Direktlänk till inlägg 30 december 2014

MANING TLL VISHET.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 07:26

MANING TILL VISHET.

Ordspråksboken. 4:1-2.

1.  "Hör er nådefulle och barmhärtige faders förmaningar, barn, lyssna och kom till insikt".

2.  "God är den lärdom jag ger er, glöm inte min undervisning".

Ödmjuka hjärtan lyssnar på sin kärleksfulle faders förmaningar.

Ni mitt folk, lyssna på er fars förmaningar; vänd om från era orättfärdiga vägar och o-hörsamhet.

Er lydnad belönas med min outsinliga insikt.

Ta er, lärdom från Vishetens lärdom och erfarenheter.

Lyssna inte på glömskan och försumligheten.

Glömskan och försumligheten är en energi och tidstjuv.

Låt inte er dyrbara tid förspillas på dessa ting.

Glöm inte min undervisning; ty den ger er ett innehållsrikt liv.

Ordspråksboken. 4:3-4.

3.  "När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors ende son".

4.  "Lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva".

Bevara ordet i sitt hjärta och du får leva.

Lydnaden vandrar efter hans budord.

Lydnaden lyssnar på visheten lärdom och erfarenheter.

1. Petr. 2:21.

21.  "Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår".
Vandringen i Jesu fotspår är en bild på ordets vandring i lydnadens fotspår.
Vår kallelse är att följa hans fotspår; bli lik Kristus; ty lärljungen är inte förmer än honom.

Ordspråksboken. 4:5-6.

5.  "Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det".

6.  "Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig".

Sök i ditt hjärta vishetens och insiktens lärdom och erfarenheter; glöm, försumma och vik inte dina tankar, ditt hjärta och tal ifrån det.

Var ståndaktig i lydnad att följa hennes fotspår; ty då skall hon bevara ditt hjärtats in och utgång.  

Kärleken till henne; beskyddar dig från ondskefullheten.

Jesus Syraks bok. 1:1.

1.  "All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt". 

Vishetens ursprung kommer från Herren.

Jesus Syraks bok. 4:11-16.

11.  "Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne".

Visheten ger sina efterföljare framgång; i allt vad de gör i ord och gärning.

Hon är omsorgsfull, nådefull och barmhärtighet mot dem som söker hennes närvaro.

12.  "Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull".

Hjärtats kärlek till visheten; ger oss en ödmjuk och tacksam kärlek; till livet.

Att om morgon tidigt vakna upp i hennes närvaro; god morgon; min vän, visheten. 

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelse med".

Hennes närvaro i våra hjärtan följs av Herrens välsignelser.

Att äga hennes fullhet är att vinna ära.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som älskar henne blir älskade av Herren".

Vishetens djupa enhet med Herren.

De som tjänar henne, tjänar Herren.

Den som älskar henne; älskar Herren.

15.  "Den som lyder henne skall döma folken, och den som följer henne kan vila tryggt".

16.  "Om han litar på henne blir hon hans egendom och förblir i hans efterkommandes ägo".

Sätter man sin tilltro och förtröstan till henne; blir hon ens egendom; och intill kommande släktled. 

Ordspråksboken. 4:7-8.

7.  "Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt".

8.  "Håll henne högt, så upphöjer hon dig, omfamna henne, så ger hon dig ära".

Respektera hennes skönhet, finhet och mjukhet.

Löftes ges; att hon upphöjer dig.  Ödmjuka dig i tacksamhet när du omfamnar henne. Se, er som Bruden och Brudgummen i Höga Visan. 

Uppskatta och värdesätt hennes emotionella rikedomar.

Ordspråksboken. 4:9.

9.  "Hon skall kröna dig med sin sköna krans, skänka dig en ståtlig krona".

Hon skall belöna din trohet till henne.

Kröner dig med sin vishets sköna krans. Hon uppskattar ditt fulla människovärde. Du, människobarn, är värdefull, älskad och uppskattad in mina ögon.

Jag skänker dig en ståtlig krona på ditt huvud.

Hebreiska ordet "liwja" vilket ger uttryck för nåd, behag och skönhet.

Du, vishet vad skön, mjuk och fin; du är för mig.

Ordspråksboken. 4:10-11.

10.  "Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva länge".

11.  "Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar".

Psalm. 32:8.

8.  "Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

Kung Davids dikt ger en inblick i insiktens verklighet; att leda dina vacklande fotsteg på rätta stigar.

Jag vill vara din rådgivare och mina allvetande blickar skall följa dig.

Att du får en lärdom och erfarenhet av att lära känna mina vägar.

Vishetens väg; är vägen i in treenighetens hjärta.

Höga Visan talar om ett kärleks-förhållande mellan Bruden och Brudgummen. 

Ordspråksboken. 4:12-13.

12.  "Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava".

På Vishetens väg, kan vår vandring bemötas utan ondskefullhetens listigheter; och springa utan att snava på

o-fullkomlighetens brister och svagheter.

Vishetens väg är en väg in i fullkomligheten. 

13.  "Håll alltid fast vid den fostran du fått, ta vara på den, ty den är ditt liv".

Var ståndaktig och tålig i din andliga fostran du fått.

Var ödmjuk inför den, ty den är din livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken. 4:14-15.

14.  "Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösas stig".

15.  "Undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi".

Psalm. 1:1.

1.  "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte gå in på syndarens väg eller sitter bland hädare".

Psalm. 26:4-6.

4.  "Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter mig inte hycklarna".

5.  "Jag hatar de ondas skara och sitter inte i lag med gudlösa män".

6.  "Jag sköljer i oskuld mina händer och går runt ditt altare, Herre".

Undvik att inte följa efter på de ondskefullas väg; därigenom blir du delaktig i deras onda gärningar.

Undvik den, gå inte på den, vik av ifrån den och passera den.

Vi känner vishetens kärleksfulla, ömsinta och varnande förmaningar.

Följ inte, de gudlösas råd.

Sitt inte, ibland de gudlösa och hädarna; ty de föraktar och förkastar mina budord.

David säger, jag hatar de ondas gemenskap; deras tankar, tal och onda gärningar.

Jag vill inte beröras av deras levnadssätt; jag sköljer mina händer i oskuld och går runt ditt heliga altare; min Herre.  

Ordspråksboken. 4:16-17.

16.  "De kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall".

17.  "De äter brottets bröd och dricker våldets vin".

De gudlösa kan inte erfara nattens vila; utan att utföra onda gärningar.  Deras sömn flyr dem och om de inte har skadat sin med-människa.

Deras bröd är brottets bröd och våldets vin deras dryck.

Ordspråksboken. 4:18-19.

18.  "De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full".

19.  "Men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".  

Den rättfärdiges stig kan liknas vid; ett tillväxande ljus av gudomens eviga ljus och härlighet. 

1 Kor. 3:18.

18.  "Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma, avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden".

De ondas väg förmörkar deras sinnen och hjärtan.

Deras väg är vilseledande i ett mörker av fördärv, förgängelse och fåfänglighet.

Jobs. bok. 24:13-17.

13.  "Några gör uppror mot ljuset, de känner inte dess vägar, håller sig inte till dess stigar".

14.  "När ljuset är borta går mördaren till verket och döda fattiga och värnlösa".

15.  "Horkarlen inväntar skymningen, han tänker: "Ingen får se mig!" och döljer sitt ansikte".

16.  "I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen stänger de sig inne.  De vill inte veta av ljuset".

17.  "För alla dessa är mörkret som morgonen, med mörkrets fasor är de förtrogna".

Vishetens bok bevittnar de ondas uppror mot ljusets sken mot mörkret.

De har ingen kännedom om ljuset vägars och vandrar inte på dess stigar.

När ljuset är borta; då mördaren till verket; likt Kain som mördade sin broder Abel.

Horkarlen väntar in i mörkrets skymning; tänker; ingen får ser mig i vad jag gör; jag döljer mitt ansikte.  

Av mörkrets beskydd bryter sig tjuvar in i husen.

Under dagens ljus stänger de sig inne i rädsla för ljuset.

Mörkret är deras trygghetskänsla, tillhörighet och

gemenskap.

Joh. 3:19-21.

19. "Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras  gärningar var onda".

20.  "Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".

21.  "Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill".

Ordspråksboken. 4:20-21.

20.  "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord".

21.  "Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta".

Lyssna till lydnaden och hörsamheten till mitt ord.

Begrunda dem i ditt hjärtats innandömen. 

Låt mitt ord vara inför dina ögon; bevara dem som din ögonsten i djupet av ditt hjärta.

Ordspråksboken. 4:22-23.

22.  "Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp".

23.  "Mer än allt annat -- vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv".

Mitt ord ger liv och inre läkedom för de som finner dem.

Mitt ord är läkande till din ande, själ och kropp.

Ditt hjärta styr ditt liv; bevara och beskydda ditt hjärtats ingång och utgång.

Ordspråksboken. 4:24-25.

24.  "Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek".

25.  "Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig".

Undvik falskheten och svekfullheten med din tungans tal.

Se varken till höger eller vänster; låt mitt ljus och sanning vara din ledstjärna.

Ordspråksboken. 4:26-2

26.  "Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark".

27.  "Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda".

Vishetens och insiktens väg; leder dina fotsteg på en fast mark. 


 

  

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se