Direktlänk till inlägg 30 december 2014

DEN ÖDMJUKA VÄGEN DAG FÖR DAG. Mars månad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 10:37

MARS MÅNAD.

LÅT OSS HÅLLA UT I DET LOPP VI HAR FRAMFÖR OSS.

LÅT OSS HA BLICKEN VÄND MOT JESUS, TRONS UPPHOVSMAN OCH FULLKOMNARE. FÖR ATT VINNA DEN GLÄDJE SOM VÄNTADE HONOM UTHÄRDADE HAN KORSET UTAN BRY SIG OM SKAMMEN.

( Hebr. 12:1b-2b ).


Första dagen.

#Jesus vill föra sitt himmelska kunungadöme till själarna mer genom lidande och förföljelse än genom lysande predikningar.

Therese av Lisieux#.


Ordspråksboken. 12:1.

1.  "Att älska fostran är att älska kunskap, enfaldig är den som avskyr tuktan".


Andliga fostran in i fullkomlighetens dygder; är att älska och lära känna fullhetens kunskap. 


Den o-kunnige låter sig inte tuktas in de fullkomliga dygderna.


Andra dagen.


#Prövningarna är till stor hjälp för att göra oss fria från det jordiska.  De får oss att se upp till Gud snarare än till denna värld#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:2.


2.  "Den gode vinner Herrens behag, ränksmidaren fälls av  hans dom".

O-strafflige finner behag i sin faders hjärta.


Den gudlöse fälls av Herrens rättvisa domar.


Tredje dagen.


Hjärtats matyrskap är inte mindre fruktbärande än ugjutandet av blod.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:3.


3.  "Ondskan ger inget fotfäste, men den rättfärdige är fast rotad".


Onskan ger ingen trygghetskänsla, fasthet, är orolig, ängslig, förvirrad, uppgiven, äter upp sig själv av sin egen förgängelse.   

Den rätfärdige är fast rotad i sanningen.


Fjärde dagen.


#et ger mig så stor tröst att tänka att den gudomliga styrkan själv, Jesus, vet vad det betyder för oss att vara svaga, och att han skakade till när han såg den bittra kalken, den kalk han längtat så starkt efter#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:4.


4.  "En driftig hustru är sin mans krona, en dålig är som röta i hans ben".


Driftig och flitig hustru är en Guds gåva till mannen.

O-driftig och o-flitig hustru är som ett gissel och en snara för mannens själ.


Den femte dagen.


Min  glädje är att jag får älska lidandet. Under tårar ler jag och tar med tacksamhet emot törnerna lika mycket somm blommorna.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:5.


5.  "De rättfärdigas mål är de rätta, de ondas syfte är svek".


De rättfärdigas tankar längtar efter eftertänksamheten, insikten och klokheten. 


De ogudaktigas rådklokhet söker svekfullheten.


Den sjätte dagen.


Jesus har alltid behandlat mig som ett favoritbarn.

Visserligen har hans kors följt mig sedan barndomen, men jag har lärt mig att hängivet älska detta kors.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:6.


6.  "De ondas ord rymmer dödligt försåt, rättrådigas tal ger räddning".


De gudlösas ord utgjuter oskyldigt blod.


De gudfruktigas tal uppmuntrar de svaga, de små, uppgivna, faderslösa, hemlösa och är änkans försvarare. 


Sjunde dagen.


Jag är inte rädd för prövningar som kommer från Jesus, ty till och med i de bittraste lidanden syns det att det är hans kärleks hand som orsakar det.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:7.


7.  "De onda vräks omkull och är borta, men den rättfärdiges hus står kvar".


De ondskefulles minnen förmultas bort.


Den rättfärdiges hus har ett bestående värde.


Den åttonde dagen.


Jag skulle gärna leva hela mitt ordensliv i den tunnel av andlig torka som Jesus lett mig in i.  Min önskan är bara att mitt mörker skänker syndarna ljus.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:8.


8.  "Som man har förstånd blir man prisad: förakt är den dummes lott".


Man blir prisad i stadens portar; efter sin andliga klokhet och insikt.

Föraktfull är den o-kunniges sinnerliga förstånd.


Den nionde dagen.


Vet ni vilka dagar som är mina söndagar och festdagar?

Det är de dagar då Gud i sin godhet prövar mig mest.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:9.


9.  "Bättre att vara ringaktad och ha en dräng än spela fin och sakna bröd".


Bättre är att leva i litenheten och ödmjukheten; än att vara ärad i människors ögon och ändå sakna brödets föda.


Tionde dagen.


Ingenting är för mycket att uthärda för att vinna det eviga livets segerpalm.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.12:10


10.  "Den rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet".


Den rättfärdige visar omsorg och omtanke för sina djur.


Den gudlöse saknar omsorg; han leds av grymhetens gärningar.


Den elfte dagen.


Jag sätter större värde på uppoffringarna än extasen.

Lyckan finner jag åt mig själv i lidandet, inte någon annanstans.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:11.


11.  "Lättvunnen rikedom krymper ihop , det som långsamt sparas växer".


Snabba penning-vinster försvinner, ett långsamt sparande växer till.


Den tolfte dagen.


Jesus ger mig bara just det jag kan bära i varje stund och inte mer. Om han ökar mitt lidande en stund senare, ökar han också kraften åt mig.

Therese av Lisieux.


Ordsprpråksboken. 13:12.


12.  "Utdragen väntan gör hjärtat sjukt, uppfylld önskan är ett livets träd".


Uppfylld önskan gör hjärtat glatt.

Utdragen väntan ger ett oroligt hjärta.


Den trettonde dagen.


"Idag har du fått utstå många prövningar", har någon sagt till den heliga Therese.  "Ja, men jag tycker mycket om dem", svarade hon.  "Jag tycker om allt Gud ger mig".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:13.


13.   "Den som föraktar råd råkar illa ut, den som lyder förmaningar får sin lön".


Den som föraktar och förkastar en rådgivare; överger  rådklokhetens vishet och insikt.

Lydnaden inför förmaningar belönas.


Den fjortonde dagen.


Om jag inte led ett ögonblick i taget skulle jag inte kunna bevara tålamodet, så jag håller mig bara till den stund som är.  Jag glömmer det som skett och aktar mig för att lista ut vad som kommer att ske.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:14.


14.  "Vad den vise lär ut är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.


Den vise har sökt sig till vishetens outsinliga källor.

Den vises lärdom och erfarenheter en hjälp för att undgå dödens snaror.


Femtonde dagen.


Gud har alltid hjälpt mig i sin godhet. Han har bistått mig och hållit mig i handen sedan barnsben. Jag är beroende av honom.  Mitt lidande kan närma sig gränsen, men jag är säker på att han aldrig överger mig.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:15.


15.  "Gott förstånd ger uppskattning, trolöshet leder i fördärvet".


Gott förstånd har sitt ursprung i visheten och insikten.

Trolöshetens + fördärvets väg leder till fåfänglighet och förgängelse.


Den sextonde dagen.


Allt jag skrivit om min längtan till lidandet är sant.

Jag är inte ledsen för att ha överlämnat mig till kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:16.


16.  "Den förståndige gör allt med insikt, dåren sprider dumheten omkring sig".


Den kloke har sin tilltro till insiktens lärdom och erfarenheter.


Den o-kunnige sprider sin dumdristighet inför sin omgivning.


Den sjuttonde dagen.


Jesus vill äga hjärtat helt och hållet.  Därför låter han oss lida mycket, men tänk vilken glädje som skall fylla själen vid det lyckliga ögonblicket då i träder in i himlen!

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:17.


17.  "En dålig budbärare ställer till olycka, ett pålitligt sändebud ger läkedom".


En o-trovärdig budbärare ställer till oro och förvirring.


Ett trovärdigt sändebud ger hälsa och läkedom. 


Artonde dagen.

Jag har kommit till en punkt där jag inte kan lida längre, därför att allt lidande har blivit så vackert för mig.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:18.


18.  "Att försmå fostran ger fattigdom och skam, men den som låter sig tuktas blir ärad".


Att undfly fostran ger en andlig fattigdom och skamfullhet.


Tillåta sig att bli tuktad i de andliga dygderna; belönas med ära.


Nittonde dagen.


Jag har inte ett okänsligt hjärta och det just för att det kan lida mycket som jag vill ge Jesus allt detta hjärta kan uthärda.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 1319.

19."Uppfylld önskan gör själen gott, dåren hatar att avstå från det onda".


Uppfylld önskan är själens hälsa och läkedom.


Den o-kunnige vill inte vända om från sin ondskefullhet.


Tjugonde dagen.


Lidandet i förening med kärleken är precis det vi borde önska i denna tårarnas dal.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:20.


20.  "Den som vistas bland kloka blir klok, den som umgås med dårar går det illa".


Den som har sin gemenskap med klokhetens människor; blir själv klok.


Den som har sin gemenskap med o-kunniga människor; blir oroliga och förvirrade.  


Den tjugoförsta dagen.


Ty vad kan ge oss större glädje än att lida för din kärleks skull?  Ju djupare lidandet är och ju mer dolt för de skapade varelsernas ögon det är, ju mer får det dig att le, o, min Gud!
Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:21.


21.  "Syndarens förföljs av olycka, lycka blir den rättfärdiges lön".


Syndaren får erfara oron, ångesten, uppgivenheten, modlösheten och o-friden i sitt inre.


Den rättfärdiges liv belönas av lycka och framgång. 


Den tjugoandra dagen.


Så barmhärtig den väg är på vilken den gudomlige mästaren alltid har lett mig!  Han har aldrig fått mig att önska mig något utan att visa mig den.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  "Den gode lämnar arv åt sina barn och barnbarn, men syndarens rikedom går till den rättfärdiga".


Godhjärtade och omsorgsfulla föräldrar lämnar ett arv åt sin barn och barnbarn.

Syndarens rikedomar överlämnas till den som behagar Herren.


Den tjugotredje dagen.


Om det Behagar Gud i hans eviga godhet, samtycker jag villigt till att mina kroppsliga och själsliga lidanden förlängs i många år.  Nej, jag är inte rädd för att leva länge.

Jag motsätter mig inte striden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:23.


23.  "De fattigas nyodling giver riklig föda, men många förgås genom sin o-rättrådighet".    1917 års översättning.


Den fattige sår det han har; ty hans sådd ger riklig skörd. 


Gudlösheten förgör den gudlöse.


Tjugofjärde dagen.


Hjärtat slog när jag tryckte läpparna mot sanden i Kolosseum, den lösa som färgades purpurrött av de första kristnas blod.  Jag bad om nåden att få bli en martyr för Jesus, och djupt i min själ kände jag att min bön blev hörd.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:24.


24.  "Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar honom i tid".

Den andlige och köttslige fadern; hatar sitt barn; om har spar tuktans ris.

Den som älskar sitt barn fostrar det i rätt tid.


Tjugofemte dagen.

MARIE BEBÅDELSEDAG.


Jag borde rätt och slätt bekänna, att "den mäktige har gjort stora ting för mig" ( jfr. Luk 1:49 ), och att de största av dessa ting är att ha visat mig min litenhet och oförmåga att göra något verkligt gott. 

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:25.


25.  "Den rättfärdige äter och blir mätt, den ondes mage är tom".


Den rättfärdige är välsignad av matfödan.


Den gudlöses mage finner aldrig någon mättnad.


Den tjugosjätte dagen.


Jag säger till Jesus att jag är glad att jag inte med min själs ögon får se denna vackra himmel som väntar på mig, så att han evigt värdigas öppna den för stackars otroende.

Therese av Lisieux.


Den tjugosjunde dagen.

När jag gick för att se de hemska fängelserna i Venedig

( Dogepalatset ), var det som att gå tillbaks i tiden till martyrerna.  Jah skulle med glädje hellre ha valt denna mörka håla att bo i än att förneka tro.

Therese av Lisieux.


Den tjugoåttonde dagen.

O, min Gud, jag väljer allt. Jag vill inte bli ett helgon i halvor.  Jag är inte rädd för att lida för dig.

Therese av Lisieux.


Den tjugonionde dagen.

Vilken lycka det är att få lida för honom som älskar oss ända till dårskap.  Vilken lycka att höra till dårarna i världens ögon.

Therese av Lisiuex.


Den trettionde dagen.

O, min skyddsängel, flyg i mitt ställe till dem som är mig kära.  Tala med dem om hur god Jesus är och hur de kan vinna mycket genom lidandet.

Mumla mitt namn i en liten viskning.

Therese av Lisieux.


Den trettioförsta dagen.

Vi borde färdas på livets stormiga hav med ett barns förtröstan och kärlek.  Barnet vet att dess far älskar det och aldrig överger det i farans stund.

Therese av Lisieux.

    
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se