Direktlänk till inlägg 28 augusti 2020

JEREMIA BOK. 44:1-30. STRAFFTAL TILL JUDEERNA I EGYPTEN.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 44:1-30.  

 

STRAFFTAL TILL JUDEERNA I EGYPTEN.

 

Jeremia bok. 44:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia

om de judeer som bodde i Egypten. i Migdol,

    Tachpanches, Memfis och i Patros område:#.

 

Jeremia bok. 44:2.

 

2.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ni har sett den olycka jag har låtit drabba

       Jerusalem och alla städerna i Juda.

Nu ligger de i ruiner.

     Ingen bor där#.

 

Strafftal till Judeeerna i Egypten.

 

Ord från Herren Sebaot: Israels Gud.

          Era liv drabbats av olyckor i Jerusalem:

Juda olika städer.

      Vilka nu ligger ödelagda ruiner.

 

Jeremia bok. 44:3.

 

3.  #Detta skett på grund av allt det onda de

gjorde när de väckte min vrede genom att tända

     offereld åt andra gudar och dyrka dem, gudar som var okända både för dem och för er

   och era fäder#.

 

Varför är de ödelagda?

      För Era onda gärningars skull.

Vilket uppväckte min heliga vrede mot er.

     Tände offereldar åt andra gudar.

Dyrkade dem före mig: den levande Guden.

         Okända gudar: för både er själva 

och era fäder.

        

Jeremia bok. 44:4.

 

4.  #Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er för att säga:

     "Upphör med dessa vidrigheter, som jag

avskyr! "#.

 

För min kärleks skull: gång på gång sänt

     mina tjänare profeterna till er.

De talade mitt ord: varnade er i er dårskap.

      Sluta upp med dessa vederstyggelser:

vilka jag själv avskyr.

 

Jeremia bok. 44:5.

 

5.  #Men de ville inte lyssna, inte höra på;

de vände inte om från sin ondska och slutade inte

        att tända offereld åt andra gudar#.

 

Ni var o-hörsamma inför mina varnande ord.

     Älskade ondskan före min godhet.

Fortsatte leva er avgudadyrkan: tillbad falska gudar.

 

Jeremia bok. 44:6.

 

6.  #Då vällde min vrede och mitt raseri fram

och flammade mot Judas städer och mot

    Jerusalems gator, så att de blev ödelagda 

och ligger i ruiner än i dag#.

 

Vilket uppväckte min heliga vrede mot er.

        Min vredes raseri förtärde Judas städer:

mot Jerusalems gator.

        Ödelagde dem i ödsliga ruiner.

 

Jeremia bok. 44:7.

 

7.  #Och nu säger Herren, härskarornas Gud,

Israels Gud:

    Varför drar olycka över er själva?

Ni utrotar män och kvinnor, barn och spädbarn ur

     Juda, så att ingen enda av er blir kvar#.

 

Herren, härskarornas Gud Israels ende Gud säger:

         I er dårskap drar ni olycka och elände

över er själva.

        

Jeremia bok. 44:8.

 

8.  #Ni väcker min vrede med det ni gör,

ni tänder offereld åt andra gudar i Egypten, 

      där ni har bosatt er.

Därför skall ni utrotas, därför skall ni bli till

    en förbannelse och utsättas för hån av alla 

jordens folk#.

 

Era onda gärningar: uppväcker min vrede.

      Tänder främmande offereldar åt o-kända gudar.

Ni ska bli dödade för era synders skull.

           Ert liv blir er till förbannelse.

 

Jeremia bok. 44:9.

 

9.  #Har ni glömt allt ont som era fäder har gjort,

allt ont som Judas kungar och deras hustrur,

      som ni själva och era hustrur har gjort i Juda

och på Jerusalems gator?

 

Har ni glömt vad era fäder gjort i sin upproriskt

     mot min heliga vilja.

Judas kungar deras hustrur ni själva era hustrur

     efter era ondskefulla gärningar orenat

Juda land  Jerusalems gator.

 

Jeremia bok. 44:10.

       

10.  #Intill denna dag har ni inte visat någon 

förkrosselse eller fruktan, ni har inte följt min lag

     och mina stadgar, som jag förelagt er 

och era fäder#.

 

Till denna dag: inte visat någon gudsfruktan:

    levt i ödmjukhet inför mig: gjort bot och bättring.

Följt lydigt min givna lag och mina heliga

     föreskrifter.

      

Jeremia bok. 44:11.

 

11.  #Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Jag vänder mig mot er för att bringa er olycka 

      och för att utrota hela Juda#.

 

Efter ert gudlösa liv:

      Mitt helighets ansikte vänder sig mot er:

ger er livets olyckor. 

 

Jeremia bok. 44:12.

 

12.  #Jag skall ta itu med som är kvar av Juda,

dem som beslutat sig för att bege sig till Egypten

       och bosätta sig där.

De skall alla gå under i Egypten.

       De skall falla för svärd och förgås av svält.

Från den störste till den minste skall de gå under.

      Genom svärd och svält skall de dö, och de skall

bli till en förbannelse och en svordom och utsätts

       för ödeläggelse och hån#.

 

Ska vedergälla de kvarvarande av Juda.

        Vilka beslutat sig i olydnad utvandra till Egypten.

         Egypten blir deras undergång.

Blir svärdets vassa dödliga offer.

       Svälten blir deras Herre.

Den störste den minste bland  folket möter sin

    undergång.

Vilka själv gjort sig till förbannelse.

          Blir utsatta av svordoms tungor:

ödeläggelse hånfulla ord.

  

Jeremia bok. 44:13.

 

13.  #Jag skall straffa dem som bor i Egypten,

så som  jag straffade Jerusalem, med svärd

    och svält och pest#.

 

Min vrede ska bestraffa dem: vilka bor i Egypten.

    Likt jag bestraffade staden Jerusalem.

Hur straffade jag dem?

      Med det dödliga svärdet.

Svälten blev deras Herre.

     Pesten smittsam sjukdom blev dem till död.

 

Jeremia bok. 44:14.

 

14.  #Ingen skall bli räddad, ingen skall överleva

av dem som kom till Egypten för att bosätta

    sig där.

Ingen skall återvända till Juda, dit de längtar 

     tillbaka och där de leva.

Ingen skall återvända, utom några få som blir 

     räddade#.

 

Ingen blir räddad: Alla mister sitt liv i Egypten.

         Ingen återvänder till Juda land.

Allenast få ska bli räddade får återkomma till

      Juda land.

 

Jeremia bok. 44:15.

 

15.  #Då fick Jeremia detta svar av männen, 

som kände till att deras hustrur tände offereld

      åt andra gudar, och av den stora skara kvinnor 

som samlats där, alla som bodde i Patros

    i Egypten:#.

 

Dessa talade ord Jeremias svar från Herrens ord:

      De gudlösas män svar:

Vilka tände främmande offereldar åt okända gudar.

 

Jeremia bok. 44:16.

 

16.  #Det ord du har talat till oss i Herrens namn

tänker vi inte lyda#.

 

Deras ords svar:

         Vi tänker inte besvara de ord som talats

i Herrens namn.

      Vi låter vår egen vilja gå före Herrens namns vilja.

 

Jeremia bok. 44:17.

 

17.  #Vi tänker göra som vi har sagt:

tända offereld åt Himladrottningen och utgjuta

    dryckesoffer åt henne så som vi gjorde förr,

vi och våra fäder, våra kungar och stormän, 

      i Juda städer och på Jerusalems gator.

Då kunde vi äta oss mätta, vi hade det bra

     och drabbades inte av någon olycka#.

 

Vi är eniga i göra vad vi sagt:

    Tända offereld åt Himladrottningen.

Utgjuta dryckesoffer åt hennes ära.

        Vilka våra fäder kungar och stormän

gjorde i Juda städer på Jerusalems gator.

      När vi gjorde det fick vi föda att äta.

Drabbades inte av olyckor.

 

Jeremia bok. 44:18.

 

18.  #Men sedan vi slutade med att tända offereld 

åt Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt

      henne har vi lidit brist på allt, och vi har fallit

offer för svärd för svält#.

 

När vi upphörde med tända offereld åt

     Himladrottningen  utgjuta dryckesoffer åt

hennes ära.

      Vi lidit brist på allt.

Blivit svärdets svältens offer.

 

Jeremia bok. 44:19.

 

19.  #Och kvinnorna sade:

"Vi tänder offereld åt Himladrottningen

       och utgjuter dryckesoffer åt henne, och det

är med våra mäns samtycke som vi bakar

   offerkakor med hennes bild och utgjuter 

dryckesoffer åt henne"#.

 

Kvinnorna säger frimodigt:

      Vi vill tända offereld åt Himldrottningen

utgjuta dryckesoffer åt henne.

       Vilka våra män samtyckte oss att göra.

Baka offerkakor med hennes avgudabild.

 

Jeremia bok. 44:20.

 

20.  #Jeremia sade till folket, till männen

och kvinnorna, alla som hade gett honom detta

      svar:#.

 

Jeremias ord till folket männen kvinnorna:

        vilka besvarat hans profetiska ord.

 

Jeremia bok. 44:21.

 

21.  #De offereldar ni tände i Juda städer och på

Jerusalems gator, ni själva och era fäder,

     era kungar och era stormän och folket i landet,

dem har Herren kommit ihåg, han har inte

     glömt dem#.

 

Herren Sebaot er Gud:

      Har inte glömt era gudlösa gärningas avguderi.

I Juda städer på Jerusalems gator tände offereldar.

         

Jeremia bok. 44:22.

 

22.  #Herren kunde inte längre uthärda era onda

gärningar och era vidriga bruk, och därför blev 

       ert land lagt i ruiner.

Det utsattes för ödeläggelse och blev till en 

     förbannelse; ingen kan bo där mer ----- så som

nu har skett#.

 

Herren såg er tillbedjan av falska gudar.

        Hans vrede uppväcktes mot er.

Efter era gudlösa gärningars skull  blev ert

     land ödelagt i ruiner.

Utsattes för förbannelsens ödeläggelse. 

 

Jeremia bok. 44:23.

 

23.  #Eftersom ni tände offereld och syndade mot Herren, inte lyssnade till honom och inte följde

    hans lag och hans stadgar och befallningar,

har denna olycka drabbat er, så som nu har skett#.

 

Ni er i gensträvighet fortsatte tända främmande

    offfereld  syndade upproriskt mot Herrens ord.

Lyssnade inte  till hans varnande ord.

          O-villigt följde hans lagar hans föreskrifter.

Guds befallningar låtit denna olycka drabbat er.

 

Jeremia. 44:24.

 

24.  #Jeremia sade till hela folket och till alla 

kvinnorna: 

     "Hör Herrens ord, alla ni av Judas folk som

är i Egypten:#.

 

Jeremia bok. 44:25.

 

25.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ni kvinnor har nu i handling bekräftat era egna

     ord:

"Vi tänker hålla våra löften att tända offereld åt

      Himladrottningen och utgjuta drickesoffer 

åt henne"

    Så infria era löften, förrätta era dryckesoffer!#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger:

        Bekräftar era kvinnors ord:

Vi tänker vill troget hålla våra givna löften 

       tända offereld åt vår Himladrottning

utgjuta dryckesoffer åt henne.

        Gör vi det: infriar vi våra givna löften.

 

Jeremia. 44:26.

 

26.  #Hör därför Herrens ord, alla ni av Juda folk

som bor i Egypten:

     Jag svär mitt höga namn, säger Herren,

att ingen judeisk man någonsin i Egypten

    hädanefter skall nämna mitt namn, ingen

skall säga 

    "Så sant Herren Gud lever"#.

 

Hör Herrens ord efter era onda givna löften:

          Ni Juda folk bosatta i Egypten:

Jag svär själv vid mitt höga namn, säger Herren.

        Ingen judeisk man boende i Egypten

skall efter mina ord tala i mitt namn:

       Frimodigt säga: #Så sant Herren Gud lever#.

 

Jeremia bok. 44:27.

 

27.  #Jag vakar över dem för att bringa dem  olycka och inte lycka.

     Alla judeiska män i Egypten skall falla offer 

för svärd och för svält tills alla är borta#.

 

Mitt vaksamma öga ser dem:

     Ger dem förbannelsens olycka inte välsigna dem.

Alla Judeiska män i Egypten bli till svärdets

    och svältens offer.

 

Jeremia bok. 44:28.

 

28.  #Endast några få som undkommer svärdet skall återvända från Egypten till Juda.

      Så skall alla som är kvar av Juda, de som 

begett sig till Egypten för att bosätta sig där,

      inse vems ord som går i uppfyllelse, mitt

eller deras#.

 

Endast få undkommer dödliga svärdet.

            Återkomma från Egypten till Juda land.

Vilket utmanar vems ord är sant.

 

Jeremia bok. 44:29.

 

29.  #Och detta är det tecken jag ger er,

säger Herren, tecknet på att jag skall straffa er

     på denna plats, för att ni skall inse att mina hotelser mot er skall förverkligas:#.

 

Jag ger ett tecken säger Herren.

     Trovärdigt tecken: jag skall straffa er på denna plats.

          Efter som mitt ord skall uppfyllas. 

 

Jeremia bok. 44:30.

 

30.  #Så säger Herren: 

Jag skall utlämna farao Hofra, kungen av Egypten,

       åt hans motståndare och dödsfiender,

så som jag utlämnade Sidkia, kungen av Juda,

       åt kung Nebukadnessar av Babylonien,

has motståndare och dödsfiender#.     

    

 

 

  

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se