Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 176.

 

17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.

 

17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv. 

 

17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.

 

17601c.   Glädjen berikar glädjefulles liv.

 

17602.  Livet självhävdelse  fåfänglighetens liv.

 

17603.  Fullkomlig glädje  sorgnes framtidshopp.

 

17604.  Löpande galopperande tunga 

pratsjuk tunga.

 

17605a.  Kärleksfulle träffats av kärlekens

varma ljusstrålar.

 

17605b.  Omsorgsfulle träffats av omsorgens

varma ljusstrålar.

 

17605c.  Givmilde träffats av givmildhetens

varma ljusstrålar.

 

17606a.  Tvivlet oroande  förvirrande

vad kan de ge till livet?

 

17606b.  Tvivlet o-trygg o-säker i sig själv.

 

17607.  Sanningen verklig i sanningsenliges liv.

 

17608.  Eniga tankar  sinnelag nyttiga för Livet.

 

17609.  Egoismens fattiga lycka  själviskhetens

saknad från  glädjen: vilka o-intressanta liv.

 

17610.  Saktmodige säger:  avskyr vreden ilskenheten.

 

17611.  Ilskenheten  vreden utför ondsinta gärningar vänner med dödilgheten.

 

17612.  Vreden ilskenheten inga goda rådgivare

vilseleder människor.

 

17613.  Barmhärtighetens kärlek vad

mänskligheten dagligen Behöver.

 

17614a.  O-tacksamheten och latheten varandras vänner.  Du, late se på myrans flitighet. 

 

17614b.  Bekvämligheten och o-tacksamheten

bunsförvanter.   

 

17615.  Ondskan matar det onda vara verksam

utför onda gärningar.

 

17616a.  Vara i sällskap med skamlösenheten

får ondskan större makt över skamlöse.

 

17616b.  Vara i sällskap med tvivlet får ondskan

större makt inflytande över tvivlaren.

 

17616c.  Vara i sällskap med mördarens hat

får ondskan större makt över mördaren.

 

17617.  Livets undergång  livets glömska.

Livets förlorare.

 

17618.  Livets lathet  livets bekvämlighet.

   Du late, se på myrans flitighet. 

 

17619.  Livets förlorare livets lathet.

 

17620.  Likgiltig människa  lathetens träl  slav.

 

17621.  Likgiltig person  bekvämlighetens fånge.

 

17622.  Likgiltig människa  belöningslös

i lathetens och bekvämlighetens liv.

 

17623.  Sann  kärlek prövas i motgångar.

 

17624.  Uthållig skörd renas från o-tålighetens gissel.

 

17625.  Samvetets röst  människan till nytta.

 

17626.  Tillåta ödmjukheten vara en förebild

för Livet.

 

17627.  Samvetets medvetenhet  skapar livets

inriktning.

 

17628.  Vänskapliga kärlekens nycklar:

   Får jag, Tack, Förlåt.

 

17629.  Växande kärleken  ges i orden:

    Får jag, Tack,  Förlåt.

 

17630a.  O-vis tunga  själslig mördare.

 

17630b.  Vis tunga  talar ljuvliga sköna ord.

 

17630c.  O-vis tunga  själsligt gift.

 

17631a.   Stoltheten älskar sig själv.

 

17631b.  Övermodet älskar sig själv.

 

17631c.  Elakheten älskar sig själv.

 

17632.  Högmodet älskar sig själv.

 

17633.  Penning-begäret sina penningar.

 

17634.  Penning-begäret aktiviserar sig genom

giriga människor.

 

17635.  Stoltheten äras av nationell stolthet.

 

17636.  Penning-begäret äras av nationella

penningbegäret.

 

17637a.  Penningbegäret rider på stoltheten.

 

17637b.  Penningbegärets  lockelser  själens bedragare.

 

17638a.  Nationell egoism  självisk nation.

 

17638b.  Självisk nation  vanärar o-själviskheten.

 

17639.  Vara förbarmande  vad världen idag Behöver.

 

17640.  Vara barmhärtig  vad världen idag Behöver.

 

17641.  Världens oro  bekymrad i sig jälv.

 

17642.  Världen saknar  sinnesron  sinnesfriden.

 

17643.  Världen  lider av o-lydnadens gissel.

 

17644a.  Världen ingen fridens boning.

 

17644b.  Världens intressen inget lägga tid på.

 

17644c.  Världens bekymmer problem

värdesätter inte människans värde.

 

17645.  Älska det goda  hata förakta det onda.

 

17646.  Ondskan Herre i världen  istället låta

ondskan vara sin egen träl och slav.

 

17647a.  Ondskans slav träl-tjänare inför de barmhärtiga.

 

17647b.  Ondskan skådespelet inför godhetens tjänare.

 

17647c.  Världens ondska  eviga bundsförvanter.

 

17648.  Ondskan världen  betjänar varandra.

 

17649.  Världen  ondskan  lever sida vid sida.

 

17650.  Ondskan  Världen varandras vänner.

 

17651.  Övermodiga människor  utnyttjar 

barmhärtigas hjälpsamhet.

 

17652.  Snurriga o-beslutsamma personer

utnyttjar barmhärtigas öppenhjärtliga godhet.

 

17653a.  Människans övermod  livets straff.

 

17653b.  Människans stolthet går före livets förfall.

 

17653c.  Människans högmod livets undergång.

 

17654.  Stillhetens ödmjukhet värd att leva i.

 

17655.  Stillhetens saktmod  värdigt livet.

 

17656.  Orons ilskenhet o-värdigt livet.

 

17657.  Förvirrande häftigheten  o-önskant i livet.

 

17658.  Ilskenheten föraktar ödmjukheten.

 

17659.  Häftigheten hatar mildheten.

 

17660.  Vreden hatar ödmjukheten lever i fiendeskap mot varandra.

 

17661a.  Ondskans fåfängan dödens vän.

 

17661b.  Ondskans förgängelse  lever i sällskap

med dödligheten.

 

17661c.  Ondskans förbannelser fåfängans förbannelser.

 

17662.  Fåfängan rider på Högmodets tankar.

 

17663.  Ilskenheten rider på Övermodets tankar.

 

17664.  Häftigheten rider på Stolthetens tankar.

 

17665.  Tänk få vara fri från meningslösa

ordens tunga.

 

17666.  Tänk få leva i frihet från modlösa

orddens tunga.

 

17667.  Tänk få äga friheten från o-ärliga

ordens tunga. 

 

17668.  Livet i o-friheten vara förslavad av elakhetens ondskans ords tunga.

 

17669.  Girigheten förvirrande  orolig i sitt beteende.

 

17670.  Hopplöse tillåter hopplösheten vara Herre

i sitt liv.

 

17671a.  Var inte rädd  för sanningen.  

 

17671b.  Var inte rädd för ödmjukheten.

 

17671c.  Var inte rädd för tystheten.

 

17672.  Var rädd för o-tystnaden.

 

17673.  Var rädd för övermodets själviskhet.

 

17674.  Var inte rädd för o-själviskheten.

 

17675a.  Lev i o-själviskheten.

 

17675b.  Lev i ödmjukheten.

 

17675c.  Lev i tystnaden.

 

17676.  Var rädd för egoismen.

 

17677.  Lev i frimodigheten.

 

17678a.  Pratsamme äger ordensrikedom.

 

17678b.  Pratsjuke talar o-nyttigheter.

 

17678c.  Äga ordrikedomen antingen kan vara

till nytta eller onyttigheter.

 

17679.  O-nyttiga ords-rikedomar  elaka ord

ilskna häftiga ord.

 

17680.  Nyttiga ordsrikedomar  vänliga ord

uppmuntrande ord.

 

17681.  Ilsken snarstucken person  

talar ilskna ord.

 

17682.  Tänk få vara ståndaktig göra det goda.

 

17683.  Förtalet  skvalleriet  gör kärleken kall.

 

17684.  O-tåligt människsläkte Behöver lära känna tåligheten.

 

17685.  Hatiska förtalet  ärar högmodet 

dödens vänner.

 

17686.  Föraktets skvalleri ärar stoltheten

dödens vänner.

 

17687.  Tröstaren tröstar med tröste-rika

vänliga ord. 

 

17688.  Tröste-rika ord uppmuntrande ord

goda visa rådgivare.

 

17689.  Ödmjuka ödmjukhetens barn.

 

17690.  Saktmodiga  saktmodighetens barn.

 

17691.  Ärliga ärighetens barn.

 

17692.  Bättre vara ärlighetens barn än o-ärlighetens.

 

17693.  Sämre vara förtalets barn än

kärlekens barn.

 

17694.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter kärleken.

 

17695.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter vara godhetens tjänare.

 

17696.  Tänk få leva i förväntansfull längtan

efter vara  barmhärtighetens tjänare.

 

17697.  Ödmjukheten tillhör ödmjuka hjärtan.

 

17698.  Ståndaktigheten tillhör ståndaktiga hjärtan.

 

17699.  Stillsamheten tillhör stillsamma hjärtan.

 

 

 

 

  

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM.  34:1-23.

 

HERRENS GODHET OCH HJÄLP.

 

Psalm. 34:1.

 

1.  #Av David, när han spelade vansinnig inför

Avimelek, som drev bort honom#.

 

Davids vansinniga spel inför Avimelek,

      gjorde honom skräckslagen. 

 

Psalm. 34:2.

 

2.  #Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga

hans lov#.

 

Jag villig för altid lovprisa Herren.

      Dagligen lovsjunga hans lov. 

 

Psalm. 34:3.

 

3.  #Stolt ger jag Herren äran, de betryckta 

hör det och gläds#.

 

I stolt ödmjukhet ger jag mitt hjärtats äran

      till Herren.

Betryckta människor hör äran gläds.

 

Psalm. 34:4.

 

4.  #Lova Herren med mig, låt oss tillsammans

ära hans namn!#.

 

Lovsjung Herren tillsammans med mig.

      Låt oss ära hans namn.

 

Psalm. 34:5.

 

5.  #Jag sökte mig till Herre och han svarade mig,

han befriade mig från all fruktan#.

 

Sökte mig till Herren.

       Han svarade mig.

Befriade mitt liv.

 

Psalm. 34:6.

 

6.  #Se mot honom och stråla av glädje, 

sänk inte blicken i skam#.

 

Ha blicken på Herren, trons hövding

        och fullkomnare.

Låt frimodigheten vara din Herre istället 

      för ära skamfulla blicken.

 

Psalm. 34:7.

 

7.  #Jag eländige ropade, Herren hörde,

han räddade mig ur all min nöd#.

 

Petrus Jesu lärljunge Apostlafursten säger:

  Jag är en syndare inför Herren.

Herren besvarade mitt bönerop.

      Blev räddad ur all min nöd.

 

Psalm. 34:8.

 

8.  #Herrens ängel håller vakt kring hans trogna

och räddar dem#.

 

Herrens ängel bevakar sina trognas liv från fiender.

      Är deras räddare.

       

Psalm. 34:9.

 

9.  #Se och smaka Herrens godhet, lycklig den

som flyr till honom!#.

 

Upplev Herrens godhets liv.

      Känn godhetens sötma.

Välsignad den som har sin tillflykt till honom.

 

Psalm. 34:10.

 

10.  #Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar

honom lider ingen brist#.

 

Ni hans heliga, frukta Herren.'

       Gudsfruktan vishetens begynnelse.

Leva i den ger fullkomligt liv.

 

Psalm. 34:11.

 

11.  #Lejon kan lida nöd och hungra, de som sökt

sig till Herren saknar ingenting#.

 

Lejons hunger efter föda ger det lidande.

        Sökande människor efter Herren

lever i fullkomlighet.

 

Psalm 34:12.

 

12.  #Kom, mina barn, lyssna på mig, jag vill

lära er att frukta Herren#.

 

Mina barn, lyd mig.

       Jag vill undervisa er i gudsfruktans liv.

 

Psalm. 34:13.

 

13.  #Är du en som älskar livet och vill se många

lyckliga år?#.

 

Älskar du livet, längtar efter ditt livs-års

       välsignelser!

 

Psalm. 34:14.

 

14.  #Bevara då din tunga från ont och dina

läppar från falska ord#.

 

Vill du det!!

      Behärska din tunga från ondskan.

Dina läppars ord: falskhetens listiga ordval.

 

Psalm. 34:15.

 

15.  #Sky det onda och gör det goda, sträva efter

att hålla fred#.

 

Avsky ondskan.

       Ära godheten.

Var fridsam:  lev livet i sinnesfriden sinnesron.

 

Psalm. 34:16.

 

16.  #Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron

hör deras rop#.

 

Herrens allvetande ögon ser de o-straffligas

     gärningar.

Hans lyssnande öron: hör deras bönerop.

 

Psalm. 34:17.

 

17.  #Herren inskrider mot dem som gör det onda,

han utplånar deras minnen på jorden#.

 

Herren bestraffar de ondsintas ondska.

       Utplånar deras livsminnen från  jordens yta.

 

Psalm. 34:18.

 

18.  #De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd#.

 

De renhjärtligas bönerop ropar.

     Herren lyssnar räddar deras liv ur all livsnöd.

 

Psalm. 34:19.

 

19.  #Herren är nära de förtvivlade, han hjälper

de modlösa#.

 

Herren allestädes närvarande.

      Uppmuntrar de förtvivlade.

Styrker de modlösa med frimodighet.

 

Psalm. 34:20.

 

20.  #Den rättfärdige drabbas av mycket ont,

men Herren räddar honom från allt#.

 

Syndfrie drabbas av ondskans dödlighet.

       Herrens trofasthet räddar honom.

 

Psalm. 34:21.

 

21.  #Han skyddar varje ben i hans kropp, inte ett

enda skall krossas#.

 

Han beskyddar omsorgsfullt varje ben i hans kropp.

    Hans kropp  Herrens tempel.

 

Psalm. 34:22.

 

22.  #Olyckan dödar den gudlöse, den rättfärdiges

fiender står med skuld#.

 

Fördärv och elände dödlig för den gudlöse.

 

Psalm. 34:23.

 

23.  #Herren räddar sina tjänares liv, de som

flyr till honom är fria från skuld#. 

 

Herren räddar sina tjänares liv.

       De som tar sin tillflykt till Herren är skuldfria.

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER. MÅNAD. 2019.

 

Första dagen.

 

Ödmjuke låter ödmjukheten vara livets vinnare.

 

Andra dagen.

 

Ödmjuke låter högmodet vara livets förlorare.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjuke väljer ödmjukheten vara segrare 

över övermodet  stoltheten.


Fjärde dagen.

 

Ilskenheten saktmodets förföljare  fiende.

 

Häftigheten saktmodets förföljare fiende.

 

Femte dagen.

 

Lögnens villfarelse förvirrar folket.

 

Sjätte dagen.

 

Vara godhetens tjänare  vara fridens vän.

 

Sjunde dagen.

 

Vara fridens vän sämre vara o-fridens vän.

 

Åttonde dagen.

 

Barmhärtigheten barmhärtiges försvarare

    beskyddare mot o-barmhärtigheten.

 

Nionde dagen. 

 

Ondskans dödlighet: Livets fåfänga.

 

Tionde dagen.

 

Ondskans dödlighet: Livets förblindelse till

     ärelystenheten  äregirigheten.

 

Elfte dagen.

 

Makt-lystenheten  livets fåfänga.

 

Tolfte dagen.

 

Dagdrömmeriet  livets fåfänga.

 

Trettionde dagen.

 

Dagdrömmeriet  vad ger det till Livets värde.

 

Fjortonde dagen.

 

Känslo-lösheten  livets fåfänga.

 

Femtonde dagen.

 

Känslo-lösheten vad ger det till Livets värde.

 

Sextonde dagen.

 

Känslo-lösheten värdesätter inte Livet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ondskans önskan för-korta Livet.

 

Artonde dagen.

 

Ondskans grymhet  för-kortar Livet.

 

Nittionde dagen.

 

Likgiltigheten för nästans behov skadlig smärtsam.

 

Tjugonde dagen.

 

Likgiltigheten  för-kortar nästans liv.

 

Tjoförsta dagen.  

 

Likgiltigheten värdesätter inte Livets värde.

 

Tjugoandra dagen.

 

Likgiltighetens liv flitighetens fiende.

 

Tjugotredje dagen.

 

Tankars fantasiverksamhet värdesätter inte

      Livets värde.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Livets pinande förvirring oro  ängslan livets

fasa och olycka.

 

Tjugofemte dagen.

 

Livets olycka och fasa livets undergång.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk få leva i sanningen vilket sprider Livets

    meningsfulla ljusstrålar.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk få lyssna på sanna ord vilket

     värdesätter Livet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Tänk få leva i snällheten delge den till sin nästa.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tänk få äga vänligheten uppmuntra varandra.

 

Trettionde dagen.

 

O-tyglad fantasi i tankevärlden sysselsätter

     Livets tankar.

 

Trettioförsta dagen.

 

O-tyglad fantasi skadlig och smärtsam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 22:1-32.

 

MESSIAS LIDANDE OCH SEGER.

 

Jesu Kristi lidande.  Vårt lidande.

 

Messias seger.  Vår seger.

 

Psalm. 22:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

 

Psalm. 22:2.

 

2.  #Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta#.

 

Messias lidande rop: min Gud, min Gud,

      varför du övergett mig?

Ropar med förvivlat hjärta, du känns långt borta.

 

Psalm. 22:3.

 

3.  #Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro#.

 

Du svarar inte på rop om dagen, min Gud.

        Jag ropar under nattens timmar i min förtvivlan.

 

Psalm. 22:4.

 

4.  #Dock är du Helige, till din tron stiger

Israels lovsång#.

 

Du min Gud, helig är du.

      Till Din tron:  uppstiger Israels folks lovsånger.

 

Psalm. 22:5.

 

5.  #På dig förtröstade våra fäder, de litade på

dig, och du kom dem till hjälp#.

 

Våra fäder förtöstade på dig.

        Såg din trofasthet, var dem till hjälp.

 

Psalm. 22:6.

 

6.  #De ropade till dig och blev räddade, de litade på dig, och du svek dem aldrig#.

 

Ropade till dig blev räddade.

         Förtröstade på dig.

Var dem trogna.

 

Psalm. 22:7.

 

7.  #Men jag är en mask, inte en människa,

hånad och föraktad av envar#.

 

Mitt liv liknas vid en levande mask.

         Inte en människas liv.

Är hånad och föraktad av mina fiender.

 

Psalm. 22:8.

 

8.  #Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler

och skakar på huvudet#.

 

De som ser mig ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:9.

 

9.  #Han har överlämnat sig åt Herren, nu får

Herren gripa in och rädda honom ---- han är ju

      älskad av Herren#.

 

Han har överlämnat sitt liv åt Herren.

       Nu får vi se om Herren räddar hans liv.

Visar sin kärlek mot honom.

 

Psalm. 22:10.

 

10.  #Du hjälpte mig ut ur min moders liv,

du lät mig vila trygg vid min moders bröst#.

 

Vid min födsel: var mig till hjälp ut ur min

       trygga moders liv.

Du gav mig tid vid min moders trygga bröst.

 

Psalm. 22:11.

 

11.  #Från min födelsestad är mitt liv i din hand

alltsedan jag blev till har du varit min Gud#.

 

Du varit min Gud alltifrån min födelsestad:

    vilar mitt liv i din hand.

 

Psalm. 22:12.

 

12.  #Dröj inte långt borta, jag är i nöd,

och ingen finns som hjälper mig#.   

 

Var min nära med din trygga Faders famn.

       Jag är i livets nöd.

Ingen tröstar och hjälper mig.

 

Psalm. 22:13.

 

13.  #Tjurar skockar sig runt mig,

jag är kringärd av bestar från Basham#.

 

Mina argsinta fiender likt tjurars kraftfulla  

     beteende angrper mig.

Omringar mitt liv likt bestar från Basham.

 

Psalm. 22:14.

 

14.  #De spärrar upp sina gap som rovlystna,

rytande lejon#.

 

Spärrar upp sina vidlyfta rovgiriga gap,

      likt rytande lejon.

 

Psalm. 22:15.

 

15.  #Jag rinner bort likt vatten som slås ut,

benen lossnar i min kropp, mitt hjärta är som vax,

     det smälter i mitt bröst#.

 

Mitt liv liknas stömmande vattenmassor som flödar

     fram i sin fulla kraft.

Benen i min sargade kropp, lossnar vid sina fästen.

      Mitt hjärta hjärt smälter som vaxet likt

sommarens hetta.

 

Psalm. 22:16.

 

16.  #Min tunga är torr som en lerkärva,

tungan klibbar vid gommen.

     Du lägger mig i gravens mull#.

 

Min tungas torrhet likt lerkärvans strävighet.

       Tungan klibbar sig fast vid gommen,

vilket gör den o-rörlig till att tala.

     Blir till offer i gravens mylla. 

 

Psalm. 22:17.

 

17.  #Hundar samlas runt mig, jag omringas av

en hord av våldsmän.

     Händer och fötter är skrumpnade#.

 

Argsinta hundar samlar sig runt mig.

        Omringas av en skara av våldsmän.

Händer fötter kraftlösa.

 

Psalm. 22:18.

 

18.  #Jag kan räkna varje ben i min kropp.

   De står där och stirrar på mig#.

 

Räknar antalet ben i min kropp.

       Människor ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:19.

 

19.  #De delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder#.

 

Psalm. 22:20.

 

20.  #Men du, Herre, dröj inte långt borta,

du min styrka, skynda till min hjälp#.

 

Herre, lyssnar på mina böners lidande.

       Du min styrka.

Kom till min hjälp.

 

Psalm. 22:21.

 

21.  #Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur

hundarnas våld#.

 

Var min räddning från svärdets vasshet.

       Rädda mitt liv  från hundarnas våldsamma illdåd.

 

Psalm. 22:22.

 

22.  #Rädda mig ur lejonens gap, mitt arma liv

undan vildoxens horn!#.

 

Var min räddning från lejonens rytande gap.

         Rädda mitt lidande liv, undan vildoxens

kraftfulla sårande styrka.

 

Psalm. 22:23.

 

23.  # Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,

i tempelskaran skall jag prisa dig#.

 

Lovar ditt namns lov efter din räddning av mitt liv,

    inför mina bröder hörs i tempelskaran.

      

Psalm. 22:24.

 

24.  #Ni som fruktar Herren, prisar honom,

ära honom, Jakobs ätt, bäva för honom,

Israels ätt#.

 

Ert Liv i gudsfruktan, prisar honom ärar honom.

      Jakobs ättlingar  fruktar honom

Israels ättlingar likaså.

 

Psalm. 22:25.

 

25.  #Ty han föraktade inte den svage och vände

inte ryggen åt hans nöd, han dolde inte sitt

     ansikte utan hörde hans rop om hjälp#.

 

Föraktar inte den svage älskar honom.

      Ser hans nöd fyller hans dagliga behov.

Visar sin barmhärtighet, lyssnar på hans

      rops lidande om hjälp.

 

Psalm. 22:26.

 

26.  #Du är källan till min lovsång i den stora

tempelskaran.

      Inför dem som fruktar Herren får jag frambära

det offer jag lovat#.

 

Du min Herre, källan till min lovsång.

        Min lovsång i den stora tempel-skaran.

Får frimodigt frambära mitt utlovade offer inför

       Herrens heliga.

 

Psalm. 22:27.

 

27.  #De betryckta får äta och bli mätta, de som

sökt sig till Herren får prisa honom.

      ------ Må ni alltid vara fyllda av livsmod#.

 

Betryckta människor får äta bli mättade.

        Sökande människor efter din närvaro

får prisa honom.

       För alltid vara fyllda av livsmod.

 

Psalm. 22:28.

 

28.  #Hela jorden skall minnas vad som skett

och vända om till Herren, alla folk och stammar

      skall tillbe inför honom#.

 

Hela jorden minnas vad som Skaparen gjort.

    Göra bot och bättring, alla folkslag

folkstammar tillbe inför den ende Guden.    

 

Psalm. 22:29.

 

29.  #Ty kungamakten är Herrens, han härskar

över folken#. 

 

Herren tillhör kunga-makten.

     Härskar över alla folk. 

 

Psalm. 22:30.

 

30.  #De som sover i mullen kan  inte hylla honom,

de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.

      Men jag lever för honom#.

 

De som sover i jordens mull, hyller honom inte.

        De som vilar i jorden böjer inte ödmjukt knä

inför honom.

      Med mitt liv lever för honom.

 

Psalm. 22:31.

 

31.  #Och mina barn skall tjäna honom.

    De skall vittna  för nya släktled om Herren#.

 

Mina barn skall tjäna honom.

       Skall vittna för nya släktled om Herren.

 

Psalm. 22:32.

 

32.  #Förkunna hans rättfärdighet för ofödda 

släkten, ty han grep in#.

 

Förkunna hans renhjärtlighet  o-strafflighet.

      För o-födda släkten.

Hans trofasthet grep in.   

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

PSALTAREN. PSALM. 25:1-22.

 

BÖN OM LEDNING OCH RÅD.

 

Psalm. 25:1.

 

1.  #Av David,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig#.

 

Jag, David, sätter mitt hjärtats hopp på dig.

 

Psalm. 25:2.

 

2.  #Du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera#.

 

Du, min Gud.

     Förtröstar på dig.

Beder om ditt beskydd mot mina fiender.'

        Överge mig inte.

Låt inte fienderna triumfera över mitt liv. 

 

Psalm. 25:3.

 

3.  #Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt#.

 

Du sviker inte den som förtröstar på dig.

       Trolöse saknar din hjälp och tröst. 

 

Psalm. 25:4.

 

4.  #Herre, lär mig dina vägar, visa mig

dina stigar#.

 

Min bön: Herre, undervisa mig om dina rättfärdiga vägar.

     Visa mig dina stigar, jag vill vandra på dem.

 

Psalm. 25:5.

 

5.  #Led mig i sanning, lär mig, du som är min

Gud, min räddare, ständigt hoppas på dig#.

 

Låt mig lydigt leva i sanningen.

    Du är min Gud, mitt livs räddare.

Dagligen hoppas på dig.

 

Psalm. 25:6.

 

6.  #Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet

du alltid har visat#.

 

Herre, låt din barmhärtighet vara min hjälp

        och tröst.

Glöm inte din godhet du visat mig.

 

Psalm. 25:7.

 

7.  #Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god#.

 

Förlåt mina ungdomssynder.

     Tänk på mig i din trofasthet.

Herre, du godhetens ursprung.

 

Psalm. 25:8.

 

8.  #Herren är pålitlig och god, därför visar han

syndarna vägen#.

 

Herre, du pålitlig god i vad du gör.

       Vilket gör du visar syndarna sanningens väg.

 

Psalm. 25:9.

 

9.  #Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka

lär han sin väg#.

 

Leder de ödmjuka på rätta vägar.

       Ödmjuka undervisar han sin väg.

 

Psalm. 25:10.

 

10.  #Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud#.

 

Allt vad Herrens gör  görs genom nåd

     och trofasthet.

Görs mot dem som lydigt följer hans förbund

      hans bud.

 

Psalm. 25:11.

 

11.  #Herre, min synd är stor, förlåt den,

ditt namn till ära#.

 

Herre, bekänner min stora synd.

        Förlåt den.

Förlåtelsen vilket ärar ditt namn.

 

Psalm. 25:12.

 

12.  #Var och en som fruktar Herren får veta

vilken väg han skall välja#.

 

   Alla som fruktar Herren, lär känna vilken

livsväg han villigt skall välja.

 

Psalm. 25:13.

 

13.  #Själv får han leva i ro, och hans barn skall

ta landet i arv#.

 

Får själv leva i sinnesro.

      Hans barn få ta landet i arv.

 

Psalm. 25:14.

 

14.  #De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt#.

 

Hans trogna tjänare fruktar Herren.

       Hans eviga förbund  ge dem insiktsfulla hjärtan.

 

Psalm. 25:15.

 

15.  #Min blick är ständigt fäst på Herren, det är

han som löser min fot ur snaran#.

 

Min blick, dagligen fäst på Herren trons hövding.

      Han allena befriar min fot ur syndens snara.

 

Psalm. 25:16.

 

16.  #Vänd dig till mig, var barmhärtig, 

ty jag är ensam och betryckt#.

 

Vänd ditt ansikte till mig i din barmhärtighet.

      Jaglever i min ensamhet  förtryckt av mina fiender.

 

Psalm. 25:17.

 

17.  #Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut 

ur mitt trångmål#.

 

Lindra mitt hjärtats plåga.

     Gör mig fri från fiendernas trångmål.

 

Psalm. 25:18.

 

18.  #Tänk på mitt lidande och mitt betryck 

och förlåt mig alla mina synder#.

 

Glöm inte mitt lidande mitt betryck.

       Förlåt mig för alla mina synder.

 

Psalm. 25:19.

 

19.  #Se på mina fiender ----- så många de är,

så hätska i sitt hat!#.

 

Se mina fiender deras antal.

       Hatiska mot mitt liv.

 

Psalm. 25:20.

 

20.  #Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig#.

 

Var min räddning.

      Befria mig från deras betryck.

Var mig trofast jag villigt flyr till dig.

 

Psalm. 25:21.

 

21.  #Låt oskuld och redlighet bevara mig, 

ty jag hoppas på dig#.

 

Låt min syndfrihet  ärlighet bevara mig.

      Jag förtröstar på dig.

 

Psalm. 25:22.

 

22.  #O Gud, befria Israel från all dess nöd!#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 23:1-6.

 

DEN GODE HERDEN.

 

Lammet skall vara deras herde och leda dem fram 

    till livets vatten källor ( Upp 7:17 ).

 

Det slaktade offerlammet vara deras herde.

       Leda fårhjorden till livets rena vattenkällor. 

 

Psalm. 23:1.

 

1.  #En psalm av David.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig#.

 

Herren, min herde i livet.

      Fyller mina vardagliga behov.

 

Psalm. 23:2.

 

2.  #Han för mig i vall på gröna ängar, han låter

mig vila vid lugna vatten#.

 

Han leder mina fotsteg på gröna betesmarker.

       Han låter mig själs-livets kroppens vila

få finnas vid lugna vatten.

 

Psalm. 23:3.


3.  #Han ger mig ny kraft och leder mig på

rätta vägar, sitt namn till ära#.

 

Ger mig ny livskraft.

        Leder mina steg på rättfärdighetens vägar.

I vilket han ärar sitt namn.

 

Psalm. 23:4.

 

4.  #Inte ens i mörkaste dal fruktar jag

något ont, ty du är min käpp och din

      stav gör mig trygg#.

 

Inte genom världens ondskas mörkaste dalgång,

     får bemötas av den.

Du, Herre, min vandringsstav leder mig tryggt.

 

Psalm.  23:5.

 

5.  #Du dukar ett bord för mig i mina fienders

åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller

      min bägare till brädden#.

 

I mina fienders närvaro, välsignar du mitt liv.

        Smörjer mig du mig med vishetens insiktens

livsolja.

    Vars olja flödar över. 

 

Psalm.  23:6.

 

6.  #Din godhet och nåd skall följa mig varje dag

i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt

      hem så länge jag lever#.

 

Din godhet nåd mina följeslagare i livet.

    Troget ständigt följer mig.

Herrens hus  mitt hem.

       Livet ut.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

PSALTAREN. 24:1-10.

 

ÄRANS KUNG OCH HANS RIKE

 

HERRENS ANKOMST TILL SITT TEMPEL.

 

Himlens port öppnades för Kristi förhärligande kropp

    ( Irenaeus )

 

Psalm. 24:1.

 

1.  #Av David en psalm.

Jordens är Herrens med allt vad den rymmer,'

       världen och alla som bor  i den#.

 

Herren vår skapare jordens yta och all vad den

     rymmer i skapelsen tillhör honom.

  

Psalm. 24:2.

 

2.  #Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen#.

 

Skaparen själv lagt dess grund i havet.

      Fäst havets grund över de strömmande vattnen.

 

Psalm. 24:3.

 

3.  #Vem få gå upp till Herrens berg, vem får

gå in i hans tempel?#.

 

Vem får gå upp till Herrens berg?

       Vem får gå in i Hans tempel?

  

Psalm. 24:4.

 

4.  #Den som har skuldlösa händer och rent  hjärta, som inte håller sig till falska gudar

       och aldrig har svurit falskt#.

 

Den som har fläckfria händer renhjärtlig.

         Inte tillber falska avgudar.

Inte äger falskhetens tunga.

 

Psalm. 24:5.

 

5.  #Han får välsignelse av Herren och riklig lön

av Gud, sin räddare#.

 

Lever sådant heligt liv får välsignelser från Herren.

      Blir rikligt belönad av Gud.

Gud sin räddare. 

 

Psalm. 24:6.

 

6.  #Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte,

      du Jakobs Gud#.

 

Detta släkte sökt sig till herren.

       Träder frimodigt inför Hans ansikte.

Jakobs Guds ansikte.

 

Psalm. 24:7. 

 

7.  #Portar, öppnar er vida!

    Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!#.

 

Ni portar, på Herrens berg och tempel öppna er

       era dörrar  för ärans konung.

Höj er, dörrar uråldriga för ärans konung.

 

Psalm. 24:8.

 

8.  #Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,

     Herren, väldig i strid#.

 

Vem är ärans konung?

      Herren, den väldige hjälten.

 

Psalm. 24:9.

 

9.  #Portar, öppna er vida!

Hör er uråldriga dörrar!

      Låt ärans konung in!#.

 

Psalm. 24:10.

 

10.  #Vem är han, ärans konung?

    Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 21:1-14.

 

HERRENS HJÄLP TILL KUNGEN.

 

Psalm. 21:1.

 

1.  #För körledaren.

    En psalm av David.

 

2.  #Herre, kungen gläds åt din styrka,

han jublar över din hjälp#.

 

Kungen gläds åt allmakt styrka, Herre. 

         Jublar över din hjälp.

 

Psalm. 21:3.

 

3.  #Vad han önskar ger du honom, du vägrar

ej det han ber om#.

 

Vad konungen önskar ger du honom.

       Villigt gör du det.

 

Pslam. 20:4.

 

4.  #Du kommer till honom med goda gåvor,

du sätter på hans huvud en krona av guld#.

 

Du, Herre, ger honom goda gåvor.

     På hans huvud kröner honom krona av guld.

 

Psalm. 20:5.

 

5.  #Han ber dig om liv och du ger det oändligt

många levnadsår#.

 

Ber dig om liv.

         Du besvara honom med många levnadsår.

 

Psalm. 20:6.

 

6.  #Din hjälp gör hans ära stor, du skänker honom prakt och glans#.

 

Din hjälp gör hans liv till stor ära.

       Skänker honom livets prakt och härlighet.

 

Psalm. 20:7.

 

7.  #Du ger honom välsignelser för evigt, bereder

honom glädje inför dig#.

 

Ger honom eviga välsignelser.

          Låter honom dagligen finna glädje inför dig. 

 

Psalm. 20:8.

 

8.  #Ty kungen förtröstar på Herren, med den Högstes nåd står han säker#.

 

Kungen förtröstar på dig.

        Den Högstes nåd ger honom livets trygghet.

 

Psalm. 20:9.

 

9.  #Din hand når alla dina fiender, din starka

arm når dem som hatar dig#.

 

Din högra hand besegrar alla dina fiender.

       Din starka arm, besegrar dem som hatar ditt liv.

 

Psalm. 20:10.

 

10.  #Du sätter dem som i en brinnande ugn 

när du visar dig.

      Herren förtär dem i sin vrede, elden slukar dem#.

 

När du visar din allmakt, sätts dem i den 

      brinnande ugnens hetta.

I sin vrede mot deras ondska förgör dem.

 

Psalm. 20:11.

 

11.  #Deras avkomma utplånar du från jorden,

deras barn från människors ätt#.

 

De gudlösas avkomma utplånas från jordens yta.

        Deras barn från människor ätt.

 

Psalm. 20:12.

 

12.  #De ville tillfoga dig ont, de smidde planer,

men förgäves#.

 

Villiga förgöra ditt liv.

     Smidde listiga planer, vilka misslyckades.

 

Psalm. 20:13.

 

13.  #Du driver dem på flykten, du siktar på dem

med din båge#.

 

Fienderna fördrivs på flykt.

       Förgör dem med rättfärdighetens pilar.

 

Psalm. 20:14.

 

14.  #Herre, visa din höghet och styrka,

vi vill hylla din makt med sång och spel#.

 

Ber dig, min Herre, visa din Höghets nåd 

         och allmakts styrka.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se