Alla inlägg under december 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREVET. 19:1-4.

 

   ÅHÖRARARNA ATT SE EFTER VAD SOM ÄR SKRIVET OCH FORTSÄTTA KAMPEN UTAN ATT

      MISSTRÖSTA NÄR DE INTE REDAN NU FÅR UT

SIN LÖN.

 

                    TAG VARA PÅ RÄDDNINGEN.

 

 

19:1.  #Bröder och systrar, jag förmanar er,

såsom sanningens Gud vill, att lägga märke till

     vad jag har skrivit, så att ni kan rädda både er och er själva och den som läser upp detta för er.

      Ty som lön begär jag av er att ni av allt hjärta

gör bot och skaffa er räddning och liv.

      När vi gör det sätter vi upp ett mål för alla

de unga, som gärna vill lägga sig vinn om fromhet

      och få del av Guds godhet#.

 

19:2.  #Vi skall inte ta illa upp eller bli retade om 

vi var ovisa, när någon förmanar oss och omvänder

      oss från orättfärdigheten till rättfärdigheten.

Ty en del ont som vi gör märker vi inte på grund

      av den otro och tvehågsenhet som bor i vårt

bröst, och vårt förstånd är förmörkat genom

      de tomma begären#. 

 

19:3.  #Låt oss alltså leva rättfärdigt för att till

sist bli räddade.

      Saliga är de som lyder dessa föreskrifter.

Även om de en liten tid skulle få lida i denna

     värld, så skall de få njuta uppståndelsens

odödliga frukt#.

 

                      DEN EVIGA GLÄDJEN.

 

19:4.  #Den fromme skall inte bli nedslagen,

om han har det eländigt i dessa tider; DEN tiden

       väntar honom som en salig tid.

När han därovan får leva upp tillsammans med

      fäderna, så skall han få glädja sig i en

evighet utan sorg#.

 

20:1.  #Men ert sinne br inte oroas av att vi

ser hur de ogudaktiga är rika, medan Guds tjänare

         är beträngda#.

 

20:2.  #Låt oss alltid tro, bröder och systrar.

Vi genomgår den levande Gudens prövning

        och tränar oss i det nuvarande livet för att

kunna bekransas i det kommande#.

 

20:3.  #Ingen av de rättfärdiga har genast fått ut

sin lön, utan väntar på den#.

 

20:4.  #Ty om Gud genast lämnade ut de rättfärdigas lön skulle vi snart göra öva köpenskap

      och inte gudsfruktan.

Ty vi skulle se ut som vi var rättfärdiga, fastän

     vi inte strävade efter fromhet utan efter vinning.

Och därför har den gudomliga domen träffat

       den ande som inte är rättfärdig och lägger

bojor på honom#.

 

20:5.  #Den ende, osynlige Guden, sanningens Fader, som har sänt oss Frälsaren och ofärgänglighetens

         hövding, genom vilken han också har

uppenbarat sanningen och det himmelska livet,

      honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen#.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

    2021.01.08

 

Herren behöver kanaler utföra sin vilja.

         Herren behöver rena kanaler genom sin

kyrka idag.

 

2021.01.05

 

Bad för en vän:

    #Jag ska ta hem honom#.  Klockan mellan

6.00-7.00

      Fick ett SMS.  8.09

 

Bad om hans förböner för själarna i skärselden:

         2021.02.01.

Hörde  en mild röst säga:  Jag har det bra nu.

 

Jesaja bok. 66.

      Sions dotter, Jerusalem sina barn sina

invånare.  

      Likt modern beskyddande över sina barn.

 

Bad om en väns förböner över själar i skärselden

      fick höra en mild röst:

Jag har det bra nu.

 

Tron själens verkliga ledare. 

     Citat från Bestigning av Karmels berg sid. 111.

 

2020.09.19

 

#Släpp taget om smärtan#.

    Låt smärtan vara.

Överlämna allt åt mig.

         Kämpa inte i egen kraft.

Tillåt vilan få råda i livet.

 

2020.08.10

 

#Gå inte före mig#.

 

Tänkvärda ord för alla.

 

22021.02.07

 

#Kärlekens tålighet#.

      "Såg ett TV program två gifta makar 

vars åldersskillnad var":

    Mannen 56 år  Kvinnan 38 år.

"De längtade efter varandra".  

 

         

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  23800.

 

23800.  Elake bejakar elakheten.

 

23801.  Elake god vän med elakheten.

 

23802.  Elake bedragen av elakheten.

 

23803.  Elakes o-kunnighet förblindar

elakes hjärta och sinne.

 

23804.  Godheten tillgänglig för den elake

förändra sitt levnadssätt.

 

23805.  Hjärtats hårdhet  hjärtats mildhet

   två olika hjärtan  vilka går skilda vägar.

 

23806.  Hjärtats hårdhet  o-barmhärtigt

   o-känsligt för barmhärtigheten.

 

23807.  Ilskenheten  argsintheten  varandras vänner.

 

23808.  Argsinheten  ilskenheten  dödens vänner.

 

23809.  Ilskenheten argsintheten belöningslös.

 

23810.  Vredesmodet  hatiska  tankar

leder  till  dödliga livet.

 

23811.  Dödliga Livet respekterar inte Livet.

 

23812.  Godheten  världens räddare.

 

23813.  Kärleken  världens räddare  från

världens kärlekslöshet.

 

23814.  Glädjen världens räddare  från

   världens sorg och bedrövelse.

 

23815.  Ondskans barn  sorgsna  bedrövade

modlösa.

 

23816.  Kärleken befriar från dödligt 

hat och förakt.

 

23817.  Stenhjärtat  obarmhärtigt  kyligt

kallt kärleks-löst.

 

23818.  Milt hjärta  varmt  ömt  omsorgsfullt.

 

23819.  O-kontrollerad vrede  hänsynslös

respektlös  skadlig  smärtsam.

 

23820.  Kontrollerad vrede ödmjukar sig.

 

23821.  Elake fångad i elakhetens lidande

glädje-fattiga liv.

 

23822.  Gudlöse hatar  föraktar  sin nästas liv:

den fattiges förtrycktes liv.

 

23823.  Min vän: vänd om från ondskans

lidande  sök godheten vänligheten.

 

23824.  Gudlöse lever dödligt liv

vän med döden.

 

23825.  Egoismens likgiltighet:

   fiende o-vän

med o-själviskhetens flitighet.

 

23826.  Osjälvisk flitighet: nationens välstånd.

 

23827.  Självisk flitighet  nationens undergång.

 

23828.  Elake har ingen plattform i godheten.

 

23829.  Trätgirige har ingen plattform 

i tystnaden.

 

23830.  Pratskjuke har ingen plattform

i tystnaden.

 

23831.  Ödmjuke bevarar ödmjukheten 

omsrgsfullt i hjärta och sinne.

 

23832.  Mörkrets makter  ondskans makter

dödens vänner.

 

23833.  Dödens vänner hatat föraktar ljuset.

 

23834.  Ondskan beslutsam  målmedveten:

   förinta alla levande varelser.

 

23835.  Godheten målmedveten  beslutsam

    omsorgsfull omtänktsam rädda 

alla varelser.

 

23836.  Saktmodige undviker o-nödiga ordstrider.

 

23837.  Ödmjuke undviker  o-nödiga diskutioner.

 

23838.  Högmodet: själens fiende förgörare.

 

23839.  Högmodet: livets lidelse.

 

23840.  Där högmodet råder  råder 

sorg förtvivlan.

 

23841.  Högmodets o-fullkomlighet  kämpar  ivrigt  förinta ödmjukhetens glädje  fullkomlighet.

 

23842.  Vreden  mildheten  varandras o-vänner.

 

23843.  Mildheten  vreden  strider  mot varandra.

 

23844.  Orenheten   renheten  varandras o-vänner.

 

23845.  Renheten  o-renheten  strider mot

    varandra  vad lever mäskligheten i!

 

23846.  Hödmodets dödlighet 

ödmjukhetens o-dödlighet: vad väljer

      mänskligheten: 

Okunnigheten väljer felakytiga val.

 

23847.  O-tåligheten  dödlig  förändrar  allt

till kaos  förvirring oro.

 

23848.  Tåligheten  o-dödlig  ihärdig  ståndaktig

visar tålighet mot den o-tålige.

 

23849.  Ödmjuke äger ödmjukhetens 

karaktärsdrag.

 

23850.  Godhetens karaktärsdrag värdesätter

människans livs-värde.

 

23851.  Elakheten förintas inför godheten

vänligheten likt vaxet smälter i godhetens

        snällhetens förtärande kärlekseld.

 

23852.  Kärleksfulla blicken  barmhärtiga händer:

     visar omsorg omtänksamhet.

 

23853.  Sorgebarnet  o-tåligheten 

ingen problem-lösare.

 

23854.  Tålamodets glädje  uppmuntran

behöver mänsklighetens o-tåliga misslyckande.

 

23855.  O-tålighetens misslyckande 

dålig tröstare uppmuntrare.

 

23856.  Uthållighetens glädje ger  livet

fasthet trygghet.

 

23857.  O-tålighetens sorg bedrövelse ger  

instabilitet  o-trygghet  rädsla.

 

23858.  Känslornas karusell  känslospel

ger  instabiltet  o-trygghet.

 

23859.  Tänk få vara trygg målmedveten

beslutsam  i tålamodet.

 

23860.  Där lögnen råder  där saknas sanningen.

 

23861.  Idel lögn  fåfänglighet vittnar om

deras gudlösa handlingar.

 

23862.  Lögnen förvirrande  orolig  illaluktande

    dödens vän.

 

23863.  Dödliga viruset  Livets fiende  o-vän.

 

23864.  Sanningen lögnen går skilda vägar.

 

23865.  Sanningen väger tyngre på vågen

än lögnen.

 

23866.  Kärleksfulle visar respekt  kärlek

mot sin nästa.

 

23867.  Föraktfulle visar respektlöshet

mot sin nästa.

 

23868.  Lögnarens ord: förnekar sanningen.

 

23869.  Barmhärtighetens blickar:

varma omsorgsfulla.

 

23870.  Barmhärtighetens givmildhet:

    omtänksam  älskvärd.

 

23871.  Nedstämdheten  o-tåligheten

vredesutbrottet  hatet: vad ger det till Livet.

 

23872.  Hopplösheten  modlösheten lättjan:

vad ger det till Livet.

 

23873.  Pratskjukes  tomma prat:

vad ger det till Livet.

 

23874.  Världens bitterhet  lidelse 

inga problemlösare.

 

23875.  O-ändligt kärlek  problem-lösaren.

 

23876.  O-ändligt hat  förakt  problemskapare.

 

23877.  O-mätlig barmhärtighet  ej skadlig

tillgänglig för alla.

 

23878.  O-mätlig  o-barmhärtighet

     ondskans hantlangare.

 

23879.  Ondskan eländig tröstare uppmuntrare.

 

23880.  Gudlöse  gudsförnekare.

 

23881.  Gudlöse  eländige uppmuntrare tröstare.

 

23882.  Eländiga  o-rättvisan  o-tröstlig

   o-välkommen där rättvisan råder.

 

23883.  Eländiga orättvisan  älskvärd av ondskan.

 

23884.  Tänk få bli fri från vredens raseri.

 

23885.  Mildheten ömheten  vad lika de är.

 

23886.  Grymme hatad  föraktad 

   av ondskans grymhet.

 

23887.  Världens girighet fångad i girighetens

mörker.

 

23888.  O-mätliga mildheten kärleken behövs

där livets hårdhet kyliga kärlekslöshet råder.

 

23889.  Saktmodets o-mätliga rikedomar

tillgängliga för alla. 

 

23890.  Ömhetens hjärta  Ömsinthetens hjärta

omsorgsfullt  älskvärt där ondskans hårdsinta

      hjärtan råder.

 

23891.  Ondskan trolös i vad den säger och gör.

 

23892.  Godheten trovärdig i vad den säger

och gör.

 

23893.  Ödmjuke ödmjukhetens egendom.

 

23894.  Krig splittring: orsakas av ondskan.

 

23895.  Fred  enhet  godhetens rikedom.

 

23896.  Ondskan stridslysten.

 

23897.  Splittringen  stridslysten argsint.

 

23898.  Själviske: egoismens slav-tjänare.

 

23899.  Själviske egots fånge 

i själviskhetens fångläger.

 

 

        

 

 

 

  

            

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREV. 5:1-6  6:1-9.

 

  DENNA BEKÄNNELSE I GÄRNINGAR INNEBÄR

 

ATT FRUKTA GUD MER ÄN MÄNNISKOR, 

 

     RINGAKTA VÄRLDEN OCH INTE FÖRSKRÄCKAS

 

ENS FÖR MARTYRIET.

 

    VÅRT LIV ÄR KORT MEN BETYDELSEFULLT.

 

5:1.  #Bröder, låt oss därför lämna vårt främlingsskap i världen och göra hans vilja som har kallat oss.

      Låt oss inte vara rädda för att gå ut ur

denna värld#.

 

Villigt lämna vätrldens främlingsskap.

       Visa kärlek till lydigt göra hans vilja:

vår kallelse.

      Låt inte rädslan för lämna världens

lidelser och lockelser: vara vår Herre.

 

5:2.  #Ty Herren säger:#.

 

5:3.  #NI SKALL VARA SOM LAMM MITT IBLAND

VARGAR.

         PETRUS SVARADE HONOM:

"MEN OM VARGARNA SLITER SÖNDER LAMMEN?"#.


         Apostlafursten Petrus samtal med Herren.

Herrens ord säger:

       Ert liv skall vara likt lamm insläppta 

bland aggressiva vargar.

     Petrus svarade honom:

Vad händer om lammen blir sargade av vargarna? 

 

5:4.  #JESUS SADE TILL PETRUS:

"LAMMEN BEHÖVER INTE VARA RÄDDA FÖR

     VARGARNA EFTER SIN DÖD, OCH NI SKALL

INTE VARA RÄDDA FÖR DEM SOM DÖDAR ER

     MEN INTE KAN GÖRA ER NÅGOT MER,

UTAN FRUKTA HONOM SOM EFTER ER DÖD

        HAR MAKT ÖVER KROPP OCH SJÄL ATT KUNNA KASTA DEM I DET BRINNANDE

   GEHENNA"#.  

 

Jesus besvarade Petrus fråga:

       Lammen skall inte känna rädsla för vargarna

efter de dödats.

      Känn inte rädsla för dem som kan döda er kropp

men inte er själ.

         Lev i gudsfruktan för den som efter er död:

äger makten över kropp och själ.

       Kan kasta dem i brinnande gehenna.

 

5:5.  #Ni skall veta, bröder, att denna kropp

vistas i denna världen endast en liten tid, 

      men Kristi löfte är stort och underbart.

Det innebär vila i det kommande riket

    och evigt liv#.

 

Ni bröder, ska veta: denna er kropp vilken

      lever i denna värld: en kort liten tid.

I jämförelse med Kristi löftes underbara storhet.

        Vilket ger vila i det tillkommande riket:

evigt liv.

 

5:6.  #Vad skall vi då göra för att uppnå detta

annat än att vi vandrar heligt och rättfärdigt

       och räknar det som hör till denna världen

som något främmande och står efter det?

      Ty om vi åtrår det avfaller vi från den 

rättfärdiga vägen#.

 

Hur blir vi delaktiga av detta livet?

      Vandra i helighet i rättfärdighet.

Värdera denna världens goda: likt främmande

    avskräde: o-intressant leva för.

Äger vi åtrå till den: avfaller från den

      rättfärdiga vägen.

 

                      TVÅ VÄRLDAR.

 

6:1.  #Herren säger också:

INGEN TJÄNARE KAN TJÄNA TVÅ HERRAR.

 

Om ni vill tjäna både Gud och mammon,

       få vi ingen vinst av det#.

 

Herren säger oss:

       Ingen kan tjäna två herrar.

Tjäna både Gud och mammon: 

        vad ger det till Livet.

 

6:2.  #TY VAD HJÄLPER DET MÄNNISKAN OM HON 

VINNER HELA VÄRLDEN MEN MÅSTE BETALA

       MED SITT LIV#.

 

Vad hjälper det människan om älska världens

      goda: men förlorar sin själs värde.

 

6:3.  #Denna tidsålder och den kommande är

varandras fiender#.

 

Denna tidsålderns Gud förblindat de som älskar 

    denna världen.

Det kommande livet  denna tidsåldern

     kommit i strid med varandra.  

 

6:4.  #Den nuvarande innebär otukt, övergrepp,

girighet och bedrägeri, men den kommande

     avsäger sig dessa ting#.

 

Det nuvarande livet utövar köttets farliga begär:

       O-tukt, våldtäkt, girighet och bedrägeri.

Det tillkommande eviga livet:

      avsäger sig detta lösaktiga liv.

 

6:5.  #Vi kan alltså inte vara vänner med dem båda,

utan att vi måste avsäga oss den ene och hålla

     oss till den andre.

Vi tror att det är bättre att hata det finns här ty

     det är obetydligt, kortvarigt och förgängligt,

och älska det som finns det, det goda

      och oförgängliga#.

 

Vi kan inte älska världen samtidigt visa kärlek

    till det tillkommande eviga Livet.

Avsäga oss antingen det ena eller andra livet.

       Bättre livsval: hata det nuvarande livet:

dess begär och lockelser.

       Nuvarande livet: kortsiktigt och förgängligt.

 

6:7.  #Ty om vi gör Kristi vilja skall

vi FINNA VILA.

      Annars kommer ingenting att frälsa oss från

det eviga straffet om vi är olydiga mot hans bud#.

 

Vara lydig Kristi vilja er livets vila.

        Olydnaden mot hans bud: ingen räddare från det eviga straffet. 

 

6:8.  #Skriften säger också hos Hesekiel:

 

ÄVEN OM NOA OCH JOB OCH DANIEL TRÄDDE UPP,

       SÅ SKALL DE INTE KUNNA RÄDDA SINA 

BARN FRÅN FÅNGENSKAPEN#.

 

I skriften säger Profeten Hesekiel oss:

       Noa den rättfärdige min tjänere Job

och Daniel träder fram i rättfärdighet inför mig:

        kan inte rädda sina barn från fångenskapen.

 

6:9.  #Men om inte ens så rättfärdiga män kan rädda

sina barn genom sina rättfärdiga gärningar,

       hur skall vi då kunna hoppas att få gå in

i Guds rike om vi inte har bevarat dopet rent

     och obefläckat?

Eller vem skall föra vår talan om det inte visar 

     sig att vi har fromma och rättfärdiga gärningar?#.

 

Dopets renhet  o-befläckade liv  har  stor betydelse

     för komma in i Guds rike.

 

 

            

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

             ANDRA CLEMENS BREVET.  

 

7:1-6    NU ÄR DET KAMPENS TID, OCH VI MÅSTE

 

BEVARA SIGILLET, DOPET, RENT.

 

8:1-6.   DÄRFÖR MÅSTE VI GÖRA BOT, SÅ LÄNGE

 

     SOM VI ÄR PÅ JORDEN.

 

                    KÄMPA FÖR DET EVIGA LIVET.

 

7:1.  #Bröder, låt oss därför kämpa, när vi vet att det är tid för strid.

       Många ger sig in i de jordiska tävlingarna,

men alla får inte någon krans utan bara de som

      tränat hårt och hållit reglerna#.

 

Bröder, låt oss kämpa för bevarande av vårt

     sigill: dopets renhet.

Likt jordiska tävlingarna: den får segerkransen

       tränat hårt varit lydig tävlingsreglerna. 

 

7:2.  #Låt oss därför kämpa så att alla kan 

bli bekransade#.

 

Ge inte upp i er strid på stridens tävlingsbana.

          Kämpa för bevara er rena i dopet renhet

från världens begär och lockelser.

 

7:3.  #Låt oss löpa banan rakt fram,

den oförgängliga kampen, och låt oss talrikt ge

      oss in i den, så att vi också blir bekransade.

Och även om vi inte alla kan få kransen, så låt

     oss åtminstone komma nära segerkransen#.

 

Låt oss frimodigt kämpa vidare rakt fram:

        löpa livets bana se varken till höger eller

vänster har era blickar riktade mot det

        tillkommande eviga livets segerkrans.

O-förgängliga kampen.

      Alla kan inte få kransen var ståndaktiga

även om ni komma nära segerkransen.

 

7:4.  #Vi måste veta att om någon deltar i en jordisk

och visa sig bryta mot reglerna, så pryglas han

      och kastas ut från banan.

Vad tror ni?#.

 

Deltagarna i den jordiska tävlingskampen:

     bestraffas om han bryter mot tävlingreglerna.

 

7:5.  #Vad skall den få lida som fuskar i kampen

om oförgängligheten?#.

 

I jämförelse med den jordiska bestraffning:

       vad få den lida i kampen om ofrgängligheten?

 

7:6.  #Om den som inte bevarar sitt sigill säger han:

 

DERAS MASK SKALL INTE DÖ OCH DERAS ELD

 

      INTE UTSLÄCKAS, OCH DE SKALL VARA 

 

TILL AVSKY FÖR ALLT KÖTT#.

 

Den som inte bevarar sitt sigill rent, säger:

   Blir till offer för föruttnelsens maskar.

Gehennas eldslågor aldrig utsläcks.        

 

8:1.  #Låt oss göra bot medan vi är på jorden.

Ty vi är lera i mästarens hand.

       Det är som när krukmakaren har gjort ett 

föremål och det har misslyckats eller gått sönder

       under hans händer, så formar han om det;

men om han redan har satt in det i ugnen, så kan

      han inte göra något åt det#.

 

Låt oss göra bot och bättring:

    under vårt jordeliv.

Låt våra liv vara formbar lera i mästarens hand.

       Likt krukmakarens lerkärl på krukmarkar skivan.

         Misslyckas formanadets i hans händer:

hans tålamod börjar på nytt formnings arbetet.

       

8:2.  #På samma sätt må också vi, så länge 

som vi är i världen, gör bot av allt hjärta för det

      onda som vi gjort i vår kropp, så att vi räddas

av Herren medan vi har tillfälle till bot#.

 

Vilket liknar vårt livs formningsbad.

        Vår tid i denna världen: finns möjligheten

göra hjärtats bot och bättring.

        Ifrån ondskans besmittelse i vår kropp.

Bli räddade av Herren: idag är frälsningens dag.

 

8:3.  #Ty sedan vi har gått ut ur världen kan vi

inte längre där bekänna synden eller gör bot#.

 

När vi lämnat världen; finns inget tillfälle

      för syndens bekännelse.

 

8:4.  #Därför, bröder, om vi gör Faderns vilja,

    bevara köttet rent och håller Herrens bud,

så skall vi få evigt liv#.

 

Bröder, gör vi Faderns vilja:

       vilket bevarar köttsliga viljan i renhet.

Lyder Herrens bud.

      Utlovas det eviga livet.

 

8:5.  #Ty Herrens säger i evangeliet:

 

OM NI INTE TAR VARA PÅ DET SOM ÄR SMÅTT,

     VEM VILL DÅ GE ER DET SOM ÄR STORT?

TY JAG SÄGER ER ATT DEN SOM ÄR TROGEN

      I DET MINSTA ÄR OCKSÅ TROGEN 

I MYCKET#.

 

Herrens ord i evangeliet:

      Är vi o-tacksam i det lilla:

hur kan vi då bli delaktiga av de större tingen.

         Jag säger till den trogne i det minsta:

skall få förtroende för det större ting.   

 

8:6.  #Han menar alltså detta:

    Bevara denna kropp ren och sigillet obefläckat,

för att ni skall få ta emot det eviga livet#.                            

Trofast i vad han säger.

       Bevara den jordiska kroppshydda i renhet.

Sigillet o-befläckat.

        Belönas med det eviga livet.

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREVET.  9:1-11.

 

          KROPPEN ÄR GUDS TEMPEL.

 

                       9:1-5.

 

9:1.  #Och ingen av er må säga att denna kropp

  inte döms eller står upp#.

 

Vad rätt är: 

    Denna kropps gärningar skall dömas

antingen de utfört goda eller onda gärningar.   

 

9:2.  #Ni skall veta:

var blev ni frälsta, var fick ni er syn annat än när

     ni befann er i denna kropp?#.

 

Ni, blev frälsta i er jordiska kropp.

 

9:3.  #Vi måste alltså vara rädda om kroppen

som ett Guds tempel#.

 

Vår kropp: helgad avskild till vara ett Guds tempel.

      Fly köttets begärelser och lockelser.

 

9:4.  #Ty på samma sätt som ni har blivit kallade

i kroppen skall ni också träda fram i kroppen#.

 

Er kallelse gavs i er jordiska kropp.

       

9:5.  #Om Kristus, Herren som har frälst oss,

först var en ande men ändå blev kropp och på

     så sätt kallade oss, så skall också vi i denna

kropp få taga emot lönen#.

 

Kristus, vår Herre frälst oss.

         Kallade oss genom vår ande och kropp.

I denna kropp motta belöningen.

 

                       LÅT OSS GÖRA DET GODA.

 

9:6.  #Låt oss alltså älska varandra, så att vi alla

kan komma in Guds rike#.

 

Utföra goda gärningar:

      Älska varandra.

Vilket gör oss redo för Guds rike.

 

9:7.  #Så länge som ni har möjlighet att bli helade

må vi överlämna oss åt Gud, som helar, och ge

       honom ersättning#.

 

Hjärtats överlåtelse åt Gud:

     ger livet möjlighet bli helade av helaren.

 

9:8.  #Hurudan?

Att göra bot av rent hjärta#.

 

Hur överlämnar vi vårt liv i Guds händer?

        Göra bot och bättring med rent hjärta.

 

9:9.  #Ty han känner allt i förväg och vet vad

som finns i våra hjärtan#.

 

Han är allvetande.

       Känner vårt hjärtats innandömen.

 

9:10.  #Låt oss alltså ge honom ära, inte bara med

munnen utan också av hjärtat, så att han kan ta

     emot oss som barn#.

 

Låt oss ära honom.

         Inte bara ge honom var med våra läppar:

utan också hjärtats ära.

       

9:11.  #Ty Herren sade också:

 

DESSA SOM GÖR MIN FADERS VILJA

      ÄR MINA BRÖDER#.

 

     VI MÅSTE STRÄVA EFTER DYGDEN

 

OCH FLY OGUDAKTIGHETEN. 

 

Herren säger:

           Mina bröder är de som gör min

Faders vilja.

       Fly o-gudaktighetens lidelser.

Sök ivrigt efter fullkomligheten.

 

10:1.  #Bröder, låt oss därför göra Faders vilja

som har kallat oss, så att vi få leva och sträva efter

         dygden ännu mer men överge ondskan som 

öppnar vägen för våra synder och låt oss fly

       ogudaktigheten, så att inget ont kan gripa 

tag i oss#.

 

Bröder, låt oss göra Faders vilja: vår kallelse.

         Vilket värdesätter livet.

Sök ivrigt efter fullkomligheten

        Lämna det gudlösa livet.

Vilket öppnar vägen för våra syndiga gärningar.

        Fly all ogudaktighet.

Vilket bevarar livet från all gudlöshet.

 

10:2.  #Om vi är ivriga att göra det goda,

så skall friden följa oss#.

 

Var ivriga göra goda gärningar.

      Vilket ger löfte om vara fridsamma.

 

10:3.  #Den kan därför inte finnas hos dem som

styrs av människofruktan och föredrar njutningen

       här framför löftet om det tillkommande#.

 

Vara kontrollerad av människofruktan:

      vilket fördriver friden.

Njutningen av världens ögonens begärelser 

     går före löftet om de tillkommande.

 

10:4.  #De vet inte vilken pina njutningen här 

innebär eller vilken lust löftet om det tillkommande

       för med sig#.

 

Blivit bedragen av njutningens farligheter här.

          Eller finna behag i löftet om det

tillkommande och eviga livet.

 

10:5.  #Om de bara gjorde detta för sig själva gick

det an; men nu är de i farten med att ge dålig 

        undervisning åt oskyldiga själar utan att veta

att de skall få en dubbel dom, både de själva

       och de som lyssnar till dem#. 

 

Ger dålig undervisning: falska illäror:

     vilket vilseleder o-skyldiga själar.

Skall få dubbel dom: för sig själv

     och de som blivit undervisade.

                           

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL.  23700.

 

23700.  O-tålige övar  praktiserar  o-tålighetens lidande.

 

23701.  O-tålighetens lidande  o-intressant liv.

 

23702.  Vi måste säga nej till vredens lidande:

  för att säga ja till sakmodets rikedomar.

 

23703.  Vi måste säga nej till o-tålighetens

smärtsamma lidande: för att säga ja till

       tålighetens rikedomar.'

 

23704.  O-tåligheten livets bedrövelse lidande.

 

23705a.  Tålighetens Livets befriare från 

o-tålighetens fångenskap. 

 

23705b.  Där tåligheten råder  råder uppmuntran

   tröst hjälp.

 

23706.  Ödmjuke behöver aldrig tvivla på 

ödmjukhetens omsorg respekt för människovärde.

 

23707.  Högmodige visar ingen omsorg respekt

   för människovärdet.

 

23708.   Högmodige vän med högmodet.

 

23709.  Ödmjukheten Livets räddare från

högmodets lidande.

 

23710.  Ödmjukheten rik på kärlek  omsorg

medlidande.

 

23711.  Ödmjukheten befriaren från övermodets

dödliga lidande.

 

23712.  Likgiltige missbrukar i o-kunnighet

    tiden  blir bedrgen av tids och energitjuvar.

 

23713.  Fullkomlig kärlek fördriver människofruktan.

 

23714.  Fullkomlig kärlek fördriver vreden

bitterheten.

 

23715.  Nödvändigt nyttigt bli av all

ilskenhetens lidelser.

 

23716.  Vreden har ingenting med'saktmodet

att göra.

 

23717a.  Elakheten har ingeting att göra med

godheten.

 

23717b.  Elakheten har ingeting att göra med 

   snällheten  vänligheten.

 

23718.  O-vänligheten  elakheten har ingenting

att göra med vänligheten.

 

23719.  Bedrägeri girighet varandras vänner.

 

23720.  Girigheten  bedrägeriet  skadliga

smärtsamma för församlingen.

 

23721.  Givmildheten  girigheten varandras

o-vänner.

 

23722.  Dödligt virus  berövande av Livet.

 

23723.  Dödligt virus lyckas inte beröva döden:

     kommit i strid med sig själv.

 

23724.  Där döden råder  råder inte Livet.

 

23725.  Där godheten träder fram 

finns inget spår av ondska.

 

23726.  Där god moral och etik träder fram

finns inget spår av moraliska misären.

 

23727.  Godheten verksam  där vänligheten

snällheten råder.

 

23728.  Vreden verksam  där  ilskenheten

     häftigheten råder.

 

23729.  Där vreden dör ut  råder saktmodet.

 

23730.  Där sakmodet dör ut  råder  vreden.

 

23731.  Elakheten  o-barmhärtigheten

utför dödlig påverkan på människovärdet.

 

23732.  O-tåligheten utför dödlig påverkan

på människovärdet.

 

23733a.  Där kärlekens liv råder  råder  inte

hatet  föraktets fåfänga.

 

23733b.  Föraktets  hatets fåfänga  förringar

    kärlekens liv.

 

23734.  Kärlekens liv värdesätter människovärdet.

 

23735.  O-renheten bedräglig vilseledande

förmörkar hjärta och sinne.

 

23736.  Trolösheten vilseledande bedräglig

förmörkar sinne och hjärtan.

 

23737.  Döden förnekar Livet.

 

23738.  Villfarelsen förnekar sanningen.

 

23739.  Förtvivlan  förringar hoppet.

 

23740.  Rädslan  förringar  frimodigheten.

 

23741.  Föraktet hatet förringar kärleken.

 

23742.  Krigen  förringar freden.

 

23743.  Vänligt kärleksfullt uppträdande:

    ger gott vittnesbörd.

 

23744.  O-vänligt kärlekslöst uppträdande:

     ger dåligt vittnesbörd.

 

23745.  Lögnen förringar förkastar

sanningens värde.

 

23746.  Sanningen värdefull där lögnen råder.'

 

23747.  Vänligheten värdefull uppmuntrande

   där elakheten råder.

 

23748.  O-tacksamheten  missnöjdsamheten

varandras vänner.

 

23749.  Tacksamheten  förnöjsamheten

varandras vänner.

 

23750.  Högmodet rider på missnöjdsamhetens

     avund.

 

23751.  Glädjen  godheten  ljuset i moraliska

misären.

 

23752.  Uppmuntra varandra så ofta tillfälle ges.

 

23753.  Förblindelsen  dagdrömmeriet 

goda vänner.

 

23754.  Dagdrömmeriet farligt  energi tidsjuv.

 

23755.  O-själviske förringar själviskes beteende.

 

23756.  Själviske förringar  o-själviskes beteende.

 

23757.  Själviskes beteende dåraktigt inför

o-själviskes ögon.

 

23758.  Hopplösheten förtvivlan 

förringar människovärdet.

 

23759.  Förtvivlan  hopplösheten varandras vänner.

 

23760.  Hoppet hopplösheten varandras fiender.

 

23761.  Hopplösheten  hoppet  går skilda vägar.

 

23762.  Hoppet väger tyngre på vågen än

hopplösheten.

 

23763a.  Förtalets ord  talar elaka ord.

 

23763b.  Förtaliga ord dålig uppmuntran.

 

23763c.  Elaka ord  förringar människovärdet.

 

23764.  Skvalleriaktiga ord förringar människovärdet.

 

23765.  Ondskan skapar o-fredlig värld.

 

23766.  Godheten vänligheten skapar 

fredlig värld.

 

23767.  Förlåtelsen skapar fredlig värld.

 

23768.  O-förlåtelsen skapar  o-fredlig värld.

 

23769.  Viljan intresset  goda vänner.

 

23770.  Intresset  Viljan  beroende av  varandra.

 

23771.   Viljan påverkar intresset.

 

23772.  O-barmhärtige lever i o-ordnad kärlek

till världens elakhet.

 

23773.  Världens elakhet  o-intressant.

 

23774.  Världens elakhet  verksam

genom gudlösa människor.

 

23775.  Gudlösa människor redskap för

     världens hat och förakt.

 

23776.  Världen styrs av ondskans

o-barmhärtighet.  

 

23777.  Fly världens elände förvirring:

vad ger det till Livet.

 

23778.  Godhjärtlige visar uthållighet

göra det goda.

 

23779.  Elake visar uthållighet  vara

elak i ord och gärningar.

 

23780a.  Omsorgsfulle visar medlidande.

 

23780b.  Omsorgsfulle visar  medömkan.

 

23780c.  Omsorgsfulle visar  medkänsla.

 

23781.  Visheten: stillsam mild fridfull.

 

23782.  Visheten: tålig  ömsint  ljuvlig skön.

 

23783.  Dårskapen:  orolig  förtvivlad  kylig hårdsint.

 

23784.  Dårskapen:  kärlekslös hänsynslös.

 

23785.  Dårskapen:  illaluktande  avskyvärd.

 

23786.  Världens lögner motgångar  nöd sorg

krig bedrövelse  skadar mänskligheten.

 

23787.  Världens falskhet ordstrider stridslysten

svek bitterhet  skadar mänskligheten.

 

23788.  Ödmjukheten ledstjärnan för ödmjuke

lära känna den.

 

23789.  Ödmjukhetens lärdom nyttig där '

högmodet råder.

 

23790.  Ödmjukheten strider mot högmodets

      dödliga lidande.

 

23791a.  Ödmjukheten ger liv.

 

23791b.  Högmodet ger död.

 

23792.  Högmodets dödliga lidande 

o-intressant livlöst.

 

23793.  Kärleken övervinner  hatets föraktets 

smärtsamma lidande.

 

23793.  Min vän: avsky o-tålighetens lidande.

 

23794.  Bli inte vän med o-tåligheten.

 

23795.  O-barmhärtigheten  självisk

självsäker  ego-centrisk.

 

23796.  Vrångheten  o-fullkomlig stolt

övermodig.

 

23797.  Ondsinte bejakar ondskan.

 

23798.  Godhjärtlige bejakar godheten.

 

23799.  Godhjärtlige avskyr ondskan. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREVET.  11:1-7.

 

    VI SKALL BLI RÄTTFÄRDIGA GENOM TRO

 

LÖFTET OCH TVIVLA PÅ UPPSTÅNDELSEN.

 

           I VÄNTAN PÅ HERRENS ANKOMST.

 

11:1.  #Må vi alltså tjäna Gud med ett rent hjärta,

så kommer vi att visa oss rättfärdiga; men om vi

        inte tjänar honom genom att inte tro

Guds löfte, så blir vi olyckliga#.

 

Tjäna Gud med rent hjärta: visar vägen 

  in i rättfärdigheten.

Tjänar vi inte honom genom tro på Guds löfte:

     vilket gör oss förvirrade oroliga.

  

11:2.  #Ty så säger också det profetiska ordet:

 

ELÄNDIGA ÄR DE TVEHÅGSNA, DE SOM TVIVLAR

      I HJÄRTAT, DE SOM SÄGER:

 

"DETTA HAR VI HÖRT FÅ LÄNGE SEDAN,

      ÄNDA FRÅN VÅRA FÄDER, MEN FASTÄN VI 

HAR VÄNTAT DAG EFTER DAG HAR VI INTE FÅTT

       SE DET#.

 

Det profetiska ordet säger:

         Tvivelaktigt hjärta liknar som havets

oroliga vågor.

        Vi hört det profetiska ordet.

Våra fäder hörde det.

        Alltsedan tiden de levde  tills nu:

ingeting förändrat sig.

 

11:3.  #NI OFÖRSTÅNDIGA, JÄMFÖR ER MED 

NÅGOT TRÄD, TILL EXEMPEL VINSTOCKEN:

      FÖRST FÄLLER DEN LÖVEN, SEDAN KOMMER

DET SKOTT, SÅ KART OCH FÖRST SEDAN BLIR

     DET MOGEN FRUKT#.

 

Ni, dårar, jämför er med trädet: vinstocken.

         Först fäller de löven, sedan kommer nya

friska skott.

       Friska skotten ger liv till mogen frukt.

 

11:4.  #PÅ SAMMA SÄTT HAR OCKSÅ MITT FOLK 

FÖRST FÅ LIDA ORO OCH BETRYCK, OCH SEDAN

       FÅR DET UT SITT GODA#.

 

Vilket jämförs med mitt folk.

       Först får de lida oro och förtyck.

Från lidandet kommer det goda.

 

11:5.  #Bröder, låt oss därför inte vara tvehågna

utan låt oss uthärda i hoppet för att också vi skall

        få vår lön#.

 

Bröder, låt oss inte vara o-tåliga.

     Utan vara ståndaktiga i hoppet.

Vilket ger belöning.

         

11:6.  #TY HAN ÄR TROFAST som har lovat att

LÖNA VAR OCH EN EFTER HANS GÄRNINGAR#.

 

Vår Gud: trohetens ursprung.

      Gud är trofast.

Vad han lovat: gör han.

         Belöna var och en efter hans gärningar.  

 

11:7.  #Om ni alltså övar rättfärdighet inför Gud,

så skall vi gå in i hans rike och få de löften

     uppfyllda SOM INTET ÖGA HAR HÖRT

OCH INGET ÖRA HAR SETT OCH VAD INGEN

      MÄNNISKA HAR ANAT#.

 

Livet i rättfärdigheten inför Gud:

       vägen in i hans rike.

Få de löftena uppfyllda som intet mänskligt öra

     hört och intet öga sett.

 

12:1.  #Låt oss alltså dag för dag vänta på

Guds rike i kärlek och rättfärdighet, eftersom 

      vi inte vet vilken dag Gud skall visa sig#.

 

Låt oss ståndaktigt vänta på Guds rike i kärlek

     och rättfärdighet.

Vi känner inte till Herrens tillkommelses dag.

 

12:2.  #Ty när Herren en gång blev tillfrågad 

när hans rike skulle komma sade han:

 

NÄR DE TVÅ BLIVIT ETT OCH DE YTTRE BLIR

    SOM DET INRE OCH DET MANLIGA LIKSOM

DET KVINNLIGA BLIR VARKEN MAN

     ELLER KVINNA#.

    

12:3.  #DE TVÅ BLIR ETT när talar om sanning 

med varandra och en enda själ finns utan

        förställning i två kroppar#.

Yttre inre yttre blir ett.

         Båda två hör sanningen.

 

12:4.  #Och DET YTTRE SOM DET INRE betyder detta: själen betyder det inre och kroppen

       det yttre.

Såsom din kropp är synlig, så skall din själ vara

     synlig i goda gärningar#.

 

Vad betyder den inre yttre:

   Inre: själens liv.

Yttre: kroppens liv.

     Kroppen synlig.  Själslivet  o-synligt. 

 

12:5.  #Och ATT DET MANLIGA SÅVÄL SOM DET KVINNLIGA BLIR VARKEN MAN ELLER KVINNA

        betyder att när en broder ser på en syster

tänker han inte på mannen hos honom#. 

 

12:6.  #NÄR NI GÖR DETTA, säger han SÅ SKALL

MIN FADERS RIKE KOMMA#.  

                  

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se