Alla inlägg den 30 december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 10:37

MARS MÅNAD.

LÅT OSS HÅLLA UT I DET LOPP VI HAR FRAMFÖR OSS.

LÅT OSS HA BLICKEN VÄND MOT JESUS, TRONS UPPHOVSMAN OCH FULLKOMNARE. FÖR ATT VINNA DEN GLÄDJE SOM VÄNTADE HONOM UTHÄRDADE HAN KORSET UTAN BRY SIG OM SKAMMEN.

( Hebr. 12:1b-2b ).


Första dagen.

#Jesus vill föra sitt himmelska kunungadöme till själarna mer genom lidande och förföljelse än genom lysande predikningar.

Therese av Lisieux#.


Ordspråksboken. 12:1.

1.  "Att älska fostran är att älska kunskap, enfaldig är den som avskyr tuktan".


Andliga fostran in i fullkomlighetens dygder; är att älska och lära känna fullhetens kunskap. 


Den o-kunnige låter sig inte tuktas in de fullkomliga dygderna.


Andra dagen.


#Prövningarna är till stor hjälp för att göra oss fria från det jordiska.  De får oss att se upp till Gud snarare än till denna värld#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:2.


2.  "Den gode vinner Herrens behag, ränksmidaren fälls av  hans dom".

O-strafflige finner behag i sin faders hjärta.


Den gudlöse fälls av Herrens rättvisa domar.


Tredje dagen.


Hjärtats matyrskap är inte mindre fruktbärande än ugjutandet av blod.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:3.


3.  "Ondskan ger inget fotfäste, men den rättfärdige är fast rotad".


Onskan ger ingen trygghetskänsla, fasthet, är orolig, ängslig, förvirrad, uppgiven, äter upp sig själv av sin egen förgängelse.   

Den rätfärdige är fast rotad i sanningen.


Fjärde dagen.


#et ger mig så stor tröst att tänka att den gudomliga styrkan själv, Jesus, vet vad det betyder för oss att vara svaga, och att han skakade till när han såg den bittra kalken, den kalk han längtat så starkt efter#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:4.


4.  "En driftig hustru är sin mans krona, en dålig är som röta i hans ben".


Driftig och flitig hustru är en Guds gåva till mannen.

O-driftig och o-flitig hustru är som ett gissel och en snara för mannens själ.


Den femte dagen.


Min  glädje är att jag får älska lidandet. Under tårar ler jag och tar med tacksamhet emot törnerna lika mycket somm blommorna.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:5.


5.  "De rättfärdigas mål är de rätta, de ondas syfte är svek".


De rättfärdigas tankar längtar efter eftertänksamheten, insikten och klokheten. 


De ogudaktigas rådklokhet söker svekfullheten.


Den sjätte dagen.


Jesus har alltid behandlat mig som ett favoritbarn.

Visserligen har hans kors följt mig sedan barndomen, men jag har lärt mig att hängivet älska detta kors.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:6.


6.  "De ondas ord rymmer dödligt försåt, rättrådigas tal ger räddning".


De gudlösas ord utgjuter oskyldigt blod.


De gudfruktigas tal uppmuntrar de svaga, de små, uppgivna, faderslösa, hemlösa och är änkans försvarare. 


Sjunde dagen.


Jag är inte rädd för prövningar som kommer från Jesus, ty till och med i de bittraste lidanden syns det att det är hans kärleks hand som orsakar det.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:7.


7.  "De onda vräks omkull och är borta, men den rättfärdiges hus står kvar".


De ondskefulles minnen förmultas bort.


Den rättfärdiges hus har ett bestående värde.


Den åttonde dagen.


Jag skulle gärna leva hela mitt ordensliv i den tunnel av andlig torka som Jesus lett mig in i.  Min önskan är bara att mitt mörker skänker syndarna ljus.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:8.


8.  "Som man har förstånd blir man prisad: förakt är den dummes lott".


Man blir prisad i stadens portar; efter sin andliga klokhet och insikt.

Föraktfull är den o-kunniges sinnerliga förstånd.


Den nionde dagen.


Vet ni vilka dagar som är mina söndagar och festdagar?

Det är de dagar då Gud i sin godhet prövar mig mest.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:9.


9.  "Bättre att vara ringaktad och ha en dräng än spela fin och sakna bröd".


Bättre är att leva i litenheten och ödmjukheten; än att vara ärad i människors ögon och ändå sakna brödets föda.


Tionde dagen.


Ingenting är för mycket att uthärda för att vinna det eviga livets segerpalm.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.12:10


10.  "Den rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet".


Den rättfärdige visar omsorg och omtanke för sina djur.


Den gudlöse saknar omsorg; han leds av grymhetens gärningar.


Den elfte dagen.


Jag sätter större värde på uppoffringarna än extasen.

Lyckan finner jag åt mig själv i lidandet, inte någon annanstans.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:11.


11.  "Lättvunnen rikedom krymper ihop , det som långsamt sparas växer".


Snabba penning-vinster försvinner, ett långsamt sparande växer till.


Den tolfte dagen.


Jesus ger mig bara just det jag kan bära i varje stund och inte mer. Om han ökar mitt lidande en stund senare, ökar han också kraften åt mig.

Therese av Lisieux.


Ordsprpråksboken. 13:12.


12.  "Utdragen väntan gör hjärtat sjukt, uppfylld önskan är ett livets träd".


Uppfylld önskan gör hjärtat glatt.

Utdragen väntan ger ett oroligt hjärta.


Den trettonde dagen.


"Idag har du fått utstå många prövningar", har någon sagt till den heliga Therese.  "Ja, men jag tycker mycket om dem", svarade hon.  "Jag tycker om allt Gud ger mig".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:13.


13.   "Den som föraktar råd råkar illa ut, den som lyder förmaningar får sin lön".


Den som föraktar och förkastar en rådgivare; överger  rådklokhetens vishet och insikt.

Lydnaden inför förmaningar belönas.


Den fjortonde dagen.


Om jag inte led ett ögonblick i taget skulle jag inte kunna bevara tålamodet, så jag håller mig bara till den stund som är.  Jag glömmer det som skett och aktar mig för att lista ut vad som kommer att ske.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:14.


14.  "Vad den vise lär ut är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.


Den vise har sökt sig till vishetens outsinliga källor.

Den vises lärdom och erfarenheter en hjälp för att undgå dödens snaror.


Femtonde dagen.


Gud har alltid hjälpt mig i sin godhet. Han har bistått mig och hållit mig i handen sedan barnsben. Jag är beroende av honom.  Mitt lidande kan närma sig gränsen, men jag är säker på att han aldrig överger mig.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:15.


15.  "Gott förstånd ger uppskattning, trolöshet leder i fördärvet".


Gott förstånd har sitt ursprung i visheten och insikten.

Trolöshetens + fördärvets väg leder till fåfänglighet och förgängelse.


Den sextonde dagen.


Allt jag skrivit om min längtan till lidandet är sant.

Jag är inte ledsen för att ha överlämnat mig till kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:16.


16.  "Den förståndige gör allt med insikt, dåren sprider dumheten omkring sig".


Den kloke har sin tilltro till insiktens lärdom och erfarenheter.


Den o-kunnige sprider sin dumdristighet inför sin omgivning.


Den sjuttonde dagen.


Jesus vill äga hjärtat helt och hållet.  Därför låter han oss lida mycket, men tänk vilken glädje som skall fylla själen vid det lyckliga ögonblicket då i träder in i himlen!

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:17.


17.  "En dålig budbärare ställer till olycka, ett pålitligt sändebud ger läkedom".


En o-trovärdig budbärare ställer till oro och förvirring.


Ett trovärdigt sändebud ger hälsa och läkedom. 


Artonde dagen.

Jag har kommit till en punkt där jag inte kan lida längre, därför att allt lidande har blivit så vackert för mig.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:18.


18.  "Att försmå fostran ger fattigdom och skam, men den som låter sig tuktas blir ärad".


Att undfly fostran ger en andlig fattigdom och skamfullhet.


Tillåta sig att bli tuktad i de andliga dygderna; belönas med ära.


Nittonde dagen.


Jag har inte ett okänsligt hjärta och det just för att det kan lida mycket som jag vill ge Jesus allt detta hjärta kan uthärda.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 1319.

19."Uppfylld önskan gör själen gott, dåren hatar att avstå från det onda".


Uppfylld önskan är själens hälsa och läkedom.


Den o-kunnige vill inte vända om från sin ondskefullhet.


Tjugonde dagen.


Lidandet i förening med kärleken är precis det vi borde önska i denna tårarnas dal.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:20.


20.  "Den som vistas bland kloka blir klok, den som umgås med dårar går det illa".


Den som har sin gemenskap med klokhetens människor; blir själv klok.


Den som har sin gemenskap med o-kunniga människor; blir oroliga och förvirrade.  


Den tjugoförsta dagen.


Ty vad kan ge oss större glädje än att lida för din kärleks skull?  Ju djupare lidandet är och ju mer dolt för de skapade varelsernas ögon det är, ju mer får det dig att le, o, min Gud!
Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:21.


21.  "Syndarens förföljs av olycka, lycka blir den rättfärdiges lön".


Syndaren får erfara oron, ångesten, uppgivenheten, modlösheten och o-friden i sitt inre.


Den rättfärdiges liv belönas av lycka och framgång. 


Den tjugoandra dagen.


Så barmhärtig den väg är på vilken den gudomlige mästaren alltid har lett mig!  Han har aldrig fått mig att önska mig något utan att visa mig den.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  "Den gode lämnar arv åt sina barn och barnbarn, men syndarens rikedom går till den rättfärdiga".


Godhjärtade och omsorgsfulla föräldrar lämnar ett arv åt sin barn och barnbarn.

Syndarens rikedomar överlämnas till den som behagar Herren.


Den tjugotredje dagen.


Om det Behagar Gud i hans eviga godhet, samtycker jag villigt till att mina kroppsliga och själsliga lidanden förlängs i många år.  Nej, jag är inte rädd för att leva länge.

Jag motsätter mig inte striden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:23.


23.  "De fattigas nyodling giver riklig föda, men många förgås genom sin o-rättrådighet".    1917 års översättning.


Den fattige sår det han har; ty hans sådd ger riklig skörd. 


Gudlösheten förgör den gudlöse.


Tjugofjärde dagen.


Hjärtat slog när jag tryckte läpparna mot sanden i Kolosseum, den lösa som färgades purpurrött av de första kristnas blod.  Jag bad om nåden att få bli en martyr för Jesus, och djupt i min själ kände jag att min bön blev hörd.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:24.


24.  "Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar honom i tid".

Den andlige och köttslige fadern; hatar sitt barn; om har spar tuktans ris.

Den som älskar sitt barn fostrar det i rätt tid.


Tjugofemte dagen.

MARIE BEBÅDELSEDAG.


Jag borde rätt och slätt bekänna, att "den mäktige har gjort stora ting för mig" ( jfr. Luk 1:49 ), och att de största av dessa ting är att ha visat mig min litenhet och oförmåga att göra något verkligt gott. 

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:25.


25.  "Den rättfärdige äter och blir mätt, den ondes mage är tom".


Den rättfärdige är välsignad av matfödan.


Den gudlöses mage finner aldrig någon mättnad.


Den tjugosjätte dagen.


Jag säger till Jesus att jag är glad att jag inte med min själs ögon får se denna vackra himmel som väntar på mig, så att han evigt värdigas öppna den för stackars otroende.

Therese av Lisieux.


Den tjugosjunde dagen.

När jag gick för att se de hemska fängelserna i Venedig

( Dogepalatset ), var det som att gå tillbaks i tiden till martyrerna.  Jah skulle med glädje hellre ha valt denna mörka håla att bo i än att förneka tro.

Therese av Lisieux.


Den tjugoåttonde dagen.

O, min Gud, jag väljer allt. Jag vill inte bli ett helgon i halvor.  Jag är inte rädd för att lida för dig.

Therese av Lisieux.


Den tjugonionde dagen.

Vilken lycka det är att få lida för honom som älskar oss ända till dårskap.  Vilken lycka att höra till dårarna i världens ögon.

Therese av Lisiuex.


Den trettionde dagen.

O, min skyddsängel, flyg i mitt ställe till dem som är mig kära.  Tala med dem om hur god Jesus är och hur de kan vinna mycket genom lidandet.

Mumla mitt namn i en liten viskning.

Therese av Lisieux.


Den trettioförsta dagen.

Vi borde färdas på livets stormiga hav med ett barns förtröstan och kärlek.  Barnet vet att dess far älskar det och aldrig överger det i farans stund.

Therese av Lisieux.

   Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 07:26

MANING TILL VISHET.

Ordspråksboken. 4:1-2.

1.  "Hör er nådefulle och barmhärtige faders förmaningar, barn, lyssna och kom till insikt".

2.  "God är den lärdom jag ger er, glöm inte min undervisning".

Ödmjuka hjärtan lyssnar på sin kärleksfulle faders förmaningar.

Ni mitt folk, lyssna på er fars förmaningar; vänd om från era orättfärdiga vägar och o-hörsamhet.

Er lydnad belönas med min outsinliga insikt.

Ta er, lärdom från Vishetens lärdom och erfarenheter.

Lyssna inte på glömskan och försumligheten.

Glömskan och försumligheten är en energi och tidstjuv.

Låt inte er dyrbara tid förspillas på dessa ting.

Glöm inte min undervisning; ty den ger er ett innehållsrikt liv.

Ordspråksboken. 4:3-4.

3.  "När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors ende son".

4.  "Lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva".

Bevara ordet i sitt hjärta och du får leva.

Lydnaden vandrar efter hans budord.

Lydnaden lyssnar på visheten lärdom och erfarenheter.

1. Petr. 2:21.

21.  "Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår".
Vandringen i Jesu fotspår är en bild på ordets vandring i lydnadens fotspår.
Vår kallelse är att följa hans fotspår; bli lik Kristus; ty lärljungen är inte förmer än honom.

Ordspråksboken. 4:5-6.

5.  "Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det".

6.  "Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig".

Sök i ditt hjärta vishetens och insiktens lärdom och erfarenheter; glöm, försumma och vik inte dina tankar, ditt hjärta och tal ifrån det.

Var ståndaktig i lydnad att följa hennes fotspår; ty då skall hon bevara ditt hjärtats in och utgång.  

Kärleken till henne; beskyddar dig från ondskefullheten.

Jesus Syraks bok. 1:1.

1.  "All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt". 

Vishetens ursprung kommer från Herren.

Jesus Syraks bok. 4:11-16.

11.  "Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne".

Visheten ger sina efterföljare framgång; i allt vad de gör i ord och gärning.

Hon är omsorgsfull, nådefull och barmhärtighet mot dem som söker hennes närvaro.

12.  "Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull".

Hjärtats kärlek till visheten; ger oss en ödmjuk och tacksam kärlek; till livet.

Att om morgon tidigt vakna upp i hennes närvaro; god morgon; min vän, visheten. 

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelse med".

Hennes närvaro i våra hjärtan följs av Herrens välsignelser.

Att äga hennes fullhet är att vinna ära.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som älskar henne blir älskade av Herren".

Vishetens djupa enhet med Herren.

De som tjänar henne, tjänar Herren.

Den som älskar henne; älskar Herren.

15.  "Den som lyder henne skall döma folken, och den som följer henne kan vila tryggt".

16.  "Om han litar på henne blir hon hans egendom och förblir i hans efterkommandes ägo".

Sätter man sin tilltro och förtröstan till henne; blir hon ens egendom; och intill kommande släktled. 

Ordspråksboken. 4:7-8.

7.  "Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt".

8.  "Håll henne högt, så upphöjer hon dig, omfamna henne, så ger hon dig ära".

Respektera hennes skönhet, finhet och mjukhet.

Löftes ges; att hon upphöjer dig.  Ödmjuka dig i tacksamhet när du omfamnar henne. Se, er som Bruden och Brudgummen i Höga Visan. 

Uppskatta och värdesätt hennes emotionella rikedomar.

Ordspråksboken. 4:9.

9.  "Hon skall kröna dig med sin sköna krans, skänka dig en ståtlig krona".

Hon skall belöna din trohet till henne.

Kröner dig med sin vishets sköna krans. Hon uppskattar ditt fulla människovärde. Du, människobarn, är värdefull, älskad och uppskattad in mina ögon.

Jag skänker dig en ståtlig krona på ditt huvud.

Hebreiska ordet "liwja" vilket ger uttryck för nåd, behag och skönhet.

Du, vishet vad skön, mjuk och fin; du är för mig.

Ordspråksboken. 4:10-11.

10.  "Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva länge".

11.  "Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar".

Psalm. 32:8.

8.  "Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

Kung Davids dikt ger en inblick i insiktens verklighet; att leda dina vacklande fotsteg på rätta stigar.

Jag vill vara din rådgivare och mina allvetande blickar skall följa dig.

Att du får en lärdom och erfarenhet av att lära känna mina vägar.

Vishetens väg; är vägen i in treenighetens hjärta.

Höga Visan talar om ett kärleks-förhållande mellan Bruden och Brudgummen. 

Ordspråksboken. 4:12-13.

12.  "Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava".

På Vishetens väg, kan vår vandring bemötas utan ondskefullhetens listigheter; och springa utan att snava på

o-fullkomlighetens brister och svagheter.

Vishetens väg är en väg in i fullkomligheten. 

13.  "Håll alltid fast vid den fostran du fått, ta vara på den, ty den är ditt liv".

Var ståndaktig och tålig i din andliga fostran du fått.

Var ödmjuk inför den, ty den är din livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken. 4:14-15.

14.  "Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösas stig".

15.  "Undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi".

Psalm. 1:1.

1.  "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte gå in på syndarens väg eller sitter bland hädare".

Psalm. 26:4-6.

4.  "Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter mig inte hycklarna".

5.  "Jag hatar de ondas skara och sitter inte i lag med gudlösa män".

6.  "Jag sköljer i oskuld mina händer och går runt ditt altare, Herre".

Undvik att inte följa efter på de ondskefullas väg; därigenom blir du delaktig i deras onda gärningar.

Undvik den, gå inte på den, vik av ifrån den och passera den.

Vi känner vishetens kärleksfulla, ömsinta och varnande förmaningar.

Följ inte, de gudlösas råd.

Sitt inte, ibland de gudlösa och hädarna; ty de föraktar och förkastar mina budord.

David säger, jag hatar de ondas gemenskap; deras tankar, tal och onda gärningar.

Jag vill inte beröras av deras levnadssätt; jag sköljer mina händer i oskuld och går runt ditt heliga altare; min Herre.  

Ordspråksboken. 4:16-17.

16.  "De kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall".

17.  "De äter brottets bröd och dricker våldets vin".

De gudlösa kan inte erfara nattens vila; utan att utföra onda gärningar.  Deras sömn flyr dem och om de inte har skadat sin med-människa.

Deras bröd är brottets bröd och våldets vin deras dryck.

Ordspråksboken. 4:18-19.

18.  "De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full".

19.  "Men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".  

Den rättfärdiges stig kan liknas vid; ett tillväxande ljus av gudomens eviga ljus och härlighet. 

1 Kor. 3:18.

18.  "Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma, avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden".

De ondas väg förmörkar deras sinnen och hjärtan.

Deras väg är vilseledande i ett mörker av fördärv, förgängelse och fåfänglighet.

Jobs. bok. 24:13-17.

13.  "Några gör uppror mot ljuset, de känner inte dess vägar, håller sig inte till dess stigar".

14.  "När ljuset är borta går mördaren till verket och döda fattiga och värnlösa".

15.  "Horkarlen inväntar skymningen, han tänker: "Ingen får se mig!" och döljer sitt ansikte".

16.  "I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen stänger de sig inne.  De vill inte veta av ljuset".

17.  "För alla dessa är mörkret som morgonen, med mörkrets fasor är de förtrogna".

Vishetens bok bevittnar de ondas uppror mot ljusets sken mot mörkret.

De har ingen kännedom om ljuset vägars och vandrar inte på dess stigar.

När ljuset är borta; då mördaren till verket; likt Kain som mördade sin broder Abel.

Horkarlen väntar in i mörkrets skymning; tänker; ingen får ser mig i vad jag gör; jag döljer mitt ansikte.  

Av mörkrets beskydd bryter sig tjuvar in i husen.

Under dagens ljus stänger de sig inne i rädsla för ljuset.

Mörkret är deras trygghetskänsla, tillhörighet och

gemenskap.

Joh. 3:19-21.

19. "Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras  gärningar var onda".

20.  "Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".

21.  "Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill".

Ordspråksboken. 4:20-21.

20.  "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord".

21.  "Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta".

Lyssna till lydnaden och hörsamheten till mitt ord.

Begrunda dem i ditt hjärtats innandömen. 

Låt mitt ord vara inför dina ögon; bevara dem som din ögonsten i djupet av ditt hjärta.

Ordspråksboken. 4:22-23.

22.  "Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp".

23.  "Mer än allt annat -- vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv".

Mitt ord ger liv och inre läkedom för de som finner dem.

Mitt ord är läkande till din ande, själ och kropp.

Ditt hjärta styr ditt liv; bevara och beskydda ditt hjärtats ingång och utgång.

Ordspråksboken. 4:24-25.

24.  "Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek".

25.  "Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig".

Undvik falskheten och svekfullheten med din tungans tal.

Se varken till höger eller vänster; låt mitt ljus och sanning vara din ledstjärna.

Ordspråksboken. 4:26-2

26.  "Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark".

27.  "Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda".

Vishetens och insiktens väg; leder dina fotsteg på en fast mark. 


 

  

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se