Alla inlägg under maj 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

JESUS SYRAKS BOK.  37:16-26.


VISDOMENS FRUKTER.


16.  #Varje handling börjar med ord, och varje

företag inleds med rådslag#.


Visa Och kloka ord beslutsamma Och mål-medvetna

i handling.


Insiktsfulla beslut framgång Och lycka.


17.  #Tecken på hjärtats föränderlighet#.


Hjärtats tankar förändras efter visa Och kloka beslut.


¤Syraks bok. 37:18.


18.  #Är fyra ting som kommer därifrån:

gott och ont, liv och död, men den ständige

      härskaren över dem är tungan#.


I hjärtat finns antingen det goda eller onda.


I hjärtat finns antingen livet eller döden.


Tungan kraftkällan antingen väljer den

godheten eller ondskan i sitt tal.


Tungan kraftkällan antingen väljer den livet

eller döden i sitt tal.  


Ordspråksboken.  18:21.


21.  #Tungan har makt över liv och död, de som kan

tygla den får njuta dess frukt.#


Tungans makt över livet ::


Tungans uppmuntrande ord.

       Tungans vänliga & snälla ord.

              Tungans saktmodiga & milda ord.

                    Tungans ödmjuka ord.

                          Tungans kärleksfulla ord.


Tungans makt över döden :::


Tungans stridslystna & vetgiriga ord.

       Tungans elakhetens ord.

             Tungans förtalets & skvalleriets ord.

                  Tungans hård-hjärtliga ord.

                        Tungans hatiska & föraktfulla ord.

                   

Syraks bok.  28:14-18.


14.  #Den skvallande tungan har störtat många

i olycka och drivit dem på flykt från land

       till land.

Den har förstört befästa städer och lagt

stormäns hus i ruiner#.


Skvallrade tungans makt :::


O-behärskade tungans allmakt ::


Många människors fördärv & olycka.

        Fördrivit människor på o-kända faro-fyllda vägar.

      Ödelagt tillintetgjord befästa & trygga städer.

Tungans makt lagt härskande stormäns hus

              i ruiner.


Syraks bok. 28:15.


15.  #Den skvallrande tungan har kört dugliga hustrur på porten och bedrövat dem frukten

       av deras arbete#.


Skvalleriets tunga föraktat flitiga hustrus händers arbete.

      Besttulet hennes välförtjänta frukt av hennes flitighet.


Syraks bok. 28:16.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#.


Lyssna på skvalleriets tunga belönings-löst.

     Skvalleriets tunga  o-frihetens & slaveriets tunga.      


Syraks bok.  28:17.


17.  #Piskans slag ger blodiga märken, men tungans slag knäcker ben#.


Piskans smärtsamma slag  jämförs med tungans

hårda smärtsamma slag knäcker sönder

friska livs-dugliga ben.  


Syraks bok. 28:18.


18.  #Många är de som fallit offer för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.


Tungans offer fler till antalet än svärdets offer.  


Syraks bok. 37:19.


19.  # En man kan vara skarpsinnig

och en lärare för många och ändå till ingen nytta

för sig själv#.


Mannens utlärnings-förmåga kan vara djup-gående

& djup-sinnig.

      Vara lärare för många.

Onyttig för sig själv i sin karaktärs-löshet.


20.  #En man kan vara skicklig talare men bli avskydd.

 Han går miste om allt livets goda#.


Skicklig talare kan vara avskyvärd i sitt karaktärs-lösa liv.

    Karaktärs-löshetens fiendskap mot livets goda.


21.  #Ty Herren gav honom inte förmågan att behaga; en sådan man saknar helt vishet#.


O-vishetens man saknar vishetens fullhet.

     

22.  #En man kan vara vis när det gäller honom själv, men hans klokhet kommer bara hans

        kropp till godo#.


Tillåter inte mannen visheten & klokheten få

ingång i ande & själ.

        Blir de o-visa & o-kloka. 


Syraks bok. 37:23.


23.  #En vis man fostrar sitt folk, och frukten av hans klokhet är att lita på#.


Vis mans tankar hjärta  Ord tränar sitt folk.

      Klokhetens frukt  visar fruktbart värde.


¤Syraks bok. 37:24.


24.  #En vis man blir rikt välsignad, och alla som ser honom prisar honom lycklig#.


Vis mans hjärta rikligen välsignad.

       Hans karaktäriska livsföring  gott vittnesbörd.


Syraks bok. 11:1.


1.  #Vishet ger den ringe en aktad ställning

och skaffar honom en plats bland stormän#.


Visheten upphöjer & ärar de små de svaga hjälplösa

& övergivna.


25.  #En människa har sin utmätta livstid, men

Israels dagar kan inte räknas#.


Människans livs-dagar uttänkta redan i hennes moderliv.


¤Syraks bok. 37:26.


26.  # Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#.


Vise vinner gott vittnesbörd  inför sitt folk.

      Vises namn upphöjt och ärat i evighet.  


Syraks bok. 39:9.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet,

aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

       Minnet av honom skall inte försvinna,

hans rykte skall leva genom alla släktled#.


Vises klokhet lovsjungs av många.

      Tacksamma tankar hjärtan & Ord uttrycker sig

 i lovsjungande tacksamhet.


Vises karaktäriska liv god förebild för sin nästa.

      Hans livsgärningar skall inte utplånas.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:38

JESUS SYRAKS BOK.  36:20-28.


DEL. 2.


DET KLOKA GIFTERMÅLET.


20.  #Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan#.


Hungern längtar efter magens mättnad.

      Somlig mat mer näringsrik än annan.


21.  #Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen#.


Viltets smak i gommen : jämförs med

      kloka hjärtats kännedom om lögnen.


22.  #Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad

han förtjänar#.


Illistig Och lömsk människan vållar olycka Och fördärv.

Kunnig man belönar honom vad han förtjänar.


23.  #Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra#.


¤Syraks bok. 36:24.


24.  #En vacker kvinna gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära#.


Kvinnlighetens emotionella rikedomar  mannens

behov fylls av hjärtats glädje.


Syraks bok. 26:1-3.


1.  #Lycklig den som har en god hustru, hans livstid blir dubbelt så lång#.


Välsignad den man som funnit en god-hjärtlig hustru.

     Hans livstids dagar blir lättare fyllda av tacksamhet Och glädje.


2.  #En duglig hustru ger sin man glädje, och han

njuter frid i alla sina dagar#.


Flitig hustru med flitiga arbetsamma händer

mannens hjärta glädje.

       När han ser hennes livsstil  känner han en inre livsglädje.


3.  #En god hustru är en dyrbar gåva; den gåvan

ges åt den gudfruktige#.


God-hjärtlig hustru värdefull gåva.

        Gåvans rikedom ges åt den gudfruktige mannen.


Syraks  bok. 26:13.


13.  #En älsklig hustru är sin mans glädje, hon förstår att hålla honom frisk och stark#.


Kärleksfull hustru villig visa sina emotionella rikedomar inför sin man.

       Visa omsorg Och varma känslor i att tänka på

hans hälsa.


25.  #Om hon är mild och vänlig i sitt tal går

mannens lycka över mänskliga mått#.


Bemöts mannen av hennes mildhet Och vänlighet

   i sitt tal känner han en inre känslo-lycka.


¤Syraks bok. 36:26.


26.  #Den som tar sig en hustru får det första han

behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd#.


Hustrun  mannens hjälpare Och livsstöd.


Första Moseboken. 2:18 : 21-24.


18.  #Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam.   Jag skall ge honom någon som kan

vara honom till hjälp".


Herren visade en djup med-känsla Och med-lidande för mannens ensamhet.

      Jag skall ge honom en hjälpare ( läkedom ).  


21.  #Då försänkte Herren Gud mannen i en dvala,

och när han sov tog Gud ett av hans revben

och fyllde igen hålet med kött.


Gud i sin visdom lät en djup sömn försänkas över mannens vilja.

   Under sömnens tillstånd tog ett manligt revben

från de övriga benen i bröstkorgen nära hans manliga hjärta.

Fyllde igen det borttagna revbenets utrymme med

kött. 


22.  #Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen.


Av det manliga revbenet skapade ( byggde )

Herren Gud en kvinna ( maninna ) ställde henne

livs levande till mannens ensamhet.


23.  #Då sade mannen:

"Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött.

Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen".


Vid mannens uppvaknade tillstånd sa mannen:

Ett revben utifrån mina övriga bröstben.

      Kvinnan kött av mitt eget kött.


27.  #Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den

      trolöses kval#.


Saknaden efter en hustru kan jämföras med

trädgård utan stängsel-skydd.


Trädgården o-skyddad mot plundrare.

     Saknas hustrun vid mannens sida jämförs

med en o-trogens ångest Och själs-smärta.


¤Syraks bok. 36:28.


28.  #Ty vem har förtroendet för en tjuvaktig

landsstrykare, som flackar omkring från stad till stad?

       Så går det den som saknar hem och tar in

var som helst när natten kommer#. 

 

Tjuven saknar en fast bostad  flyktig som en främling. 

    Hemlöse tjuven får välja o-frivilliga boplatser.


Syraks bok. 29:24.


24.  #Att gå ur hus i hus är ett eländigt liv,

där du är främling har du inte någon talan#.


Främlingens liv eländigt dag för dag.

     Ingen visar intresse för en hemlös flyktig

främling. Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:38

VISA OCH KLOKA UTTALANDEN.


När våra naturliga sinnen finner sin tillfredsställelse

   Och glädje i Kristus, följer de naturliga sinnena

så småningom efter.


ERFARENHET.


Enligt Teresia av Avila ( 1515-1582 ) bör en andlig vägledare ha tre kvaliteter:

    gott omdöme, erfarenhet Och lärdom.


Det är av stor vikt att den själ, som vill växa till i inre samling och fullkomlighet, ger noga akt

      på i vems händer hon anförtror sig,

ty sådan läromästare är så blir även lärljungen,

och sådana fader sådan son .....


Ledaren måste nämligen förutom att vara vis

och ha urskiljningsförmåga själv också ha

erfarenhet.


Även om grunden för att leda anden utgörs av insikt

       och urskillnigsförmåga, så kommer ledaren

ändå inte att lyckas med att föra henne vidare

      på andens väg ...... om han inte har egen

erfarenhet av vad ren och sann ande är.


Johannes av Korset  ( 1542-1591 ).  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:37

HELIGAS BÖNER.


Den saliga Elisabeth av Treenigheten, karmelitersyster sm dog 1906, ber


"Du min Gud, Treenighet som jag tillber, hjälp mig

     att glömma mig själv för att helt bli din

boning, orörlig och lugn som om min själ redan

fanns i evigheten.


Ge min själ frid.


Gör dig där en himmel, en plats du älskar och där du

      kan vila.

Måtte jag aldrig lämna dig ensam där, måtte jag alltid finnas där helt och hållet, med en alldeles

      vaken tro, helt i tillbedjan, helt utlämnad åt din skapande verkan". 


Bön av Elisabeth av Treenigheten  :::

"O förtärande Eld, kärlekens ande, kom och

       intag mig, så att Ordet liksom blir kött äne

gång i min själ.

Låt mig får vara en annan mänsklighet för honom

      där han på nytt kan låta hela sitt mysterium

bli till verklighet".

  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:37

JESUS SYRAKS BOK. 36:1-19.


BÖN OM GUDS INGRIPANDE.


Syraks bok. 36:1.


1.  #Förbarma dig över oss, du härskare som är

allas Gud#.


Visa oss med-lidande medömkan barmhärtighet

över vår o-fullkomlighet.


Syraks bok. 36:2.


2.  #Hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck

för dig!#.


Trösta hjälp var vårt stöd slå hedningarna med olyckor och fördärv.


Syraks bok.  36:3.


3.  #Lyft din hand mot de främmande folken och låt dem se din härskarmakt#.


Låt din härskarmakt allmakt bli synlig inför de

främmande folkens ögon.


¤Syraks bok. 36:4.


4.  #Liksom du använde oss till att visa dem din helighet må du använda dem till att visa oss

din storhet#.


Du visade din helighet genom oss.

     Använd de främmande folken :: till att visa

storhet.


Fjärde Moseboken. 14:13-16.


MOSES BÖN FÖR FOLKET.  HERRENS SVAR.


13.  #Mose svarade: "och om egyptierna får höra det?

Du har ju med kraft fört ut detta folk från dem#.


Egypterna det främmande folket.

      Förhärligade sin storhet genom detta folk. 


14.  #Och om de berättade det för invånarna här

i  landet?

De har ju hört att du, Herre, finns mitt bland detta

      folk, du, som visar dig för dem ansikte mot ansikte, hört att ditt moln finns ovanför dem

     och att du går framför dem i molnpelare om dagen och en eldpelare om natten#.


Främmande folket hade hört Herrens storhets gärningar :: ibland sitt utvalda egendoms-folk.


15.  #Om du nu dräper hela detta folk i ett enda slag kommer de andra folken, som hört om dina 

      storverk, att säga:#.


Förgör du, Herre ditt egendomsfolk kommer

de andra folken säga.


16.  #Herren förmådde inte föra sitt folk in det land som han hade lovat dem med ed.

    Det var därför han slog ihjäl dem i öknen#.


Herrens orubbliga ed prövades i öknen.


Hesekiels bok. 28:22.


PROFETIA MOT SIDON.


22.  #Så säger Herren: Jag skall ta itu med, Sidon,

och visa min makt i dig.

     Genom att verkställa domen över staden skall jag visa min helighet.

     Då skall de inse att jag är Herren#. 


Herren visar sin storhet Och makt Och helighet

inför Sidons invånares o-rättfärdighet.


Hesekiel bok. 38:23.


GUDS BESTRAFFNING AV GOG.


23.  #Så skall jag visa min makt och min helighet

och ge mig till känna inför många folk.

      Då skall de inse att jag är Herren#.


¤Syraks bok. 36:5.


5.  #Må de få erfara detta liksom vi har gjort:

det finns ingen annan Gud än du, Herre#.


Herrens helighetsgärningar Och allmakt visar

    det finns ingen annan Gud.  


HERRENS ÖVERHÖGHET ÖVER ALLA FOLK.


Jesaja bok. 45:14.


14.  #Så säger Herren:

Det rika Egyptien, det välmående Kush och Sebas

      resliga folk skall tillfalla dig och bli ditt.

De skall gå bakom dig, komma i bojor.

      De faller ner inför dig och ber med orden:

"Bara hos dig finns Gud, ingen annan finns,

       ingen annan än Gud".


Rika Egyptien

       Välmående Kush

             Sebas resliga folk

Skall tillfalla Herrens överhöghet.

    Folk som ska ödmjuka sig falla ned inför dig.

Respektera dig som ende sanne Guden.


¤Syraks bok. 36:6.


6.  #Gör nya tecken, låt åter under hända#.


Visa åter din helighet Och allmakt.


Femte Moseboken. 4:34.


34.  #Eller har någon annan Gud ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och 

     tecken, under och krig, med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd,

      så som Herren, er Gud, gjorde med er i Egyptien,

inför dina ögon?#. 


Förklaring om vem Gud är i ord Och handling.

   

¤Syraks bok. 36:7.


7.  #Vinn ära åt din hand, åt din starka arm!#.


Bli ärad genom din hands nya tecken ::

åt din starka allmakts hand.


Andra Moseboken.  15:6.


ISRAELS SEGERSÅNG : efter israeliternas segertåg genom Säv-havet befrielsen från Faraos härskara.


6.  #Din högra hand, Herre, härlig i makt,

din högra hand, Herre,

            krossade fienden#.


Syraks bok. 36:8.


8.  #Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm#.


Låt din heliga vrede :: förgöra all o-moral.

        Visa din förargelse Och upprördhet mot ditt folks hårdnackade o-hörsamhet mot dina lag-bud.


Syraks bok. 36:9.


9.  #Förinta motståndaren och utplåna fienden#.


Bön om Guds allmakts ingripande.

        Förgör i dina helighets motståndare.

Tillintetgör fiendefolket.


Psaltaren. 79:6.


6.  #Töm din vrede över de andra folken, de som

inte känner dig, över de riken som inte åkallar dig#.


Låt din uttömmande vrede : vidröra de folk som inte vill lära känna dig.

       Låt uttömmande vrede vidröra de riken ::

som inte villigt vill åkalla dig.


Jeremia bok.  10:25.


EN BÖN AV PROFETEN.


25.  #Töm din vrede över de andra folken,

de som inte känner dig, över de stammar som inte

     åkallar dig, ty de har slukat Jakob och förintat honom, lagt hela landet öde#.


Profeten Jeremias bön ::: uttöm dina vredes-känslor

de andra folken som inte villigt vill känna dig.

     De olika stamfolken som inte åkallar ditt heliga namn.

De har i sitt övermods hård-hjärtlighet : tillintetgjort

Jakob gjort hela landet till en öde-mark.


Syraks bok. 36:10.


10.  #Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat, låt dina storverk bli förkunnade#.


Bönen: påminner Herren om hans eviga rådslut.

        Låt dina storverk bli förkunnade inför alla folk och stammar.


Syraks. 36:11.


11.  #I din vredes eld må de flyende förtäras

och ditt folks plågoandar möta sin undergång#.


Din känslosamma vrede : tillintetgör ett flyende folk.

     Ditt egendomsfolks plågoandar bemötas av

olycka Och fördärv.


Syraks bok. 36:12.


12.   #Krossa huvudet på fiendernas ledare, de som säger: "Det finns ingen annan än vi#.


Förgör våra fienders ledares huvud : i sina stortaliga ord säger :: det finns en annan än vi.


¤Syraks bok. 36:13.


13.  #Samla alla Jakobs stammar, ge dem på nytt deras urgamla arvslott#.


Låt Jakobs förskingrade stammar samlas.

         Låt Jakobs stammars utlovade urgamla

arvslott ges tillbaks.


HERREN AVVISAR MOSES BÖN.


Femte Moseboken.  3:23-28.


23.  #Vid samma tid vädjade jag till Herren#:


24.  #Herre, min Gud, du har börjat visa din storhet och din väldiga makt för din tjänare.

      Vilken gud i himlen och på jorden utför sådana

dåd som du#?


Beskrivning om Guds storhet allmakt.

      Ingen kan jämföras med Herren, min Gud.


25.  #Låt mig gå över Jordan till andra sidan och se der rika landet där, dessa härliga berg, och Libanon#.


Herrens tjänare Moses böneönskan gå över

      floden Jordan få njuta av det rika löfteslandet.


26.  #Herren var förbittrad på på mig för er skull

och ville inte lyssna på mig.

       "det är nog", sade han, "tala inte mer med

mig om detta".


Herren ville inte besvara hans önskan  han var förbittrad på sin tjänare Mose när han slog på Klippan Kristus två gånger  för folkets o-hörsamhet.


27.  #Gå upp på toppen av Pisga, se dig omkring

åt väster och åt norr, åt söder och öster, och låt

         blicken vila på vad du ser, ty du kommer inte

att gå över denna flod, över Jordan#. 


Gud var nådefull Och barmhärtig mot sin tjänare Mose  fick gå upp på Berget Pisga.

   Låt din blick beskåda löfteslandet.

   

28.  #Ge Josua uppdraget, ingjut mod och styrka

i honom, ty det är han som skall gå över floden i spetsen för detta folk.

      Det land som du ser skall han göra till deras egendom#.


¤Syraks bok.  36:14.


14.  #Förbarma dig, Herre, över det folk som fått

ditt namn, över Israel, som du har liknat vid

       en förstfödd son!#.


Israeliterna ++ hans förstfödde son.

    Bönen : visa din ömhet över ditt egendoms-folk. 


Andra Moseboken. 4:22.


MOSE TAL INFÖR FARAO: släpp mitt folk :

ut ur träldoms landet Egyptien.


Tjänare Moses uppdrag : Släpp mitt folk ut ur träldomslandet.


22.  #Då skall du äga till farao:

Så säger Herren: Israel är min förstfödde son#.


Femte Moseboken. 28:10.


10.  #Alla jordens folk skall bli varse att Herrens

namn har utropats över dig, och de skall frukta dig#.


Herrens beskyddande namn vilar över hans egendoms-folk.

      Evigt beskydd mot jordens alla folk.


¤Syraks bok. 36:15.


15.  #Var barmhärtig mot din tempelstad, mot

Jerusalem, den plats där du valt att bo#.


Visa barmhärtighet Och ömhet mot din tempelstad

Jerusalem.

       Tempelstaden Jerusalem Herren Sebaots boning.


Andra Moseboken. 15:17.


Israeliernas segersång över Säv-havet.


17.  #Du ledde dem fram och planterade dem

på det berg som är din egendom,

     den plats du gjort till din boning, Herre,

den helgedom, Herre, du själv har grundligt#.


Din trofasthet ledde dem : planterade på Berget Jerusalem din egendom ::: din boning :

     din helgedom.


Syraks bok. 36:16.


16.  #Låt Sion genljuda av dina gärningars lov

och ditt tempel fyllas av din härlighet#.


Låt på berget Sion : få höras dina gärningars lov.

       Ditt heliga tempel fyllas av allmakts härlighet.


Syraks bok. 36:17.


17.  #Träd som vittne för dem du skapade i begynnelsen, och uppfyll de profetior som

uttalats i ditt namn#.


Bönens ord : Uppfyll de profetior som uttalats.


Syraks bok. 36:18.


18.  #Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,

och visa att dina profeter var trovärdiga.

       Lyssna, Herre, till tjänares bön#.


Tålamodets belöning.

    Trovärdiga profeter :: lever livet i sanningen.

Lever i lydnad : lyssnar med ödmjukt hjärta.


Syraks bön.  36:19.


19.  #Så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!

Då skall alla som bor på jorden se att du Herren,

den evige Guden#.

 


 


          

    

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:33

JESUS SYRAKS BOK. 35:14-26.


OFFER ÅT GUD OCH RÄTTVISA ÅT DE FATTIGA.


DEL. 3.


Syraks bok. 35:14.


14.  #Kom inte med mutor, dem tar han inte emot#.


Låt inte erat offer vara bestulna offer-gåvor. 


Syraks bok. 35:15.


15.  #Lita inte på orättfärdiga offer.

Ty Herren är den som dömer, inför honom

finns ingen mänsklig storhet#.


Förtrösta inte på o-ärlig Och ondskefulla offer.

    Herrens storhetsmakt den som dömer mellan rättfärdiga Och o-rättfärdiga offer.


Femte Moseboken. 10:17.


17.  #Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och

herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde

      hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas#. 

Lära känna gudarnas Gud.

      Lära känna den store Guden.

             Lära känna den fruktansvärde hjälten.

Aldrig är han ensidig.

     Han låter sig aldrig mutas. 


¤Syraks bok. 35:16.


16.  #Han tar inte parti mot den fattige utan

lyssnar till den förorättades bön#.


Han den fattiges vän.

       Lyssnar på den illa behandlades böner.


Syraks bok. 4:6.


6.  #Ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet

skall hans skapare höra hans bön#.


Ty om den fattige tiggaren förbannar dig i sin

själs bitterhet  Hans skapare besvarar hans bön.


Syraks bok. 35:17.


17.  #Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop eller för änkan som oavlåtligt klagar#.


Han ömmar för den faderslöses nöd om hjälp  tröst

Och stöd.

       Änkans outröttiga klagorop om hjälp stöd

Och tröst.


Lukas evangelium.  18:1-7.


LIKNELSEN OM ÄNKAN OCH DOMAREN.


1.  #Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp#.


Hans vilja lära dem Tålmodig Och uthållig bön.


2.  #I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om männskor#.


I en stad fanns det en egensinnig domare.


3.  #I samma stad fanns det en änka, och kom gång på gång till honom och sade:

     "Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till".

Änkans ihärdiga önskningar :: ge av min motport

det som mig tillhör.


4.  #Till en början ville han inte, men sedan tänkte  han:

"Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor#. 

 

Domarens gensvar på änkans beslutsamma Och målmedvetna ihärdiga önskningar :

kan jag uppfylla dem.


5.  #Men så bevärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar

        hon ut livet ur mig med sitt springande#.


Änkans ståndaktiga beslutsamhet gav henne

belöning.


6.  #Och Herren sade: "Där hör ni vad en orättfärdig

domare säger#.


Änkans tåliga väntan förändrar domarens tankar Och hjärte-beslut.


7.  #Skulle då inte inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt?

      Skulle han låta dem vänta?#.


Den orätfärdiges domarens beslut jämförs med

hans utvaldas rätt till deras önskans bönesvar. 


Syraks bok. 35:18.


18.  #Se hur änkans tårar rinner över kinden#.


Känna med-lidande : med-ömkan Och med-känsla

för änkans behov.


Syraks bok. 35:19.


19.  #Hör hennes förbannelse över den som vållar den#!


Lyssna på hennes tankar Och hjärtats förbannelse

över dem vållat henne.


Syraks bok. 35:20.


20.  #Den som villigt fullgör sin tjänst blir mottagen,

och hans bön når upp till molnen#.


Trogen tjänare belönas.

      Tjänarens böns verkan når upp till molnen.


Syraks bok. 35:21.


21.  #Genom molnen stiger den ringes bönerop;

han tröstas inte förrän det når sitt mål,

     han tystnar inte förrän den Högste griper in#.


Den ödmjukes milda bönerop : trösterrik i sin

målmedvetenhet tills den når sitt mål.

       I en beslutsam förtröstan på den Högstes ingripande.


¤Syraks bok. 35:22.


22.  #Tar sig an de rättfärdigas sak och skipar rättvisa.

     Och Herren skall sannerligen inte dröja,

han skall inte låta deras väntan bli lång

     innan han knäcker ryggen på de obarmhärtiga#.


Han besvarar de renhjärtliges Och syndfries sak

       Tillåter inte att deras uthålliga väntan bli lång.

O-barmhärtigas liv tränar deras väntan.

    

Ordspråksboken. 22:22.


22.  #Plundra inte den fattige i hans fattigdom,

krossa inte den hjälplöse i domstolen#.


Var aktsam för Och visa respekt för den fattiges

      fattigdom.

Försvara den hjälplöse i domstolen.


Syraks bok. 16:13.


13.  #Syndaren slipper inte undan med sitt rov,

aldrig blir den fromme sviken sin tåliga väntan#.


Ondstinte slipper inte undan sitt bestulna byte.

      Den godhjärtlige belönas i sin tåliga väntan.


Syraks bok. 35:23.


23.  #Och låter hedningarna få sitt rättvisa straff,

innan han utplånar hela den fräcka hopen

       och bryter sönder de orättfärdigas spiror#.


Ondsinta hedningarna får sina rättvisa straffdomar.


Innan utplånande av den respektlösa folket

bryter hans sönder de o-ärligas Och omsintas

makt.


¤Syraks bok. 35:24.


24.  #Innan han ger människorna deras gärningars lön och straffar dem efter deras handlingars syfte#.


Herren bestaffar dem efter deras handligars uppsåt.


Jobs bok. 34:11.


11.  #Han vedergäller en människa för vad hon gör,

behandlar henne efter hur hon lever#.


Elihu sade: Ni visa, hör mina ord, lyssna på mig, ni som har kunskap.

Job. 34:1-2. 


Människans Ord Och handlingar får sin rättvisa belöning : efter hennes jorde-liv.   


Psalm. 62:13.


13.  #Att du, Herre, är trofast.

Du lönar var och en efter vad han gjort#.


Hans rättvisa trofasthet :: belönar var och en. 


Syraks bok. 16:12.


12.  #Hans straff är lika väldigt som hans barmhärtighet; han dömer varje människa efter

hennes gärningar#.


Hans bestraffning jämförs med hans barmhärtighet.

      Han prövar varje människa efter hennes

gärningar.


Syraks bok. 35:25.


25.  #Innan han tar sig an sitt folks rättvisa sak

och gläder dem med sin barmhärtighet#. 

 

Herren är nådig Och barmhärtig sitt folks glädje.

      Hann tänker på sitt folk rättvisa sak.


Syraks bok. 35:26.


26.  #Underbar är hans barmhärtighet, i nödens tid,

som regnmoln när torkan råder#.


Hans barmhärtighet i lidandets Och olyckans tid

jämförs med regnmolnen under torkans tid.

 


 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:33

ORD FÖR DAGEN JUNI MÅNAD.  2017.


Första dagen.


Massmediala informationen i samhället :

   Data-världen Tv-världen Dagstidningar


Vecko-tidningar Kvällstidningar

      Informerar vår tankevärld dagligen.


Andra dagen.


Tålamodet  uthålligheten  ståndaktigheten

    mänsklighetens karatäriska ryggrad.


Tredje dagen.


Livet i dem förändrar människors livsstil

Och livsföring.


Fjärde dagen.


Tålamodet  uthålligheten  ståndaktigheten

    tränar Och fostrar fram ödmjukheten Och

mildheten i tankar hjärtan Och i ord Och handling.


Femte dagen.


I den äkta Och ärliga sanningen finns det

ingen lögn. 


Sjätte dagen.


Sökande längtan efter penningar i tankar  hjärtat

     Och i ord Och handling tillåter sig bli hennes herre.


Sjunde dagen.


Högmodige har ett högmodigt beteende.


Åttonde dagen.


Ödmjuke har ett ödmjukt beteende.


Nionde dagen.


Övermodige stridslysten i ordstrider.


Tionde dagen.


Övermodige egenkär Och självisk.


Elfte dagen.


Ödmjuke undviker o-fruktsamt tal.


Tolfte dagen.


Äktenskapets skönhet Och ljuvlighet fördjupar

     sitt välbehag i manliga manligheten Och

kvinnans kvinnlighet. 


Trettionde dagen.


Ord som faller in i tystnaden har en större tyngd

än de ord som faller in i o-tystnaden.


Fjortonde dagen.


Tystnaden har en oerhörd kraft  o-tystnaden kraftlös.


Femtonde dagen.


Tystnaden skapar en atmosfär  där det är lätt att

nå hjärtats och tankars djuphet.


Sextonde dagen.


Tystnaden öppnar alltid upp för nya möjligheter.


Sjuttonde dagen.


Tystnaden skapar en god vila Och en trygghets-känsla.


Artonde dagen.


O-tystnaden skapar en oro  förvirring Och

o-trygghet.


Nitionde dagen.


Tillfredsställa sina egna ego-centriska behov

tänker på sig själv.


Tjugonde dagen.


Tystnaden  Stillheten Tålamodet  hälsosam

   mot kroppen Och själs-livet.


Tjugoförsta dagen.


Samtalen Tiden Tystnaden ger en mogenhet

   för varandra i den Goda vänskapen.


Tjugoandra dagen.


Uppmuntran ger människan  Själv-känsla

Och själv-fötroende.


Tjugotredje dagen.


Saknad uppmuntran ger  ingen uppmuntran tillbaks.


Tjugofjärde dagen.


Uppmuntran vid rätt tillfälle  skapar fram en inre

      tacksamhets-känsla.


Tjugofemte dagen.


Trovärdigt tal  gör vad man säger.


Tjugosjätte dagen.


Mitt förtroende för o-trovärdigt tal  tomt tal.


Tjugosjunde dagen.


Bygga upp samhällets-grunder på penning-begärets

     villkor   gör de svaga  faderlösa  fattiga

lidande i samhället.


Tjugoåttonde dagen.


I penning-begärets tanke-system existerar   inga tankar  betjäna andra människor.


Tjugonionde dagen.


Penning-begärets grund-tanke  utnyttja andra människor  tillfredsställa sina egna behov.

       

Ordspråket säger  oss ::  


Den som sätter sin kärlek Och längtan till penningar

    han finner aldrig någon mättnad i  penningar.


Trettionde dagen.


Finns inte ödmjukheten  istället har Högmodet

funnit sin egna trygghet  i högmodets  mognad.   Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2017 05:32

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSER


DEL.  38.


3800.  Finns inte ödmjukheten  istället har Högmodet

funnit sin egen trygghet i högmodets mognad.


3801.  Finns inte saktmodigheten  istället har

vreden Och häftigheten funnit sin egen trygghet  

    i Vredens Och Häftighetens  mognad.


3802.  Finns inte mildheten  i stället har hård-hjärtligheten funnit sin egen  trygghet  i

       hård-hjärtlighetens  mognad. 


3803.  Gruvlig ångest-känsla  Själs-livets kräft-sår.


3804.  För-krossat hjärta  Bittert Och Sorgset hjärta.


3805.  För-krossat Moders Och Faders-hjärtat

över sin dumdristige Son.


3806.  Bedrövat Och Övergivet   Människo-hjärta

känner  ingen vänskap.


3807.  Smärtsamt Och lidande hjärta  saknar

vänners gemenskap. 


3808.  Tårlöst ansikte  Hård-hjärtligt hjärta.


3809.  Tårfyllt ansikte  Ödmjukt Och milt hjärta.


3810.  Sargat Och bedrövat hjärta saknar

glädjefyllt hjärta.


3811.  Ur kärleks källa flyter  värmande tårar.


3812.  Ur kärlekens källa flyter glädjande tårar.


3813.  Ur kärlekens källa vidrör glädjefyllda läppar.


3814.  Vara älskad  uppskattad  älskvärd

bemöts av tacksamt hjärta.


3815.  Förlåtelsens varma tårar  flyter från

kärleken källa.


3816.  Förtalets tunga börda på tungan.


3817.  Skvalleriets tunga börda på tungan.


3818.  Kivets Och Ordstridernas ord på tungan. 


3819.  Hatets Och själviskhetens ord på tungan.


3820.  Av odugliga händer kommer fattigdom

Och elände.


3821.  Av lata Och bekvämliga händer kommer

fattigdom Och elände.


3822.  Högmod Och stolthet leder till olycka

Och O-trygghet.


3823.  Vrede Och häftighet leder till olycka

Och Otrygghet.


3824.  Hårt-hjärtlighet leder till olycka

Och O-trygghet.


3825.  O-dugligheten är hungerns moder.


3826.  Livet i lögnen föraktar sanningen.


3827.  Livet i vreden Och häftigheten

föraktar saktmodet.


3828.  Livet i hård-hjärtligheten föraktar livet i

mildhetens närhet.


3829.  Högmodet undervärderar själens värde.


3830.  Ödmjukheten värdesätter själens värde.


3831.  Högmodet slav under egoismens vilja.


3832.  Vreden Och häftigheten slav under

egoismens vilja.


3833.  Förtalet Och skvalleriet slav under egoismens vilja.


3834.  Föraktet Och hatet slav under egoismens vilja.


3835.  Egoismen ärar Och förhärligar sig själv.


3836.  Laglösheten träl Och slav under egoismens

vilja.


3837.  Laglösheten ärar Och förhärligar sig själv.


3838.  Laglösheten undervärderar människo-värdet.


3839.  Rik på ödmjukheten litenheten Och

fattig på högmodet Och övermodet.


3840.  Rik på mildheten Och fattig på

hård-hjärtligheten.


3841.  Rik på saktmodigheten Och fattig på

vreden Och häftigheten.


3842.  Rik på kärleken Och fattig på hat Och förakt.


3843.  Likgiltigheten längtar inte efter ödmjukheten.


3844.  Likgiltigheten längtar inte efter saktmodet.


3845.  Likgiltigheten längtar inte efter mildheten.


3846.  Menings-löshet :: hopplöshet Och ångest-

känslor ::: förändra människo-livet.


3847.  Leende läppar : förändrar människo-livet.


3848.  Oändliga mildheten Och ljuvligheten ::

förändrar människo-livet.


3849.  I livet vandra tillsammans med visheten.


3850.  I livet vandra tillsammans med insikten.


3851.  I livet vandra tillsammans med ödmjukheten.


3852.  Visheten beskyddet mot dårskapen.


3853.  Ödmjukheten beskyddet mot högmodet.


3854.  Mildheten beskyddet mot hård-hjärtligheten.


3855.  Saktmodigheten till hjälp Och tröst för den vetgirige.


3856.  Visheten till hjälp Och tröst för dåren.


3857.  Sanningen till hjälp Och tröst för lögnaren.


3858.  Kärleken till hjälp Och tröst för den förhatlige.


3859.  O-själviskhetens vilja till hjälp Och tröst

inför själviskhetens vilja.


3860.  O-själviskhetens lärdom förändrar mänsklighetens levnads-vanor.


3861.  Ärlighetens lärdom förändrar mänsklighetens levnads-vanor.


3862.  Vänlighetens lärdom förändrar mänsklighetens levnads-vanor.


3863.  Tillåta kärleken härska i tankar Och hjärtan.


3864.  Tillåta o-själviskheten härska i tankar

Och hjärtan.


3865.  Tillåta ödmjukheten härska i tankar

Och hjärtan.


3866.  Tillåta vänligheten Och godheten härska

i tankar Och hjärtan.


3867.  Härskar saktmodet i tankar Och hjärtan

försvarar sig mot vrden Och häftigheten.


3868.  Härskar mildheten i tankar Och hjärtan

försvara sig mot hård-hjärtligheten.


3869.  Massmediala infomationen villig fånga upp

tankar Och hjärtan.


3870.  Nästans uppmuntran : givarens glädje Och fröjd.


3871.  O-själviska kärleken bemöter människors med omsorg Och ömhet.


3872.  Själviska kärleken bemöter människor med

egoismens beteende.


3873.  Sanningen förändrar tankar Och hjärtan.


3874.  Lögnen förändrar tankar Och hjärtan.


3875.  Du, ödmjukheten : tillhör fullkomligheten.


3876.  Du, högmodet : tillhör o-fullkomligheten.


3877.  Du, ärligheten : tillhör fullkomligheten.


3878.  Du, själviskheten : tillhör o-fullkomligheten.


3879.  Varma fylliga regn-droppar : torra jordytans

livs-glädje.


3880.  Varma fylliga regn-droppar : torra jordens

närings-rika regn-droppar.


3881.  Mildheten försvars-vapnet mot hård-hjärtligheten.


3882.  Ödmjukheten : enkelheten : litenheten

försvars-vapen mot stoltheten :: övermodet ::

stoltheten.


3883.  Slitna Och trötta tankar : skadar tanke-världen.


3884.  Häftige : Häftighetens Och ilskenhetens tjänare.


3885.  Vetgirige : vredens tjänare.


3886.  Vredens tjänare :: skadar sig själv.


3887.  Häftighetens tjänare :: skadar sig själv.


3888.  Bättre vara ödmjukhetens tjänare än

högmodets tjänare.


3889.  Bättre vara saktmodighetens tjänare än

vredens Och ilskenhetens tjänare.


3890.  Bättre vara tålighetens tjänare än

o-tålighetens tjänare.


3891.  Bättre vara o-själviskhetens tjänare

än själviskhetens tjänare.


3892.  Sanningens sorteringsverk : väljer det

man vill säga.


3893.  I livet uppnå kärlekens fullkomlighet.


3894.  I livet lära känna ödmjukhetens närhet.


3895.  Tillåta ödmjukheten : enkelheten Och

litenheten lysa över oss.


3896.  Vara ödmjukhetens tjänare : tillgänglig

för alla.


3897.  Vara saktmodighetens tjänare : tillgänglig

för alla.


3898.  Ödmjukheten tränar Och fostrar hjärtan

erbjuder sin ödmjukhet in i våra hjärtan.


3899.  Uppmuntra sin nästa : botemedlet mot

egoismen. 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se