Alla inlägg den 17 december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:48

VISHETENS,  GUDS GÅVA TILL ISRAEL.  DEL.2


Baruks bok. 3:24.


¤Baruks bok 3:24.


24.  #Se, hur stor Guds boning är, Israel,

hur vid den värld som han äger!#.


Israels Gud; äger hela sin skapade skapelse.


25.  #Stor är den och utan gräns, hög och omätlig#.


Guds bonings storhet  storhet utan någon gräns.

         Guds storhets boning  hög och o-måttligt stor.


26.  #Där föddes de ryktbara jättarna, urtidens

väldiga hjältar, kunniga i krig#.


På Guds boning föddes ryktbara jättar.

      Ur-tidens hjältar  kunniga i krig föddes

på Guds boning.


JÄTTARNA.


1. Moseboken. 6:4.


4.  #På den tiden ----- och även senare ----- när gudaväsendena låg med människornas döttrar

       och fick barn med dem, fanns det,

jättar på jorden.

       Detta var urtidens hjältar, och deras rykte

var stort#.


Ryktbara jättarna  urtidens hjältar  vars

rykten var stort.

       Gudaväsendena hade samliv med människors

dööttrar  födde barn åt dem.


Vishetens bok.  14:6.


6.  #När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden

var det också i en båt som världens hopp kom

       undan, och lotsad av din hand kunde den

mannen efterlämna fröet till nytt

         människosläkte i världen#.


Övermodiga jättarnas liv förgicks i urtiden.

       Båten Noas ark: världens framtids-hopp:

världens räddning från syndafloden.

       Lotsad av din mäktiga hand: fröet räddningen

för nya människo-släktet i världen.


Syraks bok. 16:7.


7.  #Han visade ingen nåd mot urtidens jättar,

som av sin styrka förleddes till avfall#.


Visade ingen barmhärtighet och nåd mot

urtidens hjältars syndfulla liv.

       Urtidens hjältars styrka blev dem till avfall.  


27.  #Men det var inte dem Gud utvalde, inte för

dem han öppnade vishetens väg#.


Gud ut-valde inte ryktbara jättarna och ur-tidens

       hjältar  för dem öppnades i vishetens väg.


28.  #De gick under i sin brist på förstånd,

för sin dårskaps skull gick de under#.


I brist på visheten gick de till sin undergång

      in i dårskapen.


29.  #Vem har farit till himlen och hämtat visheten,

vem har fört henne ner från himlen?#.


Vishetens boning i himlen.


30.  #Vem har farit över havet och funnit henne

och kan förvärva henne för finaste guld?#.


Vem har sökt henne på havets yta

och funnit henne.

     Vem kan köpa henne för guldets värde?


31.  #Det finns ingen som känner hennes väg,

ingen ägnar hennes stig en tanke#.


Finns ingen som sökt vishetens sköna väg.

         Ingen som låtit sin tanke vara styrd av henne.


32.  #Men han som vet allt känner henne;

han har utforskat henne med sin insikt, han som

       gav jorden form för evig tid och fyllde den

med fyrfotadjur#.


Ur-tidens skapare känner visheten  har utforskat

      henne med sin insikt.

Han skapelsens Herre gav jorden form för evig tid.

      Han fyllde jorden med fyrfyta-djur.  


33.  #Han sänder ut ljuset och det drar åstad,

han kallar på det och det lyder med bävan#.


Skapelsens Herre:  sänder  ut ljuset.

      Han kallar på ljuset.

Ljuset lyder hans ord. 


34.  #Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med glädje sin vakttjänst#.

Stjärnornas tänder sitt klara ljus.

      Stjärnornas vakt-tjänst i glädje. 


Syraks bok.  43:10.


10.  #På den Heliges ord ställer de sig där han bestämt, och de skall aldrig tröttna på

      sin vakttjänst#.


Heliges ord lyder de: placerar sig där han bestämt.

       Känner ingen trötthet: på sin vakttjänst.         

  

Baruks bok.  3:35.


35.  #Han kallar på dem och de svarar:

      "Här är vi!"

Och lyser med glädje för sin skapare#. 


      Skaparen  kallar på stjärnorna  de svarar honom:

   #Här är vi för att tjäna dig#.


Han kallar på stjärnorna: de lyder honom.

      Vi vill tjäna dig.

Deras kallelse lyser med sitt ljus sin skapare.


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 92.


#Nya släkten föddes och bodde på  jorden,

     men klokhetens väg lärde  inte känna#.


Baruks bok. 3:20.


9200a.  Vara saktmodets vän och livs-kamrat.


9200b.  Vara saktmodets vän aldrig vara övergiven.


9200c.  Saktmodet utvecklar sig i saktmodiges

hjärta.


9201.  Saktmodighetens  tillväxt  i saktmodiges

hjärta och tankar leder henne  in i  saktmodets

mognad.


9202.  Saktmodet behöver tillgängliga människors

hjärtan och villiga sinnen för att besitta  jorden.


9203.   Kvinnlighetens erfarenhet av manliga

o-mogenheten som familjefader  vilket ger

      hennes inre kvinnlighet längtan efter

den mogna familje-fadern.


9204a.  I den  under-görande finns inget svek.


9204b.  I den  under-görande tungan


9204c.  I den  under-görande tungan


9205a.  Saktmodigheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9205b.  Ödmjukheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9205c.  Ärligheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9206.  Ilskenheten och häftigheten  saktmodighetens förlorare. 


9207.  O-barmhärtigheten barmhärtighetens förlorare.


9208.  Elakheten vänlighetens förlorare.


9209a.  Snälle släpper in snällheten i sitt hjärta

och sina tankar.


9209b.  Snälle älskar snällheten mer än elakheten.


9209c.  Elake älskar elakheten mer än snällheten.


9210.  Snälle vill göra snällheten känd i hela världen.


9211.  Elake vill göra elakheten känd i hela världen.


9212.  Människans frivilliga vilja väljer vad vill

hon göra känd i hela världen.


9213.  Snälles hjärta och tankar avstår från

elakhetens fåfängligheter.


9214.  Livet i elakheten skadligt och smärtsamt.


9215a.  Tystnadens människa inte o-vän med

vänskapen.


9215b.  Tystnadens människan  vän med tystnaden.


9215c.  Tystnadens människa  ovän med

o-tystnaden.


9216.  Vara eniga i hjärtan och tankar

förvirringens och splittringens fiender och o-vänner.


9217.  Förvirringens och splittringens o-vänner

och fiender  har ingen framtid på jorden.


9218.  Själv-valt beteende antingen vara ödmjuk eller högmodig.


9219.  Själv-valt beteende antingen vara elak

eller vara snäll.


9220.  Själv-valt beteende antingen vara ärlig

eller vara o-ärlig.


9221.  Snällheten välsignar den snälle.


9222a.  Vara o-ärlighetens barn  leva o-värdigt

och meningslöst liv.


9222b.  Vara girighetens barn leva fåfängt

och i tomhetens liv.


9222c.  Vara o-tacksamhetens barn  leva i

ha-begärets liv aldrig känna mättnad.


9223.  Vara o-barmhärtighetens vän  inget

att längta efter.


9224.  Äga talträngd tunga  pratsam  pratsjuk

i tid och o-tid.


9225.  Se och lyssna  utan handlingar

rädslans görare.


9226.  Se och lyssna utan talade ord

lyssnar på rädslan.


9227.  Frimodiga handlingar  aktiverar

seendet och lyssnandet.


9228.  Frimodiga ord  aktiverar  orden.


9228.  Rädslans Ord föder mer rädsla.


9229.  Frimodiga Ord föder mer frimodighet.


9230a.  Rädslans Ord och frimodiga Ord

går skilda vägar.


9230b.  Rädslans Ord och frimodiga Ord

varandras o-vänner.


9230c.  Rädslans Ord och frimodiga utövar

krigföring om människors själv-valda Ord.


9231.  Människors själv-valda Ord  väljer

vad hon själv vill säga antingen ära

    Rädslans eller frimodighetens Ord.


9232.  Rädslan Ord eller frimodighetens

använder människans tunga  utövar sin makt

     genom den. 


9233a.  Nationella problem-görare lyder

laglöshetens lagar och regler.


9233b.  Nationell makt-kampen mellan

o-moraliska och moraliska lagar och regler.


9233c.  Nationen visar  i ord och handlingar

antingen de moraliska eller o-moraliska

lagarna och paragraferna är Herre.


9234.  O-moraliska lagar skadar nationen

folkets lidande och smärta.


9235.  Moraliska lagar  upphöjes och äras

av folket.


9236a.  Ödmjukheten omsluter den ödmjuke

med sin ödmjukhet.


9236b.  Mildheten omsluter den milde med

sin mildhet.


9236c.  Barmhärtigheten omsluter den barmhärtige

med sin barmhärtighet.


9237.  Vädret och viden lever sitt egna liv.


9238.  Existerar inte rädslan  behövs  inte

säkerhets-tänkandet.


9239.  Bättre ta tid med Rädslan huvud-problemet

än med säkerhets-tänkandet.


9240.  Alla skapade varelser problem med rädslan.


9241.  Rädslan försöker påverka människans sinnen

genom smärtan lidandet  olyckor och faror.


9242.  Rädslan beskyddet mot kroppslig skada

kroppen talar  jag är skadad  jag behöver hjälp.


9243.  Kropplig smärta sänder signaler till hjärnan

jag behöver hjälp.


9244.  Rädslan huvud-problemet  inte bättre än

säkerhetens kontrollbehov.


9245.   Brist på säkerhets-tänkandet påverkas av rädslan vill dominerande tänkandet.


9246.  Rädslans dominantiska beteende vill påverka

människans sinnen.


9247.  Rädslans dominantiska beteende jag

vill vara Herre över mänskligheten.


9248.  Rädslans dominantiska beteende

har ingen framgång frimodigheten.


9249.  Frimodigheten bättre än rädslans smärta

och lidande.


9250a.  Kommer inget gott från rädslan.


9250b.  Rädslan en tjuv och förgörare.


9250c.  Rädslan  tidstjuv  energitjuv.


9251.  Tidstjuvar och energitjuvar  belöningslösa.


9252.  Tidstjuvarna Och energitjuvar  tänker bara på sig själva.


9253a.  Den vrede lärde inte känna

saktmodets vägar.


9253b.  Häftige lärde inte känna saktmodets vägar.


9253c.  Ilskne lärde inte känna saktmodets vägar.


9254a.  Den vrede förstod inte saktmodigheten

stigar valde istället vandra vredens vägar.


9254b.  Ilskne förstod inte saktmodighetens stigar

valde istället vandra ilsknes vägar.


9254c.  Häftige förstod inte saktmodighetens stigar

valde istället vandra häftighetens vägar. 


9255a.  Rädslan ler åt säkerhets-tänkandet.


9255b.  Rädslan utnyttjar säkerhets-tänkande.


9255c.  Säkerhets-tänkandet ärar och upphöjer

rädslan.


9256.  Rädslan gäckar säkerhets-systemet.


9257.  Rädslan påverkar säkerhets-lagarna

vilket gör allt flera lagar.


9258.  Vänskapen fördjupas när människor umgås med varandra.


9259a.  I bestraffningen finns ingen kärlek

och barmhärtighet.


9259b.  I bestraffningen finns ingen förlåtelse

och förståelse.


9259c.  Bestraffningen hänsynslös mot

människans svagheter och brister.


9260.  Inte intressant vara rädslans dräng eller piga.


9261.  Häftige belönar inte den saktmodige.


9262.  Fullkomligt hjärta  fullkomliga tankar

fullkomlig tunga har en framtid på jorden.


9263a.   Högmodige förblindad av sitt egna högmod.


9263b.   Stolte förblindad av sin egen stolthet.


9263c. Övermodige förblindad av sitt egna övermod.


9264.  Människans behov av glädjen

                             harmonin  sinnesron

              sinnes-friden  vilan ron.


9265.  Människans behov av  lärdomen

livs-erfarenheten.


9266a.  Fullkomlig människa fri från rädslan.


9266b.  Fullkomlig människa lever i frihet

och frimodigt liv.


9266c. Fullkomlig människa äger behärskad tunga. 


9267a.  Barmhärtigt hjärta  ödmjukt hjärta. 


9267b.  Medlidsamt hjärta  ödmjukt hjärta.


9267c.  Medkänslosamt hjärta  ödmjukt hjärta.


9268.  Förlåtande hjärta  ödmjukt hjärta.


9269.  O-förlåtet hjärta  tänker på sig själv. 


9270a.  Laglösheten visar inget medlidande.


9270b.  Laglösheten visar ingen medömkan.


9270c.  Laglösheten visar ingen medkänsla.


9271.  Dåraktiga människor gör dåraktiga beslut.


9272.  Dåraktiga beslut snabba beslut.


9273.  Dåraktiga beslut  kortsiktiga beslut.


9274.  Dåren säger i sitt hjärta jag vet allt jag behöver veta.


9275.  Vise väljer inte dåraktiga beslut.


9276.  Vise väljer tänkea först innan han

gör sina beslut.


9277.  Dåren och den vise går skilda vägar.


9278.  Dåren och den vise varandras o-vänner.


9279.  Lyssnar på sina egna och andras ord

men inte är Ordets görare  bedrager sig själv.


9280a.  Ödmjukt och milt hjärta  har en framtid

på jorden.


9280b.  Tålmodigt och kärleksfullt hjärta

har en framtid på jorden.


9280c.  Dårars o-kunnighet har ingen

framtid på jorden.


9281.  Vises  kunnighet  kommer från visheten.


9282.  Vishetens väg leder in i vishetens fullhet.


9283.  Dominanta manligheten  respekterar 

inte de kvinnliga generna.


9284.  Är du saktmodig  blir ditt saktmod

dig till nytta.


9285.  Är du ödmjuk  blir din ödmjukhet

dig till nytta.


9286.  Är du ärlig  blir din ärlighet dig till nytta.


9287.  Är du vred går det ut  över dig själv.


9288.  Är du stolt går det ut  över dig själv.


9289.  Närma du dig ödmjukheten  likt en som plöjer och sår  i hjärtats åkerjord väntar på ödmjukhetens goda skörd.


9290.  Närma du dig ärligheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på ärlighetens

goda skörd.


9291.  Närma du dig snällheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på snällhetens

goda skörd.


9292.  Närma du dig elakheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på elakhetens

onda skörd. 


9293.  Närma du dig o-ärligheten  likt en som

plöjer och sår i hjärtats åkerjord  väntar på

o-ärlighetens onda skörd.


9294.  Närma du dig  förtalet & skvalleriet   lik en som plöjer och sår  i hjärtats åkerjord  väntar på

förtalets och skvalleriets onda skörd.


9295.  Ödmjuke fyller sitt med ödmjukhetens närhet.


9296.  Ärlige fyller sitt hus med ärligheten.


9297.  Tacksammes fyller sitt hus med tacksamhetens närhet.


9298a. Den vrede fyller sitt hus med vreden.


9298b.  Förtalets & skvalleriets männniska fyller

sitt hus med förtal och skvallerier.


9298c.  Övermodige fyller sitthus med övermod.


9299.  Vise fyller sitt hus med vishetens närhet.


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

DEN GODE HERDEN.


Johannes evanglium  10:11.


11.  #Jag är den gode herden.

Den gode herden ger sitt liv för fåren#.


Psalm. 23:1-6.


Psalm av David.


1.  #


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 91.


Baruks bok.  3:23B.


23B.  #Vishetens väg lärde inte känna,

de brydde sig aldrig om hennes stigar.

 


9100a.  Saktmodige har saktmodigheten på

sina läppar.


9100b.  Ödmjuke har ödmjukheten på sina läppar.


9100c.  Milde har mildheten på sina läppar.


9101.  Frimodige ler åt rädslan.


9102.  Frimodigheten o-tillgänglig för rädslan.


9104.  Frimodigheten och rädslan går skilda vägar.


9105a.  Lära kanna saktmodigheten.


9105b.  Älska saktmodigheten.


9105c.  Leva i saktmodigheten.


9106a.  Delge saktmodet till sin nästa.


9106b.  Bära saktmodigheten i sitt hjärta

& i sina tankar.


9106c.  Tillåta saktmodet vara stödet

hjälpen i sitt liv.


9107.  Fåfängliga & tomma Ord och tankar

skadliga för hjärtat och tankar.


9108a.  Egoismen rider på snällheten.


9108b.  Snällheten slav och slavinna åt egoismen.


9108c.  Snällheten utnyttjas av egoismen.


9109.  Varje år kommer nytt år med ny lärdom

och nya möjligheter.


9110a.  Ödmjuke iklätt sig ödmjukhetens

ärekrona på sitt huvud.


9110b.  Snälle iklätt sig snällhetens ärekrona

på sitt huvud.


9110c.  Elake iklätt sig elakhetens ärekrona på

sitt huvud.


9111.  Man lär sig först att  gå sedan  springa

inte tvärtom.


9112.  Fullkomlige känner livets väg  valt vandra på den älskar fullkomlighetens stigar.


9113.  Behärskade tankar behärskad tunga

behärskat lyssnande  behärskat seende

     människan väljer själv vad hon vill göra.


9114a.  Snällheten känner längtan efter den snälles

gemenskap.


9114b.  Snällheten tröstar hjälper den snälle.


9114.c.  Snällheten snälles rådgivare.


9115a.  Ödmjukheten vad vacker den den är.


9115b.  Ödmjukheten får vara sig själv i

den ödmjuke.


9115c.  Ödmjukheten får inte vara sig själv

i högmodiges närhet.


9116.  Ärligheten befriar från o-ärlighetens bojor.


9117a.  Ödmjukheten berör den ödmjukes hjärta.


9118a.  Behärskat seende.


9118b.  Behärskade ögon.


9118c.  Behärskad tunga  ärar fullkomligheten. 


9119.  Våra ögon jämförs med två öppna fönster

vad vi ser kommer in i våra hjärtan.

        Vad vi läser allt massmediala som försöker

påverka oss antingen det god eller onda.


9120.  Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten

låter den vara i centrum av sitt liv. 


9121.  Fullkomligheten vill delge sin fullkomlighet.


9122.  Kvinnligheten vill vara älskad  uppskattad

känna sig värdefull i manligheten.


9123a.  Tiden avgör människans ålder

inte människan åldern.


9123b.  När dagen är för-brukad står morgondagen

för dörren.


9123c.  Tiden avgör när dagen kommer

likaså morgondagen.


9124.  Tungans tystnad livets  lärdom och erfarenhet  livets beskydd och trygghet.


9125.  Förnöjsamheten livets fina gåva.


9126.  Åsikts-tänkandet högmodets slav

och slavinna.


9127.  Åsikts-tänkandet gör sig själv till Herre över andras liv.


9128.  Det vi inte kände  till igår får vi veta idag.


9129a.  Vilan och harmonin  förvirringens

och orons o-vänner.


9129b.  Vara slav  och slavinna under förvirringen

och oro löser inga problem.


9129c.  Förvirringen och oron  nationellt problem.


9130a.  Tacksam för hjälpande händer.


9130b.  Tacksam för tröstande ord.


9130c.  Tacksam för stödet och hjälpen.


9131.  Tacksamt hjärta talar tacksamma ord.


9132.  Tacksamheten vanärar o-tacksamheten.


9133.  O-tacksamheten vanärar tacksamheten.


9134.  Ha-begäret ärar o-tacksamheten.


9135a.  Ödmjuke ödmjukhetens vän och livs-kamrat.


9135b.  Barmhärtige barmhärtighetens vän

och livs-kamrat.


9135c.  Ärlige ärlighetens vän och livs-kamrat.


9136a.  Ser tystnaden som en  god livs-kamrat.


9136b.  Tystnaden skadar ingen.


9136c.  Tystnaden har många vänner.


9137.  Tystnadens språk  hälsosam.


9138.  Stillheten och tystnaden hälsosam.


9139.  Stillheten har många vänner.


9140.  Ödmjukheten har många vänner.


9141.  Högmodet har många o-vänner.


9142.  Göra sig  tillgänglig för sanningen

ära sanningens Ord.


9143a.  Ödmjuke tänker ödmjuka ord talar

ödmjuka ord  äger ödmjuka läppar

        äger ödmjuk tunga.


9144a.  Ödmjukheten älskar den ödmjukes hjärta.


9144b.  Mildheten älskar den mildes hjärta.


9144c.  Ärligheten älskar den ärliges hjärta.


9145a.  Högmodige hatar den ödmjukes hjärta.


9145b.  Övermodige föraktar den ödmjukes hjärta.


9145c.  Stolte hatar och föraktar

den ödmjukes hjärta. 


9146.  Antingen Vara tystnadens vän eller

O-tystnadens vän.


9147.  Antingen Vara stillhetens vän eller o-vän.


9148a.  Tystnaden tar inte hänsyn till  tiden.


9148b.  Stillheten tar inte hänsyn till  tiden.


9148c.  Stillheten och tystnaden betjänar varandra. 


9149.  Ödmjukheten och litenheten betjänar varandra.


9150.  Stillheten Vilan botemedlet mot

oron och förvirringen.


9151.  Stillheten och tystnaden botemedlet mot

o-tystnaden.


9152.  O-måttliga stressen  tar hänsyn till tiden.


9153.  Livet påverkas av tiden.


9154.  Tiden avgör livets dagar.


9155a.  Endast den ödmjuke upplever

ödmjukhetens närvaro.


9155b. Högmodige upplever ödmjukhetens frånvaro.


9155c.  Ödmjukhetens frånvaro visar sig för

den  övermodige och stolte.


9156.  Jule-tiden saknar varaktiga tiden.


9157.  Nyårs-tiden saknar varaktiga tiden.


9158a.  Elake bär inte godhetens frukter.


9158b.  Elake bär inte vänlighetens frukter.


9158c.  Elake bär inte snällhetens frukter


9159a.  Vara egoistisk betjäna egoismens vilja.


9159b.  Vara egoistisk ära den leva den till behag.


9159c.  Vara egoistisk vara träl och trälinna.


9160.  Tiden påverkar människans liv.


9161.  Tiden påverkar människans ålder


9162.  Tiden talar om för människan hur

gammal hon är.'


9163.  Skrivna ord blir till verklighet när orden

görs i handling.


9164.  Vara Ordets-görare  gör orden till handling.


9165.  Vara glömsk hörare  inte göra

orden till handling.


9166a.  Dumdristigheten förgör sig själv.


9166b.  Häftigheten förgör sig själv.


9166c.  O-ärligheten förgör sig själv.


9167.  Tala om andras felsteg och misstag

förtalets språk.


9168.  Tala om andras misstag och svagheter

vill i talet visa sig fullkomlig.


9169a.  Välja seendet se antingen de goda tingen

eller onda tingen.


9169b.  Sluta ett förbund med sina ögon

se goda eller onda tingen.


9169c.  Förbundet med onda tingen påverkar

hjärtat och tankarna med ondskan.


9169d.  Förbundet med goda tingen påverkar

hjärtat och tankarna med godheten.


9170a.  Ärlige påverkar  sin omgivning med

sin ärlighet.  


9170b.  Snälle älskar snälheten.


9170c.  Snälle valt snällheten som sin livs-kamrat.


9171.  Tiden avgör människors ålder

inte människan.


9172a.  Säkerhets-tänkandet & Rädslan lever

i ett anfalls-krig mot varandra  som fiender.


9172b.  Rädslan Herre i fiende-striden.


9172c.  Säkerhets-tänkandet beskyddar sig i 

anfalls-kriget mot Rädslan.


9173.  Mogen manlighet visar aktning inför

kvinnans emotionella rikedomarna.


9174.  Visad ödmjukhet och respekt för kvinnans

emotinella rikedomar.


9175.  Människan väljer själv antingen hon vill

grunda familje-livet på moraliska eller o-moraliska

grunden.


9176a.  Ödmjukheten och vänligheten 

har en framtid på jorden. 


9176b.  Ödmjukheten och godheten

her en framtid på jorden.


9176c.  Ödmjukheten och snällheten

har en framtid på jorden.


9177.  Ödmjuka ord har en framtid på jorden.


9178a.  Vara vredens barn  o-värdigt

och innehållslöst liv.


9178b.  Vara elakhetens barn livet tillgängligt

för Alla.


9178c.  Vara elakhetens barn o-värdigt och innehållslöst liv.


9179. Talträngd tunga  tungan för vinden.


9180.  Pratsamma ord  ord för vinden.


9181.  Skrytsamma ord  ord för vinden.


9182.  O-ärliga ord  ord för vinden.


9183.  Tungor för vinden ofruktsam tungor.


9184.  O-fruktsamma tungor  tungor för vinden.


<st

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik