Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN. PSALM. 76:1-13.

 

GUDS DOM ÖVER FIENDERNA.

 

Psalm. 76:1.

 

1.  #För körledaren, till stränginstrument.

En psalm av Asaf, en sång#.

 

Psalm. 76:2.

 

2.  #Gud är känd i Juda, hans namn är stort 

    i Israel#.

 

Gud känd i Juda.

          Hans namn stort i Israel.

 

Psalm. 76:3.

 

3.  #I Salem står hans hydda, på Sion hans boning#.

 

I Salem sår hans hydda.

      På Sions berget hans boning.

 

Psalm. 76:4.

 

4.  #Där bröt han sönder de blixtrande pilarna,

sköldar och svärd, alla krigets redskap#.

 

På Sions berg bröt han sönder fiendens 

       blixtrande pilar.

Alla krigets redskap:  sköldar svärd.

 

Psalm. 76:5.

 

5.  #Fruktansvärd är du, väldigare än de

uråldriga bergen#.

 

Fruktanvärd i vad du gör.

        Din allmakt väldigare än de ur-åldriga bergen.

 

Psalm. 76:6.

 

6.  #Modiga män blev plundrade, de hade fallit

i sömn, ingen krigare kunde lyfta sin hand#.

 

Modiga män blev besegrade.

      Blev slagna i sömnen.

Krigare var kraftlösa lyfta sin hand mot dig.   

 

Psalm. 76:7.

 

7.  #Vid ditt rytande, Jakobs Gud, föll häst

och ryttare i dvala#. 

 

Vid Jakobs Guds rytande föll häst ryttare

    i sin maktlöshet.

 

Psalm. 76:8.

 

8.  #Fruktansvärd är du, vem kan hålla

stånd mot din vrede?#. 

 

Din kraftfulla styrka fruktansvärd.

       Vem kan försvara sig mot din vrede?

 

Psalm. 76:9.

 

9.  #Ditt domslut förkunnar du från himlen,

jorden förfäras och tystnar#.

 

Ditt rättvisa domslut förkunnar du från himlen.

      Jorden skräckslagen  tyst.

 

Psalm. 76:10.

 

10.  #När Gud reser sig till dom för att rädda

alla betryckta på jorden#.

 

Gud visar sin rättvisa dom som räddare för

      alla betryckta på jorden.

 

Psalm. 76:11.

 

11.  #Du stävjar människors vrede, kuvar

den vrede som återstår#.

 

Du omintetgör människors vrede.

       Krossar vreden som finns kvar.

 

Psalm. 76:12.

 

12.  #Ge löften åt Herren, er Gud, och infria

dem, må alla grannfolk ge gåvor i fruktan#.

 

Ge löften åt Herren, er Gud.

     Infria givna löften.

Alla grann-folk ger gåvor i gudsfruktan.

       

Psalm. 76:13.

 

13.  #Han slår ner furstarnas mod,

fruktansvärd är han för jordens kungar#.  

 

Han gör furstarna modlösa.

       Frunktansvärd i striden mot jordens kungar. 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 75:1-11.

 

GUDS DOM ÖVER DE TROTSIGA.

 

Psalm. 75:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av Asaf, en sång#.

 

Psalm. 75:2.

 

2.  #Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig och åkallar

     ditt namn, vi berättar om dina under#.

 

Åkallar ditt namn i tacksamhet, Gud.

       Berättar om dina under-verk.

 

Psalm. 75:3.

 

3.  #Jag väljer min tid, jag fäller en rättvis dom#.

 

Inväntar min tid.

        Fäller rättvis dom.

 

Psalm. 75:4.

 

4.  #Om jorden bävar med alla som bor där,

är det jag som ger dess pelare stadga#.

 

   Om jorden är skräckslagen med alla deras

invånare.

         Ger jag deras pelare stadga.

 

Psalm. 75:5.

 

5.  #Jag säger till de övermodiga:

Hejda ert övermod!  och till de gudlösa:

      Lyft inte hornen!#.

 

Säger till övermodiga:

      Förödmjuka er i ert övermod.

Säger till gudlösa.

       Förödjuka er!

 

Psalm. 75:6.

 

6.  #Lyft inte era horn så högt, tala inte

styvnackat och fräckt#.

 

Ödmjuka er i ert högmod.

       Låt inte ert tal vara fräckt och stolt.

 

Psalm. 75:7.

 

7.  #Ty inte från öster och inte från väster

och inte från öknen kommer upphöjelsen#.

 

Er Upphöjelse kommer inte från varken öster

    eller från väster.

Eller från ökens ödemarker.

 

Psalm. 75:8.

 

8.  #Nej, Gud är den som dömer, han förnedrar 

den ene, upphöjer den andre#.

 

Gud rättvis domare.

       Vanärar den ene.

Upphöjer den ene.

 

Psalm. 75:9.

 

9.  #Herren har i sin hand en bägare med 

jäsande kryddat vin.

        Han räcker den åt var och en ----- alla

gudlösa i landet måste dricka, också dräggen

     måste de svälja#.

 

Herren har i sin allmakts hand bägaren ur vilken

    alla gudlösa i landet  får dricka ur

med jäsande kryddat vin.

 

Psalm. 75:10.

 

10.  #Detta skall jag ständigt förkunna, 

jag vill lovsjunga Jakobs Gud#.

 

Dagligen ska jag förkunna detta.

         Jag vill lovsjunga Jakobs Gud.

 

Psalm. 75:11.

 

11.  #Alla gudlösas horn skall huggas av,

den rättfärdiges horn skall höjas#.

 

Alla gudlösas övermod förödmjukas.

      Rättfärdiges ära skall upphöjas.

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN. PSALM. 74:1-23.  

 

TEMPLETS FÖRSTÖRING.

 

Psalm. 74:1.'

 

1.  #En dikt av Asaf.

Varför, o Gud, har du stött bort oss för alltid?

      Varför flammar din vrede mot fåren

i din hjord?#.

 

Varför har du, o Gud, övergett oss för alltid?

        Varför visar du din förtärande vrede 

mot får-hjorden?

 

Psalm. 74:2.

 

2.  #Tänk på din menighet, den som du en gång

förvärvade, det folk som du friköpt, din egendom

       tänk på Sions berg, där du tog din boning#.

 

Glöm inte din församling, som du en gång

        förvärvade.

Folket som du friköpte från synden.

        Ditt egendomsfolk glömt inte Sions berget.

Där du har din boning  bo-plats.

 

Psalm. 74:3.

 

3.  #Styr dina steg mot det som lagts i ruiner.

Allt har fienden förött i helgedomen#.

 

Styr dina allmakts fotsteg mot det som

     lagts förstörda ruiner.

Vad fiendens i sitt våld förstört i din helgedom.

 

Psalm. 74:4.

 

4.  #Dina ovänner skränade i ditt hus,

de ställde upp sina tecken där#.

 

Dina o-vänner väsnades i din heliga boning.

      De markerade sin närvaro där.

 

Psalm. 74:5.

 

5.  #De högg som när man låter yxan gå

i täta skogen#.

 

De högg våldsamt ned helgedomen likt

     yxan vassa egg avverkar täta skogen.

 

Psalm. 74:6.

 

6.  #Ornamenten slog de sönder med bila

och bräckjärn#.

 

Din helgedoms Ornamenten slog de sönder:

     med yxa  bräckjärn.

 

Psalm. 74:7.

 

7.  #De satte eld på din helgedom, skändade

och rev ner ditt namns boning#.

 

Tände eld på din helgedom.

      Vän-ärade den rev ner ditt namn boning.

 

Psalm. 74:8.

 

8.  #De tänkte:

Vi skall kuva dem alla!

      De brände ned alla gudshus i landet#.

 

De tänkte:

   Vi skall besegra dem alla.

De brände ned alla guds-hus  ( kloster-byggnader )

      i landet. 

 

Psalm. 74:9.

 

9.  #Vi ser inte våra egna tecken, här finns

inga profeter mer ----- ingen av oss

       vet hur länge det varar#.

 

Ibland oss finns inga  profeter längre.

 

Psalm. 74:10.

 

10.  #Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?

Får han förakta ditt namn för alltid?#.

 

Hur länge, o Gud skall fienden tillåtas få smäda?

      Får fiende förakta ditt heliga namn för alltid?

 

Psalm. 74:11.


11.  #Varför håller du tillbaka din högra hand,

varför gömmer du den i manteln?#.

 

Varför låter du inte din högra hand strida mot dem:

      Gömmer den i manteln?

 

Psalm. 74:12.

 

12.  #Gud, min konung från urtiden, du som

vinner segrar på jorden!#.

 

Gud, min ende Gud, min konung från urtiden.

     Du vinner segrar på jorden.

 

Psalm. 74:13.

 

13.  #Du delade havet med din makt, 

du klöv drakarnas huvuden på vattnet#.

 

Delade havet med din allmakt.

       Klöv drakarnas huvuden på vattnet. 

 

Psalm. 74:14.

 

14.  #Du krossade Leviatans huvuden och gav

honom som föda åt öknens djur#.

 

Krossade Leviatans huvuden.

    Gav honom som daglig föda åt öknens djur.

 

Psalm. 74:15.

 

15.  #Du lät källor och bäckar springa fram,

du fick vattenrika floder att sina#.

 

Lät Källors bäckars vattenflöde komma fram.

     Vattenrika floder torkade ut. 

 

Psalm. 74:16.

 

16.  #Din är dagen och din är natten, du satte

månen och solen i dess banor#.

 

Du äger dagen  du är äger natten.

       Du placerade månen och solen vara verksam

i dess rörliga banor.

 

Psalm. 74:17.

 

17.  #Du stakade ut alla gränser på jorden,

sommar och vinter är ditt verk#.

 

Du märkte ut alla gränser på jorden.

      Sommar  vinter ditt skapar-verk.

 

Psalm. 74:18.

 

18.  #Herre, tänk på hur fienden smädar och hur

ett folk av dårar föraktar ditt namn#.

 

Herre, glöm inte hur fienden smädar.

      Hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

 

Psalm. 74:19.

 

19.  #Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,

glöm inte dina hjälplösa för alltid#.

 

Utlämna inte den som prisa dig, åt våldsamma

      vilddjuren.

Glöm  inte dina hjälplösas dagliga behov.

 

Psalm. 74:20.

 

20.  #Kom ihåg ditt förbund!

Landets mörka hörn är våldets boningar#.

 

Glöm inte ditt förbund med dem!

      Landets ondskefulla mörker våldets boningar.

 

Psalm. 74:21.

 

21.  #Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,

låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!#.

 

Tillåt inte de hjälplösa bli missnöjda.

       Låt de förtrycka fattiga få prisa ditt namn.

 

Psalm. 74:22.

 

22.  #Grip in, o Gud, hävda din rätt, tänk på hur

du ständigt smädas av dårar!#.

 

Grip in, o Gud, visa din rättfärdighet.

       Glöm inte dårarnas dagliga smädande.

 

Psalm. 74:23.

 

23.  #Glöm inte ropen från dina fiender,

dina ovänners larm som ständigt hörs!#. 

 

Glöm  inte dina fienders strids-rop.'

     Dina o-vänners dagliga larm. 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN. PSALM. 78:49-72.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm.  78:49.

 

49.  #Han sände sin glödande vrede mot dem,

harm och förbittring och nöd, ett följe av

      olycksänglar#.

 

Sände sin glödande vrede mot dem:

    Följe  av olika olycks-fåglar.

Förbittringens gissel.

       Nödens gissel lidande.

Blev  Missnöjets slavar och trälar.

 

Psalm. 78:50.

 

50.  #Han gav sin vrede fritt lopp.

Han skonade dem  inte från döden, utan prisgav

      dem åt pesten#.

 

Gav sin vrede: fritt utlopp.

       Var inte deras räddare från döden.

Prisgav deras liv åt pesten.

 

Psalm. 78:51.

 

51.  #Han dräpte allt förstfött i Egypten,

de först avlade i Hams hyddor#.

 

Dräpte allt förstfött i Egypten.

      Först avlade i Hama hyddor.

 

Psalm. 78:52.

 

52.  #Han förde ut sitt folk som en fårflock

och ledde dem som en hjord genom öknen#.

 

I sin barmhärtighet: befriade sitt folk från

     Egyptens träldoms-land.

Ledde dem likt en får-hjord genom öknen. 

 

Psalm. 78:53.

 

53.  #Han ledde dem tryggt, de var utan fruktan.

   Havet höljde deras fiender#.

 

Ledde dem in i trygghet.

      De vara fria från rädslan.

Havet övertäckte deras fiender.

 

Psalm. 78:54.

 

54.  #Han förde dem till sitt heliga land,

till det berg som han själv gjort till sist#.

 

Förde dem in sitt heliga land.

      Till det land han själv äger.

 

Psalm. 78:55.

 

55.  #Han drev bort folken framför dem,

han skiftade ut deras land och lät Israels

      stammar bo i deras hus#.

 

Drev bort folken framför dem.

         Skiftade ut deras land.

Tillät Israels stammar bo i deras hus. 

 

Psalm. 78:56.

 

56.  #Men de trotsade Gud den Högste

och satte honom på prov, de höll inte hans bud#.

 

Besvarade inte Gud den Högstes godhet

       Prövade honom i o-tro.

Var o-lydiga mot hans bud.

       

Psalm. 78:57.

 

57.  #De avföll trolöst som  sina fäder,

svek om en slak båge#.

 

Avföll i trolöshet likt sin fäder.

      Var svekfulla.

 

Psalm. 78:58.

 

58.  #De kränkte honom med sina offerplatser,

gjorde honom svartsjuk med sina gudsbilder#.

 

Förödmjukade honom med sina offer-platser.

       Gjorde honom svartsjuk med sina

avguda-bilder.

 

Psalm. 78:59.

 

59.  #Gud hörde dem och vredgades, han

förkastade Israel#.

 

Hörde deras gensträvighet vredgades mot dem.

      Förkastade Israeliterna.

 

Psalm. 78:60.

 

60.  #Han övergav sin boning i Shilo, det tält

som han rest bland människor#.

 

Övergav sin boning i Shilo.

      Tältet som var rest bland människor.

 

Psalm. 78:61.

 

61.  #Han lät sin kraft föras bort i fångenskap

och sin härlighet komma i fiendeland#.

 

Han lät sin allmakts kraft bli bortförd i fångenskap.

      Sin makts härligt komma i fiendelands våld.

 

Psalm. 78:62.

 

62.  #Han prisgav sitt folk åt svärdet, 

han vredgades på sin egendom#.

 

Prisgavs sitt folks liv åt dödens svärd.

       Visade sin vrede mot sitt egendomsfolk.

 

Psalm. 78:63.

 

63.  #De unga männen förtärdes av eld, 

flickorna blev utan bröllopssång#.

 

Unga mäns kraftsfulla liv förtäras av elden.

     Flickorna fick inte erfara bröllopssången 

utan istället sorgesång.

 

Psalm. 78:64.

 

64.  #Prästerna föll för svärdet, änkorna fick

inte hålla dödsklagan#.

 

Prästerna föll för dödens svärd.

      Änkorna fick inte sörja för sina dödas liv.

 

Psalm. 78:65.

 

65.  #Då vaknade Herren som om han sovit,

som när krigaren vaknar ur ruset#.

 

När detta inträffade vaknade Herren ur sin sömn.

       Likt krigsmannen vaknar ur vinets rus-tillstånd.

 

Psalm. 78:66.

 

66.  #Han slog tillbaka sina fiender

och utlämnade dem åt evig vanära#.'

 

Besegrade sina fiender.

     Utlämnade deras liv åt evig vanära.

 

Psalm. 78:67.

 

67.  #Han förkastade Josefs ätt,

han utvalde inte Efraims stam #.

 

Förkastade Josefs ätt.

    Utvalde inte Efraims stam.

 

Psalm. 78:68.

 

68.  #Men han utvalde Juda stam och Sions berg

som han älskade#.

 

Utvalde Juda stam.

    Utvalde Sions berg  han så kärt älskade.

 

Psalm. 78:69.

 

69.  #Han byggde sin helgedom hög som

himlen och fast som grunden,

       som han grundlagt för evigt#.

 

Byggde sin helgedom hög som himlens höjder.

       I fasthet likt grundens fasthet.

Grundlagd för evig tid.

 

Psalm. 78:70.

 

70.  #Han utvalde David, sin tjänare,

och tog honom från fårfållorna#.

 

Utvalde David i bland sina genetiska bröder 

     till sin tjänare.

Tog honom från fårhjorden. 

 

Psalm. 78:71.

 

71.  #Han hämtade honom från tackorna

att valla Jakob, hans folk, Israels, hans egendom#.

 

Hämtade honom från får-tackorna.

     Istället vara en  herde för Jakobs, hans folk,

Israeliterna, hans utvalda egendom. 

 

Psalm. 78:72.

 

72.  #Och han vallade dem med hängivet hjärta

och ledde dem med förfaren hand#.

 

Var en utvald herde för dem med hängivet hjärta.

        Ledde dem med visheten erfarna hand. 

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 79:1-13.

 

BÖN EFTER JERUSALEMS FÖRSTÖRING.

 

Psalm. 79:1.


1.  #En psalm av Asaf.

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud,

     de skändat ditt heliga tempel och lagt 

Jerusalem i grus#.

 

Hedningarnas anfallskrig mot Jerusalem.

        Vanhelgat ditt heliga tempel.

Lagt staden i grus-ruiner.

 

Psalm. 79:2.

 

2.  #De lämnar dina tjänares lik som föda

åt himlens fåglar och dina trognas kroppar

      åt vilda djur#.

 

De sitt övermod överger dina tjänares lik,

      utan sörja för dem.

Till föda för himlens fåglar föringar deras

     människo-värde.

Prisger dina trognas kroppar åt vilda djurs föda. 

 

Psalm. 79:3.

 

3.  #De utgjuter deras blod som vatten runt om

Jerusalem, ingen begraver dem#.

 

Utgjuter de heligas blod som vatten.

     Runt Jerusalem din stad.

Ingen tar sig tid för begrava dem.

 

Psalm. 79:4.

 

4.  #Vi har blivit till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss#.

 

Vi som bor kvar blivit till hånfullt åt-löje för

     våra bofasta grannar.

 

Psalm. 79:5.

 

5.  #Hur länge, Herre, skall din vrede vara

och din lidelse brinna som eld?#.

 

För hur lång tid ska din vrede vara upptänd?

     Din lidelse brinna som flammande eldslågor?

 

Psalm. 79:6.

 

6.  #Töm din vrede över de andra folken,

de som inte känner dig, över de riken som

      inte åkallar dig#.

 

Töm ut din vredesglöd över de andra folken.

       Vilka inte känner igen dig den väldige i strid.

Över de riken som inte ärar ditt namn i åkallan. 

 

Psalm. 79:7.

 

7.  #Ty de har slukat Jakob, lagt hela landet öde#.

 

De har i sin våldsamhet uppslukat jakob.

       Ödelagt hela landet i ruiner.

 

Psalm. 79:8.

 

8.  #Lasta inte oss för våra fäders synder,

låt snart din barmhärtighet möta oss, ty vårt

       elände är stort#.

 

Belasta inte oss för våra fäders synder.

      Låt din barmhärtighet möta våra dagliga behov.

Vårt livs elände förtrycker oss.

 

Psalm. 79:9.

 

9.  #Hjälp oss, Gud, vår räddare, så att ditt

namn bli förhärligat#.

 

Var vår hjälpare räddare, o Gud,

      vilket förhärligar ditt namn. 

 

Psalm. 79:10.

 

10.  #Varför skall folken säga:

"Var är deras Gud?" 

     Låt oss se på när folken får känna

hur hämnas dina tjänares blod#.

 

Varför skall folken tillåtas säga:

     Var är deras Gud lever han är han evig?

Låt folken som hånar oss lära känna din

      hämnd när de föraktar dina tjänares

o-skyldiga blod.

 

Psalm. 79:11.

 

11.  #Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.

  Befria med din starka arm dem som är 

       dömda att dö#.

 

Låt fångarnas betryckta klagan nå fråm till dig.

       Befria dem med din allmakts starka arm.

De som förtjänar sin död.

 

Psalm. 79:12.

 

12.  #Ge våra grannar sjufalt igen för att de

smädat dig, Herre!#.

 

Vedergäll våra grannar sjufalt igen för de

     smädat dig, Herre.

 

Psalm. 79:13.

 

13.  #Då skall vi, ditt folk, fåren i din hjord,

tacka dig för evigt och från släkte till släkte

      sjunga ditt lov#. 

 

Vi ditt folk, tillhör fåren i din hjord.

    Visar vår tacksamhet mot dig i evighet.

Från släkte till släkte sjunga ditt lov. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 12 aug 10:35

PSALTAREN.  PSALM.  71:1-24.

 

Bön om hjälp i ålderdomen.

 

Psalm. 71:1.

 

1.  #Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik

mig aldrig!#.

 

Endast till dig, min Herre, tar min säkra tillflykt.

       Överge mig aldrig. 

 

Psalm. 71:2.

 

2.  #Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,

lyssna på mig och rädda mig#.

 

Du i din trofasthet, ge mig hjälpen jag behöver.

     Befria mitt mig i min ålderdom.

Lyssna på mitt bönerop var min räddare. 

 

Psalm. 71:3.

 

3.  #Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.

      Ja, du är min klippa och min borg#.

 

Herre, var min trygga klippa, till vilket jag 

    ta min tillflykt.

Borgen mitt försvar mot fienden i den finns 

      min räddning.

 

Psalm. 71:4.

 

4.  #Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,

rädda mig undan gudlösa våldmän#.

 

Var min befriare, Gud.

     Ut ur de ondsintas våldsamma grepp.

Rädda mig undan gudlösas våldsamma händer.

 

Psalm. 71:5.

 

5.  #Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,

min trygghet ändå från min ungdom#.

 

Du mitt förtröstan Herre, min Gud.

     Från ungdoms-tid min trygghet.

 

Psalm. 71:6.

 

6.  #Från min första stund har du varit

mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger

       ständigt ditt lov#.

 

Från mitt livs första levnads-sår varit mitt livs-stöd.

       Alltifrån moderslivet min styrka.

Jag sjunger dagligen ditt lov.

 

Psalm. 71:7.

 

7.  #Jag har blivit ett tecken för många

i min fasta förtröstan på dig#.

 

Själv blivit tecknet för många i din trofasta

        hjälp och tillflykt.

 

Psalm. 71:8.

 

8.  #Min strupe fylls av lovsång till dig, dagen

lång vill jag sjunga till din ära#.

 

Lovsången fyller min strupe till dig.

      Hela dagen lovsjunger min tunga din ära.

 

Psalm. 71:9.

 

9.  #Stöt inte bort mig på min ålderdom,

överge mig inte när krafterna sviker#.

 

Överger mig inte på min ålderdom.

     När mina livs-krafter blir kraft-lösa.

 

Psalm. 71:10.

 

10.  #De som står mig efter livet smider planer,

mina fiender säger om mig#.

 

Mina fiender vill ta mitt liv smider ondsinta

     planer mot mig.

 

Psalm. 71:11.

 

11.  #Gud har övergett honom.

Sätt efter honom, grip honom, han är

      räddningslöst förlorad!#.

 

Mina ondsinta fiender säger om mig:

       Gud har övergett honom.

Förfölj honom, anfall honom.

      I sin hjälplöshet förlorad.

 

Psalm. 71:12.

 

12.  #Gud, dröj inte långt borta!

Min Gud, skynda till min hjälp!#.

 

Gud, var mig nära!

       Min Gud, var min hjälpare.

 

Psalm. 71:13.

 

13.  #Skam, och vanära må drabba dem

som hotar mig, hölj dem som vill ont med

      smälek och skymf#.

 

Förödmjukelse vanära ska drabba dem

     vilka hotar mig.

Låt smäleken och hädelse kommer över dem. 

 

Psalm. 71:14.

 

14.  #Själv vill jag alltid hoppas på dig,

åter och åter sjunga ditt lov#.

 

Vill alltid själv förtrösta på dig.

        Alltid sjunga ditt lov. 

 

Psalm. 71:15.

 

15.  #Jag vill vittna om din trofasthet,

ständigt vittna om den hjälp du ger, fast jag aldrig

       förstår det till fullo#.

 

Vill vittna om din trofasthet inför mina fiender.

      Dagligen vittna om din hjälpsamhet.

Vilket jag aldrig fullt förstår.

 

Psalm. 71:16.

 

16.  #Jag vill besjunga dina storverk, Herre,

min Gud, den trofasthet som endast du kan visa#.

 

Vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud.

       Du trofasthetens ursprung vilket du

kan visa.

     

Psalm. 71:17.

 

17.  #Gud, från min ungdom har du fostrat mig,

och ännu förkunnar jag dina under#.

 

Gud, från min ungdoms-tid du fostrat mig.

    Ännu förkunnar jag dina underverk.   

 

Psalm. 71:18.

 

18.  #Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal

och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft

        för nya släkten.

Din makt#.

 

Överge mig, inte, o Gud.

       Jag är gammal, mitt hår grånat.

Låt mig frimodigt förkunna din kraft för nya släkten.

       Din allmakt.

 

Psalm. 71:19.

 

19.  #Och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.

Du som gör stora ting, Gud, vem är som du?#.

 

Din trofasthet o-begränsad till skyarnas höjder.

      Du utför stora ting, Gud.

Vem liknar du?

 

Psalm. 71:20.

 

20.  #Svåra öden har du låtit drabba mig,

men du skall ge mig liv på nytt och åter

      dra mig upp ur djupen#.

 

Du har tilllåtit svåra livs-öden drabba mig.

   Du ger mig det värdefulla livet tillbaks.

Dra mig återigen tillbaks från livets lidande.   

 

Psalm. 71:21.

 

21.  #Ge mig min storhet tillbaka,

låt mig bli trygg igen#.

 

Låt din storhet åter få råda i mitt liv.

         Gör mig trygg igen.

 

Psalm. 71:22.

 

22.  #Då skall jag prisa dig till harpa för din

trofasthet, min Gud.

       Jag skall lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige#.

 

När jag lever i dinn trygghet åter prisa dig

     till harpo-spel för din trofasthet, min Gud.

 

Psalm. 71:23.

 

23.  #När jag spelar till din ära stiger jublet

från mina läppar, ty du har befriat mig#.

 

Spelet till ära låter mina läppars jubel

      stiga upp till dig.

Du har ju befriat mig.

 

Psalm. 71:24.

 

24.  #Dagen lång skall jag vittna om din

trofasthet.

      Men de som vill mig ont skall

drabbas av skam och smälek#.

 

Hela dagen skall jag frimodigt vittna om din

     trofasthet.

De som vill skada mig blir själva drabbade

     av förödmjukelse och smälek.

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 12 aug 10:35

PSALTAREN. PSALM. 70:1-6.

 

BÖN OM SNAR HJÄLP.

 

Psalm. 70:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David, till påminnelse#.

 

Psalm. 70:2.

 

2.  #Gud, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!#.

 

Bönen: Var min befriare.

      Kom till min hjälp.

 

Psalm. 70:3.

 

3.  #Skam och smälek må drabba dem som

står efter mitt liv.

     Låt dem vika tillbaka med vanära,

de som vill mig ont#.

 

Låt skam-känslor och smälek drabba mina

       förföljare vilka vill ta mitt liv.

Låt dem bli vanärade de som vill vara mig ondsinta.

 

Psalm. 70:4.

 

4.  #Må de ta tillflykten i skam, de som

nu skrattar hånfullt#.

 

Låt de bli skamfyllda de som hånfullt skrattar 

     åt mig.

 

Psalm. 70:5.

 

5.  #Men alla som kommer till dig

skall jubla av glädje över dig, och de

     längtar efter din hjälp skall alltid säga:

"Gud är stor".#

 

Men som kommer till dig skall jubla av glädje.

       Längtande efter din hjälp  alltid säga:

  "Gud är stor#.

 

Psalm. 70:6.

 

6.  #Jag är betryckt och fattig, Gud,

skynda till mig.

       Min hjälp och min räddare är du.

Herre, dröj inte#. 

 

Jag lever under betryck och fattigdom, o Gud.

    Skynda till min hjälp.

Du, min hjälpare  min räddare är du.

      Herre, dröj inte med din hjälp och räddning. 

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 12 aug 10:35

PSALTAREN. PSALM. 72:1-19.

 

FREDSKUNGEN OCH HANS RIKE.

 

Psalm. 72:1.

 

1.  #Av Salomo.

Gud, ge kungen dina lagar, kungasonen din

      rättvisa ordning#.

 

Gud, min Gud.

     Överlämna dina lagar till kungen.

Överlämna din rättvisa ordning till kunga-sonen.

     Freds-kungen.

 

Psalm. 72:2.

 

2.  #Så att han rättrådigt dömer ditt folk

och låter dina betryckta få sin rätt#.

 

Freds-kungen kan rättvist döma ditt folk.

       Dina betryckta bli rättvist behandlade.

 

Psalm. 72:3.

 

3.  #Låt berg och höjder bära fredens frukter

åt folket genom rättfärdighet#.

 

Låt bergens höjder bära fredens frukter 

    genom rättfärdigheten åt folket.

 

Psalm. 71:4.

 

4.  #Må han värna de armas rätt, rädda de

fattiga, krossa förtryckaren#.

 

Skall han försvara de svagas rättigheter.

       Vara räddaren för de fattigas liv.

Krossa de svagas och fattigas förtryckare.

 

Psalm. 71:5.

 

5.  #Låt honom leva så länge som solen

finns och månen lyser, släkte efter släkte#.

 

Tillåt honom leva efter solens ljus.

       Månen ger sitt mån-ljus släkte efter släkte.

 

Psalm. 71:6.

 

6.  #Han skall komma som regn över grödan,

ett stilla regn som vattnar jorden#.

 

Han kommer likt regnet över jordens gröda.

       Regnets stillhet som bevattnar jorden.

 

Psalm. 71:7.

 

7.  #Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

och fred och välgång råda, tills ingen

       måne lyser mer#.

 

Låt rättvisan vara likt grönskan på marken.

      Låt freden väl-gången få råda.

Intill månens ljus slocknar.

 

Psalm. 71:8.

 

8.  #Må han härska från hav till hav, från floden

till världens ände#.

 

Låt fredskungen härskar från hav tiil hav.

       Från flodens vattenflöde intill världens ände. 

 

Psalm. 71:9.

 

9.  #Hans motståndare skall böja sig för honom,

hans fiender krälar i stoftet#.

 

Hans motståndare skall förödmjuka sig inför honom.

       Hans fiender krypa i jordens stoft.

 

Psalm. 71:10.

 

10.  #Kungar frånTarshish och fjärran kuster

skall komma med gåvor, kungar från Saba

       och Seba skall bära fram sin tribut#.

 

Kungar från Tarshish fjärran kuster besöka 

      med rikliga gåvor.

Kungar från Seba Saba ska bära fram sin skatt.

 

Psalm. 71:11.

 

11.  #Honom skall alla kungar hylla, alla folk

skall tjäna honom#.

 

Alla kungar skall hylla honom.

       Alla folk betäna honom.

 

Psalm. 71:12.

 

12.  #Han räddar den fattige som ropar,

den arme som ingen hjälper#.

 

Räddar den fattige från hans fattigdom.

        Den svages räddare som saknat hjälp.

 

Psalm. 71:13.

 

13.  #Han förbarmar sig över de svaga

och fattiga räddar de fattigas liv#.

 

Förbarmar sig över de svagas dagliga behov.

       Räddar de fattiga från fattigdomens liv.

 

Psalm. 71:14.

 

14.  #Han befriar dem från våld och förtryck,

deras liv är dyrbart i hans ögon#.dyrbart 

 

Befriar de fattiga svaga från våld och fötryck.

       Deras liv värdefullt inför fredskungen.

 

Psalm. 71:15.

 

15.  #Må han leva och hyllas med guld från

Saba.

      Må man ständigt be för honom och välsigna

honom dagen lång#.

 

Låt honom leva hyllas med guldet från Saba.

       Dagligen ber för honom.

Välsigna hans liv under dagen.

 

Psalm. 71:16.

 

16.  #Må säden växa rikligt i landet, vaja på

bergens toppar#.

      Må landet bli fruktbart som Libanon,

åkerns kärvar stå tätt som gräs#.

 

Låt säden växa till riklig skörd i landet.

       Vilka visar sig rörliga på bergens toppar.

 Låt landet bli fruktbart likt Libanon.

       Åkrerns fruktbara kärvar växer närma

 varandra likt gräset.

 

Psalm. 71:17.

 

17.  #Må hans namn leva för alltid, föras vidare

så länge solen lyser.

      Den som välsignar skall nämna hans namn

alla folk skall prisa honom lycklig#.

 

Låt hans för evigt leva.

      Föras vidare så länge ljusstrålarna lyser.

Den som välsignar nämner hans namn inför

      alla folkslag vilka ska prisa honom välsignad. 

 

Psalm. 71:18.

 

18.  #Lovad vare Herren, Israels Gud, han som

ensam gör under#.

 

Lovad vare Herrens Guds namn, Israels Gud.

       Denn ende Guden, gör under.

 

Psalm. 71:19.

 

19.  #Evigt lovat vare hans härliga namn,

må hans ära uppfylla världen.

      Amen, amen#.

 

I all evighet lovar hans härliga namn.

      Låt hans ära uppfylla världen.

 

Psalm. 71:20.

 

20.  #Här slutar bönerna av David, Jishajs son#. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se