Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

PSALTAREN. PSALM. 84:1-13.

 

LÄNGTAN TILL GUDS HUS.

 

Psalm. 84:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Koracks ättlingar, en psalm#.

 

Psalm. 84:2.

 

2.  #Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!#.

 

Psalm. 84:3.

 

3.  #Jag förtärdes av längtan till Herrens

förgårdar#.

     Nu jublar min själ och min kropp 

mot den levande Guden#.

 

Psalm. 84:4.

 

4.  #Sparven har funnit ett rede och svalan

ett bo för sina ungar: dina altaren,

       Herre Sebaot, min konung och min Gud#.

 

Psalm. 84:5.

 

5.  #Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid

kan sjunga ditt lov#.

 

Psalm. 84:6.

 

6.  #Lyckliga de som har sin styrka i dig,

de som gärna drar upp templet#.

 

Psalm. 84:7.

 

7.  #När de går genom Bakaträdens dal blir

den en flödande källa, höstregnet fyller

      den med välsigelse#.

 

Psalm. 84:8.

 

8.  #De går genom port efter port,

tills de möter Gud på Sion#.

 

Psalm. 84:9.

 

9.  #Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lystra, du Jakobs Gud!#.

 

Psalm. 84:10.

 

10.  #Ge akt på vår sköld, o Gud,

se i nåd till din smorde!#.

 

Psalm. 84:11.

 

11.  #En dag på dina förgårdar är bättre

än tusen dagar där hemma.

     Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus

än jag bor i de gudlösas tält#.

 

Psalm. 84:12.

 

12.  #Heren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära, dem som lever

       ostraffligt vägrar han ingenting

gott#.

 

Psalm. 84:13.

 

13.  #Herre Sebaot, lycklig den som

förtröstar på dig#. 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 83:1-19.

 

HJÄLP MOT GUDS FOLKS FIENDER.

 

Psalm. 83:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Asaf#.

 

Psalm. 83:2.

 

2.  #Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum#.

 

Hjälp oss mot våra fiender.

      Visa din allmakt styrka mot våra fiender.

Tala i frimodighet mot dem.

 

Psalm. 83:3.

 

3.  #Hör, dina fiender larmar och dina 

motståndare reser sig#.

 

Hör, våra fienders larmande ljud om anfalla oss.

      Dina fiender reser sig mot dig i sitt övermod.

 

Psalm. 83:4.

 

4.  #Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar#.

 

Fienders smider ihop lömska planer.

      Stämplar fot mot dem du beskyddar.

 

Psalm. 83:5.

 

5.  #De säger: Kom vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn#.

 

De säger: Låt oss förgöra Israels folk.

      Utplåna för alltid Israels namn.

 

Psalm. 83:6.

 

6.  #De är överens om sin plan, de sluter

förbund mot dig#.

 

Visa sin enighet förgöra dit folk.

         De sluter förbund mot dig.

 

Psalm. 83:7.

 

7.  #Edoms stammar, ismaliterna,

Moab och hagarerna#.

 

Edoms stammar.

     Mot ismaliterna.

Moabs och hagarerna, sluter sitt förbund

     mot dig.

 

Psalm. 83:8.

 

8.  #Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros#.

 

Vilket också Geval Ammon Amalek 

     filisteerna  gör vilka har sin bo-plats i Tyros.

 

Psalm. 83:9.

 

9.  #Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar#.

 

Assyriska folket ger sitt full stöd till Lots

        ättlingar gör det.

 

Psalm. 83:10.

 

10.  #Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken#.

 

Psalm. 83:11.

 

11.  #De som förintades vid En-Dor och blev

till gödsel på marken#.

 

Psalm. 83:12.

 

12.  #Låt det gå deras furstar som Orev 

och Seev och deras hövdingar som Sevach

       Salmunna#.

 

Psalm. 83:13.

 

13.  #Ty de säger: "Guds betesmarker vill vi göra

till våra#.

 

Psalm. 83:14.

 

14.  #Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden#.

 

Psalm. 83:15.

 

15.  #Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen#.

 

Psalm. 83:16.

 

16.  #Så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!#.

 

Psalm. 83:17.

 

17.  #Låt dem stå där med sitt skam,

så att de söker sig till dig; Herre#.

 

Psalm. 83:18.

 

18.  #Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek#.

 

Psalm. 83:19.

 

19.  #Så att de inser att du ensam, du vars namn

är Herren, är den Högste, mäktig över hela jorden!#.   

 

 

ANNONS

ccc

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN. PSALM. 80:1-20.

 

BÖN FÖR HERRENS VINSTOCK.

 

Psalm. 80:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Asaf, en psalm#.

 

Psalm. 80:2.

 

2.  #Lyssna, Israels herde, du som leder

Josef som en fårhjord, du som tronar

     på keruberna, träd fram i glans#.

 

Lyssna i lydnad du, Israels herde.

    Ta ditt ansvar!

Du, herde leder Josef likt en får-hjord.

     Du tronar på keruberna.

Träd fram i frimodighet i ära och makt. 

 

Psalm. 80:3.

 

3.  #Inför Efraim, Benjamin och Manasse!

Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp!#.

 

Träd fram inför Efraims, Benjamins Manasses

    utvalda stammar.

 

Uppväck ny stryka till liv.

      Bli vår hjälpare.

 

Psalm. 80:4.

 

4.  #Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa  

så att vi räddas!#.

 

Gud, upprätta våra liv.

      Låt din härlighets ansikte belysa våra liv.

Vilket räddar oss.

 

Psalm. 80:5.

 

5.  #Herre Gud Sebaot, hur länge skall

ditt folks böner mötas av rykande vrede?#.

 

Herre Gud Sebaot under hur lång tid skall

    ditt folks böner bemötas av rykande vredesutbrott?

 

Psalm. 80:6.

 

6.  #Du har låtit oss ära tårarnas bröd,

gett oss tårar att dricka i övermått#.

 

Du låter oss äran i utgjutna tårar bröd.

    Givit oss tårar i mängd dricka i överflöd. 

 

Psalm. 80:7.

 

7.  #Du utsätter oss för våra grannars förakt,

vi hånas av våra fiender#.

 

Utsätter våra grannar för föraktfulla ord.

       Vi blir hånade hela  dagen av våra stridslystna

fienders attacker. 

 

Psalm. 80:8.

 

8.  #Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt

ansikte lysa så att vi räddas!#.

 

Gud Sebaot ge oss livets upprättelse.

    Tillåt ditt ansikte belysa oss var vår räddare.

 

Psalm. 80:9.

 

9.  #En vinstock tog du från Egypten, du drev

undan folken och planterade den#.

 

Ditt utvalda egendomsfolk tog likt en levande

     vinstyock ut ifrån Egyptens träldomsland.

 

Psalm. 80:10.

 

10.  #Du röjde mark och den slog rot

och uppfyllde landet#.

 

Röjde mark för ditt folk i fiendens land.

     Där de bosatte sig deras antal uppfyllde landet.

 

Psalm. 80:11.

 

11.  #Bergen täcktes av dess skugga och mäktiga

cedrar av dess grenar#.

 

Bergen täcktes av vinstockens mäktiga skugga.

      Mäktiga cedrar täcktes av dess grenars skugga.     

Psalm. 80:12.

 

12.  #Den sträckte ut sina rankor till havet

och sina skott ända till Eufrat#.

 

Vinstockens rankor sträckte ut sig till havet.

      Dess skott ända till floden Eufrat.

 

Psalm. 80:13.

 

13.  #Varför rev du ner muren omkring den

så att alla som går förbi kan plocka?#.

 

Varför rev du ner beskyddande muren

   omkring vinstocken.

Vilket gör möjligt för förbipasserande ta

      del hennes vin-rankor.

 

Psalm. 80:14.

 

14.  #Vildsvin från skogen kan skövla den,

markens smådjur kan äta den kal#.

 

Blir till skgens vildsvins föda vilka hänsynslöst

     skymfar den.

Markens små-djur äter vad den har. 

 

Psalm. 80:15.

 

15.  #Gud Sebaot, vänd tillbaka, blicka ner 

från himlen och se!

       Tag dig an denna vinstock#.

 Gud Sebaot, vänd tillbaka i din godhet mot oss,

     Blicka med kärleksfulla blickar från din 

himmel se skadegörelsen din vinstock.

     Glöm inte visa din omsorg barmhärtighet

mot hennes överlevnad.

 

Psalm. 80:16.

 

16.  #Den ranka din hand har planterat#.

 

Den rankan vilka din allmakt hand planterat.

       

Psalm. 80:17.

 

17.  #De har huggit ner den och bränt den -----

låt dem gå under för din straffande blick!#.

 

De faktiskt huggit ner den förstör den.

      Bränt ner den i sitt övermod.

Låt dem få vedergällning vad de gjort.

 

Psalm. 80:18.

 

18.  #Håll din hand över munnen vid din högra sida,

över honom som du har fostrat#.

 

Behärska din fladdrande tunga.

        Vid din högra sida.

Hans liv du själv har fostrat.

 

Psalm. 80:19.

 

19.  #Vi viker inte bort från dig.

    Låt oss leva, så skall vi åkalla dig#.

 

Vi vill inte överge dig svika dig.

         Låt oss leva, vill då åkalla ditt namn.

 

Psalm. 80:20.

 

20.  #Herre Gud Sebaot, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!#. 

 

Herre Gud Sebaot, upprätta oss.

     Låt ditt anskta belysa oss.

Vilket gör dig till vår räddare.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 82:1-8.

 

DOM ÖVER O-RÄTTFÄRDIGA LEDARE.

 

Psalm. 82:1.

 

1.  #En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen, i gudarnas

     krets håller han dom#.

 

Psalm. 82:2.

 

2.  #Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de oskyldiga#?.

 

Psalm. 82:3.

 

3.  #Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa#.

 

Psalm. 82:4.

 

4.  #Rädda de arma och svaga, befria dem

ur de ondas våld!#.

 

Psalm. 82:5.

 

5.  #De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

      Jordens grundvalar vacklar#.

 

Psalm. 82:6.

 

6.  #Jag säger:

Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner#.

 

Psalm. 82:7.

 

7.  #Men ni skall dö som människor dör 

och falla som furstar faller#.

 

Psalm. 82:8.

 

8.  #Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom#.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 81:1-17.

 

FESTGLÄDJE OCH LYDNAD.

 

Psalm. 81:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Asaf#.

 

Psalm. 81:2.

 

2.  #Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop

till Jakobs Gud#.

 

Festglädje över vilken Gud är.

       Han är vår styrka.

Höjer hyllingsrop visar hjärtats jubel inför Gud.

 

Psalm. 81:3.

 

3.  #Stäm upp musik, slå på tamburin,

spela ljuvligt på lyra och harpa!!#

 

Låt musiken höras.

     Så på tamburins ljudet höras.

Spela ljuvliga toner på lyrans sprel.

      Spela flitigt på harpo-spelet.

 

Psalm. 81:4.

 

4.  #Stöt i horn vid nymåne och vid fullmåne på

vår högtidsdag#.


 

Stöt i hornen ny månens ljus.

    Stöt i hornen vid fullmåne vid högtidsdagens

firande.

 

Psalm. 81:5.

 

5.  #Ty det är en stadga för Israel,

en rättighet för Jakobs Gud#. 

 

Göra det tillhör Israels stadga.

      Tillräknas vara en rättighet för Jakobs Gud.

 

Psalm. 81:6.

 

6.  #En lag som han gav åt Josef när han drog

ut ur Egypten.

     Jag hör en okänd stämma#.

 

Lagen som gavs åt tjänaren Josef.

      Vid sitt uttåg ut ur Egyptens träldomsland.

 

Psalm. 81:7.

 

7.  #Jag lyfte bördan från hans axlar,

hans händer slapp bära korgen#.

 

Lyfte upp tunga bördan från deras nedtyngda axlar.

     Hans händer behövde inte bära korgen.

 

Psalm. 81:8.

 

8.  #När du ropade i nöden räddade jag dig,

jag svarade, dold i åskan, jag prövade

       dig vid Merivas vatten#.

 

Hörde ditt nödsrop Räddade dig.

      Svarade dig gömd i åskans moln.

Prövade ditt hjärtats tro på mig vid Merivas vatten. 

 

Psalm. 81:9.

 

9.  #Hör, mitt folk, jag vill varna dig!

Om du ändå ville höra mig, Israel!#.

 

Lyssna, mitt folk, vill varna dig!

      Om du lever i o-lydnad mot mig.  

 

Psalm. 81:10.

 

10.  #Ingen främmande Gud får finnas hos dig,

en utländsk gud får du inte tillbe#.

 

Ingen främmande Gud avgud får ha sin

   bo-plats hos mig.

 Utländsk främmande gud får inte bli tillbedjas

        hos dig.

 

Psalm. 81:11.

 

11.  #Jag är Herren, din Gud, som förde dig

ut ur Egypten.

       Öppna din mun så skall fylla den!#.

 

Jag är Herren, din Gud, den Gud som förde

    dig ut ur frihet från Egypten.

Öppna din mun fyll den med tacksamhetens lov.

 

Psalm. 81:12.

 

12.  #Men mitt folk hörde inte på mig,

Israel ville inte veta av mig#.

 

Mitt folk var o-villigt lyda mig.

      Israel ville inte i sin gensträvighet

umgås med mig. 

 

Psalm. 81:13.

 

13.  #Då lät jag dessa förstockade hållas,

de fick följa sina egna planer#.

 

Eftersom de var mig o-lydiga vilket i sin

    o-hörsamhet förstockade deras hjärtan inför mig.

De vara o-villiga vara mina sanna efterföljare.

     Ville leva efter sina upproriska själviska planer.

 

Psalm. 81:14.

 

14.  #Om ändå mitt folk ville höra mig,

om Israel ville följa min väg!#.

 

O, mitt folk ville höra på mig.

     Israeliterna följa min väg.

 

Psalm. 81:15.

 

15.  #Då skulle jag genast kväsa deras fiender,

gripa in mot deras motståndare#. 

 

Skulle de villigt göra det, lovar jag förtrampa

    krossa deras fiender.

Göra om intet era motståndare.

 

Psalm. 81:16

 

16.  #Så att de som hatar Herren måste krypa

för honom, fyllda av skräck för evigt#.

 

Vilka gör de som hatar Herren få förödmjuka sig

     för honom.

Var skräckslagna för evigt.

 

Psalm. 81:17.

 

17.  #Då skulle jag dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan#. 

 

Lever ni i lydnad inför mig.

      Skulle vedergälla deras lydnad med

finaste vereskörd.

      Ge dem mättnad med honung ur klippan.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 78:1-71.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm. 78:1.

 

1.  #En dikt av Asaf.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,

hör vad jag har att säga!#.

 

Dikten av Asaf.

      Var hörsamma, mitt folk!

Till min undervisning: ta er lärdom av den.

 

Psalm. 78:2.

 

2.  #Jag vill yppa visdomsord och tyda det förgångna#.

 

Jag vill tala ord av visdom till er

     uttyda det som varit.

 

Psalm. 78:3.

 

3.  #Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder

berättade för oss#.

 

Vi hört  lärt känna våra fäders visa ord berättas

     för oss.

 

Psalm. 78:4.

 

4.  #Vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta för kommande släkten

     om Herrens ära och hans makt och om de

under han gjort#.

 

Vilket vi inte dölja för våra barn.

          Våra fäder visa ord som ska berättas för

kommande släkten.

    Om Herrens ära has allmakt de under han utförde.

 

Psalm. 78:5.

 

5.  #Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag

åt Israel, där han befallde våra fäder att

       undervisa våra barn#.

 

Gav sin lagbud åt sin tjänare Jakob.

      Stiftade en lag åt Israel.

I vilket han befallde våra fäder undervisa 

      våra barn.

 

Psalm. 78:6.

 

6.  #Så att det blev känt för kommande släkten.

Och barnen som föddes skulle berätta

       det för sina barn#.

 

Vilket för de kommande släkten blivit hörda.

         Varje generations barn som föddes skulle

berätta det för sina barn.

 

Psalm. 78:7.

 

7.  #De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig

glömma hans gärningar utan hålla hans bud#.

 

Vilka skulle göra ha sin tilltro till Gud.

    Aldrig glömma hans underbara gärningar.

Vara lydiga hans bud.

      Inte lyda egoismen istället vara o-själviska.      

 

Psalm. 78:8.

 

8.  #Och inte bli som sina fäder, ett trotsigt

och upproriskt släkte, ett opålitligt släkte

        utan trohet mot Gud#.

 

Inte gå i sina fäders o-lyda fotspår

   vilket var ett hårdnackat  upproriskt släkte.

Ett släkte levde i o-trohet mot Gud.

 

Psalm. 78:9.

 

9.  #Efraimiterna var beväpnade med båge

men flydde när striden kom#.

 

Efraimiterna beväpnade med stridsbåge.

      När striden kom flydde i sin själviskhet.

 

Psalm. 78:10.

 

10.  #De höll inte förbundet med Gud och vägrade

följa hans lag#.

 

Bröt i o-lydnad förbundet med Gud.

      Vägrade lyda blev o-lydnadens barn.

efterföljde inte hans lag.

 

Psalm. 78:11.

 

11.  #De glömde hans gärningar och de 

underverk han låtit dem se#.

 

Glömde förkastade hans gärningar.

       De underverk han utfört inför deras

mänskliga ögon.

 

Psalm. 78:12.

 

12.  #Han gjorde under inför deras fäder

i Egyptien, på Soanslätten#.

 

Utförde under inför deras förfäder i Egyptens land.

       På Soanslätten.

 

Psalm. 78:13.

 

13.  #Han klöv havet och förde dem igenom,

han lät vattnet stå som en mur#.

 

Utfördde undret med vattnet:

     Klöv i två delar: vilket gav dem en gångväg

genom havet.

      Lät vattne-massorna samlas tillsammans

som till en beskyddande mur.

 

Psalm. 78:14.

 

14.  #Om dagen ledde dem med ett moln och

natten igenom med lysande eld#.

 

Under dagliga vandringen:

    Blev ledda med ett moln.

Under natten: igenom med lysande eld.

 

Psalm. 78:15.

 

15.  #Han klöv klippan i öknen och gav dem

vatten ur djupen att dricka#.

 

Utförde undret med klippan i öknen:

      Lät vatten ur djupen dem att dricka.

 

Psalm. 78:16.

 

16.  #Han lät källor byta fram ur stenen, lät floder

av vatten strömma ned#.

 

Lät vatten-källor bryta fram ur hårda stenen.

       Lät floders vatten strömma ned.

 

Psalm. 78:17.

 

17.  #Men de fortsatte att synda mot honom,

att trotsa den Högste i öknen#.

 

Var o-tacksamma i sin o-lydnad syndade

      mot honom.

Gensträviga mot den Högste i öknen.

 

Psalm. 78:18.

 

18.  #Med vett och vilja satte de Gud på prov

när de krävde att få mat#.

 

Med sin själviska vila prövade de Gud i vilket 

     de krävde fylla sitt köttliga ego-begär 

efter lekamliga föda.

 

Psalm 78:19.

 

19.  #De klandrade Gud och sade:

"Kan Gud duka ett bord i öknen?#.

 

De anklagade Gud sade:

     Han i sin allmakt förmågan duka ett i

öknen för oss?

 

Psalm. 78:20.

 

20.  #Han slog på klippan så att vatten strömmade

fram och bäckar flödade, men kan han också

      ge oss bröd och skaffa kött åt sitt folk?#.

 

Slog på klippan vattnet strömmande klart fram.

    Bäckar flödade fram.

Ifrågasatte honom kan utföra dessa under

      kan han väl:

Ge oss bröd och skaffa fram kött åt sitt folk?

 

Psalm. 78:21.

 

21.  #Herren hörde det och vredgades.

Elden slog upp mot Jakob, vreden bröt

      fram mot Israel#.

 

Herren hörde deras otro  vredgades eftersom

     de vara o-tacksamma för vad han gjort.

Eldsflammor slog upp mot Jakobs upproriskhet

     otrohet mot Guds barmhärtighet.

Guds vredeseld bröt fram mot Israel.

 

Psalm. 78:22.

 

22.  #Eftersom de inte litade på Gud och inte

trodde på hans hjälp#.

 

I sin o-tro inte litade på Gud.

     Förtröstade inte på hans hjälp.

 

Psalm. 78:23.

 

23.  #Han gav sin befallning åt molnen därovan

och öppnade himlens dörrar#.

 

Gav molnen genom sitt makts-ord befallning

    öppna sig vilket öppnade himlens dörrar.

'

Psalm. 78:24.

 

24.  #Han lät manna regna över dem,

säd från himlen gav han dem#.

 

Lät himlens mannar regna över dem.

     Nyttig säd från himlen gav han dem.

 

Psalm. 78:25.

 

25.  #Människor fick äta änglars bröd.

Han sände dem föda och de blev mätta#.

 

Människor fick äta änglars bröd.

       Sände dem föda till mätta hungern.

 

Psalm. 78:26.

 

26.  #Från himlen lät han östanvinden blåsa,

han drev fram sunnanvinden med sin kraft#.

 

Lät östan-vinden blåsa från himlen.

       Drev fram sunnanvinden med sin allmakt.

 

Psalm. 78:27.

 

27.  #Han lät kött falla ner likt ett stoftregn,

fåglar talrika som havets sand#.

 

Lät köttlig föda falla ner likt ett stoft-regn.

        Fågelfödan talrika som havets sandkorn.

  

Psalm. 78:28.

 

28.  #Han lät dem falla mitt i lägret,

runt omkring deras tält#.

 

Lät deras föda falla ned mitt i deras läger.

      Runt omkring deras tält.

 

Psalm. 78:29.

 

29.  #De åt och blev mätta, han lät dem

få sett lystmäte#.

 

Deras ätande gav dem mättnad.

      Tillät dem få se sitt själviska mat-begär.

 

Psalm. 78:30.

 

30.  #Men innan de stillat sin lystnad, när de ännu

hade maten i munnen#.

 

Innan de stillat sin mat-lystnad, när maten

      fanns kvar i deras munnar.

 

Psalm. 78:31.

 

31.  #Bröt Guds vrede fram över dem.

Han dräpte många av de starkaste och fällde

       Israels unga män#.

 

Visade sig Guds vrede över dem.

        Dräpte många i deras lystnad, vilka

var i sin ålders kraftdagar.

     Dödade i sin vrede Israels unga män.

      

Psalm. 78:32.

 

32.  #Ändå fortsatte de att synda, de trodde inte,

trots hans under#.

 

Visade ingen ödmjukhet inför Guds vrede.

      Fortsatte sitt ondsinta liv.

Trots hans utförda under levde i o-tro.

     

Psalm. 78:33.

 

33.  #Han lät deras liv sluta i intet och deras

år i skräck#.

 

Genom deras o-trohet blev livet för dem

        tillintetgjort.

Deras levnadsår fyllda av skräck.

 

Psalm. 78:34.

 

34.  #När han dräpte sökte de sig till honom,

de vände sig åter till Gud#.

 

När hans vrede dödade Israeliterna.

        Ödmjukade de sig gjorde bot och bättring

sökte i sina hjärtan sig till Gud.

 

Psalm. 78:35.

 

35.  #De mindes att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare#.

 

Kom ihåg: Gud var deras fasta klippa.

       Gud den Högste deras befriare.

 

Psalm. 78:36.

 

36.  #Men deras ord var hyckleri, vad de sade

till honom var lögn#.

 

Deras tal var fyllda av sken-helighet.

       Deras till honom var lögnaktigt.

 

Psalm. 78:37.

 

37.  #De höll inte fast vid honom, de var inte

trogna mot hans förbund#.

 

Visade sin o-trohet  mot hans förbund.

           Förtröstade inte på honom.

 

Psalm. 78:38.

 

38.  #Men han är barmhärtig, han förlåter

synder och vill ingen fördärv.

       Han håller ofta sin vrede tillbaka,

låter inte all sin harm bryta fram#.

 

Han är barmhärtig.

        Förlåtande: förlåter synder.

Vill inte inga olyckor livets fördärv.

      Är återhållsam med sin vrede.

Tillåter inte all sin ilska bryta fram.  

 

Psalm. 78:39.

 

39.  #Han tänkte på att de bara var människor,

en vind som far förbi och är borta#.

 

I sin barmhärtighet tänkte på deras korta liv,

      likt en vindfläkt vilken drar bort. 

 

Psalm. 78:40.

 

40.  #Hur ofta trotsade de honom inte i öknen

och bedrövade honom i ödemarken!#.

 

Ofta var motsträviga mot honom.

       Var honom till bedrövelse i öde-marken.

 

Psalm. 78:41.

 

41.  #Gång på gång satte de Gud på prov

och kränkte Israels Helige#.

 

Kränkte Israels Helige.

       Satte Gud på prov.

 

Psalm. 78:42.

 

42.  #De mindes inte den makt han visade

då han befriade dem från fienden#.

 

Glömde hans allmakt när befriade dem från fienden.

 

Psalm. 78:43.

 

43.  #Då gjorde han tecken i Egyptien

och under på Soanslätten#.

 

Utförde tecken för dem Egyptiens land.

        Och under på Soanslätten. 

 

Psalm. 78:44.

 

44.  #Han förvandlade deras floder till blod,

de kunde inte dricka ur bäckarna#.

 

Förvandlade Egyptiernas floder till flytande blod.

      Varvid de blev odugliga dricka ur.

 

Psalm. 78:45.

 

45.  #Han sände flugsvärmar som åt dem

och groder som plågade dem#.

 

Sände flugsvärmar som åt dem.

      Groder vilka plågade dem.

 

Psalm. 78:46.

 

46.  #Han deras grödor åt gräshoppor,

deras skördar till skadedjur#.

 

Deras gröder blev  till föda åt gräshopporna.

     Deras skördar åts upp av skadedjur.

 

Psalm. 78:47.

 

47.  #Han förstörde deras vinstockar med hagel

och deras sykomorer med skyfall#.

 

Förstörde deras vinstockar med hagel-skurar.

       Deras sykomorer förstördes av häftiga skyfall.

 

Psalm. 78:48.

 

48.  #Han prisgav boskapen åt sjukdomar

och husdjuren åt pest#.

 

Prisgav deras boskap åt sjukdomar.

        Husdjuren åt pesten.

 

<span style="font-family: arial black,avan

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 15 aug 16:44

PSALTAREN. PSALM. 77:1-21.

 

TRÖST I TIDER AV ORO.

 

Psalm. 77:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Asaf, en psalm#.

 

Psalm. 77:2.

 

2.  #Jag ropar till Gud med hög röst,

jag ropar till Gud, må han höra mig#.

 

Ropar till min Gud i mitt böne-rop.

   I förtröstan på han att hör mig.   

 

Psalm. 77:3.

 

3.  #I nödens stund söker jag Herren, 

hela natten sträcker jag ut mina händer

      utan att tröttna.

Ingenting ger mig tröst#.

 

Söker Herrens hjälp i nödens stund.

     Under natten sträcker ut mina händer

i min trött-löshet.

      Ingenting släcker min trängtan efter bli tröstad.

 

Psalm. 77:4.

 

4.  #Jag tänker på Gud och suckar.

  Jag grubblar och krafterna sviker#.

 

Tänker dagligen på Gud. 

       Visa mina böne-suckar för honom.

Grubblar mina krafter blir kraftlösa.

 

Psalm. 77:5.

 

5.  #Du låter mig inte sluta ögonen,

jag är utan ro, finner inga ord#.

 

Jag är orolig ängslig kan inte somna.

       Saknar ord för tala om hur jag har det.

 

Psalm. 77:6.

 

6.  #Jag tänker på forna dagar, minns länge sedan

gångna år#.

 

Jag tänker tillbaks på forna dagar  åren som varit. 

 

Psalm. 77:7.

 

7.  #Tankarna mal om natten, jag grubblar

och söker förstå#.

 

Tankarna: oroliga ängsliga under nattens vila.

        Tänker om och om igen  försöker förstå.

 

Psalm. 77:8.

 

8.  #Förkastar Herren för alltid, 

skall han aldrig mer visa råd?#.

 

Har Herren förkastat oss för alltid?

    Skall han aldrig mer vara vår rådgivare?

 

Psalm. 77:9.

 

9.  #Är hans trofasthet slut för all framtid,

är hans löfte upphävt för evigt?#.

 

Är det slut på hans trofasthet för all framtid?

       Hans löfte för evigt o-giltiga?

 

Psalm. 77:10.

 

10.  #Är Gud inte längre god mot oss,

står vreden i vägen för hans barmhärtighet?#.

 

Visar inte Gud längre sin godhet mt oss?

       Är hans vrede hindret för hans barmhättighet?

 

Psalm. 77:11.

 

11.  #Jag tänker:

Det är detta som plågar mig, att den Högste

       inte handlar som förr#.

 

Jag tänker:

    Vilket plågar mig  den Högste inte handlar

i vad han förr gjorde.

 

Psalm. 77:12.

 

12.  #Men jag minns Herrens gärningar, jag minns

dina forna under#.

 

Jag minns Herrens gärningar.

     Kommer ihåg dina forna under.

 

Psalm. 77:13.

 

13.  #Jag tänkte på allt vad du gjort och begrundar

dina stora verk#.

 

Tänker på vad gjort.

        Begrundar dina stora verk.

 

Psalm. 77:14.

 

14.  #I helighet, Gud, går du fram.

Vilken gud är så stor som du, o Gud?#.

 

I din helighet, Gud, är du verksam.

      Ingen Gud så stor som du, o Gud.

 

Psalm. 77:15.

 

15.  #Du är den Gud som gör under,

du visade folken din kraft#.

 

Du är undrens Gud.

       Visade din kraft.

 

Psalm. 77:16.

 

16.  #Med stark arm befriade du ditt folk,

Jakobs och Josefs ättlingar#.

 

Dina starka allmakt arm befriade ditt folk.

       Jakobs Josefs ättlingar.

 

Psalm. 77:17.

 

17.  #Vattnen såg dig, o Gud,

vattnen såg dig och skälvde, djupen bävade#.

 

Vattnen såg dig, o Gud.

      Vattnen  vattnets djup såg det var skräckslagna.

 

Psalm. 77:18.

 

18.  #Från skyarna strömmade vatten,

åskmolnen mullrade och dina pilar flög#.


 

Ifrån de vattenfyllda skyarna strömmade vattnet.

        Åskmolnen gav sitt mullrande ljud.

Dina spända kraftfulla pilar flög omkring.

 

Psalm. 77:19.

 

19.  #Din åskas vagnshjul dånade,

blixtrarna lyste upp världen, jorden darrade

       och skälvde#.

 

Ifrån din åskas vagnshjul hördes dånande ljud.

      Blixtarna lyste med sitt blixtande ljus världen.

Jorden darrade  var skräckslagen.

 

Psalm. 77:20.

 

20.  #Genom havet gick din väg, din stig

genom stora vatten ----- du lämnade inga spår#.

 

Gick väg gick genom havet.

        Din torra stig genom stora vatten.

Fanns inga fotspår där du gått.

 

Psalm. 77:21.

 

21.  #Du ledde ditt folk som en hjord, dess herdar

var Mose och Aron#.

 

Din allmakt ledde ditt folk likt en får-hjord.

     Hjordens herdar var Mose och Aron.

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'