Direktlänk till inlägg 22 juli 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DEL. 114.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:17

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 114.


11400a.  Den som låter sig besegras av övermodet

blir slav under dess inflytande.


11400b.  Den som låter sig besegras av elakheten

blir slav under dess inflytande.


11400c.  Den som låter sig besegras av häftigheten

blir slav under dess inflytande.


11401a.  Hånfull tunga ärar sig själv.


11401b.  I hånfulla tungan finns ingen förlåtelse

och f örståelse för sin nästa.


11401c.  Hånfull tunga  talar stortaliga Ord.


11402.  O-kunnigheten och förblindelsen

varandras vänner.


11403.  Fel-aktig kärlek  blir till kontrollerad

kärlek  öppnar upp för kontroll-beteendet.


11404.  Gästfriheten och godhjärtligheten

varandras vänner.


11405a. Lögnen  dumdristig i sitt beteende.


11405b.  Lögnen  dåraktig i sitt beteende.


11405c.  Lögnen  vad ger den till Livet.


11406a.  Förtalet  dumdristig i sitt beteende.


11406b.  Förtalet  dåraktig i sitt beteende.


11406c.  Förtalet  vad ger det till Livet.


11407a.  Skvalleriet  dumdristig i sitt beteende.


11407b.  Skvalleriet  dåraktig i sitt beteende.


11407c.  Skvalleriet  vad  ger det till Livet.


11408. Lögnen älskar inte sin nästa som sig själv

       hatar och föraktar henne.


11409.  Förtalet älskar inte sin nästa som sig själv

      föraktar och hatar henne.


11410.  Skvalleriet älskar inte sin nästa som sig själv:  hatar och föraktar henne.


11411. Bitter avundsjuka vad ger det till Livet.


11412.  Vara stridslysten  vad  ger det  till Livet.


11413a. Ödmjukheten står emot högmodet.


11413b. Snällheten står emot elakheten.

 

11413c. Saktmodet står emot ilskenheten.

 

11414.  Finns inget trygghet och vila i högmodet.

 

11415.  I barmhärtigheten finns godheten

och kärleken.

 

11416.  Ångest-känslorna styrs av lögnens

talade Ord.

 

11417a.  I en värld av o-ärligheten  finns en fattigdom av ärligheten.

 

11417b.  I en värld av ärlighet  finns en

fattigdom av o-ärligheten.

 

11417c.  Vilket ger Livet mest leva för !!

 

11418.  Själv-säkerheten Och skrytsamheten

varandras vänner.

 

11419.  Pratmakare och orosstiftare varandras vänner.

 

11420a.  Orosstiftare & våldsmän varandras vänner.

 

11420b.  Orosstiftare Och våldsmän vad ger

de till Livet.

 

11420c.  Pratmakare & o-behärskad tunga

vad ger de till Livet.

 

11421.  Vara häftig och våldsam högmodets

tjänare.

 

11422.  Vara själv-god och ilsken  vad ger det

till sin nästas liv.

 

11423a.  Anklagande tankar vad ger det till Livet.

 

11423b.  O-ärliga tankar vad  ger det till Livet.

 

11423c.  Ärliga tankar  uppmuntrande tankar.

 

11424.  Barmhärtige känner törstig längtan efter

Barmhärtighetens närhet.

 

11425.  Tystne känner törstig längtan efter

tysthetens närhet.

 

11426.  Tålige känner törstig längtan efter

tålighetens närhet.

 

11427a.  Vandra i kärlekens närhet

välkommen vara kärlekens glädje-spridare.

 

11427b.  Vandra i ömhetens närhet

välkommen vara ömhetens glädje-spridare.

 

11427c.  Vandra i med-ömkans närhet

välkommen vara med-ömkans glädje-spridare.

 

11428.  Vandra i med-lidandets närhet

välkommen vara med-lidandets glädje-spridare.

 

11429.  Ödmjukhetens sanning nyttig för Alla.

 

11430.  Ödmjukhetens sanning  tillgänglig

för Alla.

 

11431.  Ödmjukhetens sanning ger vad mänskligheten behöver.

 

11432a.  Ödmjukhetens verkligheter

inressant lärorikt att äga.

 

11432b.  Högmodets verkligheter

o-intressant dåraktigt att äga.

 

11432c.  Övermodets verkligheter vad

kan det ge till Livet.

 

11433a. Onda miss-tankar  vad ger det till Livet.

 

11433b. Onda miss-tankar  o-intressanta

dåraktiga att äga.

 

11433c.  Onda miss-tankar  tillgängliga för Alla.

 

11434.  Tänk få glädjas med ödmjukhetens

rikedomar  livets mening.

 

11435.  Tänk få glädjas med snällhetens rikedomar

livets mening.

 

11436.  Tänk få glädjas med  vänlighetens rikedomar  livets mening.

 

11437a.  O-nyttiga Ord  lögnaktiga Ord.

 

11437b.  O-nyttiga Ord  falska Ord.

 

11437c.  O-nyttiga Ord  förtalets Ord.

 

11438a.  O-nyttiga Ord  skvalleriets Ord.

 

11438b.  O-nyttiga Ord  O-ärliga Ord.

 

11439.  Barmhärtigheten  o-gripbar  o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga rikedom.

 

11440.  O-barmhärtigheten o-gripbar o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga fattigdom.

 

14441.  Ödmjukheten o-gripbar o-ändlig o-fattbar

i sin outtömliga rikedom.

 

14442a.  Vara fylld av medkänslan & medömkan 

för de som besvarar deras ömsinta inbjudan.

 

14442b.  Vara fylld av mildheten och ödmjukheten

för de som besvarar deras milda & ödmjuka

      inbjudan.

 

14442c.  Vara fylld av snällheten & vänligheten

för de som besvarar  deras snälla och vänliga 

        inbjudan.

 

14443.  När mänskligheten i sitt hjärta längtar

efter bli älskad och uppskattad söker den

       livets mening.

 

14444a.  Ödmjuke håller o-rubbligt fast vid mot

högmodets lockelser och frestelser. 

 

14444b.  Ödmjuke visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till ödmjukhetens sköna

      och ljuvliga rikedomar.

 

14444c.  Insiktsfulle visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till insiktens sköna 

       och ljuvliga rikedomar.

 

14445.  Visa sin ödmjuka lydnad mot visheten 

fyller livets dagliga behov.

 

14446.   Vara lik en döv som ingenting hör.

Vara lik en som äger en stum tunga.

         Vara lik en man som inte hör.

Vara en som inte svarar.

       

14447.  Vara lik en döv ibland förtalets talare.

Äga en stum tunga ibland  förtalarnas

         talträngda tungor.

 

14448.  Vara lik en man som  inte hör ibland

skvalleriets talare.

 

14449.  Vara en som inte besvarar förtalares ord.

 

14450a.  Snällheten  tillgänglig för Alla.

 

14450b.  Snällheten  nyttig för Alla.

 

14450c.  Snällheten  fyller hjärtats behov  med

     snällhetens rikedomar.

 

11451a.  Snällhetens rikedomar  tänk om

mänskligheten vill söka den.

 

11451b.  Snällhetens ömhet  skönhet   ljuvlighet

finns för de som söker den.

 

11451c.  Snällhetens sötma  själens lenande

honungs-smak för livets  glädjerika leende.

 

11452a.   Fridens människa låter sinnesron
sinnes-friden vara herre i sitt liv.


11452b.  Godhetens människa låter godhjärtligheten vara herre i sitt liv.


11452c.  Snällhetens människa låter snällheten

vara i sitt liv.


11453.  Skrivna ord varaktigt Ord.


11454.  Muntliga Ordet  kortsiktigt Ord.


11455.  Skrivna ger bättre frukt än muntliga

orden.


11456a.  Äger man inte ödmjukheten  svårt

leva i kärleken.


11456b.  Äger man inte mildheten  svårt

acceptera  leva i ödmjukheten.

 

11456c.  Äger man inte bamhärtigheten  svårt

acceptera  livet i den. 


11458.  Fullkomlige o-intresserad leva i

o-fullkomligheten.

 

11459.  Leva i o-nyttigheterna  bli bestulen på

på tiden vad livet ger.

 

11460.  O-nyttigheter  livets tjuvar  som belöningslösa  i sitt stjälande.

 

11461.  Där det finns kärlek och vishet, där finns

varken rädsla eller okunnighet.

 

11462a.  Dåren älskar sin egen dumdristighet.


11462b.  Dåren säger i sitt hjärta jag behöver

ingen vishet  klarar mig själv.


11462c.  Dåren önskar ingen samhörighet

med visheten.


11463.  Dåren föraktar insikten och visheten.


11464a.  Insiktsfulle älskar insikten.


11464b.  Insiktsfulle  känner  sig älskad

uppskattad av insikten.


11464c.  Insiktsfulle o-intresserad leva i

dumdristigheten.


11465.  Insiktfulle säger i sitt  hjärta jag har

valt leva tillsammans med insikten livet ut.


11466.  Insiktfulle känner sinnesron & sinnesfriden

i sin  gemenskap med insikten.


11467.  Insiktfulle & insikten lever i förenat liv

med  varandra.


11468a.  Snälla hjärtat   vad fint det är. 

 

11468b.  Snällt hjärta tillgängligt för Alla.

 

11468c.  Snällt hjärta  vad nyttigt det är för Alla.

 

11469.  Göra ego-nyttiga saker.

 

11470.  Göra ego-saker ära sig själv.


11471.  Göra  kärleks-gärningar tänka på sdin nästas behov.


11472.  Kärleks-fullt  hjärta visar medömkan medkänsla  med-lidande.

 

11473.  Stilla människor främmande för 
talträngda tungor.

 

11474a.  Ödmjuk tacksamhet  nyttig för Alla.

 

11474b.  Ödmjuk tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

11474c.  Ödmjuk tacksamhet  god vän för Livet.

 

11475.  Ödmjuke känner gemenskap med 

ödmjukheten.

 

11476.  Människan  behovets-människa.


11477a.   Ödmjukheten  ödmjukes vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Ödmjukes erfarenhet & lärdom  lära känna

      ödmjukheten.


11477b.  Barmhärtigheten  barmhärtiges vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

       ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Barmhärtiges erfarenhet & lärdom lära känna

        barmhärtigheten. 


11477c.  Kärleken  kärleksfulles vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdom och erfarenheten.

Kärlekens erfarenhet & lärdom lära känna

      kärleken. 


11478.  Visad ödmjukhet  omgivningens nytta

av ödmukhetens rikedomar.


11479.  Visad ödmjukhet  till omgivningens nyttiga 

lärdom och erfarenhet.


11480.  Visad ödmjukhet  förändrar  människors

beteende inför ödmjukhetens verklighet.


11481.  Ödmjukheten kan inte betalas med

silvrets och  guldets värde.


11482a.  I ödmjukheten finns sanningen.

 

11482b.  I högmodet finns lögnen och falskheten.

 

11482c.  Högmodet och ödmjukheten går

skilda vägar.

 

11483a.  Sanningen och ödmjukheten trogna vänner.

 

11483b.  Sanningens och ödmjukhetens liv tillsammans gör dem till trogna vinnare.

 

11484a.  Lögnen & falskheten trogna vänner.

 

11484b.  Lögnens och falskhetens liv tillsammans

    gör dem till trogna förlorare. 

 

11485a.  Ödmjukhetens rikedomar kan inte jämföras

med högmodets fattigdom.

 

11485b.  Högmodets fattigdom ljuvaktig stjäler

      tiden av år och dagar från den högmodiges

dyrbara liv.

 

11485c. Snällhetens rikedomar kan inte jämföras med elakhetens fattigdom.

 

11486.  Elakhetens fattigdom  ljuvaktig stjäler

    tiden av år och dagar från den elakes 

dyrbara liv.

 

11487a.  Högmodet flyr i rädsla från ödmjukhetens närhet.

 

11487b.  Ödmjukhetens närhet skadlig och smärtsam för högmodet.

 

11487c.  Snällhetens närhet skadlig och smärtsam

för elakheten.

 

11488.  Elakheten flyr i rädsla från snällhetens närhet.

 

11489a.  Miljö-förstörelsen herre över mänskligheten.

 

11489b.  Miljö-förstörelsen rider på rädslan.

 

11489c.  Miljö-förstörelsen lever sitt egna liv.

 

11490.  Miljö-förstörelsen rider på stoltheten.

 

11491.  Tänk få säga till den hjälpsamme:

Tack för din hjälpsamhet.

 

11492.  Tänk få säga till den sorgsne:

känner tacksamheten få uppmuntra dig.

 

11493.  Tänk få säga till den fattige:

känner tacksamheten få vara dig till hjälp.

 

11494.  Onyttiga Ord ärar  o-nyttigheten.

 

11495.  O-nyttigheter vad ger det till Livet.

 

11496.  Nyttigheterna och o-nytigheterna

varandras o-vänner.

 

11497.  O-nyttigheterna & nyttigheterna går

skilda vägar.

 

11498.  Bättre göra nyttigheter än o-nyttigheter.

 

11499.  Sämre göra o-nyttigheter än nyttigheter. 

 

 


  

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se