Alla inlägg under december 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL.  23500.

 

23500.  O-villkorlig kärlek  tillgänglig för Alla.

 

23501.  Ondsinte äger gränslös ondska.

 

23502.  Ondsinte   älskar ondskan  hatar  kärleken.

 

23503.  O-måttligheten i ondskans fotspår 

eler godhetens fotspår: vad väljer mänskligheten.

 

23504.  Rättvisan räddar människosläktet från

ondskans o-rättvisa.

 

23505.  Godhjärtlige äger vaksamt hjärta

mot ondskans gärningar.

 

23506.  Godhjärtlige håller vaksamt  seende

lyssnande mot ondskans listiga angrepp

    mot hjärta och sinne.

 

23507.  Falska anklagelser  förvirrande

oroar själen.

 

23508.  Ondskan rider på falska anklagelser.

 

23509.  Elakhetens ogräs  förkväver  godhetens

tillgänglighet: tänk få vara godhetens barn.

 

23510.  Irrande galopperande tankar 

skapar o-ordnat liv.

 

23511.  Stillheten tystnaden lugnet:  fridfulla.

 

23512.  Tänk få vara  tystnadens stillhetens vän.

 

23513.  O-intressant  vara  o-tystnadens

    orons vän.

 

23516.  Ondskan rider på o-tystnaden  oron

förvirringen.

 

23517.  Ondskan rider på rädslan  modlösheten:

underhåller ondsinta tankar.

 

23518.  Varför underhålla ondsinta tankar:

   fruktlösa  belöningslösa.

 

23519.  O-bruten trohet älskvärd 

värdefull inför människors-ögon.

 

23520.  Trösta uppmuntra de sorgsna bedrövade.

 

23521.  De sorgsna bedrövade påverkade av

     världens bedrövelse och sorg.

 

23522.  Uppmuntraren  tröstaren  avskyr världens

sorg och bedrövelse.

 

23523.  Lögnen sanningen talar olika budskap.

      Varför inte göra vad man säger!

 

23524a.  Lögnen rider på rädslan.

 

23524b.  Vreden rider på rädslan.

 

23524c.  Svartsjukan rider på rädslan.

 

23525.  Ödmjuk vishet  klokhet värdefull: att äga.

 

23526.  Stolt dårskap  o-intressant: leva i.

 

23527a.  Saktmodet stillar vreden.

 

23527b.  Godheten stillar elakheten.

 

23528.  Ge inte vreden något tillfälle:

älska saktmodet.

 

23529.  Ge inte elakheten något tillfälle:

älska godheten snällheten  vänligheten.

 

23530.  Godheten rättvisan försvarar  värdesätter

sanningen: fördriver lögnens o-rättvisa.

 

23531.  Godhjärtlige tar avstånd från 

ondskans avskyvärda besmittelse.

 

23532.  Egoismens o-rättvisa fördärvar människovärdet.

 

23533.  O-själviskhetens  rättvisa värdesätter

uppskattar människovärdet.

 

23534.  Barmhärtiga mildheten 

trovärdig ståndaktig i vad den  gör.

 

23535.  Trösta sorgset hjärta 

uppmuntra bedrövat hjärta vad mänskligheten

      idag Behöver.

 

23536.  Godhetens väldoft  avskyr elakhetens

illaluktande elaka ord.

 

23537.  Klagande  gnällande  knotande 

människor sprider o-intressanta ord.

 

23538a.  Listig bedragare  o-ärlig elak.

 

23538b.  Listig bedragare  lögnens betjänare.

 

23539.  Högmods-tanken skadlig  smärtsam.

 

23540.  Högmodstanken avskyvärd illaluktande.

 

23541.  Ödmjuk tanke  väldoftande.

 

23542.  Ondskan rider på högmods-tanken.

 

23543.  Bittra ord ägs av bittert hjärta.

 

23544.  Det hjärtat är fullt utav talar munnen.

 

23545.  Tomhetens fåfängans förbannelse

underhålls av ondsinta tankar.

 

23546.  Ondskan rider på ondsinta tankar.

 

23547.  Sann trohet väger tyngre på moraliska

vågen.

 

23548.  Moraliska misären  ego-viljans 

listiga planer för människan.

 

23449.  Moraliska misären rider på

    Egoviljans listigheter.

 

23450a.  Troheten sanningen  livets par-hästar. 

 

23450b.  Rättvisan sanningen livets parhästar.

 

23451.  Ljuset mörkret  går skilda vägar.

 

23452.  Lögnen rider på mörka livet.

 

23453.  Sanningen rider på  sanningens ljusa liv.

 

23454.  Lögnens falskhetens o-trohet: 

ondskans tjänare.

 

23455.  Ondskans tjänare  vad ger de till Livet.

 

23456a.  Ondskans tjänare undervärderar livet.

 

23456b.  Ondskans tjänare  föraktar hatar

människovärdet.

 

23457.  Godhjärtlige lever i o-rörd renhet.

 

23458.  Orörd renhet  livets läkedom.

 

23459.  Orörd renhet bättre än o-troheten.

 

23460.  O-troheten ger o-rent falskt liv.

 

23461.  O-rörd renhet  god uppmuntare 

trösterik där orenheten råder.

 

23462.  Tankars tomhet  fåfänga  jämförs med

illaluktande skräp gods.

 

23463.  Skräp gods: varför bära på dessa bördor.

 

23464.  Skräp-godset  belöningslöst:

tungt för tankarna.

 

23465.  Kärleksfulla ögon  hatiska föraktfulla

där ondskan råder.

 

23566.  Ilskenhetens nedstämdhet:

glädje-dödare.

 

23567.  Varför underhålla glädjedödare:

ilsket humör häftigt humör.

 

23568.  Ilsket häftigt humör: problem-skapare.

 

23569.  Stillsam ödmjukhet  nationens 

problemlösare.

 

23570.  Oroligt övermod  nationens problem-skapare.

 

23571.  Häftigt ilsket  humör leder till

förmörkat sinne och hjärta.

 

23572.  Onda tankar skapar elak ilska.

 

23573.  Elak ilska  problemskapare.

 

23574.  Elak häftighet  problem-skapare.

 

23575.  Tid av modlöshet uppgivenhet:

ge tid för uppmuntran och tröst.

 

23576.  Rättvisans kärlekens väg:

  tillgänglig väg för mänskligheten.

 

23577.  O-rättvisans  hatets föraktets väg:

tomhetens fåfängans väg för mänskligheten.

 

23578.  Hatets föraktets väg 

där elakheten råder.

 

23579.  Ondskan förrädisk fiende mot

godheten kärleken barmhärtigheten.

 

23580.  Barmhärtigheten förlåter.

 

23581.  O-barmhärtigheten o-förlåten.

 

23582a.  Grälsjuk tunga  o-fölåten tunga.

 

23582b.  Lögnaktig tunga  o-förlåten tunga.

 

23583a.  Grälsjuk  trätgirig tunga  ondskans

   slavtjänare.

 

23583b.  Glädjen  framtidshoppet  kärleken

godhetens tjänare.

 

23584.  Ondskans galenskaper ointressanta:

    för vad uppmuntran tröst ger till Livet.

 

23585.  Ondskans galenskaper skapar förvirring

kaos i nationer.

 

23586.  Stillhetens tystnadens väg:

   få som vandrar på den.

 

23587.  Godhetens kärlekens väg:

   få som vandrar på den.

 

23588.  Likgiltighetens väg: farofylld väg.

 

23589a.  Alltför många vandrar på 

livets farofyllda vägar.

 

23589b.  Farofyllda vägar smärtsamma skadliga.

 

23590.  O-tystnadens  hektiska vägar:

farofyllda vägar.

 

23591.  Gnälliga klagande människor

fyllda av fåfängan tomheten.

 

23592.  Fåfänglig föda idel tomhet.

 

23593.  Fåfänglig  föda smärtsam skadlig.

 

23594a.  Analfabeter i godheten  älskar ondskans

    förblindelse. 

 

23594b.  Ondskans förblindelse bedragaren:

     vilseleder människan från sanningen.

 

23595.  Lidandets tårar  smärtsam skadlig.

 

23596.  Ängslan oron förtvivlan  problem-skapare.

 

23597.  Stillheten tystnaden vilan

       livets problemlösare.

 

23598.  Ångesten förtvivlan oron  problem-skapare.

 

23599.  Vredens förbannelse  förmörkar Livet.

     

      

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

               IGNATIOS BREV  TILL  POLYKARPOS.

 

Brevet till Polykarpos är det kortaste brevet

     av Ignatiosbreven.

 

Ignatios har mött Polykarpos i Smyrna och skriver

     nu från Troas ett själavårdande brev till honom

om hans uppgifter som biskop.

 

 Från Ignatios, också kallad Theoforos,

     till Polykarpos, som är biskop över kyrkan'

i Smyrna och som i än högre grad har Gud Fadern

      och Herren Jesus till biskop.

Jag önskar dig all glädje.

 

Skriver mitt brev till Polykarpos Smyrnas biskop

      över kyrkan.'

Kyrkan i Smyrna högre anseende till Gud Fadern

        Herren jesus till biskop.

Önskar dig, Polykarpos all glädje. 

 

1:1.  #När jag har fått ta emot dig och se hur ditt

sinne är riktat mot Gud och grundat som på 

     en orubblig klippa lovprisar jag Gud att jag

har blivit värdig att se ditt rena ansikte.

       Måtte jag få glädja mig åt det i Gud#.

 

Fått dela din gemenskap.

      Ser ditt sinne trovärdigt mot Gud.

Har sin fast grund likt orubblig klippa.

         Lovprisar Gud blivit värdig möta din renhet ansikte mot ansikte.

     Glädjer mig i din renhet inför Gud.

 

1:2.  #Jag uppmanar dig i den nåd du har blivit iklädd att fortsätta din väg och förmana alla 

     så att de blir räddade.

Försvara din ställning med all omsorg till kropp

   och ande.

Var angelägen om enheten, ty det finns ingenting

      bättre än den.

Bär alla liksom Herren bär dig.

     Ha tålamod med alla, något som du också har#. 

 

Uppmanar dig, Polykarpos du blivit iklädd Guds nåd

           fortsätta i din kallelse.

Frimodigt förmana alla till deras räddning.

          Försvara din ställning som biskop.

Omsorgsfullt till kropp och ande.

        Gör det i enhet: splittringens fiende. 

Bär varandras bördor: likt Kristus vår försvarare.

       Visa tålamod mot alla.

Använd ditt tålamod.

 

1:3.  #Ägna dig oavbrutit åt bön.

Bed om att få ett större förstånd.

       Vaka och förvärva dig en outtröttlig ande.

Tala med var och en efter Guds sinne.

     BÄR allas SJUKDOMAR som en fullkomlig kämpe.

 Ju större mödan är, desto mera vinst blir det#.

 

Var ivrig i bönen.

          Bed om visdom.

Vaka i bönen: ger dig outtröttlig ande.

        Tala frimodigt till församlingen efter

Guds sinnelag. 

 

Bär allas sjukdomar  likt fullkomlig kämpe i Kristus.

           Ju större bördan desto större välsignelse.

 

2:1.  #Om du älskar goda gärningar får du ingen lön. 

Det är istället de besvärligaste som du med tålamod

        skall få att underordna sig.

Alla sår botas inte med samma plåster.

      Lugna ner kriserna med fuktiga omslag#.

 

Älskar du goda gärningar: belöningslöst.

         Själviskheten älskar dem.

Tålamodet god draghjälp i ödmjukheten.

           

2:2.  #VAR KLOK SOM EN ORM i allting och var

OSKYLDIG SOM DUVAN.

        Du har kropp och ande för att kunna locka

fram det som du ser framför dig.

      Bed att också det osynliga visar sig så att du 

inte saknar något utan flödar över i alla nådegåvor#.

 

2:3.  #Tillfället vänta dig liksom styrmannen väntar

på vinden och den stormdrivne på hamnen så att

     når fram till Gud.

Var nykter som en Guds kämpe.

       Priset du vinner är odödlighet och evigt liv,

något som du också är övertygad om.

     I allt är jag en lösenpenning för dig liksom 

mina bojor som du har fått kärlek till#.

 

Var vaksam mot ondskans listiga planer.

     Guds kämpes belöning: odödlighet

och evigt liv.

      Mitt liv lösepenningen för dig.

Likt mina lidandets bojor: vilka du älskar.   

 

3:1.  #De som tycks trovärdiga men som sprider 

villoläror får inte skrämma dig. 

      Stå fast som ett städ under hammaren.

Det är en stor kämpes sak att ta emot slag 

     och segra.

Det är för Guds skull som vi måste stå ut med allt 

        så att också han står ut med oss#.

 

De övermodiga sprider villoläror:

      bli inte orolig förvirrad av deras illäror.

Var fast rotade i tron: likt sädet för hammaren.

      Kämpa trons goda kamp.

För Guds skull vara ståndaktiga. 

 

3:2.  #Bli ännu ivrigare än du är.

Ta tillfället i akt.

        Vänta på honom som står över tillfällena,

den tidlöse, den osynlige som blev synlig för

     vår skull, den oåtkomlige, den som är upphöjd

över lidandet men tog på sig lidandet för vår skull

     och som har utstått allt för oss#.

 

Var frimodig beslutsam i  vad du gör.

       Ta vara på tillfällen i ditt tjänande.

Var tålmodig i vad du gör.

      Jesus Kristus, vår Herre:

Den tidslöse: Hans tid inte vår tid.

       O-synlig för våra lekamliga ögon:

Gjorde sig synliga för vår skull i sitt lidande.

         För våra synders skull led rättfärdig:

uppstod för vår skull.  

 

4:1.  #Försumma inte änkorna.

Näst Herren är det du som har ansvar för dem.

       Låt ingenting ske utan ditt samtycke,

gör inte heller något utan att räkna med Gud,

    något som du inte heller gör.

Var fast#.

 

Visa änkorna omsorg   barmhärtighet.

        Palyokarpos låt din kärlek få visas för dem.

Allt vad du gör görs i samtycke med Gud.

        Vad beslutsam i vad du  gör.

 

4:2.  #Sammankomsterna bör ske oftare, sök upp alla efternamn#.

 

4:3. #Förakta inte slavar och slavinnor, men de får

inte bli högfärdiga utan bör tjäna desto mera

   Guds ära så att de får en bättre frihet genom Gud.

De skall inte försöka bli friköpta så församlingens

      bekostnad så att de inte blir slavar under

sina begär#.

 

Visa kärlek barmhärtighet mot slavar slavinnor.

        Inte vara högmodiga slavar slavinnor.

I sitt tjänande  gör det till Guds ära.

       Vilka ger dem frihet genom Gud.

Inte bli förslavade under köttets begär.

 

5:1.  #Undvik de onda konsterna och predika 

i stället mot dem.

     Säg till mina systrar att älska och att vara 

nöjda med sina män till kropp och ande.

     Förmana likaså mina bröder i Jesu Kristi

namn att ÄLSKA SINA HUSTRUR LIKSOM HERREN

        HAR ÄLSKAT KYRKAN#.

 

Fly de onda falskheterna:  predika istället

     sanningen.

Förmana mina systrar i tron: visa kärlek omsorg:

    vara förnöjsamma med sina äkta män

till kropp och ande.

     Förmana min bröder: i Jesu Kristi namn:

älska sina hustrur liksom Herren älskat kyrkan.

 

5:2.  #Om någon kan föra ett liv i kyskhet till 

ära för Herrens kropp så skall han förbli

    anspråkslös.

Om han blir högfärdig är han förlorad, och om

     han anser sig förmer än biskopen är han

fördärvad.

      Brudgum och brud bör sluta sitt förbund med'biskopens samtycke så att deras äktenskap

      sker i Herrens och INTE AV BEGÄRELSE.

Låt allt ske till Guds ära#.

 

Lev kyskhetens liv till ära för Herrens kropp.

        Högmod går  före fall.

Lever själviskt inför biskop: honom sig själv

     till fördärv.

Budgummen bruden ingå förbund med varandra:

     med biskopens samtycke.

Deras äktenskap ärar Herren.

        Undvik köttets begär.   

           

6:1.  #Håll er till biskopen så att Gud håller sig

till er.

        Jag är en lösenpenning för dem som är 

underordnade biskopen, presbytererna 

      och diakonerna.

Måtte jag få del i Gud tillsammans med dem.

      Arbeta tillsammans, kämpa tillsammans,

vandra tillsammans, lid tillsammans, 

      vila tillsammans, vakna tillsammans som Guds

förvaltare, biträden och tjänare#.

 

Underordna er biskopen: ger löftet om

       Guds beskydd.

Mitt liv lösepenningen för dem lydigt underordnar

     sig biskopen presbytererna  diakonerna.

Min bön: få samarbeta med dem i Gud:

          Kämpa trons goda kamp med dem.

Som Guds förvaltare  tjänare:

     vandra lida vila vaksamma tillsammans.

 

6:2.  #Tjäna väl den under vars befäl ni står

och som ger er sold så att det inte finns någon

      desertör bland er.

Låt ert dop vara ert vapen, tron er hjälm,

       kärleken er lans, tålamodet er rustning.

Er innestående lön är era gärningar så att ni

      får ta emot den summa som tillkommer er.

Var alltså storsinta och milda mot varandra

      så som Gud är mot er.

Måtte jag alltid ha glädje av er.

 

7:1.  #Då jag nu har fått veta att kyrkan

i Antiokia i Syrien har fått fred genom er bön 

      är jag bättre till mods och trygg hos Gud,

bara jag genom mitt lidande når fram till Gud 

     och vid uppståndelsen visar mig vara er 

lärljunge#.

 

Fått veta kyrkan i Antiokia i Syrien lever i

     fred: genom era böner.

Vilket ger mig nytt mod trygghet hos Gud.

        Genom mitt lidande nalkas Gud

vid uppståndelsen visa mig vara er lärljunge.

 

7:2.  #Välsignade Polykarpos, du bör kalla till

ett möte som är värdigt Gud och utse någon som

     är er mycket kär och outtröttlig och som kan

kallas Guds löpare.

      Ge honom fullmakt att resa till Syrien

och till Guds ära hedra er outtröttliga

    kärleksgemenskap#.

 

Välsignade Polykarpos.

            Kalla till möte värdigt Gud utse

för er outtrötttlig kärleksfull: vara en Guds löpare.

 

7:3.  #En kristen rår inte över sig själv utan står till

Guds förfogande.

       Detta är Guds verk och ert när ni har utfört det.

Jag förtröstar på nåden och tror att ni är beredda

      till ett gott verk som tillhör Gud.

Eftersom jag känner er iver för sanningen 

     uppmanar jag er bara med några få ord#.

 

8:1.  #På grund av min plötsliga avresa från 

Troas till Neapolis som försynen har bestämt har

      jag inte kunnat skriva till alla kyrkorna.

Du som har Guds sinnelag, skriv till kyrkorna

      i östern så att de också skriver.

De som kan skickar bud till fots, andra skickar

      brev genom dina budbärare så att ni blir

förhärligade genom ett evigt verk så som du

      är värdig#.

 

8:2.  #Jag hälsar alla vid namn, också Epitropos änka med hela hennes familj och barnen.

       Jag hälsar min käre Attalos.

Jag hälsar de som blir värdig att resa till Syrien.

    Måtte nåden vara med honom i allting och med

Polykarpos som sänder honom.

       

8:3.  #Jag önskar att ni alltid har det väl

i vår Gud Jesus Kristus.

      Måtte ni alltid förbli i honom, förenade med

Gud och under hans vård.

      Jag hälsar Alke, det för mig så kära namnet.

Lev väl i Herren#.

 

Önskar er alla alltid välsignelse i vår Gud

     Jesus Kristus.

Låt er vara rotade i honom.

       Förenade med Gud.

Lev under hans fullkomliga vårdnad.

     Hälsar Alke: namnet för mig älskvärt.

 

  

           

        

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV TILL SMYRIERNA.

 

      HAN KALLAR SIG SJÄLV OCH SINA

 

BOJOR FÖR EN LÖSEPENNING.

 

                10:1-2.

 

10:1.  #Filon och Rheos Agatopos har följt mig

för Guds skull, och ni gjorde väl då ni tog emot dem

       som tjänare åt Gud Kristus.

De skall tacka Herren för er, att ni stärkte dem

    på allt sätt#.

 

Filon Rheos Agatopos mina efterföljare:

     för Guds skull.

Er gästvänlighet mot dem uppskattades.

         Vilka är Guds Kristi tjänare.

Visa sin tacksamhet inför Gud  för er.

           Ni var dem till uppmuntran i Kristus.

 

10:2.  #Min ande och mina bojor är en löspenning

för er.

       Ni har inte föraktat dem eller skämts för dem.

Den fullkomliga tron, Jesus Kristus, skall inte

      heller skämmas för er#.

 

Min ande mina bojor löspenningen för er.

             Ni inte föraktat mina lidandets bojor.

Frimodigt respekterat dem.

      Fullkomliga tron: Jesus Kristus.'

Jesus Kristus trons hövding: värdesätter

     ert helgade liv.   

 

11:1.  #Er bön  har nått fram till Antiokia i Syrien.

Jag hälsar alla därifrån, bunden med bojor som

     är till Guds behag.

Jag är inte värdig att komma därifrån, eftersom

     jag är den ringaste bland dem.

Genom Guds vilja räknades jag värdig, inte genom

      mitt självmedvetande utan genom Guds nåd.

Jag ber att jag skall få den fullkomligt så att jag

       genom er förbön når fram till Gud#.

 

Era böner hörs fram till Antiokia i Syrien.

          Hälsar till er alla från dem.

Jag fången i bojor till Guds välbehag.

        Jag inte värdig lämna dem.

Jag den ringaste bland dem alla.

         Genom Guds vilja räknas som värdig.

Genom Guds nåd inte genom mitt självmedvetande.

         Ber om Guds fullkomliga nåd.

Genom er  förbön nalkas Gud. 

 

11:2.  #För att ert verk skall bli fullkomligt på

jorden och i himlen bör er församling till Guds ära

      utse ett Guds sändebud.

Han skall resa till Syrien och glädjas med dem

      att de fått tillbaka sin storhet och att deras

'kropp har blivit återställd#.

 

Utse ett Guds sändebud:

          Till Guds ära utföra i församlingen

ett fullkomligt verk på jorden och i himlen.

     Han skall besöka Syrien.

Dela sin glädje med dem.

       

11:3.  #Tyckte att det var värdigt Gud att skicka

någon av er med ett brev, så att han tillsammans

       med dem kan lovprisa den fred som kommit

till er från Gud.

       Genom er förbön har de redan kommit i hamn.

Ni som är fullkomliga skall också tänka sådant

      som är fullkomligt.

När vill ni göra något gott är Gud beredd att ge

     sitt bistånd#.

 

Era förböner fått sitt svar.

         Fullkomliga ska tänka på fullkomligheten.

Era goda gärningar belönas.     

 

12:1.  #Bröderna kärleksgemenskap i Troas

hälsar er.

        Därifrån skriver jag också till er genom Burros

som ni skickade till mig tillsammans med era

    bröder efesierna.

Han har stärkt mig i allt#.

 

Kärlekens brödra-gemenskap hälsa er alla.

         Genom Burrus skriver till er om er

brödragemenskap.

     Burros har andligt uppmuntrat mig.

 

12:2.  #Jag hälsar biskopen som värdig Gud

och presbyteriet som är Gud till behag, mina

      medtjänare diakonerna och alla var för sig

och tillsammans.

     Jag hälsar dem i Jesu Kristi namn och i hans 

kött och blod, hans lidande och uppståndelse till

      kropp och ande, i enhet med Gud och er.

Nåd vare med er, barmhärtighet, frid och tålamod

     i allt#.

 

Hälsar biskopen värdig Gud.

        Hälsar presbyteriet  Guds välbehag.

Mina medtjänare de olika diakonerna.

     Hälsar dem i Jesu Kristi namn hans blod

och kött lidande uppståndelse till kropp och ande.

        Livet i enhet med Gud och er.

Guds nåd vare med er.

      Hälsar er i Guds barmhärtighet frid

och tålamod: i ert tjänande. 

 

13:1.  #Jag hälsar brödernas hus med hustrur

och barn och jungfrurna som  kallas änkor.

       Lev väl i Faderns kraft.

Filon, som är tillsammans med mig, hälsar er#.

 

Ignatios hälsar:

       Bröderns hus med flitiga hustrur och barn.

Jungfrurarna: vilka kallas änkor.

        Lev alla väl i Faderns kraft.

 

13:2.  #Jag hälsar Tavias hus, och ber att hon blir

befäst i tro och kärlek till kropp och ande.

        Jag hälsar Alke, min efterlängtade vän,

den ojämförlige Dafnon, Euteknos

     och alla var för sig.

Lev väl i Guds nåd#.

 

Ignatios hälsar:

      Tavias husfolk.'

Ber om hennes fasthet i tron.

   I tro kärlek till kropp och ande.

Hälsar Alke, min älskade vän.

         Mina älskade vänner:

Dafnon, Euteknos.

        Lev på rätt sätt i Guds nåd.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV TILL SMYRIERNA.

 

                  8:1-2.  9:1-2.

 

IGNATIOS FÖRMANAR LÄSARNA ATT HÅLLA

 

              SIG TILL BISKOPEN.

 

8:1.  #Ni skall alla följa biskopen liksom

Jesus Kristus följer Fadern, och presbyteriet

      liksom apostlarna.

För diakonerna skall ni visa vördnad liksom 

     för Guds bud.

Utan biskopens tillåtelse skall ingen företa sig

    något som hör till kyrkan.

Den eukarstin skall anses giltig som förrättas

       av biskopen eller av någon som han förordnar#.

 

Följ biskopens andliga råd: liksom Jesus vår förebild

       följer Faderns vilja.

Presbyterna följer lydigt apostlarna.

        Visa diakonerna respekt: liksom

vördnad för Guds bud.

       Allt i kyrkan görs efter biskopens tillåtelse.

Giltig eukarsti förrättas av biskopen.

 

8:2.  #Där biskopen visar sig, där skall också

församlingen vara, liksom den katolska kyrkan

      finns där Jesus är.

Det är inte tillåtet att döpa eller att hålla

    kärleksmåltid utan biskopens tillåtelse.

Det som han godkänner, det är också Gud till

      behag så att allt vi gör blir fast och visst#.

 

Församlingen verksam i biskopens närvaro.

            Katolska kyrkan verksam där Jesus finns.

O-tillåtet döpa hålla kärleks-måltid:

     utan biskopens tillåtelse.

Hans godkännande Guds vilja.

      

9:1.  #Det är klokt om vi nu vaknar upp och omvänder oss till Gud medan vi ännu har tid.

         Det är rätt att erkänna Gud och biskopen.

Den som ärar biskopen blir ärad av Gud.

       Den som gör något bakom rygg tjänar djävulen#.

 

I dag frälsningens dag tillgänglig:

          Klokt komma till besinning omvända sig

söka hans nåd.

        Rätt beslut erkänna Gud och biskopen.

Äras biskopen  äras Gud.

      De som inte underordnar sig biskopen

och Guds vilja: tjänar djävulen.

 

9:2.  #Måtte alla komma rikligt till er nåd, ty ni

värda det.

      Ni har stärkt mig i allt, och Jesus Kristus 

har stärkt er.

      Ni visade mig kärlek när jag var borta och när jag var närvarande.

       Måtte Gud löna er.

När ni utstår allt för hans skull skall ni nå

      fram till honom#.   

 

Sök Guds nåd  ni värdiga nåden.

     Ni varit mig till uppmuntran i allt:

Jesus Kristus er styrka.

        Visat mig kärlek i min frånvaro.

Måtte Gud rikligen belöna er.

       Ni lider för hans skull. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV TILL SMYRIERNA.

 

   6:1-2.  DE FRÅGAR INTE EFTER KÄRLEKEN.

 

6:1.  #Låt inte bedra er.

Också de himmelska makterna och änglarnas

       härlighet och de synliga och osynliga

furstarna skall få sin dom, om de inte tror på 

      Kristi blod.

Den som kan må tillägna sig detta.

      Ingen får bli högmodig över sin ställning,

ty tro och kärlek är allt, och ingeting får sättas 

     över dem#.

 

Var vaksamma för bedragarna.

           Himmelska makterna änglarnas härlighet.

De o-synliga synliga furstarna ska bli dömda.

             När de förnekar Kristi blod.

   

6:2.  #Håll noga reda på dem som  kommit till oss

och som far vilse ifråga om Jesu Kristi nåd,

      på vilket vis de sätter sig emot Guds avsikt,

Kärleken de bryr sig inte om, inte eller änkan

      eller den faderlöse eller den nödlidande,

den fångne eller den frigivne, den hungrige

      eller den törstige#. 

 

De som besökt oss vilka o-kunniga om

     Jesu Kristi nåd.

Kärlekslösa tröstlösa mot änkan faderlöse

     nödlidande fångne frigivne hungrige

eller den törstige.

 

7:1-2.  DE KOMMER INTE TILL EUKARSTIN.

 

7:1.  #Från eukarstin och bönen håller de sig borta

eftersom de inte bekänner att eukarstin är vår

       Frälsares Jesu Kristi kött som led för våra

synder och som Fadern uppväckte i sin godhet.

     De som talar emot Guds gåva gå under i sitt

disputerande.

       Det vore bättre för dem att ha del i kärleken så 

att de kan uppstå#.

 

Respektlösa inför eukarstin.

   Vanhelgar bönen och eukarstin.

Förnekar att eukarstin är vår Frälsare Jesu Kristi

      kött: i sitt lidande led för våra synders skull.

Fadern uppväckte honom i sin godhet.

           De som i ordstrider talat emot Guds gåva:

sig själva till fördärv.

        Bättre för dem vara delaktig i kärleken.

Kärleken vägen in i uppståndelsen.

 

7:2.  #Håll er borta från sådana och tala inte

med dem vare sig enskilt eller offentligt.

       Håll er istället till profeterna och särskilt till

evangeliet.

      Där blir lidandet kungjort för oss, och där har

evangeliet har gått i fullbordan.

       Undvik splittringar som är upphovet

till allt ont#. 

 

Fly bort ifrån dem som förnekar Guds nåd.

       Lyssna på profeterna särskilt på

evangeliets ord.

       I evangeliet blir lidandet en verklighet.

Splittringar sprider ondska.

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

ANDRA CLEMENSBREVET.  1:1-2:7.

 

                      INNEHÅLL.

 

Predikanten inleder med prisa Kristi överväldigande

      välgärningar, eftersom han har kallat också hedningarna.  

 

Hedningarna kallade: till gemenskap med

    Fader  och  Sonen. 

Tacksam för Kristi nådegärningar.

 

            KRISTUS VÅRT HOPP.

 

1:1.  #Bröder, vi bör tänka om Kristus som om Gud,

som en DOMARE ÖVER LEVANDE OCH DÖDA.

       Och vi bör inte tänka lågt om vår frälsning#. 

 

Bröder, i vår tanke jämställer vi Kristus med Fadern.

        Domare över levande och döda.

Uppskatta vår frälsning.

 

1:2.  #Ty om vi tänker ringa om honom, så hoppas vi 

också att endast få något som är obetydligt.

       Och om vi lyssnar som om det gällde småsaker,

så felar vi.

       Då vi inte märker varifrån vi har kallats, av vem

och och till vilket ställe, och hur mycket

    Jesus Kristus utstod genom att lida för oss#.

 

Föraktar vi honom: uppskattar vi inte hans

     försoningsverk.

Vi har felaktig inställning när vi o-tacksamt 

     uppskattar försoningen genom Jesus Kristus,

vår Herre.

          Förnekar vår kallelse:

Förringar Jesu Kristi lidande uppståndelse

     från de döda.

 

1:3.  #Vad kan vi ge som gengäld åt honom?

Eller vilken frukt som motsvarar det som han

       gav oss?

Hur stora nådegåvor har vi inte honom

     att tacka för?#. 

 

Vi kan inte tillräckligt uppskatta

      hans försoningsverk.

Vårt gensvar i lydnad till honom kan inte jämställas 

      med hans lidandets storverk.

Vi ska vara tacksamma för givna nådegåvor.

 

1:4.  #Han skänkte oss ljuset; som en fader kallade han oss söner; när vi höll på att gå under,

     räddade han oss#.

 

Genom hans nåd bli blivit frälsta.

     Skänkt oss ljuset vilket belyser hjärtats

mörka innandömen.

     Vi har fått söners rätt.

Vi kan ropa Abba Fader!

      I vår arvssynd vi var förlorade:

räddade oss från ursyndens makt. 

 

1:5.  #Vilket tack skall vi ge honom eller vilken

ersättning för det som vi tagit emot?#.

 

Vi var förlorade: vi inte värdiga kallas hans barn.

        

1:6.  #Vi var blinda till förståndet och tillbad stenar,

trä, guld, silver och brons, människors verk.

       Och hela vårt liv var ingenting annat än död.

När vi var insvepta i mörker och synen hindrades

     av en sådan tjocka fick vi vår syn, och genom'

hans vilja blev vi fria från den dimma som

    omgav oss#.

 

Vi var förblindade av denna tidsålderns gud.

            Levde i avguderi:

Tillbad skapelse för den levande Guden.

        Tillbad olika falska döda gudar:

Stenar  träskulpturer  guldet  silvret bronset:

     Allt skapat av människors händer.

Vårt förblidande liv av falsk tillbedjan:

     gav oss dödligheten.

Ägde förmörkat hjärta och sinne.

       Hans fullkomliga vilja: hans rättfärdighet

frigjorde oss från mörkret till ljuset.  

 

1:7.  #Han förbarmande sig över oss och räddade

oss i sitt medidande, när han såg vår vilsenhet

     och vårt elände.

Han märkte att vi inte hade något hopp om

    frälsning annat än genom honom#.

 

I sitt medlidande:

       Förbarmande sig över oss: räddade oss.

Vi var lika vilsegångna får utan herde.

     Såg vårt liv utan hopp om frälsning.

 

1:8.  #Han kallade oss när vi inte fanns till och ville

att vi skulle bli till från att inte har funnits till#.

 

    

    SKRIFTEN VISAR FRÄLSNINGENS STORHET. 

 

                              2:1-7.

 

2:1.  #JUBLA DU OFRUKTSAMMA, DU SOM INTE

HAR FÖTT BARN, BRIST UT I JUBEL OCH AV FRÖJD

         DU SOM ALDRIG KÄNT VÄRKAR.

TY DEN ENSAMMA SKALL FÅ MÅNGA BARN,

       FLERA ÄN DEN SOM HAR MAN.

När han sade:

     JUBLA, DU OFRUKTSAMMA, DU SOM INTE HAR

FÖTT BARN, menade han oss.

       Ty vår kyrka var ofruktsam, innan hon fick

barn#.

 

2:2.  #Och när det står:

ROPA AV FRÖJD DU SOM ALDRIG HAR KÄNT

    VÄRKAR, menar han:

Våra böner skall frimodigt bäras fram till Gud,

      för att vi inte skall fälla modet, som de som

är inne i värkarna#.

 

2:3.  #När det sedan står:

TY DEN ENSAMMA SKALL FÅ MÅNGA BARN, 

      FLERA ÄN DEN SOM HAR, så betyder det:

Vårt folk såg ju ut att vara övergivet av Gud, 

      men nu när vi har kommit till tro har vi blivit 

flera än de som ser ut att ha en Gud#.

 

2:4.  #Och ett annat skriftsälle säger:

     

JAG HAR INTE KOMMIT FÖR ATT KALLA 

           RÄTTFÄRDIGA UTAN SYNDARE.

 

2:5.  #Det betyder att man måste rädda dem som

håller på att  gå under#.

 

2:6.  #Ty det är inte stort och beundransvärt

att stödja det som står, utan det som håller på

    att falla#.

 

2:7.  #Så ville också Kristus frälsa det som höll

på att gå förlorat, och han räddade många när han

        kom och kallade oss, som redan höll på att 

gå under#.  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se