Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM.  51:1-21.

 

BÖN OM SYNDERNAS FÖRLÅTELSE.

 

Psalm. 51:1.

 

1.  #För körledaren. 

En psalm av David#.

 

Psalm. 51:2.

 

2.  #När profeten Natan varit hos honom,

sedan David varit med Batseba#.

 

Psalm. 51:3.

 

3.  #Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut 

mina synder i din stora godhet#.

 

David synd inför Gud: hans bekännelse.

      Visa ditt förbarmande, Gud för mig.

Utplåna mina synder.

       Låt din stora godhet göra det.

 

Psalm. 51:4.'

 

4.  #Gör mig fri från all min skuld och rena mig

från min synd#.

 

Bli fri genom godhet från min skuld.

      Gör mitt syndfulla hjärta: rent.  

 

Psalm. 51:5.

 

5.  #Jag vet vad jag har brutit, min synd 

står alltid inför mig#.

 

Jag bekänner min själviskhet mot dig.

       Min synd finns alltid inför mig.

 

Psalm. 51:6.

 

6.  #Mot dig, bara mot dig har jag syndat,

jag har gjort det som är ont i dina ögon

     Du har rätt när du ställer mig till svars

den dom du fäller är rättvis#.

 

Min dig. 

   Bara mot dig, har jag syndat.

Jag har varit ondsint i dina ögon.

        Din rättfärdighet  ställer mig till ditt försvar

i vilken dom du fäller är rättvis.

 

Psalm. 51:7.

 

7.  #I skuld är jag född, i synd blev jag 

till i min moders liv#.

 

I arvs-synden blev jag född.

       Formades i min moders liv till synd.

 

Psalm. 51:8.

 

8.  #Du som älskar ett uppriktigt hjärta,

ge mig vishet i mitt innersta#.

 

Uppriktigt hjärta älskar du.

          Ge mitt hjärta vishet i mitt innersta.

 

Psalm. 51:9.

 

9.  #Rena mig med isop från min synd,

tvätta mig vit som snö#.

 

Ger mig ett rent hjärta från min synd.

      Låt din renhet rena mig likt snöns vita renhet.

 

Psalm. 51:10.

 

10.  #Låt mig få höra glädjerop och lovsång,

låt den du har krossat få jubla#.

 

Låt mitt öra få lyssna på glädjeropet

  lovsången.

Låt den du givit förkrosselsens hjärta: få jubla.

 

Psalm. 51:11.

 

11.  #Vänd bort din blick från mina synder,

stryk ut all min skuld#.

 

Låt din rena blick vändas bort från mina synder.

       Utplåna all min skuld.

 

Psalm. 51:12.

 

12.  #Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig 

ett nytt och stadigt sinne#.

 

Låt mitt hjärta bli rent, min Gud.

      Ge mig nytt sinne  stadigt sinne. 

 

Psalm. 51:13.

 

13.  #Driv inte bort mig från din närhet, ta inte

ifrån mig din heliga ande#.

 

Låt mig få vara i din närhet.

         Låt din ande vara mig till hjälp.

 

Psalm. 51:14.

 

14.  #Låt mig åter glädjas över att du räddar,

håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne#.

 

Låt mig få glädjas du är min räddare.

        Låt vara vid gott mod.

Ge mig ett lydigt sinne.

 

Psalm. 51:15.

 

15.  #Jag skall visa syndarna dina vägar,

så att de vänder åter till dig#.

 

Jag vill visa syndarna dina vägar.

       Vänder sig till dig.

 

Psalm. 51:16.

 

16.  #Skydda mig mot blodsdåd, Gud,

min räddare.

     Då skall jag jubla över din trofasthet#. 

 

Var min beskyddare mot blods-dåd, Gud.

    Du, min räddare.

 

Psalm. 51:17.

 

17.  #Herre, öppna min mun, jag vill

sjunga ditt lov#.

 

Öppnar min mun för lovsången.

 

Psalm. 51:18.

 

18.  #Slaktoffer vill du inte ta emot,

och ger jag dig brännoffer förmår du det#.

 

Du finner inte behag i slaktoffer.

     Och brännoffer.

 

Psalm. 51:19.

 

19.  #Det offer du begär är ett förkrossat

hjärta, en krossad och nedbruten människa

      förkastar du inte, o Gud#.

 

Offret du begär förkrossat hjärta.

        Ödmjuk förkrossad människa förkastas

inte.

 

Psalm. 51:20.

 

20.  #Låt i din godhet allt gå Sion väl,

bygg upp Jerusalems murar#.

 

Låt din godhet välsigna Sion.

      Bygg upp Jerusalems förfallna murar.

 

Psalm. 51:21.

 

21.  #Då skall du få njuta rätta offer,

brännoffer och heloffer, då skall unga tjurar

    offras på ditt altare#. 

 

När din godhet välsignar Sion.

        Jerusalems murar byggs upp.

Då får du njuta rätta offer.

      Bränn heloffer  unga felfria tjurar offras

på ditt altare.

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 50:1-23.

 

HERRENS DOM.

 

Psalm. 50:1.

 

1.  #En psalm av Asaf.

Gud, Herren Gud, har tagit till orda, han kallar

      på jorden från öster till väster#.

 

Asafs psalm.

   Guds allmaktsord talas ut över jorden.

I sitt ord kallar på den från öster till väster.

 

Psalm. 50:2.

 

2.  #Från Sion, det fullkomligt sköna, träder Gud

fram  i glans#.

 

Från Sions berg hans helig berg:

   Berget fullkomliga i skönheten.

Där Gud i sin helighets prakt träder fram.  

 

Psalm. 50:3.

 

3.  #Vår Gud kommer, han skall inte tiga.

Framför honom går förtärande eld och kring

     honom rasar stormen#.

 

Vår Gud kommer: talar frimodigt.

    Hans helig renhetens förtärande eld mot ondskan.

    

Psalm. 50:4.

 

4.  #Han kallar på himlen därovan, kallar på

jorden, för att döma sitt folk:#.

 

Kalla vid hans stämma på himlen därovan.

      Kallar med sin röst på jorden.

I sitt rättvisa dömande av sitt folk.

 

Psalm. 50:5.

 

5. #Samla inför mig mina trogna som sluter

förbund med mig genom offer#.

 

Samlar sin trogna: vilka gjort genom offret slutit

     förbund med mig.

 

Psalm. 50:6.

 

6.  #Himlen förkunnar hans rättfärdighet#.

 

Himlen förkunnar hans syndfrihet ostrafflighet

      mot folkets syndiga ondska. 

 

Psalm. 50:7.

 

7.  #Hör, mitt folk, jag vill tala, Israel,

jag vill varna dig#.'

 

Hör mitt folk lev i lydnad efter mina lagbud.

      Jag vill tala till er o-lydnad, Israel.

Vill varna er för era hårdnackade hjärtan.

 

Psalm. 50:8.

 

8.  #På dina offer kan jag inte klaga, dina brännoffer

får jag dagligen#.

 

Din dagliga offer-vilja Israel, klagar jag inte på.

 , 

Psalm. 50:9.

 

9.  #Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,

inga bockar ur sina fållor#.

 

Finner inget behov era tjurars bockars offer

     från ditt stall.

      

Psalm. 50:10.

 

10.  #Ty viltet i skogen är mitt, alla djur bland de

väldiga bergen#.

 

Jag äger viltet i skogens liv.

      Alla djuren bland de väldiga bergen.

 

Psalm. 50:11.

 

11.  #Jag känner alla fåglar i skyn, alla markens

smådjur är mina#.

 

Mina skapade fåglar känner jag igen i skyn.

      Markens smådjur tillhör mig.

 

Psalm. 50:12.

 

12.  #Vore jag hungrig sade jag det inte till dig,

ty min är världen och och allt den rymmer#.

 

Skulle jag vilja mätta min hunger säger det 

     inte till dig.

Eftersom världen tillhör mig allt vad på den är. 

 

Psalm. 50:13.

 

13.  #Skulle jag äta kött av tjurar eller dricka

bockars blod?#.

 

Skulle jag vilja äta köttet av era uppfödda tjurar.

     Dricka era bockars blod?

 

Psalm. 50:14.

 

14.  #Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud

och infria löften till den Högste!#.

 

Låt istället tacksägelsen ditt heliga offer

    åt den ende Guden.

Infria löften till den Högste.

 

Psalm. 50:15.

 

15.  #Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda

dig, och du skall ära mig#.

 

När jag hör din nöds-rop skall vara din räddare.

      Genom ditt rop  ärar mig.

 

Psalm. 50:16.

 

16.  #Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud och nämna 

     mitt förbund#.

 

Guds budskap till den gudlöse:

      Du, gudlöse, hur vågar du läsa upp mina buds ord du som hatar och föraktar det.

   Nämner mitt heliga förbund med dina orena läppar. 

 

Psalm. 50:17.

 

17.  #Du som hatar all fostran och vänder ryggen

åt mina ord?#.

 

Du hatar all andlig fostran.

     Vänder din rygg bort från mina ord?

 

Psalm. 50:18.

 

18.  #Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag#.

 

Ser du tjuven stjäla följer du honom i hans fotspår.

         Umgås med äkten-skapsbrytare.

 

Psalm. 50:19.

 

19.  #Din mun sprider elakt tal, tunga spinner lögner#.

 

Din muns-tal: sprider elakt tal.

        Med din tungars ord  smider du lögnaktigt tal.

 

Psalm. 50:20.

 

20.  #Du talar illa om din bror, du smutskastar

din moders son#.

 

Du, förtalar din broder.

      Talar smädande ord över din moders son. 

 

Psalm. 50:21.

 

21.  #Skulle jag tiga när du handlar så?

Tro inte jag är som du!

      Nej, jag skall ställa till svars och straffa dig#.

 

Skulle jag inte lyssna på din smädelse och förtal.

        Tro inte, jag lever sådant liv likt ditt liv!

Min dom ska straffa dig för dina o-gärningars skull.

 

Psalm. 50:22.

 

22.  #Betänk det, ni som glömmer Gud,

annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning#.

 

Rannsaka ditt hjärta.

   Ni människor som förkastat mig.

Annars bli ert liv till offer för min dom. 

 

Psalm. 50:23.

 

23.  #Den som offrar tacksägelse ärar mig,

den som följer min väg skall erfara Guds hjälp#.

 

Den som villigt offrar tacksägelse: ärar mig.

        Den som i ydnad följer min vägs vilja.

Få erfara mig som sin hjälpare. 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 49:1-21.

 

DE RIKAS FRAMGÅNG ÄR KORT.

 

Psalm. 49:1.

 

1.  #För körledaren.

av Korachs ättlingar, en psalm.

 

Psalm. 49:2.

 

2.  #Hör detta, alla folk!

Lyssna, alla som bor i världen#.

 

Lyssna till psalmens budskap, alla folk.

     Ha ett lyhört öra, alla som bor i världen.

 

Psalm. 49:3.

 

3.  #Hög och låg, rik som fattig#.

 

Lyssna, lär er av budskapet: alla människor på

   jorden: de lågt uppskattade högt uppskattade.

Rik som fattig.

 

Psalm. 49:4.

 

4.  #Vist är mitt tal, mina tankar är kloka#.

 

Mitt tal vist tal:  Mina tankar kloka tankar.

 

Psalm. 49:5.

 

5.  #Jag vill lyssna till visdomsord, tyda min

gåta vid lyrans klang#.

 

Jag vill lydigt lyssna visdomsorden till livets lärdom.

   Visa ord vara till hjälp och tröst.      

 

Psalm. 49:6.

 

6.  #Varför skulle jag frukta i olyckans tid,

då bedragares ondska omger mig?#.

 

Varför låta rädslan vara Herre i olyckans tid?

       Bedragares lögnaktiga ondskefulla ord

gör mig skräckslagen? 

 

Psalm. 49:7.

 

7.  #De litar till sina ägodelar och skryter med

sin rikedom#.

 

Bedragare förtröstar på sina själviska ägodelar.

       Skrytsamma med sina ihopsamlade rikedomar. 

Psalm. 49:8.

 

8.  #Men igen kan köpa sig fri och betala

lösen till Gud#.

 

Inför Guds domstol kan ingen gör sig köpfri

       från sitt syndiga liv.

 

Psalm. 49:9.

 

9.  #Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig

betala priset#.

 

Dyrt köpa sig fri från syndens makt:

   kan aldrig göras genom penningar.

 

Psalm. 49:10.

 

10.  #För att få leva för evigt och inte läggas

i graven#.

 

Köpa sig till evigt liv.  Inte bli gravsatt.

 

Psalm. 49:11.

 

11.  #Man ser att de visa dör, med dåren

och narren går de bort och lämnar sin

       egendom åt andra#.

 

De visa dör.

      Dåren och egenkäre försvinner.

Överlämnar sin egendom till andra.

 

Psalm. 49:12.

 

12.  #Graven blir deras hem för evigt,

deras boning för alla tider fast de haft

      jordagods i sin ägo#.

 

Graven deras boplats för evigt.

      Deras livs boning för alla tider.

Deras jordagods var ingen räddare för evigt.

 

Psalm. 49:13.

 

13.  #Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren#.

 

Människan i krafts dagar saknar förstånd.

     Likt o-förnuftiga djuren.

 

Psalm. 49:14.

 

14.  #Så går det för dårarna och för dem som

lockas av deras tal#.

 

Dårars liv liknar o-förnuftiga djuren.

      De som lydigt lyssnar på dårars tal blir dårar.

 

Psalm. 49:15.

 

15.  #Likt får driv de till dödsriket, döden

blir deras herde#.

 

Likt som får fördrivs de till dödsriket.

      Har döden som sin herde.

    

Psalm. 49:1 6.

 

16.  #Men mig skall Gud köpa fri, han skall

ta mig ur dödsrikets grepp#.

 

I min syndfrihet bli friköpt av Gud.

      Befria mig från dödsrikets grepp. 

 

Psalm. 49:17.

 

17.  #Oroa dig inte när någon blir rik

och välståndet växer i hans hus#.

 

Känn ingen oro när någon blir rik.

        När hans välstånd växer.

 

Psalm. 49:18.

 

18.  #Ty ingenting får han med sig i döden,

hans rikedom följer honom inte dit ner#.

 

I döden saknar han sin rikedom.

       Hans rikedom lämnar honom.

 

Psalm. 49:19.

 

19.  #Fast han räknar sig som lycklig i livet

och prisas för att gått honom väl#.

 

Gjort sig lycklig i livet för sin rikedom.

            Varit prisad av människor för sitt välstånd.

 

Psalm. 49:20.

 

20.  #Går han ändå till sina fäder, till dem som

aldrig ser ljuset mer#.

 

Går till sina fäder  de som möter livets mörker.

 

Psalm. 49:21.

 

21.  #Människan i all sin glas är utan förstånd 

och liknar de oskäliga djuren#.

 

Människor i krafts dagar  saknar förstånd.

     Lika de o-förnuftiga djuren.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 48:1-15.

 

KUNGENS HELIGA STAD.

 

Psalm. 48:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Korachas ättlingar#.

 

Psalm. 48:2.

 

2.  #Stor är Herren, högt är han prisad i 

vår Guds stad#.

 

Storheten finns i Gud.

        Högt prisad i vår Guds stad.

 

Psalm. 48:3.

 

3.  #Skönt reser sig hans heliga berg, en fröjd

för hela jorden.

      Sions berg, gudaberget, den store

konungens stad#.

 

Hans heliga berg, fröjd för jorden.

        Hans heliga berg visar sin skönhet inför

alla folk.

        Sions berg == hans heliga berg.

Guda berget.

      Store konungens stad.

 

Psalm. 48:4.

 

4.  #Gud bor dess palats, han har visat att han

är vår tillflykt#.

 

Gud bor själv på sitt helig berg.

      Sions berget  Guda-berget.

Visat vara vår trygga tilflykt.

 

Psalm. 48:5.

 

5.  #Kungarna slöt sig samman, gemensamt

ryckte de fram#.

 

Konungarnas eniga styrka tillsammans gjorde

   dem strids-dugliga.

I gemensamt anfall: mot fienden ryckte de fram.

 

Psalm. 48:6.

 

6.  #De såg, de häpnade, de blev försträckta 

och flydde#.

 

De såg deras mäktiga anfalls-styrka  vilket gjorde

    dem skräckslagna.

 

Psalm. 48:7.

 

7.  #Där greps de av bävan, vånda som

hos en födande kvinna#.

 

Greps av skräck: likt födande kvinnans

      födslovåndor.

 

Psalm. 48:8.

 

8.  #Som när östanvinden krossar skeppen 

som seglar på Tarshish#.

 

Likt östanvindens vindstyrka krossar skeppens 

    storhet.

 

Psalm. 48:9.

 

9.  #Det vi hört om fick vi se i Herren Sebaots

stad, den som Gud grundat för evigt#.

 

Vad vi hört fick vi se i Herens Sebaots stad.

         Vilket staden Gud grundat för evigt.

 

Psalm. 48:10.

 

10.  #Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel#.

 

Vi har tänkt på din godhet o Gud.

      I ditt tempel.

 

Psalm. 48:11.

 

11.  #Liksom ditt namn, o Gud, når ditt

lov till jordens ändar.

      Din händer skänker oss rätt och seger#.

 

Ditt eviga namn, o Gud: hörs i ditt lov intill

    jordens ändar.

 

Psalm. 48:12.

 

12.  #Sions berg gläder sig, Juda städer jublar  

över dina domslut#.

 

Sions berg visar sin glädje, Juda alla städer

     visar sitt jubelrop över dina  rättvisa domslut.

 

Psalm. 48:13.

 

13.  #Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn#. 

  

Vandra runt Sions berg ditt heliga berg.

       Vandra runt omkring det.

 

Psalm. 48:14.

 

14.  #Ge akt på dess vallar, betrakta dess 

palats, så att ni kan berätta för kommande 

      släkten#.

 

Se iaktta Sions vallar.

      Betrakta Kungens heliga palats.

Vilket gör ni kan berätta för kommande släkten

     om Kungens heliga stad.

 

Psalm. 48:15.

 

15.  #Att sådan är Gud, vår Gud för tid och evighet#.

 

Tänk få lära känna hurdan vår Gud är.

        Vår ende Gud för tid och evighet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN. PSALM. 47:1-10.

 

GUD ÄR UNG.

 

Psalm. 47:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachars ättlingar, en psalm#.

 

Korachars ättlingars psalm för körledaren.

 

Psalm. 47:2.

 

2.  #Klappa händer, alla folk, hylla Gud jubelrop!#.

 

Alla folk, låt oss med våra händer visa tacksamt

      jubelrop hylla vår Gud.

 

Psalm. 47:3.

 

3.  #Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden#.

 

Herren, den Högste Guden: värd vår gudsfruktan.

    Stor konung över hela jorden.

 

Psalm. 47:4.

 

4.  #Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter#.

 

Gud är kung: lägger länderna under oss.

   Lägger alla folkslag under våra fötter.

 

Psalm. 47:5.

 

5.  #Han väljer åt oss ett eget land, hans älskade

Jakobs stolthet#.

 

Utväljer till oss ett  eget land.

        I sin kärlek till Jakobs stolthet.

 

Psalm. 47:6.

 

6.  #Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang#.

 

Gud konungen dragit upp under jubelrop.

      Herren vid hornens klangljud.

 

Psalm. 47:7.

 

7.  #Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!#.

 

Låt oss spela på harpa lovsjunga till Guds ära. 

        Ge vår konung ära spela harpo-spel

lovsjunga med våra läppar. 

 

Psalm. 47:8.

 

8.  #Ja, Gud är all världens konung, sjung en 

ny sång till hans ära!#.

 

Gud allas länders konung.

      Sjung en lovsång ny sång till hans ära.

 

Psalm. 47:9.

 

9. #Gud är konung över folken,

Gud sitter på heliga tron#.

 

Gud konungen över alla jordens inbyggare.

 

Psalm. 47:10.

 

10.  #Folkens furstar samlas, de är Abrahams

Gud, han är upphöjd över alla#.

 

Gud upphöjd tillsammans med folkens furstar.

     Abrahams Gud. 

 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN. PSALM. 46:1-12.

 

GUD VÅR BORG.

 

Psalm. 46:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachs ättlingar, en sång#.

 

En sång av Korachs ättlingar.

 

Psalm. 46:2.

 

2.  #Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit#.

 

Gud vår fasta tillflykt.

      Vår styrka i livet.

Hjälpen i nödens tid.

      Visar sin trofasthet.

 

Psalm. 46:3.

 

3.  #Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup#.

 

Känner ingen rädsla om än jordens yta skälver.

        Om bergen störtar ner i havets djup.

 

Psalm. 46:4.

 

4.  #Om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror#.

 

Låter ingen rädslan få vara Herre:

     Om än vattnet brusar i sin styrka.

Bergen vidrörs av havets upproriskhet.

 

Psalm. 46:5.

 

5.  #Här är en flod vars strömmar ger glädje

åt Guds stad, som den Högste har helgat till

       sin boning#.

 

I Gud vår beskyddande borg: likt en flod vars

      vatten-strömmar ger livet glädje.

Åt Guds stad.

     Den Högste har helgat denna sin eviga boning.

 

Psalm. 46:6.

 

6.  #Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr#.

 

I Guds stad bor Gud själv.

      Består för evig tid.

Får sin hjälp från Gud.

        Vid varje dags gryning.

   

Psalm. 46:7.

 

7.  #Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar#.

 

Folken larmar skräckslagna för Gud vår borg.

     Jordiska världsriken vacklar.

När hans röst ljuder  jorden lever i skräck.

 

Psalm. 46:8.

 

8.  #Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud

är vår borg#.

     Herren Sebaot, vår beskyddare försvarare.

Jakobs Gud vår eviga borg.

 

Psalm. 46:9.

 

9.  #Kom och skåda Herrens gärningar, som slår

världen med skräck#. 

 

Kom låt er se Herrens gärningar.

     Vilken gör världen skräckslagen.

 

Psalm. 46:10.

 

10.  #Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

       sköldarna ränner han upp i eld#.

 

Hans allmakt tillintegör  jordens krig.

      Bryter deras själviska strids-bågar.'

Deras egensinniga sköldar blir uppbrända

    av hans helighet.

 

Psalm. 46:11.

 

11.  #Lugn!

Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken,

      upphöjd över jorden#.

Tänk på att Gud är denn ende Guden.

      Upphöjd i sin allmakt över alla folkslag.

Upphöjd över jordens yta.

 

Psalm. 46:12.

 

12.  #Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud

är vår borg#.

 

Herren Sebaot lever i gemenskap med oss.

     Vår vän för Livet.

Jakobs Gud vår borg.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN. PSALM. 45:1-18.

 

MESSIASKUNGEN OCH HAS BRUD.

 

Psalm. 45:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Kochars ättlingar, en dikt, en kärlekssång#.

 

En dikt av Kochars ättlingar.

    En kärlekssång av Kochars ättlingar.

 

Psalm.  45:2.

 

2.  #Mitt hjärta brusar av härliga ord, jag sjunger

en sång till kungens ära, min tunga är en

      snabb skrivares penna#.

 

Mitt hjärtats innersta liv porlar av friska vatten

    strömmar av livgivande härliga ord.

Lovsjunger sången till kungens ära.

      Min tungas tal likt flitig skrivares penna.

 

Psalm. 45:3.

 

3.  #Skönast är du bland människor, ur din mun

flödar ljuvligt tal.

      Därför har Gud välsignat dig för evigt#.

 

Genom dina muns tal den skönaste bland

    människor.

Utifrån din mun stömmar flödet av vishetens

      ljuvliga tal.

 

Psalm. 45:4.'

 

4.  #Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,

i höghet och majestät!#.

 

Du stridens man, fäst vassa svärdet vid din sida.

    Du hjälte i striden.

I höghet och majestät!

 

Psalm. 45:5.

 

5.  #Vinn seger!

Dra ut för sanning och rätt!

      Din starka hand skall utföra bragder#.

 

Var segerrik!

     Dra ut i fälttåg för sanningen och rättvisan!

Din allmakt strarka hand utför segerrika bragder.

 

Psalm. 45:6.

 

6.  #Folken stupar för dig, dina vässade

pilar sitter i hjärtat på dina fiender, konung#.

 

Folken vilka i strid med dig blir nedslagna i striden.

      Dina vässade riktade sårande pilar fäster sig

hjärtat på dina fiender, konung.

 

Psalm. 45:7.

 

7.  #Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,

din kungaspira är rättens spira#.

 

Din tron, o konung du den gudomlige:

    Din livs-tid består för evigt.

Din kungaspira trättvisans spira.

 

Psalm. 45:8.

 

8.  #Du älskar det rätta, du hatar orätt.

    Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens

olja mer än dina likar#.

 

Ger din kärlek till rättvisan.

    Hatar o-rättvisan.

Du, konung smord med glädjens flytande olja.

 

Psalm. 45:9.

 

9.  #Av myrra, aloe och kassia doftar dina

kläder, du gläds åt strängars klang från

      elfenbensgemaken#.

 

Din klädnad i striden av myrrans aloes kassias

    väldoft doftar den.

Finner din glädje i strängars klang.

 

Psalm. 45:10.

 

10.  #Kungadottern står bland dina skatter,

i Ofir-guld står bruden på din högra sida#.

 

Kunga-dottern placerad bland dina skatter.

     I Ofir-guld bruden klädd i på din högra sida.

 

Psalm. 45:11.

 

11.  #Hör, min dotter, lyssna och lär!

Glöm ditt folk och din släkt!#.

 

Lyssna, lyd låt dig undervisa, min dotter!

    Glöm ditt folk ditt släktfolk!

 

Psalm. 45:12.

 

12.  #Kungen åtrår din skönhet, han är din herre,

böj dig för honom!#.

 

Kungen sätter sin välbehag till dig min skönhets

     dotter.

Kungen din Herre i ditt liv.

       Ödmjuka dig inför honom!

 

Psalm. 45:13.

 

13.  #Dotter av Tyros, de rika bland folket

skall söka din gunst med gåvor#.

 

Du, dotter av Tyros.

      Folkets rika människor söker ditt välbehag

med gåvor.

   

Psalm. 45:14.

 

14.  #I all sin prakt träder kungadottern in,

av guldbrokad är hennes klänning#.

 

I sin skönhets prakt träder kunga-dottern

      in av guldbrokad klänning.

 

Psalm. 45:15.

 

15.  #I lysande färger förs hon fram till kungen,

fram till dig, följd av tärnor, hennes vänninor#.

 

I lysande färger förs fram till kungens välbehag.

     I följd av tärnor vilka hennes vänninor. 

 

Psalm. 45:16.

 

16.  #De förs fram under glädje och jubel,

de tågar in i kungens palats#.

 

Allesammans förs de fram under glädjesång

     jubelrop.

Tågar de in i Kungens mäktiga palats.

 

 Psalm. 45:17.

 

17.  #Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

du gör dem till furstar i hela världen#.

 

Dina söner träder i dina fäders ställe.

      Gör dina söner till furstar i hela världen.

 

Psalm. 45:18.

 

18.  #Jag vill för ditt rykte till kommande släkten.

   Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt#. 

 

För att kommande släkten ska lära känna dig

     sprida ryktet om dig.

Folken lovprisa med sina tungor nu och för evigt.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 44:1-27.

 

BÖN MOT FIENDERNA TYCKS SEGRA.

 

Psalm. 44:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachs ättlingar, en dikt#.

 

Psalm. 44:2.

 

2.  #Vi har hört, o Gud, våra fäder har berättat

för oss om dina dåd i forna dagar#.

 

Hört om dig, o Gud.

       Våra fäder berättat för oss om dina stora

barmhärtighets gärningar.

        

Psalm. 44:3.

 

3.  #Du fördrev andra folk men lät våra fäder

slå rot folken kuvade du, men dem lät du

      växa till#.

 

Fördrev främmande folk, lät våra fäder bosätta

     sig andra folk besegrade du.

Ditt utvalda folk, blev talrikt.

 

Psalm. 44:4.

 

4.  #De tog inte landet med sitt svärd, deras egen

kraft gav dem inte seger men din hand,

      din gunst, ty älskade dem#.

 

Intog inte landet stridens svärd.

      Deras kraftfulla styrka besegrade dem.

Din allmakts hand var med dem.   

      I din kärlek till dem var du med dem.

 

Psalm. 44:5.

 

5.  #Du är min konung och min Gud, du skänker 

Jakob seger#.

 

Du är min konung min Gud.

      Du ger Jakob din utvalde seger.

 

Psalm. 44:6.

 

6.  #Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare,

i ditt namn trampa ner våra fiender#.

 

Med din godhets hjälp blir våra motståndare

     nedslagna.

I ditt heliga namn, förgörs våra fiender.

 

Psalm. 44:7.

 

7.  #Jag litar inte till min båge, mitt svärd

ger mig inte seger#.

 

Förtröstar inte på själviskhet, mitt utvalda

    egensinniga svärd, vilket gör mig till förlorare.

 

Psalm. 44:8.

 

8.  #Nej, du gav seger över våra fiender, du lät

motståndarna stå där med skam#.

 

Du den ende Guden, övervann våra fiender.

     Våra motståndare, blev skamfyllda 

av sitt nederlag.

 

Psalm. 44:9.

 

9.  #I Gud har vi alltid vår stolthet, ditt namn

prisar vi ständigt#.

 

I Gud äger vi vår stolthet.

     Ditt heliga namn, prisa dagligen.

 

Psalm. 44:10.

 

10.  #Men nu har du stött bort och förnedrat oss,

du drar inte i fält med våra härar#.

 

Du är otrogen mot oss i fälttåget med våra 

    egensinniga härar.

Vår själviskhet förnedrar oss.

 

Psalm. 44:11.

 

11.  #Du lät fienden driva oss på flykt,

och våra motståndare fick plundra#.

 

I vårt övermod blev av fienden besegrade.

     Våra motståndare plundrade våra liv.

 

Psalm. 44:12.

 

12.  #Du gjorde till slaktfår och skingrade oss

bland folken#.

 

Förvandlade våra liv till slakt-offer

      Förskingrade oss bland folken.

 

Psalm. 44:13.

 

13.  #Du sålde ditt folk för ingenting och gjorde

dig ingen förtjänst#.

 


Sålde ditt folk utan penningvärdet.

        Vilket gav ingen vinning.

 

Psalm. 44:14.

 

14.  #Du gör oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring

      oss#.

 

Våra liv blir till skådespel inför våra grannar.

       Till hån och smädelse för boende runt

omkring oss.  

 

Psalm. 44:15.

 

15.  #Du gör oss till en visa bland folken, ett mål

för allas förakt#.

 

Gör oss till en föraktfull måltavla.

 

Psalm. 44:16.

 

16. #Ständigt känner jag min vanära, jag måste

rodna av skam#.

 

Dagligen blir vanärad.

      Rodnar av skam-känslor.

 

Psalm. 44:17.

 

17.  #När jag hör dem som smädar och hånar,

ser fienden som vill hämnas#.

 

Hör dem alltjämt smäda håna mig.

     Ser mina fienders hämdlystenhet mot mig.

 

Psalm. 44:18.

 

18.  #Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig

och inte svikit förbundet med dig#.

 

Vi utsätts dagligen av hån förakt smädelse 

     från våra fiender.

Vi har inte svikit glömt ditt förbund med oss.

 

Psalm. 44:19.

 

19.  #Vårt hjärta har inte vänt sig från dig,

våra steg har inte vikit från din väg#.

 

Vårt hjärt inte övergett din lag.

     Våra fotsteg troget vandrat på din väg.

 

Psalm. 44:20.

 

20.  #Men du har krossat oss som du krossade

draken och höljt oss i djupaste mörker#.

 

Du krossat oss likt krossade draken höjt oss

    i djupaste mörker.

Den Herren älskar den agar han.

 

Psalm. 44:21.

 

21.  #Om vi hade glömt vår Gud och sträckt 

våra händer mot en avgud#.

 

Vi har inte glömt din godhet barmhärtighet.

      Inte tillbett främmande gudar.

 

Psalm. 44:22.

 

22.  #Skulle då inte Gud ha märkt det han som vet

vad som göms i vårt hjärta#.

    

Skulle Gud lagt märke till vad är fördolt i våra

     hjärtan.

 

Psalm. 44:23.

 

23.  #Det är din skuld att vi ständigt dödas,

att vi räknas som slaktfår#.

 

Du är skyldig till att vi dagligen dödas.

     Bli räknade som slaktfår. 

 

Psalm. 44:24.

 

24.  #Vakna!  Varför sover du, Herre?

Res dig!  Stöt inte bort oss för alltid!#.

 

Vakna upp, ur din sömn du, Herre vår Gud.

     Res dig till strid mot våra fiender!

 

Psalm. 44:25.

 

25.  #Varför döljer du ditt ansikte och glömmer

vår nöd och plåga?#.

 

Var dölje du ditt ansikte för oss?

      Glömmer bort vår nöd och plåga.

 

Psalm. 44:26.

 

26.  #Vi har sjunkit ner i gruset, vi ligger

tryckta mot marken#.

 

Nedsjunkna i gruset.

     Ligger utslagna mot markens yta.

      

Psalm. 44:27.

 

27.  #Gip in, kom till vår hjälp, befria oss,

du som är god!# 

 

Grip in din allmakt!

      Var vår hjälpare!

Befrias från fienders våldsdåd.

     Visa din godhet.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se