Alla inlägg den 21 december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 december 2014 15:29

JANUARI

DETTA ÄR KÄRLEKEN: INTE ATT VI HAR ÄLSKAT UTAN ATT HAN HAR ÄLSKAT OSS OCH SÄNT SIN SON SOM FÖRSONINGSOFFER FÖR VÅRA SYNDER.

(  1. JOH. 4:10 ).


Den första dagen.


 När Kristus sade, "Giv mig något att dricka"  (Joh. 4:7 ), var det deras kärlek han önskade, som var hans stackars skapade varelsers.

Han törstade av kärlek.  

Therese av Lisieux.


Kung Salomos ordspråk.

Ordspråksboken.10:1

1.  "En klok son är sin fars glädje, en dåraktig son blir sin mors sorg".


Klok son umgås med klokhetens outsinlig källa; får erfara sin  faders-kärlek i sitt liv.

En bild på treenighetens kärleksfulle fader; som vill umgås med sin Sons avbild.


Dåraktig son umgås med o-kunnighetens källa; går miste om sin moders-kärlek; därför att hans livsstil och livsföring blir sin moders hjärte-sorg. 


Den andra dagen.


 DEN HELIGA THERESES FÖDELSEDAG DEN 2 JANUARI 1873.


Eftersom jag var liten och veklig lutade sig vår Herre ner över mig och gav mig handledning i sin kärleks hemligheter.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:2.


2.  "Orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet räddar från döden".


O-ärlig och o-rätt vinning efter penningar; ger ingen varaktig vinning.  Rättfärdigheten räddar människo-själen från den eviga döden.


Den tredje dagen.


Så god vår Jesus är! Så kärleksfull och ömsint.

Så lätt det är att beröra hans hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:3.


3.  "Herren låter inte den rättfärdige hungra, men de ondas krav avvisar han".  


Den rättfärdiges livsföring berör Hans Majestäts hjärta.

De ondas krav avvisas; eftersom deras livsföring inte berör Hans Majestäts kärleksfulla och ömma hjärta.


Den fjärde dagen.


Jesus tar inte hänsyn till tiden ( 2 Petr. 3:8 ) han är av evighet.  Han tar bara hänsyn till kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:4.


4.  "Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik".

Lathetens hand gör en fattig människa.

Idoga och flitiga händer gör en rik människa.


Den femte dagen.


Jesus behöver inte böcker eller belästa för att handleda själarna.  Som lärarnas lärare undervisar han utan att låta ord höras   ( KRISTI EFTERFÖLJELSE III, 43:3 ).

Jag har aldrig hört honom tala, men jag vet att han är inom mig".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:5.


5.  "En duglig son samlar in om sommaren, odågan sover i skördetiden".

Duglig och flitig son samlar in sommarens goda skörd.

O-duglig och o-flitig son sover i sin lathet under skördetiden.


Den sjätte dagen.


EPIFANIA, HERRENS UPPENBARELSE.


Med den lilla handen som smeker Maria, upprätthåller du universum och skänker liv.  Och du tänker på mig, o, Jesus, min konung.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:6.


6.  "Rikt välsignad blir den rättfärdige, de ondas ord gömmer ofärd". 

Den rättfärdige lever i all den himmelska välsignelsen.

De ondas ord gömmer på olyckor och förgängelse.


Den sjunde dagen.


Jesus uppenbarar inte allting för själarna på en gång.

Han brukar bara ge sitt ljus gradvis.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:7.


7.  "Den rättfärdiges minne välsignas, den ondes namn förmultnar".


Den rättfärdiges levnadsminnen blir välsignade.

Den ondes namn lever inte kvar.


Den åttonde dagen.


Jag tycker att det verkar som om du, o, Jesus, snabbt förtär de själar som ger sig själva som offergåvor till din kärlek.

Din oändliga ömhets lågor, de som har sin källa i dig, undanhåller du aldrig mer för dem.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:8.


8.  "En klok man lyssnar på förmaningar, en som pratar strunt går det illa".


Klok man har lyssnade och hörbara öron på förmaningar.

Pratmakare pratar strunt och o-frukbart tal.


Den nionde dagen.


Fast du har seraferna i ditt himmelska hov, söker du ändå min kärlek. Du vill ha mitt hjärta, Jesus. Jag ger dig det.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:9.


9.  "Trygg går den som går rätta vägar, den som viker av råkar illa ut".

En vandring på de rätta vägarna ger trygghet.

En vandring på o-rätta vägar ger en o-trygghet och

o-säkerhet.


Den tionde dagen.


DEN HELIGA THERESE IKLÄDS ORDENSDRÄKTEN I KARMEL.

10 JANUARI 1889.

Med bara ett ord ---- jag vill roa den lille Jesus och låta honom använda mig för sina småbarnsliga upptåg.

Therese v Lisieux.


Ordspråksboken. 10:10.


10.  "Försmädliga miner sårar, rätt fram kritik skapar fred". 

Ondskefulla läppar ger hjärte-sår.

Beslutsam kritik skapar fred.


Den elfte dagen.


Det finns bara en som kan förstå kärleken och det är vår Jesus. Bara han kan ge oss oändligt mycket mer än vad vi någonsin kan ge honom.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 10:11.


11.  "Den rättfärdiges ord är en källa till liv, de ondas ord gömmer ofärd".

Orden från den rättfärdiges hjärta är en källa till liv.

Orden från den onde gömmer på olyckor och förgängelse.


Den tolfte dagen.


På denna jord där allting förändras finns något som aldrig ändras och det är hur himmelens konung förhåller sig till  sina vänner.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.10:12


12.  "Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel".

Hat ger ordstrider, bitterhet och besvikelser.

En droppe av ren kärlek glömmer alla fel.


Den trettonde dagen.


Jag tror att det är Jesus själv som gömmer sig i mitt fattiga lilla hjärta och handlar i mig på ett förborgat sätt.

Han talar om för mig vad han önskar av mig i det ögonblick som är.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:13.


13.  "Vishet finns på den klokes läppar, dårens rygg skall ha ris".  

Den klokes läppar talar utifrån ett klokt och vist hjärta.

Dåren lever ett liv i o-kunnigheten.

Dårens o-kunnighet; kan förändras i en andlig fostran utifrån insiktens, klokhetens och vishetens outsinliga källor.


Den fjortonde dagen.


Jag har verkligen länge trott att Herren visar större ömhet än en mor, och jag har känt fler än ett moderligt hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:14.


14.  "De visa sparar sin kunskap, av dårens ord kommer strax fördärv".

Det visa hjärtat är återhållsamt i sin kunskap.

Dårens ord kan liknas vid o-kunniga ord som leder till fördärv och undergång.


Femtonde dagen.


En gyllene tron är vad Jesus mer och mer önskar sig, och denna tron är hjärtats renhet.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:15.


15.  "Den rikes välstånd är hans fasta borg, fattigdomen den ringes fördärv".

Den rike finner sin trygghet och säkerhet i sitt egna välstånd.

Fattigdomen kan leda till stöld.


Sextonde dagen.


Under hela mitt liv har Jesus tyckt om att omsluta

mig med kärlek.  Mina tidigaste minnen är minnen av leenden och ömma smekningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:16.


16.  "Den rättfärdiges lön ger liv, den ondes vinst leder till synd".

Den rättfärdiges lön ger ett bestående liv in i evighetens värld.

Den ondes vinst har inget bestående värde; den leder till fördärv och undergång.


Sjuttonde dagen.


Jag tänker med stor glädje på att Herren är rättvis, att han tar hänsyn till min svaghet och vet precis allt om bräckligheten i vår natur.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:17.


17.  "Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

den som undviker tuktan leder vilse".

Ödmjuka och milda hjärtat tillåter sig fostras i de andliga dygderna.

Stolta och o-milda hjärtan låter sig inte fostras i de andliga dygderna.


Artonde dagen.


O, min Gud, du är kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:18.


18.  "En hycklare är den som döljer sitt hat,

en dåre den som går med skvaller".

Hycklaren som inte talar sanning; saknar all trovärdighet i sin tungans tal. O-ärlig i sitt döljande av sitt hat.

Dåren den o-kunnige med en skvallrande tunga.


Nittonde dagen.


Jag förstår att Herren är den ende som inte ändrar sig,

och att det bara är han som kan uppfylla mina mest häpnads-väckande önskningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:19.


19.  "Den talträngde undgår inte synd, klok den som tyglar sin tunga".

Den som är pratsam undgår inte att synda med sin vassa tunga. O-fruktsamt tal ger en dålig frukt.

Den klokes tunga talar kloka och visa ord.

Den kloke har en bedömnings och urskiljningförmåga för vad han ska tala och inte tala.


Tjugonde dagen.


Var inte rädda. Om ni är trogna Jesus i det lilla som behagar honom, så kommer han med glädje hjälpa er i större ting.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:20.


20.  "Rent silver är den rättfärdiges tal, de ondas tankar är utan värde".

Den rättfärdiges tal kan liknas vid rent silver; vars förebild är en renhetens tunga.

Renhetens tunga låter sig inte besmittas av o-renhetens språk.

De ondas tankar har inte något bestående värde.


Den tjugoförsta dagen.


DEN HELIGE AGNES FESTDAG.
Till vilket pris som helst skulle jag vilja ha den heliga Agnes segerpalm.  Om det inte går genom blodet så måste det ske genom kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:21.


21.  "Den rättfärdiges ord vägleder många, dåren leds i döden av sitt förnuft".

Den rättfärdiges ord kommer från treenighetens insikt och vishet. Den är som ett vägledande ljus för de vilsegångna.

Dåren, den o-okunnige leds själv in i döden av sin egen o-kunnighet. 


Tjugoandra dagen.


O, Jesus jag vill dras till din gudomliga blick som av en magnet. Jag vill bli ett offer för din kärlek.


Ordspråksboken. 10:22.


22.  "Herrens välsignelser ger rikedom, egen möda lägger ingenting till".

Hans majestäts rikedomar är outsinliga.

Människors gärningar i jämförelse med hans rikedomar kan  liknas vid agnar för vinden. 


Tjugotredje dagen.


O, min Gud, du har överträffat till och med min längtan och jag skulle vilja berätta om dina barmhärtighetsgärningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:23.


23.  "Skändligheter är dårens nöje, den klokes att handla vist".

Dåren finner behag i att leva i o-kunnigheten.

Den kloke med sitt kloka hjärta och tal; handlar på ett vist sätt.


Tjugofjärde dagen.


Ja, alla förhoppningar uppfylls. Herren gör sådana underverk i mig som överträffar alla mina önskningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:24.


24.  "Den onde drabbas att det han fruktar, den rättfärdiges önskan blir uppfylld".

Den ondes egna rädslan trälbinder honom.

Den rättfärdiges önskan och begäran blir uppfylld.


Tjugofemte dagen.


Att vara rättvis betyder inte bara att vara sträng mot de skyldiga. Det betyder att erkänna goda intentioner och belöna dygder. Jag hoppas lika mycket på Guds goda rättvisa som jag hoppas på hans barmhärtighet.

Therese av Lisiteux.


Ordspråksboken. 10:25.


25.  "Då stormen kommer sveps den onde bort, men den rättfärdige kan aldrig rubbas".

Den onde sveps bort som agnarna för vinden.

Den rättfärdige låter sig inte berövas på sin rättfärdighet.

Den rättfärdiges liv har sitt ursprung på den fasta klippan; Kristus.


Tjugosjätte dagen.


Att ta upp en hårnål från golvet av kärlek kan omvända en själ.  Det är bara Jesus som kan ge våra handlingar ett sådant värde.  Låt oss älska honom helhjärtat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:26.


26.  "Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som skickar honom".

Syrans verkan på tänderna och röken inför människans ögon kan liknas vid den lates pålitlighet.


Tjugosjunde dagen.


Ju mer du vill ge oss, o, Gud, ju mer får du oss att tänka.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:27.


27.  "Gudsfruktan ger långt liv, de ondas tid blir kort".

Hjärtats kärlek till att i lydnad hålla hans budord; belönas med ett långt liv.

De ondas liv blir alltför kort; eftersom han i o-lydnad inte håller hans budord.


Tjugoåttonde dagen.


Jag vill så gärna bli helgon men jag är medveten om min svaghet och därför ber jag dig, o min Gud, att vara min helighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 10:28.


28.  "De rättfärdigas hopp växer, de ondas förväntningar slår fel.

Den rättfärdiges hopp samman-växer med hennes andliga mognad.

De ondas förväntningar har inte någon tilltro till den andliga mogenheten. 


Tjugonionde dagen.

DEN HELIGE FRANS AV SALES FESTDAG.


Ja, allt är bra när vi söker det som behagar Gud och inget annat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:29.


29.  "Herren är den oförvitliges värn men ogärningsmannens olycka".

Herrens vilja är den rättfärdiges trygghet.

Hans Majestäts vilja är ogärningmännens olycka. 


Trettionde dagen.


Vi bör inte söka efter stöd någonstans utom hos Jesus.

Han är den ende som inte ändrar sig. Vilken stor glädje det är att tänka på att han aldrig kan förändras.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:30.


30.  "Den rättfärdige skall ingen rubba, men de onda får inte bo i landet".

Den rättfärdiges livs-tro är o-rubbligt rotad i hans hjärta.

De onda känner ingen trygghet i att bo i landet.


Trettioförsta dagen.


Ja, Jesus är glad och nöjd med något så enkelt som en blick eller en suck av kärlek.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:31.


31.  "Den rättfärdiges tal flödar av vishet, men den falskes mun täpps till".

Den rättfärdiges hjärta har inre flöde av visheten.

Den falskes tunga mister sin tal-förmåga i vishetens närvaro.

 

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se