Alla inlägg den 22 december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:34

TILL DE  KRISTNA I ROM


HÄLSNINGAR.  1:1-7.


¤Romarbrevet.  1:1.


1.  #Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till

apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium#.


Paulus kallad till Apostla-tjänst.

       Avskiljd som Kristi Jesu tjänare.

Förkunna Guds evangelium.


Apostlagärningarna. 9:15-16.


15.  #Men Herren sade till honom: "Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap.

       Han skall föra ut mitt namn, till hedningar

och kungar och Israels folk#.


Herrens sade till Ananias:  Gå, lyd mig Saulus

     från Tarsus  utvalt som mitt redskap.

Redskapet i mina händer förkunna mitt namn

       till hedningar  kungar  och mitt egendomsfolk.

Israels folk som avföll från mig hårdnackat

       gensträvigt folk. 


16.  #Och jag skall låta honom veta hur mycket

han måste lida för mitt namns skull#.


Jag ska låta min tjänare Paulus veta hur mycket

      han ska lida för mitt namns skull.


¤Romarbrevet.  1:2.


2.  #Som Gud har utlovat genom sina profeter i de

heliga skrifterna#.


Genom sina profeters budskap: Gud har utlovat

     i de heliga skrifters tal  en rättfärdighet från Gud.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet. 3:21.


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet

som inte beror av lagen men som lagen och 

      profeterna har vittnat om#.


Gud har uppenbarat en rättfärdighet.

        Rättfärdighet genom tron.

Rättfärdighet fri från lag-gärningar:: Du skall.

  Lagen fick sitt slut genom korsets försonings-verk.


Romarbrevet. 16:26.


26.  #Men nu har uppenbarats och på den

evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp

      av profetiska skrifter för att alla folk

skall föras till tron#.


Evige Gudens befallning blivit uppenbarat

     gjort sig känd av profetiska skrifter.

Inför alla folkslag bli rättfärdiggjorda av tro.  


ETT LEVANDE HOPP.


Första Petrusbrevet.  1:10.


10.  #Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den

     nåd som ni skulle få#.


Profeterna förutsade denna mänsklighetens räddning:  sökte  utforskade profeterade

    om den evige Gudens nåd och barmhärtighet

som gavs genom rättfärdigheten i tron.

    

¤Romarbrevet.  1:3.


3.  #Evangeliet om hans son, som till mänskliga

härkomst var av Davids ätt#.


Guds Sons genom Jesu  fosterfar Josef har sin härkomst av Davids ätt.


DEN RÄTTRÅDIGE HÄRSKAREN.


Jesaja bok.  11:1.


1.  #EN GREN SKALL växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skjuta upp ur hans rot#.


Rättrådige härskaren: svekfri sveklös:  jämförs

   med levande grenen växer ut från

Jishajs avhuggna trädstam.

       Skottet vilket ger nytt liv vilket skjuts upp

ur hans rot.

  

2.  #Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande,

       kunskapens och gudsfruktans ande#.


Beskrivning av svekfrie sveklöse härskaren:


1.   Fylld av Herrens ande.


2.   Fylld av vishetens och insiktens ande.


3.   Fylld av klokhetens och kraftens ande.


4.   Fylld av kunskapens och gudsfruktans ande.


3.  #Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt

efter rykten#.


Dömer inte efter människans yttre livsföring.

       Bryr sig inte om ondsinta tungors falskhet.


4.  #Rättvist dömer han de svaga, med oväld

skipar han rätt åt de fattiga i landet.


     Försvara de svaga och fattiga i landet. 


Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,

     de ondas liv blåses ut av hans tal#.


Hans allmakts-ord: jämförs med tuktans käpp

     på våldsmännens rygg.

Ondsintas liv: förgörs av hans muns tal.  


5.  #Rättvisan är hans bälte, troheten bär han

kring livet#.


Rättrådige bär rättvisans bälte runt sin kropp.

     Troheten: hans hjärtats lärdom för livet. 


JESU SLÄKTTAVLA.


Matteus. 1:6.


6.   #Jishaj till David, konungen#.    


Guds Son: Jesus Kristus genetiska ursprung:

    genom Jungfru Maria har sin härkomst:


Jishaj till David,  Israels konung.

     Jesu moder härstammar från Jishajs avhuggna

stam, blev ett levande skott:  Jesus Kristus:

    Guds Son kommen i köttslig gestalt.  

Genom jungfruns födelsen. 


Lukas. 2:4.


4.  #Och Josef, som genom sin härkomst hörde till

Davids hus, begav sig till Nasaret i Galileen upp

      till Judeen, till Davids stad Betlehem#.

   

¤Romarbrevet.  1:4.


4.  #Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse

        från de döda: Jesus Krisus; vår Herre#.


Daniels bok. 7:14.


14.  #Åt honom gavs makt ära och herravälde,

så att människor av alla folk, nationer och språk

      skulle tjäna honom. 


Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,

     och hans rike skall aldrig gå under#.


JESUS SÄNDER UT SINA LÄRLJUNGAR.


Matteus evangelium. 28:18.


18.  #Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:

     "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden."


Apostlagärningarna. 13:32-35.


32.  #Vi förkunnar alltså för er detta budskap:

löftet som fäderna fick#.


33.  #Har Gud infriat åt oss, deras barn, genom

att låta Jesus uppstå, som det heter i andra

     psalmen:

DU ÄR MIN SON, JAG HAR FÖTT DIG I DAG#.


34.  #Och att han lät honom uppstå från de döda

så att han aldrig mer skall återvända till  

       förgängelsen, det har han sagt med dessa ord:

JAG SKALL UPPFYLLA ÅT ER DE HELIGA OCH

      ORYGGLIGA LÖFTEN JAG HAR GETT DAVID#.


35.  #Ty på ett annat ställe säger han:

DU SKALL INTE LÅTA DIN HELIGE MÖTA

       FÖRGÄNGELSEN#.


Första Timoteusbrevet. 3:16.


16.  #Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

    Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades somm andlig,

      skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

      vann tro i världen

och togs upp i härligheten#.  


TJÄNSTEN I DEN NHIMMELSKA HELGEDOMEN.


Hebreerbrevet. 9:14.


14.  #Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som ki kraft av evig ande har framburit sig 

       själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra

samveten från döda gärningar så att vi kan

        tjäna den levande Guden#.  


¤Romarbrevet.  1:5.


5.  #Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro,

     hans namn till ära#.


ANANIAS, SAUL I DAMASKUS.


Apostlagärningarna.  9:15.


15.  #Men Herren sade till honom:

"Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap.

       Han skall föra ut mitt namn till hedningar

och kungar och Israels folk#.


Romarbrevet.  11:13.


13.  #Men till er hedningar vill jag säga:

Just som apostel för hedningarna prisar jag

min tjänst#.


HEDNINGARNAS APOSTEL.


Romarbrevet. 15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna

som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

        förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

      genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#. 


MÖTE MED APOSTLARNA I JERUSALEM.


Galaterbrevet. 2:7-9.


7.  #De såg att jag är betrodd med att föra evangliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus

      till omskurna#.


8.  #Han som har gett Petrus kraft att vara apostel

bland de omskurna har också gett mig kraft

     att vara det bland hedningarna#.


9.  #Och när de förstod vilken nåd jag hade fått

------ var det Jakob, Kefas och Johannes,

      dessa som ansågs vara pelarna ------ räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår

      samhörighet.

Vi skulle gå ut till hedningarna och de till

      de omskurna#. 


Första Timoteusbrevet.  2:7.


7.  #Och för det har jag satts att vara förkunnare

och apostel --- jag talar sanning, jag ljuger inte

      ------ en lärare för hedningarna i tro och sanning#.    


¤Romarbrevet.  1:6.


6.  #Bland dessa är också ni, som är kallade att  tillhöra Jesus Kristus#.


¤Romarbrevet.  1:7.


7.  #Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom,

kallade att vara hans heliga.

       Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus#.     


Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:34
MANASSES BÖN.


¤1.  #Herre, allhärskare, våra fäders Gud,

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och deras

        rättfärdiga ättlingars#.


Abrahams, Isaks, Jakobs Gud allhärskaren.

      Våra fäders Gud  deras renhjärtligas

ättlingars Herre.


¤2.  #Du som har skapat himmel och jord med

all deras prakt#.


Våra fäders Gud skapat himmelen och jorden.

          Himlen och jorden med deras

skapade prakt.


¤3.  #Du som fjättrade havet med ditt befallande ord, du som trängde djupet och förseglade det

        med ditt fruktade och ärorika namn#.


Du, vår allhärskare  fjättrade havet med ditt skapade ord.

     Skapade havets djup förseglade det.


HERRENS FÖRSTA TAL:  SKAPELSEN OCH NATUREN.


Jobs bok. 38:8-11.


8.  #Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet#.


Jag bestämde där portar blev till för att begränsa

havets yta.


9.  #Och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor#.


Gav molnen vara klädnad för skapelsen.

      Dimman till vara skapelsens lindor.


10.  #Satte jag för det en gräns och stängde med

portar och bommar#.


Bestämde en given gräns för havet stängde havets stolthet inom utsatta portar och bommar.


11.  #Jag sade: "Hit men inte längre, här skall

dina stolta vågor hejdas#.


Ni stolta vågors styrka: hit men inte länge.


Psalm.  104:9.


9.  #Du satte en gräns för vattnet:  aldrig mer

skall det täcka jorden#.


    Fastställde bestämd  gräns för vattnets flöde.

Vattnets flöde aldrig vidröra jordens yta.

 

¤4.  #Och som får allting att rysa och darra

för din makt#.


Allt skapat känner respekt för din allmakt.


¤5.  #Ty ingen uthärdar din majestätiska glans,

ingen kan utstå din vrede som hotar syndare#.


Din makts majestätiska glans outhärdig.

       Din härskande vrede hotar de ondsinta.


Psalm. 21:9-10.


9.  #Din hand når alla dina fiender, din starka arm

når dem som i en brinnande ugn när du visar dig.

      Herren förtär dem i sin vrede, elden slukar dem#. 

    Din allvetande hand når alla dina fiender.

Din allsmäktige starka arm når dem i din vredes

       brinnande ugn.

Elden hetta slukar dem levande.


EN BÖN AV GUDSMANNEN MOSE.


Psalm. 90:7-9.  


7.  #Din harm förtär oss, vi slår av skräck när du

vredgas#.


Din ilska förgör oss:  blir skräckslagna av din

heliga vrede.


8.  #Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger öppet för din blick#.


Du utrannsakar varje synd i våra liv.

       Inget fördolt för dina rättfärdiga blickar.


9.  #Våra dagar rinner bort under din vrede,

våra år försvinner som en suck#.


Våra livsdagar försvinner som vinden  under din

heliga vrede.

        

¤6.  #Och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd#.


Jordiska visdomen kan inte förstå ditt löftes nåd. 


¤7.  #Du är Herren, den Högste, full av medkänska,

sen till vrede och rik på kärlek, människors

      lidande väcker din ånger#.


Du, den Högste, visar fullkomlig med-känsla.

       Sen till vrede  rik på kärleken.

   

     Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat

dem som syndat mot dig att de får omvända sig

       och bli förlåtna; i sin stora barmhärtighet

har du bestämt att syndare kan omvända sig

och bli räddade#.


Din stora barmhärtighet räddar de ondsinta.

        Barmhärtigheten förlåter alla ondsinthet.

Din mildhet och godhet lovar syndaren förlåtelse.


Syraks bok. 2:11.


11.  #Nej, barmhärtig och nådig är Herren,

han förlåter synder och hjälper i nödens stund#


Beskrivning om vem Herren är: barmhärtig

och nådig i vad han gör.

        Förlåter människors synder.

Hjälpsam i olyckor och faror.


Hesekiels bok.  18:21.


21.  #Om den gudlöse upphör med sina synder

och håller mina bud och handlar rätt och rättfärdigt

       skall han leva.

Han skall inte dö#.


Upphör den ondsinte med sina gudlösa gärningar,

        lyder mina bud och lever renhjärtligt

och o-straffligt skall han få leva.


Salomos Vishet. 12:19.


19.  #Genom att handla så har du lärt ditt folk att

den rättfärdige skall visa människokärlek, och du

       har fyllt dina söner med hopp, ty du ger

dem tillfälle att vända om när de syndar#. 


Den renhjärtlige  o-strafflige visar sin kärlek

inför sina med-människor.

     Den rättfärdige lärt sig älska sin nästa:

fått tillfälle för sann omvändelse från sina

ondsinta handlingar.

    

¤8.  #Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte

omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak      och Jakob, som aldrig syndat mot dig,

men av mig syndare kräver du omvändelse#.


Du, Herre o-straffligas Gud, krävde inte omvändelse

      av de renhjärtliga.

Av de gudlösa kräver du omvändelse. 


¤9.  # Ty mina lagbrott är  otaliga som havets sandkorn.

       Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får

ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud,

       ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot

himlens höjd för all min orättfärdighets skull.

       Det är med rätta jag plågas, Herre, jag pinas

efter förtjänst fjättrad#.


Mina lagbrott mot dina bud som havets sandkorn.

      Lagbrotten i mitt liv till antalet som

havets oräkneliga sandkorn.

      Jag är o-värdig lyfta min stolta blick mot

himlens höjd.

      Känner ingen lindring i mina lagbrott.

         

¤10.  #Och böjd av tunga järnbojor, så att jag inte

kan lyfta mitt huvud.

         Ty jag väckte din glödande vrede och

gjorde det som är ont inför dig, när jag ställde 

       upp de vidriga avgudabilderna och lät

dessa skändligheter bli fler och fler#.


Mitt nedböjda skamfyllda huvud tyngd av järn-bojor.

      Uppväckte din glödande vrede.

Ställde upp de vidriga avgudabilderna inför dig.

      Vidriga avgudabilderna blev fler och fler.   


¤11.  #Nu böjer jag knä  i mitt hjärta och ber dig

att visa din mildhet#.


Böjer mina stolta knä i mitt hjärta.

      Beder i ödmjukhet  visa mig din mildhet. 


¤12.  #Jag har syndat, Herre, och jag vet vad jag

har brutit#.


Jag bekänner mina synder, Herre.

      Jag vet, jag brutit mot dina bud. 


EN PSALM AV DAVID NÄR PROFETEN NATAN 

      VARIT HOS HONOM, SEDAN DAVID

VARIT TILLSAMMANS MED BATSEBA#.


Psalm. 51:5-6.


5.  #Jag vet vad jag brutit, min synd står alltid

inför mig#.


6.  #Mot dig, bara mot dig har jag syndat,

jag har gjort det som är ont i dina ögon.

       Du har rätt när du ställer mig till svars,

den dom du fäller är rättvis#.


Mina ondskefulla gärningar bara mot dig:

     Jag har syndat.

Jag gjort överträtt dina heliga bud.

       Du har rättvisan på din sida döma mig. 


KLAGAN OCH SYNDABEKÄNNELSEN.


Jesaja bok. 59:12.


12.  #Många är våra brott, det vet du, våra synder vittnar mot oss. 

       Vi tänker på våra brott, och vet att vi har felat#.


I sina hjärtan känna klagan och bekänna synder

syndiga lagbrott.

       Syndiga lagbrotten: mot oss själva.

Vi tänker ständigt på dem.

      Vi vet i våra hjärtan vi har alla felat. 


¤13.  #Jag bönfaller och ber dig: förlåt mig, Herre,

förlåt mig, låt mig inte gå under genom mina  

         lagbrott, vredgas inte för övrigt, låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mig inte till

      jordens nedersta djup; du är ju de

obotfärdigas Gud, Herre#.


I min ödmjukhet ber till dig: förlåt mig, Herre.

    Låt inte mina många lagbrott vara mig till

personliga olyckor och faror:  förlåt min Herre.


Låt mig inte få mötas av din heliga vrede.

      Du är ju de ondsintas Gud, Herre.

Tillåt mig inte få smaka jordens nedersta djup

       av bestraffning. 


¤14.  #Då blir det som händer mig ett bevis för din

godhet, ty i din stora nåd räddar du mig fast

       jag är ovärdig#.


Din barmhärtighet och nåd  beviset för din godhet.

      Din stora nåd: livets räddning min ondsinta

natur är dig o-värdig. 


¤15.  #Och jag skall prisa dig så länge jag lever.

Dig lovsjunger hela den himmelska hären,

        och din är äran i evighet. Amen#.  


I tacksamhet vill jag lovprisa dig så länge

jag får leva.

       Himmelska härskaran lovsjunger du:

den Högste.

      Äran är din i all evighet:  min Gud.       


   

   

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:32

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL.  94.


#Jag riktade mitt sinne mot den ( visheten ),

      och tack vare min renhet fann jag den#.


Syraks bok.  51:20a.


9400.  O-tacksamheten  belönas med

o-tacksamheten.


9401.  Tacksamheten bättre än o-tacksamt hjärta.


9402a.  Frid i själs-livet  bättre än oro.


9402b.  Vara fridfull & sorgfri  bättre än sorgsen.


9402c.  Vara sorgfri bättre än sorgtyngd.


9403.  Bättre vara bekymmerslös än bekymrad.


9404.  Vara uthållig och tålmodig i glädjen

bättre än vara sorgsen och o-tålig.


9405.  Bättre vara sorglös än sorgsen.


9406.  Sinnes-friden & sinnesron  frid & ro

i själs-livet.


9407a.  Ödmjuke överger inte ödmjukheten.


9407b.  Ärlige överger inte ärligheten.


9407c.  Vänlige överger inte vänligheten.


9408.  Saktmodige är i saktmodet omringad

omsluten  ärad av saktmodighetens

      hälsa och läkedom.


9409a.  Saktmodige hatar och föraktar vreden

väljer istället saktmodighetens rikedomar.


9409b.  Godheten hatar och föraktar elakheten

väljer istället godhetens rikedomar.


9409c.  Ärligheten hatar och föraktar o-ärligheten

väljer istället ärlighetens rikedomar.  


9410.  Saktmodige främlingen inför vreden.


9411a.  Ödmjuke älskar ödmjukheten hel-hjärtat.


9411b.  Snälle älskar snällheten hel-hjärtat.


9411c.  Ärlige älskar ärligheten hel-hjärtat.


9412.  Många pratsamma ord få ord och handlingar.


9413.   Hörsamt hjärta talar hörsamma ord.


9415.   Lydnadens väl-uppfostade hjärta undviker

olydiga hjärtat.


9416.  Snällhetens hjärta  lydigt hjärta.


9417.  Mjukt och snällt hjärta  lydigt hjärta.


9418a.  Bättre äta snällhetens bröd än elakhetens.


9418b.  Bättre äta ärlighetens bröd än o-ärlighetens.


9418c.  Bättre äta barmhärtighetens bröd än

o-barmhärtighetens.


9419a.  Kärleksfulle trolovad med kärleken.


9419b.  Ödmjuke trolovad med ödmjukheten.


9419c.  Milde trolovad med mildheten. 


9420.  Tiden avgör människans ålder.


9421.  Födelse-tiden avgör människans ålder.


9422a.  Barnet väljer inte sina egna föräldrar.


9422b.  Barnet väljer inte sina egna personliga gener.


9422c.  Barnet  ursprungliga gener ärvs från föräldrarna.


9423.  Egoismen villig göra sin egna vilja

planera sitt egna liv  ära och upphöja sig själv.


9424a.  Ödmjuke vill inte bli ärad av högmodet.


9424b.  Elake ärad och upphöjd av sin egen elakhet.


9424c.  Snällheten vill inte bli ärad av elakheten.


9425.  Avundsjukes handlingar och ord

ärar och upphöjer avundsjukan.


9426a.  Godheten och kärleken varandras vänner. 


9426b.  Vänligheten och kärleken varandras vänner.


9426c.  Snällheten och kärleken varandras vänner.


9427.  Tåligheten och med-lidandet

varandras vänner.


9428.  Barnen och familjen vid god hälsa

trivs moders-kärleken  kärleken till mannen.


9429.  Aldrig blir uppmuntran svårt uppmuntra andra.


9430.  I den vredes hjärta & tankar ges inget utrymme för saktmodighetens rikedomar.


9431.  I den ödmjukes hjärta & tankar ges

inget utrymme för högmodet.


9432.  Tillåter sig ödmjukhet formas i gemenskap

med andra människors tankar och viljor.


9433.  Bemötas av häftiga tankar och hjärtan

formas den saktmodige in i saktmodighetens vilja

tankar & hjärta. 


9434.  Ärar ödmjukheten och saktmodet  högre än

stoltheten och häftigheten. 


9435a.  Den vredes ögon fyllda av vrede.


9435b.  Häftiges ögon fyllda av häftighet.


9435c.  Ilsknes ögon fyllda av ilskenheten.


9436a.  Ödmjukheten själs-livets styrka.


9436b.  Högmodet själs-livets svaghet.


9437a.  Snällheten själs-livet styrka.


9437b.  Ärligheten själs-livets styrka.


9738.  De som älskar lögnen lever i den.


9439.  De som älskar förtalet & skavalleriet

lever i dem.


9440.  De som älskar o-ärligheten  lever i den.


9441.  TUNGAN.


9442a.  Godhetens tunga fullkomlig tunga.


9442b.  Vänlig tunga fullkomlig tunga. 


9442c.  Snäll tunga fullkomlig tunga.


9443.  Elakhetens tunga o-fullkomlig tunga.


9444.  Barmhärtig tunga fullkomlig tunga.


9445.  O-barmhärtig tunga o-fullkomlig tunga.


9446a.  Kärleken tålig och mild.


9446b.  Hatet o-tåligt och hård-hjärtligt.


9446c.  Föraktet o-tåligt och hård-hjärtligt.


9447.  Kärleken  tåligheten  mildheten

varandras vänner.


9448a.  Kärlekens leende  föraktets fiende.


9448b.  Kärlekens leende  hatets o-vän.


9448c.  Föraktets leende  hatar kärleken.


9449.  Ödmjuke  tjänar ödmjukheten  hennes

trogne med-hjälpare och efterföljare.


9450.  Aktsam tunga  sparsam tunga i ord

talträngda tungans fiende och o-vän.


9451a.  Inte tala sanning  vandra i lögnens fotspår.


9451b.  Tala lögnens ord  vandra i lögnens fotspår.


9451c.  Ära och upphöja lögnens ord  vanära sanningens ord.


9452a.  Ödmjuke försvarar och älskar ödmjukheten.


9452b.  Barmhärtige försvarar och älskar

barmhärtigheten.


9452c.  Ärlige försvarar och älskar ärligheten.


9453a.  Ödmjuke besegrare av högmodet.


9453b.  Vänlige besegrare av elakheten.


9453c.  Snälle besegrare av elakheten.


9454.  Den vise vägvisaren för de vilsegångna.


9455.  Ingen elakhet uppstår ur snällheten.


9456.  Ingen o-barmhärtighet uppstår ur

barmhärtigheten.


9457.  Ingen o-ärlighet uppstår ur ärligheten.


9458a.  Ödmjuke visar ödmjukheten sin vördnad

kärlek och respekt.


9458b.  Ärlige visar ärligheten sin vörnad

kärlek och respekt.


9458c.  Snälle visar snällheten sin vördnad

kärlek och respekt.


9459.  Avundsjukan och vreden goda vänner.


9460.  Människan gör sitt egna val antingen

umgås med egoismen eller inte.


9461a.  Stolte stolhetens segerbyte.


9461b.  Häftige häftighetens segerbyte.


9461c.  O-ärlige o-ärlighetens segerbyte.


9462.  Rädslans tjänare & tjänarinna

betjänar rädslan.


9463.  Finner inte behag i tomma & fåfängliga tankar.


9464.  Finner inte behag i försvara sig själv.


9465.  Ödmjukhetens solstrålar berör ödmjukes

hjärta och sinne.


9466.  Kärleken visar medlidande med-känsla

& medömkan inför våra svagheter.


9467a.  Kärlekens solstrålar berör kärleksfullt

hjärta och sinne.


9467b.  Ärlighetens solstrålar berör ärliges

hjärta & sinne.


9467c.  Barmhärtighetens solstrålar berör 

barmhärtiges hjärta och sinne.


9468.   Mildheten och förbarmandet  förändrar

hjärtat och tankar.


9469.  Visheten  barmhärtig  dårskapen

o-barmhärtig.


9470a.  För varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


9470b.  För varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


9470c.  För varje dag känner den ödmjuke

sin trygghet  i  ödmjukhetens närhet.


9471.  Varje dag som varit är en historia.


9472.  Varje nytt år  gör historien längre.


9473a.  Stolte ärar och upphöjer sitt hjärtats stolthet.


9473b.  Överodige ärar & upphöjer sitt hjärtats

övermod.


9473c.  O-ärlige ärar Och upphöjer sitt hjärtats

o-ärlighet.


9474.  Ärligheten tillgänlig för alla inte

undantagen för någon.


9475.  Tomhetens och fåfängans aktiviteter

belöningslös:  tids och energitjuvar.


9476. Ondskan smärtsam för hjärta och sinne.


9477. Ondskan tjuvaktig i sitt beteende.


9478. Ondskan tar det som inte tillhör henne.


9479.  Ondskan  tidstjuv och energitjuv.  


9480.  Aktiverad ondska visar sig  i  ord

och handlingar.


9481.  Aktivirat högmod visar sig i  ord

och handlingar.


9482.  Egen-nyttiga kärleken  sämre än

o-egennyttiga kärleken.


9483a.  Barmhärtiga händer hjälper & tröstar

de lidande och sorgsna.


9483b.  Ödmjuka händer stöder och tröstar

svaga och sjuka människor.


9483c.  Ärliga händer och blickar  uppmuntrar

fattiga och sorgsna människor.


9484a.  Milda ord från milda hjärtan  sprider

mildheten bland övergivna människor.


9484b.  Saktmodiga ord från saktmodiga hjärtan

sprider sin mildhet inför de små och svaga

      människorna.


9485a.  Visheten dyrbarare än dyrbara juveler.


9485b.  Visheten lika dyrbar som du söker

efter det som du tycker om.


9486a.  Ödmjukheten dyrbarare än dyrbara juveler.


9486b.  Ödmjukheten lika dyrbar som du söker

efter det som du tycker om.


9487a.  Saktmodigheten dyrbarare än dyrbara pärlor.

 

9487b.  Saktmodigheten lika dyrbar som du söker

efter dt som du tycker om.


9488.  Vänligt beteende & leende bättre än

elakt beteende & leende.


9489a.  Den vrede vänder saktmodet ryggen.


9489b.  Ilskne vänder saktmodet ryggen.


9489c.  Häftige vänder saktmodet ryggen.


9490a.  Ödmjuke får sin styrka i ödmjukheten.


9490b.  Ärlige får sin styrka i ärligheten.


9490c.  Snälle får sin styrka i snällheten.


9491a.  Barmhärtige finner sin glädje i barmhärtigheten.


9491b.  Talträngde finner sin glädje i pratsamheten.


9491c.  Stolte finner sin glädje i stoltheten.


9492.  Tålmodige finner sin uppmuntran tålmodigheten.


9493.  Tacksamme finner sin uppmuntran i tacksamheten.


9494a.  Ödmjuke äger  ödmjukt hjärta

och ödmjuka tankar.


9494b.  Stolte äger  stolt hjärta och stolta tankar.


9494c.  Elake äger  elakt hjärta och elaka tankar.


9495.  Den vrede fångad i sin egen vrede.


9496.  Häftige fångad i sin egen häftighet.


9497.  O-barmhärtige fångad i sin egen

o-barmhärtighet.


9498.  Talträngde fångad i sin egna pratsamhet.


9499.  Talträngde älskar sin egen pratsamhet.


    


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:31

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 


DEL.  93.


#Är du vis blir din vishet dig till nytta#.


Ordsråksboken. 9:12a.


9300.  Saktmodhetens tystnad  formar  saktmodiga

tankar och hjärtan.


9301.  Ärlighetens tystnad  formar  ärliga

tankar och hjärtan.


9302.  Ödmjukhetens tystnad  formar  ödmjuka

tankar och hjärtan.


9303a.  Förtalets människan sprider förtaliga ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9303b.  Skvalleriets människan sprider  skvalleriets

ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9303c.  Lögnaktiga människor sprider  lögnaktiga

ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9304.  Lev i uppmuntran från kärleken.


9305.  Lev i  uppmuntran från ödmjukheten.


9306.  Lev i uppmuntran från ärligheten.


9307.  Ömheten och medkänslan  själs-livets

läkedom och omsorg.


9308.  Fullkomlig glädje  fullkomlig kärlek.


9309.  Visad enhet  hjärtats och tankars enhet.


9310.  Friheten från fåfängan livet i fullkomlig frihet.


9311a.  Vandra med ödmjukheten  hjärtat blir

större för ödmjukheten.


9311b. 


9312.   Valet av felaktiga beslut  gjort livet till smärtsamt lidande.


9313a.   Manliga o-mogenheten orsakat kvinnlig

smärta och lidande.


9313b.  Manliga o-mogenheten  kvinnan fått ta hela

ansvaret för sin gravidetet.


9313c.  Manliga o-mogenheten bristande i sin

faders-kärlek till familjen.


9314a.  Lögnaktiga och svekfulla ord  älskar inte

sanningens ord.


9314b.  Lögnaktiga och svekfulla ord  inte

älskvärda inför sanningen.


9314c.  Lögnaktiga och svekfulla ord  inte

uppskattade och värdefulla inför sanningen.


9315.  Barmhärtigheten och godheten villiga leda

mina livs fotsteg.


9316a.  Ärlige försvarar ärligheten.


9316b.  O-ärlige försvarar o-ärligheten.


9316c.  Ondsinte försvarar ondskan.


9317.  Förtalaren försvarar sina förtalade ord.


9318.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se