Direktlänk till inlägg 15 mars 2020

HERRENS DOM PÅ DETTA FOLKETS SYNDER. DEL. 2. JEREMIA BOK. 6:1-26.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

HERRENS DOM PÅ DETTA FOLKS SYNDER. 

 

DEL. 2.

 

JEREMIA BOK. 6:1-26.

 

Jeremia bok. 6:1.

 

1.  #Sätt er i säkerhet, Benjamins stam,

bort från Jerusalem!

      Stöt horn i Tekoa, tänd en vårdkase

vid Bet-Hackerem!  

       Olyckan hotar från norr och stor förödelse#.

 

Sätt er under säkert beskydd, du Benjamins stam:

     Håll er borta från Jerusalems gator:

när Herrens straff-dom drabbar detta folks synder.

       För-vana folket i Tekoa inför Herrens

straffdom.

        Tänd upp en vårdkase vid Bet-Hackerem!

Olyckan kommer norr-ifrån tappra skoninigslösa 

    krigare invaderar Jerusalem. 

         

Jeremia bok. 6:2.

 

2.  #Sion, du vackra och bortskämda dotter,

du drabbas av ödeläggelse#.

 

Du, Sions stad: du, vackra utsmyckade bortskämda

      stolta du min dotter:

För dina synders skull: bli ödelagd.

 

Jeremia bok. 6:3.

 

3.  #Mot henne kommer herdrarna med sina hjordar.

   De slår upp sina tält omkring henne, tar var sitt

stycke till mark till bete#.

 

Mot dig du dotter; invaderar herdar med sina

     fruktsamma hjordar.

Sina stora tält slår de frimodigt upp runt dig.

      Herdarna tar var sitt jordstycke från dig:

för sina betande hjordar. 

    

Jeremia bok. 6:4.

 

4.  #Invig er till strid mot henne!

Kom, vi anfaller i middagssol!

     För sent!

Dagen är redan förbi, kvällsskuggorna blir längre#.

 

Förbered er för strid mot Sion!

     Kom, vi anfaller dem i middags-solen!

Det fungerar inte!

       Dagen redan förbi.

Kvälls-skuggorna blir allt längre; vilket blir till

    hinder för vårt anfalls-krig mot henne.

 

Jeremia bok. 6:5.

 

5.  #Kom, vi anfaller om natten och förstör hennes

borgar!#.

 

Kom, var frimodiga vi anfaller under nattens vila.

        Förstör hennes trygga borg-murar till ruiner.

 

Jeremia bok. 6:6.

 

6.  #Ty så säger Herren Sebaot:

Hugg ner träd och bygg en stormningsramp mot

       Jerusalem!

Ve denna lögnens stad!

      Den är full av förtryck#.

 

Herren rådgivaren säger:

       Förstör de hög-resta träden.

Bygg upp en stormningsramp mot Jerusalem.

      Låt olycka drabba denna lögn-aktiga stad!

Staden fylld av våldets förtryck.

 

Jeremia bok. 6:7.

 

7.  #Som brunnen flödar av vatten så flödar den

över av ondska.

       Den genljuder av våld och plundring,

plågor och sår ser jag ständigt#.

 

Likt vattnets o-bergränsade flöde i brunnen:

      flödar ondska på Jerusalems gator.

Varje dag utförs vålds-handlingar plundringståg.

     Ständig plåga för de rättfärdiga i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 6:8.

 

8.  #Ta varning, Jerusalem, annars vänder jag

dig ryggen, annars gör jag dig till en öde trakt,

      ett land där ingen bor#.

 

Låt er varnas: ödmjuka er!

       Gör ni inte bot och bättring:

vänds min barmhärtiga faderskärlek från er.

     Vilket gör dig Jerusalem till en öde trakt,

o-bebott land. 

 

Jeremia bok. 6:9.

 

9.  #Så säger Herren Sebaot:

Skörda än en gång, som från en vinstock,

       dem som är kvar av Israel!

Plocka rankorna rena som druvplockarna gör!#.

 

Budskapet från Herrens mun:

      Skörda än en gång från vinstocken.

Vilka ännu finns kvar i Israel.

         Plocka vin-rankor från vinstocken.

 

Jeremia bok. 6:10.

 

10.  #Till vem skall jag tala, vem lyssnar på

min varning?

       Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra.

För Herrens ord har de bara förakt, de vill

     inte veta av det#.

 

Vem lyssnar på mina varningsord?

        Deras o-lydiga öron tillslutna för mina ord.

Herrens ord blivit för dem: föraktade ord.

 

Jeremia bok. 6:11.

 

11.  #Av Herrens vrede är jag fylld, jag orkar inte

inte hålla den tillbaka.

        Töm ut den över barnen på gatan och över

de unga som samlas där! 

       Man och kvinna skall drabbas,

gamla och ålderstigna#.

 

Jag er Gud: fylld av vrede för er o-hörsamhets skull.

    Töm ut mina vredesskålar över barnen på

Jerusalems gator.

     Låt inte ungdomen undkomma min vrede.

Man kvinna gamla ålderdoms-svaga:

      drabbas av min vredesdom.

 

Jeremia bok. 6:12.

 

12.  #Andra skall överta deras hus, deras åkrar 

och hustrur.

       Ty jag lyfter min hand mot dem som bor i landet, säger Herren#.

 

Främmande folk ska överta deras hus.

       Deras åkrar och hustrur.

Jag lyfter min vredes-hand mot dem.

 

Jeremia bok. 6:13.

 

13.  #Alla, höga som låga, vill girigt roffa åt sig.

Alla, profet som präst, handlar svekfullt#.

 

Alla männskor o-beroende vilket anseende de har 

      bland folket: villiga visa sina själviska begär.

Ingen skillnad på själv-utvalda profeter och präster:

     alla är svekfullhetens tjänare.

Där sveket råder råder kärleks-lösheten.

 

Jeremia bok. 6:14.

 

14.  #De botar skadan hos mitt folk, men bara

på ytan.

      De säger "Allt är väl, allt är väl"!

men allt är inte väl#.

 

Profeterna prästerna i sin lögnaktiga falskhet:

      tillfredsställer deras själviska önskningar.

Falska lögn-profeter:

       Med svek-fulla hjärtan säger:

Allt är väl i landet.

     Sanningen säger: Allt är inte väl! 

 

Jeremia bok. 6:15.

 

15.  #De handlar skamligt och avskyvärt -----

ändå känner de ingen skam, har inte vett att blygas.

      Därför skall de falla bland de fallna.

De skall störta till marken i hemsökelsens stund,

    säger Herren#.

 

Med sina ord talar skamligt avsky-värt.

      Med sina samvetslösa samveten känner ingen

synda-nöd.

     För sin syndiga svekfulla ord:

skall falla för vredens svärd.

     

Jeremia bok. 6:16.

 

16.  #Så sade Herren:

Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de

       gamla stigarna, efter den rätta vägen.

Ta den vägen, och ni skall finna vila.

      Men de svarade:

"Det vill vi inte"#.

 

Budskapet från Herrens mun:

       Glöm inte rättfärdghetens gamla beprövade

vägen: Vandra på dem.

       Gör ni det skall er själ finna vila.

De besvarade min förmaning:

      Med sina själviska ord:

Det vill vi inte göra.

 

Jeremia bok. 6:17.

 

17.  #Jag satte väktare över er ---- lystra när hornet

ljuder!

       Men de svarade:

"Det vill vi inte"#.

 

Jag satte andligare bevakare över era liv.

       Lyssna på deras varningar när hornet ljuder!

De svarade mig:

      Det vill vi  inte göra.

 

Jeremia bok. 6:18.

 

18.  #Lyssna därför, alla folk, lägg noga märke

till vad som sker med dem!#.

 

Var lyhörda för min röst; alla folk.

       Var vak-samma inför vad som skall ske

med dem!

 

Jeremia bok. 6:19.

 

19.  #Lyssna jord:

Jag låter olyckan drabba detta folk, en följd av

         deras onda anslag, ty de har inte brytt sig om

mina ord och mina lag har de förkastat#.

 

Lyssna du, jord:  på mina förmaningar!

    Jag tillåter min vredes olycka drabba detta

upp-roriska folket!

       Veder-gällning för deras onda planers skull.

De har förkastat  mina förmanade ord och

      min givna lag.

 

Jeremia bok. 6:20.

 

20.  #Vad ska jag med rökelse från Saba,

finaste kalmus från fjärran land?

      Era brännoffer tar jag inte emot, era slaktoffer

behagar mig inte#.

 

Varför ska jag intressera mig för era rökelse

     från Saba?

För det finaste kalmus från fjärran land?  

         Finner inte behag i era bränn-offer

och själv-utvalda slakt-offer.

 

Jeremia bok. 6:21.

 

21.  #Därför säger Herren:

Se, jag lägger framför detta folk stenar

       som de skall snava på, far och son,

granne och vän, alla skall de gå under#.

 

Herrens ord:

     Framför era fötter lägger jag tunga stenar

vilket för er blir till förbannelse.

     Far son  granne vän  drabbas av min vredes-dom. 

 

Jeremia bok. 6:22.

 

22.  #Så säger Herren:

Se, ett folk kommer från ett land i norr, ett väldigt

      rike reser sig vid världens bortersta hörn#.

 

Budskap från Herrens vilja:

      Stridande folket från ett land i norr ska in-vadera

ert land.

       Kommer från ett väldigt rike vilket reser sig 

mot er.

 

Jeremia bok. 6:23.

 

23.  #De bär båge och sabel, de är grymma

och utan förbarmande.

      Med ett larm likt havets dån drar de fram

till häst, rystade för strid mot dig, arma Sion#.

 

De är ut-rustade med stridsbåge och skarpt

     strids-svärd.

Grymt folk o-barmhärtigt folk.

      Saknar med-lidande för er.

Deras stridslarm hörs likt havets dånande ljud.

       Med stridslystna hästar drar de fram mot er.

Väl-utrustade stridslystna strider kommer mot dig:

       Du, arma försvars-lösa Sion!

 

Jeremia bok. 6:24.

 

24.  #Ryktet når oss och våra händer förlamas.

Vi grips av ångest som en kvinna i födelsesmärtor#.

 

Strids-ryktet hörs  våra händer blir kraftlösa.

     Våra hjärtan blir ångest-fyllda.    

 

Jeremia bok. 6:25.

 

25.  #Gå inte ut på öppna fältet vandra inte

längs vägarna, där härskar fiendens svärd -----

       skräck från alla håll!#.

 

Sök er inte till de öppna synliga fälten för

     fiendens svärd.

Undvik vandra synligt på vägarna.

        På de öppna fälten längs vägarna härskas

av fiendens svärd.

      Vilket gör er skräck-slagna.

 

Jeremia bok. 6:26.

 

26.  #Mitt arma folk, klä dig i säcktyg,

kräla i aska!

      Håll dödsklagan som över ende sonen,

en bitter sorgehögtid.

     Ty plötsligt är förhärjaren över oss#.

 

Mitt övergivna folk: gör bot och bättring

    ödmjuka era upproriska hjärtan:

Ikläd dig säcktyg och aska.

      Håll o-bruten dödsklagan över ende sonen

vilken föll för fiendens svärd.

      Dödsklagan blir till hjärtats bittra sorge-högtid.

Plötsligt drabbas vi av plundrarens vassa

      svärdsegg.

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se