Alla inlägg under april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 34:1-17.

 

                  DOM ÖVER EDOM.

 

Jesaja bok. 34:1.

 

1.  #Kom, alla folk, och lyssna, hör på,

alla länder!

       Må världen och allt den rymmer lyssna,

jorden och allt den frambringt#.

 

Allt folk på jorden lyssna på mina ord.

 

Jesaja bok. 34:2.

 

2.  #Herren rasar mot alla folk, hans vrede flammar

mot hela skaran.

       Han viger dem åt förintelse, lämna dem 

att slaktas#.

 

Herrens vredesglöd drabbar alla folk.

      Hans förtärande vrede  lämnas till slakt

och förintelse.

 

Jesaja bok. 34:3.

 

3.  #De som stupat skall bli liggande och stanken

stiga från liken, bergen skall dränkas i blod#.

 

Herrens vredesdom låter de stupade bli liggande

    på marken.

Illaluktande likstanken sprider sin lukt.

           Bergen dränks i människo-blod.

 

Jesaja bok. 34:4.

 

4.  #Himlens stjärnor skall fallna, himlen rullas ihop

som en bokrulle, all dess stjärnor vissnar och faller

       som vissna löv från vinrankan, som skrumpna

fikon från trädet#.

 

Himlens stjänor faller ner från sina utvalda platser

      i himlen.

Stjärnors ljus slocknar.

          Faller, livlösa likt vissna löv från vinrankan.

Likt odugliga fikon från trädet.

 

Jesaja bok. 34:5.

 

5.  #"På himlen syns mitt svärd, nu far det ner

över Edom för att straffa det folk jag vigt åt

      förintelse"#.

 

På himlen syns mitt vredessvärd.

       Dödliga svärdet bestraffar Edom.

Edomiterna dödas av förintelsen.

 

Jesaja bok. 34:6.

 

6.  #Herrens svärd dryper av blod, det dryper

av fett, av blod från lamm och bockar, fett från

       baggars njurar.

Ty Herren håller offerfest i Bosra, en stor 

      slakt i Edoms land#.

 

Herrens dödliga svärd nedsölat av bockars

     lamms blod.

Herren håller offerfest i Bosra.

      Domens slaktets dag på allt levande:

i Edoms land.

 

Jesaja bok. 34:7.

 

7.  #Även vildoxar faller, unga tjurar och väldiga

bestar.

      Landet mättas med blod och marken 

göds av fett#.

 

Vildoxar faller inga tjurar för dödliga svärdet.

        Landet mättas levande varelsers blod.

 

Jesaja bok. 34:8.

 

8.  #Det är en hämndens dag för Herren,

en vedergällningens år för Sions försvarare#.

 

Hämndens dag för Herren.

      Vedergällningens år: för Sions heliga bergs

försvarare.

 

Jesaja bok. 34:9.

 

9.  #Edoms bäckar förvandlas till tjära och myllan

till svavel, hela landet blir brinnande tjära#.

 

Edoms lands flytande friska bäckar förvandlas:

     vara förbannelsens tjära: odrickbart.

Fruktbara myllan till förbannat svavel.

         Edoms landet förbannelsens slav under:

brinnande glödhet tjära.

 

Jesaja bok. 34:10.

 

10.  #Natt och dag skall det brinna, oupphörligt

skall röken stiga.

      Från släkte till släkte skall landet ligga

öde, aldrig i evighet skall någon sätta sin fot där#.

 

Brinnande tjäna dag och natt ständigt brinna.

          I alla släktled skall landet vara ödelagt.

 

Jesaja bok. 34:11.

 

11.  #Pelikaner och rördrommar skall överta det,

ugglor och korpar skall bo där.

       Mätsnöret skall spännas över landet

och stenlodet sänkas, allt blir öde och tomt#.

 

Pelikaner rördrömmar invadera landet.

    Boplats för ugglor och korpar.

 

Jesaja bok. 34:12.

 

12.  #Ingen kung skall koras där, inga furstar

finnas mer#.

 

Ingen konung där krönas.

       Inga furstar finnas.

 

Jesaja bok. 34:13.

 

13. #I palatsen växer törne, tistlar och snår

fyller borgarna.

      Där styrker schakaler omkring, där har

uvar sina bon#.

 

I de ståtliga palatsen växer förbannelsens vassa

     törnesnår. 

Taggiga tistlar.

       Skyddsborgarna fyllda av snåriga växter.

 

Jesaja bok. 34:14.

 

14.  #Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor,

en plats där gastar möts.

        Där håller också Lilit till och finner en plats

att vila#.

 

Boplats för ökendjur hungriga hyenor.

        

Jesaja bok. 34:15.

 

15.  #Där bygger skriktrastar bo och lägger ägg,

ruvar och kläcker tryggt sina ungar.

        Där samlas också glador i flockar#.

 

I landets Edoms ödeläggelse bygger skriktrastar

      bo lägger fruktbara ägg.

Kläcker tryggt sina ungar.

        

Jesaja bok. 34:16.

 

16.  #Sök i Herrens bok, läs och se efter:

ingen av dem har uteblivit, ingen enda saknas.

          Ty Herren själv har så befallt, hans ande

för dem samman#. 

 

Sök Herrens bok: läs den låt insikten lära

     känna hans bok.

Varje ord gått i uppfyllelse.

      Hans ande verksam genom hans ord.

 

Jesaja bok. 34:17.

 

17.  #Han utskiftar deras lott, med mätsnöre

mäter han ut deras fel.

       De skall äga landet för alltid, bo där

från släkte till släkte#.

 

Hans rättvisa utskiftar deras lott.

       Mätsnöret avslöjar deras fel.

Äga landet för evig  tid. 

     I alla släktled på där.

 

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 35:1-10.

 

                VÄGEN TILLBAKA TILL SION.

 

Jesaja bok. 35:1.

 

1.  #Öken och ödemarken skall jubla, 

det förstockade landet glädjas och blomma.

      Som en äng med liljor#.

 

Vägen tillbaks till Guds heliga berg.

       Öken ödemarken  höjer glädjerop.

Trolöshetens landet  få upprättelse i glädjefyllt liv

      landet fylls liknar ett blomsterland.

Likt vackra ängs liljor på bördig mark.

       

Jesaja bok. 35:2.

 

2.  #Skall öken blomma, den glädjas och fröjda sig.

Libanons glans skall skänkas den,

      Karmels och Sharons härlighet, och folket

får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet#.

 

Ödslig ökenmark blommar i sin fullhet.

       Gläds fröjdas i tacksamhet.

Libanon upplever livets glansdagar.

         Karmels Sharons härlighet  folket

få leva i Herrens vår Guds härlighet.

 

Jesaja bok. 35:3.

 

3.  #Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt 

skälvande knän!#.

 

Styrker kraftlösa armar.

      Ger full kraft åt försvagade knän!

 

Jesaja bok. 35:4.

 

4.  #Säg till de förskrämda:

"Fatta mod, var inte rädda!

     Se, er Gud, är här, hämnden kommer,

Guds vedergällning.

      Han kommer själv för att rädda er"#.

 

Säg frimodigt till de skräckslagna:

       Var frimodiga i Herren.

Er Gud är närvarande.

       Hämndens Gud  vedergällningens Gud.

 

Jesaja bok. 35:5.

 

5.  #Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas

öron höra#.

 

Blindas ögon öppnas dövas öron få höra

       på Sions heliga berg. 

 

Jesaja bok. 35:6.

 

6.  #Då skall den lame hoppa som en hjort

och den stumme brista ut i jubel.

       Vatten bryter fram i öknen, bäckar i

ödemarken#.

 

Lame få styrka: lika rörlig likt hjorten.

       Stum tunga rörlig.

Öknens torrhet blir vattenrik.

       Ödemarken  blir fylld av bäckar.

 

Jesaja bok. 35:7.

 

7.  #Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark

till källsprång.

        Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv

och papyrusgräs växa#.

 

Förbränt land  bli vattenrik sjö.

        Torr törstande mark bli till flödande vattenkällor.

         Där öken schkalerna nu vilar:

skall näringsrikt vatten flöda.

 

Jesaja bok. 35:8.

 

8.  #Där skall gå en banad väg, den skall kallas

den heliga vägen.

      Ingen oren får beträda den#.

 

Banad väg där törne och tisteln vissnat.

      Kallas den heliga vägen.

Rättfärdiga människors trygga färdväg.

 

Jesaja bok. 35:9.

 

9.  #Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur.

Men de återlösta vandrar där#.

 

Finna inga mordlystna lejon  inga rovdjur.

        Försonade själar skall vandra på

den heliga vägen.

 

Jesaja bok. 35:10.

 

10.  #De som Herren friköpt vänder åter.

De kommer till Sion med jubel, krönta med

        evig glädje.

Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr#.

 

Herrens Försonade själar återvänder.

        Med jubelrop kommer till Sions heliga berg.

Krönt med glädjens eviga olja.

       Fröjd glädje deras följeslagare.

Fria från Sorgens  bedrövelsens slaveri.  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

          DEL.  24900.

 

24900.  Själens frid och framgång  ges där

ödmjukheten mildheten råder.

 

24901.  Rättvisans vrede  O-rättvisan vrede

   ligger i strid  med varandra.

 

24902.  Mildheten  barmhärtigheten

    uppmuntrar  värdesätter  Livets värdigheter. 

 

24903.  Livets värdighet  tillgänglig för alla.

 

24904.  Sanningen god draghjälp 

      i strid med  o-rättvisans falskheter.

 

24905a.  Ond vilja  god vilja. 

 

24905b.  God vilja ger  välsignelse.

 

24905c.  Ond vilja ger  förbannelse.

 

24906.  Sanningen utkämpar  ständig kamp

mot lögnens  bedrägliga konster.

 

24907.  Tänk få vara ödmjukhetens litenhetens

   lilla vägval.

 

24908.  Ödmjukheten litenheten  vandra borta

   från stortalighetens övermodets 

farofyllda vägar.

 

24909.  Tänk få vara vän  med  glädjen 

    äga fröjderikt hjärta.

 

24910.  Fröjderikt hjärta  tänk få äga det.

 

24911a.  Finns möjlighet  till  sinnesförändring

     för argsinta bli mild  ödmjuk i sinne hjärta.

 

24911b.  Ödmjukt sinne hjärta utmanar  

argsinthetens onda planer.

 

24911c.  Argsinthetens onda planer  avskyvärdiga

    o-intressanta.

 

24912.  Argsinthetens grymhet  livets undergång.

 

24913.  Hatet  föraktet  lever i brist på kärlek

kärlekens o-vänner fiender.

 

24914.  Kärleksfulle styrkt  i kärlekens

   omsorg  ömhet.

 

24915a.  Utgivande kärlek  glömsk av sin 

egen värdighet.

 

24915b.  Utgivande barmhärtighet

   glömsk av sin egen värdighet.

 

24916.  Världens ondska  inget leva för

    askyvärd  likt  avskrädet på 

illaluktande soptipp.

 

24917.  Världens ondska  o-nyttig  ohälsosam.

 

24918a.  Rädslan rider inte på Gudsfruktan.

 

24918b.  Gudsfruktan  gör livet  välsignat.

 

24918c.  Gudsfruktan  Livets ära och berömmelse.

 

24919.  Festglädjens krans krönt av Gudsfruktan.

 

24920.  Lydnaden kröner människan med 

     lycka och festgläde.

 

24921.  Sann  falsk ära:

    sann ära krönt av Gudsfruktan.

 

24922.  Falsk ära  krönt av rädslan.

 

24923.  Vem förtjänar falsk ära:  Ondskan.

 

24924.  Vem förtjänar  sann ära:  Godheten.

 

24925.  Lärdomen  erfarenheten finns hos

     åldringars krans.

 

24926.  Åldringars stolthet:  Gudsfruktans erfarenhet.

 

24927.  Herrens fruktan  välsignar människans 

      livsslut.

 

24928.  Vises vishet  vise till nytta.

 

24929.  Klokes klokhet  kloke till nytta.

 

24930.  Vishetens fullhet tillhör  Gudsfruktan.

 

24931.  Hädelsen  livets tids och energitjuv.

 

24932.  Vises vishet  gör den vise älskad

   uppskattad  värdefull.

 

24933.  Visheten  livets grundval:

     fast tillflykt.

 

24934.  Vises avkomma välsignade.

 

24935.  Idogheten  flitigheten  sår i rätt tid

    får riklig skörd. 

 

24936a.  Vise idog flitig i vad han gör.

 

24936b.  Hans sädeslador blir  fyllda.

 

24937a.  Trösterrika ord  älskvärda  efterlängtade

   ord ger tröst i rätt tid.

 

24937b.  Trösterrika ord  trösterikt hjärta

    tröstar sorgsna bedrövade.

 

24937c.  Tröstrerrik tunga  talar trösterrika ord.

 

24938.  Älskvärda ord  uppmuntrande ord 

   själens vederkvickelse.

 

24939.  Värmefyllda hjärtan talar

uppmuntrande ord.

 

24940.  Ömma ömsinta  värdesätter  livet.

 

24941.  Ömma ömsinta hjärtan  älskvärda.

 

24942.  Älskvärda ord  behövs där  hatet 

föraktet råder.

 

24943.  Älskvärda ord  vad uppmuntrande de är.

 

24944.  Uppmuntrande ord  talar

av kärleksfullt hjärta.

 

24945.  När mänskligheten  i sin o-kunnighet

    tillåter sig vara i ondskans tillstånd:

där ondskan fritt kan härska  med sina ondsinta

     planer  vilka vilseleder  mänskligheten.

 

24946.  Kärleksfulle låter sig  fostras  växa

till andlig  mogenhet  in i kärlekens fullhet.

 

24947.  Kärlekens fullhet  värdig  uppmuntrar

    uppskattas.

 

24948.  Hatets föraktets  ondska inte 

värdiga uppskattning uppmuntras.

 

24949.  Tänk få bli befriad  från 

   ilskenhetens tyranneri.

 

24950.  Trovärdiga tankar  hälsosamma

   nyttiga  leva av.

 

24951.  Tänk få göra det  goda vara uthållig.

 

24952.  Göra det onda  vara  o-tålig 

    tänk vad det skadar  mänskligheten.

 

24953.  Ondskans ögon  överblickar

    hela jorden.

 

24954.  O-viljan  ointresset  bundsfövanter.

 

24955.  Viljan  intresset  bundsförvanter.

 

24956.  Oviljan  intresset  går skilda vägar.

 

24957.  Intresset  o-viljan visar olika beteende.

 

24958.  Godhetens  kärlekens glödande

värme  omsorg  tillåts inte  visa sig för

      mänsligheten  där ondskans inflytande

råder.

 

24959.  Saktmodigt beteende stillar vredens

   utbrott.

 

24960.  Saktmodigt beteende  lugnar ner

    häftighetens utbrott.

 

24961.  Saktmodigt tal  rogivande på

    ilskenhetens stormiga hav.

 

24962.  Ilskenhetens stormiga hav

     farofyllt för själen.

 

24963.  Bättre ett mått av saktmod än

   fullt mått av häftighet.

 

24964.  Bättre ett mått av förnöjsamhet

   än fullt mått av ha-begär.

 

24965.  Elake ute på farofyllt hav

     strider omedvetet  för ovänskap.

 

24966.  Stridslystne ute på farofyllt hav

    strider mot sig själv.

 

24967.  Argsinte ute på farofyllt

   skapar osämja.

 

24968.  Människan inte skapad till vara

   produktionsprodukt:  bli förslavad

i sällskap med döda föremål. 

 

24969.  När o-tålighetens avskyvärda ansikte visar sig:  vänd dina blickar från det.

     Se, på tålighetens möjligheter.

 

24970.  Se över människans o-fullkomligheter.

   Istället för förtala  skvallra om deras

fel brister  svagheter.

 

24971.  Med förtalet  skvalleriet  vilket avslöjar

förtalarens svagheter brister i tungans tal.

 

24972a.  Ödmjukheten  betjänar.

 

24972b.  Övermodet  betänar sig själv.

 

24973.  Manligheten låter sig inte påverkas 

    av känslospelet.

 

24974.  Kvinnligheten låter sig alltmer

   påverkas av känslospelet.

 

24975.  O-rent själsliv  rent själsliv 

   vad olika de är.

 

24976.  Ondsint tunga  orenar  själen

    förmörkar den.

 

24977.  Goda ords tal  renar själen.

 

24978.  Tänk få vara sannfärdig istället 

    för vara ondsint.

 

24979.  Rent  själsliv uttömt på  

ondsinthetens ondska.

 

24980.  Ödmjuka människor återspeglar

    ödmjukhetens rikedomar.

 

24981.  Stolta människor  övemodig  mänsklighet

    återskenet av högmodets fattigdom.

 

24982.  I fullkomligheten finns frihet från

själviskhetens träldom.

 

24983.  Världens trolöshet  smärtsamt lidande.

 

24984.  Världens mörker  själsliga lidande.

 

24985.  Kärleken  o-sämjan  visar olika beteende.

 

24986.  Godhjärtlige har sin tilltro till  

     godhetens omsorg  värme  och ömhet.

 

24987.  Tänk få äga stort tålamod  stor uthållighet

   bättre än äga stor o-tålighet  vara ilsken

häftig vred.

 

24988a.  Tänk få ha öra för lydnaden.

 

24988b.  Ha öra för o-lydnaden  inget vara stolt för.

 

24989.  Livets nöd och elände  besmittar

    livet av världens idel tomhet  fåfänga.

 

24990.  Sanningen vår sanna vägvisare 

   i ord och handling.

 

24991.  Lögnen förfalskad vägvisare 

   värdelös leva för.

 

24992a.  Rena läppar  godhetens läppar.

 

24992b.  O-rena läppar  förtalets  skvalleriets läppar.

 

24993.  Kärleken till för hjärtat  inte för

   hatet  föraktet.

 

24994.  O-utsinliga kärleken  sprider sitt ljus,

   där hatet  och  föraktet råder.

 

24995.  Sanningens väg  o-strafflig väg

    trygg säker  vandra på.

 

24996. Lögnens väg  straffbar  väg  o-trygg

   o-säger  leder  in i livets ovisshet:

undvik den!

 

24997.  Ödmjukheten i stolthetens  övermodets 

   högmodets  upproriskhet  skräck

förvirrar vilseleder  mänskligheten.

 

24998.  Ödmjukheten föraktar inte hjärtats uppriktighet.

 

24999.  Stoltheten föraktar  hjärtats uppriktighet.

 

   

      

        

  

    

   

 

 

 

   

 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

             

 

 

                          

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se