ut mig som mjölk och lät mig

stelna som ost#.

 

Min fysiska kropp, hälldes ut som rinnande mjölk

    på jordens yta.

Lät mig bli som stelnad ost.

 

Jobs bok. 10:11.

 

11.  #Du klädde mig hud och kött, vävde mig samman med ben och senor#.

 

Du formade mig i min modersliv: klädd i hud 

     och kött.

Sammanvävde min kropp med ben och senor.

 

Jobs bok. 10:12.

 

12.  #Du gav mig livet, du visade mig godhet,

din omsorg bevarade mig vid liv#.

 

Du; min skapare gav mig livet, visade mig

      dingodhet.

Din omsorgsfulla kärlek, bevarade mitt liv.

 

Jobs bok. 10:13.

 

13.  #Men vad du hade i sinnet var detta, jag vet vilka planer du hyste#.

 

Jag vet vilka planer du har i sinnet, mina livsdagar

      upptecknade i dina livsböcker över varje människas liv.

     Vilka då låter gå i uppfylles när människan lever 

i lydnad.

 

Jobs bok. 10:14.

 

14.  #Att vakta på om jag syndade och aldrig fria

mig från min skuld#.

 

Bevaka min viljas beslut antingen göra din vilja

     eller vara olydig.

 

Jobs bok. 10:15.

 

15.  #Om jag är skyldig ---- ve mig!

Och är jag oskyldig går jag ändå inte fri utan

       mättas av skam och elände#.

 

Är jag skyldig ---- olyckan drabbar mig.

        Räknas jag som skuldfri, mitt kroppsliga

lidande nu; mättas av skamkänsla och livets elände.

 

Jobs bok. 10:16.

 

16.  #Om jag står på mig jagar du mig lik ett lejon,

jag får åter känna på hur underbart du handlar#.

 

I mitt lidande, liknar springade lejon.

    I mina frimodiga svars-tal, får jag åter uppleva

hur underbar du är.            

 

Jobs bok. 10:17.

 

17.  #Du skaffar ständigt nya vittnen mot mig

och eggar upp dig mot mig mer och mer.

      Plåga och åter plåga blir min lott#.

 

Du låter mig ständigt bemötas av vittnen:

     vilka i sina tal talar mot mig.

Tal får höra genom vittnena mig till plåga.

 

Jobs  bok. 10:18.

 

18.  #Varför lät du mig lämna moderlivet?

Jag borde ha fått dö innan någon sett mig#.

 

Varför tillät  du mig födas ur min moderslivet;

     senare i livet plågas smädas av olika vittnen.

 

Jobs bok. 10:19.

 

19.  #Då hade det varit som om jag aldrig funnits,

jag hade burits från modersskötet till graven#.

 

Hade jag aldrig föds levande ur min modersliv;

     varit döfödd, fått min grav utanför min

moders liv.

 

Jobs bok. 10:20.

 

20.  #Flyktiga är mina vägar, låt mig vara,

unna mig en flyktig glädje#.

 

Mina livs-vägar blivit för mig, rotlösa.

      Lämna mig ifred!

Ge mig tillfällig glädje. 

 

Jobs bok. 10:21.

 

21.  #Innan jag går för att aldrig komma åter,

bort till ett land av djupaste mörker#.

 

Innan jag försvinner bort, aldrig återkommer.

       Till landet fyllt av djupaste mörker; livlöst.

 

Jobs bok. 10:22.

 

22.  #Landet där natt och kaos härskar, där ljuset

är ogenomträngligt mörker#. 

 

Dit där landet härskas av nattligt mörker 

     kaos-liv.

Ljusets strålstyrka ej nog för genomtränga

       mörkrets fasta grepp av livet.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se