Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 9 aug 15:32

PSALTAREN. PSALM. 66.1-20

 

TACKSAMHET OCH LOVSÅNG.

 

Psalm. 66:1.

 

1.  #För körledaren. 

En sång, en psalm.

     Hylla Gud, hela världen#.

 

Tacksägelse-sång.

 

Psalmen uppmanar hela världen:

 

Du, värld hylla er Gud. 

 

Psalm. 66:2.

 

2.  #Spela och ära hans namn, är honom

med lovsång!#.

 

I tacksamhet spela harpo-spel till hans namns ära.

      Honom till lovsång.

 

Psalm. 66:3.

 

3.  #Säg till Gud:

Väldiga är dina verk!

     För din makt kryper dina fiender#.

 

Säg till Gud!

   Dina verk  väldiga verk.

För din allmakt ödmjukar sig dina fiender.

 

Psalm. 66:4.

 

4.  #Hela världen tillber dig, spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn#.

 

Hela världen den ende Guden.

      Spelar till din ära.

Lovsjunger ditt namn.

 

Psalm. 66:5.

 

5.  #Kom och se Guds gärningar, hans väldiga

verk bland människor#.

 

Se, Guds mäktiga gärningar.

      Hans väldiga verk ses bland människor.     

 

Psalm. 66:6.

 

6.  #Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

       Låt oss glädjas över honom#.

 

Förvandlade havets till torr mark.'

    Gick till fots genom torrlagda floden.

Låt oss vara tacksamma i glädje över honom.

 

Psalm. 66:7.

 

7.  #Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken ---- inga upprorsmän

       skall resa sig#.

 

Gud vår, härskaren för evigt i sin allmakt.

       Hans allvetande ögon övervakar folken.

Upprorsmännen mister sin stridslystenhet. 

 

Psalm. 66:8.

 

8.  #Prisa vår Gud, alla folk, låt lovsången ljuda!#.

 

Alla jordens folk, lovprisa vår Gud.

      Låt lovsången höra sitt ljud.

 

Psalm. 66:9.

 

9.  #Han bevarar oss vid liv, han låter inte våra

fötter slinta#.

 

Bevara vårt liv.

      Gör våra fotsteg fasta.

 

Psalm. 66:10.

 

10.  #Du prövade oss, o Gud, du renade

oss som man renar silver#.

 

Prövade oss fostrade oss, o Gud.

     Eftersom du älskar oss.

Den Herren agar den älskar han.

      Renade våra orena avguda hjärtan.

Likt silvret renas från slagget. 

 

Psalm. 66:11.

 

11.  #Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor#.o

 

I vår fostran tillät du oss fastna i fiendens nät

     slogs i bojor, vilket våra sökte din tröst

och hjälp.

 

Psalm. 66:12.

 

12.  #Du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten, men du

      förde oss ut i frihet#.

 

Tillät ondsinta människor utnyttja oss.

       Gick genom lidande smärta.

Din trofasthet förde oss ut i frihet. 

 

Psalm. 66:13.

 

13.  #Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig#.

 

Kommer till ditt hus med bränn-offer.

     Infriar mina löften  till dig.  

 

Psalm. 66:14.

 

14.  #De som kom från mina läppar, ur min mun

när jag var i nöd#.

 

Mina infriade löften kom från mina läppas tal.

       Ur ur min mun när jag var i djup nöd.

 

Psalm. 66:15. 

 

15.  #Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

    Jag offrar tjurar och bockar#.

 

Frambär feta bränn-offer till dig.

        Röken stiger upp till dig från baggarna

som ett välbehagligt offer.

      Offrar både tjurar och bockar.

 

Psalm. 66:16.

 

16.  #Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han har gjort för mig#.

 

Alla som lever i gudsfruktan kom lyssna

    skall berätta om vad han gjort för mig.

 

Psalm. 66:17.

 

17.  #Till honom ropade jag, och lovsång

låg redo på min tunga#.

 

Med jubelrop ropade  till honom.

        Lovsången var tillgänglig på min tunga.

 

Psalm. 66:18.

 

18.  #Om jag burit ont i sinnet skulle Herren

inte har hört mig#.

 

Hade jag varit ondsint i sinnet 

     skull han inte lyssnat på mig.

 

Psalm. 66:19.

 

19.  #Men Gud hörde mig, han lyssnade till

min bön#.

 

Gud bön-hörde mig.

        Lyssnade villigt till min bön.

 

Psalm. 66:20.

 

20.  #Lovad vare Gud, som inte avvisade min

bön, inte vägrade mig sin nåd#.  

 

Lovad vare Gud  tog emot mig.

      Vägrade mig inte sin nåd.

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 9 aug 15:32

PSALTAREN. 65:1-14.

 

GUDS GODHETS RIKEDOM.

 

Psalm. 65:1-14.

 

Psalm. 65:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David, en sång#.

 

Psalm. 65:2.

 

2.  #Lovsång tillkommer dig, o Gud på Sion.

Vi infriar våra löften till dig#.

 

O, Gud på Sion: värdig all lovsång.

         Vi villigt infriar våra löften till dig.

 

Psalm. 65:3.

 

3.  #Du som hör bön.

Till dig kommer alla människor#.

 

Du, vår bön-hörande Gud.

      Villigt kommer alla människor till dig. 

 

Psalm. 65:4.

 

4.  #För att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss#.

 

Med ödmjukt hjärta bekänna sina synder.

       När vår skuld för blir tung:

ger du oss förlåtelse.

 

Psalm. 65:5.

 

5.  #Lycklig den utvalde som får komma dig

nära och vara på dina förgårdar.

     Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga tempel#.

 

Välsignad den utvalde vilken får komma 

      in i din närhet.

Få vara på dina för-gårdar.

       Får känna mättnad av din godhet i ditt hus:

det heliga templet.

 

Psalm. 65:6.

 

6.  #Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss, du tillflykt för hela

     jorden och de fjärran haven#.

 

Förunderligt ger du oss böne-svar.

     Gud, du vår räddare.

Du, hela jordens trygga tillflykt.

        För de fjärran haven.

 

Psalm. 65:7.

 

7.  #Du som reste bergen med din styrka 

rustad med kraft#.

 

Reste upp bergen med din allmakts styrka.

      Utrustad med kraft.

 

Psalm. 65:8.

 

8.  #Du som stillade havens brus, vågornas brus

och folkens larm!#.

 

Stillade havens alla dånande ljud.

       Havs-vågornas 

Folkens larmande ljud.

 

Psalm.65:9

 

9.  #De som bor vid jordens ända står häpna

inför dina mäktiga gärningar, öster och väster

      fyller du med jubel#.

 

De som har sin bo-plats invid jordens ädna

   blir förvånade av dina mäktiga gärningar.

Från öster till väster fyller du med jubel-rop.

 

Psalm. 65:10.

 

10.  #Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik. 

        Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa, du sörjer för jorden#.

 

Du, Gud du visar din omsorg om jorden.

      Ger den rikligt med regn.

Vilket gör den bördig och rik på skörd.

      Låter säden växa till.

Visar din godhet för jorden.

 

Psalm. 65:11.

 

11.  #Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut

dess tiltor#.

        Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer#.

 

Bevattnar åkerns fåror.

        Jämnar ut deras tilltor.

   

Psalm. 65:12.

 

12.  #Du kröner året med goda gåvor, där du

går fram gror feta skördar#.

 

Årets skörd kröner du med goda gåvor.

       Där du visar din kärlek omsorg 

ger rikliga skördar.

 

Psalm. 65:13.

 

13.  #Ödemarkens beten frodas, höjderna

klär sig i jubel#.

 

Ödemarkens betesmarker blomstrar.

     Höjderna klär sig i jubelrop.

 

Psalm. 65:14.

 

14.  #Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna

höljer sig i säd.

      Allt är jubel och sång#.

 

Ängarna smyckas av levande får-hjordar.

    Dalarna blir till fuktsamma skördefält.

Vilket ger tacksamt jubel och lovsång.

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 59:1-18.

 

BÖN MOT FIENDERS FÖRSÅT.

 

Psalm. 59:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när Saul hade skickat män

för att bevaka huset och döda honom#.

 

Högtidlig dikt diktad av David.

     Skickade sina i uppdrag bevaka Davids hus. 

Kung Sauls vilja: döda David.

   

Psalm. 59:2.

 

2.  #Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,

för mig i säkerhet undan mina fiender!#.

 

Min Gud, rädda mitt liv.

      Från mina motståndare.

För mig in i ditt säkra beskydd.

      

Psalm. 59:3.

 

3.  #Rädda mig från ogärningmän, hjälp undan

mördarna#.

 

Var min räddare från o-gärningsmännen.

        Min hjälpare undan mördarna.

 

Psalm. 59.4

 

4.  #De ligger i försåt för mig, grymma män

angriper mig, utan att jag syndat eller felat, Herre#.

 

Grymma män, ligger i gömställen för angripa mig.

        Jag har inte syndat felat, Herre.

 

 Psalm. 59:5.

 

5.  #Fast jag är oskyldiggör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!#.

 

Är o-skyldig ändå är de redo anfalla mig.

    Vakna upp, Herre, se hur jag har det.

 

Psalm. 59:6.

 

6.  #Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,

res dig och straffa folken!#.

 

Du, Herre, Gud Sebaot, Israels Gud.

      Res dig upp, straffa folket.

 

Psalm. 59:7.

 

7.  #De kommer varje kväll, de ylar omkring

i staden#.

 

Angriper mig varje kväll.

        Ylar stridslystna omkring i staden.

 

Psalm. 59:8.

 

8.  #Orden strömmar ur deras mun och tungorna

är som svärd, de tror att ingen hör dem#.

 

Mina fienders ord strömmar ur deras hatiska mun.

       Tungorna liknar tveeggat svärd.

Tror inte någon hör deras föraktfulla ord.

 

Psalm. 59:9.

 

9.  #Men du, Herre, ler åt dem, du ser med löje

på folken#.

 

Du, Herre ler åt deras dårskap.

      Du ser med ringaktat leende på folken.

 

Psalm. 59:10.

 

10.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg#.

 

Finner min styrka i dig.

       Jag lovsjunger dig.

Du, min Gud min säkra skydds borg mot fienden.

 

Psalm. 59:11.

 

11.  #Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,

Gud låter mig se mina fienders fall#.

 

Min Gud trofast.

       Min hjälpare mot fienden.

Gud låter mig se dem besegrade.

 

Psalm. 59:12.

 

12.  #Döda dem inte ---- då kan mitt folk glömma.

Gör dem hemlösa med din makt, störta ned

     de, Herre, vår sköld!#.

 

Döda dem inte då kan mitt glömma dem.

     Låt dem bli hemlösa med din allmakt.

Besegra dem.

     Herre, du vår försvarare beskyddare.

 

Psalm. 59:13.

 

13.  #Varje ord av deras mun är synd.

Låt dem fångas i sitt högmod med sina

       förbannelser och lögner#.

 

Mina fienders ord är syndfulla.

       Låt bli snärjda i sitt högmod.

Bli förslavade under sina uttalade förbannelser 

     och lögnaktiga tal.

 

Psalm. 59:14.

 

14.  #Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!

Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,

     ja, till jordens yttersta gräns#.

 

Förgör dem i din heliga vrede.

      De skall förstå respektera Gud härskar i Jakob.

Ja, härskar till jordens yttersta gräns.

 

Psalm. 59:15.

 

15.  #De kommer varje kväll, de ylar som hundar

och stryker omkring i staden#.

 

Varje kväll kommer de med sitt tjutande ylande

     beteende.

Likt ylande hundar stryker de omkring i staden.

 

Psalm. 59:16.

 

16.  #De driver omkring och letar föda, blir de 

inte mätta så gnyr de#.

 

Driver omkring letar efter livets föda.

        Finner de ingen mättad gnäller klagar de.

 

Psalm. 59:17.

 

17.  #Men jag skall sjunga om din styrka och

jubla var morgon över din trofasthet,

    ty du blev en borg för mig, dit jag flydde

när jag var i nöd#.

 

Jag skall sjunga om din allmakts styrka.

     Jubla varje morgon över din trofasthet.

Blev för mig enn trygg borg.

       Till vilken jag kan ta min tillflykt i nöden.  

 

Psalm. 59:18.

 

18.  #Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg, min Gud är trofast#. 

 

Du, min styrka.

       Jag lovsjunger dig.

Gud, min säkra borg.

       Min Gud visar sin trofasthet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 57:1-11.

 

BÖN OCH LOVSÅNG I NÖDEN.

 

Psalm. 57:1.

 

1.  #För köredaren.

Ett kväde av David när han var i grottan,

på flykt undan Saul#.

 

Psalm. 57:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, förbarma dig!

Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar

     jag min tillflykt tills faran har dragit förbi#.

 

Förbarma dig: Gud förbarma dig.

     Jag flyr för mitt liv till dig.

Dina trygga Faders vingar mitt beskydd.

        Låter min tillflykt vara hos tills faran är över. 

 

Psalm. 57:3.

 

3.  #Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som

gör gott mot mig#.

 

I mitt bönerop till Gud, den Högste.

     Gud du, godhetens Gud mot mig.

 

Psalm. 57:4.

 

4.  #Han sänder mig hjälp från himlen

när mina förföljare smädar mig.

     Gud visar sin  godhet och trofasthet#.

 

Han villigt sänder mig hjälp från himlen.

      Mina förföljare smädar mitt liv.

I min förföljelse av smädare:

     visar Gud sin godhet och trofasthet. 

 

Psalm. 57:5.

 

5.  #Jag ligger mitt ibland lejon, glupska

på människokött.

     Deras tänder är spjut och pilar,

deras tungor är skarpa svärd#.

 

Jag bor ibland mina fiender likt lejon; 

   lystna på människo-liv.

Deras tänder liknar vassa spjut-pilar.

        Deras tungors ord: tveegat svärd.

 

Psalm. 57:6.

 

6.  #Visa höghet i himlen, o Gud, och din

härlighet över hela jorden!#.i

   Visa din härlighet över hela jorden. 

 

Psalm. 57:7.

 

7.  #De lade ut ett nät för mina fötter och en

snara för min hals, grävde en grop åt mig

      men föll själva däri#.

 

Mina förföljare lade ett nät för mina fötter.

       En snara för min hals.

Grävde en djup grop för mig, men föll själva i den.

 

Psalm. 57:8.

 

8.  #Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta 

är redo, jag vill sjunga och spela#.

 

Mitt hjärta öppet för dig.

         Jag vill sjunga spel till din ära. 

 

Psalm. 57:9.


9.  #Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden#.

 

Min själ, var vaksam spela på harpa och lyra.

      Villig väcka upp morgonrodnaden.

 

Psalm. 57:10.

 

10.  #Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk#. 

 

Visa dig min tacksamhet, Herre.

       Bland folken.

Villig sjunga ditt lov bland alla folk.

 

Psalm. 57:11.

 

11.  #Ty till himlen når din godhet, till skyarna

   din trofasthet#.

 

Din godhet sträcker sig till himlen.

      Din trofasthet sträcker sig till skyarna. 

 

Psalm. 57:12.

 

12.  #Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!#.

 

Visa din himmelska höghet, o Gud.

     Din himmelska härlighet över hela jorden. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 56:1-14.

 

FÖRTRÖSTAN UNDER FÖRFÖLJELSE.

 

Psalm. 56:1.

 

1.  #För körledaren.

Ett kväde av David när filisteerna hade gripit

   honom i Gat#.

 

Psalm. 56:2.

 

2.  #Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp#.

 

Förbarma dig över mig, Gud.

     Förföljd av filisteerna.

Ständigt utsatt för deras angrepp.

 

Psalm. 56:3.

 

3.  #Fienderna förföljer mig ständigt, många

angriper mig och ser ner på mig#.

 

Dagligen förföljer mig.

      Många är mina förföljare.

Föraktar hånar mig.

 

Psalm. 56:4.

 

4.  #När jag är rädd förtöstar jag på dig#.

 

Förtröstar på dig i min rädsla för mina fiender.

 

Psalm. 56:5.

 

5.  #På Gud ---- jag prisar hans ord ---- på Gud

förtröstar jag och är inte rädd.

       Vad kan dödliga göra mig då?#.

 

Förtröstar på Gud.

        Jag lovprisar ditt trofasta ord.

Är frimodig inför rädslan i förtröstan på dig.

     Dödliga fiender vad kan de göra mig då?

 

Psalm. 56:6.

 

6.  #Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig#.

 

Dagligen mina fienders ord sårar mig.

      De har ondsint sinne mot mig.

 

Psalm. 56:7.

 

7.  #De gaddar sig samman och ligger på lur

de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv#.

 

De sammansvärjer sig mot mig.

     De bevakar mina fotsteg  vill skada mitt liv.

 

Psalm. 56:8.

 

8.  #Löna dem för deras ondska, Gud,

slå ned folken i din vrede!#.

 

Vedergäll dem efter ondskas skull, Gud.

      Besegra dem i rättfärdiga vrede.

 

Psalm. 56:9.

 

9.  #Du har mätt upp min oro.

   Samla mina tårar i din lägel, de är uppskrivna

i din bok#.

 

Du har mätt upp mitt oros fulla mått.

      Samlat mina lidandets tårar i din lägel.

Vilka är uppskrivna i din bok. 

 

Psalm. 56:10.

 

10.  #Mina fiender skall vika när jag ropar

till dig.

       Det vet jag: Gud är med mig#.

 

Mina fiender besegras i mitt bönerop till dig.

       Jag känner din trofasthet.

Du, Gud överger aldrig som fruktar dig.

 

Psalm. 56:11.

 

11.  #På Gud  ---- jag prisar hans ord ---- på Herren

---- jag prisar hans ord#.

 

Gud, jag lovprisar ditt ord.

         På Herren, jag prisar hans ord.

 

Psalm. 56:12.

 

12.  #På Gud förtröstar jag och är inte rädd.

   Vad kan människor göra mig då?#.

 

Har min förtröstan på Gud.

         Jag är frimodig i honom.

Kan dödliga människor skada mig?

 

Psalm. 56:13.

 

13.  #Jag har gett mina löften till dig o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer#.

 

Har givit mina löften till dig min Gud.

    Skall troget infria dem med tackoffer.

 

Psalm. 56:14.

 

14.  #Ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från alla falla.

      Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus#.

 

Du, var min räddare från döden.

     Rädda mig från från mina fiender.

Villig vandra inför Gud livets ljus.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN.  PSALM. 53:1-7.

 

Psalm. 53:1.

 

1.  #För körledaren.

En dikt av David#.

 

Psalm. 53:2.

 

2.  #Dårarna tänke:

"Det finns ingen Gud".

     De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda#.

 

Dåraktiga hjärtan säger:

  Det finns ingen Gud.

Vilka förnekar hans allmakt den Väldige

       ende Guden.

Dårar lever fördärvligt liv.

       Ärar samvetslösa livet.

Van-ärar godheten.

 

Psalm. 53:3.

 

3.  #Gud blickar ner från himlen, han ser på

människosläkten.

     Finns det någon som är klok, någon som

söker sig till Gud?#.

 

Guds blicker ser människo-släktets liv

    antingen de gör goda eller onda gärningar.

Kloke söker sig till Gud  var finns de?

 

Psalm. 53:4.

 

4.  #Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda#.

 

De fördärvade alla avfallit.

     Göra det goda i livet finns inte en enda.

 

Psalm. 53:5.

 

5.  #Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

     och aldrig åkallar?#.

 

Dessa o-gärningsmän vad har de lärt sig: ingenting.

     Aldrig åkallar mitt heliga namn.

Lever på mitt folks bröd.

 

Psalm. 53:6.

 

6.  #Så drabbas de av skräck ---- en oväntad

skräck ---- ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

       De står där med skam, ty Gud förkastar dem#.

 

De gudlösa blir skräckslagna.

       Vad inte väntat sig.

De gudlösas bön förgängelsens ben blir

        utströdda. 

Blir förödmjukade inför Gud blir förkastade

     av honom. 

 

Psalm. 53:7.

 

7.  #O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde, då skall Jakob

      glädja sig, Israel jubla!#.

 

Önskar det kommer från Sion räddning 

    för Israels folk.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 55:1-24.

 

FÖRRÅD AV FALSK VÄN.

 

Psalm. 55:1.

 

1.  #För körledaren, till strängainstrument.

En dikt av David.

 

Psalm. 55:2.

 

2.  #Gud, lyssna till min bön, dölj dig

inte när jag ber#.

 

Gud lyssna villigt till min bön.

        Göm inte ditt ansikte för mig:

när beder om hjälp stöd och tröst. 

 

Psalm. 55:3.


3.  #Hör mig och ger mig svar.

 Jag våndas i min oro, jag får ingen ro#.

 

Lyssna på mig  besvara mina böner.

     Min oro gör mig: vilket ger mig ångest sorg.

Finner ingen ro i min själ.

 

Psalm. 55:4.

 

4.  #För fiendens rop, för de ondas skrän.

De öser sin ondska över mig, de ansätter

      mig i sin vrede#.

 

Mina fienders rop de ondsintas skrikande

     ger mig oro.

Deras ondskan för makt över mig.

        Anfaller mig med sin vrede.

 

Psalm. 55:5.

 

5.  #Mitt hjärta grips av ångest, dödsskräck

faller över mig#.

 

Mitt hjärta grips av ångest och oro.

        Ångestens dödsskräck vilar tungt

över mitt liv.

 

Psalm. 55:6.

 

6.  #Jag darrar av fruktan, jag överväldigas

av fasa#. 

 

Mitt skräckslagna rädsla, vill besegra mig.

       Livets fasa och olycka blir mig övermäktig. 

 

Psalm. 55:7.

 

7.  #Om jag ändå hade duvans vingar!

Då flög jag bort för att finna ett bo#.

 

Äger jag duvans flyktiga vingar.

     Vilket kunde ge mig flykt från mina

falska vänners ondsinthet.

 

Psalm. 55:8.

 

8.  #Långt bort skulle jag fly och slå mig

ner i ödemarken#.

 

Med vingars flykt fly bort från deras närhet.

       Finna boplats ner i ödemarken där de inte finns.

 

Psalm. 55:9.

 

9.  #Snabbt skulle jag söka ett skydd mot

vinande vind och storm#.

 

I snabbhet söka dagligt beskydd mot

     vindens farofyllda stormiga vindar.

 

Psalm. 55:10.

 

10.  #Herre skapa förvirring i deras tal!

Våld och split ser jag i staden#.

 

Skapa förvirring i falska människors tal.

       Våldet splittringen finns i staden där

falskheten råder. 

 

Psalm. 55:11.

 

11.  #Dag och natt vandrar de runt den

uppe på murarna.

      Därinne bor ondska och elände#.

 

Under dagen och natten vandrar de omkring uppe

      på stadens murar.

Innanför stadens murar härskar ondskan

      livets elände.

     

Psalm. 55:12.

 

12.  #Fördärv råder i stad, våld och svek lämnar

aldrig dess torg#.

 

Fördärvet råder innanför stadens murar.

         Våldet sveket härskar på stadens torg.

 

Psalm. 55:13.

 

13.  #Om jag smädades av en fiende,

då kunde jag bära det, om jag förnedrades

     av en ovän, då kunde jag dra mig undan#.

 

Blir jag smädad av en fiende.

       Kan inte utan Gud min beskyddare hjälpare

 bära detta lidande.

Blir jag förnedrad av ovännen.

        Kunde jag dra mig undan under hans beskydd.

 

Psalm. 55:14.

 

14.  #Men du är ju min like min vän och min

förtrogne#.

 

Du, Herre, min Gud min förtogne vän.

 

Psalm. 55:15.

 

15.  #Vi gladdes åt att gå sida vid sida

i skaran i Guds hus#.

 

Vi gläds över tillsammans gå till Guds hus.

 

Psalm. 55:16.

 

16.  #Må de överrumplas av döden, de levande

fara ner i dödsriket, ty ondskan bor mitt

     ibland dem!#. 

 

Låt de falska plötsligt möta döden.'

       Levande människor fara ner dödsriket.

Eftersom ondskan har sin boplats bland dem.

 

Psalm. 55:17.

 

17.  #Men jag ropade till Gud, och Herren skall rädda mig#.

 

I mitt bönerop till Gud om hjälp i nöden.

       Herre, rädda mitt liv.

 

Psalm. 55:18.

 

18.  #Morgon och kväll och mitt på dagen

suckar jag och klagar, och han skall höra mig#.

 

Morgon  kväll  på dagen klagar våndas jag.

        Vilket gör han hör mig.

 

Psalm. 55:19.

 

19.  #Han gör mig fri och trygg när fienderna

rycker an och söker strid med mig#.

 

Han befriar mig ger trygghet: vid mina

   fienders anfall mot mig.

Vilka söker strid mot mig.  

 

Psalm. 55:20.

 

20.  #Gud skall höra mig och förödmjuka dem,

han som sedan urtiden sitter på tron.

     Ty de ändrar sig aldrig och fruktar inte Gud#.

 

Gud lyssna på mina böner  förödmjuka dem.

         Sedan urtiden sitter på sin tron.

O-villiga göra bot och bättring från sin ondska. 

       Visar ingen gudsfruktan.

 

Psalm. 55:21.

 

21.  #Han kränkte freden och svek givna löften#.

 

Falske vännen: han smädade freden:

      var svekfull mot sina givna löften.

 

Psalm. 55:22.

 

22.  #Hans ord är halare än smör men hans hjärta

vill strid.

     Hans tal är lenare än olja och ändå ett

   blottat svärd#.

 

Falskes ord halare än smörets.

          Hans falska hjärta stridslysten.

Hans ordstal lenare än rinnande olja.

       Orden likt ett o-slipat svärd.

 

Psalm. 55:23.

 

23.  #Kasta din börda på Herren, han skall

sörja för dig.

      Aldrig låter han den rättfärdige svikta#.

 

Överlämna livets alla bördor på Herren.

     Förtrösta helt på honom.

Han sörjer för dina vardagliga.

     Din skapare.

Tillåter aldrig den renhjärtlige vackla.

 

Psalm. 55:24.

 

24.  #Du, o Gud, skall störta dem ner i

avgrundens djup.

       Mördare och bedragare når inte ens

livets mitt.

      Men jag förtröstar på dig#.

 

Du, min Gud.

       Skall förgöra dem alla ni i avgrundens 

mörka djup.

     Mördare  bedragare uppnår inte sitt fulla liv.

Jag förtröstar på dig, min Herre, o Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 8 aug 16:36

PSALTAREN. PSALM. 54:1-9.

 

RÄDDNING FRÅN FIENDER.

 

Psalm. 54:1.

 

1.  #För körledaren, till strängarinstrument.

En dikt av David#.

 

Psalm. 54:2.

 

2.  #När männen från Sif hade talat om för Saul

att David höll sig gömd hos dem#.

 

Psalm. 54:3.

 

3.  #Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din kraft#.

 

Var min räddare, Gud.

      Genom ditt namn rädda mig från fiender.

Genom din kraft ge mig rättvisan bland

    mina fiender.

 

Psalm. 54:4.

 

4.  #Gud, hör min bön, lyssna till mina ord#.

 

Lyssna på min bön, Gud.

      Hör mina ord.

 

Psalm. 54:5.

 

5.  #De övermodiga angriper mig, våldsmän

står efter mitt liv.

       De räknar inte med Gud#.

 

Övermodiga angriper mig.

       Våldmän utövar våld mot mitt liv.

De fruktar inte dig, du min Gud.

 

Psalm. 54:6.

 

6.  #Men Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd#.

 

Gud min hjälpare i nöden.

      Herren mitt livs stöd.

 

Psalm. 54:7.

 

7.  #Vänd det onda mot mina motståndare,

förinta dem, du som är trofast#.

 

Låt mina motståndares ondska förgöra dem.

       Förinta  utplåna dem i din trofasthet.

 

Psalm. 54:8.

 

8.  #Gärna vill jag offra åt dig,

och prisa ditt namn, Herre, ty det är gott#.

 

Vill gärna offra åt dig.

    Prisa ditt goda namn, Herre.

 

Psalm. 54:9.

 

9.  #Du befriar mig ur all nöd,

och jag skall se mina fienders fall#.

 

Befriar mitt liv ur all nöd.

       Får se mina fiende besegrade.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se