Direktlänk till inlägg 31 januari 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 98.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:48

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  98.


#Alla som är kloka lär  känna visheten, och de

       och de som finner den  får lovsångens gåva#.


Syraks bok. 18:28. 


9800.  Historien går inte förändra.


9801.  Tiden skapar historien.


9802.  Vilande och rofyllda tankar har en framtid

på jorden.


9803.  Lisigheten & falskheten  lögnens

med-hjälpare.


9804a.  Ödmjuke har sitt hjärta i ödmjukheten.


9804b.  Ärlige har sitt hjärta i ärligheten.


9804c.  Barmhärtige har sitt hjärta i barmhärtigheten.


9805.   Känner sorgen i hjärta få som känner visheten.


9806.  Splittringen inte hälsosam.


9807.  Enheten hälsosam.


9808.  Splittrande tankar  galopperande tankar.


9809.  Låta tankarna vara galopperande  sämre

än låta dem vara förenade med sinnesron.


9810.  Låta tankarna vara splittrande  sämre

än låta dem vara förenade med sinnesfriden.


9811.  Sinnesfriden och sinnesron  bättre

än galopperande tankar.


9812.  Girige glädje-fattig under penningbegäret.


9813.  Girige tänker bara på sina fåfängliga

rikedomar känner falsk trygghet  i dem.


9´14.  Girige ärar och tillber sina rikedomar

   tror sig finna hjärtats lycka i dem.


9815.  Förtalaren bättre han är tyst.


9816.  Skvalleriaktige bättre han är tyst.


9817a.  Lyssna på skvalleraktiga ord lyssna på

tomma och fåfängliga ord.


9817b.  Lyssna på förtalarens ord  lyssna på

fåfängliga och tomma ord.


9818a.  Tiden tillgänglig för Alla  som har livet

leva för.


9818b.  Tiden utnyttja till göra nyttigheter 

vilket belönas.


9818c.  Tiden utnyttja till göra o-nyttigheter

vilket blir till tidstjuvar och energitjuvar.


9819.  Stormännen saknar ödmjuka hjärtan.


9820.  Lydnaden ger sinnesro & sinnesfriden.


9821.  O-lydnaden saknar sinnesron & vilan

och sinnesfriden.


9822.  Laglösheten tillväxt  rider på o-moralen.


9823.  Omoralen och vännen  laglösheten

visar daglig tillväxt  i en nation som saknar

        moraliska lagar och paragrafer.


9824a.  Stormännens ord väger tungt på vågen.


9824b.  Stormännen umgås med sin storhet.


9824c.  Storheten och stoltheten  varandras vänner.


9825a.  Dårar umgås med dårskapen. 


9825b.  Häftige umgås med häftigheten.


9825c.  Ärlige umgås med ärligheten.


9826.  Människan kan inte påverka vädret vad

hon tänker och säger om det.


9827.  Vädret lever sitt egna liv lyssna inte

på människors olika tal.


9828a.  Snällheten bemöter snällheten mellan

två olika snälla personer.


9828b.  Ärligheten bemöter ärligheten mellan

två olika ärliga personer.


9828c.  Uppmuntran bemöter uppmuntran

mellan två olika uppmuntrande personer.


9829.  Nyfine vill veta allt som han inte själv

känner till uppmuntra sitt självförtroende

     vara informations-källa av Ord.


9830.  Informations-källan ger daglig information.


9831.  Snällheten och tacksamheten vilka

givande livskamrater de är.


9832.  Ödmjukheten och litenheten vilka fina

livskamrater de är.


9833a.  Lögnens medarbetare tungan sprider

lögnaktiga Ord.


9833b.  Förtalets medarbetare tungan sprider

förtalet.


9833c.  Skvalleriet medarbetare tungan sprider

skvalleriaktiga Ord.


9834.  Inbillningsfulla och fantasifulla personer

    lever inte jordnära livet.


9835.  Alla levande varelser behöver näringsrik föda.

  

9836.  Stormännen visar sitt fariseeriska beteende

     vilka i sin själviskhet korsfäste Guds son

vilken var fri från själviskheten.


9837.  Stormännen blivit förblindade av sin egen storhet.  Ser och förstår inte fångade av sin egna  

     storhet.  Lever som trälar under sin egen storhet.


9838a.  Tacksamheten och snällheten vad fina

de är.


9838b.  O-tacksamheten och elakheten vad o-fina

de är.


9838c.  Tacksamheten & snällheten känner ingen

gemenskap med o-tacksamheten & elakheten.


9839.  Stormännens beteende elakhetens beteende.


9840.  Stormännens beteende  o-barmhärtiga

i sitt beteende.


9841.  Stormännens beteende visar ingen respekt

för sina med-människor. 


9842.  Stormännens beteende  tänker bara

på sig själva.


9843a.  Tvivlet gör människan o-säker.


9843b.  Livet i Tvivelaktigheten  gör livet o-säkert

misstänksamt känner misstro vara misstrogen.


9843c.  Tvivelaktigheten känner ingen tilltro

till något.


9844.  Ödmjukheten är utan brister.


9845.  Högmodet bristfällig tror sig veta allt.


9846.  Snällheten och uppmuntran varandras vänner.


9847a.  Stormännen sysselsätter sig med sin storhet. 


9847b.  Storheten tänker bara på sig själv.


9847c.  Storheten självgod i sig själv.


9848.   Hjälpsamheten trogen syster till kärleken.


9849.  Hjälpsamheten avlägsna hatet bevarar

kärleken.


9850.  Inte låta modlösheten ta över

Var vid gott mod!


9851.  Lärt sig stormännens  beteende 

visar sitt dominanta beteendet.


9852.  Tänkande människor +++ lyssnade människor.


9853.  Talande människor  säger vad som finns

i hjärtat.


9854a.  När saktmodet  knackar på hjärte-dörren

släpp in den dela hennes gemenskap.


9854b.  När ödmjukheten  knackar på hjärte-dörren släpp in i de dela hennes gemenskap.


9854c.  När snällheten  knackar på hjärte-dörren

släppa in hennes gemenskap.


9855a.  Följ saktmodets råd  bli saktmodigare.


9855b.  Följ ärlighetens råd  bli ärligare.  


9855c.  Följ vänlighetens råd  bli vänligare.


9856a.  Följ inte häftighetens råd  välj saktmodighetens livsstil.


9856b.  Följ inte o-barmhärtighetens råd 

välj barmhärtighetens livsstil.


9856c.  Följ inte elakhetens råd  välj godhetens

livsstil.


9857.  Bättre vara saktmodig än häftig.


9858.  Bättre vara god än elak.


9859.  Bättre vara ödmjuk än stolt.


9860a.  Söka barmhärtigheten  bli barmhärtig

i tal och tankar.


9860b.  Söka ärligheten bli ärlig i tal och tankar.


9860c.  Söka litenheten bättre än stortaligheten.


9861.  O-förståndige söker ilskenheten istället

för saktmodet.


9862.  O-förståndige söker dårskapen istälet

för visheten.


9863.  O-förståndige söker istället själviskheten

istället för ödmjukheten.


9864a.  Dåren tror sig vara vis.


9864b.  Dåren tror sig vara vis  vilket leder till

dårskap.


9864c.  Dåren talar med talträngd tunga.


9865.  Självgode tror på sin själviskhet.


9866.   Ärlige vill vara andra  till hjälp  och stöd.


9867a.  O-ärlige leds av sin o-ärlighet.


9867b.  Dåren leds av sin dårskap.


9867c.  Självupptagne leds av sin självupptagenhet.


9868.  Kärleks-löst hjärta  ärar sin själviskhet.


9869.  Kärleks-löst hjärta  ser inte andras behov.


9870.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


9871.  Högmodige visar sitt högmod.


9872.  Skrytsamme skryter om sin skrytsamhet.


9873.  Dåren skryter om sin dårskap.


9874a.  Den rike alltid rädd  för tjuven. 


9874b.  Den fattige aldrig  för tjuven.


9874c.  Den fattige  alltid fattig.


9875.  Vise och dåren  talar inte samma språk.


9876a.  Vise undviker dårskapen.


9876b.  Dåren undviker visheten.


9876c.  Dåren och den vise varandras fiender.


9875.  Vise lever i visheten.


9876.  Dåren lever i dum-dristigheten.


9877.  Vishetens folk känner tryggheten i visheten.


9878.  Insiktfulle känner tryggheten i insikten.


9879a.  Dåren lyssnar inte på vises råd. 


9879b.  Stolte lyssnar inte på ödmjukes råd.


9879c.  Ilsknes humör förstör vänskapen.


9880.  Häftiges humör förstör vänskapen.


9881.  Vise låter visheten påverka sin livsstil.


9882.  Ödmjuke låter ödmjukheten påverka

sin livsstil.


9883.  Barmhärtige låter barmhärtigheten

påverka sin livsstil.


9884a.  Ärliga Ord bättre än silvrets och guldets värde. 


9884b.  Stormäns Ord sämre än ödmjuka Ord.


9884b.  Stormäns hjärtan  sämre än ödmjuka hjärtan.


9884c.  Stormäns Ord  o-sociala Ord.


9885a.  Inte intresserad av stormäns beteende.


9885b.  Stormäns beteende ingen hjälp för de små

och svaga.


9885c.  Stormäns beteende vad vill de göra för

de små och svaga!!!


9886.   Stormän söker efter penningar

silvrets och guldets värde.


9887.  Stormäns hjärtan älskar penningars

silvrets och guldets värde.


9888.  Ödmjuka Ord uppmuntrar.


9889.  Glada människor  uppmuntrar.


9890a.   Argsinte lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9890b.  Stridslystne lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9890c.  Talträngde lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9891.  Ilskne uppmuntrar inte människor.


9892.  Ilskne hjälper stöder inte.'


9893.  Ilskne älskar inte sin nästa.


9894.  Häftige hånar och föraktar sin nästa.


9895a.  Häftige knyter sina händer för

den fattiges behov.


9895b.  Girige knytar sina händer för den fattiges

behov.


9895c.  Finns ingen uppmuntran i den ärelystne.


9896.  Äre-lystne älskar sig själv.


9897.  Strids-lystne älskar sig själv.


9898.  Ordstridens människan försvarar sig själv.


9899.  Ödmjukhetens människa främmande

för ord-strider.
 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se