Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN.  PSALM. 110.1-7

 

DEN EVIGE KUNGEN OCH PRÄSTEN.

 

Psalm. 110:1.

 

1.  #Av David, en psalm.

  Så lyder Herrens ord till min härskare.

Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga

      dina fiender som en pall under dina fötter#.

 

Herrens ord till min härskare över alla härskare.

      Sätt sig dig på min högra av min Guds tron.

Då kan jag lägga alla dina fiender likt en pall

      under dina egna fötter.

 

Psalm. 110:2.

 

2.  #Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!#.

 

Din ägande kunga-spira sträcker Herren ut från

    Sion.

Säger: var härskare nu bland dina fiender. 

 

Psalm. 110:3.

 

3.  #Villigt samlas ditt folk i dag då makten

   blir din.

På heliga berg har jag fött dig som dagg ur 

     gryningens sköte#.

 

I ödmjuk vilighet samlas ditt folk i dag:

     då din härskar-makt  tilhör dig.

På ditt heliga avskilda berg jag fött dig.

      Likt morgonens dagg ur gryningens famn.

 

Psalm. 110:4.

 

4.  #Herren har svurit en ed som han inte

       skall bryta:

Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd#.

 

Herren svurit en ed vid sig själv: vilket

   han inte inför sig själv inte kan förneka.

Du insatt till präst för  evig tid i Melkisedeks

        till vara hans  eftrerföljare.

 

Psalm. 110:5.

 

5.  #Herren är vid din sida, han krossar kungar

på sin vredes dag#.

 

Herren står tryggt vid din sida.

       Han krossar kungar på sin vredes dag.

 

Psalm. 110:6.

 

6.  #Han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden#.

 

Dömer fritt bland folken i sitt kungliga majestät.

       Krossar hövdingar kring hela jorden.

 

Psalm. 110:7.

 

7.  #Han dricker ur bäcken vid vägen.

    Så lyfter han huvudet högt#. 

 

Dricker ur bäckens friska källvatten vid vägen.

       Sedan lyfter frimodigt sitt huvud högt.

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN.  PSALM.  109:1-31.

 

Psalm. 109:1.

 

1.  #För körledaren.  Av Gud, en psalm.

Gud, som jag prisar, var inte tyst!#.

 

En psalm av Gud.'

      Psalm för körledaren.

I Psalmen var inte tyst utan prisar honom. 

 

Psalm. 109:2.

 

2.  #De gudlösa och svekfulla anklagar mig:

och ljuger öppet för mig#.

 

Gudlösa och svekfulla människor anklagar mig.

       Bemöter mig med lögnaktigt tal.

 

Psalm. 109:3.

 

3.  #Jag omges av deras hatfulla ord,

de angriper mig utan skäl#.

 

Omges av deras hatiska ord.

       Angriper mig med sina ord utan giltiga orsaker.

 

Psalm. 109:4.

 

4.  #De lönar min kärlek med fiendeskap,

fast jag inte gjort dem illa#.

 

Vedergäller min kärlek till dem med fiendeskap.

       I min kärlek inte skadat dem.

 

Psalm. 109:5.

 

5.  #De ger mig ont för gott och hat

för min kärlek#.

 

De besvarar min godhet med ondska.

       Min kärlek med hat.

 

Psalm. 109:6.

 

6.  #Utse åt honom en rättfärdig domare,

och låt en åklagare träda upp mot honom#.

 

Till försvar mot hans o-barmhärtiga motståndare

       behöver en rättfärdig domare.

Tillåta en åklagare träda frimodigt upp mot

     den o-barmhärdtige. 

 

Psalm. 109:7.

 

7.  #Låt honom prövas och dömas skyldig,

låt hans bön vara fåfäng#.

 

Låt honom i o-barmhärtighet bli prövad

      dömas skyldig.

Låt hans bön bli fåfänglig.

 

Psalm. 109:8.

 

8.  #Må hans liv kort och en annan överta

hans syssla#.

 

Låt hans liv förkortas.

       En annan överta hans sysselsättning.  

 

Psalm. 109:9.

 

9.  #Må hans barn bli faderslösa

och hans hustru bli änka#.

 

Bestraffa honom: hans bli faderlösa

       hustrun bli änka. 

 

Psalm. 109:10.

 

10.  #Må hans barn stryka runt som tiggare,

fördrivna från ett hem i ruiner#.

 

Låt hans barn leva i fattigdom likt tiggare.

       Vara fördrivna utan fast bostad 

från tryggt hem vilket bllvit till ruiner.

 

Psalm. 109:11.

 

11.  #Må fordringsägarna ta allt han har

och främlingar plundra hans egendom#.

 

Fordringsägarna ta allt vad han äger.

      Främlingar plundrar öppet hans egendom.

 

Psalm. 109:12.

 

12.  #Må ingen visa honom vänlighet och ingen

bry sig om hans faderslösa barn#.

 

Visa honom o-vänlighet.

      Låter hans faderslösa barn  sakna stöd

och hjälp.

 

Psalm. 109:13.

 

13.  #Må hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas i nästa släktled#.

 

Han efterkommade få utrotas.

       Deras namn blir utplånade i nästa släktled.

 

Psalm. 109:14.

 

14.  #Må Herrens minnas hans fäders skuld,

inte utplåna hans moders synd#.

 

Herrens minne glömmer inte hans fäders synd.

      Utplånar inte hans moders synd.

 alltid vara

Psalm. 109:15.

 

15.  #Må den alltid stå för Herrens ögon.

Må hans minne försvinna från jorden#.

 

Må synden alltid vara inför Herrens ögon.

        Hans minne försvinna från jorden. 

 

Psalm. 109:16.

 

16.  #Eftersom han inte ville visa mildhet

utan förföljde de hjälplösa och fattiga

       och de förtvivlade för att döda dem#.

 

O-barmhärtige ville inte visa mildhet mot de

     hjälplösa och fattiga.

Förföljde de hjälplösa fattiga förtvivlade.

     Ville döda dem.

       

Psalm. 109:17.

 

17.  #Han älskade att förbanna, må förbannelsen

drabba honom, han ville inte välsigna,

     må välsignelsen fly honom#.

Älskade förbanna dem.

     Låt förbannelsen drabba hans liv.

Ville inte välsigna dem.

       Vilket gör välsignelse flyr bort från honom.

 

Psalm. 109:18.

 

18.  #Han klädde sig i förbannelse som i en

dräkt, må den tränga in i hans inre som vatten

       och som olja in i hans ben#.

 

O-barmhärtige klädde sig i  förbannelse.

        Likt i en förbannelses klädnad.

Låt den klädnaden tränga allt djupare in i hans inre.

      Likt vattnet och oljan som tränger

in i hans ben. 

 

Psalm. 109:19.

 

19.  #Må den hölja honom som en klädnad,

    vara som ett bälte som ständigt bär#.

 

Övertäcka honom som en klädnad.  

         Likt ett bälte som ständigt bär klädnaden.

 

Psalm. 109:20.

 

20.  #Låt dem som anklagar mig lönas så av

Herren, dessa som talar ont om mig#.

 

De som anklagar mig få erfara den förbannels som

     beskrivits.

Dessa som med hala hånfulla ord till mig. 

 

Psalm. 109:21.

 

21.  #Men du, Herre, min härskare, gör väl

mot mig, ditt namn till ära, befria mig i din

      trofasta godhet#.

 

Du, Herre, min härskare, befria mig till namns ära,

       i din trofasta godhet.

 

Psalm. 109:22.

 

22.  #Jag är hjälplös och fattig, och mitt hjärta

är fyllt av ångest#.

 

Hjälplös och fattig jag är: mitt hjärta 

     ångestfyllt.

 

Psalm. 109:23.

 

23.  #Jag försvinner som aftonskuggan,

jag skakas bort som en gräshoppa#.

 

Försvinner själv bort som aftonskuggan.

        Skakas bort  likt gräshoppans flyktiga väg.

 

Psalm. 109:24.

 

24.  #Mina knän är svaga av fasta,

min kropp är mager och torr#.

 

Mina knän kraft-lösa av fasta.

    Min kroppshydda mager och uttrorkad.  

 

Psalm. 109:25.

 

25.  #Jag är utsatt för deras hån, de skakar på

huvudet när de ser mig#.

 

Bli utsatt för deras hånfulla ord.

         Tycker mig vara en dåre.

 

Psalm. 109:26.

 

26.  #Rädda mig, Herre, min Gud, hjälp mig

i din godhet#.'

 

Var min räddare, Herre, min Gud.

      Hjälp mig för din godhets skull.

 

Psalm. 109:27.

 

27.  #Låt dem inse att det är ditt verk,

att det är du, Herre, som handlar#.

 

Låt dem förstå detta är ditt verk.

       Det är du, som handlar. 

 

Psalm. 109:28.

 

28.  #Må du välsigna när de förbannar,

må mina motståndare stå med skam

       men din tjänare glädjas#.

 

Välsigna när  de förbannar.

      Mina o-barmhärtiga motståndare känna

skam-känslor.

      Din tjänare får glädja sig.

 

Psalm. 109:29.

 

29.  #Låt dem som anklagar mig kläs i vanära

och höljas i sin skam som i en mantel#.

 

De som anklagar mig få ikla sig vanära.

      Låta sin skam bli dem till bärande mantel.

 

Psalm. 109:30.

 

30.  #Jag vill tacka och lova Herren,

prisa honom i den stora skaran#.

 

Visa tacksamhet lova Herren.

     Prisa honom i den stora folkskaran.

 

Psalm. 109:31.

 

31.  #Ty han står vid den fattiges sida 

och räddar honom från dem som dömer#.

 

Han försvarar de fattiga.

        Räddar honom från fördömande människor.

 

 

 


ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD AV UPPMUNTAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 186.

 

18600.  Förtvivlan och oron  gör livet torrt och tomt.

 

18601.  Häftige lever sitt liv i avsaknad av saktmodet.

 

18602.  Livets känslo-spel  saknar livets

trygga ryggrad.

 

18603.  Livets känslospel tillåter sitt liv vara

grundat på dagligt känslo-spel.

 

18604.  O-hållbart öppna upp sitt liv för

missmodets tomhet.

 

18605.  Vara ansvarsfull   påverkad av rättvisans

ödmjukhet.

 

18606a.  Rättvisans ödmjukhet  nationens hälsomedel.

 

18606b.  Där o-moralen härskar saknas

rättvisans ödmukhet.

 

18606c.  O-moralens härskare saknar ödmujkheten.

 

18607.  O-moralens härskare kärleks-lös.

 

18608.  O-moralens härskare smärtsam ger

människor själiska lidande.

 

18609.  O-moralens härskare  tillhör  döden.

 

18610.  O-moralen dödlig i sitt beteende.

 

18611.  Älskar man o-moralen älskar man döden.

 

18612.  Älskar man goda moralen älskar

man Livet.

 

18613.  Livet och döden varandras o-vänner.

 

18614.  Hälsan och sjukdomen varandras fiender.

 

18615.  Sjukdomen hatar Livet älskar döden.

 

18616.  Tänk få låta Livet vara Herre i Livet.

 

18617.  Livets förlorare tillåta döden vara Herre.

 

18618.  Rättvisans ödmjukhet motarbetas av

o-rättvisans högmod.

 

18619.  Ödmjuke god lyssnare.

 

18620.  Övermodige  dålig lyssnare.

 

18621.  Ödmjuke tystnadens människa.

 

18622.  Stolte o-tystnadens människa.

 

18623.  Visat gott omdöme  gott uppträdande

goda karaktärsdrag.

 

18624.  Goda karaktärsdrag nationens framtid.

 

18625.  Dåliga karaktärsdrag  nationens 

undergång.

 

18626.  Visat gott uppträdande  lever i

moraliska samhället.

 

18627.  Visat gott omdöme lever i 

moraliska samhället.

 

18628.  Vara insiktfull i Livet: visa gott omdöme

gott uppträdande.

 

18629.  O-ändlig kärlek: o-ändlig godhet

vad mänskligheten idag Behöver.

 

18630.  O-ändligt hat  förakt o-moralens favoriter

inget att lita på.

 

18631.  O-moralens favoriter  hatiska förakfulla

människor vilka undervärderar människo-värdet.

 

18632.  O-ändligt hat och förakt  fördärvar

drar daglig olycka över människors liv.

 

18633.   Dödliga vänner till dödligheten:

högmodet sjukdomar blödande själssår

    livets lidande.

 

18634.  Livets ärorika fullkomliga kärlek:

   låter sig komma in i hjärtats innersta liv:

livets glädje och harmoni.

 

18635.  Hjärtats innersta liv: bär den bestående

livs-frukten i människans liv.

 

18636.  Människans livs-beteende återspeglar

hjätats ord-förråd.

 

18637.  Människans livs-beteende återspeglar

hennes innersta livs-tankar.

 

18638.  Hjärtats innersta kärleks-eld 

förbränner egoismens gifter.

 

18639.  Förbrända egoistiska giftiga tankar

   förbränds av kärlekens outsläckliga eldslågor.

 

18640. Hjärtats innersta kärlekseld:

bättre än den yttre livets egoistiska kärleks-eld

      fördärvar drar olycka över människosjälen

förstör sargar känslolivet.

 

18641.  Livets problemskapare: vara egoismens

slav under felaktigt inflytande av egos känslo-liv.

 

18642.  Vara upp-fångad av egos känsloliv

   skadligt smärtsamt föder djupa känslosår

i själslivet.

 

18643.  Djupa känslosår skapade av egocentriska

   handlingar.

 

18644.  Ödmjuke blir förändrad  med sitt liv

i ödjukheten.

 

18645.  Ödmjuke blir lik sin läromästare.

 

18646.  Satmodige blir lik sin läromästare.

 

18647.  Snälle blir lik sin läromästare.

 

18648.  Ödmjukes tid  och  övning

gör hans liv ädlare fullkomligare i

    ödmjukhetens fulla liv.

 

18649.  O-ändliga hälso-samma Livet nyttigt för Alla.

 

18650.  O-ändliga kärleken nyttig för dagens

   människor.

 

18651.  O-ändliga troheten nyttig tillgänglig

    för dagens människor.

 

18652.  O-ändliga kärleken:

                  

               O-ändliga godhjärtligheten:

 

                   O-ändliga öppenhjärtligheten

skapar moralisk ordning i samhället.

 

18653.  Där o-troheten råder  råder  kaos

förvirring  bland folket.

 

18654.  Fullkomlig kärlek  fördriver all rädsla.

 

18655.  Fullkomlig godhet fördriver all elakhet.

 

18656.  Fullkomlig barmhärtighet fördriver

all o-barmhärtighet.

 

18657.  Lögnen pratsam.

 

18658.  Sanningen fåordig.

 

18659.  Ilskne lever slav träldomslivet

i ilskenhetens fängelsehåla.

 

18660.  Tänk få leva i under kärlekens 

försvar beskydd mot föraktets hatets hånets

     orden och handlingar.

 

18661.  Betjäna sin nästa ger tjänarens livs-glädje

    harmoni  vila sinnesro  sinnesfrid

för själs-livet.

 

18662.  Bedragna hjärtan  lyssnar på lögnens

    vilseleddda ord från sanningen.

 

18663.  Tanksamma tacksamma  glädjefyllda tårar.

 

18664.  Kärlekslösa ord  sargande blödande

    ord  för  själen.

 

18665.  Ödmjukhetens  kraftkälla  mot högmodets

    farliga dödliga lockelser  och  frestelser.

 

18666.  Tankar som inger  rädsla ångest

har sitt ursprung i lögnens listigheter. 

 

18667.   Hatets  anklagande tankar  vad  ger

det till Livet.

 

18668.  Hjärtats ärlighet  uppriktighet.

 

18669.  Fullkomlig uppriktighet nyttig

i andliga fostran.'

 

18670.  Lydnaden själens sinnesfrid  sinnesro.

 

18671.  Livet i o-avlåtlig kärlek till varandras liv.

 

18672.  Tröst uppmuntran tillhör  livets behov.

 

18673.  Ondskan inte uppmuntrans Herre.

 

18674.  Ondskan saknar trösterika ord.

 

18675.  Ondskan inte trösterik  i vad den 

utför i människans liv.

 

18676.  Ondskan o-tröstlig i vad den gör.

 

18677a.  Arvssynden: o-barmhärtig.

 

18677b.  Arvssynden: hänsynslös i vad den gör.

 

18677c.  Arvssynden: ondskefull.

 

18678.  Arvssynden: samarbetar med ondskan.

 

18679.  Arvssynden vän med sjukdom och död.

 

18680.  Barmhärtighetens liv: bättre än Livet

i arvssyndens gissel av törnen.

 

18681.  Tiden Livets utmanare.

 

18682.  Livet tiden beroende av varandra.

 

18683.  Arvssynden lever i fiendeskap

mot Livet.

 

18684.  Barn är till välsignelse: får bli hindret

för göra Guds vilja.

 

18685.  Hörsamhet  Lydnad  tillhör

Livets nyttigheter.

 

18686.  Ondskan ondskefull i sitt beteende.

 

18687.  Ondskan gör människans hjärtan

sinnen förmörkade frånn sanningens ljus  

    känner sig avskyvärd för Livets ljus:

leder  själen i ett dödligt mörker fyllt av ego-begär.

 

18688.  Ondskan leder människan in 

i ett liv av o-ordnade begär.

 

18689.  Bevaka ditt seende.

 

18690.  Bevaka ditt lyssnande.

 

18691.  Felaktigt seende  skadliga smärtsamma.

 

18692.  Felaktigt lyssnande  smärtsamma

skadliga.

 

18693.  Tålamodet en ärekrona på mannens huvud.

 

18694.  Avundsjuka människor kan inte förlåta

    visa gott förtroende förståelse.'

 

18695.  Uthålligheten trösterik uppmuntrare.

 

18696.  Saktmodet trösterik älskvärd uppmuntare.

 

18697.  Snällheten önskvärd uppmuntrare.

 

18698.  Snälla leendet  trösterik uppmuntrare.

 

18699.  Vänligt leende  älskvärd uppmuntrare.

 

 

 


 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD FÖR DAGEN  FEBRUARI  2020.

 

Första dagen.

 

Stolte o-villig ödmjuka sig.

 

Andra dagen.

 

Övermodige villig vara självisk.

 

Tredje dagen.

 

Ilskne o-villig  vara saktmodig.

 

Fjärde dagen.

 

Saktmodige villig vara o-självisk.

 

Femte dagen.

 

Elaka människor själviska människor.

 

Sjätte dagen.

 

Elaka personer  o-villiga vara snälla.

 

Sjunde dagen.

 

Kärlekens hjärta  lydnadens hjärta.

 

Åttonde dagen.

 

Lydnadens hjärta bättre äga än o-lydnadens.

 

Nionde dagen.

 

Bättre vara lydnadens följeslagare än o-lydnadens.

 

Tionde dagen.

 

Förtalet förloraren  kärleksfulle vinnaren 

   i sitt eget levnadssätt.

 

Elfte dagen.

 

Själviskheten talar stortaliga ord.

 

Tolfte dagen.

 

O-själviskheten  talar ödmjuka milda ord.

 

Trettionde dagen.

 

Ståndaktigt hjärta vanärar knotandet gnällandet

  klagandet.

 

Fjortonde dagen.

 

Ståndaktigt hjärta  nationens framtids-hopp.

 

Femtonde dagen. 

 

Bättre äga stark karaktär än svag karaktär.

 

Sextonde dagen.

 

Stark karatär  tillhör mogna faders och moders

      gestalter vilka lever i moraliska samhället.

 

Sjuttonde dagen.

 

Mogna Faders och moders-gestalter 

    nationens stödjepelare.

 

Artonde dagen.

 

Faders och moders gestalter  nationellt försvar

   beskydd mot all ondskas planer.

 

Nittionde dagen.

 

Ljuset visar oss livets sanna livs-väg.

 

Tjugonde dagen.

 

Mörker visar oss  livets falska livs-väg.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tankar ord  känslor  varandras vänner.

 

Tjugoandra dagen.

 

Livets känslor  tankar ord  bundsförvanter.

 

Tjugoandra dagen.

 

Känslo-livet nyttig i rätta händer.

 

Tjugotredje dagen.

 

Känslo-livet i o-rätta händer skadlig smärtsam.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Sinnenans känslornas område:

     samarbetar påverkar  varandras beteende.

 

Tjugofemte dagen.

 

Saktmodige lever i avsaknad av vredens tomhet.   

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ilskne lever i avsaknad av saktmodets rikedomar.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ilskne häftige  torr tom på saktmodets rikedomar.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ilskne får aldrig smaka saktmodets sötma.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  185.

 

18500.  Göra det intressanta  gör Livet värdefullt.

 

18501.  Tänk få göra något som intessant att göra.

 

18502.  Vår tanke  vår tunga  tillåts den styras

av tvist och stridiga ord:

     Blir tungan  strids-vapnet.

 

18503.  Kärleks ljuset  gör Livet bättre

hatiskheten för-mörkar vara dödens följeslagare.

 

18504.  Tårebrödet sorgsnes bedrövelse.

 

18505.  Tåre-brödet  fattiges livsbröd.

 

18506.  Med-känslan  medlidandet  uppmuntrar

sorgsna bedrövade hjärtan.

 

18507.  Ödmjukheten villig styra ödmjukes tankar

känslor och handlingar.

 

18508.  Kroppens olika begär efter tillfredsställelse

sig leder till samvetets ångers-känslor.

 

18509.  Samvetets ångest leder livet in i 

    dödens väntsalar.

 

18510.  Förlåtelsen och ångestfyllt hjärta leder

till hjärtats glädje.

 

18511.  Kroppens lystnad efter tillfredsställa 

ondskans begär vägen in i smärtsamt lidande.

 

18512.  Människans egenviljas begär  vilket leder

   till hjärtas tomhet och fåfänga.

 

18513.  Kroppliga lidande under begäret

likt tryckande börda: ångest oro förvirring

    ges begäret bli inbjuden i människokroppen

bli den förslavad under begärets inflytande

     antingen bli sexuellt förslavad vilket

stimulerar känslo-livet.

   Bli penning& ha-begäret vilket vill erövra

hela livet.

 

18514.  En bild kan inte leda en blind.

   Ilskne kan inte vara den ilskne vännen 

till uppmuntran bli ledd in i saktmodet.

 

18515.  Bli fri från ilskenhetens fängelse-håla

in i saktmodigheten.'

 

18516.  Förtalet:  nämner namnet  på personer

   de frivilligt talar om antingen det görs i

ondsinthet eller tala sin nästas goda sidor.

 

18517.  Seendet informations-källan till 

hjärtat och talet.

 

18518.  Lyssnandet informationskällan till

talet och hjärtat.

 

18519a.  Sjukdomen o-barmhärtig.

 

18519b.  Sjukdomen  vad glädje ger den till Livet.

 

18519c.  Sjukdomen  hänsynslös.

 

18520.  Ödmjukheten  tåligheten inväntar rätt tid

för altt som skall ske.

    Vilket i sin tur ger beskydd mot faror och olyckor.

 

18521.  Uppskatta värdesätta  uppmuntra ödmjukheten  visar sig i sin kärleksfulla vörnad

       till den.

 

18522.  Bättre sätta sin tilltro till tystnaden

än till o-tystnaden.

 

18523.  Trolösheten  o-barmhärtigheten

lever i o-moraliskt samhälle.

 

18524.  Elake lever i själviskheten.

 

18525.  Argsinte lever dagligen i själviskheten.

 

18526.  Övermodiga skrytsamma personer

ärar fåfängan tomheten.

 

18527.  Skrysamma övermodiga människor 

o-barmhärtiga i sitt beteende.

 

18528.  Nyttigheterna nyttiga för nationella

välståndet.

 

18529.  Stridslystenheten  övermodig i sina ord.

 

18530.  Tron räddar människor  från  tvivlets vanmakt.

 

18531.Tänk få säga tack för dina uppmuntrande ord.

 

18532.  Tro-lösheten vän med döden 

idel fåfänga idel tomhet.

 

18533.  Idel fåfänga jagande efter vinden.


 

18534.  Själv-hävdelsen  egoismens vän.

 

18535.  Bättre äga sanningen än lögnen.

 

18536.  Lögnen livet bedragare. 

 

18537.  Livets bedragare lögnen:  o-intressant

vara vän med.

 

18538.  Livets bedragare lögnen:  vad ger det

till Livet.

 

18539.  Förnöjsamheten  tacksam för Livet.

 

18540a.  Saktmodige har sin stolthet i saktmodet.

 

18540b.  Ärlige har sin stolthet i ärligheten.

 

18540c.  Rena tankar har sin stolthet i renheten.

 

18541.   O-rena tankar  har sin stoltheten

i o-renheten.

 

18542.  Vädret villigt rida på känslo-livet.

 

18543.  Tänk få vila i den vilo-samma kärleksfyllda

livets fullkomlighet.

 

18544.  Tänk få vara vän med livets fullkomlighet:

vad kan man mer begära.

 

18545.  Livets ljumhet  likgiltighet  ärar livets

tomhet och fåfänglighet.

 

18546.  Livets likgiltighet  ljumhet  vanärar

livets fullkomlighet.

 

18547.  Lättjan vän med döden.

 

18548.  Ljumheten likgiltigheten  dödens vänner.

 

18549.  Likgiltigheten  ljumheten  eviga bundsförvanter.

 

18550.  Högmodet visar sin  mot-vilja inför

ödmjukheten.

 

18551.  Följa ödmjukheten  låta sig fostras

bli hennes sanna efterföljare.

 

18552.  Tänk få njuta av kärlekens outsägliga

rikedomar.

 

18553.  Bättre få njuta av kärlekens o-utsägliga

ljuvligheter än egoismens njutningar

      vilka leder till död förgängelse.

 

18554.  Ömma moders  faders-kärleken

alla behöver dem i Livet.

 

18555.  Mogna faders moders gestalter  saknas

i o-moraliska samhället.

 

18556.  Moraliskt samhälle  god jordmån

för tillväxten  fostran fram mogna  faders

     och moders-gestalter.

 

18557.  Godheten fostras fram godhjärtliga

människo-hjärtan.

 

18558.  Öppenhjärtligheten äger ärliga människor.

 

18559.  Godhjärtligheten ärar tacksamheten.

 

18560.  Flitige ihärdige har sin hjärta i ståndaktigheten.

 

18561.  Ståndaktige  ger allt upp.

 

18562.  Ståndaktige nations framtids-hopp.

 

18563.  Ståndaktigt hjärta aldrig miss-tröstar. 

 

18564.  Ståndaktigt hjärta vanärar knotande

klagandet  knorrandet.

 

18565.  Livets förbannelse  sjukdom svek förtryck.

 

18566.  Livets förbannelse:  hat förakt kiv.

 

18567.  Livets förbannelse:  fladdrande tunga

pratsjuk tunga.

 

18568.  Livets förbannelse:  värdesätter inte

livets värde. 

 

18569.  Förbannelsen:  uppskattar uppmuntrar

inte livets värde.

 

18570.  Förbannelsen: ser livet som o-nyttigt.

 

18571a.  Högmodets förbannelse:

sjukdomens vän.

 

18571b.  Övermodets förbannelse:

faror olyckors bundsförvant.

 

18571c.  Stolthetens förbannelse:

färgängelsens tomhetens bundsförvant.

 

18572.  Fullkomlighetens insiktsfulla liv:

värdesätter uppskattar uppmuntrar Livet.

 

18573.  O-fullkomlighetens dårskap  vanärar Livet.

 

18574.  Mörkrets egocentriska

   begär: Ha-begäret lever i o-mättnad av penningar.

 

18575.  Mörkrets ego-centriska begär:

o-kontrollerbar o-mättnad av sexuell åtrå.

 

18576.  O-mättnad sexuell åtrå: förmörkar

människors förstånd.

 

18577.  O-mättnad sexuell åtrå vän döden.

 

18578.  O-mättnad sexuell åtrå  livets

fåfänga tomhet ett sökande efter livets mening.

 

18579a.  Tankar  ord känslor  varandras vänner.

 

18579b.  Känslor  tankar ord  livets bundsförvanter.

 

18579c.  Känslo-livet i rätta händer själens läkedom.

 

18580.  Känslo-livet i o-rätta händer

sårande smärtsam.

 

18581.  Sinnenas  känslornas område:

samarbetar påverkar  varandras beteende.

 

18582.  Saktmodige lever i avsaknad av vredens

tomhet förgängelse.

 

18583.  Ilskne lever i avsaknad  av saktmodets  rikedomar.

 

18584.  Ilskne torr och  tom på  saktmodet.

 

18585.  Häftige främmande för saktmodets

rikedomar.

 

18586.  Ilskne får aldrig smaka på saktmodets  sötma.

 

18587a.  Saktmodets sötma tillgänglig för Alla.

 

18587b.  Saktmoderts sötma  förlänger Livet.

 

18587c.  Saktmodets sötma  värdesätter

uppmuntrar  uppskattar Livet.

 

18588.  Godhetens sötma  bor i godhjärtligheten.

 

18589.  Stenhjärtat saknar kärleksfulla ord.

 

18590a.  Stenhjärtat känslokallt.

 

18590b.  Stenhjärtat  hänsynlöst.

 

18590c.  Stenhjärtat främmande för kärlekens liv.

 

18591.  Stenhjärtat lyssnar lyder högmodet.

 

18592.  Stenhjärtat  högmodet träl  slav.

 

18593.  Människans stenhjärta o-vän

med mildheten.

 

18594.  Mildheten vinnaren stenhjärtat förloraren.

 

18595.  Stenhjärtat segraren mildheten förloraren.

 

18596.  Vreden känner sig makt-lös i saktmodet.

 

18597.  Elakheten känner sig makt-lös

i snällheten.

 

18598.  Stenhjärtat värdesätter uppskattar

uppmuntrar inte Livets värde. 

 

18599.  Högmodet känner sig maktlös 

i ödmjukhetens närhet.

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD FÖR DAGEN.  JANUARI  2020.

 

Första dagen.

 

Tröstaren  livets vägvisare.

 

Andra dagen.

 

Uppmuntraren  Livets vägvisare.

 

Tredje dagen.

 

Tröstaren  uppskattad  önskad  älskvärd.

 

Fjärde dagen.

 

Uppmuntraren  värdefull  önskad  älskad av alla.

 

Femte dagen.

 

Tänk få leva i av den dyrbara dygden ödmjukheten.

 

Sjätte dagen.

 

Livet i saktmodets dyrbara dygd förändrar livet:

 

Livsstilen och Livsföringen.

 

Sjunde dagen.

 

Tänk om mänskligheten villigt vill leva i

ödmjukhetens  saktmodets  dyrbara dygder.

 

Åttonde dagen. 

 

Under sin tid i sakmodets fostran har den saktmodige i en hög grad av saktmodets fullhet

      uppnåtts: i hans personliga liv:

i livsstilen och livsföringen.

 

Nionde dagen.

 

Hjärtats frid ochh frihet  vad nutidens människa

     Behöver leva i.

 

Tionde dagen.

 

Ödmjuke får lära känna älska  tjäna ödmjukheten.

 

Elfte dagen.

 

Ödmjuke får får lära sig uppskatta värdesätta

    ödmjukhetens liv.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjuke visar ivrig innerlig längtan efter

   vara ödmjukhretens tjänare.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjuke överlämnat sitt hjärta åt ödmjukhetens

    värdefulla liv.

 

Fjortonde dagen.

 

Ödmjukhetens uppskattade liv  nyttig för

      själs-livets läkedom.

 

Femtonde dagen.

 

Låt  dina ord vara få  lev i visheten.

 

Sextonde dagen.

 

Låt  inte vredens mörka  skugga falla över livet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Häftigheten mörka skuggor vilar i häftiges liv.

 

Artonde dagen.

 

Ilskenhetens  mörka liv förmörkar människans

    själs-liv.

 

Nittionde dagen.

 

Förhastade beslut  ondskans beslut.

 

Tjugonde dagen.

 

Ondskans beslut   fördärvliga  olycka beslut.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Olyckliga  fördärvliga beslut  skapar hjärtats

  sinnets förvirring oro.

 

Tjugoandra dagen.

 

Dumheten Dårskapen:  Visheten  lever olika liv.

 

Tjugotredje dagen.

 

Klokheten  visheten  förloraren dårskapen.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Insikten  förloraren i dårens hjärta.

 

Tjugofemte dagen.

 

Dumdristigheten vinnaren i  dårens hjärta.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Dåren förlorar sin  tid i  dumdristigheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Förhastade ord  fördömande ord: skadliga

  smärtsamma ord ger blödande sår i själen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Älska Ha-begäret  bli aldrig mätt på begäret.

 

Tjugonionde dagen.

 

Glädje-spridaren  sprider omtänksamma ord.

 

Trettionde dagen.

 

Glädje-spridaren sprider sin glädje i människors

   öron och ögon.

 

Trettioförsta dagen.

 

Ju fler talade ord  ju större tomhet.

 

 

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

ORD AV UPPMUNTRAN  OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 184.

 

18400.  Orena gärningar skapar  ångest förvirring

    oro i själs-livet.

 

18401.  Tomhetens fåfängans glädje kort-siktig

ingenting satsa  tid på  blev kortkastad 

   för vinden.

 

18402.  Menings-löstid  kortkastad tid för vinden.

 

18403.  O-fullkomlighetens vrånghet

Jagets ondska  ondskan själv.

 

18404.  Sanningen godheten själv.

 

18405.  Kärleks-lösheten  ondskan själv.

 

18406.  Jagets utblottelse  försakelsen

livs-nyttig mot själviskheten.

 

18407a.  Ondskan ger inga sanna löften.

 

18407b.  Ondskan utlovar falska löften.

 

18408.  Ondskan ger falska löftes  ord.

 

18409.  Falska löftes-ord  sårar själs-livet.

 

18410a.  Ödmjukheten krossar  högmodet

under sina fötter.

 

18410b.  Stoltheten krossar  ödmjukheten

under sina fötter.

 

18410c.  Saktmodet  krossar  vreden under

sina saktmodiga fötter.

 

18411.  Saktmodet mildheten  godheten

livets goda karaktärer.

 

18412.  Milda och kraftfulla kärleken

    vad mänskligheten idag Behöver.

 

18413.  Rättvisan rider på barmhärtigheten.

 

18414.  O-rättvisan rider på  o-barmhärtigheten.

 

18415.  Ondskans ord skapar oro  stridigheter

av tvivelaktiga ord  i  tankar.

 

18416.  Livet handlar om balansgång mellan

själviskheten och o-själviskheten.

 

18417.  Jag: som människa avskyr vara vredens

träl eller trälinna.

 

18418.  Livets längtan kärlekk efter  bli älskad

önskad  värdefull  av sin nästa.

 

18419.  Låt mig vara fri  idag från  de tomma

ordens  fåfänga  makt-lystenhet  ärelystenhet.

 

18420.  Renhjärtligheten  visar ingen  bitterhet

besvikelse  mot sin nästas liv.

 

18421.  Rent hjärta  förlåter  sin nästas  felsteg

och misstag.

 

18422.  O-renheten  förmörkar  allt liv.

 

18423.  Goda viljan  föraktar  ondskans vilja

vilka går  skilda vägar.

 

18424.  Ondskans vilja  goda viljan visar ingen

kärlek till varandra.

 

18425.  Uthålligheten:  onda viljans fiende.

 

18426a.  Livets dygder:  lever i sanningen.

 

18426b.  Livets dygder:  lever i kärleken.

 

18427.  Livets dygder:  lever i godheten.

 

18428.  Livets dygder:  lever inte i ondskan.

 

18429.  Sanningen ger befrielse ur lögnens vanmakt.

 

18430.  Lögnens van-makt  hjärtat infångad

   i lögnens snaror.

 

18431.  Lögnens snara  förkväver  allt liv.

 

18432.  Lögnen snärjer in  livet in i dödens livlöshet.

 

18433.  Dödens liv-löshet  vad ger det till Livet.

 

18434.  Människan liv-lös i lögnens mörker.

 

18435.  Den som lever i sanningen älskar sin nästa

inte lögnen älskvärd.

 

18436.  O-moralen dödens vän.

 

18437.  Goda moralen  livets vän.

 

18438.  Goda moraliska personer  inte intresserade

av o-moraliska livet.

 

18439.  Kärleksfulles utsträckta händer

bemöter sin nästas behov.

 

18440.  Renhetens rikedomar  äger  renhetens hjärta.

 

18441.  O-renhetens smärtsamma lidande

förblöder själs-livet.

 

18442.  Känslo-spelet  mellan två  individer

saknar moraliska  spärrar  vilket präglar

    o-moraliska samhället.

 

18443.  O-lydnaden  stoltheten  ger djupaste

lidande,  plåga för Livet.

 

18444.  Mänskligheten  går  balansgång mellan

stoltheten och ödmjukheten  valet gör hon själv.

 

18445.  O-tacksamhetens ondska

vad ger det till Livet.

 

18446.  O-tacksamhetens ondska  vänner 

till förgängelsen.

 

18447.  O-tacksamhetens ondska  bundsförvanter.

 

18448.  O-tacksamhetens  ondska vänner

till döden.

 

18449.  O-tacksamhetens ondska  ingenting

vara vän med.

 

18450.  Bortglömd själviskhet  sagt farväl

till själviskheten.

 

18451.  Tacksamheten  dyrbar i människors ögon.

 

18452.  O-tacksamheten  livets fattigdom

i männskors ögon.

 

18453.  Förbannelsens tunga gömmer på 

svek och förtryck.

 

18454.  Hal tunga   talar falska ord.

 

18455.  Ödmjuke gör ödmjukheten älskad uppmuntrad.

 

18456.  Saktmodige gör  saktmodet  älskvärt

önskat i människorsögon.

 

18457.  Du, falska tunga  älskar  falska ord.

 

18458.  Tröstaren  uppskattad älskvärd önskvärd.

 

18459.  Uppmuntraren  älskvärd  önskvärd uppskattad.

 

18460.  Tröstaren  livets vägvisare.

 

18461.  Uppmuntraren  livets vägvisare.

 

18462.  Ha-begärets  dödandets dödliga gift

likt bläckfiskens sugfötter håller fast vid

    människans liv.

Bestjäler hennes liv bli offrat på ha-begärets altare.

 

18463.  Sexuell lust känslan verksam genom

     känslo-livets tilldragande åtrå till mannens

hårdhet tillåter sin kropps kvinnliga mjukhet

       blir till offer på mannens begärliga

offeraltare.

 

18464.  Kvinnans sexuella åtrå  missbrukas

av o-kontrollerat känslo-liv.

 

18465.  Sexuella åtrån förför kvinnan in i kärlekens

o-kontrollerbara  tillstånd: eftersmaken

    lockande frestelser kännbara  i själens

ångest-fyllda  liv efter livet i förförelsen.

 

18466.  Manliga och kvinnliga sexuella åtrån

till varandra kan ske antingen i fantasier

    eller i handling. 

 

18467.  Tänk få leva i av den dyrbara dygden ödmjukheten.

 

18468.  Livet i saktmodets dyrbara dygd

tänk om mänskligheten villigt vill leva i den.

 

18469.  Under sin tid i saktmodets fostran

har den saktmodige  i  en hög grad  av

    saktmodets fullhet  uppnåtts  i hans:

livsföring  livsstil.  

 

18470.  Hjärtats frid och frihet  vad människor

   i dag behöver.

 

18471.  Ödmjuke får under sitt jordeliv lära 

känna älska uppskatta ödmjujkheten.

 

18472.  Ödmjuke visar  ivrigt  innerlig längtan

efter vara ödmjukhetens tjänare.

 

18473.  Ödmjuke överlämnat sitt hjärta 

   till vara ödmjukhetens tjänare.

 

18474.   Ödmjukhetens fullhet  nyttig för

själs-livets läkedom.

 

18475.  Låt dina ord vara få lev i visheten.

 

18476.  Låt inte vredens mörka skugga falla

    över Livet.

 

18477.  Häftigheten mörka moln vilar över

häftiges liv.

 

18478.  Ilskenheten mörker vilar tungt över

ilsknes liv.

 

18479.  Förhastade beslut  ondskans beslut.

 

18480.  Ondskans beslut  fördärvliga

och olyckliga beslut.

 

18481.  Olyckliga fördärvliga beslut  skapar

hjärtats  sinnets  oro och förvirring.

 

18482.  Dumheten dårskapen:  tillhör inte Livet.

 

18483.  Klokheten  visheten  förloraren 

i dårskapen.

 

18484.  Insikten förloraren  i  dårens hjärta.

 

18485.  Dumdristigheten vinnaren i dårens hjärta.

 

18486.  Dåren förlorar sin  tid i  dumdristigheten.

 

18487.  Förhastade ord  förkastliga ord

skadliga smärtsamma ord  ger olyckliga oroliga

     beslut.

 

18488.  Älska Ha-begäret  blir aldrig mätt på begäret.

 

18489. Glädje-spridaren  sprider  omtänksamma ord.

 

18490.  Glädje-spridaren  talar uppmuntrande ord

   inför människors öron  och ögon.

 

18491.  Ju fler ord ju större tomhet.

 

18492.  Visheten beskyddar Livet.

 

18493.  Dårskapen dålig beskyddare.

 

18494.  Förtalet dålig beskyddare mot ondskan.

 

18495.  Kärleken god beskyddare mot ondskan.

 

18496.  Kärleken god beskyddare mot

livets faror och fördärv.

 

18497.  Visheten belyser ansiktet.

 

18498.  Visheten belyser människors ögon

   med vishetens rikedomar.

 

18499a.   Frimodige ser alltid  möjligheter

i allt vad han gör i ord och handling.

 

18499b.   Intet o-möjligt för den frimodige.

 

 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 11 sept 12:52

PSALTAREN. PSALM. 114:1-8.

 

GUDS UNDER VID UTTÅGET UR EGYPTEN.

 

Psalm. 114:1.

 

1.  #När Israel drog ut ur Egypten,

Jakobs släkt från främlingars land#.

 

Isrealiternas uttåg ur Egyptens träldomsland:

     vilket Jakobs släkt var ett främlingsland.

 

Psalm. 114:2.

 

2.  #Då blev Juda Guds heliga egendom,

Israel hans välde#.

 

Vid uttåget blev Juda stam Guds heliga egendom.

       Israel hans ägar-välde.

Psalm. 114:3.

 

3.  #Havet såg det och flydde,

vek undan#.

 

Havet såg uttåget och blev skräckslagen.

      

Psalm. 114:4.

 

4.  #Bergen hoppade som baggar och höjderna

som lamm#.

 

Bergen förflyttade sig likt baggarnas språng.

       Höjderna föflyttade sig likt springande lammungar.

 

Psalm. 114:5.

 

5.  #Hav, vad fick dig att fly?

Jordan, varför vek du undan?#.

 

Hav, vad fick bi skräckslagen?

      Jordan, varför blev du förskräckt?

 

Psalm. 114:6.

 

6.  #Berg, varför hoppar ni som baggar,

och ni höjder som lamm?#.

 

Ni, fasta berg varför rörde ni er sina baggar?

     Ni, höjder förflyttade er som lamm?

 

Psalm. 114:7.

 

7.  #Bäva för Härskaren, du jord,

bäva för Jakobs Gud#.

 

Du, jord frukta för Häskaren.

     Frukta för Jakobs Gud.

 

Psalm. 114:8.

 

8.  #Han som gör klippan till sjö

och flintan till källsprång#. 

 

Han förvandlar fasta klippan till vattenrik sjö.

      Hårda flintan till källsprång.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se