Direktlänk till inlägg 17 augusti 2018

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:1-34. NYTT LIV EFTER DÖDEN GENOM KRISTI UPPSTÅNDELSE.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:23

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:1-34.

 

NYTT LIV EFTER DÖDEN GENOM KRISTI

 

UPPSTÅNDELSE.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:1.

 

1.  #Bröder, jag vill påmina er om evangliet som 

jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars 

      grund ni står#.

 

Mina bröder;  jag Paulus påminner er om evangeliet

      jag förkunnat, vilket ni mottog på

evangeliets fasta grund ni står på.  

 

¤Första Korinterbrevet. 15:2.

 

2.  #Och genom vilket ni blir räddade.

Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse

      -------- den håller vi väl fast vid, annars var det 

bortkastat att ni kom till tro#.

 

Evangeliet blev era själars räddning.

      Vill påminna er om orden i min förkunnelse.

Vilka ord vi håller fast vid.

        Gör vi inte det vore  vår tro bortkastad.    

 

¤Första Korinterbrevet. 15:3.

 

3.  #Bland det första jag förde vidare till er var  detta som jag själv hade tagit emot:

      att Kristus dog för våra synder i enlighet med

skrifterna#.

 

De första orden jag gav till er var:

      Kristus dog för våra synder enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:4.

 

4.  #Att han blev begravd, att han uppstod på tredje

dagen i enlighet med skrifterna#.

 

Han begravdes uppstod från de döda på tredje

      dagen enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:5.

 

5.  #Och att han visade sig för Kefas och sedan

för de tolv#.

 

Efter sin uppståndelse från de döda visade sig för

    Kefas och för de tolv.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:6.

 

6.  #Därefter visade han sig förmer än femhundra

bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta

       är ännu i livet, men några har avlidit#.

 

Därefter visade han sig förmer än femhundra bröder.

       De flesta fortfarande ännu kvar i livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:7.

 

7.  #Därefter visade han sig för Jakob och sedan

för alla apostlarna#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:8.

 

8.  #Allra sist visade han sig för också för mig,

detta ofullgångna foster#.

 

Allra sist visade han sig för jag var på väg till

     Damaskus i det jag förfölje honom:

hans utvalda församling.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:9.

 

9.  #Jag är ju den allra minste av apostlarna,

inte värdig kallas apostel, eftersom jag har förföljt

       Guds församling#.

 

Jag, den allra minste av apostlarna.

      Känner mig inte värdig kallas apostel.

I min ivriga förföljelse av Guds församling. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:10.

 

10.  #Men genom Guds nåd är jag vad jag är,

och hans nåd mot mig har inte varit förspilld.

       Jag har arbetat mer än någon av dem, fast 

inte jag själv, utan Guds nåd som har varit

   med mig#.

 

Genom Guds barmhärtiga nåd är jag vad jag är.

        Hans bemötande nåd mot mig  inte varit

förspilld.

        Arbetat flitigt inte i mig själv utan tack

vare Guds nåd  vilket varit min styrka.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:11.

 

11.  #Jag eller de ----- så är det vi förkunnar,

och så det ni har lärt er att tro#.

 

Jag, som apostel eller de apostlarna.

       Det vi förkunnar  det ni lärt er att tro.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:12.

 

12.  #Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er

      säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?#.

 

Ibland er har det förkunnats  Kristus uppstått 

       från de döda  hur kan då någon förneka det.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:13.

 

13.  #Om det inte finns någon uppståndelse från

de döda har inte heller Kristus uppstått#.

 

Finns inte uppståndelselivet från de döda

     då har inte Kristus uppstått. 

 

¤Föstra Korinterbrevet. 15:14.

 

14.  #Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro#.

 

Har inte Kristus uppstått då blir vår förkunnelse

    idel tomhet.

Vår tro saknar sin fasta trohet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:15.

 

15.  #Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om

Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har

       uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda uppstår#.

 

Saknar vår uppståndelse-tro sin fasthet.

       Vi vittnat falskt om Gud.

Vårt vittnesbörd om Gud  uppväckte Kristus.

         Inte vara sant att de döda uppstår.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:16.

 

16.  #Ty om inga döda  uppstår har heller inte Kristus uppstått#.

 

Uppstår inte de döda  har inte heller Kristus

     uppstått.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:17.

 

17.  #Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro

meningslös, och ni är ännu kvar i era synder#.

 

Har inte Kristus uppstått då är er tro fåfänglig.

       Vilket ni fortfarande lever kvar i ers synder.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:18.

 

18.  #Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade#.

 

De avlidna i tron på Kristus är förlorade.

 

¤Första Korintrbrevet. 15:19.

 

19.  #Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet,

då är vi de mest ömkansvärda bland människor#.

 

Vårt framtidshopp gäller inte endast jordiska livet.

     Hoppet till Kristus gäller intill det tillkommande livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:20.

 

20.  #Men nu har Kristus uppstått från de döda,

som den förste av de avlidna#.

 

Kristus den uppståndne från de döda.

      Kristus den förste av dde avlidna.

 

¤Första Korintrrbrevet. 15:21.

 

21.  #Ty eftersom döden kom genom en människa

kommer också uppståndelsen från de döda 

       genom en människa#.

 

Döden kom genom människan Adam.

     Kom genom människan Kristus uppståndelsen

från de  döda.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:22.

 

22.  #Liksom alla dör genom Adam, så skall också

all få nytt liv genom Kristus#.

 

Alla människor dör genom första människan Adam.

       Alla människor får nytt liv genom Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:23.

 

23.  #Men i tur och ordning, först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom#-

 

Allt sker efter all ordning.

      Först Kristus  hans återkomst.

De som tillhör honom.

 


¤Första Korinterbrevet. 15:24.

 

24.  #Sedan kommer slutet, när han överlämnar 

rike åt Gud, fadern.

       Då har han förintat varje välde och varje makt

och kraft#.

 

Slutet sker när  han överlämnar riket åt sin

      fader Gud.

När det så sker förintas varje världsvälde.

    Varje världsmakt och dess härskarkraft.      

 

¤Första Korinterbrevet. 15:25.

 

25.  #Ty han måste härska tills han har lagt alla

fiender under sina fötter#.

 

Han härskar tills fiendens härskarmakt lagts

     under hans fötter.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:26.

 

26.  #Den siste fienden som förintas är döden#.

 

Dödens makt  siste fienden som förintas.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:27.

 

27.  #TY ALLT HAR HAN LAGT UNDER SINA FÖTTER.

      När det heter att allt är lagt under honom är

naturlgtvis den undantagen som har lagt allt

   under honom#.

 

Allt lagts under hans fötter.

       

 ¤Första Korinterbrevet.  15:28.

 

28.  #Men när allt har lagts under honom skall

Sonen själv underordna sig den som har lagt

       allt under honom, så att Gud blir allt, överallt#.

 

Sonen Kristus underordnar sig själv när allt

lagts under sonens fötter.

      Gud själv lagt allt under Sonens fötter.

Gud själv  blir allt, överallt.

       

¤Första Korinterbrevet. 15:29.

 

29.  #Vad skall annars de göra som låter döpa sig

för de dödas skull?

      Om de döda inte alls uppstår, varför låter man

då döpa sig för deras skull?#.

 

Om de döda inte uppstår  varför döps då människor?

         

 ¤Första Korinterbrevet. 15:30.

 

30.  #Och jag själv, varför sätter jag livet på spel

i varje ögonblick?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:31.

 

31.  #Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet

i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden

      varje dag#.

 

Ni, mina kära bröder, ni är min andliga stolthet

     i Kristus Jesus.

Kristus Jesus, vår herre.

       Jag, Paulus,  bemöts av döden varje dag.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:32.

 

32.  #Om jag bara hade tänkt på människors sätt

när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade

      det då tjänat till? 

Om de döda inte uppstår, LÅT OSS ÄTA OCH

      DRICKA, TY I MORGON SKALL VI DÖ#.

 

Hade jag haft ett mänskligt tänkande i min kamp

     mot vilddjuren i Efesos till vilken hade det varit?

 

¤Första Kotrinterbrevet. 15:33.

 

33.  #Låt inte bedra er.

"Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd"#.  

 

Låt inte bedras av fåfängans ord:

    "Om de döda inte uupstår".

Dåligt sällskap vad ger det till Livet.

        

¤Första Korinterbrevet. 15:34.

 

34.  #Nyktra till på allvar och synda inte mer!

      Det finns ju några som inte vill veta något

om Gud, det säger jag till er skam#.

 

Låt er vara andligt nyktra var vaksam inför

    syndens lögner.

Finns människors som vill förneka Guds existens.

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.   DEL. 190.   19000.  O-tåligheten samhälls-problem.   19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'   19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens beteende.   19003.  O-tåligheten rider ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se