Senaste inläggen

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD FÖR DAGEN AUGUSTI MÅNAD 2109.

 

Första dagen.

 

Leva i fullkomlig glömska från livets o-nyttigheter.

 

Andra dagen.

 

Saktmodet hjälper tröstar uppmuntrar.

 

Tredje dagen.

 

Tåligheten uppmuntrar uppskattar värdesätter

     Livet.

 

Fjärde dagen. 

 

O-tåligheten undervärderar förstör gör 

    Livet o-önskat.

 

Femte dagen.

 

Ilskne o-värdig saktmodets rikedomar.

 

Sjätte dagen.

 

Ilskne låter sig ödmjukas bli sakmodets slav

     i-stället för ilskenhetens.

 

Sjunde dagen.

 

Häftige låter sig ödmjukas bli saktmodets slav

eller slavinna istället för häftighetens.

 

Åttonde dagen.

 

O-tålige låter sig ödmjukas bli tålighetens slav

eller slavinna i-stället för otålighetens.

 

Nionde dagen.

 

Tåligheten  hjälpsam trösterik uppmuntrande.

 

Tionde dagen.

 

O-tåligheten o-hjälpsam o-tröstlig ilsken.

 

Elfte dagen.

 

Elake utför onda gärningar, snälle utför

     goda gärningar.

 

Tolfte dagen.

 

Förtalaren uttalar onda ord,  

    kärleksfulle uttalar kärleks-fulla ord.

 

Trettionde dagen.

 

Söka barmhärtigheten  godheten leder

     till livets mening.

 

Fjortonde dagen.

 

Söka o-barmhärtigheten  elakheten leder

      till livets tomhet.

 

Femtonde dagen. 

 

O-tystnaden tar dö på tystnaden.

       O-tystnaden tar dö på stillheten.

             O-tystnaden tar dö på lugnet.

 

Sextonde dagen.

 

Hatets verkliga värde  värdelöst likt

      förbrunnen aska: väger lätt för vinden.

 

Sjuttonde dagen.

 

Förbrunnen aska livlös dödens vän.

 

Artonde dagen. 

 

I döden finns ingen livs-ande.

 

Nittionde dagen.

 

Tålamodet bekymmerfritt.

 

Tjugonde dagen.

 

Tålamodet visar fasthet trygghet.

 

Tjugoförsta dagen.

 

O-tåligheten visar o-trygghet  o-säkerhet.

 

Tjugoandra dagen.

 

Tålamodet människo-vänligt värdesätter

     människo-värdet.

 

Tjugotredje dagen.

 

O-tåligheten förvirrad  orolig  vacklande.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-tåligheten undervärderar människo-värdet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tålamodet lever i stillheten tystnaden lugnet.

 

Tjugosjätte dagen. 

 

O-tåligheten lever i o-tystnaden oron.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Utgivande Kärleken äger evigt värde.

      Odödlig o-förgänglig.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Hatet äger värdet av vara värde-löst.

        Föraktet äger värdet av vara värdelöst.

 

Tjugonionde dagen.

 

Livet med hatet  livet i tomheten fåfängligheten.

      Livet med föraktet livet i döden förgängelsen.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk få bemöta människor med kärlekens

    mildhetens sinne.

 

Trettioförsta dagen.

 

Godhjärtlige har smak för godheten.

      Äger livets avsmak för elakheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK. 32:1-22.

 

ELIHUS TAL.

 

Jobs bok. 32:1.

 

1.  #De tre männen slutade tala med Job;

eftersom han såg sig som rättfärdig#.

 

Elihu började sitt tal, efter Jobs tre vänners samtal.

       Hans inväntan av sitt tal ville visa sig

mer o-strafflig i sitt tal än dem.

  

Jobs bok. 32:2.

 

2.  #Men Elihu från Bus, Barakels son, av Rams släkt, greps av vrede.

     Han vredgades på Job som tyckte sig ha rätt

mot Gud#.

 

Elihu greps av vrede när han hört samtalen

    med Herrens tjänare Job.

Vredgades över Jobs förklarade rättfärdiga liv

     inför den Väldige.

 

Jobs bok. 32:3.

 

3.  #Och han vredgades på de tre vännerna för att de inte funnit något att säga som visade

    Jobs skuld#.

 

Vredgades över Jobs oskuld till sitt kroppsliga

    i sina tre vänners samtal.

 

Jobs bok. 32:4.

 

4.  #Elihu hade väntat medan de talade med Job,

eftersom de var äldre än han#.

 

Låtit sig vara återhållsam i talet under samtalen 

     med hans tre vänner.

Eftersom de var äldre än han själv.

        Genom sin ålder vara visare än han själv.

 

Jobs bok. 32:5.

 

5.  #Men när han såg att de tre männen blev svarslösa fylldes han av vrede#.

 

Blev vrede på Job, eftersom de tre männen var

     försvarslösa i sina samtal.

 

Jobs bok. 32:6.

 

6.  #Elihu från Bus, Barakles son, sade:

Jag är en yngling, ni är gamla män, därför höll

       jag mig i bakgrunden och vågade inte visa

min kunskap#.

 

Elihu sade:

     Eftersom jag är en yngling, ni alla tre gamla män.

I vilket gjorde mig återhållsam att tala.

          

Jobs bok. 32:7.

 

7.  #Jag tänkte: Åldern skall tala, åren skall lära

ut vishet#.

 

Jag tänkte om mig själv:

         Ålderns vishet, skall tala visa ord.

Åren skall i sin visdom lära ut vishets-ord.

 

Jobs bok. 32:8.

 

8.  #Men det är ju anden hos människan, den Väldiges andedräkt, som ger vishet#.

 

Människans ande, den Väldiges andedräkt.

       Ger Vishet.

 

Jobs bok. 32:9.

 

9.  #De är inte de som levt längst som är visast,

inte bara de gamla vet vad som är rätt#.

 

De äldre, till åren är inte visast.

        Inte de i åren gamla är, vet vad rätt är.

 

Jobs bok. 32:10.

 

10.  #Därför säger jag: Hör på mig, också jag

vill visa min kunskap#.

 

Hör på mitt tal, jag vill visa min kunskap jag äger.

 

Jobs bok. 32:11

 

11.  #Jag väntade på vad ni hade att säga,

lyssnade efter kloka ord, efter de skäl ni skulle

       dra fram#.

 

Inväntade på er kunskap, lyssnade efter era 

      kloka talade ord.

 

Jobs bok. 32:12.

 

12.  #Jag följde uppmärksamt med, men ingen

av er vederlade Job ingen gav honom svar på tal#.

 

Följde era samtal med uppmärksamhet.

         Ingen av er gav Job kloka svar.

 

Jobs bok. 32:13.

 

13.  #Säg inte: "Vi har kommit till klarhet:

Gud kan besegra honom, inte människan#.

 

Håll er till sanningen, genom samtalen blivit

     visare.

Ingen människa med kloka ord kan besegra honom.

       Endast Gud kan.

 

Jobs bok. 32:14.

 

14.  #Han riktade aldrig sina ord till mig, jag tänker

inte svara som ni#.

 

I sin besvarade samtal riktade aldrig sina

     ord till mig.

Vill inte besvara honom som ni gjorde. 

 

Jobs bok. 32:15.

 

15.  #De förkrossade och säger inget mer,

orden sviker dem#.

 

Jobs tre vänner vilka talade före Elihus tal:

    är förkrossade över Jobs försvarstal.

Deras ord sviker dem.

 

Jobs bok. 32:16.

 

16.  #Skall jag vänta när de ingenting säger,

när de bara står där svarslösa?#.

 

Visste inte tiden för mitt tal till Job, skulle börja.

     De tre vänner känner sig helt försvarslösa.

 

Jobs bok. 32:17.

 

17.  #Nej, nu är det min tur att tala, också jag vill

visa min  kunskap#.

 

Nu är tiden inne för mig att frimodigt tala.

       I mitt tal vill visa min kunskap inför er alla.

 

Jobs bok. 32:18.

 

18.  #Jag har mycket på hjärtat, trycket inom

mig växer#.

 

Efter era samtal, har jag fler samlade ord

      på mitt hjärta.

Ge uttryck för min kunskap växer ständigt

      inom mig.

 

 Jobs bok. 32:19.

 

19.  #Det jäser i mig som vin som kan spränga

och nya läglar#.

 

Mina ords villighet likt det jäsande vinets smak

         ge sig i uttryck vad jag vill säga.

 

Jobs bok. 32:20.

 

20.  #Nu måste jag tala, annars kvävs jag,

jag vill öppna munnen och ta till orda#.

 

Min o-tåliga väntan nu slut, annars kvävs av

     mina egna ord.

 

Jobs bok. 32:21.

 

21.  #Jag tar inte hänsyn till person och fjäskar

inte för någon#.

 

Visar ingen hänsyn till personen som lyssnar.

        Ärar ingen.

 

Jobs bok. 32:22.

 

22.  #Fjäsk ligger inte för mig ---- då skulle

min skapare rycka bort mig#. 

 

Ge inte någon äran.

         Vilket misshagar min skapare.

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK.  JOBS SVAR PÅ BILDADS TRDEJE TAL.

 

Jobs bok. 31:1-40.

 

Jobs bok. 31:1.

 

1.  #Jag slöt ett avtal med mina ögon att aldrig

titta efter en flicka#.

 

Gjorde ett evigt avtal med mina seende ögon,

     inte titta efter en jungfrulig flicka.

 

Jobs bok. 31:2.

 

2.  #Vilken lott är att vänta från Gud i höjden,

vilken lön från den Väldige därovan?#.

 

Vilken värdefull lott få invänta något 

   från Gud i höjden.

Förvänta sig lön från den Väldige därovan.

 

 

Jobs bok. 31:3.

 

3.  #Olycka väntar på syndaren, ofärd ogärningsmännen#.

 

Olyckan väntar på syndarens livs gärningar.

       Fördärv och olycka på o-gärningsmännen. 

 

Jobs bok. 31:4.

 

4.  #Ser han då inte var jag går, räknar han inte alla

mina steg?#.

 

Job ifrågasätter den Väldige allseende vart 

   han själv går.

Om han räknar alla hans fotsteg?

 

Jobs bok. 31:5.

 

5.  #Slog jag någonsin följe med falskhet och skyndade fram på svekets väg?#.

 

Skulle hans allvetande, iaktta mig om jag vandrade

    på falskhetens väg?

Var vem med svekets väg?

 

Jobs bok. 31:6.

 

6.  #Låt Gud väga mig på riktig våg, så skall han

finna att jag är oförvitlig#.

 

Låt Gud pröva mitt livs-väg, skulle han finna

     mitt liv vara hederligt. 

 

Jobs bok. 31:7.

 

7.  #Om mina steg vikit av från vägen,

om mitt hjärta förletts av mina ögon, om mina

      händer fläckats av synd#. 

 

Om mina fotsteg vikit av från sanningens väg.

       Mitt hjärta blivit bedragen av mitt seende.

Mina flitiga händer blivit befläckade av syndfulla

       handlingar.

 

Jobs bok. 31:8.

 

8.  #Då må andra äta det jag har sått, min gröda

rycks upp med roten!#.

 

Min synds befläckade liv, må andra mättas av.

       Min livs-gröda ryckas upp med roten. 

 

Jobs bok. 31:9.

 

9.  #Om jag låtit mig dåras av min nästas hustru

och stått på lur vid hans port#.

 

Mitt köttsliga begär efter min nästas hustru.

       Vilket givit mig dåraktigt liv.

 

Jobs bok. 31:10.

 

10.  #Då må min egen hustru mala åt en annan,

då må andra lägga sig med henne#.

 

Utifrån Mitt dåraktiga liv, låter min egen hustru

   bli lösaktig med en annan man.

 

Jobs bok. 31:11.

 

11.  #Ty sådant är en skändlighet, ett brott som

förtjänar straff#.

 

Lösaktigt liv, vanhelgar kroppen vilken är

      Guds tempel.

Sådant livsbrott bestraffas. 

 

Jobs bok. 31:12.

 

12.  #En förtärande avgrundseld, som skövlar

allt vad man äger#.

 

Syndfulla livet, förtärs av avgrundselden.

      Tillintetgör alla livets ägodelar.

 

Jobs bok. 31:13.

 

13.  #Om jag har kränkt min slavs eller slavinnas

rätt när de varit i tvist med mig#.

 

Har jag varit o-rättvis i bedömmandet av min slavs

      eller slavinnans rättigheter, när de visat sin

o-enighet mot mig.

 

Jobs bok. 31:14.

 

14.  #Vad skulle jag då gör när Gud träder fram,

vad skulle jag säga när han ställer mig till svars?#.

 

När jag får göra räkenskap för mina gärningar,

         vad ska jag då säga?

 

Jobs bok. 31:15.

 

15.  #Han har ju skapat oss alla i moderlivet,

en och densamme formade oss i modersskötet#.

 

I vår modersliv, formades vi av honom.

 

Jobs bok. 31:16.

 

16.  #Har jag någonsin avvisat den fattiges bön

eller fått änkans blick att slockna#.

 

Har jag Bildad, någon gång förkastat den 

     fattiges bön om hans livs-behov.

Varit o-barmhärtig mot änkans hjälplösa blick. 

 

Jobs bok. 31:17.

 

17.  #Har jag ätit mitt bröd för mig själv och inte

delat med den faderlöse?#.

 

Har endast låtit mitt bröd vara till mig själv.

     I min själviskhet glömt den faderlöse?

 

Jobs bok. 31:18.

 

18.  #Nej, från min ungdom var jag som en far för

honom, för änkan var jag ett stöd från min första

     stund#.

 

Från min ungdomstid, varit en faders-gestalt 

     för honom.

Varit för änkan livets stöd.

 

Jobs bok. 31:19.

 

19.  #Lät jag någonsin en stackare gå naken,

en fattig sakna kläder att skyla sig med?#.

 

Gav jag inte den frusne stackaren täcka sin

      nakenhet.

Fattig människa, vilken saknade kläder kläda 

      sig med.

 

Jobs bok. 31:20.

 

20.  #Nej, hans kropp välsignade mig när han

värmdes av ull från mina lamm#.

 

Fattiges hemlöshet, värmde av mina lamms

     ulls omsorg.

Vilket var mig till välsignelse.

 

Jobs bok. 31:21.

 

21.  #Om jag lyft handen mot den faderlöse för att

jag såg mig ha medhåll i rätten#.

 

Använde mina flitiga hjälpsamma händer mot

    den faderlöse.

Eftersom jag försvarade hans rättigheter i rätten.

 

Jobs bok. 31:22.

 

22.  #Då må armen lossna från min skuldra,

bryta av från sitt fäste!#.

 

Min kroppsliga arm lossnade vid sin styrka från

        min skuldra. 

 

Jobs bok. 31:23.

 

23.  #Ja, jag skulle frukta ofärd från Gud och inte

kunna bestå inför hans höghet#.

 

Frukta för olycka och fördärv från Gud.

     Inte känna sig värdefull inför hans höghet.

Jobs bok. 31:24.

 

24.  #Har jag någonsin satt mitt hopp till guldet,

kallat gyllene skatter min trygghet?#.

 

Har jag haft min tilltro hopp till guldets värde?

         Kallat gyllene skatter livets trygghet.

 

Jobs bok. 31:25.

 

25.  #Gladdes jag någonsin över min stora rikedom,

över att jag förvärvat så mycket?#.

 

Låtit mina rikedomar vara hjärtats glädje.

        

Jobs bok. 31:26.

 

26.  #När jag såg solen i dess glans, såg månen

skrida fram i prakt#.

 

När solens varma solstrålar vidrörde mig,

       såg månens i sin fulla prakt.

 

Jobs bok. 31:27.

 

27.  #Lät jag mig då i hemlighet dåras till att hylla

dem och kasta kyssar?#.

 

Lät jag mitt liv bli dåraktigt, ge dem mitt hjärtats

      hyllning kyssa dess värdighet.

 

Jobs bok. 31:28.

 

28.  #också det hade varit ett brott som förtjänar

straff, det vore att förneka Gud i höjden#.

 

Vilket skulle bli till avguderi-brott som förtjänar

     hans vredes-straff.

Förneka hans helighet i höjden.

 

Jobs bok. 31:29.

 

29.  #Gladdes jag någonsin åt min fiendes fall,

triumferade jag när olyckan slog honom?#.

 

Visade jag hjärtats skade-glädje åt min fiendes fall.

       När olyckan drabbade min fiende. 

 

Jobs bok. 31:30.

 

30.  #Nej, aldrig lät jag min tunga synda genom

att nedkalla död över honom#.

 

Ägde behärskad tunga fri från syndiga ord.

      Älskade inte hans död.

 

Jobs bok. 31:31.

 

31.  #Mitt husfolk brukade säga:

Han har aldrig låtit oss sakna kött att äta#.

 

Mitt husfolks ord.

      Visat oss alla omsorg för våra behov. 

 

Jobs bok. 31:32.

 

32.  #Ingen främling behövde sova på gatan,

min dörr stod öppen för vandraren#.

 

Visade förbarmande för den hemlöse.

        Min dörr: öppnades för den trötte vandraren.

 

Jobs bok. 31:33.

 

33.  #Sökte jag någonsin som andra dölja mina

brott och gömma mina synder#.

 

Levde ärligt liv, döljde inte mina brott.

         Lät mina synder visa sig.

 

Jobs bok. 31:34.

 

34.  #Av fruktan för folkhopen och rädsla för

släktingars förakt, så att jag teg och inte

      tordes gå ut#.

 

Levde i rädsla inför släktningars föraktulla ord.

       Vilket förstörde min frimodighet.

 

Jobs bok. 31:35.

 

35.  #O att det finns någon som hörde mig!

Jag har sagt mitt.

     Må den Väldige svara!

Och min motpart skriver ner sin anklagelse#.

 

Tänk om någon var villig lyssna på mig.

     Har sagt mitt.

Längtan efter den Vädiges närvarande svar.

    Min motståndare skriver ner sina anklagelser

mot mig. 

 

Jobs bok. 31:36.

 

36.  #Skall jag bära den på mina händer, jag vill

binda den som en ärekrans åt mig#.

 

Den Väldiges svar skall jag  bära bevara på mina

    händer.

Binda den fast som en äre-krans åt mitt liv.

       

 

Jobs bok. 31:37.

 

37.  #Jag kan svara inför honom för varje steg jag

tagit, som en furste kan jag nalkas honom#.

 

Varje fotsteg jag tar, inför honom svara för.

     Nalkas hans närhet som furste.  

 

Jobs bok. 31:38.

 

38.  #Om min jord har klagat över mig och åkerns

fåror gråtit#.

 

Jorden på vilken jag vidrört med mina fotsteg,

      har klagat över mig.

Jord-åkerns fåror gråtit.

 

Jobs bok. 31:39.

 

39.  #Om jag njutit dess gröda utan betalning

och fått ägarna att sucka i vanmakt#.

 

Njutit jordens näringsrika gröda, utan betalning.

       Fått jord-ägarna leva i hjärtats suckande

       maktlöshet.

 

Jobs bok. 31:40.

 

40.  Då må törne växa i stället för vete, stinkgräs

i stället för korn!

    Här slutar Jobs tal#. 

 

I jordägarnas maklöshet i skördetiden få skörda

      törne istället för vete, värdelöst stink-gräs

i stället för korn. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

JÄRSNÄS PASTORAT.  

 

 

KYRKOHERDAR.

 

ERIK  1496.

    PEDER  S(VENONIS ?)  1553-1563.

OLOF P(ETRI?)  1564-1593.

       PETRUS A(NDREAE )  1600-1602.

LUDOVICUS JOHANNIS  1606-1633.

      JOHANNES SVENONIS  ( MAJVIGIUS ).

1634-1657.

       NICOLAUS BERGERI  KLINTAEUS  1657-1694.

ERICUS N. KLINT.  1694-1706.

       ABRAHAM ANANDER  1707-1732.

ERIK SIOELIN   1733-1757.

      JOHAN SELLEGREN  1759-1771.

JOHAN WICKELIUS  1772-1788.

       PETER SANDVALL  1788-1826.

CARL MAGNUS HUSBERG  1826-1832.

       ANDERS DANIEL PONTEN  1832-1846.

NILS PETER EKEDAHL  1846-1867.

      KARL JOHAN MOBERGER  1869-1877.

JOHAN MAGNI   1878-1905.

       JOHAN ANDERS EKHOLM  1906-1907.

AUGUST HERRLIN  1908-1917.

     

KOMMINISTRAR.

 

JÖNS ( JERSNERUS )  1600-1630.

     PETRUS JOHANNIS  (JERSNERUS ) 16?-1650.

SVENO JOHANNIS  ( JERSNERUS ) 1650-1657. 

   PETRUS PETRI VIRGANDER   1660-1683.

JOHANNES ( SVENONIS ) JERSNERUS 1684-1713.

      SVEN RYDELIUS 1713-1741.

OLOF SJÖSTRAND  1742-1752.

      JOHAN WICKELIUS  153-1772.

CARL ELMSTRÖM  1773-1806.

      CARL PETER KORAEN  1807-1824.

NILS PETER EKEDAHL  1824-1846.

      MAGNUS ZANDER  1847-1858.

NILS JAKOB SJÖSTRAND  1859-1875.

      PER AXEL LEONARD BERGH  1875-1883.

JOHAN ANDERS EKHOLM 1884-1906.

     KARL GUSTAF LINER  1906-1916.

AXEL WILHELM NORRLEN  1917-1924. 

 

     

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

FORSERUMS PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

BERTIL  ALME  1926-

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

HUSKVARNAS PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

HAQUINUS LAURENTII  1568.

      JÖNS  J (ONAE ?)  1570-1574.

ANDREAS PETRI   1574-1579.

      NICOLAUS PETRI 1579-1603.

JOHANNES ANDREAE  1604-1619.

      PETRUS NICOLAI  ( DUBB ) 1619-1658.

NICOLAUS INGEMARI  ( ZANDER ) 1658-1682.

     LAURENTHIUS J. LILANDER 1682-1711.

ANDREAS STÅHL  1712-1764.

     JOACHIM BERGMAN  1764-1793.

JOHAN FILEN 1793-1850.

      PER AUGUST ALMQVIST  1851-1882.

OLOF HENRIC ROGBERG 1883-1903.

      KNUT ANDERS SANDSTRÖM  1903-1923.

RAGNAR PAULUS JOHAN MATHIAS LINDSTRAND

     1922-

 

 

KAPELLANER.

 

BJÖRN.

      JON  1548.

NICOLAUS  1571-1579.

      NICOLAUS INGEMARI  ( ZEANDER ).

 

 

BRUKSPREDIKANTER.

 

ADAM FREDRIK NRLANDER  1827-1839.

       SAMUEL ADRIAN  1842-1856.

ERLAND CARL SAMUEL SCHERMANSON 1856-1879.

      ERNST DANIEL SAKARIAS RUDIN  1898-1910.

 

 

KOMMINISTER I HAKARP.

 

JOB SIMEON SANDELIUS   1910-1917.

     OTTO ARVID ÅSTRAND  1918-1920.

SVEN EMANUEL HÅKANSSON  1921-1926.

      KARL HENNING THUNELL 1927-

 

STÄNDIGA ADJUNTER.

 

RAGNAR PAULUS JOHAM MATHIAS LINDSTAM

      1919-1922.

 

KOMMISTRAR I HUSKVARNA.

 

NILS ARVID PERSSON  1929-

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

BANKERYDS PASTORAT.

 

ANDERS  1540.

      ANDREAS TORCHILLI 1558-1586.

PETRUS ANDREAE  1586-1598.

      LAURENTIUS  1600-16O2.

BENEDICTUS OLAI  1604-1620.

     THEODORUS  PETRI  ( DUGG ) 1625-1635.

LAURENTIUS ERICI  1636-1674.

      ERICUS ( JONAE ) DUSAEUS  1675-1704.

ANDREAS C. OSAENGIUS  1704-1725.

      JOHAN ASCHER  1725-1731.

ERICUS WALLIN  1732-1739.

      JOHAN TELANDER  1740-1744.

GUSTAV LUNDEBERG  1745-1769.

       NILS AHLIN  1771-1794.

NILS JOHAN COLLIANDER  1794-1816.

      FREDRIC STOCKE  1816-1825.

OLOF NORDSTRÖM  1826-1849.

      LARS GABRIEL WADELL  1849-1853.

JOHAN PETER WERNER  1854-1865.

      CARL FREDRIC HOLMER  1865-1907.

EN SLÄKTING.

   SON TILL V.  KOMMINISTER JOHAN FREDRIK 

      HOLMER.

 

JOHAN SYREN    1907-1930.

     PER TEOFIL YNGVE ARVIDSSON  1930-

 

 

KOMMINISTRAR.

 

PEDER   1576.

      LAURENTIUS  ERICI  16?-1636.

JONAS JONAE SVALANDER  1648-1661.

     PETRUS INGEMARI  1661-1671?

PETRUS ( MAGNI ) MOVALLIUS  1678-1681.

      JOHANNES MARTINIUS  1682-1731.

PETRUS ÖHMAN  1733-1741.

      JOHAN BAAZ  1742-1744.

NILS WERNDAHL  1745-1766.

     NILS ALIN  1768-1771.

MAGNUS ÅHLIN  1772-1777.

     ANDERS BROMAN  1777-1790.

LARS WTTERDAHL  1791-1812.

      DANIEL ENEWALD LÖNEGREN 1812-1827.

JOHAN NORLIN  1828-1854.

     PER NICLAS NORDSTRÖM 1855-1857.

LUDVIG LEONARD LJUNGGREN  1858-1874.

      LARS ABRAHAM VIKTOR NORLEN  1874-1876.

JOHAN PETER NILSSON  1876-1886.

     JOHAN SYREN  1887-1907. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:01

BARNARP PASTORAT.

 

KYRKOHERDAR.

 

THORSTEN PEDERSON  1516.

     JOHANNES HAQUINI  1557-1565.

HAQUINUS  LAURENTII  1576-1570.

     LAURENTIUS JOHANNIS 1571-1580.

LAURENTIUS RAVALDI  1581.

      PETRUS ERICI  158?-1584.

JOEN PETRI  1584-1591.

     THEODORIK GRÖNENBERG  1591-1592.

PETRUS ANDREAE SPORRENIUS  1594-1602.

      MAGNUS EDMUNDI  1603-1605.

LAURENTIUS MICHAELIS  1605-1621.

      JOHANNES ERICI JUNANDER  1621-1635.

AMBJÖRN LINDELIUS  1635-1642.

      LAURENTIUS LINDELIUS  16442-1653.

ARVIDIUS PETRI ROSBECKIUS  1653-1663.

       PETRUS JONAE NYBELIUS  1663-1673.

SVENO THEODORI  LALLAERUS  1673-1679. 

     PETRUS BEETH   1681-1696.

JOHANNES ROGBERG ( IUS ) 1696-1702.

      SVENO ARELIUS  1702-1711.

SVEN NIDELSTRÖM  1711-1718.

      GISLO UNNERUS 1720-1729.

MAGNUS RUNBERG  1730-1734.

    PETRUS KEXERUS  1734-1737.

ERLAND COLLIANDER  1737-1741.

   PETRUS COLLIANDER  1741-1745.

     SVEN BOLANDER  1746-1747. 

JOHANNES HIELM 1749-1756.

       ISAC SVANSTEDT  1757-1765.

BENGT EKEBERG  1766-1775.

     JONAS COLLIANDER  1776-1789.

BENGT NORLIN  1789-1822.

     LARS DANIEL THEOLANDER  1822-1823.

CARL EMANUEL ENEROTH  1824-1835.

       PEHR HALLENBERG  1835-1845.

SIMON JOACHIM FILEN  1847-1858.

       MAGNUS NENNES   1860-1867.

CARL GUSTAF WILHELM CAVALLI  1868-1876.

      NILS JOHAN SANDELL 1877-1883.

ANDERS SAMUEL EKSTRÖM  1884-1902.

     JOHAN JAKOB BENEDIKT SJÖSTRAND 

1902-1929.

      RAGNAR OLOF ALFRED SVENNBERG 1931-

 

 

KOMMINISTRAR.

 

NICOLAUS  1593.

       LAURENTIUS  HARALDI WISING 1619?-1671.

EN SLÄKTING.

 

PETRUS HEMMINGIUS  1671-1673.

      BENEDICTUS ( JOHANNIS ) JUNELL 1674-1676.

BERGERUS NICOLAI KLINT  1677-1683.

      JOHANNES WIDENIUS  1683-1720.

MAGNUS NYLANDER  1720-1744.

     JOHAN LÖNBLAD  1744-1806.

PEHR SVALANDER  1806-1826.

     PETER GUSTAF JOHNSSON  1827-1830.

JOHAN UNNERUS  1832-1855.

      JOSEF BERNHARD FRIDOLF FINGAL BEXELL

1855-1868.

     ANDERS PETER FÄGERSTRÖM  1869-1881.

KARL JOHAN PALMBERG 1883-1920.

        ERIK GABRIEL JENVALL  1927-1929.

GUNNAR SIGURD SVENHAGEN  1930-

 

      

         

     

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se