Alla inlägg under augusti 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

JEREMIA BOK. 41:16-18.

 

JUDEERNA FLYR TILL EGYPTEN TROTS

 

       JEREMIAS VARNINGAR.

 

Jeremia bok. 41:16.

 

16.  #Jochanan, Kereachs son, och befälhavarna

som var hos honom tog med sig resten av folket,

     alla som Ismael, Netanjas son, hade fört bort 

från Mispa som fångar, efter att ha mördat Gedalja,

      Achikams son: soldater och kvinnor och barn

och hovmän som han hade hämtat tillbaka 

     från Givon#.

 

Befälhavarna och Jochanan: befriade de fångar

       som Ismael hade fört bort från Mispa.

 Vilka hade fört till fångenskap i Givon.

 

Jeremia bok. 41:17.

 

17.  #De gav sig av, och i Gerut Kimham nära

Betlehem stannade de för att sedan fortsätta till

        Egypten#.

 

Gjorde uppehåll Gerut Kimham nära Betlehem.

 

Jeremia bok. 41:18.

 

18.  #Undan kaldeerna.

 De var rädda för dem, eftersom Ismael, Netanjas 

     son, hade mördat Gedalja, Achikams son, 

som den babyloniske kungen hade gjort till

     ståthållare i landet#. 

 

Jochanan befälhavarna de befriade fångarna:

     hölls sig undan kaldeerna.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

   DEL. 21600.

 

21600.   Elakheten bärs av högmodets skyhöga 

    vingar.

 

21601.  Godheten bärs av ödmjukhetens milda

   mjuka örnvingar.

 

21602.  Godheten livets alltid porlande livsfriska

källan:  dit alla har möjligheten finna

    livets värdighet. 

 

21603.  Vänligheten den alltid strålande vederkvickelsen.

 

21604.  Kärleken skingrar elakhetens mörker

och falskhet.

 

21605.  Ondskans våld och förtryck vad ger

det till mänskligheten?

 

21606.  Tänk få äga själens sanna livsvän:

ödmjukheten.

 

21607.  Kärleksfulle stärks av kärleken i strid

  mot världens hat och förakt.

 

21608.  Kärleken Livets befriare i en nationell

     hatisk föraktfull nation.

 

21609.  O-ordningen rider på Försummelsen

    och glömskan.

 

21610.  Egoismens fåfänglighet   Livets bedragare.

 

21611.  Tidstjuvar  energitjuvar:

  Livets bedragare.

 

21612a.  Lydnaden och ståndaktigheten

två bundsförvanter. 

 

21612b.  Ståndaktigheten lydnad till tröst stöd

hjälp för varandra.

 

21612c.  Vilka strider mot trolösheten

och o-lydnaden.

 

21613.  Stillsam själ söker inte moraliska misären.

 

21614.  Stillsam själ  söker tystnadens

sköna och ljuvliga liv.

 

21615.  Ödmjuke bär gott vittnesbörd om ödmjukheten.

 

21616.  Tålige bär gott vittnesbörd om tåligheten.

 

21617.  Ärlighetens hjärta och sinne:

söker ärligt tystnaden stillheten.

 

21618.  Elakheten en o-duglig o-värdig tjänare.

 

21619.  Godheten nyttig värdefull uppskattad tjänare.

 

21620.  Godheten fördriver mänsklighetens

onda planer.

 

21621.  Elakheten gör sig nytta av ondskans

listiga planer.

 

21622.  Ondskans listiga planer  för godheten

äger avskyvärt värde.

 

21623a. O-barmhärtigheten blir aldrig barmhärtig.   

 

21623a.  O-tåligheten blir aldrig tålig.

 

21623c.  Elakheten blir aldrig godhjärtlig.

 

21624.  Sanningen +++ rättvisan strider alltid mot

lögnen +++ o-rättvisan.

 

21625.  Lögnen ++ falskheten +++

o-rättvisan strider alltid för moraliska misären.

 

21626.  Förlåtelsen beroende av förlåtet hjärta.

 

21627.  O-förlåtelsen: ondskefull beroende

av oförlåtet hjärta.

 

21628.  O-förlåtelsen fördärvar samvetet.

 

21629.  Förlåtelsen läker upprättar samvetets värde.

 

21630.  Tankar ord gärningar: påverkar samvetet.

 

21631.  Visad ödmjukhet  och  ansvarskänsla:

uppmuntrar  uppskattas.

 

21632.  Låta sig vara vaksam härskare över

livets fåfängligheter: de tomma ordens skull.

 

21633.  Där vishetens säte bor: bor inte dårskapen.

 

21634.  Dårskapens o-kunnighet utmanar:

vishetens kunnighet: lärdom och erfarenhet.

 

21635.  Dårskapens o-kunnighet misslyckas.

 

21636.  Dårskapens okunnighet känner sig

förödmjukad inför Visheten.

 

21637.  Visheten blir ärad prisad uppskattad 

av den vise.

 

21638.  Visheten blir ringaktad föraktad 

    missförstådd av dåren.

 

21639.  Dåren älskar dårskapens o-kunnighet.

 

21640.  Dårens övermod förnekar vishetens 

lärdom.

 

21641.  Ondskans tider: tid för förneka sanningen.

 

21642.  Sanningens sköld: försvaret mot lögnens

listiga planer.

 

21643.  Sanningen gör Livet meningsfullt:

värdesätter livet.

 

21644a.  Skvalleriets tunga: avskyvärd tunga.

 

21644b.  Skvalleriets tunga: förtalets redskap.

 

21644c.  Skvalleriets tunga:

         lögnen falskhetens  tunga.   

 

21645.  Vara förlåtande äga förlåtande hjärta.

 

21646.  Vara förlåtande  äga förlåtande ord.

 

21647.  Ordens tomhet Livet fåfäga.

 

21648.  Karriärismens piska: högmodets gissel.

 

21649.  Överdoser av massmedial påverkan:

bedövar själslivet.

 

21650.  Själens undernäring: ges av ordens

tomhet.

 

21651.  Prestigekamp jagande efter vind.

 

21652.  Rädslan för mänsklig dom:

skadlig smärtsam.

 

21653.  Förnedring av människovärdet:

utövas av hatet och föraktet.

 

21654.  Ensamhetens helvete: förnedrar

människo-värdet.

 

21655.  Likgiltighet för andras livs-behov:  

egocentriskt tänkande.

 

21656.  Tom pratsamhet: sprider agnar för vinden.

 

21657.  Självbelåten säkerhet: ärar egot.

 

21658.  Dyrkan idoler: jagande efter vind.

 

21659.  Kulten av kroppsligt utseende:

idel fåfänglighet.

 

21660.  O-ändlig kärlek ----- aktiv kärlek.

 

21661.  Kärleken tillgänglig för Alla:

besvara den.  Blir ditt beskydd mot hatet föraktet.

 

21662.  Vandringen på kärlekens väg:

ger livs-glädje frihet och fridsamt hjärta och sinne.

 

21663.  Vandringen orenhetens väg:

ger livet sorg bedrövelse fångenskap.

 

21664.  Barmhärtigheten rättvisan sanningen:

vad mänskligheten idag Behöver:

    livets beskydd mot o-rättvisan och lögnen.

 

21665a.  Ödmjuke finner ödmjukhet hos ödmjukheten.

 

21665b.  Snälle finner sin snällhet hos snällheten.

 

21665c.  Elake finner sin elakhet hos elakheten.

 

21666.  Tänk få bli uppmuntrad: vilket fördriver

förtvivlan och oron.

 

21667a.   Barmhärtigheten vill bli mänsklighetens

räddare, tröstare uppmuntare vilket ondskans

    o-barmhärtighet saknar. 

 

21667b.  Ondskans obarmhärtighet:

tröstlös barmhärtighetens fiende.

 

21667c.  Ondskans o-barmhärtighet:

kraftlös mot barmhärtigheten.

 

21668a.  Sanningen ondskan fiende:

utkämpar sin strid mot den.

 

21668b.  Ondskan avväpnad fiende mot sanningen.

 

21668c.  Ondskan o-villig känna sig besegrad:

i strid mot sanningen.

 

21669.  Sanna hjärte-friden: värdefull uppskattad.

 

21670.  Tänk få vara de svagas förtryckas 

  stöd hjälp  trösta uppmuntra dem.

 

21671a.  O-ändliga barmhärtigheten: aktiv.

 

21671b.  O-ändliga uthålligheten: aktiv.

 

21671c.  O-ändliga kärleken: aktiv.

 

21672.  Världens villfarelse: förvillelser älskar

falskheten och lögnen.

 

21673.  Förnedrande tankar  o-rena tankar.

 

21674.  Smärtsamma tankar  o-rena tankar.

 

21675.  Världens förvillelser: hatar föraktar

vad sant är.

 

21676.  O-tåligheten  livets tjuv:

tids och energi tjuv.

 

21677.  O-tåligheten farofylld:

Tåligheten livets  trygghet.

 

21678.  O-tåligheten ångrar inte sin o-tålighet:

styrd av högmodet.

 

21679a.  Ondskan o-hälsosam.  

 

21679b.  Godheten hälsosam.

 

21679c.  Ondskan lär känna den: avslöja 

ondskans farliga listigheter.

 

21680.  O-tåligheten skapar oro och förvirring.

 

21681.  Mildheten talar vänliga milda ord.

 

21682.  Ondskans gärningar leder  till döden.

 

21683.  Döden hatar föraktar: livets värde.

 

21684.  Respektlösheten hänsynslösheten:

förnekar människo-värdet.

 

21685.  Sanna orden utmanar falska orden.

Falska orden främmande för sanningen.

 

21686.  Elaka orden vänliga orden.

Ligger i strid med varandra.

 

21687.  Elaka orden  sårar och bedrövar själen.

 

21688.  Vänliga orden uppmuntrar.

 

21689.  Ondskan viker undan för rättvisan.

 

21690.  Hatet föraktet viker  undan för kärleken.

 

21691. Vänligt beteende vänliga ord:

uppskattas.

 

21692.  O-rubblig kärlek gör vad den säger.

 

21693.  Uppriktig ärlig kärlek visar sig inte bara

i ord utan också handling.

 

21694.  Elakhetens törnesnår: sårar hjärtan.

 

21695.  Godheten läkande ger själen sötma:

hälsosam för såriga hjärtan.

 

21696.  Mänskliga tiden: har ingen tid för något.

 

21697.  Mänskliga tiden: begränsad.

 

21698.  Renheten och ödmjukheten:

nyttig för mänskligheten.

 

21699a.  O-renhetens högmod: går före fall.

 

21699b.  Orenheten stoltheten: Livets undergång.

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 21500.

 

21500.  Barmhärtighetens outsinliga friska källa:

daglig dryck för den barmhärtige.

 

21501.  O-barmhärtige inte funnit den friska källan:

barmhärtighetens tröst-rika liv.

 

21502.  O-barmhärtige vandrar

i o-barmhärtighetens mörker av förakt och hat.

 

21503.  Världens o-barmhärtighet: idel tomhet.

 

21504.  Göra onda gärningar: 

o-tåliges ord och handlingar.

 

21505.  Själens renhet: bevarad från världens orenhet.

 

21506.  Själens o-renhet: själens undergång.

 

21507.  Orent levnadssätt: villfarelsen

okunnigheten Livets laster och mörka liv.

 

21508.  Sanningen rättvisan Livets sanna vägvisare.

 

21509.  Livets porlande friska källor:

ger mod förtröstan och kärlek.

 

21510.  Kärleksfulle visar respekt och vördnad

för kärleken till nästan.

 

21511.  Ödmjukt hjärta visar oböjlig trohet

mot sanningen.

 

21512.  Följa sanningen i lydnad:

nationens framtid.

 

21523.  Ond tanke ond tunga  ont hjärta.

 

21524.  Kivigheten ordstrigheten:

ägs av ont hjärta.

 

21525.  Rättvisans människor:

   följer sanningen.

 

21526.  Rättvisans människor: 

försvarar sanningen lyder den.

 

21527.  Rättvisans människor:

förstår sanningen värdesätter den.

 

21528.  Rättvisans människor:

uppskattar älskar sanningen.

 

21529.  Ödmjukt hjärta: räddningen för 

de som lydigt följer ödmjukheten.

 

21530.  Kärleksrikt hjärta:

tänk få äga det.

 

21531.  Vad kan denna världens förakt och hat

ge mänskligheten? 

 

21532.  Godhetens rättvisa visar sig i ord

och handlingar.

 

21533.  Sorgen bedrövelsen: 

mänsklighetens smärtsamma lidande.

 

21534.  Oron förvirringen:

mänsklighetens smärtsamma lidande.

 

21535.  I Villfarelsen finns inte sanningen.

 

21536.  Lögnen rider på villfarelsen.

 

21537.  Sorgens smärtsamma lidande:

skapar själssår.

 

21538.  Glädjens läkedom:

läkande sötma för själssåren.

 

21539.  Oron ondskans vän.

 

21540.  Förvirringen och oron:

bundförvanter.

     Bundsförvanter samarbetar.

 

21541.  Likgiltigheten livet energi

och tidstjuv: belöningslös.

        Tjuven likgiltigheten: livets bedragare.

 

21542.  Själviskheten: ärelysten.

 

21543.  Falska löften råder där lögnen råder.

 

21544.  Elakheten utkämpar strid mot godheten.

 

21545.  O-troheten utkämpar strid mot troheten.

 

21546.  Moraliska misären utkämpar strid

mot goda moralen.

 

21547.  Tänk få äga ödmjukt hjärta:

inte sträva efter stolt hjärta.

 

21548.  Egoismen äger stolta hjärtan.

 

21549.  Livets lärdom: ödmjukt få insikten:

följer lyder sanningen.

 

21550.   Människans hjälp tröst uppmuntran:

finns i rättvisan sanningen.

 

21551.  Människans hjälplösa o-tröstliga

lidande finns i lögnen o-rättvisan.

 

21552.  Ljuset skönheten ljuvligheten:

finns i visheten och klokheten.

 

21553.  O-renhetens laster: tillhör onda gärningar.

 

21554.  Egoismen gör Livet: smärtsamt

förmörkar hjärtat och sinnet.

 

21555.  Ödmjukheten  undervisar hjärtat

och sinnet.

 

21556.  Tänk få vara upptagen av kärlekens

inre tålighet.

 

21557.  Skaparen givaren av ödmjukheten.

 

21558.  Elakhetens sår sårar själslivet.

 

21559.  O-barmhärtighetens sår sårar själslivet.

 

21560.  Bitterhetens sår sårar människans själsliv.

 

21561.  Uthålligheten trösterik uppmuntrande:

vän i nödens tid av lidande.

 

21562.  O-tåligheten o-tröstlig o-barmhärtig:

     o-vän i nödens tid av lidande.

 

21563.  Sanningens spegel avslöjar lögnens alla

    listiga planer mot vad sant är.  

 

21564.  Trons spegel avslöjar alla tvivlets alla

listiga planer mot vad trons ande säger.

 

21565.  Trons insiktens ljus avslöjar tvivlets

okunnighetens mörker.

 

21566.  Uppskatta uppmuntra värdesätta:

sin nästas liv: värdefullt för nästans liv.

 

21567a.  Trohetens kärleksfulla hjärta:

     vad värdefullt det är.

 

21567b.  Trohetens godhjärtliga hjätta:

       vad värdefullt det är.

 

21568.  Barmhärtighetens trösterika hjärta:

    vad uppmuntrande det är.

 

21569.  Troheten  ståndaktigheten behövs där

o-trohetens o-tålighetens hjärta råder.

 

21570.  Livets kaos leds av ondskan:

    ondskan leder till döden.

 

21571.  Helighetens vägar leder till:

  glädjen fridsamheten inre friden.

 

21572.  O-tålighetens väg fylld av sorg bedrövelse

o-frid  o-frihet.

 

21573.  O-tåligheten gör sig nytta av den massmediala informationen.

 

21574.  O-tåligheten Livets undergång.

    Nationell undergång var ger den till mänskligheten.

 

21575.  Tåligheten ger nationell upprättelse.

 

21576a.  Livets kärleksskola förmer än

     livets föraktfulla liv.

 

21576b.  Livets kärleksskola förmer än

      livets hatiska smärtsamma liv.

 

21577.  Hatets lidande befläckar själen.

 

21578.  Föraktets farofyllda liv 

befläckar själslivet.

 

21579.  Ödmjuke säger: äger jag ödmjukheten:

   saknas inte stoltheten i mitt liv.

 

21580.  Ödmjuke säger frimodigt: äger jag den sanna innerliga ödmjukheten: saknas inte

     övermodets lidande i mitt liv.

 

21581a.  Godhjärtlige säger: äger jag godhetens

   livsstil saknas inte elakhetens smärtsamma liv.

 

21581b.  Godhjärtlige älskar livet i godheten.

 

21581c.  Godhjärtlige hatar livet i elakhetens

   farofyllda liv.

 

21582.  Elakhetens farofyllda liv: inget leva för.

 

21583.  Moraliska misären rider på olika 

energi och tidstjuvar.

 

21584.  Moraliska misären underhålls av olika

   tidstjuvar och energitjuvar.

 

21585.  Tänk få leva i den rika fullkomligheten.

 

21586.  O-barmhärtige lever i avsaknad av 

barmhärtighetens rika liv.

 

21587.  Onda tomma främmande tankar:

avskyvärda för godhetens livskraftiga tankar.

 

21588.  Godhetens livskraftiga tankar besegrar

    elakhetens tomma fåfängliga tankar.

 

21589.  Elakhetens grymma beteende:

avskyvärt beteende inför godheten.

 

21590.  Elakheten bristfällig: i göra goda gärningar.

 

21591a.  Elakheten utövar elaka gärningar:

ondskans vän.

 

21591b.  Elakheten slutit förbund med: Ondskan.

 

21592.  Två o-tåliga människor har svårt för

gemensamt liv.

 

21593.  Tänk få vara fri från rädslans lidande.

 

21594.  Rädslans smärtsamma lidande:

glädjefattigt.

     Vad ger den till Livet!

 

21595.  Elake visar sitt löjeväckande beteende:

inför godhetens beundrandsvärda fullkomlighet.

 

21596.  Elakheten förlöjigad ringaktad inför

vänlighetens skönhet och ljuvlighet.

 

21597.  Egoismen  själviskheten ärar upphöjer

ondskan.

 

21598.  Ljuset varma solstrålar besegrar:

mörkrets skräckfyllda liv.

 

21599.  Fullkomligheten fördriver

o-fullkomlighetens bristfälliga lidande.            

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

KLAGOVISORNA. 3:1-55.

TREDJE SÅNGEN.

 

Klagovisorna. 3:1.

 

1.  #Jag är mannen som fått lida under hans

vredes gissel#.

 

Jag: mannen av det lidande folket. 

        Under vår Herrens glödande vrede.

 VEM ORD HAR SKAPAT ALLT?

 

Klagovisorna. 3:2.

 

2.  #Han drivit mig ut i ett mörker utan ljusning#.

 

Mitt liv fördrivit ut i mörker:

     lidande oro förtvivlan mitt dagliga bröd. 

 

Klagovisorna. 3:3.

 

3.  #Mot mig har han lyft sin hand om och om igen#.

 

Lyft sin vredes hand mot mig mot mitt folk.

 

Klagovisorna. 3:4.

 

4.  #Han trasade sönder mitt kött och min hud

och krossade benen i min kropp#.

 

Min kroppsliga hydda ser förgängelsen.

       Min hud upptorkad livlös.

Min kropps ben bär inte längre min kropp.

 

Klagovisorna. 3:5.

 

5.  #Han byggde en mur omkring mig, omgav mig 

med gift och elände#.

 

Levde med lidandets elände och olycka.

     Fick smaka ursyndens gift.

 

Klagovisorna. 3:6.

 

6.  #I mörker låter han mig bo som de sedan 

länge döda#.

 

I andligt själiskt mörker är min boplats.

        Vilka de döda bor i.

 

Klagovisorna. 3:7.

 

7.  #Han har stängt in mig så att jag inte kan fly,

han har satt tunga bojor på mig#.

 

Han har satt mitt liv i fångenskap.

      Låtit mig vara fängslad med straffets bojor.

 

Klagovisorna. 3:8.

 

8.  #Hur jag än klagar och ropar lyssnar han inte

till min bön#.

 

Lyssnar inte på mitt böne och klagorop.

 

Klagovisorna. 3:9.

 

9.  #Med stenblock stängde han vägen för mig,

stigen blev oframkomlig#.

 

Stängde sanningens väg för mig.

      Min vandringsstig fylld av törnesnår.

 

Klagovisorna. 3:10.

 

10.  #Han lurade på mig som en björn, som ett

lejon i försåt#.

 

Han visade mig björnens o-barmhärtiga beteende.

      Likt lejonets rytande: planerade onda planer

mot mig.

 

Klagovisorna. 3:11.

 

11.  #Han tvang mig av vägen och sönderslet mig

och lät mig ligga övergiven#.

 

Förkastade mig från livets trygga väg.

        Övergav mig.

 

Klagovisorna. 3:12.

 

12.  #Han spände sin båge och ställde mig

som mål för sin pil#.

 

Anföll mig med sina målmedvetna dödliga pilar.

 

Klagovisorna. 3:13.

 

13.  #Han genomborrade mina njurar med pilar 

ur sitt koger#.

 

Blev brutalt behandlad. Visade ingen omsorg.

 

Klagovisorna. 3:14.

 

14.  Jag blev till åtlöje för alla människor,

jag blev en visa för dem#.

 

Saknade mitt människo-värde inför

        människorsögon.

Blev hånad och föraktad.

                 

Klagovisorna. 3:15.

 

15.  #Han mättade mig med bittra örter,

han gav mig malört att dricka#.

 

Gav mig livets bitterhet.

           Bitter malört  smärtsamt att dricka.

 

Klagovisorna. 3:16.

 

16.  #Han krossade mina tänder mot stenar

och trampade ner mig i gruset#.

 

Föraktade mitt människo-värde.

          Jämförde mitt livsvärde med stenar

och gruset: det skapade. 

 

Klagovisorna. 3:17.

 

17.  #Du tog bort allt gott ur mitt liv,

jag glömde vad lycka var#.

 

Godheten lämnade mig.

        Lyckan förbyttes till olycka och elände.

 Din godhet och nåd togs från mig.

       Glömde din välsignelse.

 

Klagovisorna. 3:18.

 

18.  #Jag tänkte: "Nu orkar jag inte mer,

jag hoppas inte längre på Herren#.

 

Tänkte: Jag är kraftlös: modlös.

     Min förtröstan på Herren sviket mig.

 

Misströstar på Herrens barmhärtighet och omsorg.

 

Klagovisorna. 3:19.

 

19.  #Tanken på min nöd och hemlöshet

är marlört och gift#.

 

Lever i nöd och hemlöshet.

       Vilket ger bitter marlört ursyndens dödliga gift.

 

Klagovisorna. 3:20.

 

20.  #Den lämnar mig inte, och jag är betryckt#.

 

Vilka inte lämnar mitt betryckta liv.

 

Klagovisorna. 3:21.

 

21.  #Detta går mig till sinnes, därför våndas jag#.

 

All vedermöda: gör mig modlös.

 

Klagovisorna. 3:22.

 

22.  #Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig#.

 

Herrens nåd upphör inte: i vedermödans tid.

       Hans outgrundliga barmhärtighet 

dagligen tillgänglig. 

 

Klagovisorna. 3:23.

 

23.  #Varje morgon är han ny ----- stor än din trofasthet#.

 

Varje morgon visar hans trofasthet sin trohet.

 

Klagovisorna. 3:24.

 

24.  #Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom#.

 

Delaktig av Hans liv.

          Vilket gör jag har min förtröstan på honom.

 

Klagovisorna. 3:25.

 

25.  #Herren är god mot dem som kommer till

honom, mot den som sätter sin till honom#.

 

Herren visar sin godhet mot den som söker honom.

          

Klagovisorna. 3:26.

 

26.  #Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp

från Herren#.

 

Stillheten tryggheten beprövad hjälp från Herren.

 

Klagovisorna. 3:27.

 

27.  #Det är gott för en man att bära ok som ung#.

 

Nyttigt  för ung man  lära sig bära dygdernas ok.

 

Klagovisorna. 3:28.

 

28.  #Må han sitta ensam och tyst när Herren 

lägger oket på#.

 

Vara ödmjuk och mild i tystnad: inför Herrens

     pålagda ok.

 

Klagovisorna. 3:29.

 

29.  #Må kan trycka ansiktet mot marken ----- kanske finns det ännu hopp#.

 

Lära livet i ödmjukhetens tjänardräkt.

        Vilket ger framtidshopp.

 

Klagovisorna. 3:30.

 

30.  #Må han vända sin kind mot den som slår 

och bli överöst med hån#.

 

I mild och saktmodets ande:

        vända  sin kind mot den hånfulles slag.

 

Klagovisorna. 3:31.

 

31.  Ty Herren förkastar inte för alltid#.

 

Herrens trofasthet belönar sina sanna efterföljare. 

 

Klagovisorna. 3:32.

 

32.  #Har han plågat, förbarmar han sig åter

i sin stora godhet#.

 

Visar sin godhets förbarmande: över de lidande. 

 

Klagovisorna. 3:33.

 

33.  #Att plåga och pina människor är inte vad

han vill#.

 

För sina synders skull: blir de plågade av olyckor

   lidandets elände.

 

Klagovisorna. 3:34.

 

34.  #Att man förtrampar fångarna i landet#.

 

Visar fångarna o-barmhärtighet i landet.

 

Klagovisorna. 3:35.

 

35.  #Att man vränger rätten för någon

inför den Högste#.

 

Låter o-rättvisan få råda inför den Högste.

 

Klagovisorna. 3:36.

 

36.  #Att en människa vägras sin rätt ----- skulle

Herren inte se det?#.

 

Skulle inte Herrens allvetande ögon inte se:

    en människan blir vägrad sina rättigheter. 

 

Klagovisorna. 3:37.

 

37.  #Vems ord har skapat allt?

Har inte Herren befallt detta?

 

Herrens ord skapat allt.

 

Klagovisorna. 3:38.

 

38.  #Kommer inte både ont och gott på den

Högste bud?#.

 

Både  gott och ont kommer från den Högstes bud.

 

Klagovisorna. 3:39.

 

39.  #Varför klagar då den som är i livet

över sina synders lön?#.

 

Efter era synders skull bli ni bestraffade.

 

Klagovisorna. 3.40

 

40.  #Låt oss pröva och rannsaka vad vi gjort

och återvända till Herren#.

 

Låt oss pröva rannsaka våra hjärtats innandömen.

 

Klagovisorna. 3:41.

 

41.  #Låt oss lyfta våra händer och hjärtan

till Gud i himlen#.

 

Låt oss frimodigt lyfta våra händer:

      Ödmjuka våra hjärtan till Gud i himlen.

 

Klagovisorna. 3:42.

 

42.  #Vi har syndat och trotsat dig, och du

har inte förlåtit#.

 

Efter våra synders mått: inte förlåtet oss.

 

Klagovisorna. 3:43.

 

43.  #Du har dolt dig och vrede och förföljt oss,

dödat utan förskoning#.

 

Dolt ditt rättfärdiga ansikte för oss.

        Visat din vrede förföljt  oss.

utan att förlåta: dödat oss.

 

Klagovisorna. 3:44.

 

44.  #Du har dolt dig i moln som ingen bön

kan genomtränga#.

 

I molnen du varit där ingen bön hörs.

 

Klagovisorna. 3:45.

 

45.  #Du har gjort oss till avfall och drav inför 

alla folk#.

 

Inför alla folk visat vår gudlöshet.

 

Klagovisorna. 3:46.

 

46.  #Alla våra fiender hångrinar åt oss#.

 

Våra fiende visat hånfullt beteende.

 

Klagovisorna. 3:47.

 

47.  #Faror och fällor möter oss, 

undergång och ofärd#.

 

Livets  faror  törnesnår möter oss.

     Vårt livs undergång och olyckor  drabbar oss.

 

Klagovisorna. 3:48.

 

48.  #Tårar strömmar från mina ögon,

ty mitt folk går under#.

 

I livets motgångar: tårarna strömmar från

    mina sorgsna ögon.

Mitt folk får möta sin undergång. 

 

Klagovisorna. 3:49.

 

49.  #Mina tårar flödar utan avbrott,

de skall inte upphöra#.

 

Mina sorgsna tårar strömmar dagligen från

     mina förtvivlade ögon.

 

Klagovisorna. 3:50.

 

50.  #Förrän Herren blickar ner och ser det från 

sin himmel#.

 

Klagovisorna. 3:51.

 

51.  #Det plågar mig att se hur min stads

döttrar lider#.

 

Mannen en av Jerusalems invånare ser stadens 

    döttrars outhärdiga lidande.

 

KLagovisorna. 3:52.

 

52.  #Jag blev jagad som en fågel av dem som

förföljer mig utan skäl#.

 

Mina förföljare jagar mig likt fågeln  på flykt:

     från faran. 

 

Klagovisorna. 3:53.

 

53.  #De störtade mig levande i graven och  kastade stenar på mig#.

 

Mina förföljare i sin vrede störta mig livs levande

     in i gravens tomma liv. 

 

Klagovisorna. 3:54.

 

54.  #Vatten stiger över mitt huvud, jag tänker:

Jag är förlorad#.

 

Vattnets krafter fyller min kropp dränker

     mitt huvud i rädsla.

     

Klagovisorna. 3:55.

 

55.  #Herre, jag åkallar ditt namn ur graven djup#.

 

I gravens mörker: Herre, åkallar ditt namn.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

JEREMIA BOK. 41:1-15.

 

MORDET PÅ GEDALJA.  DEL. 2.

 

Jeremia bok. 41:1.

 

1.  #I den sjunde månaden kom Ismael, son till

Netanja, Elishamas son, en man av kunglig börd,

      med tio man till Gedalja, Achikamsson i Mispa.

Medan de åt tillsammans#.

 

Ismael man av kunglig börd.

 

Jeremia bok. 41:2.

 

2.  #Reste sig Ismael, Netanjas son, och hans tio män stack med sina svärd ner Gedalja, son till

      Achicam, Safans son, som den babyloniske 

kungen hade gjort till ståthållare i landet#.

 

Ismael och hans tio väpnade män med svärd

      mördade Gedalja.

Babyloniske kungen utvalt honom som ståthållare.

 

Jeremia bok. 41:3.

 

3.  #Ismael mördade också alla de judeer som var

hos honom, hos Gedalja, i Mispa, liksom de

     kaldeiska soldater som befann sig där#.

 

Ismauel fotsatte mörda de judeer vilka hade

    sin gemenskap med Gedalja i Mispa.

Liksom de kaldeiska soldaterna vilka var

      hos ståthållaren Gedalja.

 

Jeremia bok. 41:4.

 

4.  #Dagen efter mordet på Gadalja, innan det 

ännu blivit känt#.

 

Jeremia bok. 41:5.

 

5.  #Kom åttio män från Shekem, Shilo och Samaria.

      De hade rakat av sig skägget, rivit sönder kläderna och ristat sig blodiga.

      Med sig hade de matoffer och rökelse som

de skulle frambära i Herrens hus#.

 

Åttion män från Shekem Shilo och Samaria land:

         kom till Mispa.

Vilka rakat sitt skägg rivit sönder sina kläder:

        ristat sig blodiga.

Hade matoffer och rökelse med sig:

       frambära dem i Herrens hus.

 

Jeremia bok. 41:6.

 

6.  #Ismael, Netanjas son, gick dem till mötes utanför Mispa, och han grät där han gick.

       När han mötte dem sade han:

"Kom med till Gedalja, Achikims son!" #.

 

Ismael välkomnade dem utanför Mispa.

          Sade dem:

Kom med till Gedalja. 

 

Jeremia bok. 41:7.

 

7.  #Men när de kom in i staden slog Ismael, Netanjas son, och hans män ihjäl dem och kastade 

        dem i en brunn#.

 

När de åttio männen kom in i Mispa:

       Dödade Ismael och hans tio stridslystna män

med svärd: kastades de livlösa liken

      i en brunn.  

 

Jeremia bok. 41:8.

 

8.  #Men bland dem fanns tio män som sade till

Ismael: 

    "Döda oss inte!

Vi har gömt undan förråd av vete och korn, olja

     och honung ute på landet".

Då hejdade han sig och lät bli att döda dem med 

    de andra#.

 

Tio män undkom de dödliga svärden:   

     Vilka frimodigt sa till Ismael:

Döda oss inte: låt oss få leva!

        Vi har gömt undan förråd av vete och korn.

Olja och honung ute på landet.

         När han hördes deras ord:

Lyssna på dem: räddade dem.

 

Jeremia bok. 41:9.

 

9.  #Brunnen där Ismael kastade liken av de män

   han huggit ner var den stora brunn som kung Asa

hade låtit gräva inför hotet från Basha,

    Israels kung.

De fyllde nu Ismael, Netanjas son, med dräpta

    män#.

 

Den brunn Ismael gömt de döda liken i.

           Stor brunn vilket kung Asa grävt inför hotet

från Basha, Israels kung. 

 

Jeremia bok. 41:10

 

10.  #Ismael tillfångatog resten av folket som 

befann sig i Mispa, kungadöttrarna och alla andra

       som blivit kvar där, och över vilka gardesbefälhavaren Nebusaradan hade gjort

     Gedalja, Achikams son, till ståthållare, Ismael,

Netanjas son, tog dem till fånga och bröt upp

      för att bege sig till ammoniterna#.

 

Ismael med våld fångade resten av folket

     och kungadöttrarna i Mispa.

Efter gripande begav sig till ammoniterna.

          

Jeremia bok. 41:11.

 

11.  #Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna

som var hos honom fick höra om det illdåd

       som Ismael, Netanjas son, hade begått#.

 

Jochanan och befälhavarna fick höra om Ismaels

     blodiga illdåd mot folket Mispa.

 

Jeremia bok. 41:12.

 

12.  #De drog ut med alla sina män för att kämpa mot Ismael, Netanjas son, och de träffade på

      honom vid den stora dammen i Givon#.

 

Jochanan med befälhavarna: drog vidare för 

     bekämpa Ismael träffade honom vid

stora dammen i Givon.

 

Jeremia bok. 41:13.

 

13.  #När de som var hos Ismael fick se Jochanan,

Kareachs son, och de andra befälhavarna blev

   de glada#.

 

De som var fångar hos Ismael:

       Fick se Jochanan de andra befälhavaren

 blev glada och tacksamma. 

 

Jeremia bok. 41:14.

 

14.  #Alla de som Ismael hade fört bort som fångar

från Mispa slöt sig nu till Jochanan, Kareachs

    son#.

 

Vilka då slöt sig till Jochanan: där de kände

        sig trygga.

 

Jeremia bok. 41:15.

 

15.  #Ismael, Netanjas son, lyckades tillsammans med åtta man undkomma Jochanan och begav

    sig till ammoniterna#.

 

Ismael med åtta man lyckades undfly Jochanan.

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

KLAGOVISORNA. 2:1-22.

 

ANDRA SÅNGEN.

 

Klagovisorna. 2:1.

 

1.  #Ack, i sin vrede har Herren höljt det sköna Sion

i mörka moln.

      Från himlen ner till jorden har han slungat

Israels härlighet.

      Han skonade inte sin fotapall på sin vredes dag#.

 

Vredens olycka eländiga mörka moln:

         döljt Sions sköna utseende.

Herren från sin härlighets himlen:

           till jorden kastat bort Israels härlighet.

Han räddade inte sin utvalda stad på sin 

     vredes dag.

 

Klagovisorna. 2:2.

 

2.  #Skoningslöst skövlade Herren Jakobs städer 

och byar, raserade i sin vrede alla fästen i Juda.

       Han störtade och skändade riket

och dess furstar#.

 

I sin o-barmhäriga vrede tillintetgjorde Herren:

    Jakobs städer byar: i sin vrede utplånade 

alla trygga försvarsfästen i Juda land.

      Landets äre-rika furstar störtade han.

Juda rike vanhelgades.

 

Klagovisorna. 2:3.

 

3.  #Han bröt i sin vredes hetta Israels stolta makt,

drog bort sin skyddande hand när fienden kom.

      I Jakob brann han som en eld vars lågor

förtärde allt#.

 

I sin vredesglöd förstörde Israels stolta makt.

       Övergav gav sin beskyddande fadershand.

från sitt folk Israel.

     I Jakobs städer brann en förtärande eld.

 

Klagovisorna. 2:4.

 

4.  #Som en fiende spände han bågen,

beredd tillskott.

       Som en ovän dödade han  alla vi sett på 

med glädje.

      Han öste sin harm som eld över sin boning

i Sion#.

 

Likt en fiende i sin rättfärdighet: spände sin

    anfallande strids-båge mot dem.

Var för sitt folk en o-vän: dödade dem.

        Visade sin ilskas raseri: över sin

boplats Sion.

 

Klagovisorna. 2:5.

 

5.  #Herren kom som en fiende, han skövlade Israel, skövlade alla deras palats och förstörde deras

      fästen.

Juda fyllde han med jämmer och ve#.

 

Herren nalkades som Sions fiende.

       Tillintetgjorde Israel.

Plundrade alla deras ståtliga palats.

       Förstörde deras trygga försvarsfästen.

Juda fyllt av olyckor och livets elände.

 

Klagovisorna. 2:6.

 

6.  #Sin boning rev han som ett bräckligt skjul,

han förstörde sin helgedom.

       Herren lät högtid och sabbat falla i glömska

i Sion.

    I sin rasande vrede försköt han konung

och präst#.

 

I sin vredsglöd skövlade han sin heliga boning:

      förvandlad till vanhelgad helgedom.

 

Lät sin helgedoms högtider sabbat i Sion:

        bli bortglömda.

I  sin ursinniga vrede förkastade landes

   gudlöse kung och präst.

 

Klagovisorna. 2:7.

 

7.  #Herren förkastade sitt altare och övergav

sitt tempel. 

        Borgmurarna gav han i fiendernas våld.

I Herrens hus ljöd deras rop som ropen 

     en högtidsdag#.

 

Herren föraktade sitt altare övergav sitt tempel.

          Templet borgmurar blev till fallna ruiner

i fiendens våld.

      I Herrens hus hördes fiendens segerrop.  

 

Klagovisorna. 2:8.

 

8.  #Herren beslöt att förstöra Sions murar.

Han mätte ut för rivning, tvekade inte

       att skövla.

Vallar och murar måste sörja, och nu har de 

      störtat samman#.

 

Herren rådslut tillintetgöra Sions ståtliga murar.

         Var fast besluten förgöra rivningen.

Sions sköna vallar och murar sörjde:

       när de föll samman.

 

Klagovisorna. 2:9.

 

9.  #Staden portar har sjunkit ner i marken,

bommarna har han krossat och bräckt.

       Konung och furstar är i främmande land,

lagen förkunnas inte, profeterna får inte längre

      syner från Herren#.

 

Sions portar sjunkit ner i jordens djup.

       Hennes portar krossade av fienden.

Kungen och landets furstar bortförda till 

     fångenskap i främmmande land.

Där lagen föraktas.

         Profeterna saknar profetiska syner.

 

Klagovisorna. 2:10.

 

10.  #De äldste i Sion sitter tiggande på marken

med jord på huvudet och klädda i säckväv.

         Jerusalems unga kvinnor sänker huvudet

mot jorden#.

 

Äldstebröderna i Sion lever som tiggare

    efter sitt dagliga bröd.

Lever i säck och aska: klädda i säckväv.

      Jerusalems ugna kvinnor lever i modlöshet. 

 

Kagovisorna. 2:11.

 

11.  #Mina ögon är söndergråtna, mitt inre i uppror. 

Min livskraft har runnit bort, ty mitt folk går

       under.

Barn och dibarn förgås på stadens gator#.

 

Mina profetiska ögon fallar sönder av 

     gråtande ögon.

Mitt inre lever i våldsam  upprördhet över 

     stadens gudlöshet.

Min livs-kraft: kraftlös.

          Mitt folk går mot livets undergång.

Barn och diande barn förgås på stadens 

      ödelagda gator. 

 

Klagovisorna. 2:12.

 

12.  #De tigger sina mödrar om bröd och vin.

De segnar ner likt sårade  på gatorna

     i staden, de ger upp andan i sina mödrars famn#.

 

Stadens barn Lever i fattigdom: saknar

      bröd och vin för dagen.

Deras livs-kraft avtar: faller ner på stadens gator

       likt sårande.

De dör i sina livs-mödrars famn. 

 

Klagovisorna. 2:13.

 

13.  #Vad skall jag säga om dig, vad skall jag likna

dig vid, du Jerusalem?

       Vad skall jag jämföra dig med för att trösta

dig, Sion?

     Din nöd är ändlös som havet ----- vem kan bota dig?#.

 

Du, Jerusalems stad: vad skall berätta om dig?

           Vem liknar du ödelagda stad?

Jämföra dig med: för vara Sions tröstare?

         Din livs nöd jämförs med havets djup.

 

Klagovisorna. 2:14.

 

14.  #De syner som dina profeter såg var lögn

och bländverk.

    De visade dig inte din skuld, så att ditt öde

kunde vändas.

     Falska och förledande var deras profetord#.

 

Dina profeter var lögnprofeter: vilka falskt talade

     i mitt heliga namn.

Talade falska profet-syner.

          Avslöjade inte sanningen för dina synders skull.

      Sanna profetiska ord räddar folket.

 

Klagovisorna. 2:15.

 

15.  #Alla som går vägen förbi klappar hånfullt

i händerna.

       De visslar åt dig, Jerusalem, och skakar

på huvudet:

     "Är detta den stad som kallas den fulländat

sköna, jordens fröjd?"#.

 

Allt folket som går förbi Jerusalems ödläggelse:

       föraktar hånler åt hennes undergång.

Ser ditt dåraktiga gudlösa avfall: du, Jerusalem.

        Ifrågasätter denna stad som tidigare kallades

för den fullkomliga sköna fröjdefulla: Staden. 

 

Klagovisorna. 2:16.

 

16.  #Alla dina fiender gör grimaser åt dig, de visslar och hångrinar, de ropar:

      "Vi har nått vårt mål!

Detta är dagen vi väntar på, vi har fått

   uppleva den"#. 

 


Din fiende visar dig du; Jerusalem:

    olika föraktfulla beteende.

I sitt högmod: talar övermodiga ord.

          

Klagovisorna. 2:17.

 

17.  #Herren har utfört sin plan, han har förverkligat sitt ord, vad han beslöt i forna dagar.

       Han raserade skoningslöst, lät din ovän

triumfera och gav din fiende makten#.

 

Herren har utfört sin vedergällning över 

     stadens gudlöshet.

Överlämnade dig i fiendens våld.

     Visade sin o-barmhärtighet.

 

Klagovisorna. 2:18.

 

18.  #Ropa högt till Herren, klaga dotter Sion!

Låt tårarna strömma som en flod dag och natt,

       unna dig ingen vila, låt inte dina ögon få ro#.

 

Ödmjuka dig: ropa högt klagorop, du dotter Sion.

          Låt dina sorgetårar strömma fram.

Likt flodens vattenströmmar dygnet runt.

         Låt inte sorgens likgiltighet få vara din Herre.

 

Klagovisorna. 2:19.

 

19.  #Stig upp om natten och ropa vid början av 

varje vakt, töm ut ditt hjärta som vatten,

      öppna dig inför Herren.

Sträck dina händer mot honom i bön för dina

      barns liv, de som förgås av hunger i varje gathörn#.

 

Vakna upp ur nattens trygga vila:

        Var vid din vaktpost.

Utgjut ditt hjärtats ångest: var frimodig 

        inför Herren.

Du, dotter Sion: gör i ditt hjärtats iver i bot

    och bättring.

           Sörj för dina barn.

Vilka förgås av hungers fattigdom.

 

Klagovisorna. 2:20.

 

20.  #Se, Herre och betänk vem du behandlar

så!

      Skall kvinnor äta sina barn, dem som de fött

till livet?

     Skall präster och profeter dödas i Herrens 

helgedom?#.

 

Herre, visa barmhärtighet omsorg: hur du

      behandlar dem!

Skall du tilllåta kvinnors barn bli deras föda?

          Genom vilka du gav barnen deras liv.

Skall präster och profeter tillåtas bli

      dödade i din helgedom?

 

Klagovisorna. 2:21.

 

21.  #Barn och gamla ligger på marken,

ute på gatorna.

      Mina unga män och kvinnor har fallit för svärdet.

      Du dräpte dem på din vredes dag, du slaktade

skoningslöst#.

 

Barn och gamla ligger övergivna hjälplösa

     utspridda på gatorna.

Unga män och kvinnor blivit till offer för svärdet.

       På din vredes dag: o-barmhärtigt slaktade.  

 

Klagovisorna. 2:22.

 

22.  #Du inbjöd som till fest fasor från alla håll.

Ingen blev räddad, ingen undkom på Herrens

       vredes dag.

Barnen jag fött och fostrat har fienden dräpt#.

 

Ingen blev räddad undkom på Herrens vredes dag.

         Du välkomnade faror och olyckor från fiender.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

BYSANTISKA BÖNBOKEN.

 

BÖNER FÖR DYGNETS TJUGOFYRA TIMMAR

 

TILLSKRIVNA JOHANNS CHRYSOSTOMOS.

 

1.  Herre, beröva mig nte dina himmelska, 

eviga goda gåvor.

 

2.  Herre, befria mig från det eviga straffet.

 

3.  Herre, förlåt mig de synder som jag har begått

i ord, gärning, sinne och tanke.

 

4.  Herre, befria mig, från all nöd, okunskap

glömska och förhärdande dårskap.

 

5.  Herren berfria mig från frestelse och känsla

av att vara övergiven.

 

6.  Herre, upplys mitt hjärta som har förmörkats

av onda begär.

 

7.  Herre, jag som är människo syndar, må du

som är förbarma dig över mig.

 

8.  Herre, se min själs svaghet och sänd den nåd

till min hjälp så att ditt heliga namn blir

       förhärligat i mig.

 

9.  Herre, Jesus Kristus, skriv in din tjänare

i livets bok och skänk mig ett gott slut.

 

10.  Herre, min Gud, jag har aldrig gjort något gott

men låt mig genom din barmhärtighet börja nu. 

 

11.  Herre, vät mitt hjärta med din nåds dagg.

 

12.  Herre, himlens och jordens Gud, tänk i nåd 

på mig. skamlige, onde och orene syndare,

      i ditt rike.

 

13.  Herre, ta emot mig genom omvändelse 

och överge mig inte.

 

14.  Herre, utsätt mig inte för prövning.

 

15.  Herre, ge mig ett villigt sinne.

 

16.  Herre, ge mig tårar, tankar på döden

och ånger.

 

17.  Herre, låt mig bekänna mina tankar.

 

18.  Herre, ge mig ödmjukhet, en tyglad vilja 

och lydnad.

 

19.  Herre, ge mig uthållighet, tålamod

och mildhet.

 

20.  Herre, plantera i mig roten till det goda, 

vördnaden för dig.

 

21.  Herre, gör mig värdig att älska dig av hela 

mitt hjärta, med hela min själ och  hela mitt

       förstånd och i allt hålla fast vid din vilja.

 

22.  Herre, skydda mig från onda människor,

från onda andar, från lidelser och från allt som

       som är skadligt.

 

23.  Herre, såsom du har befallt.

Herre, såsom du vet.

        Herre, så som du vill.

Låt din vilja ske med mig.

 

24.  Herre, låt din vilja ske oh inte min.

Genom den allra heligaste Gudsföderskans 

      förböner och genom alla dina heligas förböner.

Välsignad är du i evigheters evighet.

     Amen.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2020 07:24

DAG FÖR DAG MARS MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Stillsam själ söker inte moraliska misären.

 

Andra dagen.

 

Stillsam själ  söker tystnadens sköna och ljuvliga liv.

 

Tredje dagen.

 

Kärleken lyfter upp hataren ur hatets farofyllda

    hav av ångest och lidande.

 

Fjärde dagen.

 

Förlåtelsen lyfter besvikne ur besvikelsens

    stormfyllda hav av livets lidande.

 

Femte dagen.

 

Livets känslospel saknar varaktigheten:

   livets fasta ryggrad: visar långsiktigt beteende.

 

Sjätte dagen.

 

Ödmjuke talar om ödmjukhetens omsorg värme

   uppmuntran.

 

Sjunde dagen.

 

Ödmjuke äger tryggheten i ödmjukheten

     ärar tjänar den.

 

Åttonde dagen.

 

Ödmjuke lever i daglig gemenskap med

   ödmjukheten vandra med den uppskattar den.

 

Nionde dagen.

 

Tänk få äga dyrbara dygden ödmjukheten.

 

Tionde dagen.

 

Mänskligheten i sitt övermod svårt övervinna den.

 

Elfte dagen.

 

Ödmjukheten erbjuder sin hjälp tröst stöd:

      när mänskligheten ser sin svaghet:

blir besegrad av övermodets lidande. 

 

Tolfte dagen.

 

Tänk få bemöta sin nästa med visat förtroende

     för den hon är.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk vad tacksamheten mot nästan betyder

    för henne.

 

Fjortonde dagen.

 

Svikare lögnare ger inte till Livet.

 

Femtonde dagen.

 

Hederliga ärliga personer  Livets uppmuntare.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskans brottslighet samhällets problem-barn.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ondskans korruption falskhet samhällets 

    problembarn.

 

Artonde dagen.

 

Egoismen samhällets problem-barn.

 

Nittionde dagen.

 

Barmhärtigheten mildheten  Livets goda vänner.

 

Tjugonde dagen.

 

Mildheten godheten går i sällskap varandra.

 

Tjugoförsta dagen. 

 

Olika sjukdomar har olika personligheter.

 

Tjugoandra dagen.

 

Sjukdomar strider mot alla levande varelser.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjuk tunga finner sin glädje i tala ödmjuka ord.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Rättvisans fullkomlighet  O-rättvisans

     ofullkomlighet vad väljer mänskligheten!

 

Tjugofemte dagen.

 

Orättvisans o-fullkomlighet utmanar

       Rättvisans fullkomlighet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Saktmodige främling inför världens ilskenhet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Kärleksfulle främling inför världens hat förakt.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ondskans förtryck  o-rättvisa  undviker

    godhetens rättvisa.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tänk få leva i ödmjuka litenheten.

 

Trettionde dagen.  

 

Ödmjuka litenheten främmande 

       för högmodets stortalighet.

 

Trettioförsta dagen.

 

Högmodets stortalighet: vad ger det till Livet! 

       

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se