Alla inlägg den 23 december 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL. 23900.

 

23900.  Omsorgsfullt beteende  gott uppträdande.

 

23901.  Gott uppträdande  gott uppförande

    ger gott vittnesbörd.

 

23902.  Kroppsspråket visar hjärtats innandömen.

 

23903.  Hatet  föraktet  känslokall o-öm  hjärtlös.

 

23904.  Kärleken  hjärtlig  öm  omtänksam.

 

23905.  Visad Känslighet ömhet mjukhet:

visar hjärtat innandömen.

 

23906.  Gomodig  mild vänlig: visar

hjärtats innandömen.

 

23907.  Fridsam fromsint tänk få vara det.

 

23908.  Tänk få sprida frid fromheten:

där o-frid råder.

 

23909.  Tänk få vara snäll godhjärtlig vänlig:

där o-vänligheten elakheten råder.

 

23910.  Tjänstvilliga  hjälpsamma händer:

sorgsnas hjälplösas glädje.  

 

23911.  Villiga flitiga händer fötter:

tillgängliga.

 

23912.  Tjänstvillga fötter händer:

   bedrövades övergivnas glädje.

 

23913.  Modlösheten: nedslagen  ledsen

övergiven.

 

23914.  Modlösheten:  missmodig  uppgiven.

 

23915.  Förtvivlad människa: tröstlös 

hopplös  uppgiven.

 

23916.  Egen-kär  självbelåten  egocentrisk

självisk människan: o-barmhärtig.

 

23920.  Egen:kärleken:  självbelåten  självgod.

fåfänglig  självtillräcklig.

 

23921.  Egenmäktig:  egen-sinnig  makt-fullkomlig

     befallande.

 

23922.  Egensinnig: envis  o-böjlig  egen-villig.

 

23923.  Fläckfritt hjärta fritt från rädslan.

 

23924.  Rädslans träl  fångad i själviskhetens

fängelse.

 

23925.  Modigt hjärta  fritt från oron rädslan.

 

23926.  Uthålligheten  trösterik  hjälpsam

god uppmuntrare i livets prövningar.

 

23927.  Egot ej tjänstvillig  betjäna med-människor.

 

23928.  Tänk få vara sig själv.

 

23929.  Olika personligheter äger olika

beteende talar olika språk.

 

23930.  Själviskheten kontrollerar själviskes vilja.

 

23931.  Världen  mänskligheten  befläckad av våld

mord krig  gudlöshet: vilket förintar världen

     mänskligheten.

 

23932.  Sanningen  enheten  varandras vänner:

      lever som bundsförvanter.

 

23933.  Lögnen  splittringen  varandras vänner:

     lever som bundsförvanter.

 

23934.  Ondskan skiljer mänskligheten  från 

godheten  vänligheten.

 

23935.  Girigheten skiljer  mänskligheten

från  givmildheten  förnöjsamheten.

 

23936.  Givmildheten  förnöjsamheten

skiljer mänskligheten från  girigheten.

 

23937.  Onda tomma tankar:

    främmande tankar för godhjärtlige.

 

23938.  Ondskan sprider o-tåligt högmod.

 

23939.  Godheten sprider  uthållig  ödmjukhet.

 

23940.  God förståelse  gott omdöme:

förändrar levnads-förhållande.

 

23941.  Kärleksfull lydnad ger  styrka

i svårigheter  prövningar.

 

23942.  Kärleksfulla blickar  ger styrka

    i sorger och lidande.

 

23943.  Vänliga  godhjärtliga blickar

ger styrka  där o-vänligheten ondskan råder.

 

23944.  Uthålligheten  trösterik  hjälpsam

god uppmuntrare  i lidandets prövningar.

 

23945.  Egot  ej tjänstvilligt  betjäna sin

    medmänniska: tänker bara på sig själv.

 

23946.  Olika personligheter äger olika beteende.

 

23947.  Själviskheten kontrollerar  själviskes vilja

   intressen tid energi.

 

23948.  Splittringen strids-lysten  argsint.

 

23949.  Ödmjuke tillhör ödmjukheten.

 

23950.  Ödmjuke ödmjukhetens egendom.

 

23951.  Krig   splittringen tillhör ondskan.

 

23952a.  Ögat ser  kärlekens gärningar.

 

23952b.  Örat hör  kärlekens gärningar.

 

23953.  Tanken tänker kärleks-gärningar.

 

23954.  Tungan ärar kärlekens gärningar.

 

23955a.  Rent hjärta söker sanningen.     

 

23955b.  O-rent hjärta söker lögnen.

 

23956a.  Lögnen o-värdig äras.

 

23956b.  Sanningen värdig äras.

 

23957.  Lögnen smärtsam  smittosam dödlig.

 

23958.  Sanningen o-dödlig hälsosam.

 

23960.  Lögnen  smittosam illaluktande o-hyra.

 

23961.  Gott vittnesbörd  hålls i ära.

 

23962.  Sanningen älskvärd i ord och handling.

 

23963.  Elaka tungor ord  likt dödligt gift.

 

23964.  Tänk få visa ömhet  kärleksfullt beteende

mot sin nästa.

 

23965.  Gudlösa tjuvaktiga händer  fötter

bredvilliga  utföra gudlösa gärningar.

 

23966.  Gudlösa tungor:  hatiska falska tungor.

 

23967.  Ärlige fri från svekfullt hjärta 

svekfull tunga.

 

23968.  Ärlige fri från  lögnaktigt hjärta

    svekfulla läppar.

 

23969.  Dödliga viruset  gjort förbund med döden.

 

23970.  Tänk få leva i ödmjukhetens ordningsamma liv: äta dess ljuvliga sköna frukt.

 

23971.  Leva i ödmjukhetens djupheter:

   ro vila  harmoni glädje.

 

23972.  Förblindelsens mörka liv:

förmörkar livet från sanna ljuset.

 

23973.  Sanningens ljus lyser upp skingrar

lögnens mörka förblindelse.

 

23974.  Dåraktigt förblindat folk:

lever främmande inför visheten klokheten.

 

23975.  Ondskans verk:

oro rastlöshet  förtvivlan.

 

23976.  Ondskans ok  slaveri  tynger 

hjärtats tankar och tal.

 

23977.  Ödmjukheten råder över  stoltheten

övermodet.

 

23978a.  Lär oss älska vänligheten.

 

23978b.  Lär oss känna vänligheten.

 

23979.  Elakheten förmörkar själslivet.

 

23980.  Godheten  förökar  bevarar 

ljuset i själslivet.

 

23981.  Elakhetens förtalets blindhet

förmörkar själslivet.

 

23982.  Elakheten trolös mot godheten.

 

23983.  O-barmhärtigheten trolös

mot barmhärtigheten.

 

23984.  Girigheten trolös mot givmildheten.

 

23985a.  Visheten ingen förtalare.   

 

23985b.  Klokheten ingen förtalare.

 

23986.  Insikten  ingen anklagare:

    uppmuntrare god läromästare.

 

23987.  Sanningen hård höras i lögnarens öron.

 

23988.  Ljuset  mörkrets lidande.

 

23989.  Mörkret  ljusets lidande.

 

23990.  Godheten  skingrar de onda 

tomma fåfängliga tankar.

 

23991.  Förtalaren anklagelsens medhjälpare.

 

23992.  Tålmodige inväntar svar i rätt  tid.

 

23993.  O-tålige inväntar svar i fel tid.

 

23994.  Utmaningar prövningar 

   ger livet: lärdom i insikten.

 

23995.  Barmhärtighetens gärningar:

tänker på sin nästa.

 

23996.  O-barmhärtighetens gärningar:

      tänker på sina egna behov.

 

23997.  Stillheten tystnaden 

värdefull önskvärd  där stadens nationens

       buller o-ljud kaos råder.

 

23998.  Kärleksfull människa död  från föraktets

hatets smärtsamma liv.

 

23999.  Orons människa fångad i orons lidelser.   

 

 

 

       

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄKARBESÖK.

 

Har förlossningsskador:

 

i ländryggen  samt olika muskelproblem.

 

    Svalj-problem  med slem i halsen

 

svaljmusklerna fungera inte fullt ut.

 

       Saknar förmågan hålla kvar saliven

 

i svalget.   

 

        

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.

 

   DEL. 24000.

 

 

24000.  O-barmhärtigheten krävande 

kärlekslös

 

24001.  O-barmhärtigheten  förvirrande oroande.

 

24002.  Högmodets olydnad: förvirringens ursprung.

 

24003.  Högmodet rider på  förvirringen.

 

24004.  Högmodets olydnad: ångestens ursprung.

 

24005.  Ödmjukheten säger: lyd mig

   belönas din ödmjukhet.

 

24006.  Stoltheten går före undergång:

    livets undergång: förlorar livets hopp.

 

24007. Sårade hjärtan av föraktets hatets lidelser:

söker behov av kärlekens helande sötma.

 

24008.  Lydnaden mild och ljuvlig.

 

24009.  O-lydnaden  hårdsint kylig.

 

24010.  Tänk få avstå från ondskans listiga planer.

 

24011.  Undvika avsky pratsamhetens gissel

fåfänga: ordspråket säger av dina ord är du bunden

      i tomhetens fåfängans snara.

 

24012.  Så få söker sanningen. 

 

24013.  Irrande tankar  upproriska tankar.

 

24014.  Galopperande  tankar  viljestarka tankar.

 

24015.  Räddningen förtröstan glädjen

råder i barmhärtigheten.

 

24016.  Sorg förtvivlan oron: råder

i o-barmhärtigheten.    

 

24017.  Bitterhetens  besvikelsens  erfarenhet råder

     i  o-tålighetens lidelser.

 

24018a.  Ondskan lever o-ordnat liv.

 

24018b.  Godheten lever ordningssamt liv.

 

24019.  Ondskans högmod  avundets ursprung.

 

24020.  Lydnaden  ödmjukhetens vägvisare.

 

24021a.  Ondskan lever o-rent liv.

 

24021b.  Godheten lever rent liv.

 

24022.  O-lydnaden  högmodets vägvisare.

 

24023.  Stridslystne lever förvirringens 

eländiga liv.

 

24024.  Förvirringens eländiga liv: o-intressant.

 

24025.  Egoismens bojor  livet i egoismens fångenskap.

 

24026.  Egoismens bojor  trälbinder  händer fötter

orörliga göra kärleks-gärningar.

 

24027.  Godhetens botemedlet mot  ondskans

onda planer.

 

24028.  Ondskans planer: splittrar  förvirrar

skapar kaos.

 

24029.  Självupptagenhetens fängelse

    vad nytta har mänskligheten av det.

 

24030.  Argsinte förlorar sin inre frid.

 

24031. Trätgirige förlorar glädjen harmonin

      vilan.

 

24032.  Tänk få uppmuntra saktmodets

beredvillighet  söker människor sig in i

     saktmodets intressanta skattkammare.

 

24033.  Kärleksfullt leende  blickar

    förändrar mänskligheten.

 

24034.  Argsinte lever i o-frid  ångest  förvirring oro.

 

24035.  Världen styrd av ondskan, ondskan inbjuder

    mänskligheten in i elände förvirring  

våld och kaos.

 

24036.  Lögnaren avvisar sanningen hatar

    föraktar vad sant är.

 

24037.  Högmodet lär högmodige vandra på

högmodets törn-taggiga vägar.

 

24038.  Fullkomlig lärdom  försvarar  beskyddar

mot livets o-fullkomligheter.

 

24039a.  Låt  oss  uppskatta vänlighetens värdighet.

 

24039b.  Låt oss  uppmuntra  godhetens

    önskvärda värdighet.

 

24039c.  Låt oss  värdesätta  snällhetens

    värdiga liv.

 

24040.   Lögnens vilja  sanningens vilja

  strider om mänsklighetens vilja.

 

24041.  Ordspråket säger:

man kan inte tjäna två herrar antingen hatar man

      den ene eller älskar man.

 

24042a.   Lögnens vilja samarbetar med ondskan.

 

24042b.  Sanningens vilja samarbetar med

    godheten: älskar mänskligheten.

 

24042c.  Lögnens vilja föraktar mänskligheten.

 

24043.  Valet lätt att göra.

    O-kunnigheten försvårar valet.

 

24044.  O-kunnigheten vilseleder mänskligheten

   från sanningen.

 

24045.  Kunskapen om vad lögnens syfte är:

    avslöjar den.

 

24046.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens skönhet

   ljuvlighet.

 

24047.   Saktmodige lever i saktmodets ljuvlighet

   sötma skönhet.

 

24048.  Godheten  mildheten  o-föränderlig.

 

24049.  Kärlekeken  barmhärtigheten o-föränderlig.

 

24050.  Hatet föratet  föränderlig i sin ofullkomlighet.

 

24051.  Visad Ömheten visad Hänsyn:

o-föränderlig värdig kallas våra vänner.

 

24052.  I sanningen boning:  råder inte 

lögnens bedrägliga liv.

 

24053.  I godhetens lärorika liv:

råder  inte  elakhetens farofyllda liv.

 

24054a.  Hjärtats uppriktighet: 

fri från falskhetens ord.

 

24054b.  Hjärtats uppriktighet:

    föraktas inte av sannngen.

 

24054c.  Hjärtats uppriktighet:

föraktas av lögnens falskhet.

 

24055.  O-barmhärtigheten visar o-fullkomlig 

kärlek.

 

24056.  Barmhärtigheten visar  fullkomlig kärlek.

 

24057.  Tänk få vara ödmjukhetens vän:

övermodets o-vän.

 

24058.  Gott vittnesbörd  sprider  ljus  

värme hänsyn  omsorg.

 

24059.  Ondskans vittnesbörd:

     sprider  mörker  idel tomhet  fåfänga.

 

24060.  Ondskans vittnesbörd:

visar hjärtast  hårdhet kylighet.

 

24061.  Själens viljelöshet  uppgiven modlös.

 

24062.  Modlöshet  dåsigheten  lättjan

     motvilligheten visas i själens

viljeslöshet: älska sanningen.

 

24063.  Återhållsamt liv: vara herre över sitt ego.

 

24064.  Egots elakhet  egots själförsvar.

 

24065.  Högmodets giftiga beteende:

      rider på egots självförsvar.

 

24066.  Egoismens  själviskhet  lindar in

henne i ondskans fångenskap.

 

24067.  Tänk få använda tunga i sanningens  tjänst.

 

24068.  Kärleksfull blick  uppmuntrar  sorgset

    övergivit hjärta.

 

24069.  Mild blick värmer  kyligt  kallt hjärta.

 

24070.  Tänk få använda tunga i sanningens tjänst.

 

24071.  Kärleksfull blick  uppmuntrar 

sogset  övergivit  hjärta.

 

24072.  Mild blick  värmer kyligt  kallt hjärta.

 

24073.  Ljusets barn fria från mörkrets rädsla.

 

24074.  Mörkrets rädsla skapar  otrygghet

o-säkerhet.

 

24075.  Tålmodiga kärleken  givande  trösterrik.

 

24076.  O-tåliga kärleken  kortsiktig o-tröstlig

uppmuntrande.

 

24077a.  Ondskans otålighet förgör sig själv.

 

24077b.  Ondskans otålighet utmanar godhetens tålighet.

 

24078.  O-tålige får sin kraft från otåligheten.

 

24079.  Godhetens tålighet  ondskans otålighet

    strider om människans  mänsklighetens vilja.

 

24080.  Otåligheten impulsiv  har svårt invänta

rätt tid.

 

24081.  Självbelåtenheten  själviskheten

egots tjänare.

 

24082.  Ljusets barn räds inte för mörkret.

 

24083.  Mörkrets barn rädd för ljuset.

 

24084.  Fullkomlig kärlek fördriver rädslan.

 

24085.  Tänk få äga fullkmlig kärlek.

 

24086a.  Lydnaden  ödmjukheten kärleken

varandras vänner.

 

24086b.  Ödmjukheten lydnaden  kärleken

     bundsförvanter.

 

24087.  Tänk få vara sen till vrede, rik på kärlek.

 

24088.  Tänk få vara sen till vara o-barmhärtig

rik på barmhärtighet.

 

24089.  Självisk förmätenhet  tillhör

   egoismens livsstil.

 

24090.  Ödmjukes ödmjukhet  förväntar sig

ödmjukhetens omsorg  ömhet  kärlek.

 

24091.  Fridens människa känner ingen

rädsla inför mörkret.

 

24092.  Fridsamt sinne älskar ljuset mer

än mörkret. 

 

24093.  Själviskhetens skicklighet  egoismens vän.

 

24094.  Världens visdom  fullkomlig dårskap

inför vår skapare.

 

24095.  Där fullkomlig kärlek råder

själviskheten förloraren.

 

24096a.  O-villkorlig kärlek  osjälvisk  givmild

kärleksfull omsorgsfull.

 

24096b.  O-villkorlig bamhärtighet  givande

trösterik uppmuntrande.

 

24097.  Elaka tankar en vindfläkt.

 

24098.  Hatiska tankar en vindfläkt.

 

24099.  Rädda tankar  en vindfläkt.  

 

 

 

 

    

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

Jesaja bok. 1:1.

 

1.  #Detta är de syner om Juda och Jerusalem

som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, 

      Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda#.

 

Jesaja kallad till profet: fick profetiska syner

     om Juda och Jerusalem.

 

             HERREN ANKLAGAR SITT FOLK.

 

Jesaja bok. 1:2.

 

2.  #Hör, himmel, och lyssna, jord!

Herren talar.

      Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har

de brutit med mig#.

 

Herren talar:  lyssna du jord, hör Herrens ord

    du, himmel.

Du, mitt folk fostrat visat dig barmhärtighet.

        I o-lydnad vandrat dina egna vägar.

    

Jesaja bok. 1:3.

 

3.  #Oxen känner sin husbonde och åsnan 

sin herres krubba, men Israel känner inte sin

     herre, mitt folk har inget förstånd#.

 

Jämför sitt folk, Israel: med oxens ödmjukhet

     mot sin husbonde.

Åsnan känner igen sin herre krubba.

       Mitt folk blivit dåraktigt.

 

Jesaja bok. 1:4.

 

4.  #Ve detta syndiga folk, tyngt av skuld, 

detta onda släkte, dessa vanartiga barn.

      De har övergivit Herren, visat förakt för

Israels Helige och vänt honom ryggen#.

 

Olycka kommer över detta gudlösa folk.

         Lever i överträdelse mot min givna lag.

Upproriskt släkte:  ondskefulla barn.

       Övergivit Herren sin gode herde.

Visat förakt för Israels Guds helighet.

 

Jesaja bok. 1:5.

 

5.  #Har ni inte fått nog med slag eftersom ni

fortsätter att trotsa?

      Huvudet är sönderslaget, hjärtat sönderkrossat#.

 

Ert gudlösa liv: givit er förkrossat hjärta.

       Dåraktigt förstånd.

 

Jesaja bok. 1:6.

 

6.  #Från huvud till finns inget helt ----- bulor,

skråmer, öppna sår, inte utkramade, inte förbundna,

      inte baddade med olja#.

 

Ert syndiga liv gett er öppna själssår.

      O-barmhärtigheten givit er själiskt 

och kroppsligt lidande.

 

Jesaja bok. 1:7.

 

7.  #Ert land är förött, era städer brända.

Era åkrars gröda ser ni främlingar äta.

          En förödelse är det, som när Sodom

lades öde#.

 

Ert land ödelagt.  Era städer nedbrända.

       Era åkrars gröda: äts av främlingar.

Ert lands förödelse liknar Sodom.

 

Jesaja. 1:8. 

 

8.  #Bara Sion är kvar som en hydda i vingården,

ett vaktskjul på gurkfältet ----- en beskyddad stad#.

 

Endast Sion bevarad liknar en beskyddande 

      hydda i vingården.

Vaktsjulet på gurkfältet  beskyddad stad

        från fienden.

 

Jesaja bok. 1:9.

 

9.  #Om inte Herren Sebaot lämnat en spillra av oss, då vore vi som Sodom, Gomorra skulle vi likna#.

 

Herrens Sebaots omsorg: lämnat en spillra av oss.

         Vilket han inte visade Sodom och Gomorra.

 

Jesaja bok. 1:10.

 

10.  #Lyssna till Herrens ord sodomsfurstar!

Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk!#.

 

Lyssna till Herrens ord:

      Ni, sodomsfurstar.

Hör, ni gomorrafolk vår Guds ord!

 

Jesaja bok. 1:11.

 

11.  #Vad skall jag med alla era slaktoffer?

säger Herren.

     Jag är mätt på brännofferbaggar

och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från

     tjurar och lamm och bockar#.

 

Herren säger: vad för nytta har jag av era 

       själviska slaktoffer?

Finner inte behag i era brännofferbaggar.

       Era gödkalvars fett.

Offerblodet från era tjurar lamm och bockar. 

 

Jesaja bok. 1:12.

 

12.  #Vem har begärt detta av er när ni träder fram

inför mig, ni som trängs på mina förgårdar?#.

 

I ert offrande vem begärde det av er?

         Ni frimodigt träder fram inför mitt heliga 

ansikte: vanhelgar mig.

 

Jesaja bok. 1:13.

 

13.  #Kom inte med era meningslösa gåvor, 

jag avskyr offerröken.

      Nymånad, sabbat, högtidssamling -----

jag tål inte falskhet och fest#.

 

Kom inte inför mig med era fåfängliga gåvor.

        Jag avskyr lukten från era själviska offer.

Jag blir vred på er hjärtats falskhet

     era köttsliga fester.

 

Jesaja bok. 1:14.

 

14.  #Jag hatar era högtider och nymånadsfester,

de har blivit en börda för mig, som jag inte

        orkar bära#.

 

Min helighet föraktar era högtider nymånadsfester.

        En börda för mig.

 

Jesaja. bok. 1:15.

 

15.  #När ni lyfter era händer i bön vänder jag

bort blicken.

         Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte.

Ni blod på händerna#.

 

Ni lyfter era skuldfyllda händer i bön inför mig.

         Min heliga blick: vänder jag bort från er.

Lyssnar inte på era bönesord.

       Era händer fyllda av o-skyldigt blod. 

 

Jesaja bok. 1:16.

 

16.  #Tvätta er, rena er!

Låt mig slippa se era illdåd.

       Sluta göra det onda#.

 

Tvätta era händer rena: rena era hjärtan.

        Upphör med era illgärningar!

Avsky det onda.

 

Jesaja bok. 1:17.

 

17.  #Lär er göra det goda.

Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte.

      För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt#.

 

Lär känna godheten. 

       Var ivrig sök rättvisan.

Var förtrycktes hjälpare.

         Föderlöses försvarare.

Försvara änkans rättigheter.

 

Jesaja bok. 1:18.

 

18.  #Låt oss gå till rätta med varandra,

säger Herren.

      När era synder är scharlakansröda, kan de bli

vita som snö?

        När de är röda som purpur, kan de bli 

vita som ull?#.

 

Låt oss älska varandra: säger Herren.

        Era synder scharlakansröda.

Era hjärtans bot och bättring gör er rena

       likt snöns vithet.

 

Jesaja bok. 1:19.

 

19.  #Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta

det goda i landet#.

 

Lyder ni mig: ni får njuta landets goda.

 

Jesaja bok. 1:20.

 

20.  #Men om ni trotsar och vägrar skall ni bli

svärdets byte.

        Herren har talat#.  

 

Fortsätter ni vara upproriska: blir era liv

      svärdets byte.

        

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

JESAJA BOK. 1:21-31.  

 

      KLAGOSÅNG ÖVER SION.

 

Klagosång över Guds helgedom i Jerusalem.

 

Jesaja bok. 1:21.

 

21.  #Ack, en sköka har hon blivit,

det trofasta staden, hon som var uppfylld

    av rätt, en boning för rättfärdighet -----

nu bor det mördare där#.

 

Sion Guds helgedom blivit en sköka.

       Trofasta staden Jerusalem var uppfylld

av rättvisan.

       Boplats för helighetens ostrafflighetens liv.

Nu bor där ondskans mördare. 

 

Jesaja bok. 1:22.

 

22.  #Ditt silver blivit slagg, ditt vin är

utspätt med vatten#.

 

Gudlösheten likt slagg på silvret värde.

      Ditt söta vin: blivit till smaklöst vatten.

 

Jesaja bok. 1:23.

 

23.  #Dina sturska stormän är tjuvars kumpaner.

Alla älskar de mutor, ständigt försöker de sko sig.

      De för inte den faderlöses talan, änkans sak

tar de inte upp.

  

Beskrivningen över deras gudlösa levnadsvanor. 

       Stormännen övermodiga.

Tjuvars vänner.

          Älska bedrägerier.

Tänker bara på sig själva: själviska.

       Försummar den faderlöses rättigheter. 

Är inte änkans rättvisa försvarare.

 

Jesaja bok. 1:24.

 

24.  #Därför säger Härskaren Herren Sebaot,

Israels mäktige:

       Ve dem!

Jag skall utkräva hämnd på mina fiender,

       jag skall vedergälla mina ovänner#.

 

Olycka drabbar dem för deras gudlösa gärningar.

        De blivit mina fiender: vedergälla dem.

 

Jesaja. 1:25.

 

25.  #Jag skall lyfta min hand mot dig.

   Jag skall bränna bort allt orent i smältugnen

och avlägsna din slagg#.

 

Lyfter min rättfärdiga hand mot dem.

          Min helighet förbränner deras orena gärningar

likt smältugnens hetta.

 

Jesaja. 1:26.

 

26.  #Jag skall ge dig sådana domare som du hade

förr och rådgivare som i forna tider.

        Då skall du kallas "rättfärdighetens borg",

"den trofasta staden#.

 

Efter min heliga luttringseld: skall ge dem

     rättvisans domare.

Visa rådgivare vilka ärar mina bud.

        Du, Sion Guds helgedom ska kallas

"rättfärdighetens borg"

       Trofasta staden Jerusalem.

 

Jesaja bok. 1:27.

 

27.  #Genom rätt skall Sion räddas, genom rättfärdighet de som bor där#.

 

Rättvisan räddar Sion från gudlösheten.

        Rättfärdigheten har sin bo-plats där.

 

Jesaja bok. 1:28.

 

28.  #Men brottslingar och syndare skall krossas,

de som överger Herren skall förgås#.

 

Brottslingar syndare ondskans hantlangare 

     skall förintas.

De upproriska mot Herrens vilja skall förgås.

 

Jesaja bok. 1:29.

 

29.  #Då skall ni känna skam över terebinterna

som förut var er lust, besvikelse över lundarna

       som ni älskade så högt#.

 

Ondskans barn känna skamkänslor över

      deras tillhåll i terebinernas lösaktiga näste.

Besvikna över lundarna skamfulla liv:

      vilka de älskade.

 

Jesaja bok. 1:30.

 

30.  #Ni skall bli som en terebint med vissnad krona, som en lund där vattnet sinat#.

 

Bli lika terebinternas orenhet: likt förgänglig krona.

       Lunden där vattnets lustkänslor förvissnat. 

 

Jesaja bok. 1:31.

 

31.  #Den strake skall bli till blånor och hans

verk till en gnista.

      Tillsammans skall de brinna i en eld som ingen

kan släcka#.   

 

Den själviskes styrka blir svag.

        Hans händers verk: idel tomhet.

Tillsammans brinna i förtärande elden: utan slut.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

JESAJA BOK. 2:1-5.

 

                         SIONS FRAMTID.

 

Jesaja bok. 2:1.

 

1.  #Detta är det ord om Juda och Jerusalem

som uppenbarades för Jesaja, Amos son#.

 

Profeten Jesaja ord om Juda rike och Jerusalem.

 

Jesaja bok. 2:2.

 

2.  #Den dag skall komma då berget med Herrens

tempel står där orubbligt fast, högst av bergen,

      överst bland höjderna.

Alla folk skall strömma dit#

 

På klippan Sion i Jerusalem:

      Herrens tempelbyggnad, står där orubbligt fast. 

Alla folk ska ta sin tillflykt dit.

 

Jesaja bo. 2:3.

 

3.  #Folkslag i mängd skall komma, och de

skall säga:

     "Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs

Guds tempel.

     Han skall lära oss sina vägar, hans stigar

vill vi följa".

Ty från Sion skall lag förkunnas från Jerusalem

      Herrens ord#.

 

Olika folkslag skall strömma dit.

       Folken säger:

Låt oss besöka Herrens berg.

       Jakobs Guds tempel.

Undervisa oss om sina vägar.

       Hans rättfärdiga vill vi följa.

Från Sions berg lagen förkunnas.

        Från den trofasta staden Jerusalem:

Herrens ord.   

 

Jesaja bok. 2:4.

 

4.  #Han skall döma mellan folken, skipa rätt 

bland alla folkslag.

      De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

       Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig#.

 

Jesaja bok. 2:5.

 

5.  #Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra

i Herrens ljus!#.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD FÖR DAGEN  JUNI MÅNAD 2021.

 

Första dagen.

 

O-barmhärtigheten ringaktar sanningen.

 

Andra dagen.

 

Ödmjuke återspeglar ödmjukheten:  

     talar om den tänker på den lever i den.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjuke lever i daglig gemenskap 

     med ödmjukheten.

 

Fjärde dagen.

 

Tänk få äga den dyrbara dygden ödmjukheten.

 

Femte dagen.

 

Tänk få bemöta sin nästa  för vem hon är.

 

Sjätte dagen.

 

Tänk vad tacksamt gensvar betyder:

     för den som ger.

 

Sjunde dagen.

 

Svikaren  svekfull  skapar o-sämja.

 

Åttonde dagen.

 

Dödligt virus  berövande av Livet.

 

Nionde dagen.

 

Dödligt virus  lyckas inte beröva döden

    kommit i strid med sig själv.

 

Tionde dagen.

 

Där vreden dör ut råder saktmodet.

 

Elfte dagen.

 

Där elakheten dör ut  råder  godheten.

 

Tolfte dagen.

 

Ondskan skapar o-fredlig värld.

 

Trettionde dagen.

 

Godheten vänligheten skapar

    fredlig värld.

 

Fjortonde dagen.

 

Rättvisan skapar fredlig värld.

 

Femtonde dagen.

 

O-rättvisan skapar  o-fredlig värld.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskans verklighet:

    sprider  mörkret  idel tomhet  fåfänga.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ondskans verklighet:

      visar  hjärtats  hårdhet  kylighet.

 

Artonde dagen.

 

Själens viljelöshet:  uppgiven  modlöshet.

 

Nittionde dagen.

 

Modlösheten  dåsigheten  lättjan  mot-villigheten

        visas i själens viljelöshet: älska sanningen.

 

Tjugonde dagen.

 

Återhållsamt liv:  vara herre över sitt ego.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Egots elakhet  egots  själv-försvar.

 

Tjugoandra dagen.

 

Högmodets giftiga beteende:

     rider på egots självförsvar.

 

Tjugotredje dagen.

 

Egoismens själviskhet  lindar in

    henne i ondskans fångenskap.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Godhjärtlige  värdig kallas godhetens barn.

 

Tjugofemte dagen.

 

Godhetens omsorg  kärlek  älskar  godhjärtlige.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Föraktfulle  hatiske  kärleksfulles fiender.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Dåraktigt folk  föraktar sanningen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Dåraktigt folk  värdesätter lögnens farofyllda liv.

       Dåraktgt folk lever i okunnighet om sanningen.

 

Tjugonionde dagen.

 

Rättvisan visar vrede mot moraliska misären.

 

Trettionde dagen.

 

O-rättvisan visar vrede mot goda moralen

    och etiken.         

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD  FÖR DAGEN  MAJ MÅNAD.  2021.

 

Första dagen.

 

Världen ringaktar saktmodets rikedomar.

 

Andra dagen.

 

Världens högmod ringaktar  ödmjukhetens omsorg.

 

Tredje dagen.

 

Där barmhärtigheten råder

    råder förlåtelse.

 

Fjärde dagen.

 

Där o-förlåtelsen råder råder obarmhärtigheten.

 

Femte dagen.

 

O-förlåtelsens människor  sårar själen.

 

Sjätte dagen.

 

Varför leva i o-tålighetens lidande!

    bättre leva i tålighetens välsignelse.

 

Sjunde dagen.

 

Ondskan döden  bundsförvanter.

 

Åttonde dagen.

 

Döden  ondskans hantlangare.

 

Nionde dagen.

 

Ondskan givit sitt förtroende till döden fördärva

     alla levande varelser.

 

Tionde dagen.

 

Dödens uppdrag sprida död där livet finns.

 

Elfte dagen.

 

Godhetens själens klippa  styrka  räddare

        mot ondskans fåfängliga tomma planer.

 

Tolfte dagen.

 

Godhetens väg  rättvisans väg.

 

Trettionde dagen.

 

Ondskans väg  o-rättvisans väg.

 

Fjortonde dagen.  

 

Avundet  kärlekslöst.

 

Femtonde dagen.

 

Ondskan misslyckandets ursprung.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskan förgör  sig själv.

 

Sjuttonde dagen.

 

Moraliska misären  förgör sig själv.

 

Artonde dagen.

 

God moral och etik  ger  nationen upprättelse.

 

Nittonde dagen.

 

Ondskan högmodets ursprung.

 

Tjugonde dagen.

 

Ondskan föder onda tankar.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Ondskan förströddhetens ursprung.

 

Tjugoandra dagen.

 

Där sanningen råder blomstrar rättvisan

     friden kärleken troheten.

 

Tjugotredje dagen.


Tåligheten visar fasthet  fullkomlighet:

    ger människan upprättelse från o-tålighetens

smärtsamma lidande.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Kärleken  barmhärtigheten:  Ondskans

     fiender  o-vänner.

 

Tjugofemte dagen.

 

Fiender  o-vänner  har ingen gemenskap

    med varandra: går skilda vägar.

 

Tjugosjätte dagen.

 

O-vänner  fiender har samma beteende föraktar

    hatar godheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ondskan förtrycker de svaga de små: föräldrarlösa

    barn den övergivne fattige  de hemlösa.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Lögnen egoistisk  självisk egenkär.

 

Tjugonionde dagen.

 

Sanningen  o-självisk  ödmjuk  omsorgsfull.

 

Trettionde dagen.

 

Vad ögat inte ser  begär inte hjärtat.

 

Trettioförsta dagen.

 

Vad örat inte hör  begär inte hjärtat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se