Alla inlägg under april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

   DEL. 25200.

 

25200.  Svagt utblottat hjärta  förmörkat av

   själviskhetens mörker.

 

25201.  Där falskhetens mörker råder  råder

   inte sanna ljuset.

 

25202.  Där sanna ljuset råder  råder

falskhetens mörker.

 

25203.  Rättvisan försvarar  sanningen 

   visar respekt  för den.

 

25204.  Sanna verkligheten:  livets rättvisa

livets rättvise  domare.

 

25205.  Livets rättvise domare  äger  förmågan

   urskilja  bedöma  vad rätt och fel är.

 

25206.  Ondskan viljestark  beslutsam 

i vad den gör.

 

25207.  Ödmjukes omvändelse  från stolthetens

själviskhet: avskyr själviskheten  villig börja

       livet i ödmjukheten  vara ödmjukhetens

tjänare och barn.

 

25208.  Sanna friden  sanna glädjen  vad lika

de är  varandras vänner.

 

25209.  Falska o-friden  falska glädjen

     vad lika de är  varandras vänner.

 

25210.  Insikten belyser hjärtats  okunnighet

    hjärtats förmörkelse.

 

25211.  Där ljusets insikt  nu råder  okunnighetens

     förmörkelse  försvunnit.

 

25212.  Rätt vilje-gemenskap  förändrar livet

     uppskattar  uppmuntrar  livets värdighet.

 

25213.  Rätta och goda  rättvisan  sanningen

      bundsförvanter.

 

25214.  Ödmjukhetens dygd  uppskattar  uppmuntrar

    värdesätter  livets värdighet.

 

25215.  Dåligt humör  irriterande ord:  vänskap

med själviskheten.

 

25216.  Trofastheten  ståndaktigheten

    livets fasta ryggrad.

 

25217.  Trolösheten  otåligheten  livets undergång.

 

25218.  Elake påbjuder sig själv vara elak

   förbjuder sig själv vara snäll  vänlig.

 

25219a.  Tänk få vara villig öva sig i ärligheten.

 

25219b.  Tänk få vara villig öva sig i sanningen:

   vända hjärtat mot oärligheten lögnens lidande.

 

25220.  Godheten försonar sig aldrig med ondskan.

 

25221.  Ärligheten försonar sig aldrig med 

   o-ärlighetens smärtsamma lidande.

 

25222.  Ödmjukheten söker varje själ värdesätter

    mänskliga själens dyrbara skatt.

 

25223.  Världens ondska  strider mot  godhetens

    omsorg  ömhet.

 

25224.  Tänk få sprida kärlek där hatet

   föraktet råder.

 

25225.  Tänk få vara vänlig för vänlighetens värdighet.

 

25226.  Vänlighetens värdighet  vad sann äkta

den är.

 

25227.  Tänk få uppskatta  vänlighetens värdighet.

 

25228.  Välsignelsen tillintetgör  förbannelsen.

 

25229.  Förbannelsen tillintetgör  välsignelsen.

 

25230.  Sanningskäre  fri från förtal  skvallerier

    svordomar.

 

25231a.  Förtalet  förbannelsens språk.

 

25231b.  Skvalleriets ord  förbannelsens språk.

 

25231c.  Svordomar:  förbannelsens språk.

 

25232.  Trolösheten  o-tröstlig  obarmhärtig

    självisk  egenkär.

 

25233.  Egenkäre:  självisk  självgod  självupptagen.

 

25234.  Ondskan verksam  till  sitt eget fördärv.

 

25235a.  Elakt hjärta  förgör sig själv.

 

25235b.  Obarmhärtigt hjärta  förgör sig själv.

 

25235c.  Girigt hjärta  förgör sig själv.

 

25236.  Själviskheten  gjort sitt självval 

ära sitt ego.

 

25237.  O-själviskheten  går i sällskap  

med  ödmjukheten.

 

25238.  Människors värdighet förringas av 

    o-barmhärtighetens ondska.

 

25239.  Obarmhärtighetens ondska  vilseleder

    människors själar bort från själens värdighet.

 

25240.  Människors själar  värdesätts uppmuntras

    av godheten ömheten.

 

25241.  Tänk få vara barmhärtig där 

  obarmhärtigheten råder.

 

25242.  Moraliska misärens själviskhet

öppnar upp för  laglöshetens smärtsamma lidande.

 

25243.  Fria viljans beslut  ägs av gudlöses

   ondsinta hjärta.

 

25244.  Vägen till ödmjukheten ägs av fria viljan

     vilket ger förtroendet för ödmjukheten

förändra  människans livsstil.

 

25245.  Förfluten tid  lärorik tid.

 

25246.  Vist ta vara på tiden inför framtiden.

 

25247.  Högmodet rider på  ego-centriska

   individualismen.

 

25248.  Argsinte förbli i dödligt mörker

    ej funnit ljusets godhet omsorg ömhet.

 

25249.  Den som förblir i ordstridigheter

lever dödligt mörker:  ej funnit  ljusets omsorg

    värme ömhet.

 

25250.  Argsinte  ordstridige  varandras vänner.

 

25251.  Ordstridige  argsinte  problem med

     fladdrande tungor.

 

25252.  Argsinte  ordstridige  problem-skapare.

 

25253.  Ordstridige  argsinte  skapar o-ordning

     kaos  förvirring.

 

25254.  Argsinte  ordstridige  ligger strid med

     ordningen  vänskapen.

 

25255.  Goda hjärtat  ondsinta hjärtat

   går skilda vägar.  

    

25256a.  Goda hjärtat  tjänar  sanningen.

 

25256b.  Ondsinta hjärtat  tjänar falskhetens

    lögnens illistiga planer.

 

25257.  Ondsinta hjärtat  har ingen framtid

    på jorden.

 

25258.  Ödmjukheten  förändrar ödmjukes livsstil:

     varit högmodets slav under träldomens

förblindelse.

 

25259.  Träldomens okunniga förblindelse

     gör mänskligheten till Livets förlorare.

 

25260.  Sanningen rättvisans  moder:

     skaffar rätt åt de förtryckta.

 

25261.  Gudlöses övermod  förtrycker

     sanningen rättvisans moder.

 

25262.  Gudlöse älskar  lögnen  hatar  sanningen.

 

25263.  Rovgirige förkastar  kränker  sanningen.

 

25264.  Rovgirige  egoisk  självisk.

 

25265.  Gudlöses mun fylld av  förbannelse

    svek och förtryck.

 

25266.  Gudfruktiges mun fylld av  välsignelse

     medlidande kärlek  ömhet  omsorg.

 

25267.  Där hatet  föraktet  råder  råder  brist

  på kärlek  ömhet omsorg.

 

25268a.  Okontrollerad vrede  tagit herravälde 

    över människan.

 

25268b.  O-kontrollerad häftighet

    tagit herravälde  över människan.   

 

25268c.  Okontrollerad ilskenhet  tagit

   herravälde  över  människan.

 

25269.  Ödmjukheten  osjälviskheten

    släpper tagit om ilskenheten  låter

dem vara förlorare.

 

25270.  Barnen väljer inte sina föräldrars personligheter.

 

25271.  Godheten sann äkta  i ord handling.

 

25272.  Elakheten  falsk lögnaktig i ord

    handling.

 

25273.  Rättvisans vrede  hatar all o-rättvisa 

  vilket förringar  förkastar  sanna rättvisan.

 

25274.  Tålamodets dygd  värdefull  älskvärd

     i  livet  vandrar sida  vid  sida.

 

25275.  I ståndaktiga livet  råder inget  mörker.

 

25276.  Trolösheten  verksam  i livets mörker.

 

25277.  Godhetens glödande kärlek förtär

    ondskans hat  förakt.

 

25278a.  Kärlekens brinnande kärlek  förtär

ondskans  hat förakt. 

 

25278b.  Kärlekens brinnande kärlek  förtär

   ondskans bitterhet  avund.

 

25279.  Tänk få vända sig bort från ilskenheten

   vara trött på vara ilsken slav:

göra det goda söka saktmodet följa den.

 

25280.  Kärleken:  kärleksfulles trogna

vägvisare  hela Livet.

 

25281.  Kärleksfulla ögon  ingått förbund med 

   hjärtats kärlek.

 

25282.  Tygellöst folk  lever i  moraliskt misär.

 

25283.  Tygellöst  folk  förblindat av  okunnighetens   mörker: lever i brist på insikt.

 

25284.  Du, tygellösa folk  lär känna  sanningen

    sannigen gör människan fri från  mörka ok.

 

25285.  Tålamodet  Livets goda vän

   o-tålighetens fiende.

 

25286.  O-tåligheten  livets svek falskhet.

 

25287.  O-tålighetens falskhet  skadlig  smärtsam.

 

25288.  Lögnen  otåligheten  varandras vänner.

 

25289.  Falskheten o-tåligheten lögnen

   ger livet falska löften.

 

25290.  Falska löften  utmanar sanningen.

 

25291.  Falska löften  vän med orättvisan.

 

25292.  Sanna löften  vän med  rättvisan.

 

25293.  Sanna löften utmanar falskheten.

 

25294.  Falska löften  sanna löften 

    Sanna löften  trovärdiga.

Falska löften  trolösa.

 

25295.  Där tåligheten råder  har  o-tåligheten

   ingen framgång.

 

25296.  Lättjans farliga frestelser  förmörkar själen.

 

25297.  Lättjan tids  energitjuv.

 

25298.  Godheten  outtömlig där världens

   elakhet råder.

 

25299.  Godhetens anspråkslöshet  utmanar

     världens  elaka krav samhälle.

 

   

        

 

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

ORD FÖR DAGEN 

 

        DECEMBER  MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Svagt utarmat  hjärta  förmörkats av 

    själviskhetens mörker.

 

Andra dagen.

 

Där falskhetens mörker råder  råder sanna ljuset.

 

Tredje dagen.

 

Där sanna ljuset råder  falskhetens mörker

     livets förlorare.

 

Fjärde dagen. 

 

Rättvisan försvarar  sanningen  visar den respekt.

 

Femte dagen.

 

Sanna verkligheten  livets rättvisa  livets

    rättvise domare.

 

Sjätte dagen.

 

Livets rättvise domare  äger  förmåga

    urskilja  bedöma  vad rätt och fel är.

 

Sjunde dagen.

 

Ondskan viljestark  beslutsam  i vad den gör.

 

Åttonde dagen.

 

Lögnen självisk  hatisk  Livets fördärvare.

 

Nionde dagen.

 

Lögnen tids energitjuv  föraktar  sanna 

    äkta trovärdigheten.

 

Tionde dagen.

 

Ondskan sprider  o-frid  undergång.

 

Elfte dagen.

 

Godheten kärleken sprider  frid  framgång.

 

Tolfte dagen.

 

O-kunnigheten sprider  all  villfarelsens smitta

       farligheter  fördärv  över  jordens invånare.

 

Trettonde dagen.

 

Ondskans farliga angrepp  onda planer  

      sprider  rädsla oro fövirring bland

jordens invånare.

 

Fjortonde dagen.

 

Sanningen enheten  bundsförvanter.

      Vilka älskar jordens invånare.

 

Femtonde dagen.

 

Lögnen splittringens fader  sprider mörka

   orosmoln bland jordens invånare.

 

Sextonde dagen.

 

Lydnaden ger inre glädje frid vila harmoni.

 

Sjuttonde dagen.

 

Tiden intresset  viljan påverkar människans

    valda livsstil.

 

Artonde dagen.

 

Vilken livsstil väljer människan:

      Dåren väljer vara styrd av döden.

Den insiktfulle väljer vara vän med o-dödligheten.

 

Nittionde dagen.

 

Tänk få vara vän med odödligheten:

    lever fri från dödlig rädsla.

 

Tjugonde dagen.

 

Stolte lever i bristfällig ödmjukhet.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Övermodige saknar insikt om ödmjukheten

     vilken kan förändra övermodiges stolta hjärta.

 

Tjugoandra dagen.

 

Där stridigheten  ondskan råder  råder inte

    friden enheten.

 

Tjugotredje dagen.

 

Omsorgsfull  tålighet  varandras vänner.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Förtryck  o-tåligheten  varandras vänner.

 

Tjugofemte dagen.

 

Omsorgsfullt tålamod ligger i strid mot

      förtryckets otålighet  själviskhet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Förtryckets själviska otålighet: 

    förringar förkastar mänsklighetens värdighet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Själviska otåligheten  vad nytta gör den för

    mänsklighetens värdighet!

 

Tjugoåttonde dagen.

 

O-själviskhetens tålighet  själviska otåligheten

     går skilda vägar.

 

Tjugonionde dagen.

 

Argsinte förblir i dödligt mörker  ej funnet

    kärlekens ljusa godhet  ömhet  omsorg.

 

Trettionde dagen.

 

Den som stannat kvar i ordstridigheten

       lever i dödligt mörker: ej funnit sanna ljusets

omsorg värme ömhet.

 

Trettioförsta dagen.

 

Argsinte  ordstridige  varandras vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 42:10-17.

 

                HERREN KÄMPAR OCH SEGRAR.

 

Jesaja bok. 42:10.

 

10.  #Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov över hela jorden.

      Må havet brusa och allt det rymmer,

fjärran länder jubla och och de som bor där#.

 

Lovsjung till Herrens eviga ära.

      Hans eviga lovsång få höras över jordens inbyggare.

        Havets kraftfulla djup höras.

Alla levande varelser i havets djup.

     Folk i fjärran länder höjer jubelrop.

  

Jesaja bok. 42:11.

 

11.  #Må öknen och dess städer ropa, 

byar där Kedar bor.

       Må folket i Sela glädjas, höja jubelrop

från bergens krön#.

 

Öknens tystnad förvandlas till fröjderop.

      Öknen städers invånare ropar sin glädje

över Herrens trohet.

      Sela folkets glädje hörs.

Från bergens höjder höjs människors jubelrop. 

 

Jesaja bok. 42:12.

 

12.  #Ge Herren ära, lovprisa honom

    i fjärran länder!#.

 

Alla folk på jorden ge Herren ära.

           Lovprisa honom i fjärrans länder.

 

Jesaja bok. 42:13.

 

13.  #Herren drar ut som en kämpe,

som en krigare, upptänd av stridslust, 

     han utstöter härskrin och visar fienden

sin styrka#.

 

Herren  strider  för  rättvisan.

     Tapper krigare för sanningen.

Visar de gudlösa sin allmakts styrka.

 

Jesaja bok. 42:14.

 

14.  #Länge har jag tigit, varit tyst och behärskat mig.

        Nu vrålar jag som en födande kvinna,

flämtar, drar efter andan#.

 

Varit långmodig   behärskat sin heliga vrede.

      Visar allmakts vrede  likt födande kvinna. 

 

Jesaja bok. 42:15.

 

15.  #Jag förhärjar berg och höjder, allt som

växer där skall torka bort.

       Floder förvandlar jag till torra fåror,

jag låter sjöarna torka ut#.

 

Förintar alla höga berg.

       All växlighet vissnar bort.

Förvandlar floders vattenflöde  till torr mark. 

       Vattenrika sjöar  till öken.

 

Jesaja bok. 42:16.

 

16.  #Jag skall leda de blinda på vägen, föra dem

längs okända stigar.

      Mörkret framför dem gör jag till ljus,

oländig mark blir jämn.

      Det jag nu har sagt skall jag jag göra,

jag viker inte från det#.

 

Min nåd  trofasthet  leda de förblindade 

     på Livets väg.

Från falskhetens mörker  in i sanningens ljusa stig.

           Jag är vägen sanningen och Livet.

Vad jag lovat: gör jag.

 

Jesaja bok. 42:17.

 

17.  #I ljupaste skam tar de till flykten, de som

förtröstar på gudabilder och säger till beläten:

       #Ni är våra gudar#.

 

De vilka förtröstar på falska gudabilder bli

      skammens trälar.

Säger till beläten: Ni är våra gudar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 42:18-25.

 

            HERRENS BLINDE OCH DÖVE TJÄNARE.

 

Jesaja bok. 42:18.

 

18.  #Ni döva, lyssna!

   Ni blinda, se!#.

 

Du, andligt döve förblindade tjänare.

     Lär dig lyssna på mina förmaningar.

Få ögonsalva på dina ögon.

 

Jesaja bok. 42:19.

 

19.  #Vem är blind om inte min tjänare,

vem är så döv som budbäraren jag sänder?

        Vem är lika blind som min utsände,

lika döv som Herrens tjänare?#.

 

Utsända döva budbärare.

     Förblindade av denna tidsålderns Gud.

 

Jesaja bok. 42:20.

 

20.  #Han ser mycket, men bryr sig inte om 

det, hans öron är öppna, men han lyssnar inte#.

 

O-lydiga öron  lyssnar inte.

       Seende ögon ser  ego-viljan ära sig själv.

 

Jesaja bok. 42:21.

 

21.  #Herren är rättfärdig, därför vill han visa

att hans lag är härlig och stor#.

 

   Herren rättfärdig Gud.

Hans rättvisa visa hans fullkomliga lagar

           härliga och allsmäktiga.

   

Jesaja bok. 42:22.

 

22.  #Men detta är ett plundrat och skövlat folk.

Alla hölls fångna i hålor, i fängelser gömdes

     de undan.

De skövlades och ingen hjälpte dem, de plundrades

     och ingen sade:

"Ge tillbaka!"

 

Hårdnackat folk  plundrat  fördärvat.

       Fångar i sitt övermod.

Övergivna av fienden.

 

Jesaja bok. 42:23. 

 

23.  #Vem av er hör detta, ger akt och lyssnar

     hädanefter?#.

 

Vem visar barmhärtighet mot övergivet folk.

 

Jesaja bok. 42:24.

 

24.  #Vem utlämnade Jakob åt skövling,

Israel åt plundare?

       Det gjorde Herren, han som vi syndat mot.

De vägrade följa hans vägar, lyssnade inte 

     till hans lag#.

 

Vem utlämnade Jakobs ättlingar  Israel åt

         stridslystna plundrare.

Herrens vredesglöd besvarade  Israels 

        gensträvighet  mot Herrens nåd trofasthet.

Vägrade följa hans fullkomliga vägar.

          Var o-hörsamma efter hans eviga lagar.

 

Jesaja bok. 42:25.

 

25.  #Då tömde han sin brinnande vrede över dem,

lät dem drabbas av krig och våld.

       De omvärvdes av eld men kom inte till insikt,

brändes av lågor men tog ingen varning#.

 

Vedergällde dem  visade sin heliga vrede

    mot deras trolöshet. 

I sin trolöshet gjorde inte bot och bättring.

      Förkastade hans varningsord. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 43:1-7.

 

            HERRENS BEFRIELSE AV ISRAEL.

 

Jesaja bok. 43:1.

 

1.  #Nu säger Herren, han som har skapat dig,

Jakob, han som format dig, Israel:

      Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har

gett dig ditt namn, du är min#.

 

Herren befriaren  jag skapade i min kärlek.

      Du, min älskvärdige, tjänare Jakob.

Du, Israel jag formade dig.

       Du högt älskade Israel.

Var inte modlös  jag friköpt dig från träldomslandet.

        Gett dig ditt utvalda namn du, min egendom.

 

Jesaja bok. 43:2.

 

2.  #När du går genom vatten är jag med dig,

vattenmassorna skall inte dränka dig.

      När du går genom eld skall du inte bli svedd,

lågorna skall inte bränna dig#.

 

Går du genom farofyllda vatten din räddare.

       Vattenmassorna inte ta ditt liv.

Går du genom förtärande eld  elden inte skada dig.

       Ditt liv bevaras från eldens lågor.  

 

Jesaja bok. 43:3.

 

3.  #Jag är Herren, din Gud, Israels Helige

är den som räddar dig.

      Jag lämnar Egypten som lösen för dig,

jag ger Kush och Seba i utbyte#.

 

Jag, din räddare: Herren, din Gud: Israels Helige.

        Herrens befriande Israel  Egyptens land

till lösen för dig.

        Ger Kush  Seba i utbyte.

 

Jesaja bok. 43:4.

 

4.  #Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig.

Därför ger jag människor i ubyte mot dig,

      andra folk som betalning för sitt liv#.

 

Israel dyrbar i mina ögon.

       Ärar dig med mina läppar.

Älskar dig i mitt hjärta.

      För min kärleks skull ger jag människor

i utbyte mot dig.

      Andra folks liv som betalning.

 

Jesaja bok. 43:5.

 

5.  #Var inte rädd, jag är med dig.

Från öster för jag hem dina barn, från väster

      samlar jag er alla#.

 

Israel, min ögonsten  vill rädda dig.

        Från olika väderstreck församlar jag

dina barn.

 

Jesaja bok. 43:6.

 

6.  #Till norden säger jag: Ge mig dem!

och till södern: Släpp dem!

       För hem mina söner från fjärran

och mina döttrar från jordens ände#.

 

Mina förmanande ord hörs av nordens folk.

      Ge dem tillbaks!

Till söderns folk:  Släpp dem!

       Befria mina söner från fjärran länder.

Släpp fångarna  mina döttrar från jordens ände.

 

Jesaja bok. 43:7.

 

7.  #Alla som bär mitt namn och som jag har

skapat, format och och gjort till min ära#.

 

Till mitt namns ära:

       Bär mitt heliga namn.

Jag själv deras skapare.

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 43:8-13.

 

            HERENS NYA UNDERVERK.

 

Jesaja bok. 43:8.

 

8.  #För fram dem som är blinda fast de har ögon,

döva fast de har öron#.

 

Denna tidsåderns Gud  förblindad deras

    andliga ögon.

Döva öron för sanningen.

 

Jesaja bok. 43:9.

 

9.  #Alla folk har samlats, folkslagen möts.

Vem bland dem kunde förutsäga detta eller

      förkunna vad som förut har skett?

Låt dem kalla sina vittnen, så att de få rätt

     och de som lyssnar blir övertygade#.

 

Alla förskingrade folk samlas.

     Vem förutom Israel Helige allvetande.

Kalla på vittnen få lära känna rättvisan.

 

Jesaja bok. 43:10.

 

10.  #Men ni är mina vittnen, säger Herren,

min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni

      skall få insikt och tro mig, förstå att jag 

är Gud.

       Ingen Gud har blivit till före mig, ingen skall

komma efter mig#.

 

Ni mitt folk  mina levande vittnen, säger Herren.

        Min tjänare Jakob jag själv utvalt.

Skall få lära känna insikten: tro på min trohet.

       Lära känna mig: er ende Gud.

Jag är den ende Guden: tro på mig.

 

Jesaja bok. 43:11.

 

11.  #Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan

ge räddning#.

 

Jag är Israels Gud.

      Er ende räddare från era fiender.

 

Jesaja bok. 43:12.

 

12.  #Det var jag som förutsade och förkunnade,

ingen främmande gud ibland er.

      Ni är mina vittnen, säger Herren.

Jag är Gud#.

 

Jag förutsade er Livs förkunnare.

     Era främmande gudar stumma avgudar.

Ni mitt folk mina utvalda vittnen, säger Herren.

     Jag är den levande Guden.

 

Jesaja bok. 43:13.

 

13.  #Också i framtiden är jag densamme.

Ingen kan rycka något ur min hand, det jag

      gör kan ingen göra om intet#. 

 

I framtiden förändras inte.

       Vad jag har i mina barmhärtiga händer

tillhör mig.

       Mitt verk kan ingen förgöra.

   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 43:14-21.

 

                HERRENS NYA UNDERVERK.

 

Jesaja bok. 43:14.

 

14.  #Så säger Herren, er befriare, Israels Helige:

för er skull har jag sänt bud till Babylon.

      Jag skall slå sönder portarnas reglar, 

från skeppen hörs kaldeernas klagorop#.

 

Herren er trofaste befriare: Israels Helige.

      Sänder mina budbärare till Babylonien.

Skall slå sönder  portarnas säkra lås.

      Från krigsskeppen hörs kaldeernas klagan.

 

Jesaja bok. 43:15.

 

15.  #Jag är Herren, er Helige, Israels skapare,

er konung#.

 

Jag,  Herren er helige konung.

       Israels skapare.

 

Jesaja bok. 43:16.

 

16.  #Så säger Herren, han som gjorde en väg

genom havet, en stig genom mäktiga vatten#.

 

Herrens ord säger:

       Gjorde befrielsens väg genom havets vågor.

Gångstig  genom havets kraftfulla vatten. 

 

Jesaja bok. 43:17.

 

17.  #Han som lät hästar och vagnar och starka

kämpar rycka ut: 

     där ligger de och reser sig inte mer,

utsläckta, som en slocknad veke#.


Stridsdugliga hästar vagnar  starka stridsmän

       strida.

Inför min rättvisa  dödens byte.

        Deras liv likt agnar för vinden.

 

Jesaja bok. 43:18.

 

18.  #Men glöm det som förut var, tänk inte på

det förgångna#.

 

Glöm inte jag Herren er Gud o-förändlig.

        Låt det gamla vara förgånget. 

 

Jesaja bok. 43:19.

 

19.  #Nu gör jag något nytt.

Det spirar redan, märker ni det inte?

      Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken#.

 

Jag unders Gud: gör något åt er.

        Märker ni inte mina underverk.

Öknen få livets mening.

      Ödemarken  görs till folkets stigar.

       

Jesaja bok. 43:20.

 

20.  #Vilda djur, schakal och struts,

skall prisa mig, för att jag frambringar vatten

     i öknen, floder i ökenmarken, så att mitt folk,

det utvalda, får dricka#.

 

Ökendjuren  prisar mitt heliga namn.

     Vilda djur   schakaler  strutsar.

Öknen  ger rikt vattenflöde.

      I ödemarken flyter vattenrika floder.

Välsigna mitt fólk  det utvalda  släcka sin törst. 

 

Jesaja bok. 43:21.

 

21.  #Det folk som jag har skapat åt mig.

De skall sjunga mitt lov#.

 

Mitt folk skapat åt mig.

       Lovsjunga mitt namn. 

  

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 43:22-28.

 

       ISRAELS RÄTTMÄTIGA STRAFF.

 

Jesaja bok. 43:22.

 

22.  #Du åkallade inte mig, Jakob tröttade inte ut 

dig för min skull, Israel#.

 

Istraels rättvisa straff: deras trolös mot mig.

     Jakobs ättling  mitt land  sökte inte mig.

 

Jesaja bok. 43:23.

 

23.  #Du gav mig inte får som brännoffer, ärade 

mig inte med slaktoffer.

      Jag betungade dig inte med matoffer,

tröttade dig inte med krav på rökelse#.

 

Jag saknade dina felfria brännoffer.

      Vanärade mig  offrade inga slaktoffer.

Jag krävde dig inte på välbehagliga matoffer

      rökelse inför mitt altare.

          

 

Jesaja bok. 43:24.

 

24.  #Du köpte inte kalmus åt mig, mättade mig

inte med dina slaktoffers fett.

       Tvärtom betungade du mig med dina synder

och tröttade mig med dina förbrytelser#.

 

Köpte inte kalmus åt mig.

     Gav mig ingen mättnad på dina slaktoffers fett.

Levde i olydnad mot min lag.

 

Jesaja bok. 43:25.

 

25.  #Jag, jag är den som utplånar dina brott,

för min egen skull, jag minns inte mer

     dina synder#.  

 

Jag är en förlåtande Gud.

       För evigt utplånade.

 

Jesaja bok. 43:26.

 

26.  #Stäm mig!

    Låt oss processa!

För din talan, så att du får rätt#.

 

Var frimodig!

      Låt rättvisan få råda.

Försvara rättvisan där o-rättvisan råder.

 

Jesaja bok. 43:27.

 

27.  #Din stamfader syndade, dina talesmän

satte upp sig mot mig#.

 

Din stamfader, Jakob syndade.

        Dina talesmän: var upproriska mot min rättfärdighet.

 

Jesaja bok. 43:28.

 

28.  #Därför förnedrade jag de heliga furstarna,

jag lät Jakob vigas åt förintelse, lät Israel

     skymfas#.

 

Förödmjukade de heliga furstarna.

        Jakob förenades med förintelsen.

Israels folk förskingrades. 

 

 

    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se