Alla inlägg under december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 december 2014 15:29

JANUARI

DETTA ÄR KÄRLEKEN: INTE ATT VI HAR ÄLSKAT UTAN ATT HAN HAR ÄLSKAT OSS OCH SÄNT SIN SON SOM FÖRSONINGSOFFER FÖR VÅRA SYNDER.

(  1. JOH. 4:10 ).


Den första dagen.


 När Kristus sade, "Giv mig något att dricka"  (Joh. 4:7 ), var det deras kärlek han önskade, som var hans stackars skapade varelsers.

Han törstade av kärlek.  

Therese av Lisieux.


Kung Salomos ordspråk.

Ordspråksboken.10:1

1.  "En klok son är sin fars glädje, en dåraktig son blir sin mors sorg".


Klok son umgås med klokhetens outsinlig källa; får erfara sin  faders-kärlek i sitt liv.

En bild på treenighetens kärleksfulle fader; som vill umgås med sin Sons avbild.


Dåraktig son umgås med o-kunnighetens källa; går miste om sin moders-kärlek; därför att hans livsstil och livsföring blir sin moders hjärte-sorg. 


Den andra dagen.


 DEN HELIGA THERESES FÖDELSEDAG DEN 2 JANUARI 1873.


Eftersom jag var liten och veklig lutade sig vår Herre ner över mig och gav mig handledning i sin kärleks hemligheter.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:2.


2.  "Orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet räddar från döden".


O-ärlig och o-rätt vinning efter penningar; ger ingen varaktig vinning.  Rättfärdigheten räddar människo-själen från den eviga döden.


Den tredje dagen.


Så god vår Jesus är! Så kärleksfull och ömsint.

Så lätt det är att beröra hans hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:3.


3.  "Herren låter inte den rättfärdige hungra, men de ondas krav avvisar han".  


Den rättfärdiges livsföring berör Hans Majestäts hjärta.

De ondas krav avvisas; eftersom deras livsföring inte berör Hans Majestäts kärleksfulla och ömma hjärta.


Den fjärde dagen.


Jesus tar inte hänsyn till tiden ( 2 Petr. 3:8 ) han är av evighet.  Han tar bara hänsyn till kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:4.


4.  "Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik".

Lathetens hand gör en fattig människa.

Idoga och flitiga händer gör en rik människa.


Den femte dagen.


Jesus behöver inte böcker eller belästa för att handleda själarna.  Som lärarnas lärare undervisar han utan att låta ord höras   ( KRISTI EFTERFÖLJELSE III, 43:3 ).

Jag har aldrig hört honom tala, men jag vet att han är inom mig".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:5.


5.  "En duglig son samlar in om sommaren, odågan sover i skördetiden".

Duglig och flitig son samlar in sommarens goda skörd.

O-duglig och o-flitig son sover i sin lathet under skördetiden.


Den sjätte dagen.


EPIFANIA, HERRENS UPPENBARELSE.


Med den lilla handen som smeker Maria, upprätthåller du universum och skänker liv.  Och du tänker på mig, o, Jesus, min konung.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:6.


6.  "Rikt välsignad blir den rättfärdige, de ondas ord gömmer ofärd". 

Den rättfärdige lever i all den himmelska välsignelsen.

De ondas ord gömmer på olyckor och förgängelse.


Den sjunde dagen.


Jesus uppenbarar inte allting för själarna på en gång.

Han brukar bara ge sitt ljus gradvis.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:7.


7.  "Den rättfärdiges minne välsignas, den ondes namn förmultnar".


Den rättfärdiges levnadsminnen blir välsignade.

Den ondes namn lever inte kvar.


Den åttonde dagen.


Jag tycker att det verkar som om du, o, Jesus, snabbt förtär de själar som ger sig själva som offergåvor till din kärlek.

Din oändliga ömhets lågor, de som har sin källa i dig, undanhåller du aldrig mer för dem.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:8.


8.  "En klok man lyssnar på förmaningar, en som pratar strunt går det illa".


Klok man har lyssnade och hörbara öron på förmaningar.

Pratmakare pratar strunt och o-frukbart tal.


Den nionde dagen.


Fast du har seraferna i ditt himmelska hov, söker du ändå min kärlek. Du vill ha mitt hjärta, Jesus. Jag ger dig det.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:9.


9.  "Trygg går den som går rätta vägar, den som viker av råkar illa ut".

En vandring på de rätta vägarna ger trygghet.

En vandring på o-rätta vägar ger en o-trygghet och

o-säkerhet.


Den tionde dagen.


DEN HELIGA THERESE IKLÄDS ORDENSDRÄKTEN I KARMEL.

10 JANUARI 1889.

Med bara ett ord ---- jag vill roa den lille Jesus och låta honom använda mig för sina småbarnsliga upptåg.

Therese v Lisieux.


Ordspråksboken. 10:10.


10.  "Försmädliga miner sårar, rätt fram kritik skapar fred". 

Ondskefulla läppar ger hjärte-sår.

Beslutsam kritik skapar fred.


Den elfte dagen.


Det finns bara en som kan förstå kärleken och det är vår Jesus. Bara han kan ge oss oändligt mycket mer än vad vi någonsin kan ge honom.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 10:11.


11.  "Den rättfärdiges ord är en källa till liv, de ondas ord gömmer ofärd".

Orden från den rättfärdiges hjärta är en källa till liv.

Orden från den onde gömmer på olyckor och förgängelse.


Den tolfte dagen.


På denna jord där allting förändras finns något som aldrig ändras och det är hur himmelens konung förhåller sig till  sina vänner.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.10:12


12.  "Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel".

Hat ger ordstrider, bitterhet och besvikelser.

En droppe av ren kärlek glömmer alla fel.


Den trettonde dagen.


Jag tror att det är Jesus själv som gömmer sig i mitt fattiga lilla hjärta och handlar i mig på ett förborgat sätt.

Han talar om för mig vad han önskar av mig i det ögonblick som är.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:13.


13.  "Vishet finns på den klokes läppar, dårens rygg skall ha ris".  

Den klokes läppar talar utifrån ett klokt och vist hjärta.

Dåren lever ett liv i o-kunnigheten.

Dårens o-kunnighet; kan förändras i en andlig fostran utifrån insiktens, klokhetens och vishetens outsinliga källor.


Den fjortonde dagen.


Jag har verkligen länge trott att Herren visar större ömhet än en mor, och jag har känt fler än ett moderligt hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:14.


14.  "De visa sparar sin kunskap, av dårens ord kommer strax fördärv".

Det visa hjärtat är återhållsamt i sin kunskap.

Dårens ord kan liknas vid o-kunniga ord som leder till fördärv och undergång.


Femtonde dagen.


En gyllene tron är vad Jesus mer och mer önskar sig, och denna tron är hjärtats renhet.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:15.


15.  "Den rikes välstånd är hans fasta borg, fattigdomen den ringes fördärv".

Den rike finner sin trygghet och säkerhet i sitt egna välstånd.

Fattigdomen kan leda till stöld.


Sextonde dagen.


Under hela mitt liv har Jesus tyckt om att omsluta

mig med kärlek.  Mina tidigaste minnen är minnen av leenden och ömma smekningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:16.


16.  "Den rättfärdiges lön ger liv, den ondes vinst leder till synd".

Den rättfärdiges lön ger ett bestående liv in i evighetens värld.

Den ondes vinst har inget bestående värde; den leder till fördärv och undergång.


Sjuttonde dagen.


Jag tänker med stor glädje på att Herren är rättvis, att han tar hänsyn till min svaghet och vet precis allt om bräckligheten i vår natur.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:17.


17.  "Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

den som undviker tuktan leder vilse".

Ödmjuka och milda hjärtat tillåter sig fostras i de andliga dygderna.

Stolta och o-milda hjärtan låter sig inte fostras i de andliga dygderna.


Artonde dagen.


O, min Gud, du är kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:18.


18.  "En hycklare är den som döljer sitt hat,

en dåre den som går med skvaller".

Hycklaren som inte talar sanning; saknar all trovärdighet i sin tungans tal. O-ärlig i sitt döljande av sitt hat.

Dåren den o-kunnige med en skvallrande tunga.


Nittonde dagen.


Jag förstår att Herren är den ende som inte ändrar sig,

och att det bara är han som kan uppfylla mina mest häpnads-väckande önskningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:19.


19.  "Den talträngde undgår inte synd, klok den som tyglar sin tunga".

Den som är pratsam undgår inte att synda med sin vassa tunga. O-fruktsamt tal ger en dålig frukt.

Den klokes tunga talar kloka och visa ord.

Den kloke har en bedömnings och urskiljningförmåga för vad han ska tala och inte tala.


Tjugonde dagen.


Var inte rädda. Om ni är trogna Jesus i det lilla som behagar honom, så kommer han med glädje hjälpa er i större ting.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:20.


20.  "Rent silver är den rättfärdiges tal, de ondas tankar är utan värde".

Den rättfärdiges tal kan liknas vid rent silver; vars förebild är en renhetens tunga.

Renhetens tunga låter sig inte besmittas av o-renhetens språk.

De ondas tankar har inte något bestående värde.


Den tjugoförsta dagen.


DEN HELIGE AGNES FESTDAG.
Till vilket pris som helst skulle jag vilja ha den heliga Agnes segerpalm.  Om det inte går genom blodet så måste det ske genom kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:21.


21.  "Den rättfärdiges ord vägleder många, dåren leds i döden av sitt förnuft".

Den rättfärdiges ord kommer från treenighetens insikt och vishet. Den är som ett vägledande ljus för de vilsegångna.

Dåren, den o-okunnige leds själv in i döden av sin egen o-kunnighet. 


Tjugoandra dagen.


O, Jesus jag vill dras till din gudomliga blick som av en magnet. Jag vill bli ett offer för din kärlek.


Ordspråksboken. 10:22.


22.  "Herrens välsignelser ger rikedom, egen möda lägger ingenting till".

Hans majestäts rikedomar är outsinliga.

Människors gärningar i jämförelse med hans rikedomar kan  liknas vid agnar för vinden. 


Tjugotredje dagen.


O, min Gud, du har överträffat till och med min längtan och jag skulle vilja berätta om dina barmhärtighetsgärningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:23.


23.  "Skändligheter är dårens nöje, den klokes att handla vist".

Dåren finner behag i att leva i o-kunnigheten.

Den kloke med sitt kloka hjärta och tal; handlar på ett vist sätt.


Tjugofjärde dagen.


Ja, alla förhoppningar uppfylls. Herren gör sådana underverk i mig som överträffar alla mina önskningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:24.


24.  "Den onde drabbas att det han fruktar, den rättfärdiges önskan blir uppfylld".

Den ondes egna rädslan trälbinder honom.

Den rättfärdiges önskan och begäran blir uppfylld.


Tjugofemte dagen.


Att vara rättvis betyder inte bara att vara sträng mot de skyldiga. Det betyder att erkänna goda intentioner och belöna dygder. Jag hoppas lika mycket på Guds goda rättvisa som jag hoppas på hans barmhärtighet.

Therese av Lisiteux.


Ordspråksboken. 10:25.


25.  "Då stormen kommer sveps den onde bort, men den rättfärdige kan aldrig rubbas".

Den onde sveps bort som agnarna för vinden.

Den rättfärdige låter sig inte berövas på sin rättfärdighet.

Den rättfärdiges liv har sitt ursprung på den fasta klippan; Kristus.


Tjugosjätte dagen.


Att ta upp en hårnål från golvet av kärlek kan omvända en själ.  Det är bara Jesus som kan ge våra handlingar ett sådant värde.  Låt oss älska honom helhjärtat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:26.


26.  "Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som skickar honom".

Syrans verkan på tänderna och röken inför människans ögon kan liknas vid den lates pålitlighet.


Tjugosjunde dagen.


Ju mer du vill ge oss, o, Gud, ju mer får du oss att tänka.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:27.


27.  "Gudsfruktan ger långt liv, de ondas tid blir kort".

Hjärtats kärlek till att i lydnad hålla hans budord; belönas med ett långt liv.

De ondas liv blir alltför kort; eftersom han i o-lydnad inte håller hans budord.


Tjugoåttonde dagen.


Jag vill så gärna bli helgon men jag är medveten om min svaghet och därför ber jag dig, o min Gud, att vara min helighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 10:28.


28.  "De rättfärdigas hopp växer, de ondas förväntningar slår fel.

Den rättfärdiges hopp samman-växer med hennes andliga mognad.

De ondas förväntningar har inte någon tilltro till den andliga mogenheten. 


Tjugonionde dagen.

DEN HELIGE FRANS AV SALES FESTDAG.


Ja, allt är bra när vi söker det som behagar Gud och inget annat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:29.


29.  "Herren är den oförvitliges värn men ogärningsmannens olycka".

Herrens vilja är den rättfärdiges trygghet.

Hans Majestäts vilja är ogärningmännens olycka. 


Trettionde dagen.


Vi bör inte söka efter stöd någonstans utom hos Jesus.

Han är den ende som inte ändrar sig. Vilken stor glädje det är att tänka på att han aldrig kan förändras.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:30.


30.  "Den rättfärdige skall ingen rubba, men de onda får inte bo i landet".

Den rättfärdiges livs-tro är o-rubbligt rotad i hans hjärta.

De onda känner ingen trygghet i att bo i landet.


Trettioförsta dagen.


Ja, Jesus är glad och nöjd med något så enkelt som en blick eller en suck av kärlek.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 10:31.


31.  "Den rättfärdiges tal flödar av vishet, men den falskes mun täpps till".

Den rättfärdiges hjärta har inre flöde av visheten.

Den falskes tunga mister sin tal-förmåga i vishetens närvaro.

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2014 16:58

FULLKOMLIGHETENS GRADER.

1.  Begå inte någon synd för allt i världen, ja, begå inte någon förlåtlig synd med vett och vilja eller någon ofullkomlighet, när ni vet att det är en sådan.

2.  Sök alltid vandra i Guds närvaro, antingen denna närvaro är verklig eler ni föreställer er den eller det rör sig om en förenande närvaro, allt i enlighet med de verk ni utför.

3.  Gör ingenting och säg ingenting av vikt, som inte Kristus skulle ha sagt eller gjort, om han hade befunnit sig i de omständigheter, där jag befinner mig, och hade haft den ålder och hälsa som jag har.

4.  Sträva i allting efter Guds större ära och härlighet.

5.  Försumma inte den inre bönen för någon annan sysslas skull, ty det är den som är själens näring.

6.  Försumma inte samvetsrannsakan på grund av era sysslor och gör någon botgöring för varje felsteg.

7.  Känn stor sorg över all förspilld tid och över den tid, som går förbi utan att ni älskar Gud.

8.  Ha Gud som mål i alla ting, både höga och låga, ty på annat sätt kommer ni inte att växa i fullkomlighet och förtjänst.

9.  Underlåt aldrig att bedja, och när ni får erfara torka och svårigheter, framhärda då desto mer i bönen, ty ofta vill Gud se vad som ryms i er själ, och det kommer inte till uttryck när allt går lätt och ledigt.

10.  I himmelen och på jorden alltid det lägsta och den ringaste platsen och ställningen.

11.  Lägg er aldrig i det, som ni inte fått er ålagt och håll inte envist fast vid något, även om ni skulle ha rätt.

Och angående det som man ålägger er, lägg då inte vantarna på allt ( som man brukar säga ), när man bara ger er ett finger.  Somliga misstar sig här, eftersom de menar sig vara förpliktade att göra det som inte alls åligger dem, vilket de skulle förstå bara de begrundade saken lite bättre.

12.  Lägg er inte i andras angelägenheter, vare sig det är något eller dåligt, ty förutom att ni löper fara att synda blir detta orsak till förströelser och ringa andlighet.

13.  Sök alltid bikta er med god kännedom om ert elände samt på ett klart och renhjärtat sätt.

14.  Även om de ting, som er plikt och er ställning förehåller er att göra, är svåra och tråkiga för er, får ni inte förtröttas att utföra dem, ty det skall inte alltid förbli så, och Gud, som prövar själen genom att låta det se ut, som om hans bud är fullt av vedermöda, skall snart låta er få erfara välsignelse och vinning.

15.  Kom alltid ihåg, att allt som händer er, antingen det nu är lyckosamt eller obehagligt, kommer från Gud.

På så sätt skall ni inte bli övermodig i det ena fallet och modlös i det andra.

16.  Kom alltid ihåg, att ni inte kommit hit av något annat skäl än för att bli helig, och låt därför ingenting råda i er själ som inte leder fram till helighet.

17.  Föredra alltid att göra andra nöjda framför er själv, på så sätt kommer ni inte att bli avundsjuk på er nästa eller bli egensinnig.  Detta gäller i de fall, då fullkomligheten kräver det, ty Gud vredgas mycket på dem, som inte föredrar det som behagar honom framför det som är människorna till behag.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA  ( Gud allena tillkommer äran och härligheten ).  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2014 15:19

ORDET FÖDS I TYSTNADEN.

Av Maria kan vi lära oss var den sanna glädjen står att finna.

Marias glädje har sitt ursprung i att hon stilla och tyst har lyssnat till Guds ord.

Marias tystnad är ingen tom tystnad. Hennes tystnad är alltid relaterad till Ordet.  Hon är tyst därför att hon lyssnar.

Hur skulle vi kunna lyssna om vi själva talar oavbrutet?

Hur skulle Gud kunna göra sig förstådd om vi gör en massa oväsen?

Johannes av korset skriver: "Ett ord har Fadern talat sitt ord i tystnad, så föder Maria Ordet i tystnad.  Det är otänkbart att hon skulle föda Ordet om hon haft en bullrig själ.

Substantiella ord föds alltid ur tystnaden.

"När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp, svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned"  ( Vish. 18:14-15 ).

Före bebådelsen lyssnade Maria till Guds ord som förelästes i synagogan.  Efter bebådelsen lyssnar hon på ett helt nytt sätt.  Hon bär ordet inom sig, det Ord som sammanfattar alla Guds ord.  Hur uppmärksamt lyssnar hon inte till honom!

På något sätt var det Marias intensiva lyssnande som tillät Ordet att bli kött i henne.

Något liknande kan ske med oss.  Ordet kan födas även av oss, men bara om vi älskar tystnaden och lyssnar så som Maria.     19 December 2014.

LYSSNA MED ETT RENT HJÄRTA.

Det behövs mycket tålamod och enkelhet och hjärtats renhet för att kunna till Guds ord i hela dess vidd.

21 December  2014.

EVIGHETEN FÖDDES IN I TIDEN.

Sonen är lik Fadern i allt, utom i detta enda att han är den som får allt och Fadern den som ger allt.

Han är Gud på Sonens vis och Fadern är Gud på Faderns vis.

Gud är ingen mononlog. Han är dialog.

Han är gemenskap, vänskap, familj.  Och den  harmoni som råder mellan Fader och Son är så fulländad, sprängfylld av liv att den u tgör en Tredje i gemenskapen.

Anden är kärleksgnistan som ständigt slår över från Fadern till Sonen och från Sonen till Fadern.

24 December 2014. 

ENHET I OLIKHETEN.

Det är inte likheten som skapar enhet, som många tror, utan kärleken. Kärleken till och med växer och utvecklas av olikheten.  Därför tillhör det skapelseordningen att mannen är riktad mot kvinnan och kvinnan mot mannen.

Om det inte fungerar bra i en familj eller gemenskap, säger man så lätt: "Vi är alltför olika."

Men det är inte olikheterna som orskar konflikter, utan bristen på kärlek.  Kärleken förvandlar olikheten till harmoni, inte genom att utjämna eller utsläta den, utan genom att bejaka och respektera den.

Respekt är en av kärlekens finaste egenskaper, respekt för för den andres egenhet och unika personlighet.

Om jag älskar, vill jag att den andre allt mer skall bli sig själv, jag bekräftar honom i det som gör honom olik mig.

December 30 2014.

UTAN JESUS FUNGERAR INGENTING.

"Utan mig kan ni ingenting göra", säger Jesus  ( Joh. 15:5 ).

Han menar; ingenting väsentligt, ingenting som består.

När det gäller yttre och ytliga ting så klarar vi oss ganska bra.  Vi arbetar, äter sover utan att härvid behöva någon särskild hjälp från Gud.

Men när det gäller det som vi skapade för, det som gher allt övrigt dess mening och värde, nämligen kärleken, dår vi maktlösa.

Gud ÄR Kärleken. Så länge vi inte öppnar oss för att fyllas av honom är alla våra försök att älska lönlösa.

Men överallt där verklig kärlek finns, där är han med.

Och ju mottagligare vi är, desto påtagligare blir hans kärlek i oss.

Om vi vill leva ett gott liv, ett liv i kärlek, finns det bara en väg för oss: att allt mer lita på och ta emot Gud, att allt mer låta honom "vara med". 

JANUARI DEN 10. 2015.

LUGN RYTM.

Jäkt är ett slags våld, våld på tiden.  Varje människa har sin naturliga rtm.  Om du vill utvecklas fysiskt, psykiskt och andligt, på ett harmoniskt sätt, är det viktigt att du anpassar dig efter denna rytm.

Naturligtvis hamnar du i bland i situationer då du måste öka tempot.  Men normalt bör du vara följsam mot den egna rytm.  

En jäktad människa ger aldrig sina handlingar tid att mogna.

Därför blir de tomma, substanslösa, och bär inga goda frukter vare sig för den som utför dem eller för andra.

Den jäktades handlingar "kastas ut" med våldsam kraft, medan den som lever enligt sin rytm låter handlingarna lugnt födas fram ur djupet.

En stund av inre bön, kortare eller längre, är den allra bästa formen av paus. Där återfinner du Skaparens egen rytm.

Naturen kan lära dig mycket om respekten för den rätta rytmen.  Hur lungt och fridfullt växer inte säden på fälten,

utann brådska, av inre växtkraft!

Om en planta ville växa fortare än den kraften tillåter skulle den vara jäktad. Men det är aldrig plantan.

Det lönar sig inte att med våld bryta upp en blomknopp.

Det bara förstör blomman.

En levande organism får aldrig forceras.

Sår det också med dig.  Det kan bara bli vad du menad att vara om du följer den takt Gud ger dig.

JANUARI  Den 24 Januari 2015. 

I GUD BLIR DU GOD.

Så snart du kommer till ditt väsena djup finns inga motståndare mer.

Gud har inga fiender, Gud hatar ingen.

Han kan inte hata. Han ÄR kärlek.

I ditt väsens djup har ett varmt, kärleksfullt, o-ändligt barmhärtigt hjärta, Guds eget hjärta.

Om du bor i ditt hjärta blir du god som Gud.

JANUARI  Den 31  Januari  2015.

Mystik: att vara berusad av Gud.

Om en människa somm så fullkomligt tillhör Gud att han kan göra vad han vill i och genom henne säger man att hon är en mystiker.

En mystiker är någon som inte längre lever sitt eget liv.

Gud lever i hennes liv, han har tagit över ledningen.

Paulus har givit en oöverräffad definition på mystik:

"Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig"  ( Gal. 2:20 ).

Utan mystikerna  är det risk att vi betraktar kristendomen som ett kallt och dött skelett av lärosatser och moraliska

uppmaningar.

Mystikerna visar oss att skelettet faktiskt är en levande kropp, att kristendomen är fylld av liv, liv som gör oss lyckliga.

De lär oss genom sitt eget exempel att Gud kan göra en människa berusad av kärlek och glädje.  

FEBRUARI DEN 1 2015.

LYCKLIGT BEROENDE.

Att ge och ta emot av varandra oavbrutet är kärlekens härlighet.

Till en sådan utväxling är vi skapade.  De som inte accepterar sitt beroende av Gud och andra människor, blir en stympad varelse.

Det finns människor somaldrig vill tillåta andra att göra dem en tjänst och som inte kan tåla att stå i tacksamhetsskuld till någon annan.

Sådana människor är djupt olyckliga.

Att inte vilja vara beroende är en vägran att ta emot livet.

Den som inte är beredd till beroende, kan aldrig få det han allra mest behöver, nämligen kärlek.

Han blir slav under sin kamp att vara autonom.

Bara den som vet att han inte lever för sig själv är fri att älska och älskas.

FEBRUARI 6  2015.

LÖS KROPPENS MOTSTÅND

Syndens väsen är olydnad, revolt mot Gud.

Människan vill inte gå den väg som Gud utstakat för henne. 

En skapad varelse som inte villigt låter sig skapas lever i motstånd mot sitt eget väsen, i inre kluvenhet och kramp.

Bönen är den väg som leder bort från synden och revolten.

Där kann du ständigt på nytt, och allt djupare, släppa taget om dig själv. 

Du kan bit för bit gå igenom din kroch lösa u pp det inre motståndet.  Detta motstånd kommer inte bara av oviljan att följa ett eller annat av Guds bud.

Det är snarare en djupt rotad hållning av att vilja vara oberoende och självständig, att vilja dirigera och programmera sitt liv efter eget behag.

Hela din varelse är skapad för att leva i omedelbar lydnad för Gud.  Vägen tillbaka finner du lättast om du lär dig att i ett enhetlig samspel överlämna både själ och kropp till honom.  

FEBRUARI  6  2015.

DIN TOMHET FYLLS AV GUD.

Bönelivet utvecklas vanligen mot en allt djupare tystnad.

Tänkandet och talandet under bönen blir med tiden allt svårare.

Man känner en inre dragning till att bara stilla och tyst var hos Gud, med en "kärleksfull uppmärksamhet", som Johannes av Korset  ( 1542-1591 ) säger.

Gud vill handla inifrån, du kan störa hans verk om du envisas med att själv vara aktiv.

Den inre tystnaden i kristen kontemplativ bön har en medveten inriktning mot Gud och Jesus.

En viss "tomhet" uppstår visserligen på det rationella planet, där resonemang och logistik tankemönster upphör.

Huvudet är tomt.

Men hjärtat är fyllt av närvaro.

Be är att vara tillbaka till den djupa enhet med Gud som människan ursprungligen skapades till.

På den vägen konfronteras du med ditt eget mörker, din otillräcklighet och din bortvändhet från Gud.

Så snart du erbjuder Gud din stillhet är han fullt aktiv för att omforma och nydana dig.

Hans aktivitet är aldrig påträngande och jäktig.

Han drar dig till sig just genom att ömt och kärleksfullt, undan för undan, ta bort det som hindrar föreningen med honom.

Ju mer allt ditt eget tystnar, desto närmare honom är du. 

FEBRUARI 21 2015.

ALLTING TJÄNAR GUD.

Men Gud är djävulen så överlägsen, att alla djävulens lister egentligen vänds mot honom själv:

"Han gräver engrop och gör den djup men faller själv i den grav som han gräver"  ( Ps. 7:16 ).

Ju hårdare djävulen kämpar med Gud, desto större och härligare blir Guds seger över honom.

FEBRUARI  23  2015.

OFFRANDETS SYMFONI.

Hela skapelsen är som en symfoni.  Allting spelar med.

Ingen del är obetydlig, ingen kan undvaras.

Var och en som är villig att "offra" sig själv för att gå in i samspelet med de andra, förskönar skapelsens symfoni. 

Men den som håller sig själv utanför åstadkommer ett irreparabelt brott i helheten.

Du behöver inte ha något stort och märkvärdigt att bidra med.

Det enda som betyder något är att du bidrar med det du har, att du är villig att krypa ut ur individualismens egocentriska skal. 

Att träda in som en del i helheten innebär egoismens död.

Den sanna kärleken till dig själv är att älska det bidrag du kan ge till helheten.

Dinn verkliga lycka finner du om du spelar med i tillvarons symfoni. 

FEBRUARI  24  2015.
GÖM DIG I GUDS GODHET.
Du kan omedelbart , när du varseblir felen, vända dig till Gud, fly in i honomoch gömma dig i hans godhet och renhet.

En bestående seger över allt ont i dig kan du bara vinna om du låter Gud utkämpa striden.

Om du överlåter dig till honom tar han ansvar för din förbättring.

Det handlar om en enkel inre rörelse av tillit och tro där du fäster blicken på honom, på hans godhet, makt och skönhet.

Det är ju bara han som kan förvandla dig till sin rena avbild.

FEBRUARI 26  2015.

GUDS NÄRVARO FÖDER  TYSTNAD.

När Gud vill tala till sitt folk för han ut dem till öknen.

Öknen är tystnadens plats där Gud lättare kan göra sig hörd.

Men Gud talar inte endast i tystnaden.

Det han talar är också tystnadens ord, hans talande föder en djup tystnad.

Det allra vackraste exemplet på den tystnad som Guds närvaro skapar i en människa är Maria, som i sitt hjärta gömmer och begrundar allt det ofattbara som skett henne

( Luk. 2:19, 51 ). 

Så snart Gud börjar verkar i dig skapar han stillhet och tystnad i ditt inre.

Om du är villig och beredd att lägga ditt eget åt sidan, kommer du att erfara denna tystnad.

När du av egna krafter försöker be, kan du lätt åstadkomma en hel del larm inom dig, av fantasier, tankar och föreställningar.

Men när Gud finner en öppen dörr i ditt inre, förstummas detta larm. 

I dem mystiska teologin talas ibland om "ligatur".

Det är ursprungligen medicinsk term som betyder tillknytning av blodkärl.

Överfört på mystikens område betyder "ligatur" att våra inre krafter på något sätt blir bundna av Gud, be blir gripna och tillfångatagna av hans tystnad.

I den mystiska bönen, då Gud verkligen lägger beslag på människan, blir hon liksom tvingad till tystnad i hela sitt väsen.

Den tysta kärleken är det språk so Gud bäst förstår.

Wilfrid Stinessen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 december 2014 08:00

DET NYA BUDET: KÄRLEKEN.
1 Joh. 2:1.

1.  "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda.  Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig".

Jag skriver för att uppmuntra er; att ni inte skall synda.

Skulle ni synda; är vår Herre en förebedjare inför Fadern;

eftersom han var frestad i allt; men dock utan synd. 

Romarbrevet. 8:34.

34.  "Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss".

Eftersom han blivit korsfäst och uppstått från de döda; som den förstfödde och sitter för Guds högra sida; är han vår förebedjare.

Hebreerbrevet. 7:25.

25.  "Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem".

Hebreerbrevet. 9:24.

24.  "Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga.

Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak".

Matteus evangeliets författare säger; bed så ska ni få; sök så skall ni finna hans närvaro.

Treenighetens närvaro räddar mänskligheten för all framtid, ty det är ett löfte oss givet; eftersom har för evigt lever och är vår trogne förebedjare.  

Det heliga tabernaklet var där Guds närvaro uppenbarades.

Det allraheligaste var tabernaklets och sedan templets innersta rum, skilt från "det heliga" genom en förlåt.

Tabernaklet och dess uppenbarelsetält; var gjort av människohand.

Kristus gick in i själva himlen; eftersom han var ett felfritt offer; vår vår skull. 

Han gick in i vårt ställe; som allas förebedjare inför sin Faders ansikte. 

1. Joh. 2:2.

2.  "Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens".

Joh. 1:29.

29.  "Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd".

Guds son; det felfria offerlammet; blev slaktat och upphängt på ett träkors inte bara för våra synders skull utan hela världens.
Johannes Döparen säger i sitt tal; ty han såg Jesus komma gående; "Där är Guds felfria offerlamm som tar bort all världens synd". 

Romarbrevet. 3:25a.

25a.  "Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror".

Kolosserbrevet. 1:20.

20.  "Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen".

De som i sitt hjärta tror; är Kristi blod ett försonings-offer för.

Hans försonings-blod på korset ger mänskligheten frid i sina hjärtan i försonandet med allt skapat genom honom och till honom: för allt skapat på jorden och i himlen.

1. Joh. 2:3.

3.  "Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud". 

Kännedom om hans outsinliga kärlek; gör oss förstående i hans kunskap och lydnad i att följa hans budord.

1. Joh. 2:4.

4.  "Den som säger: "Jag känner honom"men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom".

Tungan talar ett budskap och hjärtat ett annat.

Tungan säger" Jag känner honom"; men i sitt hjärta inte lyder hans budord; han kan liknas vid lögnare.

Vad har lögnen med sanningen att göra.

Matteus evangeliets  författare säger "man kan inte tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre.   

1. Joh. 1:6.

6.  "Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen".

1. Joh. 2:5.

5.  "Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet, Då vet vi att vi är i honom".

Vara som Jungfru Maria gömma och begrunda ordet i sitt hjärta, ty hon bar med sig ordet i sin livsföring.

Hon hade genom sitt handlande nått fram till sanningens fullhet utifrån Guds outsinliga kärlek.

Johannes. 14:21 och 23:

21.  "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom".

Treenighetens djupa kärleks-gemenskap; ger sitt gensvar till dem som älskar hans budord och lyder dem.

Löftet ges till dem som i lydnad hörsammar hans viljas budord vandrar i dem; jag ska visa mig för honom.

23.  "Jesus svarade, "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och stanna hos honom".

Den förblivande gemenskapen kan vara hela livet ut; in i det tillkommande livet.  

1 Joh. 2:6.

6.  "Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde".

Första Petrus brevet. 2:21-23.

21.  "Det är vad ni kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår".

22.  "HAN BEGICK INTE NÅGON SYND, OCH SVEK FANNS INTE I HANS MUN".

24.  "Han svarade inte med skymford när han skymfades.

Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist".

Kristi uthålliga och ståndaktiga lidande för sanningen är en god förebild för vår livsstil, livskvalite och livsföring.

Kristus själv har gått före oss i lidandet av tåligheten, uthålligheten och ståndaktigheten.

I lydnadens vandring av dess trygghetskänsla och gemenskap, kan vi få mod och inre styrka till denna vandring.

Sveket kan finnas i våra munnar utifrån ett svekfullt och ondskefullt hjärta.

Där sveket inte finns där finns saktmodets, mildhetens och godhetens goda frukter; i våra hjärtan, tungor och tankar.

I svekfullheten finns förgängelsens arvssynd.

Han blev skymfad och hånad; men besvarade inte dess handlingar; ty han var saktmodig och mild.

När han i sitt lidande blev hotad och föraktad; ty han hade inget anseende i människors ögon.

Bemötte han dem med treenighetens outsinliga kärlek.

Han överlät korsets lidande; till sin kärleks-fulle fader; som har ett rättvist dömande.  

Första Petrus brevet. 3:18-19.

18.  "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.

Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden".

19.  "Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse".

Romarbrevet. 1:3.

3.  "Genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda:

Jesus Kristus, vår herre".

Genom Jesu andes helighet blev han insatt som Guds enfödde son i all makt och välde; som frukten av sitt lidande i lydnad inför faderns åsyn.

I hans uppståndelse-liv från de döda; gavs från fadern; denna allmakt och välde.    

1. Joh.2:7-9

7.  "Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni haft från början.  Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra".

8.  "Ändå är det jag skriver ett nytt bud --- det visar både hans och ert liv.  Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan".

9.  "Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret".

Mina kära vänner i Kristus Jesus; jag skriver till er om kärlekens bud; ty det är ett gammalt bud. 

Kärlekens bud; älska din nästa såsom dig själv; endast det ödmjuka och milda hjärtat gör det i tankar, tunga och i sitt hjärta.

Det gamla kärleksbudet förnyas i Kristi lidande och uppståndelse; som återspeglas i både hans och vårt liv.

Det sanna ljuset lyser utifrån hans lidande och uppståndelse.

Människans tunga säger; jag vandrar i hans ljus; men i sitt hjärta hatar sin broder, han lever fortfarande i ett andligt mörker.

1. Joh. 2:24.

24.  "Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern".

Mina kära vänner i Kristus Jesus; likt Jungfru Maria bevara allt det ni hört från början i era hjärtan.

Ordets bevarande i era liv; gör ert liv innehållrikt; både för er själva och era med-människor.

Treenigheten är inneboende i era hjärtan; eftersom ordet finns bevarat i era hjärtan och sinnen.

1. Joh. 3:11.
11.  "Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början; att vi skall älska varandra".

Vår inbördes kärlek mot varandra; uppskattar och värdesätter våra med-männskors värde.

Kärleken till varandra; tänka, tal och se sin med-människa; som en Guds avbild.

Romarbrevet. 13:12.

12.  "Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets

rustning".

Lägga oss av mörkrets gärningar som tillhör förgängelsen.

Ta på oss ljusets rustning; livet som ljusets barn; ljuset bär frukt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.

Ef. 5:9.  Mörkret ger o-fruktbara gärningar.  Ef. 5:11a.

O-fruktbara gärningar kan liknas vid; tungans missbruk,

all slags ondskefullhet, avund och svartsjuka; ja, allt som en är till en andlig mognad.

1. Joh. 3:10.

10.  "Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder".

Likt Kain som slog ihjäl sin broder Abel; eftersom han inte kunde råda över synden; när Gud sa till honom; 

1. Moseboken. 4:2b-7.

2a.  "Abel var herde och Kain brukade  jorden.

3.  "En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda".

4.  "Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord".

Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva".

5.  "Men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och sänkte blicken".

6.  "Herren sade till Kain: "Varför är du vred, och varför sänker du blicken?". 

7.  "Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren.

Dig skall den åtrå, men du skall råda över den".

Två genetiska bröder offrade två olika offergåvor inför Herren; Abel offergåva såg Herren med välvilja på.

Kain offergåva såg Herren med o-vilja på.

Abels hjärta var rättfärdigt inför Herren genom sitt felfria offer kunde han råda över syndens vilja och tankar i sin offer-gärning.

När Kain såg att Herren visade sin o-vilja mot hans offergåva; blev han vred; ty han satte sin vilja till att lyda synden; istället för att råda över den.  

Herren förmanade honom till råda över den; ty den ligger vid ditt hjärtats dörr; till dig skall den ha sin åtrå.

Kain du får själv välja; antingen öppnar du ditt hjärtats dörr för den eller inte.

Det hebreiska ordet för åtrå "tesuka" betyder drift, dragning, lust och åtrå.  Kain kände en dragning, en drivande förmåga, lust och åtrå till att lyssna på syndens lockelser och lögner; för att utifrån den öppna sitt hjärtats dörr; till att utföra det i en gärning.

Jak. 1:13-15.

13.  "Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar hen ingen".

14.  "Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs".

15.  "Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död".

1. Joh. 4:20.

20.  "Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 december 2014 08:06

VISHETEN TALAR.

Ordspråksboken. 1:20.

20.  "Visheten ropar högt på gatan, på torget ljuder hennes röst".

Visheten gör sig tillgänglig för mänskligheten; i vad den ropar och säger.

Ordspråksboken. 8:4-7.

4.  "Människor, jag ropar till er, jag vänder mig till alla och envar".

5.  "Ni oerfarna, förvärva klokhet!  Ni dåraktiga, förvärva förstånd"!

6.  "Lyssna, ty det jag säger är rätt, sanna ord kommer över mina läppar".

7.  "Min mun säger sanningen, mina läppar skyr det onda".

Vishetens nådefullhet och barmhärtighet vänder sig helhjärtat till skapelsens krona; människan, utmanar henne till att lyssna i lydnad till hennes förmanande röst.

I vad hon säger; ni oerfarna; ni saknar all andlig klokhet!

Ni dåraktiga; ni lever i o-kunnighet; sök och längta efter ett andligt förstånd.

Låt hörbarheten vidga era hjärtats inre öron; ty allt vad jag vill säga er är rätt i all sanning.

På treenighetens läppar finns ord av sanningen.

Min mun av andlig insikt och klokhet säger sanningen; mina andliga läppar av klokhet och vishet avskyr all ondskefullhet.   

Ordspråksboken. 9:3-6.

3.  "Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna i staden":

4.  "Du som är o-kunnig  --- kom!" 

Till de o-förståndiga säger hon":

5.  "Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag blandat".

6.  "Överge enfalden så så får ni leva, följ förståndets väg".

Ni, o-kunniga; Kom! Ät mitt bröd drick mitt vin.

Kärleksaposteln Johannes talar i sitt evangelium ät av mitt kött och drick av mitt blod; en bild på Eukarstin; Herrens heliga måltid på övre salen innan Jesu lidande på korset och och hans uppståndelse från de döda.

I sitt inbjudande säger visheten oss överge era enfaldiga egenkära vägar; följ förståndets väg.

Ordspråksboken. 1:21-23.

21.  "Mitt i larmet ropar hon, i stadens portar tar hon till orda".

22.  "Hur länge, ni o-kunniga, skall ni älska o-kunnigheten, hur länge skall smädarna njuta av att smäda och dårarna hata kunskap?".

Vishetens röst låter sig höras i stadens portar.

Ni, o-kunniga; vänd om ifrån er o-kunnighet; lyssna inte på

o-kunnigheten.  

Ni, smädare och dårar som hånar, förtalar och föraktar all sanning;

hur länge ska ni hata visheten, insikten och klokheten.

23.  "Vänd om och lyd mina tillrättavisningar!

Jag skall visa er min vilja och låta er höra mina ord".

Visheten tillrättavisar smädarna och de o-kunniga; till en sann omvändelse; sluta upp med att lyda o-kunnigheten.

Min vilja är att ni ska lyssna på min insikt och klokhet.

Mina ord kan förändra er livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken. 1:24-25.

24.  "Jag ropade och ni vägrade lyssna, jag varnade och ni brydde er inte om det".

Jesaja bok. 65:12b.

12b.  "Ty jag kallade men ni svarade inte, jag talade men ni lyssnade inte, ni gjorde det som var ont i mina ögon, valde det som misshagade mig".

Jag kallade i min faders-kärlek på er, ni besvarade inte mig.

Ni, lyssnade i o-lydnad; ni valde istället att göra det onda inför mina ögon; ty det missbehagade mitt faders-hjärta.  

25.  "Ni trotsade alla mina råd och ville inte veta av mina tillrättavisningar".

Ni var o-lydiga mot alla mina råd; ni, lyssnade på o-lydnaden istället för att lydnad lyssna på mina tillrättavisningar.

Vandringen i lydnaden ger människan en trygghets-känsla, samhörighet och gemenskap i dess närvaro. 

Ordspråksboken. 1:26-27.

26.  "Därför skall jag skratta när olyckan drabbar er, jag skall hånle när det fasansfulla kommer".

Er o-lydnad; kommer att drabba er själva.

O-lydnaden ger mänskligheten förvirring, o-trygghet, övergivenhet och modlöshet.

Psalm. 37:13.

13.  "Herren ler åt dem, han ser att deras stund kommer".

27.  "När det fasanfulla kommer över er som ett o-väder och olyckan som en storm, när nöd och ångest drabbar er".

Romarbrevet. 2:6-8.

6.  "Han skall löna var och en efter hans gärningar".

7.  "Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och o-förgänglighet".

8.  "Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten".

O-lydnadens vedergällning, kan liknas vid ett o-väder och olyckan som en storm. O-vädret och stormen kan ge en förödande förstörelse; när all nöd och ångest kommer över era liv.

Apostlafursten Paulus säger till församligen i Rom; var och en bli belönad efter sina gärningar, antingen de är goda eller onda.

Ordspråksboken. 1:28.

28.  "Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig".

Er o-lydnad gör att jag inte hör er.

Mika bok. 3:4.

4.  "En dag skall de ropa till Herren, men han skall inte svara dem, då skall han dölja sitt ansikte för dem för deras onda gärningars skull".

O-lynadens domsord kommer över folkets ledare och nation.

Sakarja bok. 7:13-14.

13.  "De ville inte höra då han ropade, och därför sade han:

"Då vill inte jag heller höra när de ropar".

14.  "Jag låter dem virvla med vinden, bort till folk som de inte känner".  Landet lades öde bakom dem,ingen färdades där.  Så gjorde de det ljuvliga landet till en ödemark". 

Jag handlar precis på samma sätt mot dem; som de gör mot mig. Deras o-hörsamheten lyssnade inte på hans förmaningsrop.

Deras o-lydnad förändrade hans viljas beslut; att inte hörsamma deras rop på hjälp. 

Han tillät dem i deras egna o-lydnad att drivas omkring som en virvel-vind; till ett främmande folk.  

Deras land som varit ett ljuvligt land; förvandlades till ett land av ödemark.

Ordspråksboken. 1:29-30.

29.  "De försmådde kunskap och avvisade gudsfruktan".

30.  "De ville inte veta av mina råd utan föraktade mina tillrättavisningar".

De avvisade all gudsfruktan i det att de inte vill lyda och följa budord. Förkastade och föraktade alla mina tillrättavisningar.

Ordspråksboken. 1:31-33.

31.   "Därför får de äta sina gärningars frukt, de skall mättas av sina onda planer".

32.  "Ty avfallet kostar de o-kunniga livet, och dårens sorglöshet blir hans död".

33.  "Men den som lyssnar till mig bor trygg och behöver inte frukta något ont".

De o-kunnigas avfall kostar dem livet.

Dåren som lever i o-kunnighet från sanningen; gör att hans liv blir sorglöst.

Hörsamheten inför Hans Majestäts tillrättavisningar och råd,

gör livet tryggt och innehållsrikt.
   


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se